Sytse Jetses & Froukje Johannes

Laatste wijziging 15 augustus 2010.

I Sytse Jetses, geboren c 1736 in Oudwoude, zoon van Jetse Jacobs en Attie Durks.
Sytse Jetses, Oudwoude, trouwt 7 mei 1758 in Kollum met Wijtske Kornelis, Kollum.
(Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude-Westergeest, 1758: Derde proclamatie van 7 mei 1758, Oudwoude; Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1758: Bevestiging huwelijk van 7 mei 1758, Kollum)
Zie ook: Kwartierstaat Grietje de Groot.

Kinderen:

 1. Jetse, geboren 13 mei 1759.
 2. Cornelis, geboren 1 november 1761.

Sytse Jetses, Oudouwde, hertrouwt 26 juni 1763 in Oudwoude met Froukjen Johannes, Oudwoude.  Sytse was weduwnaar van Wijtske Kornelis.
(Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude-Westergeest, 1763: Bevestiging huwelijk van 26 juni 1763, Oudwoude)

Kinderen:

 1. Johannes, geboren 20 september 1764 in Oudwoude.
 2. Pieter, geboren 31 augustus 1766 in Oudwoude (zie IIa).
 3. Jetze, geboren 1 april 1768 in Oudwoude (zie IIb).
 4. Atje, geboren 24 december 1769 in Oudwoude.
  Atje Sytzes, Stavoren, trouwt 18 januari 1795 in Stavoren (Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren: Bevestiging huwelijk van 18 januari 1795, Stavoren) met Gosse Klaazes, Warns (Hemelumer Oldeferd).
 5. Eelkje, geboren 29 november 1771 in Oudwoude.
 6. Johanna, geboren 1772 te Oudwoude.
 7. Eelke, geboren 25 november 1773 in Oudwoude (zie IIc).
 8. Eelkjen, geboren 9 februari 1776 in Oudwoude.
 9. Johanna, geboren 3 maart 1778 in Oudwoude (zie IId).
 10. Johannes, geboren 4 maart 1780 in Oudwoude (zie IIe).

Sijtse Jetses, Kollum, gaat in ondertrouw in Kollum met Janke Jelles, Kollum. Sytse was weduwnaar van Wijtske Kornelis en van Froukje Johannes.
(Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1784: Derde proclamatie van 27 juni 1784, Kollum)
Janke is overleden 29 juni 1784 in Kollum. (NB: zij is ongehuwd overleden.)

IIa Pieter, geboren 31 augustus 1766 te Oudwoude, zoon van Sytse Jetses en Froukje Johannes.
Pijter Sijtzes, Augsbuurt, arbeider, trouwt 18 november 1787 in Augsbuurt met Stijntje Tjerks, Augsbuurt, geboren c 1750.
(Trouwregister Hervormde gemeente Augsbuurt, 1787: Bevestiging huwelijk van 18 november 1787, Augsbuurt )
Pyter Sytses, Burum, neemt in 1811 in Burum de familienaam Leegstra aan, voor zichzelf en voor zijn kinderen: Froukje (23), Kollum; Antje (21).
Stijntje Tjerks Leegstra is overleden op 62-jarige leeftijd 26 juni 1812 in Burum (Kollumerland).

Kinderen:

 1. Froukje, geboren c 1788 (zie IIIa).
 2. Antje, geboren c 1790 (zie IIIb).

Pieter Sytzes Leegstra, arbeider, hertrouwt 9 juni 1814 in Burum (Kollumerland) met Hepkjen Saskers Tuinstra, geboren c 1778, dochter van Sasker Pieters en Geeske Sjoerds. Pieter was weduwnaar van Strijntje Tjerks.
(Sasger Pijtters, Kollum, trouwt 12 mei 1771, Derde proclamatie van 12 mei 1771,  Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, met Geeske Sjoerds, Munnekezijl.)

Hepkjen Saskers Tuinstra is overleden op 37-jarige leeftijd 1 december 1815 in Burum (Kollumerland).

Pieter Sytzes Leegstra, arbeider, hertrouwt 15 februari 1818 in Kollumerland met Harmke Hendriks Riemersma, geboren 6 januari 1771 in Kollum.Pieter was weduwnaar van Hepkjen Saskers Tuinstra; Harmke was weduwe van Freerk Jacobs Plantenga.
Pieter is overleden 4 mei 1855 wijk A in Kollum; Harmke is overleden 17 mei 1850 in Kollumerland.

IIIa Froukje, geboren c 1788, dochter van Pieter Sytses en Stijntje Tjerks.
Vroukje Pieters, Burum, trouwt 25 mei 1806 in Burum met Jan Baukes, Burum, geboren c 1780.
(Trouwregister Hervormde gemeente Burum-Munnekezijl, 1806: Bevestiging huwelijk van 25 mei 1806, Burum)
Froukje Pieters Leegstra is overleden op 43-jarige leeftijd 8 juni 1831 in Kollumerland; Jan Baukes Hoekstra is overleden op 57-jarige leeftijd 2 maart 1837 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Stijntje Hoekstra, geboren 13 september 1812 in Kollum (Kollumerland) (zie IVa).
 2. Jetske Hoekstra, geboren 17 juni 1814 in Kollum (Kollumerland), overleden 24 februari 1828 in Kollumerland.
 3. Pieter Hoekstra, geboren 22 januari 1817 in Kollumerland, overleden 2 maart 1820 in Kollumerland.
 4. Sytze Hoekstra, geboren 1 juni 1819 in Kollum (Kollumerland) (zie IVb).
 5. Pieter Hoekstra, geboren 22 maart 1823 in Kollumerland (zie IVc).
 6. Aaltje Hoekstra, geboren 18 maart 1825 in Kollumerland, overleden 26 maart 1842 in Kollumerland.
 7. Antje Hoekstra, geboren 1 februari 1828 in Kollumerland, overleden 23 oktober 1908 in Kollumerland.
 8. Froukje Hoekstra, geboren 7 juni 1831 in Kollumerland, overleden 20 februari 1832 in Kollumerland.
 9. Jitze Hoekstra, geboren 7 juni 1831 in Kollumerland, overleden 5 februari 1832 in Kollumerland.

IVa Stijntje Hoekstra, geboren 13 september 1812 in Kollum (Kollumerland), dochter van Froukjen Pieters en Jan Baukes Hoekstra.
Stijntje Jans Hoekstra trouwt 16 mei 1839 in Kollumerland met Sybren Goitzens Postma, geboren c 1795, zoon van Goitzen Siebrens.
Stijntje is overleden 19 februari 1853 in Kollumerland; Sybren is overleden op 60-jarige leeftijd 9 april 1856 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Froukje Postma, geboren 31 maart 1840 in Kollum (Kollumerland).
  Froukje trouwt 20 mei 1880 in Achtkarspelen met Roelf Meints Poelstra, geboren 6 november 1830 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Meint Roelfs Poelstra en Iebeltje Duurds Westra. Roelf was weduwnaar van Alberdina Hofstede.
  Froukje is overleden op 3 november 1919 in Achtkarspelen; Roel Poelstra, arbeider, is overleden 16 augustus 1901 in Grootegast.
 2. Jitske Postma, geboren 27 maart 1843 in Kollumerland (zie Va).
 3. Bontje Postma, geboren 24 oktober 1845 in Kollumerland, overleden 6 februari 1854 in Kollumerland.
 4. Trijntje Postma, geboren 2 september 1850 in Kollumerland, overleden 21 juni 1865 in Kollumerland.

Va Jitske Postma, geboren 27 maart 1843 in Kollumerland, dochter van Stijntje Jans Hoekstra en Sybren Gooitzens Postma.
Jitske trouwt 11 mei 1872 in Kollumerland met Wouter Raakstra, geboren 17 oktober 1834 in Kollumerland, zoon van Eelke Wouters Raakstra en Dieuwke Kloosterman.
Jitske is overleden 20 maart 1927 in Groningen; Wouter is overleden 22 februari 1906 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Stijntje Raakstra, geboren 14 juni 1873 in Kollumerland.
  Stijntje trouwt 13 mei 1899 in Kollumerland met Marten Booisma, geboren 31 januari 1879 in Kollum (Kollumerland) als Marten Boorsma, zoon van Jacob Boorsma en Martje van der Veen.
  Marten is overleden 20 juni 1951 in Groningen.
  Kinderen (o.a.):
  a. Jacob Booisma, geboren 30 december 1901 in Kollumerland.
IVb Sytze Hoekstra, geboren 1 juni 1819 in Kollum (Kollumerland), zoon van Froukjen Pieters Leegstra en Jan Baukes Hoekstra.
Sytze Jans Hoekstra trouwt met 7 mei 1851 in Baarderadeel met Bregtje Wikkes Hoekstra, geboren 17 april 1824 in Weidum, dochter van Wikke Jans Hoekstra en Jenke Klazes Offringa.

Kinderen:

 1. Jan Hoekstra, geboren 26 augustus 1861 in Kollumerland.
 2. Jeenke Antiena Hoekstra, geboren 24 augustus 1865 in Kollum (Kollumerland).
  Jeenke Antiena trouwt 6  januari 1910 in Breda met Philip Liebke, geboren 14 december 1860 in Arnhem, zoon van Geertruida Catharina Liebke. Philip was weduwnaar van Mietje Heg.
  Philip was 1879 arbeider.

Sytze Hoekstra hertrouwt 23 maart 1878 in Kollumerland met Antje Bergsma, geboren 7 juli 1826 in Rinsumageest (Dantumadeel) als Antje Bersma, dochter van Symen Arjens Bersma en Attje Eelkes Kooistra.
Sytze  is overleden 7 maart 1883 in Kollumerland; Antje is overleden 20 januari 1893 in Kollumerland.

IVc Pieter Hoekstra, geboren 22 maart 1823 in Kollumerland, zoon van Froukje Pieters Leegstra en Jan Baukes Hoekstra.
Pieter Jans Hoekstra trouwt 19 mei 1846 in Kollumerland met Hinke Harmens Douwsma, geboren 27 augustus 1824 in Achtkarspelen, dochter van Harmen Teunis Douwsma en Aaltje Thomas van de Veen.
Pieter is overleden 18 maart 1862 in Kollumerland; Hinke is overleden 23 mei 1898 in Groningen.

Kinderen:

 1. Aaltje Hoekstra, geboren 15 december 1850 in Kollumerland (zie Vb).
 2. Froukje Hoekstra, geboren 15 oktober 1854 in Buitenpost  (Achtkarspelen) (zie Vc).
 3. Jantje Hoekstra, geboren 21 maart 1860 in Burum (Kollumerland) (zie Vd).

Vb Aaltje Hoekstra, geboren 15 december 1850 in Kollumerland, dochter van Pieter Jans Hoekstra en Hinke Harms Douwsma.
Aaltje trouwt 30 juli 1874 in Kollumerland met Sierk van der Veen.
Aaltje is overleden 31 juli 1891 in Kollumerland (gehuwd).
Sierk was 1903 koopman, 1908 los werkman.

Kinderen:

 1. Hinke van der Veen, geboren 25 juni 1875 in Kollum.
  Hinke trouwt 11 april 1903 in Grijpskerk met de Louwe Knoop, schipper, geboren 18 januari 1874 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Harm Knoop, (1868, 1874) slagter, (1899) arbeider, (1903) slager, (1904) koopman, en Janke van der Vinne, (1899) arbeidster.
  Louwe, opperman, is overleden 14 februari 1909 in Groningen.
  Hinke van der Veen hertrouwt 8 december 1915 in Amsterdam met de 28-jarige Hindrik Tonnis, brandwacht, geboren c 1887 in Nieuwe Pekela, zoon van Derk Tonnis (1915 werkman) en Frouwke Knigge. Hinke was weduwe van Louwe Knoop.
  Hinke en Hindrik zijn 12 mei 1932 gescheiden.
 2. Jitske van der Veen, geboren 27 december 1883 in Kollumerland.
  Jitske trouwt 7 april 1909 in Wijk aan Zee en Duin met de 24-jarige Eijmbart van der Wel, tuinder, geboren c 1885 in Wijk aan Zee en Duin, zoon van Hendrik van der Wel (1909 tuinder) en Christina Suzanna Scholts.
 3. Pieter van der Veen, geboren 6 april 1885 in Kollumerland.
  Pieter, broodbakker, trouwt 10 september 1908 in Watergraafsmeer met Geertruid Vledder, dienstbode, geboren 11 september 1880 in Noordwolde (Bedum), dochter van Geert Vledder (1880 daglooner) en Trijntje Schultenga.

Vc Froukje Hoekstra, geboren 15 oktober 1854 in Buitenpost, dochter van Pieter Jans Hoekstra en Hinke Harms Douwsma.
Froukje trouwt 26 juni 1886 in Achtkarspelen met Jacob van der Schaaf, geboren 5 augustus 1861 in Duurswoude (Opsterland), zoon van Harmen Jans van der Schaaf en Kornelia Jacobs Mast.
Jacob was 1874, 1910 timmerman.
Froukje is overleden ?; Jacob is overleden 3 maart 1920 in Zuidlaren, wonende in Groningen.

Kinderen:

 1. Kornelia van der Schaaf, geboren 4 oktober 1887 in Pieterzijl (Grijpskerk).
  Kornelia trouwt 30 juni 1910 in Groningen met Klaas Evenhuis, (1902) timmerman, (1910) aannemer, geboren 30 juni 1873 in Thesinge (Ten Boer), zoon van Nanning Evenhuis, (1872) dienstknecht, (1873, 1902) tuinier, en Francina van IJsseldijk, (1872) dienstmeid. Klaas was weduwnaar van Jantien Westerhoff.
 2. Hinke van der Schaaf, geboren 14 januari 1891 in Visvliet (Grijpskerk).
  Hinke trouwt 28 november 1918 in Groningen met Jan Luiken, handelsreiziger, geboren 20 januari 1890 in Midlaren (Zuidlaren), zoon van Geert Luiken, (1890) olieslagersknecht, (1894 - 1898) arbeider, (1900) olieslagersknecht, (1902) arbeider, (1918) vrachtrijder, en Aaltje Wassens.
 3. Grietje van der Schaaf, geboren 4 april 1893 in Burum (Kollumerland).
  Grietje trouwt 27 mei 1920 in Groningen met de 28-jarige Jan Evert Fekkes, timmerman, geboren c 1892 in Groningen, zoon van Jan Fekkes, (1890 - 1921) timmerman, en Henderkien Luiken.
 4. Aaltje van der Schaaf, geboren 1 april 1897 in Burum (Kollumerland).
  Aaltje trouwt 9 maart 1922 in Groningen met de 26-jarige Bertus Mulder, magazijnbediende, geboren c 1896 in Groningen, zoon van Bronne Mulder, (1913 - 1922) ladingmeester, en Lieuwkje Swart.

Vd Jantje Hoekstra, geboren 21 maart 1860 in Burum (Kollumerland), dochter van Pieter Jans Hoekstra en Hinke Harms Douwsma.
Jantje, diestmeid, trouwt 6 december 1884 in Kollumerland met Lippe Riemersma, brugwachter, geboren 26 januari 1851 in Kollum (Kollumerland), zoon van Ebbele Tjerks Riemersma en Antje Lippes Westra.

Kinderen:

 1. Hinke Riemersma, geboren 25 oktober 1885 in Kollumerland.
 2. Ebbele Riemersma, geboren 27 mei 1888 in Buitenpost (Achtkarspelen).
  Ebbele, agent van politie, trouwt 18 mei 1916 in Utingeradeel met Maria Catharina Meijer, geboren 15 december 1892 in Dalfsen, dochter van Jan Hendrik Willem Meijer, (1879) landbouwer, en Hendrika Schuurman, (1879) dienstbode.

IIIb Antje, geboren c 1790, dochter van Pieter Sytses en Stijntje Tjerks.
Antje Pieters Leegstra trouwt 19 december 1812 in Burum (Kollumerland) met Tjerk Tjerks Postma, geboren c 1787, zoon van Tjerk Tjerks Postma en Grijtje Freerks.
Aantje is overleden op 47-jarige leeftijd 9 april 1836 in Kollumerland; Tjerk is overleden op 71-jarige leeftijd 6 april 1858 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Grietje Tjerks Postma, geboren 5 februari 1813 in Burum (Kollumerland), overleden 14 januari 1847 in Kollumerland.
 2. Pieter Postma, geboren 5 september 1814 in Burum (Kollumerland).
  Pieter Tjerks Postma trouwt 22 mei 1847 in Kollumerland met Gettje Pieters van Lune, geboren 20 augustus 1824 in Kollumerland als Gettje van Lunen, dochter van Pieter Franzes van Lunen en Trijntje Jans Duursma.
  Pieter is overleden 17 oktober 1856 in Kollumerland; Getje is overleden 27 januari 1901 in Kollumerland.
  Kinderen:
  a. Tjerk Postma, geboren 6 maart 1848 in Kollumerland, overleden 22 augustus 1849 in Kollumerland.
  b. Tjerk Postma, geboren 30 december 1849 in Kollumerland, overleden 2 april 1850 in Kollumerland.
  c. Trijntje Postma, geboren 21 mei 1852 in Kollumerland.
  d. Antje Postma, geboren 13 oktober 1856 in Kollumerland.
 3. Stijntje Tjerks Postma, geboren 21 oktober 1819 in Buitenpost (Achtkarspelen) (zie IVk).
 4. Albert Postma, geboren 9 juni 1822 in Kollumerland (zie IVl).
 5. Freerk Postma, geboren 11 februari 1826 in Kollumerland, overleden 20 februari 1826 in Kollumerland.
 6. Frouwkje Postma, geboren 29 september 1830 in Kollumerland.
  Frouwkje Tjerks Postma trouwt 13 mei 1854 in Oostdongeradeel met Ruurd Dirks de Vries, geboren 2 oktober 1816 in Ee (Oostdongeradeel) als Ruurd de Vries, zoon van Dirk Ruurds de Vries en Gryttje Fokkes Zijlstra.
  Ruurd is overleden 15 september 1890 in Oostdongeradeel, gehuwd.
 7. Freerk Postma, geboren 15 mei 1833 in Kollumerland.

IVk Stijntje Tjerks Postma, geboren 21 oktober 1819 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Antje Pieters Leefstra en Tjerk Tjerks Postma.
Stijntje trouwt 10 mei 1849 in Kollumerland met Freerk Freerks Postma, geboren 22 november 1822 in Oostdongeradeel als Freerk Postma, zoon van Freerk Freerks Postma en Trijntje Siegers Jagerstra.
Stijntje is overleden 3 juli 1867 in Oostdongeradeel; Freerk is overleden 25 januari 1903 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Antje Postmus, geboren 7 april 1850 in Engwierum (Oostdongeradeel).
  Antje trouwt 13 mei 1876 in Oostdongeradeel met Sytze Bergema, geboren 12 augustus 1839 in Westdongeradeel, zoon van Dirk Eintes Bergema en Saapke Sijtzes Sytzma.
  Kinderen:
  a. Stijntje Bergema, geboren 6 december 1876 in Lioessens (Oostdongeradeel)
  b. Dirk Bergema, geboren 22 december 1877 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), overleden 3 februari 1883 in Oosterhesselen.
  c. Freerk Bergema, geboren 6 oktober 1879 in Metslawier (Oostdongeradeel).
  d. Saapke Bergema, geboren 8 februari 1882 in Morra (Oostdongeradeel).
 2. Freerk Posthuma, geboren 19 augustus 1852 in Engwierum (Oostdongeradeel). Freerk Postma is overleden 10 mei 1862 in Engwierum.
 3. Tjerk Postema, geboren 29 mei 1855 in Engwierum.
  Tjerk trouwt 13 mei 1882 in Westdongeradeel met Antje Kloostra, geboren 21 april 1856 in Niawier, dochter van Klaas Pieters Kloostra en Sijke Ouwes Talsma.
  Tjerk is overleden 3 maart 1891 in Oostdongeradeel; Antje is overleden 30 november 1937 in Oostdongeradeel.
  Kinderen:
  a. Stijntje Postma, geboren 19 januari 1889 in Oostdongeradeel.
 4. Trijntje Postma, geboren 5 mei 1857 in Oostdongeradeel. Trijntje Posthumus is overleden 1 oktober 1857 in Oostdongeradeel.
 5. Schelte Postma, geboren 30 janauri 1859 in Engwierum (Oostdongeradeel), overleden 5 april 1869 in Engwierum (Oostdongeradeel).
 6. Trijntje Postmus, geboren 15 april 1863 in Engwierum. (Oostdongeradeel).

IVl Albert Postma, geboren 9 juni 1822 in Kollumerland, zoon van Antje Pieters Leegstra en Tjerk Tjerks Postma.
Albert Tjerks Postma trouwt met 10 mei 1849 in Kollumerland met Folkjen Simons Dijkstra, geboren 17 mei 1832 in Kollumerland als Folkjen Dijkstra, dochter van Simon Heddes Dijkstra en Minke Oosterhof.
Albert is overleden 11 oktober 1861 in Kollumerland; Folke is overleden 12 oktober 1863 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Minke Postma, geboren 15 augustus 1851 in Kollumerland, overleden 16 mei 1868 in Kollumerland.
 2. Antje Postma, geboren 28 oktober 1853 in Kollumerland.
 3. Siemke Postma, geboren 21 juli 1856 in Kollumerland.
  Siemke trouwt 26 juli 1879 in Kollumerland met Jan Hopperus, geboren 5 augustus 1855 in Achtkarspelen, zoon van Albert Louwes Hopperus en Neeltje Jans Tol.
  Kinderen:
  a. Neeltje Hopperus, geboren 14 juni 1881 in Kollumerland.
  b. Albert Hopperus, geboren 29 juni 1882 in Kollumerland.
  c. Louw Hopperus, geboren 28 juli 1884 in Kollumerland.
  d. Folkje Hopperus, geboren 19 september 1886 in Kollumerland.
  e. Hedde Hopperus, geboren 25 januari 1888 in Kollumerland.
 4. Tjerk Postma, geboren 14 juni 1861 in Kollumerland.

IIb Jetze, geboren 1 april 1768 in Oudwoude, zoon van Sytse Jetses en Froukje Johannes.
Jetse Sijtses, Burum, trouwt 18 mei 1800 in Burum met Sijke Roelofs, Burum, geboren c 1777.
(Trouwregister Hervormde gemeente Burum-Munnekezijl, 1800: Bevestiging huwelijk van 18 mei 1800, Burum)
Jetze Sytzes, Kollum, neemt in 1811 in Kollum de familienaam Dijkstra aan, voor zichzelf en voor zijn kinderen: Vroukjen (10), Roelof (8), Sytze (5) en Martje (2).
Jetze Sytzes Dijkstra is overleden 19 januari 1844 in Kollumerland; Sijke Roelfs Dijkstra is overleden op 53-jarige leeftijd 2 januari 1831 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Vroukjen, geboren 12 februari 1800 in Kollum (Kollumerland) (zie IIIc).
 2. Roelof, geboren c 1803.
 3. Sytze, geboren c 1806 (zie IIId).
 4. Martje, geboren 1 november 1809 onder Kollum (Kollumerland), gedoopt 10 december 1809 in Kollum (Kollumerland) (zie IIId).
 5. Eelkje Dijkstra, geboren 25 juli 1814 in Kollum (Kollumerland) (zie IIIe).
 6. Johannes Dijkstra, geboren 16 mei 1818 in Kollumerland.
 7. Aaltje Dijkstra, geboren 26 maart 1821 in Kollumerland, overleden 14 april 1832 in Kollumerland.

IIIc Vroukjen, geboren 12 februari 1800 in Kollum (Kollumerland), dochter van Jetze Sytzes en Sijke Roelofs.
Frouwkjen Jetzes Dijkstra trouwt 25 mei 1822 in Kollumerland met Ate Tjeerds Sjaarda, geboren c 1795, zoon van Tjeerd Jentes Sjaarda.
Froukje Dijkstra is overleden 25 juni 1883 in Kollumerland: Ate is overleden op 55-jarig leeftijd 9 februari 1851 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Saakje Sjarda, geboren 21 december 1823 in Kollumerland, overleden 8 juni 1853 in Kollumerland.
 2. Jetze Sjarda, geboren 22 november 1826 in Kollumerland, overleden 21 juni 1827 in Kollumerland.
 3. Zijke Sjaarda, geboren 11 augustus 1835 in Kollumerland (zie IVp).
 4. Trijntje Sjaarda, geboren 16 april 1842 in Kollumerland.
  Trijntje trouwt 30 oktober 1885 in Burum (Kollumerland) met Riemer Schripzema, boerenknecht, geboren 13 augustus 1834 in Grijpskerk als Pieter Schripsema, zoon van Willem Hotzes Schripsema en Geeske Pieters van der Molen. Riemer was weduwnaar van Marijke van der Wal.
  Trijntje is overleden 4 september 1930 in Kollumerland; Riemer is overleden 17 mei 1906 in De Waarden (Grijpskerk).

IVp Zijke Sjaarda, geboren 11 augustus 1835 in Kollumerland, dochter van Froukje Dijkstra en Ate Tjeerds Sjaarda.
Zijke trouwt 13 augustus 1870 in Kollumerland met Alle Kampstra, geboren 4 juli 1839 in Kollumerland, zoon van Albert Gerrits Kampstra en Sjoukje Freerks Tuinsma. Alle was weduwnaar van Beitske de Boer.
Sijke is overleden 11 maart 1896 in Kollumerland; Alle is overleden 8 mei 1917 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Froukje Kampstra, geboren 20 november 1871 in Kollumerland (zie Ve).

Ve Froukje Kampstra, geboren 20 november 1871 in Kollumerland, dochter van Sijke Sjaarda en Ale Kampstra.
Froukje trouwt 12 mei 1894 in Kollumerland met Feike Luinstra, geboren 15 juli 1871 in Kollumerland, zoon van Pieter Luinstra en Kunje Kraayinga.

Kinderen:

 1. Sijke Luinstra, geboren 20 februari 1895 in Kollumerland, overleden 3 maart 1896 in Kollumerland.
 2. Ale Luinstra, geboren 26 november 1900 in Kollumerland.
  Ale trouwt 18 mei 1922 in Kollumerland met Klasina van der Meulen, geboren 24 maart 1889 in Haskerland, dochter van Lolke Douwes van der Meulen en Janke Uiltjes Postma.

IIId Martje, geboren 1 november 1809 onder Kollum (Kollumerland), gedoopt 10 december 1809 in Kollum (Kollumerland), dochter van Jetze Sytzes en Sijke Roelofs.
Martje Jetzes Dijkstra trouwt 7 juni 1833 in Oostdongeradeel met Sytze Jans Holwerda, gedoopt 11 oktober 1808 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Jan Sytzes Holwerda en Joke Symens.
Martje was 1866, 1873 dagloonstser; Sytze was 1866 daglooner.
Sietze, dagloner, is overleden 29 januari 1866 in Grootegast.

Kinderen:

 1. Jan Holwerda, geboren 29 april 1834 in Burum (Kollumerland).
  Jan Sytzes Holwerda, dagloner in Ruigezand bij Oldehove, trouwt 14 mei 1858 in Kollumerland met Jantje Willems Schripsema, daglonerse in Oldehove, geboren 2 juli 1837 in De Waard (Grijpskerk), dochter van Willem Hotzes Schripsema en Geeske Pieters van der Molen.
  Jan, Jantje en hun kinderen emigreren 26 mei 1883 naar USA.
  Jan is overleden 12 april 1897 in Grand Rapids (Michigan; USA); Jantje is overleden 4 juli 1897 in Grand Rapids (Michigan; USA).
  Zie voor meer gegevens: Afstammelingen van Halbe Hindricks & Nieske Duirts; Fifth Generation.
 2. Zijke Holwerda, geboren 1 maart 1838 in Kollumerland.
 3. Hyke Holwerda, geboren 10 juli 1841 in Kollum (Kollumerland).
  Hijke Holwerda, dienstmeid, trouwt 4 januari 1866 in Grootegast met de 26-jarige Hendrik Zuidema, boerenknecht, geboren c 1840 in Niekerk, zoon van Harm Doedes Zuidema, (1852) arbeider, en Debora Cathatrina Henrica Luhrs.
 4. Jetske Holwerda, geboren c 1850 in Stroobos.
  Jetske, dagloonster, trouwt op 23-jarige leeftijd 26 juli 1873 in Baflo met Jan Bos, daglooner, geboren 6 oktober 1843 in Wildervank, zoon van Roelf Sikkes Bos, arbeider, en Alberdina Bleeker.

IIId Sytze, geboren c 1806, zoon van Jetze Sytzes en Sijke Roelofs.
Sietze Jetzes Dijkstra trouwt 24 juni 1831 in Oostdongeradeel met Trijntje Klazes Visser, geboren c 1806.
Sytze Jetzes Dijkstra is overleden op 34-jarige leeftijd 2 maart 1840 in Oostdongeradeel; Trijntje is overleden op 48-jarige leeftijd 12 april 1854 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Sijke Dijkstra, geboren 18 oktober 1832 in Oostdongeradeel (zie IVaa).
 2. Klaas Dijkstra, geboren 8 oktober 1835 in Ee (Oostdongeradeel) (zie IVab).
 3. Jetze Dijkstra, geboren 4 maart 1839 in Oostdongeradeel, overleden 7 juli 1848 in Oostdongeradeel.

IVaa Sijke Dijkstra, geboren 18 oktober 1832 in Oostdongeradeel, dochter van Sytze Jetzes Dijkstra en Trijntje Klazes Visser.
Sijke Sytzes Dijkstra trouwt 11 mei 1858 in Oostdongeradeel met Hendrik Geerts Luinstra, geboren als Hendrik Luinstra 1 september 1833 in Kollumerland, zoon van Geert Luinstra en Lijsbert Wouda.
Sijke Sytzes Dijkstra is overleden 16 maart 1878 in Oostdongeradeel; Hendrik Luinstra is overleden 12 januari 1920 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Geert Luinstra, geboren 31 januari 1859 in Oostdongeradeel.
  Geert trouwt 25 juni 1881 in Leeuwarden met Philippina Henrietta Buising, geboren 21 maart 1858 in Leeuwarden, dochter van Willem Buising en Anna van den Burgh.
  Geert is overleden 21 augustus 1886 in Leeuwarden, gehuwd.
  Kinderen:
  a. Anna Luinstra, geboren 6 september 1881 in Leeuwarden.
  b. Sijke Luinstra, geboren 6 augustus 1883 in Leeuwarden.
  c. Willem Luinstra, geboren 17 september 1884 in Leeuwarden.
  d. Hendrik Luinstra, geboren 10 september 1885 in Leeuwarden, overleden 14 augustus 1886 in Leeuwarden.
 2. Sytze Luinstra, geboren 22 oktober 1860 in Oostdongeradeel, overleden 13 april 1861 in Oostdongeradeel.
 3. Sytze Luinstra, geboren 24 januari 1862 in Oostdongeradeel, overleden 16 februari 1862 in Oostdongeradeel.
 4. Trijntje Luinstra, geboren 7 januari 1863 in Ee (Oostdongeradeel).
 5. Sytze Luinstra, geboren 24 augustus 1868 in Engwierum (Oostdongeradeel).
  Sytse trouwt ?
  Sytze is overleden 10 oktober 1939 in Leeuwarden, gehuwd.
 6. Gerrit Luinstra, geboren 28 november 1875 in Ee (Oostdongeradeel).
 7. Klaas Luinstra, geboren 5 maart 1878 in Ee (Oostdongeradeel).

IVab Klaas Dijkstra, geboren 8 oktober 1835 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Sytze Jetzes Dijkstra en Trijntje Klazes Visser.
Klaas trouwt 22 december 1886 in Oostdongeradeel met Johanna van der Schaaf, geboren 14 november 1855 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Marten Johannes van der Schaaf en Renske Jans de Vries.
Klaas Sytzes Dijkstra is overleden 30 april 1899 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Sytze Jetzes Dijkstra, geboren 22 mei 1887 in Oostdongeradeel.
 2. Renske Trijntje Dijkstra, geboren 28 maart 1891 in Oostdongeradeel.
  Renske Dijkstra trouwt 9 mei 1919 in Oostdongeradeel met Minne Pijnacker, geboren 5 december 1891 in Kollumerland, zoon van Johannes Pijnacker en Grietje Zijlstra.

IIIe Eelkje Dijkstra, geboren 25 juli 1814 in Kollum (Kollumerland), dochter van Jitse Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs.
Eelkje Jetzes Dijkstra trouwt 11 oktober 1845 in Kollumerland met Kornelis Elzes Sikkema.
Eelkje was 1873 landbouwersche; Kornelis was 1873 landbouwer.

Kinderen:

 1. Jetze Sikkema, geboren 16 augustus 1846 in Kollum (Kollumerland) (zie IVak).
 2. Tjerkina Sikkema, geboren 22 juni 1848 in Kollum (Kollumerland).
  Tjerkina trouwt 1 november 1883 in Grootegast met Gerrit Postma, landbouwer, geboren 21 maart 1844 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Wiebe Klazes Postma en Tjeerdtje Hessels Rinia.
  Tjerkina is overleden 15 maart 1927 in Harlingen; Gerrit is overleden 13 april 1903 in Barradeel.
 3. Elze Sikkema, geboren 19 april 1850 in Kollum (Kollumerland), overleden 3 juni 1851 in Kollum (Kollumerland).
 4. Zijke Sikkema, geboren 18 maart 1852 in Kollum (Kollumerland) (zie IVam).
 5. Elsje Sikkema, geboren 13 mei 1856 in Kollum (Kollumerland).

IVak Jetze Sikkema, geboren 16 augustus 1846 in Kollum (Kollumerland), zoon van Eelkje Jetzes Dijkstra en Kornelis Elzes Sikkema.
Jetze, schipper, trouwt 24 mei 1873 in Leek met Grietje ter Veer, geboren 11 juli 1830 in Leegkerk (Hoogkerk), dochter van Willem Tjesses ter Veer, (1824) landgebruiker, (1830, 1855 - 1864) landbouwer, en Pieterke Hendriks Dijkstra, (1830, 1846 - 1867) landbouwersche. Grietje was weduwe van Tjesse Niklaas Balk.

Kinderen:

 1. Kornelis Sikkema, geboren 22 september 1874 in Oostwold (Leek).
  Kornelis, landbouwer, wonende in Beilen, trouwt 25 april 1902 in Dwingeloo met Wilhelmina Fledderus, wonende in Dwingeloo, geboren 23 juli 1879 in Wapse (Diever), dochter van Geert Fledderus, landbouwer, en Jacoba Strijker.
  Kornelis was 1907, 1911 landbouwer.
  Wilhelmina is overleden 30 oktober 1924 in Beilen.
  Kornelis Sikkema hertrouwt met Geertje Oosting. Kornelis was weduwnaar van Wilhelmina Fledderus.
  Kornelis is overleden 14 augustus 1950 in Beilen.

Jetze Sikkema, landgebruiker, hertrouwt 29 april 1880 in Hoogkerk met Jantje Oosterhoff, schoenmakersche, geboren 28 februari 1844 in Medsloot (Roden) als Jantje Oosterhof, dochter van Albert Sikkes Oosterhof, landbouwer, en Tetje Jans Jager. Jetze was weduwnaar van Grietje Willems ter Veer; Jantje was weduwe van Albert de Weerd.
Jetze was 1882 landbouwer.
Jetze is overleden 10 september 1917 in Smilde; Jantje is overleden 31 januari 1922 in Diever.

IVam Zijke Sikkema, geboren 18 maart 1852 in Kollum (Kollumerland), dochter van Eelkje Jetzes Dijkstra en Kornelis Elzes Sikkema.
Zijke trouwt 11 mei 1878 in Zuidhorn met Jan Semme Huizingh, timmerman, geboren 10 oktober 1853 in Grijpskerk, zoon van Pieter Jans Huizingh, (1848 - 1897) timmerman, en Martje Hindriks de Goed.
Jan Semme was 1880 timmerman, 1905 architect.

Kinderen:

 1. Eelkje Huizingh, geboren 18 juni 1880 in Hoogkerk.
  Aelkje trouwt 19 april 1905 in Hoogkerk met Anne Atsma, agent van politie, geboren 1 april 1871 in Oudehaske (Haskerland), zoon van Antje Atsma.

IIc Eelke, geboren 25 november 1773 in Oudwoude, zoon van Sytse Jetses en Froukje Johannes.
Eelke Sietzes, timmerman, wonende in Burum, trouwt 13 mei 1810 in Burum met Lutske Jans, wonende in Oldehove, geboren 4 juni 1786 in Nijezijl, Groningerland, dochter van Jan Tiwierts Tinga en Lubge Everts.
(Trouwregister Hervormde gemeente Burum-Munnekezijl, 1810: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1810, Burum)
Eelke Sytses, Burum, neemt in 1811 in Burum de familienaam Leegstra aan.
Eelke was 1841 timmerman.
Eelke Sytzes Leegstra is overleden 11 juni 1851 in Kollumerland; Lutske Jans Tinga is overleden 11 maart 1860 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Sytze Eelkes Leegstra, geboren 11 mei 1812 in Burum (Kollumerland) (zie IIIf).
 2. Jan Leegstra, geboren 7 september 1814 in Burum (Kollumerland) (zie IIIg).

IIIf Sytze Eelkes Leegstra, geboren 11 mei 1812 in Burum (Kollumerland), zoon van Eelke Zytses Leegstra en Lutske Jans Leegstra.
Sytze, timmerman, trouwt 2 december 1836 in Burum (Kollumerland) met Martje Kornelis Stulpstra, geboren 23 december 1812 in Burum (Kollumerland), dochter van Kornelis Klazes Stulpstra en Trijntje Fokkes Boersma.
Sytze was 1875 aannemer.
Sytze is overleden 18 maart 1892 in (Kollumerland), begraven in Munnekezijl; Martje is overleden 15 april 1898 in Kollumerland, begraven in Munnekezijl.

Kinderen:

 1. Eelke Leegstra, geboren 1 april 1838 in Burum (Kollumerland) (zie IVba).
 2. Trijntje Leegstra, geboren 7 juni 1841 in Burum (Kollumerland).
  Trijntje trouwt 22 augustus 1868 in Burum (Kollumerland) met Jan Smit.
  Trijntje is overleden 15 januari 1874 in Kollumerland, begraven in Munnekezijl (gehuwd).
 3. Kornelis Leegstra, geboren 23 oktober 1846 in Kollum (Kollumerland) (zie IVbc).

IVba Eelke Leegstra, geboren 1 april 1838 in Burum (Kollumerland), zoon van Sytze Leegstra en Martje Stulpstra.
Eelke, timmerman, trouwt 3 maart 1866 in Kollumerland met Zijke Vaatstra, wonende in Burum (Kollumerland), geboren 17 juli 1844 in Lutjegast (Kollumerland), dochter van Kornelis Gooitzens Vaatstra en Jitske Elzes Sikkema.
Eelke, timmerman, is overleden 27 januari 1918 in Kollumerland; Zijke is overleden 15 september 1924 in Hoogkerk.
Zie ook: Hessel Gerrits & Antje Rinses.

Kinderen:

 1. Sytze Leegstra, geboren 21 augustus 1867 in Burum (Kollumerland).
  Sytze trouwt 31 mei 1890 in Kollumerland met Anje Zuidema, geboren 24 j anuari 1866 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Kornelis Zuidema, (1866 - 1885 schipper) en Antje de Vries.
 2. Jitske Leegstra, geboren 13 juli 1868 in Burum (Kollumerland) (zie Vf).
 3. Martje Leegstra, geboren 28 februari 1870 in Burum (Kollumerland).
  Martje trouwt 16 mei 1896 in Kollumerland met Wybe van der Meer, geboren 17 december 1866 in Kollumerland, zoon van Wibbe van der Meer en Tietje Meerstra.
  Bevolking Achtkarspelen:
  Wijbe van der Meer, scheepsjager; geb: 17 december 1866; Gekomen van Gerkesklooster; Vertrokken naar Duitsland, mei 1910.
  Martje Leegstra; geb: 28 februari 1870; Gekomen van Gerkesklooster, 1 juli 1909; Vertrokken naar Duitsland, mei 1910.
  Wibbe Wijbes van der Meer; geb: 4 juli 1897; Gekomen van Gerkesklooster, 1 juli 1909; Vertrokken naar Duitsland, mei 1910.

  Kinderen:
  a. Wibbe van der Meer, geboren 4 juli 1897 in Kollumerland.
 4. Kornelis Leegstra, geboren 20 september 1871 in Burum (Kollumerland).
  Kornelis, fabriekarbeider, trouwt 25 november 1899 in Aduard met Pieterke Wieringa, naaister, geboren 17 januari 1872 in Aduard, dochter van Enne Wieringa, (1864), stalknecht, arbeider, (1867, 1872) arbeider, (1890 - 1900) tuinman, en Annechien Smit, (1864) dienstmeid, arbeidster, (1867) arbeidster.
 5. Trijntje Leegstra, geboren 16 november 1872 in Burum (Kollumerland).
  Trijntje trouwt 20 april 1895 in Kollumerland met Feddrik Pol, geboren 5 mei 1873 in Munnekezijl (Kollumerland), zoon van Kornelis Jans Pol en Antje  Kerkstra.
  Trijntje is overleden 24 december 1936 in Groningen, wonende in Munnekezijl (Kollumerland); Feddrik is overleden 10 juni 1952 in Munnekezijl (Kollumerland).
  Kinderen:
  a. Kornelis Pol, geboren 1 juni 1895 in Kollumerland.
  b. Eelke Pol, geboren 22 oktober 1896 in Kollumerland, overleden 11 juli 1898 in Kollumerland.
 6. Antje Leegstra, geboren 21 mei 1874 in Grijpskerk.
  Antje trouwt 20 juni 1901 in Groningen met Hendericus van den Berg, pakhuisknecht, geboren 12 mei 1879 in Feerwerd, zoon van Bernardus Harmannus van den Berg, (1877) arbeider, en Jantje Smit, (1877) dienstbode.
  Antje is overleden 22 augustus 1959, begraven in Ulrum; Hendericus is overleden 3 november 1972, begraven in Ulrum.
 7. Gooitske Leegstra, geboren 3 maart 1877 in Burum (Kollumerland).
  Gooitske trouwt 26 oktober 1901 in Kollumerland met Johannes Klunder, geboren 29 oktober 1876.
  Gooitske is overleden 13 november 1955, begraven in Hoogkerk; Johannes is overleden 14 juli 1971, begraven in Hoogkerk.
 8. Klaas Leegstra, geboren 24 februari 1879 in Burum (Kollumerland).
  Klaas trouwt 4 juni 1910 in Kollumerland met Grietje Sikkens, geboren 2 april 1879 in Kollumerland, dochter van Klaas Sikkens en Trijntje Riemersma.
 9. Elze Leegstra, geboren 18 maart 1881 in Burum (Kollumerland), overleden 24 juni 1881 in Burum (Kollumerland).
 10. Elsje Leegstra, geboren c 1882 te Groningen.
  Elsje trouwt op 23-jarige leeftijd 17 mei 1905 in Aduard met Pieter Moes, schoenmaker, geboren 29 december 1881 in Hoogkerk, zoon van Jan Moes, (1877) boereknecht, (1881) arbeider, (1892) daglooner, en Trijntje Smit, (1877) dienstmeid.
  Pieter, schoenmaker, is overleden 9 april 1947 in Groningen.
 11. Elze Leegstra, geboren 1 juni 1884 in Burum (Kollumerland) (zie Vg).
 12. Jan Leegstra, geboren 15 september 1887 in Burum (Kollumerland), overleden 22 februari 1888 in Burum (Kollumerland).

Vf Jitske Leegstra, geboren 13 juli 1868 in Burum (Kollumerland), dochter van Eelke Leegstra en Zijke Vaatstra.
Jitske komt voor in het bevolkingsregister van Burum (Kollumerland) (1860 - 1880) en woont dan in huis nummer A 3 in Burum (Kollumerland).
Jitske trouwt 18 mei 1889 in Grootegast met Tjibbe Kooistra, daglooner, geboren 21 augustus 1863 in Ængwierum, zoon van Eetze Annes Kooistra, (1889) daglooner, en Aafke Tjibbes Gaasterland, (1889) dagloonster.
Tjibbe was 1890, 1909, 1919 arbeider; 1922 doodgraver.
Jitske is overleden 30 mei 1957, begraven in Zuidhorn ; Tjibbe is overleden 10 april 1951, begraven in Zuidhorn.

Kinderen:

 1. Aafke Kooistra, geboren 19 april 1890 in Lutjegast (Grootegast).
  Aafke, dienstbode, trouwt 15 mei 1919 in Zuidhorn met Hendrik van der Woude, arbeider, geboren 5 januari 1891 in Ruigezand (Oldehove), zoon van Jan van der Woude, (1886 - 1919) arbeider, en Zwaantje Kloostra, (1886) dienstmeid, (1912, 1914) arbeidster.
 2. Zijke Kooistra, geboren 24 maart 1891 in Kollumerland, overleden 14 maart 1970, begraven in Zuidhorn.
 3. Klaaske Kooistra, geboren 21 juli 1893 in Kollumerland.
 4. Eelke Kooistra, geboren 4 oktober 1894 in Kollumerland, overleden 6 januari 1979, begraven in Zuidhoon.
 5. Eetze Kooistra, geboren 28 augustus 1896 in Burum (Kollumerland).
  Eetze, machinist, trouwt 17 juni 1922 in Hoogkerk met Maaike Praamstra, naaister, geboren 30 augustus 1894 in Arum (Wonseradeel), dochter van Jan Praamstra en Fokje Kuipers, (1922) naaister.
 6. Anne Kooistra, geboren 1 augustus 1901 in Kollumerland, overleden 14 augustus 1901 in Kollumerland.
 7. Anne Kooistra, geboren 25 december 1902 in Kollumerland.
 8. Martha Elzina Kooistra, geboren 25 december 1905, overleden 18 juni 1973, begraven in Zuidhorn.
 9. Freerkje Kooistra, geboren c 1908 in Ruigezand (Oldehove), overleden (oud 12 week) 6 februari 1909 in Oldehove.

Vg Elze Leegstra, geboren 1 juni 1884 in Burum (Kollumerland), zoon van Eelke Leegstra en Sijke Vaartstra.
Elze, arbeider, trouwt 25 mei 1907 in Kollumerland met Grietje Veenstra, dienstmeid, geboren 8 oktober 1888 in Munnekezijl, dochter van Jan Annes Veenstra en Sytske Postma.
Grietje is overleden 15 augustus 1931 in De Punt (Vries).
Zie ook: Jan Tjipkes & Baukje Hendriks.

Kinderen:

 1. Sietske Leegstra, geboren 17 oktober 1907 te Munnekezijl.
  Sietske trouwt 25 januari 1929 in Haren met Jan de Groot, geboren 11 augustus 1900 in Onnen (Haren), landbouwer, zoon van Jan de Groot, landbouwer, en Roelofje van Gijssel.
  Sietske is overleden 17 mei 1994 in Onnen (Haren); Jan is overleden 11 mei 1984 in Onnen (Haren).
  Zie verder: Jan Jans de Groot & Ennigje Jans.
 2. Sijke Leegstra.
  Sijke trouwt met Albert J. Boersma, neerlandicus.
 3. Jan Hendrik Leegstra, geboren c 1914.
  Jan Hendrik trouwt 24 augustus 1939 met L.A. (Diena) Boek.
  Jan Hendrik is overleden op 69-jarige leeftijd 10 november 1983 in Valthe, Groningen.
  In het Diaconessenhuis te Groningen overleed op Donderdag 10 November na een lange periode van veel moeiten en benauwenissen dapper te hebben doorleefd, op de leeftijd van 69 jaar Jan Hendrik Leegstra, echtgenoot van mevr. L.A. Leegstra-Boek. Hij voelde dat zijn levenseinde naderde en hij verzekerde mij: "Hier in dit ziekenhuis in Groningen zal ik sterven, het zal niet lang meer duren". Zijn heengaan was heel zacht en vredig zonder benauwdheid; zo kwam er een uiteindelijke verlossing over hem.
  Groninger in hart en nieren heeft hij als hoofd van het gas- en waterleidingsbedrijf der Gemeente Boskoop aldaar een aantal jaren gewerkt, waarna hij later in de gemeente Odoorn benoemd werd als hoofd van het gasbedrijf. Hij woonde toen in de Valtherblokken. Later, na zijn afkeuring, vestigde hij zich in Valthe, waar hij met veel animo zijn planten in de tuin verzorgde. Hij hield zielsveel van de natuur en hij had een scherp waarnemingsvermogen. Veel heeft hij gezorgd voor anderen, wel eens ten koste van zijn eigen gezondheid. Verscheidene keren werd hij in het Groningse Diaconnessehuis verpleegd. Kort voor zijn laatste opname maakte hij nog een prachtige autorit door de bossen in herfsttooi waarvan hij volop genoot.
  De crematie vond plaats te Groningen op Maandagmiddag 14 November.
  (Bron: krantenartikeltje uit het plakboek van mijn moeder.)
 4. Eeke Leegstra, geboren 17 maart 1915.
  Eeke trouwt met Pieter Holtman, geboren 1 juli 1912, zoon van Lentze Holtman en Jantje Takens?
  Pieter is overleden 18 juni 1960, begraven in Haren.
  Eeke Leegstra hertrouwt met Jan Broere.
  Eeke Leegstra hertrouwt met Jaap van der Woude.
  Eeke is overleden 8 juli 2004, begraven in Haren.

Elze Leegstra hertrouwt met Janna Harmanna Surmeijer, geboren 2 mei 1891, dochter van Joost Surmeijer en Hemkea Arends Abbas?. Elze was weduwnaar van Grietje Veenstra.
Elze is overleden 27 maart 1971 in Glimmen (Haren); Janna Harmanna is overleden 19 april 1980 in Glimmen (Haren).

IVbc Kornelis Leegstra, geboren 23 oktober 1846 in Kollum (Kollumerland), zoon van Sytze Eelkes Leegstra en Martje Kornelis Stulpstra.
Kornelis, hoofdonderwijzer, trouwt 12 juni 1875 in Marum met de 25-jarige Hendrika Margrieta de Boer, geboren c 1850 in Tolbert, (Leek) dochter van Jan de Boer, (1847) landbouwer, (1875) bakker, (1887) molenaar, en Anke de Haan, (1875) bakkerhe.
Kornelis is overleden 1 mei 1939.

Kinderen:

 1. Anke Leegstra, geboren 9 april 1879 in Siegerswoude, Kromhoek (Opsterland).
  Anke Jeanette Leegstra, onderwijzeres, trouwt 3 augustus 1906 in Smallingerland met Pieter Siccama, geboren 3 maart 1881 in Kollum (Kollumerland),  zoon van Johannes Siccama en Trijntje Feitsma.
  Anke Jeanette is overleden 31 september 1960 in Wolvega, begraven in Marum; Pieter is overleden 28 augustus 1964 in Wolvega, begraven in Marum.

IIIg Jan Leegstra, geboren 7 september 1814 in Burum (Kollumerland), zoon van Eelke Sytzes Leegstra en Lutske Jans.
Jan Eelkes Leegstra, timmerman, trouwt 14 november 1841 in Groningen met Dieuwke Jans Zijlma, dienstmeid, geboren 20 augustus 1813 in Niezijl, dochter van Jan Engberts (Zijlma), (1811) boerenknecht, (1841) arbeider, en Epke Egberts (Pol), (1811) dienstmeid, (1845, 1847) arbeidster.

Kinderen:

 1. Eelke Leegstra, geboren 25 februari 1844 in Groningen (zie IVbk).

IVbk Eelke Leegstra, geboren 25 februari 1844 in Groningen, zoon van Jan Eelkes Leegstra en Dieuwke Jans Zijlma.
Eelke, meubelmaker, trouwt 1 mei 1869 in Veendam met Magdalena Lieben, naaister, geboren 7 november 1836 in Veendam, dochter van Joseph Fransiscus Lieben, (1820) timmerman, (1843 - 1885) schrijnwerker, en Cornelia Scheffer.
Magdalena is overleden 31 oktober 1873 in Veendam.

Kinderen:

 1. Cornelia Leegstra, geboren c 1870 in Veendam.
  Cornelia trouwt op 25-jarige leeftijd 15 juni 1895 in Onstwedde met de 30-jarige Nanne Smit, glasblazer, geboren c 1865 in Onstwedde, zoon van Hendrik Smit, (1856 - 1895) arbeider, en Jantje Wams.

Eelke Leegstra, schrijnwerker, hertrouwt 5 september 1874 in Veendam met Jantje Beekhuis, geboren 1 maart 1846 in Oude Pekela, dochter van Egbert Beekhuis, (1845) schoenmaker, (1853) rijkspostbode, (1874 - 1883) schoenmaker, en Engeltje Heijerman, (1845) dienstmeid. Eelke was weduwnaar van Magdalena Lieben.
Eelke is overleden 5 februari 1893 in Stadskanaal (Onstwedde); Jantje is overleden 12 juni 1928 in Emmen.

Kinderen:

 1. Egbert Leegstra, geboren 15 mei 1877 in Veendam.
  Egbert trouwt 18 november 1910 in Emmen met Margrietha Jantina Damhoff, geboren 7 mei 1874 in Bellingwolde, dochter van Engelko Damhoff, (1862) schipper, en Hillechien van der Gieze. Magrrietha Jantina was weduwe van Pieter Stukje.
  Egbert was 1912, 1913 aannemer.
  Egbert, aannemer, Margrietha Jantina en Eelke Engelko vertrekken 19 augustus 1913 naar Detroit (Michigan).
  Kinderen:
  a. Eelke Engelko Leegstra, geboren 2 maart 1911 in Klazienaveen (Emmen).
  b. Jan Leegstra, geboren 13 april 1912 in Klazienaveen (Emmen), overleden 16 april 1912 in Klazienaveen (Emmen).
 2. Magdalena Leegstra, geboren 21 februari 1880 in Veendam.
  Magdalena trouwt 5 februari 1909 in Emmen met Jacob Heise, geboren 20 maart 1881 in Nieuw-Amsterdam (Emmen), zoon van Andries Gebhart Heise, winkelier, en Dina Bloemberg.
  Jacob was 1941 bakker.
 3. Jan Engbert Sietse Leegstra, geboren 24 januari 1884 in Veendam.
  Jan Engbert Sietse trouwt  4 mei 1906 in Emmen met Jentje Beuker, geboren 29 april 1885 in Erica (Emmen), dochter van Fredrik Beuker, bakker, en Marchien Vos.
  Jan Engbert Sietse, timmerman, vertrekt 21 januari 1913 naar Noord Amerika.
  Jentje gaat niet mee. Jentje en de beide kinderen vertrekken 10 oktober 1913 eerst naar Ruinen en in 1914 naar Detroit (Michigan).
  Kinderen:
  a. Eelke Jan Leegstra, geboren 19 juni 1906 in Barger Oosterveld (Emmen).
  b. Jantje Marchien Leegstra, geboren 31 oktober 1907 in Barger Oosterveld (Emmen).

IId Johanna, geboren 3 maart 1778 in Oudwoude, dochter van Sytse Jetses en Froukje Johannes.
Johanna Sytses, Burum, trouwt 25 mei 1806 in Burum met Hendrik Roelofs, Burum, geboren c 1773.
(Trouwregister Hervormde gemeente Burum-Munnekezijl, 1806; Bevestiging huwelijk van 25 mei 1806, Burum)
Johanna Sytzes neemt in 1811 in Burum de familienaam Leegstra aan. De akte vermeldt: Dacht niet te hoeven komen. Henderk Roelofs neemt in 1811 in Burum de familienaam De Braak aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Martje (3), Froukje (1).
Hendrik Roelofs Braaksma is overleden op 62-jarige leeftijd 31 januari 1835 in Kollumerland (gehuwd).

Kinderen:

 1. Martje, geboren 7 september 1808 in Burum (Kollumerland) (zie IIIh).
 2. Froukje Hendriks Braaksma, geboren 19 maart 1811 in Burum (Kollumerland) (zie IIIi).
 3. Sytske Hendriks de Braak, geboren 7 juli 1813 in Burum (Kollumerland) (zie IIIj).
 4. Roelof Braaksma, geboren 11 februari 1816 in Burum (Kollumerland), overleden 8 januari 1854 in Kollumerland.

IIIh Martje, geboren 7 september 1808 in Burm, dochter van Johanna Sytzes en Hendrik Roelofs.
Martje Hendriks Braaksma trouwt 15 juli 1826 in Achtkarspelen met Tæke Alberts Zwart, geboren c 1792. Tæke was weduwnaar van Dieuwke Kornelus Bakker.
Martje is overleden 2 juni 1873 in Achtkarspelen; Tæke is overleden op 70-jarige leeftijd 9 maart 1862 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Johanna Sakes Zwart, geboren 1 januari 1827 in Achtkarspelen, overelden 1 maart 1829 in Achtkarspelen.
 2. Johannes Tækes Zwart, geboren 26 december 1829 in Achtkarspelen, overleden 28 juni 1834 in Achtkarspelen.
 3. Sjoukjen Tækes Zwart, geboren 17 augustus 1833 in Achtkarspelen (zie IVbp).
 4. Johannes Zwart, geboren 20 november 1835 in Achtkarspelen (IVbq).
 5. Hendrik Zwart, geboren 18 maart 1838 in Achtkarspelen (IVbr).
 6. Ype Zwart, geboren 3 maart 1841 in Achtkarspelen, overleden 10 oktober 1858 in Achtkarspelen.
 7. Jelle Zwart, geboren 16 februari 1844 in Achtkarspelen.
  Jelle trouwt 1 november 1873 in Achtkarspelen met Antje Bruinsma, geboren 25 april 1850 in Achtkarspelen, dochter van Arjen Ates Bruinsma en Hinke Rintjes Kuipers.
  Jelle is overleden 18 december 1915 in Kollumerland; Antje is overleden 17 oktober 1920 in Kollumerland.
  Kinderen:
  a. Arjen Zwart, geboren 25 oktober 1874 in Kollumerland, overleden 9 april 1880 in Kollumerland.
  b. Tæke Zwart, geboren 5 juli 1877 in Kollumerland, overleden 18 oktober 1877 in Kollumerland.
  c. Tæke Zwart, geboren 21 juli 1878 in Kollumerland, overleden 20 augustus 1878 in Kollumerland.

IVbp Sjoukjen Tækes Zwart, geboren 17 augustus 1833 in Achtkarspelen, dochter van Mattje Hendriks Braaksma en Tæke Alberts Zwart.
Sjoukjen trouwt 16 maart 1863 in Achtkarspelen met Koert Nijland, geboren 26 januari 1835 in Westdongeradeel, zoon van Willem Koerts Nijland en Lieuwkje Mients van der Schaaf.
Sjouke is overleden 1 juli 1889 in Ooststellingwerf; Koert is overleden 18 maart 1916 in Ooststellingwerf.

Kinderen:

 1. Willem Nijland, geboren 1 februari 1864 in Ternaard (Westdongeradeel).
 2. Martje Nijland, geboren 25 augustus 1866 in Buitenpost (Achtkarspelen).
 3. Tæke Nijland, geboren 13 augustus 1868 in Buitenpost (Achtkarspelen), overleden 18 augustus 1868 in Buitenpost (Achtkarspelen).
 4. Tæke Nijland, geboren 30 december 1870 in Buitenpost (Achtkarspelen).
  Tæke trouwt 7 januari 1898 in Ooststellingwerf met Aaltje Kuiper.
 5. Lieuwkje Nijland, geboren 24 april 1871 in Stroobos (Achtkarspelen).
  Lieuwkje trouwt 15 september 1893 in Ooststellingwerf met Hendrik Aldershof, geboren 13 januari 1868 in Ooststellingwerf, zoon van Pier Harmens Aldershof en Rienkje Hendriks Blom.
  Lieuwkje is overleden 14 augustus 1895 in Tietjerksteradeel (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Pier Aldershof, geboren 7 november 1893 in Tietjerksteradeel.
  b. Koenraad Aldershof, geboren 28 juni 1895 in Tietjerksteradeel, overleden 3 juli 1895 in Tietjerksteradeel.
 6. Johannes Nijland, geboren 3 november 1873 in Achtkarspelen.
  Johannes trouwt 4 januari 1894 in Tietjerksteradeel met Akke Klazes Nicolai, geboren 22 augustus 1874 in Tietjerksteradeel, dochter van Klaas Siedzes Nicolai en Baukje Oebeles Hoekstra.
  Johannes is overleden 20 april 1914 in Leeuwarden: Akke is overleden 19 december 1907 in Leeuwarden.
  Kinderen:
  a. Koert Nijland, geboren 10 september 1894 in Tietjerksteradeel.
  b. Baukje Nijland, geboren 9 maart 1896 in Tietjerksteradeel.
  c. Klaas Nijland, geboren 2 juli 1897 in Tietjerksteradeel.
  d. Sjoukje Nijland, geboren 28 september 1900 in Tietjerksteradeel.
 7. Mient Nijland, geboren 21 februari 1875 in Achtkarspelen, overleden 23 maart 1876 in Achtkarspelen.
 8. Hermina Nijland, geboren 11 mei 1876 in Achtkarspelen.
  Hermina trouwt 29 september 1899 in Ooststellingwerf met Wiebe Halbersma.
  Kinderen:
  a. Jantje Halbersma, geboren 19 maart 1900 in Ooststellingwerf.
  b. Koert Halbersma, geboren 1 december 1901 in Ooststellingwerf.

IVbq  Johannes Zwart, geboren 20 november 1835 in Achtkarspelen, zoon van Martje Hendriks Braaksma en Tæke Alberts Zwart.
Johannes trouwt 17 september 1870 in Kollumerland met Romkje van Houten, geboren 27 januari 1842 in Kollumerland, dochter van Fokke Johannes van Houten en Jeltje Jans Visser.
Romkje Fokkes van Houten is overleden 12 augustus 1876 in Kollumerland (gehuwd).

Kinderen:

 1. Jeltje Zwart, geboren 28 september 1871 in Kollumerland.
  Jeltje trouwt 19 april 1894 in Dantumadeel met Oene Kramer, geboren 9 april 1870 in Dantumadeel, zoon van Ruurd Rinderts Kramer en Sytske Oenes van Dijk.
  Jeltje is overleden 23 augustus 1939 in Dantumadeel (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Sytske Kramer, geboren 23 juli 1894 in Dantumadeel.
  b. Romkje Kramer, geboren 2 februari 1896 in Dantumadeel.
  c. Grietje Kramer, geboren 29 april 1897 in Dantumadeel, overleden 2 augustus 1898 in Dantumadeel.
  d. Ruurd Kramer, geboren 8 september 1898 in Dantumadeel.
  e. Johannes Kramer, geboren 10 februari 1900 in Dantumadeel.
  f. Rindert Kramer, geboren 4 mei 1901 in Dokkum.

IVbr Hendrik Zwart, geboren 18 maart 1838 in Achtkarspelen, zoon van Martje Hendriks Braaksma en Tæke Alberts Zwart.
Hendrik trouwt 16 mei 1874 in Kollumerland met Akke de Goede, geboren 13 juni 1846 in Achtkarspelen, dochter van Jan Bouwes de Goede en Maaike Jans de Roos.
Hendrik is overleden 2 januari 1906 in Kollumerland; Akke is overleden 23 novemember 1907 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Tæke Zwart, geboren 31 mei 1877 in Kollumerland.
  Tæke trouwt 18 mei 1907 in Kollumerland met Korneliske Minnema, geboren 9 oktober 1878 in Kollumerland, dochter van Dirk Minnema en Hendrikje van der Wal.
  Tæke is overleden 5 oktober 1922 in Groningen, wonende in Kollumerland; Korneliske is overleden 29 maart 1939 in Kollumerland.
 2. Maaike Zwart, geboren 20 februari 1883 in Kollumerland, overleden 17 juni 1883 in Kollumerland.
 3. Jan Zwart, geboren 17 oktober 1884 in Kollumerland.
  Jan trouwt 23 mei 1908 in Kollumerland met Eelkje Mulder, geboren 18 november 1886 in Kollumerland, dochter van Ebbele Mulder en Aukje Hoekstra.
 4. Jelle Zwart, geboren 15 mei 1887 in Kollumerland, overleden 30 juni 1887 in Kollumerland.
 5. Bouwe Zwart, geboren 15 mei 1887 in Kollumerland.
  Bouwe trouwt 14 mei 1910 in Kollumerland met Foekje Kuipers.

IIIi Froukje Hendriks Braaksma, geboren 19 maart 1811 in Burum (Kollumerland), dochter van Johanna Sytzes en Hendrik Roelofs.
De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Braaksma"; familienaam moeder ook vermeld als "Leegstra".
Froukje trouwt 29 januari 1836 in Kollumerland met Jelle Kornelus van der Horn, geboren c 1801, zoon van Corneles Klases van der Horn en Grietje.
Froukje is overleden 27 januari 1855 in Kollumerland (gehuwd).
Jelle was 1868 arbeider; 1870 dagloner.

Kinderen:

 1. Grietje van der Horn, geboren 14 december 1835 in Kollumerland (zie IVca).
 2. Kornelus van der Horn, geboren 28 augustus 1837 in Kollumerland.
  Kornelis, dienstknecht, trouwt 16 mei 1874 in Noorddijk met de 30-jarige Hanna Voorma, dienstmeid, geboren c 1844 in Middelbert (Noorddijk), dochter van Reinder Hindriks Voorma, (1831) timmermansknegt, (1860 - 1874) timmerman, en Margien Jans Sjobbema.
  Kornelis was 1877 - 1881 arbeider; Hanna was 1877, 1878 arbeidster.
  Kornelis, arbeider, is overleden 23 april 1897 in Zuidhorn.
 3. Johanna van der Horn, geboren 4 december 1838 in Kollumerland.
  Johanna trouwt 23 mei 1857 in Kollumerland met Sjoerd Durks van Lune, geboren 1 december 1832 in Kollumerland, zoon van Durk Franzes van Lune en Trijntje Wiersma.
  Johanna is overleden 20 november 1861 in Kollumerland; Sjoerd is overleden 25 mei 1874 in Twijzel (Achtkarspelen).
  (Sjoerd hertrouwt 14 april 1864 in Achtkarspelen met Aafkje Hoekstra, geboren 8 april 1838 in Achtkarspelen, dochter van Jan Harms Hoekstra en Iebeltje Ennes Hopperus.
  Aafkje Hoekstra hertrouwt 11 september 1886 in Achtkarspelen met Auke de Vries, geboren 24 december 1848 in Achtkarspelen, zoon van Geert Jans de Vries en Trientje Aukes Broersma.
  Aafke is overleden 29 augustus 1915 in Achtkarspelen; Auke is overleden 31 oktober 1938 in Achtkarspelen.)
  Kinderen:
  a. Froukje van Lune, geboren 10 oktober 1857 in Kollumerland, overleden 9 december 1864 in Achtkarspelen.
  b. Durk van Lune, geboren 25 april 1859 in Kollumerland, overleden 12 december 1859 in Kollumerland.
 4. Hendrik van der Horn, geboren 19 september 1840 in Kollumerland.
  Hendrik, arbeider, trouwt 11 januari 1868 in Zuidhorn met de 29-jarige Trientje Ezinga, (1861) werkbode, geboren c 1839 in Oldekerk, dochter van Karst Hendriks Ezinga, (1838 - 1868) arbeider, en Trijntje Geerts Nieuwhof, (1838) arbeidster. Trientje was weduwe van Ate Nieuwijk.
 5. Klaas van der Horn, geboren 8 maart 1842 in Kollumerland (zie IVbe).
 6. Martje van der Horn, geboren 9 februari 1844 in Kollumerland.
  Martje trouwt 7 juni 1872 in Kollumerland met Jan Hoekstra.
  Martje is overleden 27 april 1890 in Kollumerland (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Frouwkje Hoekstra, geboren 2 apil 1873 in Kollumerland.
 7. Riemke van der Horn, geboren 27 juli 1845 in Burum (Kollumerland) (zie IVbg).

IVba Grietje van der Horn, geboren 14 december 1835 in Kollumerland, dochter van Froukje Hendriks Braaksma en Jelle van der Horn.
Grietje Jelles van der Horn trouwt 8 mei 1856 in Kollumerland met Willem Jacobs Brouwer, geboren 16 januari 1833 in Engwierum (Oostdongeradeel) als Willem Brouwers, zoon van Jacob Willems Brouwers en Baukje Pieters Posthumus.
Grietje was 1887 dagloonersche.

Kinderen:

 1. Jacob Brouwers, geboren 8 september 1856 in Oostdongeradeel, overleden 4 oktober 1880 in Oostdongeradeel.
 2. Jelle Brouwer, geboren 27 april 1858 in Kollumerland, overleden 1 mei 1858 in Kollumand.
 3. Jelle Brouwer, geboren 7 november 1859 in Kollumerland, overleden 27 november 1859 in Kollumerland.
 4. Jelle Brouwers, geboren 29 december 1863 Engwierum (Oostdongeradeel), overleden 4 januari 1864 in Oostdongeradeel.
 5. Jelle Brouwers, geboren 31 mei 1865 in Engwierum (Oostdongeradeel) (zie Vh).
 6. Pieter Brouwers, geboren 27 december 1869 in Engwierum (Oostdongeradeel).
 7. Froukje Brouwers, geboren 19 april 1873 in Engwierum (Oostdongeradeel).
 8. Baukje Brouwers, geboren 22 februari 1876 in Nieuwe Zijlen onder Engwierum (Oostdongeradeel), overleden 17 april 1876 in Oostdongeradeel.
 9. Baukje Brouwers, geboren 6 oktober 1878 in Nieuwe Zijlen onder Engwierum (Oostdongeradeel).

Vh Jelle Brouwers, geboren 31 mei 1865 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Grietje Jelles van der Horn en Willem Jacobs Brouwers.
Jelle, schippersknecht, trouwt 9 juli 1887 in Ulrum met Anje Beukema, geboren 12 januari 1867 in Ulrum, dochter van Jacob Beukema, (1857) boerenknecht, (1863 - 1880) daglooner, en Catharina Oostman, (1887 - 1899) dagloonersche.
Jelle was 1909 - 1918 brugwachter. Naderhand wethouder/loco burgemeester in Leens.
Jelle is overleden 6 februari 1943 in Dennenoord (Zuidlaren), wonende in Winsum, begraven in Leens (Ulrum); Anje is overleden 5 oktober 1936 in Leens (Ulrum), begraven in Leens (Ulrum).

Kinderen:

 1. Willem Brouwers, geboren c 1888 in Zoutkamp (Ulrum).
  Willem, brugwachter, trouwt op 21-jarige leeftijd 29 mei 1909 in Ulrum met de 21-jarige Saartje Buitjes, geboren c 1888 in Zoutkamp (Ulrum), dochter van Jacob Buitjes, (1873) schippersknecht, (1901, 1902) schipper, (1909 - 1910) visscher, (1916) schipper, en Gerritje Bol.
  Kinderen:
  a. Jelle Brouwers.
  b. Grietje Brouwers.
  c. Jacob Brouwers.
 2. Jacob Brouwers, geboren c 1891 in Zoutkamp (Ulrum).
  Jacob, ass. brugwachter, trouwt op 21-jarige leeftijd 11 juli 1912 in Leens met de 19-jarige Hendrikje Bijman, geboren c 1893 in Wehe (Leens), dochter van Albert Bijman, (1912) daglooner, en Albertje Lontema.
 3. Gerrit Brouwers, geboren c 1893 in Zoutkamp (Ulrum).
  Gerrit, ass. brugwachter, trouwt op 21-jarige leeftijd 28 mei 1914 in Leens met de 20-jarige Aaltje Vos, geboren c 1894 in Warfhuizen (Leens), dochter van Harm Vos, (1886) dienstknecht, (1910 - 1921) daglooner, en Martje van Dijk, (1886) dienstmeid.
  Kinderen:
  a. Jelle Brouwers. Jelle was visboer.
  b. Harm Brouwers.
 4. Pieterke Brouwers, geboren c 1898 in Zoutkamp (Ulrum).
  Pieterke, dienstmeid, trouwt op 20-jarige leeftijd 25 juli 1918 in Leens met de 22-jarige Hidde Boerema, grofsmid, geboren c 1896 in Warfhuizen (Leens), zoon van Garbrand Boerema, (1888) verver, en Anke Hazekamp, (1888) huishoudster.
  Kinderen:
  a. Anje Boerema.
  b. Ankie Boerema.
  c. Garbrand Boerema.
 5. Katrien Brouwers.
 6. Baukje Brouwers.
 7. Simon Brouwers, geboren 20 februari 1901 (zie VIa).
 8. Jelle Brouwers, geboren 30 augustus 1906 (zie VIb).

VIa Simon Brouwers, geboren 20 februari 1901, zoon van Jelle Brouwers en Anje Beukema.
Simon trouwt met Alina, geboren 28 juli 1907.
Simon had een dorpssmederij in 't Zand bij Loppersum.

Kinderen:

 1. Anje Brouwers, geboren 8 februari 1932.
  Anje trouwt met Henk Apotheker, geboren 12 mei 1928.
 2. Jelle Brouwers, geboren 25 december 1924.
 3. Alina Katharina (Ina) Brouwers, geboren 22 juli 1937.
  Ina trouwt met André Vossenberg, geboren 10 oktober 1933.

VIb Jelle Brouwers, geboren 30 augustus 1906, zoon van Jelle Brouwers en Anje Beukema.
Jelle trouwt 6 augustus 1938 met Grietje Ananias, geboren 25 oktober 1916, dochter van Jan Ananias, (1908, 1909) wagenmaker, en Hinderkien Schoonbeek.
Jelle was tot 1942 hoofdonderwijzer; 1944-1945 Adjunct Directeur Winterhulp Leeuwarden; na de oorlog caféhouder in Ter-Apel.

Kinderen:

 1. Rie Anje Brouwers, geboren 2 november 1940.
 2. Anje Hendrika (Anje) Brouwers, geboren 16 maart 1943.
  Anje trouwt met Paulus Th. Joh. Koot, geboren 1 februari 1955.
 3. Jelle Jan Brouwers, geboren 29 september 1944.
  Jelle Jan trouwt met Margarita Bello, geboren 5 december 1949.
 4. Janney Brouwers, geboren 1 augustus 1949.
  Janney trouwt met Horst Helmut Engelmann, geboren 23 juni 1954.

IVbe Klaas van der Horn, geboren 8 maart 1842 in Kollumerland, zoon van Froukje Hendriks Braaksma en Jelle Kornelus van der Horn.
Klaas, boerenknecht, trouwt 21 juni 1873 in Ulrum, wettiging 1 kind, met Trientje Hoeksema, dienstmeid, geboren 30 maart 1850 in Vierhuizen (Ulrum), dochter van Jacob Alberts Hoeksema, (1849) daglooner, en Elizabeth Bosch, (1849) dienstmeid.
Klaas was 1898, 1913 daglooner; Trientje was 1898 dagloonster.
Trientje is overleden 20 april 1935 in Vierhuizen.

Kinderen:

 1. Hendrik Hoeksema, geboren 2 februari 1871 in Vierhuizen (Ulrum).
  Hendrik van der Horn, boerenknecht, trouwt 7 mei 1898 in Ulrum met Grietje Blom, geboren 2 april 1874 in Westergeest (Kollumerland), dochter van Jacob Blom, (1898) daglooner, en Grietje Zwart, (1898) dagloonster.
  Hendrik is overleden 30 oktober 1928, begraven in Vierhuizen; Grietje is overleden 6 april 1967, begraven in Vierhuizen.
 2. Elisabeth van der Horn, geboren 29 maart 1876, overleden 21 juni 1962, begraven in Vierhuizen.
 3. Jelle van der Horn, geboren c 1880 in Vierhuizen (Ulrum).
  Jelle, daglooner, trouwt op 33-jarige leeftijd 24 mei 1913 in Ulrum, wettiging 1 kind, met de 26-jarige Willemke van Wijk, geboren c 1887 in Oldehove, dochter van Freerk van Wijk, (1875) dienstknecht, (1881) dagloner, (1883) arbeider, (1897 -1917) daglooner, en Franske Walstra.

IVbg Riemke van der Horn, geboren 27 juli 1845 in Burum (Kollumerland), dochter van Frouwkje Braaksma en Jelle Kornelus van der Horn.
Riemke, boerenmeid, trouwt 28 mei 1870 in Ezinge met Berend Ziekman, boerenknecht, wonende in Winsum, geboren 7 november 1846 in Garnwerd (Ezinge), zoon van Albert Hindriks Ziekman, arbeider, en Willemke Berends van der Tuin.
Riemke is overleden 26 mei 1922 in Meppel; Berend is overleden 6 maart 1919 in Meppel.

Kinderen:

 1. Albert Ziekman, geboren 21 augustus 1870 in Garnwerd (Ezinge).
  Albert trouwt 28 november 1896 in Meppel met Trijntje Vellinga, geboren 9 februari 1871 in Ferwerd (Ferwerderadeel), dochter van Folkert Tjallings Vellinga en Metje Johannes Talma.
  Albert was 1900 koopman.
  Albert is overleden 12 januari 1943 in Almelo; Trijntje is overleden 8 januari 1952 in Almelo.
  Kinderen:
  a. Riemke Ziekman, geboren 14 septmber 1897 in Groningen.
  b. Folkert Ziekman, geboren 16 februari 1900 in Meppel, overleden 26 december 1900 in Meppel.
  c. Metje Ziekman, geboren 19 april 1901 in Stad Ommen.
  d. Folkert Ziekman, geboren 2 juli 1903 in Assen.
  e. Frouktje Ziekman, geboren 20 april 1906 in Kiel (Duitsland).
  f. Berendje Ziekman, geboren 14 april 1908 in Onstwedde.
  g. Trijntje Ziekman, geboren 21 juli 1912 in Almelo.
  h. Berend Ziekman, geboren 4 november 1916 in Almelo.
 2. Frouktje Ziekman, geboren 15 juni 1877 in Groningen.
  Frouktje trouwt 3 november 1900 in Meppel met Klaas Hovenberg, geboren 18 april 1874 in Meppel, zoon van Egbert Hovenberg, arbeider, en Aaltje Snijder.
  Klaas was 1901, 1902 wever.
  Klaas, koopman, is overleden 28 december 1925 in Meppel.
  Kinderen:
  a. Riemke Hovenberg, geboren 3 april 1901 in Meppel.
  b. Aaltje Hovenberg, geboren 18 juni 1902 in Meppel.

IIIj Sytske Hendriks de Braak, geboren 7 juli 1813 in Burum (Kollumerland), dochter van Johanna Sytzes Leegstra en Hendrik Roels de Braak.
Sijtske Hendriks Braaksma, dienstmaagd, trouwt 20 mei 1843 in Oldehove met Derk Klaassens Huizinga, boereknecht, geboren 25 december 1817 in Oldehove, zoon van Klaas Derks Huizinga, (1843) arbeider, en Trijntje Jans, (1843) arbeidster.
Sijtske was 1861 arbeidster, 1871, 1872 dagloonster; Derk was 1861 arbeider.
Sijtske Braaksma is overleden 24 augustus 1877 in Oldehove; Derk Huizenga, daglooner, is overleden 5 maart 1870 in Oldehove.

Kinderen:

 1. Klaas Huizinga, geboren c 1844 in Oldehove (zie IVbm).
 2. Johanna Huizinga, geboren c 1846 in Oldehove.
  Johanna trouwt op 25-jarige leeftijd 8 september 1871 in Oldehove met de 21-jarige Ebel Nieland, dagloner, geboren c 1850 in Zuidhorn, zoon van Weijert Nieland, (1846) boerenknegt, (1862) arbeider, (1865, 1868, 1871) daglooner, (1877) arbeider, (1880) dagloner, (1883, 1884) arbeider, en Auktje Buist, (1846) dienstmeid, (1862) arbeidster, (1865, 1871) dagloonster, (1877) arbeidster, (1880) dagloonster, (1883) arbeidster.
  Ebel was 1877 daglooner; 1884 arbeider.
  Johanna is overleden op 79-jarige leeftijd 20 maart 1925 in Oldehove; Ebel is overleden op 77-jarige leeftijd 11 maart 1926 in Oldehove.
 3. Jan Huizinga, geboren c 1849 in Oldehove (zie IVbo).
 4. Hendrik Huizinga, geboren c 1853 in Oldehove, overleden (oud 8 jaar) 30 april 1861 in Oldehove.

IVbm Klaas Huizinga, geboren c 1844 in Oldehove, zoon van Sijtske Hendriks Braaksma en Derk Klaassens Huizinga.
Klaas, dagloner, trouwt op 30-jarige leeftijd 1 augustus 1874 in Oldehove met Antje van der Horn, dienstmeid, geboren 16 april 1852 in Burum (Kollumerland), dochter van Sytze Pieters van der Horn, (1874) dagloner, en Hiltje Minzes Folmer.
Klaas was 1875, 1876 dagloner; Antje was 1875, 1876 dagloonster.
Klaas Derks Huizinga, arbeider, is overleden op 44-jarige leeftijd 25 april 1885 in Oldehove; Antje, arbeidster, is overleden 25 mei 1893 in Oldehove.

Kinderen:

 1. Derk Huzinga, geboren 26 mei 1875 in Oldehove, overleden 28 mei 1875 in Oldehove.
 2. Hiltje Huizinga, geboren 26 mei 1875 in Oldehove, overleden 29 januari 1876 in Oldehove.
 3. Derk Huizinga, geboren 10 december 1879 in Oldehove.
  Derk, commies, trouwt 12 september 1906 in Stad Almelo met Maria Magdalena Heetjans, geboren 7 juli 1880 in Amsterdam, dochter van Berend Heetjens, (1906) slager, en Christina Engelgeer.
 4. Sijtske Huizinga, geboren c 1881 in Oldehove.
  Sijtske, dienstbode, trouwt op 24-jarige leeftijd 20 mei 1905 in Oldehove met de 26-jarige Jakob Hoekzema, boerenknecht, geboren c 1879 in Aduard, zoon van Gerrit Hoekzema, (1876) dienstknecht, (1905, 1913, 1921) arbeider, en Jaaptje de Groot, (1876) dienstmeid.

IVbo Jan Huizinga, geboren c 1849 in Oldehove, zoon van Sijtske Hendriks Braaksma en Derk Klaassens Huizinga.
Jan, boerenknecht, trouwt op 23-jarige leeftijd 6 april 1872 in Oldehove met de 19-jarige Zusanne Rozema, geboren c 1853 in Oldehove, dochter van Albert Tunnis Rozema, (1831) boereknecht, (1845 - 1863) arbeider, en Trijntje Harms Struivinga, (1831) dienstmaagd, (1845) arbeidster.
Jan, arbeider, is overleden op 41-jarige leeftijd 16 maart 1890 in Oldehove; Zusanna is overleden op 81-jarige leeftijd 6 december 1933 in Zuidhorn, wonende in Oldehove.
(Zusanna Rozema, arbeidster, hertrouwt op 46-jarige leeftijd 19 augustus 1899 in Oldehove met de 54-jarige Geert Veldman, (1876) molenaarsknecht, (1899) arbeider, geboren c 1845 in Zuidhorn, zoon van Marten Veldman, (1844) boereknecht, en Anje Zuidema, (1844) dienstmeid. Zusanna was weduwe van Jan Huizinga; Geert was weduwnaar van Antje Noordhuis.
Geert is overleden op 80-jarige leeftijd 6 maart 1926 in Oldehove.)

Kinderen:

 1. Trijntje Huizinga, geboren c 1874 in Oldehove.
  Trijntje, dienstmeid, trouwt op 21-jarige leeftijd 18 mei 1895 in Oldehove met de 27-jarige Pieter van der Ploeg, dienstknecht, geboren c 1868 in Grijpskerk, zoon van Matthijas van der Ploeg, (1867) boerenknecht, (1877 - 1897) arbeider, (1904) dagloner, (1905 - 1917) arbeider, en Ienje Roda, (1867) naaister, (1877 - 1899) arbeidster.
  Trijntje, arbeidster, is overleden op 22-jarige leeftijd 2 april 1896 in Oldehove.
  (Pieter van der Ploeg, arbeider, hertrouwt op 30-jarige leetijd 30 juni 1897 in Oldehove met zijn 20-jarige schoonzus Johanna Huizinga, naaister, geboren c 1879 in Oldehove (zie IVr2). Pieter was weduwnaar van Trijntje Huizinga.
 2. Johanna Huizinga, geboren c 1879 in Oldehove.
  Johanna, naaister,  trouwt op 20-jarige leeftijd 30 juni 1897 in Oldehove met haar 30-jarige zwager Pieter van der Ploeg, arbeider, geboren c 1867 in Grijpskerk, zoon van Matthijas van der Ploeg, (1867) boerenknecht, (1877 - 1897) arbeider, (1904) dagloner, (1905 - 1917) arbeider, en Ienje Roda, (1867) naaister, (1877 - 1899) arbeidster. Pieter was weduwnaar van Trijntje Huizinga (zie IVr.1).
  Pieter was 1899 arbeider.
  Kinderen
  a. Zusanna van der Ploeg, geboren 3 februari 1899 in Oldehove, overleden 4 februari 1899 in Oldehove.
 3. Derk Huizinga, geboren c 1880 in Oldehove.
  Derk, boerenknecht, trouwt op 23-jarige leeftijd 16 mei 1903 in Ezinge met de 29-jarige Martha Vledder, dienstmeid, geboren c 1874 in Feerwerd (Ezinge), dochter van Geert Vledder, (1868) boerenknecht, (1896) arbeider, (1903) dagloner, en Grietje Zwartsenberg, (1868) dienstmeid.
 4. Albert Huizinga, geboren c 1885 in Oldehove.
  Albert, dienstknecht, trouwt op 22-jarige leeftijd 30 mei 1907 in Zuidhorn met de 21-jarige Hendriktje Driest, dienstbode, geboren c 1886 in Niehove, dochter van Willem Driest, (1877) boerenknecht, (1888 - 1921) arbeider, en Bijke Wegman, (1877) dienstmeid, (1888 - 1907) arbeidster.
 5. Klaas Huizinga, geboren c 1888 in Oldehove.
  Klaas, schippersknecht, trouwt op 26-jarige leeftijd 9 mei 1914 in Oldehove, wettiging 1 kind, met de 23-jarige Eltje Molenkamp, dienstbode, geboren c 1891 in Saaksum (Oldehove), dochter van Sijtse Molenkamp, (1890) varensgezel, (1899 - 1921) schipper, en Elske Wijkstra, (1899) schippersche.

IIe Johannes, geboren 4 maart 1780 in Oudwoude zoon van Sytse Jetses en Froukje Johannes.
Johannes Sytses, Kollum, trouwt 7 mei 1809 in Kollum met Gelske Annes, Burum, geboren c 1788, dochter van Anne Jans en Tjitske Jans.
(Trouwregister Hervormde gemeente Burum-Munnekezijl, 1809: Derde proclamatie van 7 mei 1809, Burum; Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1809: Bevestiging huwelijk van 7 mei 1809, Kollum)
Johannes Sytses, Burum, neemt in 1811 in Burum familienaam Leegstra aan, voor zichzelf en voor zijn kinderen: Anne (2) en Fraukje (1).
Johannes Sytzes Leegstra is overleden 11 oktober 1852 in Kollumerland; Gelske Annes Brouwer is overleden op 28-jarige leeftijd 9 januari 1816 in Burum (Kollumerland).

Kinderen:

 1. Anne, geboren 18 maart 1810 in Burum (Kollumerland), gedoopt 1 april 1810 in Burum (Kollumerland) (zie IIIk).
 2. Froukje Johannes Leegstra, geboren 18 januari 1812 in Kollumerland (zie IIIl).
 3. Sietse Leegstra, geboren 12 maart 1814 in Burum (Kollumerland) (zie IIIm).

IIIk Anne, geboren 18 maart 1810 in Burum (Kollumerland), gedoopt 1 april 1810 in Burum (Kollumerland), zoon van Johannes Sytses en Gelske Annes.
Anne Johannes Leegstra trouwt 28 mei 1836 in Vrijhoeve-Capelle met Maria Hendrina Kruijf, geboren 22 maart 1813 in Loon op Zand, dochter van Wouter Kruijf en Maria Tankers.

Kinderen:

 1. Gelske Leegstra, geboren 22 januari 1841 in 's-Hertogenbosch (zie IVda).

IVda Gelske Leegstra, geboren 22 januari 1841 in 's-Hertogenbosch, dochter van Anne Johannes Leegstra en Maria Hendrina Kruijf.
Gelske trouwt 22 gebruari 1862 in 's-Hertogenbosch met Renardus Dirk van Kooij, geboren 1 april 1838 in 's-Hertogenbosch, zoon van Willem van Kooij en Aaltje IJlder van Duinen.
Gelske en Renardus Dirk waren 1880 en 1882 tijdelijk verblijven in de gemeente Pannerden, wonende in Bemmel.
De kinderen Maria Johanna en Antonius Hendrik zijn geboren aan boord van zijn vaartuig genaamd Onrust.
Renardus Dirk was 1880 - 1883 bakenmeester; 1886 rijksbakenmeester.

Kinderen:

 1. Willem van Kooij, geboren 14 juni 1863 in 's-Hertogenbosch (zie Vi).
 2. Maria Johanna van Kooij, geboren 21 november 1880 in Pannerden, overleden 20 februari 1886 in Dreumel, wonende in Bemmel.
 3. Antonius Hendrik van Kooij, geboren 12 januari 1882 in Pannerden.
 4. Louis Albertus van Kooij, geboren 8 mei 1883 in Pannerden, overleden 20 mei 1883 in Pannerden, wonende in Bemmel.

Vi Willem van Kooij, geboren 14 juni 1863 in 's-Hertogenbosch, zoon van Gelske Leegstra en Renardus Dirk van Kooij.
Willem, onderwijzer, wonende in Dreumel, trouwt 23 oktober 1886 in Leusden met Grietje van Altena, geboren 18 mei 1863 in Leusden, dochter van Gerrit Gerard van Altena en Antonia van de Pol, (1897) korenmolenaarster.
Willem was 1887, 1889, 1890 onderwijzer; 1919 hoofdcommies bij het weduwen- en weezenfonds.
Willem en Grietje woonden 1919 in Voorburg.

Kinderen:

 1. Renardus Dirk van Kooij, geboren 7 augustus 1887 in Leusden.
  Renardus Dirk, adjuct-commies bij het departement van Koloniën, wonende in Voorburg, trouwt 3 juli 1919 in Amersfoort met Tibertha Line Elisabeth Justine Meiners,wonende in Amersfoort, geboren 17 september 1900 in Amersfoort, dochter van Willem Jacobus Meiners, (1919) predikant, en Line Elisabeth Justine Crébas.
  Renardus Dirk en Tibertha Line Elisabeth Justine zijn 10 oktober 1934 in Utrecht gescheiden.
 2. Gerard Gerrit van Kooij, geboren 21 februari 1889 in Leusden.
 3. Gelske Antonia van Kooij, geboren 18 augustus 1890 in Leusden.

IIIl Froukje Johannes Leegstra, geboren 18 januari 1812 in Kollumerland, dochter van Johannes Sytses Leegstra en Gelske Annes Brouwer.
Froukje trouwt 27 september 1834 in Kollumerland met Louwe Pieters Vlieg, geboren 16 oktober 1806 in Burum (Kollumerland) als Louwe Pyters, zoon van Pyter Douwes en Sara Meinderts. Louwe was weduwnaar van Sijke Idzerts de Boer.
(Pyter Douwes, Burum, neemt in 1811 in Burum de familienaam Vlieg aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Klaas (8), Geeske (7), Douwe (5), Grytje (2).)

Froukje was 1881 landbouwster.
Froukje is overleden 20 maart 1884 in Kollumerland; Louwe  is overleden 13 april 1887 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Gelske Vlieg, geboren 20 december 1834 in Burum (Kollumerland) (zie IVdk).
 2. Johannes Vlieg, geboren 22 juli 1836 in Burum (Kollumerland).
  Johannes, landbouwer, trouwt 18 juni 1881 in Bedum met de 23-jarige Frouke Johanna Brederode, geboren c 1858 in Groningen, dochter van Hendrik Brederode, (1849) broodbakker, (1876) bodenbesteder, en Antje van Hulten.
 3. Sara Vlieg, geboren 13 oktober 1838 in Burum (Kollumerland) (zie IVdm).
 4. Klaas Vlieg, geboren 2 juli 1841 in Kollumerland, overleden 30 april 1903 in Kollumerland.
 5. Geeske Vlieg, geboren 27 juli 1843 in Kollumerland (zie IVam).
 6. Anne Vlieg, geboren 1 augustus 1845 in Kollumerland, overleden 31 januari 1918 in Kollumerland.
 7. Sytze Vlieg, geboren 4 maart 1848 in Kollumerland.
  Sytze trouwt 23 april 1870 in Tietjerksteradeel met Hylkje Pieters Hylkema, geboren 6 december 1845 in Eestrum (Tietjerksteradeel), dochter van Pieter Tjalles Hylkema en Sytske Pieters van der Veer.
  Hylkje is overleden 23 augustus 1904 in Achtkarspelen.
  Kinderen:
  a. Froukje Sytzes Vlieg, geboren 5 februari 1874 in Tietjerksteradeel.
  b. Douwe Pieters Vlieg, geboren 11 mei 1877 in Tietjerksteradeel, overleden 30 juli 1878 in Tietjerksteradeel.
  c. Douwe Pieter Vlieg, geboren 24 juli 1879 in Tietjerkseradeel.
  d. Klaaske Sytzes Vlieg, geboren 4 december 1882 in Tietjerksteradeel.
  e. Gelske Vlieg, geboren 14 juni 1893 in Achtkarspelen.
 8. Grietje Vlieg, geboren 16 augustus 1851 in Kollumerland.
  Grietje trouwt 1 mei 1880 in Kollumerland met Anne de Vries, geboren 22 augustus 1845 in Kollumerland, zoon van Harm Rinderts de Vries en Antje Petrus van der Werf.
  Grietje is overleden 29 september 1925 in Achtkarspelen; weduwe.

IVdk Gelske Vlieg, geboren 20 december 1834 in Burum (Kollumerland), dochter van Froukje Leegstra en Douwe Vlieg.
Gelske trouwt 21 november 1867 in Smallingerland met de 33-jarige Folkert Kramer, geboren c 1834 in Stroobos (Grootegast), zoon van Douwe Jans Kramer en Frouktje Johannes van der Meij.
(Douwe Jans Kramer, geboren 4 september 1795, zoon van Jan Douwes Kramer, (1820) potschipper, en Aukjen Folkerts (van der Schaaf).
Douwe, schippersgezel, trouwt 8 januari 1820 in Grootegast met de 21-jarige Froukjen Johannes van der Mei, dienstmaagd, geboren c 1798, dochter van Johannes Tækes van der Mei en Klaaske Lenses.
Frouktje was 1845 - 1869 winkeliersche.
Douwe, schipper, is overleden 12 oktober 1837 in Grootegast; Froukje is overleden op 87-jarige leeftijd 7 juli 1885 in Achtkarspelen.)
Gelske is overleden 29 maart 1904 in Smallingerland; Folkert is overleden op 75-jarige leeftijd 4 oktober 1909 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Douwe Kramer, geboren 16 september 1868 in Oudega (Smallingerland).
  Douwe 6 augustus 1910 in Smallingerland met Bontje Zandberg, geboren 31 augustus 1879 in Ureterp (Opsterland), dochter van Wolter Dirks Zandberg en Baukje Jans van der Jagt.
 2. Sara Kramer, geboren 28 januari 1872 in Oudega (Smallingerland).
  Sara trouwt 14 mei 1898 in Smallingerland met Minze Wijma, geboren 26 december 1869 in Oudega (Smallingerland), zoon van Gjalt Wijma en Ietje Kooistra.
  Kinderen:
  a. Gjalt Wijma, geboren 5 maart 1899 in Smallingerland.
 3. Klaaske Kramer, geboren 5 september 1875 in Oudega (Smallingerland), overleden 15 maart 1878 in Oudega (Smallingerland).
 4. Geeske Kramer, geboren 8 maart 1878 in Oudega (Smallingerland).
  Geesje trouwt 26 mei 1906 in Smallingerland met Jan Wytzes, geboren 19 augustus 1879 in Sneek als Jan de Wytzes, zoon van Tamme de Koe de Wytzes en Jantje Rijpkema.
  (Tamme de Koe Wytses, geboren 31 maart 1830 in IJlst, zoon van Pieter Annes Wytses en Kornelia Tammes de Koe.
  Tamme de Koe Wytses trouwt 7 juni 1857 in IJlst met Jantje Pieters Rypkema, geboren 29 mei 1837 in Utingeradeel, dochter van Pieter Wybes Rypkema en Pietje Jans de Vries.
  Kinderen:
  a. Cornelia de Koe, geboren 8 januari 1858 in IJlst.
  b. Pietje de Koe, geboren 14 december 1859 in IJlst.
  c. Pieter de Koe, geboren 27 september 1861 in IJlst. Pieter Wytzes is overleden 29 september 1861 in IJlst.
  d. Pieter de Koe, geboren 4 december 1862 in IJlst.
  e. Lokje Wytses, geboren 29 maart 1865 in IJlst.
  f. Trijntje Wytzes, geboren 7 juli 1866 in IJlst, overleden 15 maart 1871 in Sneek.
  g. Rykele de Wytzes, geboren 28 juni 1871 in Sneek.
  h. Wybe de Wytzes, geboren 24 november 1873 in Sneek.
  i. Trijntje de Wytzes, geboren 31 juli 1876 in Sneek. Trijntje Wytzes is  overleden 23 augustus 1878 in Sneek.
  j. Jan de Wytzes, geboren 19 augustus 1879 in Sneek.)

IVdm Sara Vlieg, geboren 13 oktober 1838 in Burum (Kollumerland), dochter van Froukje Leegstra en Douwe Vlieg.
Sara trouwt 21 mei 1870 in Smallingerland met Oebele Kooistra, geboren 6 juli 1840 in Drachten, zoon van Wieger Ates Kooistra en Tjitske Romkes de Boer.
Sara is overleden 28 januari 1898 in Oudega (Smallingerland); Oebele is overleden 21 september 1911 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Froukje Kooistra, geboren 19 maart 1871 in Oudega (Smallingerland) (zie Vj).
 2. Tjitske Kooistra, geboren 15 februari 1872 in Oudega (Smallingerland), overleden 26 oktober 1872 in Oudega (Smallingerland).
 3. Tjitske Kooistra, geboren 28 oktober 1873 in Oudega (Smallingerland).
  Tjitske trouwt 10 mei 1901 in Smallingerland met de 36-jarige Jan Kooistra, geboren c 1865 in Grootegast, zoon van Romke Wiegers Kooistra en Trijntje Jans van der Vlugt.
  Jan is overleden op 67-jarige leeftijd 13 mei 1932 in Smallingerland.
 4. Gelske Kooistra, geboren 3 februari 1875 in Oudega (Smallingerland) (zie Vk).
 5. Trijntje Kooistra, geboren 2 april 1876 in Oudega (Smallingerland).
  Trijntje trouwt 31 maart 1900 in Smallingerland met Jacob Hoekstra, geboren 8 september 1875 in Kollumerzwaag (Kollumerland), zoon van Pieter Willems Hoekstra en Aafke Bottema.
  Kinderen:
  a. Sara Hoekstra, geboren 11 mei 1901 in Kollumerland.
  b. Aafke Hoekstra, geboren 2 september 1902 in Kollumerland.
 6. Wieger Kooistra, geboren 10 juni 1877 in Oudega (Smallingerland), overleden 5 augustus 1877 in Oudega (Smallingerland).
 7. Wieger Kooistra, geboren 16 mei 1879 in Oudega (Smallingerland).
  Wieger trouwt 16 mei 1908 in Smallingerland met Grietje Ritsma, geboren 23 februari 1886 in Oudega (Smallingerland), dochter van Gerrit Nicolaas Ritsma en Froukje Wiebes Marines.
 8. Douwe Kooistra, geboren 4 januari 1881 in Oudega (Smallingerland), overleden 1 augustus 1881 in Oudega (Smallingerland).

Vj Froukje Kooistra, geboren 19 maart 1871 in Oudega (Smallingerland), dochter van Sara Vlieg en Oebele Kooistra.
Froukje trouwt 12 mei 1893 in Smallingerland met Mindert Tædes Deelstra, boer, geboren 8 mei 1864 in Oudega (Smallingerland), zoon van Tæde Minderts Deelstra en Antje Tjibbes Sietsma.
Froukje is overleden 6 november 1957 in Burgum; Mindert is overleden 6 maart 1917 in Oudega (Smallingerland).

Kinderen:

 1. Sara Deelstra, geboren 28 juni 1894 in Oudega (Smallingerland).
  Sara trouwt 20 april 1917 in Smallingerland met Lammert Baas, geboren 31 augustus 1892 in Oldeholtwolde (Weststellingwerf), zoon van Jan Wiegers Baas en Catharina van der Woude.
  Sara is overleden 26 juni 1984 in Heerenveen; Lammert is overleden 19 juni 1955 in Heerenveen.
  Kinderen: 6.
 2. Antje Deelstra, geboren 15 juni 1898 in Oudega (Smallingerland).
  Antje trouwt 30 maart 1918 in Smallingerland met Sybe Riedstra, geboren 27 augustus 1893 in Giekerk (Tietjerksteradeel), zoon van Sjoerd Sybes Riedstra en Jantje van der Woude.
  Antje is overleden 29 april 1994 in Oosterwolde (Ooststellignwerf); Sybe is overleden 31 juli 1976 in Appelscha (Ooststellingwerf).
  Kinderen: 4.
 3. Tæde Minderts Deelstra, geboren 20 april 1900 in Oudega (Smallingerland).
  Taede trouwt 8 mei 1924 in Tietjerksteradeel met Antje Gros, geboren 16 augustus 1902 in Marrum (Ferwerderadeel), dochter van Anne Gros en Gelske Vlaskamp.
  Tæde is overleden 18 oktober 1935 in Gouda.
  (Antje Gros hertrouwt 9 februari 1939 in Tietjerksteradeel met Tjeerd Deelstra, geboren 11 december 1879 in Kollumerland, zoon van Cornelis Deelstra en Gertje Haan. Antje was weduwe van Tæde Minderts Deelstra.)
  Kinderen: 4.
 4. Oebele Deelstra, geboren 25 februari 1910 in Oudega (Smallingerland).
  Oebele trouwt 27 mei 1938 in Opsterland met Wiepkje Bijker, geboren 21 juli 1912 in Ureterp (Opsterland), dochter van Hielke Jans Bijker en Johanna Jans Boonstra.
  Oebele is overleden 24 augustus 1995 in Drachten (Smalligerland).
  Kinderen: 6.

Vk Gelske Kooistra, geboren 3 februari 1875 in Oudega (Smallingerland), dochter van Sara Vlieg en Oebele Kooistra.
Gelske trouwt 12 mei 1899 in Smallingerland met Rinze de Vries, geboren 3 december 1873 in Drachten (Smallingerland), zoon van Harmen Martens de Vries en Dieke Hoekstra.
Gelske is overleden 5 januari 1912 in Garijp (Tietjerksteradeel).

Kinderen:

 1. Dieke de Vries, geboren 25 mei 1900 in Nijega (Smallingerland).
  Dieke trouwt 7 mei 1921 in Tietjerksteradeel met Geert Benedictus, geboren 7 juli 1899 in Opeinde (Smallingerland), zoon van Rienk Benedictus en Baukje Jans Kloosterman.
  Dieke is overleden 31 maart 1967 in Garijp (Tietjerksteradeel); Geert, boer, is overleden 25 januari 1965 in Garijp (Tietjerksteradeel).
 2. Oebele de Vries, geboren 22 maart 1903 in Drachten (Smallingerland).
  Oebele trouwt 20 mei 1932 in Smallingerland met Wytske de Groot, geboren 3 februari 1910 in Rinsumageest (Dantumadeel), dochter van Engbert de Groot en Tetje Reitsma.
  Wytske is overleden 26 mei 1934 in Tietjerksteradeel.
  Oebele de Vries hertrouwt 7 mei 1936 in Tietjerksteradeel met Sytske Hoekstra, geboren 5 november 1905 in Garijp (Tietjerksteradeel). Oebele was weduwnaar van Wytske de Groot; Sytske was weduwe van Gerrit Hoekstra.
  Oebele, veehouder, is overleden 21 augustus 1983 in Leeuwarden; Sijtske is overleden 19 februari 1986 in Veenwouden (Dantumadeel).
 3. Sara de Vries, geboren 27 april 1911 in Garijp (Tietjerksteradeel).
  Sara trouwt 11 mei 1933 in Tietjerksteradeel met Pieter Bergsma, geboren 11 juli 1908 in Garijp (Tietjerksteradeel).
  Pieter, veehouder, is overleden 16 oktober 1896 in Burgum (Tietjerksteradeel).

IVam Geeske Vlieg, geboren 27 juli 1843 in Kollumerland, dochter van Froukje Johannes Leegstra en Douwe Pieters Vlieg.
Geeske trouwt 31 oktober 1868 in Kollumerland met Wietze Veltman, geboren 30 juni 1845 in Drachten (Smallingerland), zoon van Sjoerd Jelles Veltman en Hiltje Roelofs Vellinga.
Geeske is overleden 1896; Wietze is overleden 1922.
(Wietze Sjoerds Veltman hertrouwt 24 november 1899 in Haarlemmermeer met Jetske Amelander, geboren 17 oktober 1857 in Ferwerderadeel, dochter van Jan Bokkes Amelander, (1857, 1868) timmerman, en Atje Jetses Rodenhuis. Wietze was weduwnaar van Geeske Vlieg.
Wietze was 1899 - 1908 predikant.)

Kinderen:

 1. Froukje Veltman, geboren c 1870 in Onstwedde.
  Froukje trouwt op 29-jarige leeftijd 1 november 1899 in Haarlemmermeer met Pieter de Jong, manufacturier, geboren 8 januari 1870 in Krommenie, zoon van Jacob de Jong, fabrieksarbeider, en Jannetje Boon.
 2. Sjoerd Veltman, geboren 10 maart 1871 in Mussel.
  Sjoerd trouwt 12 november 1903 in Oostdongeradeel met Baukje Wiersma.
  Sjoerd is overleden 10 oktober 1935 in Zevenhuizen (Leek).
 3. Douwe Veltman, geboren 28 maart 1874 in Blija (Ferwerderadeel), overleden 2 juni 1874 in Bleij (Ferwerderadeel).
 4. Hiltje Veltman, geboren 25 april 1876 in Blija (Ferwerderadeel), overleden 5 maart 1877 in Blija (Ferwerderadeel).
 5. Hiltje Veltman, geboren 11 januari 1879 in Blija (Ferwerderadeel).
  Hiltje trouwt 22 april 1908 in Haarlemmermeer met Roeland den Daas, koopman, geboren 1 augustus 1881 in Hazerswoude, zoon van Evert Jan den Daas, (1881) fabrieksarbeider, (1908) pottenbakker, en Anna van Gelderen.
 6. Douwe Veltman, geboren 14 maart 1880 in Blija (Ferwerderadeel).
  Douwe trouwt met Minnie Achterhof.
 7. Jelle Veltman, geboren 29 april 1881 in Blija (Ferwerderadeel).
  Jelle, fotograaf, trouwt 4 november 1904 in Haarlemmermeer met Elsje Francijna Versluijs, geboren 7 september 1874 in Haarlemmermeer, dochter van Pieter Gerrit Versluijs, landbouwer, en Cornelia Kooij.
  Elsje Francijna is overleden 4 september 1909 in Utrecht.
  Jelle Veltman, kunstschilder, hertrouwt 8 december 1910 in Maartensdijk (Utrecht) met Margaretha Johanna van der Burgh, wonende in Amsterdam, geboren 16 december 1879 in 's Gravenhage, dochter van Cornelis van der Burgh, (1910) boekdrukker, en Neeltje van Ojen.
  Jelle is overleden 18 augustus 1933 in Soest.

IIIm Sietse Leegstra, geboren 12 maart 1814 in Burum (Kollumerland), zoon van Johannes Sytzes Leegstra en Gelske Annes Brouwer.
Sietze trouwt 30 juni 1838 in Kollumerland met Wytske Ruurds Bos, geboortedatum onbekend, dochter van Ruurd Klaassens Bos en Auktje Postema.
Ten behoeve van dit huwelijk werd een acte van bekendheid opgemaakt, omdat de vader van Wytske niet meer wist wanneer zij geboren was.
Sietse was 1848 arbeider; Wietske was 1848, 1864 arbeidster.

Kinderen:

 1. Auktje Leegstra, geboren c 1840 in Oldehove.
  Auktje, dienstmeid, trouwt op 24-jarige leeftijd 6 juli 1864 in Oldehove met de 26-jarige Freerk Helmus, boerenknecht, geboren c 1838 in Niezijl (Grijpskerk), zoon van Teeke Broers Helmus, (1835) boerenknegt, (1867) arbeider, en Tietje Freerks Knap, (1835) dienstmaagd, (1867) arbeidster.
 2. Johannes Leegstra, geboren c 1842 in Oldehove.
  Johannes, dagloner, trouwt op 31-jarige leeftijd 26 maart 1873 in Oldehove met de 27-jarige Renje de Vries, geboren c 1846 in Niehove (Oldehove), dochter van Johannes Douwes de Vries, (1836) wagenmaker, (1873) touwslager, en Grietje Jans Werkman, (1836) dienstmaagd.
 3. Anne Leegstra, geboren c 1846 in Oldehove, overleden (oud 2 jaar) 12 maart 1848 in Oldehove.

Rijskarchief Friesland; Familienamen 1811; Leegstra.

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats