Hessel Gerrits & Antje Rinses

Laatste wijziging 31 maart 2009.

Bron van de eerste generaties: Gerrit Helder.

Dit is deel 1 van de parenteel van Hessel Gerrits & Antje Rinses.
Zie verder: Hessel Gerrits & Antje Rinses (deel 2).

I Hessel Gerrits, zoon van Gerrit Hessels.
(De moeder van Hessel is niet bekend.
Gerrit Hessels hertrouwt 20 november 1654 in Hantumhuizen met Griet Tjepkes, geboren in Lioessens.
Gerrit en Griet kregen een dochter: Tjepke Hessels, geboren 1657, gedoopt 4 augustus 1662 in Hantumhuizen.)
Hessel trouwt 9 december 1660 in Hantum met Antje Metskes, geboren in Hantum. Antje was weduwe van Jan Jackles.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1660; DTB nr: 752, 1643 - 1710; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 december 1660, Hantum; Man: Hessel Gerrits, Hantum; Vrouw: Antje Meskes, Hantum; NB: Zij is weduwe van Jan Jackles.)

Hessel Gerrits hertrouwt 16 juni 1667 in Hantum met Inske Bouwes, geboren c 1645, dochter van Bouwe Cleassens. Hessel was weduwnaar van Antje Metskes.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1667; DTB nr: 752, 1643 - 1710; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 juni  1667, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Hessel Gerrits, Hantum; Vrouw: Inske Bouwes, Wierum; NB: Hij is weduwenaar; zij is een dochter van Bouwe Claessens; zij is overleden.)

Kinderen:

 1. Gerrit Hessels, gedoopt 9 juli 1673 in Hantum, overleden 21 juli 1673 in Hantum.
 2. Tjetske Hessels, gedoopt 21 februari 1675 in Hantum.
 3. Antje Hessels, gedoopt 21 februari 1675 in Hantum, overleden 6 maart 1675 in Hantum.
 4. Gerrit Hessels, gedoopt 24 mei 1676 in Hantum, overleden 14 juni 1676 in Hantum.

Hessel Gerrits hertrouwt 5 januari 1679 met Sjoekje Sipkes, geboren in Hantum. Hessel was weduwnaar van Inske Bouwes.
Sjoeke is overleden 3 mei 1679.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1679; DTB nr: 752, 1643 - 1710; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 januari 1679, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Hessel Gerrits, Hantum; Vrouw: Sjoekje Sipkes, Hantum; NB: De bruid is overleden op 3 mei 1679 en begraven op 8 mei 1679.)

Hessel Gerrits hertrouwt 25 april 1680 in Hantumhuizen met Antje Rinses, geboren in Ternaard.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1680; DTB nr: 752, 1643 - 1710; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 december 1660, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Hessel Gerrits, Hantum; Vrouw: Antje Rinses, Ternaard.)
Zie ook: Kwartierstaat Grietje de Groot.

Kinderen:

 1. Gerrit Hessels, gedoopt 11 januari 1680 in Hantumhuizen, overleden 22 januari 1680 in Hantumhuizen.
 2. Gerrit Hessels, gedoopt 10 december 1682 in Hantumhuizen, overleden 2 januari 1683 in Hantumhuizen.
 3. Rense Hessels, gedoopt 6 april 1684 in Hantumhuizen (zie IIa).
 4. Gerryt Hessels, gedoopt 12 december 1686 in Hantumhuizen.
  Gerryt trouwt 19 juli 1709 in Bornwird met Sjucke Jans.
  (Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure Bornwird, 1709; DTB nr: 754, 1666 - 1772; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 juli 1709, Bornwird; Man: Gerryt Hessels, Bornwird; Vrouw: Sjucke Jans, Bornwird.)
  Kinderen:
  a. Hessel, gedoopt 19 juni 1713 in Bornwird.
  b. Neeltje, gedoopt 30 juni 1715 in Bornwird.
  c. Jan, gedoopt 18 september 1718 in Bornwird.
  d. Antje, gedoopt 7 juli 1720 in Bornwird.
  e. Antje, gedoopt 19 december 1721 in Bornwird.
 5. Tete Hessels, gedoopt 20 maart 1689 in Hantumhuizen.
 6. Ynske Hessels, gedoopt 8 november 1691 in Hantumhuizen.
 7. Trijntje Hessels, gedoopt 2 april 1693 in Hantumhuizen.
 8. Pyter Hessels, gedoopt 18 september 1695 in Hantumhuizen.
 9. Antje Hessels, gedoopt 1 januari 1689 in Hantumhuizen.
 10. Klaas Hessels, gedoopt 22 februari 1705 in Hantumhuizen.

IIa Rense Hessels, gedoopt 6 april 1684 in Hantumhuizen, zoon van Hessel Gerrits en Antje Rinses.
Rinse trouwt 13 november 1712 in Hantumhuizen met Maayke Jans, geboren c 1695 in Hantumhuizen.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1712; DTB nr: 753, 1710 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 november 1712, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Rinse Hesses; Vrouw: Maayke Jans.)

Kinderen:

 1. Pyter Rinses, gedoopt 27 augustus 1713 in Hantumhuizen.
 2. Pyter Rinses, gedoopt 11 augustus 1715 in Hantumhuizen.
  Pyter trouwt 20 mei 1742 in Hantumhuizen met Antje Keimpes.
  Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1742; DTB nr: 753, 1710 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1742, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Pyter Rinses; Vrouw: Antje Keimpes.
  Kinderen:
  a. Rinse, gedoopt 10 februari 1743 in Hantumhuizen.
  b. Heiltje, gedoopt 10 oktober 1745 in Hanthumhuizen.
  c. Keimpe, gedoopt 15 april 1748 in Hantumhuizen.
  d. Maayke, gedoopt 31 augustus 1750 in Hantumhuizen.
 3. Teunis Rinses, gedoopt 7 maart 1717 in Hantumhuizen (zie IIIa).
 4. Hessel Rinses, gedoopt 7 mei 1719 in Hantumhuizen (zie IIIb).
 5. Trijntje Rinses, gedoopt 12 oktober 1721 in Hantumhuizen.
 6. Jettie Rinses, gedoopt 1 juni 1727 in Hantumhuizen.

IIIa Teunis Rinses, gedoopt 7 maart 1717 in Hantumhuizen, zoon van Rense Hessels en Maayke Jans.
Teunis trouwt 28 mei 1752 in Hantumhuizen met Sytzke Rienks.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1752; DTB nr: 753, 1710 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 mei 1752, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Teunis Rinses; Vrouw: Sytzke Rienks.)

Kinderen:

 1. Dieuke Teunis, gedoopt 15 juli 1753 in Hanhumhuizen.
 2. Rinse Teunis, gedoopt 3 maart 1755 in Bornwird.
  Rinse trouwt 20 november 1803 in Dokkum met Klaaske Gerlofs.
  (Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1803; DTB nr: 482, 1772 - 1810; Vermelding: Ondertrouw van 23 oktober 1803, Wirdum; Man: Rinse Teunis, Dokkum; Vrouw: Klaaske Gerlofs, Wirdum.
  Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1803; DTB nr: 483, 1772 - 1810; Vermelding: Attestatie afgegeven 6 november 1803, Wirdum; Man: Rinse Teunis, Dokkum; Vrouw: Klaaske Gerlofs, Wirdum; NB: Attestatie verleend.
  Trouwregister Gerecht Dokkum, 1803; DTB nr: 178, 1760 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 november 1803, Dokkum; Man: Rinze Theunis, Dokkum; Vrouw: Klaaske Gerlofs, Wirdum.
  Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1803; DTB nr: 200, 1785 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 november 1803, Dokkum; Man: Rinze Theunis, Dokkum; Vrouw: Klaaske Gerlofs, Wirdum.)
  Kinderen:
  a. Sietske, geboren 22 september 1809 in Bornwird, gedoopt 29 oktober 1809 in Bornwird.
 3. Maayke Teunis, gedoopt 1 mei 1757 in Bornwird.
 4. Rienk Teunis, gedoopt 10 juni 1759 in Bornwird.

IIIb Hessel Rinses, gedoopt 7 mei 1719 in Hantumhuizen, zoon van Rense Hessels en Maayke Jans.
Hessel Rinses trouwt met Antje Klazes.

Kinderen:

 1. Grietje Hessels, gedoopt 11 december 1746 in Wierum (zie IVa).
 2. Maaike Hessels, gedoopt 24 november 1748 in Wierum.
 3. Geertje Hessels, gedoopt 26 september 1751 in Wierum.
 4. Geertje Hessels, gedoopt 20 mei 1753 in Wierum (zie IVb).
 5. Trijntje Hessels, gedoopt 5 oktober 1755 in Wierum (zie IVc).
 6. Rinse Hessels, gedoopt 23 april 1758 in Wierum (zie IVd).
 7. Claaske Hessels, gedoopt 14 juni 1761 in Wierum (zie IVe).
 8. Klaas Hessels, gedoopt 1 juli 1764 in Wierum (zie IVf).
 9. Sjoukje Hessels, gedoopt 14 december 1766 in Wierum (zie IVg).

IVa Grietje Hessels, gedoopt 11 december 1746 in Wierum, dochter van Hessel Renses en Antje Klazes.
Grietje trouwt met Fedde Ruurds, gedoopt 23 maart 1743 in Wierum, zoon van Ruurd Feddes en Gepke Pytters.
Fedde Ruurds Keegstra is overleden 12 maart 1814 in Wierum.
(Fedde Ruurds hertrouwt 8 september 1805 in Hiaure met Hiltje Abes, geboren c 1754, dochter van Abe Freerks en Heiltje Johannes.
(Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1805; DTB nr: 760, 1697 - 1811; Vermelding: Proclamatie van 8 september 1805, Nes Wierum; Man: Fedde Ruurds, Wierum; Vrouw: Hiltje Abes, Wierum; NB: Gehuwd te Hiaure.)
Hitje is overleden op 70-jarige leeftijd 29 december 1824 in Wierum.)

Kinderen:

 1. Gepke Feddes, gedoopt 3 september 1769 in Wierum (zie Va).
 2. Hessel Feddes, geboren 14 oktober 1773 in Wierum, gedoopt 7 november 1773 in Wierum (zie Vb).
 3. Antje Feddes, geboren 20 februari 1777 in Wierum, gedoopt 2 maart 1777 in Wierum.
  Antje Feddes trouwt 7 mei 1801 in Wierum met Auke Wybrens, Wierum.
  (Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1801; DTB nr:760, 1697 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 mei 1801, Wierum; Man: Auke Wybrens, Wierum; Vrouw Antje Feddes, Wierum.)
 4. Sjoukje Feddes, geboren 5 september 1779 in Wierum, gedoopt 19 september 1779 in Wierum.
 5. Ruurd Feddes, geboren 11 maart 1782 in Wierum, gedoopt 21 april 1782 in Wierum (zie Vc).
 6. Maaike Feddes, geboren 10 januari 1785 in Wierum, gedoopt 13 februari 1785 in Wierum (zie Vd).
 7. Maria Grietje Feddes, geboren 23 januari 1788 in Wierum, gedoopt 2 maart 1788 in Wierum (zie Ve).
 8. Pieter Feddes, geboren 6 september 1798 in Wierum.

Va Gepke Feddes, gedoopt 3 september 1769 in Wierum, dochter van Grietje Hessels en Fedde Ruurds.
Gepke trouwt 16 mei 1790 in Wierum met Pieter Annes, geboren c 1768, zoon van Anne Teunis en Margjen Pieters.
(Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1790; DTB nr: 760, 1697 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 mei 1790, Wierum; Man: Pieter Annes, Wierum; Vrouw: Gepke Feddes, Wierum.)
Gepke Feddes Keegstra is overleden 12 december 1832 in Wierum; Pieter Annes is overleden op 45-jarige leeftijd 17 januari 1812 in Noordwolde.

Kinderen:

 1. Anne Pieters, geboren 20 februari 1791 in Wierum, gedoopt 20 maart 1791 in Wierum.
 2. Fedde Pieters, geboren 14 maart 1792 in Wierum, gedoopt 22 april 1792 in Wierum (zie VIa).
 3. Anne Pieters, geboren 15 januari 1795 in Wierum, gedoopt 1 maart 1795 in Wierum (zie VIb).
 4. Pytter Pieters, geboren 6 september 1798 in Wierum, gedoopt 21 oktober 1798 in Wierum (zie VIc).
 5. Dirk Pieters, geboren 10 augustus 1802 in Wierum, gedoopt 19 september 1802 in Wierum.
  Dirk Pieters Keegstra trouwt 24 mei 1833 in Westdongeradeel met Aaltje Douwes Lelia, geboren c 1807 in Ternaard als Aaltje Douwes, dochter van Douwe Wijbes en IJbeltje Pieters.
  (Douwe Wiebes, Ternaard, neemt in 1811 in Ternaard de familienaam Lelia aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Aaltje (4), Pieter (2).)
  Dirk is overleden 24 april 1839 in Wierum; Aaltje is overleden op 26-jarige leeftijd 9 juni 1834 in Ternaard.
  Kinderen:
  a. Aaltje Keegstra, geboren 26 mei 1834 in Ternaard, overleden 27 april 1847 in Ternaard.
 6. Hessel Pieters, geboren 14 april 1807 in Wierum, gedoopt 17 mei 1807 in Wierum.

VIa Fedde Pieters, geboren 14 maart 1792 in Wierum, gedoopt 22 april 1792 in Wierum, zoon van Gepke Feddes en Pieter Annes.
Fedde Pieters Keegstra trouwt 7 december 1891 in Oostdongeradeel met Aaltje Tjerks de Jong, geboren 5 december 1785 in Nes, gedoopt 25 december 1785 als Aaltje Tjerks, dochter van Tjerk Ages en Afke Ruurds.
Fedde Pieters Keegstra is overleden 9 maart 1879 in Wierum, Antje Tjerks de Jong is overleden 28 november 1869 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Gepke Keegstra, geboren 27 maart 1821 in Metslawier.
  Gepke Feddes Keegstra trouwt 20 mei 1848 in Westdongeradeel met haar neef Pieter Annes Keegstra, geboren 30 oktober 1820 in Wierum als Pieter Keegstra, zoon van Anne Pieters Keegstra en Antje Wybrens Pautsma.
  Gepke is overleden 16 december 1900 in Westdongeradeel; Pieter is overleden 14 mei 1900 in Westdongeradeel (zie VIIa).
 2. Aafke Keegstra, geboren 6 augustus 1823 in Metslawier, overleden 11 juni 1879 in Westdongeradeel.

VIb Anne Pieters, geboren 15 januari 1795 in Wierum, gedoopt 1 maart 1795 in Wierum, zoon van Gepke Feddes en Pieter Annes.
Anne Pieters Keegstra trouwt 15 juni 1819 in Westdongeradeel met Antje Wybrens Pautsma, geboren 24 februari 1794 in Wierum, gedoopt 30 maart 1794 in Wierum als Antje Wijbrens, dochter van Wijbren Tjepkes en Trijntje Thijssens.
Anne is overleden 4 september 1869 in Westdongeradeel; Antje is overleden 8 september 1830 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Pieter Keegstra, geboren 30 oktober 1820 in Wierum (zie VIIa).
 2. Trijntje Keegstra, geboren 5 februari 1823 in Wierum (zie VIIb).
 3. Wijbren Keegstra, geboren 10 februari 1826 in Wierum, overleden 23 april 1828 in Wierum.
 4. Gepke Keegstra, geboren 16 december 1827 in Wierum (zie VIIc).
 5. Hiske Keegstra, geboren 29 augustus 1829 in Wierum, overleden 31 augustus 1829 in Wierum.

VIIa Pieter Keegstra, geboren 30 oktober 1820 in Wierum, zoon van Anne Pieters Keegstra en Antje Wybrens Pautsma.
Pieter Annes Keegstra trouwt 20 mei 1848 in Westdongeradeel met zijn nicht Gepke Feddes Keegstra, geboren 27 maart 1821 in Metslawier als Gepke Keegstra, dochter van Fedde Pieters Keegstra en Aaltje Tjerks de Jong.
Pieter is overleden 14 mei 1900 in Westdongeradeel; Gepke is overleden 16 december 1900 in Westdongeradeel (zie ook VIa.1).

Kinderen:

 1. Antje Keegstra, geboren 28 april 1849 in Wierum, overleden 29 april 1858 in Westdongeradeel.
 2. Trijntje Keegstra, geboren 10 juni 1850 in Wierum, overleden 15 juli 1872 in Westdongeradeel.
 3. Aafke Keegstra, geboren 2 oktober 1851 in Wierum, overleden 18 april 1870 in Westdongeradeel.
 4. Anne Keegstra, geboren 6 maart 1854 in Westdongeradeel (zie VIIIa).
 5. Fedde Keegstra, geboren 3 september 1856 in Westdongeradeel, overleden 31 juli 1883 in Westdongeraddel.
 6. Antje Keegstra, geboren 17 maart 1862 in Westdongeradeel, overleden 29 mei 1867 in Westdongeradeel.

VIIIa Anne Keegstra, geboren 6 maart 1854 in Westdongeradeel, zoon van Pieter Annes Keegstra en Gepke Feddes Keegstra.
Anne trouwt 24 mei 1877 in Westdongeradeel met Sybrigje Hannema, geboren 6 oktober 1853 in Westdongeradeel, dochter van Anne Gosses Hannema en Aukje Solles Sinia.
Anne is overleden 12 mei 1934 in Dokkum; Sybrigje is overleden 9 april 1931 in Dokkum.

Kinderen:

 1. Aukje Keegstra, geboren 10 april 1878 in Wetzens.
  Aukje trouwt 21 mei 1903 in Westdongeradeel met Yme Brunia, geboren 2 augsutus 1874 in Nes, zoon van Willem Kornelis Brunia en Antje Ymes Bergmans.
 2. Gepke Keegstra, geboren 2 november 1880 in Wierum, overleden 7 november 1880 in Wierum.
 3. Gepke Keegstra, geboren 11 november 1885 in Wierum.
  Gepke trouwt 2 juli 1914 in Westdongeradeel met Jan Bergmans.
 4. Antje Keegstra, geboren 9 februari 1887 in Wierum.
  Antje trouwt 15 mei 1919 in Westdgongeradeel met Willem Brunia, geboren 19 november 1885 in Ternaard, zoon van Theunis Willems Brunia en Minke Johannes Feenstra.
 5. Pieter Keegstra, geboren 24 juni 1889 in Wierum.
 6. Anne Keegstra, geboren 13 augustus 1890 in Wierum.
 7. Trijntje Keegstra, geboren 30 juni 1892 in Wierum.

VIIb Trijntje Keegstra, geboren 5 februari 1823 in Wierum, dochter van Anne Pieters Keegstra en Antje Wybrens Pautsma.
Trijntje Annes Keegstra trouwt 8 juni 1848 in Westdongeradeel met Binne Popkes Vriesema, geboren 13 september 1823 in Tieterksteradeel als Binne Vriesema, zoon van Pieter Binnes Vriesema en Haikje Gerrits Bouma.
Trijntje is overleden 21 januari 1853 in Tietjerksteradeel; Binne is overleden 22 augustus 1868 in Dantumadeel.
(Binne Popkes Vriesema hertrouwt 8 juli 1854 in Tietjerksteradeel met Hendrikje Aukes van den Berg.)

Kinderen:

 1. Popke Binnes Vriesema, geboren 10 maart 1849 in Bergum.
  Popke trouwt 14 mei 1870 in Dantumadeel met Trijntje Kornelis van der Schans, geboren 16 januari 1852 in Bergum, dochter van Kornelis Johannes van der Schans en Akke Ates de Jager.
  Popke is overleden 6 juli 1940 in Leeuwarden (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Akke Popkes Vriesema, geboren 7 juli 1872 in Tietjerksteradeel.
  b. Kornelis Vriesema, geboren 24 oktober 1875 in Tietjerksteradeel.
 2. Antje Binnes Vriesema, geboren 17 november 1851 in Bergum (zie VIIIb).

VIIIb Antje Binnes Vriesema, geboren 17 november 1851 in Bergum, dochter van Trijntje Annes Keegstra en Binne Popkes Vriesema.
Antje trouwt 13 mei 1871 in Dantumadeel met Wybe Baukes Postma, geboren 7 februari 1849 in Dantumadeel als Wybe Postma, zoon van Bauke Haayes Postma en Antje Sikkes Bijma.
Antje Binnes Vriesema is overleden 11 september 1877 in Dantumadeel; Wybe is overleden 25 augustus 1896 in Dantumadeel.
(Wybe Baukes Postma hertrouwt 28 augustus 1878 in Dantumadeel met Aaltje Jans Tuinstra, geboren 21 maart 1850 in Dantumadeel als Aaltje Tuinstra, dochter van Jan Ritskes Tuinstra en Hendrikje Fabes Boorsma.
Aaltje is overleden 5 juni 1892 in Dantumadeel.)

Kinderen:

 1. Bauke Postma, geboren 9 november 1871 in Dantumadeel, overleden 3 juli 1894 in Dantumadeel.
 2. Binne Postma, geboren 14 oktober 1872 in Dantumadeel.
  Binne trouwtt 14 april 1894 in Dantumadeel met Feikje Schutter, geboren 26 december 1866 in Twijzel, dochter van Jochum Gerrits Schutter en Bontje Tjeerds van der Meulen.
  Binne is overleden 6 maart 1901 in Dantumadeel (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Bontje Postma, geboren 2 juli 1894 in Dantumadeel.
  b. Antje Postma, geboren 19 november 1897 in Hallum.
 3. Trijntje Postma, geboren 3 mei 1874 in Dantumadeel, overleden 3 juli 1874 in Dantumadeel.

VIIc Gepke Keegstra, geboren 16 december 1827 in Wierum , dochter van Anne Pieters Keegstra en Antje Wybrens Pautsma.
Gepke Annes Keegstra trouwt 6 mei 1852 in Westdongeradeel met Jan Simons Jaarsma, geboren 6 september 1829 in Ternaard als Jan Jaarsma, zoon van Simon Oeges Jaarsma en Dieuke Goffes de Boer.
Gepke is overleden 29 juni 1863 in Westdongeradeel; Jan is overleden 13 september 1904 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Simon Jaarsma, geboren 26 februari 1856 in Westdongeradeel, overleden 28 april 1864 in Westdongeradeel.
 2. Antje Jaarsma, geboren 8 december 1857 in Wesdongeradeel, overleden 17 december 1857 in Westdongeradeel.
 3. Antje Jaarsma, geboren 27 juni 1859 in Westdongeradeel.
  Antje trouwt 14 mei 1885 in Westdongeradeel met Ids Bierma, geboren 2 oktober 1839 in Westdongeradeel, zoon van Watze Hessels Bierma en Rigtje Jilles Haima..
  Antje is overleden 4 maart 1913 in Dokkum, Ids Watzes Bierma is overleden 10 oktober 1910 in Dokkum.
 4. Dieuke Jaarsma, geboren 14 april 1861 in Westdongeradeel (zie VIIIc).
 5. Gepke Jaarsma, geboren 26 juni 1863 in Westdongeradeel (zie VIIId).

VIIIc Dieuke Jaarsma, geboren 14 april 1861 in Westdongeradeel, dochter van Gepke Annes Keegstra en Jan Symens Jaarsma.
Dieuke trouwt 29 mei 1884 in Westdongeradeel met Gerlof Bergmans, geboren 17 april 1859 in Westdongeradeel, zoon van Bouwe Oeges Bergmans en Antje Jans Jensma.
Dieuke is overleden 24 mei 1930 in Westdongeradeel; Gerlof is overleden 25 januari 1940 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Antje Bergmans, geboren 19 maart 1885 in Holwerd.
 2. Jan Bergmans, geboren 28 april 1886 in Holwerd.
 3. Gepke Bergmans, geboren 21 april 1893 in Westdongeradeel.
  Gepke trouwt 20 mei 1915 in Westdongeradeel met haar achterneef Auke Poortinga, geboren 1 juli 1893 in Kollumerland, zoon van Jacob Poortinga en Aaltje Jaarsma.
  (Gepke Bergmans - Dieuke Jaarsma  - Jan Simons Jaarsma  - Simon Oeges Jaarsma & Dieuke Goffes de Boer.
  Auke Poortinga - Aaltje Jaarsma - Goffe Symens Jaarsma - Symon Oeges Jaarsma & Dieuke Goffes de Boer.)

VIIId Gepke Jaarsma, geboren 26 juni 1863 in Westdongeradeel, dochter van Gepke Annes Keegstra en Jan Simons Jaarsma.
Gepke trouwt 8 augsutus 1889 in Westdongeradeel met Iebe Bonga, geboren 25 februari 1865 in Hantumerhuizen, zoon van Lykele Jacobs Bonga en Tjitske Piers de Graaf.
Iebe is overleden 12 maart 1935 in Westdongeradeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Rixtje Bonga, geboren 14 oktober 1890 in Ternaard.
  Rixtje trouwt 18 april 1918 in Westdongeradeel met Herman Remmo Braak, geboren 16 oktober 1890 in Menaldumadeel, zoon van Jan Herman Braak en Jacoba Bonnema.
 2. Lykele Bonga, geboren 11 december 1892 in Ternaard.
 3. Jan Bonga, geboren 3 maart 1895 in Westdongeradeel.
 4. Tjitske Bonga, geboren 7 november 1899 in Westdongeradeel.

VIc Pytter Pieters, geboren 6 september 1798 in Wierum, gedoopt 21 oktober 1798 in Wierum, zoon van Gepke Feddes en Pieter Annes.
Pytter Pytters Keegstra trouwt 17 december 1824 in Oostdongeradeel met Rinske Gerrits Sinia, geboren 18 oktober 1797 in Lioessens als Rinske Gerrits, dochter van Gerrit Renses en Antje Sjolles.
Pytter is overleden 28 april 1868 in Westdongeradeel; Renske is overleden 30 oktober 1872 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Antje Keegstra, geboren 10 november 1825 in Morra (zie VIId).
 2. Pieter Keegstra, geboren 8 mei 1828 in Niawier, overleden 27 februari 1890 in Aalsum.
 3. Gepke Keegstra, geboren 17 december 1830 in Niawier (zie VIIe).
 4. Gerrit Keegstra, geboren 8 september 1832 in Oostdongeradeel, overleden 31 december 1872 in Westdongeradeel
 5. Elisabeth Keegstra, geboren3 mei 1835 in Niawier.
  Elizabeth trouwt 16 mei 1863 in Westdongeradeel met Lammert Gerbens Miedema, geboren 7 oktober 1830 in Stiens (Leeuwarderadeel) als Lammert Miedema, zoon van Gerben Lammerts Miedema en Baukje Gosses Hiemstra. Lammert was weduwnaar van Antje (Pieters) Bosch.
  Elizabeth is overleden 19 december 1908 in Oostdongeradeel; Lammert is overleden 20 juni 1879 in Oostdongeradeel.
 6. Ytje Keegstra, geboren 3 juli 1838 in Betterwerd (zie VIIf).
 7. Fetje Keegstra, geboren 11 oktober 1841 in Betterewerd, overleden 15 december 1841 in Betterwerd.

VIId Antje Keegstra, geboren 10 november 1825 in Morra, dochter van Pieter Pieters Keegstra en Renske Gerrits Sinia.
Antje Pieters Keegstra trouwt 19 juni 1846 in Oostdongeradeel met Pieter Kornelis Wijngaarden, geboren 5 november 1820 in Oostdongeradeel als Pieter Wijngaarden, zoon van Kornelis Pieters Wijngaarden en Gertje Jacobus van Dijk.
Antje is overleden 4 februari 1890 in Aalsum; Pieter is overleden 1 augustus 1903 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Kornelis Wijngaarden, geboren 13 mei 1847 in Aalsum, overleden 2 november 1921 in Oostdongeradeel.
 2. Pieter Wijngaarden, geboren 8 maart 1852 in Aalsum (zie VIIIe).
 3. Gertje Wijngaarden, geboren 17 mei 1855 in Aalsum, overleden 12 februari 1858 in Oostdongeradeel.
 4. Geert Wijngaarden, geboren 17 januari 1860 in Aalsum, overleden 8 september 1912 in Oostdongeradeel.
 5. Renske Wijngaarden, geboren 28 december 1863 in Aalsum (zie VIIIf).
 6. Geertje Wijngaarden, geboren 21 november 1866 in Aalsum, overleden 29 oktober 1868 in Oostdongeradeel.
 7. Jantje Wijngaarden, geboren 21 november 1866 in Aalsum.

VIIIe Pieter Wijngaarden, geboren 8 maart 1852 in Aalsum, zoon van Antje Pieters Keegstra en Pieter Kornelis Wijngaarden.
Pieter trouwt 11 mei 1877 in Oostdongeradeel met Grietje Boorsma, geboren 16 september 1855 in Dokkum, dochter van Anne Boorsma en Tietje Osinga.
Pieter is overleden 6 december 1930 in Dokkum; Grietje is overleden 28 december 1911 in Leeuwarden, wonende in Dokkum.

Kinderen:

 1. Tietje Wijngaarden, geboren 18 april 1878 in Dokkum.
  Tietje trouwt 12 april 1906 in Dokkum met Jan Hendrik Wamelink.
 2. Pieter Wijngaarden, geboren 18 april 1881 in Dokkum.
  Pieter trouwt 28 juni 1906 in Dokkum met Neeltje van der Gang, geboren 5 mei 1884 in Dokkum, dochter van Willem van der Gang en Sytske Postma.
 3. Anne Wijngaarden, geboren 9 december 1892 in Dokkum.

VIIIf Renske Wijngaarden, geboren 28 december 1863 in Aalsum, dochter van Antje Pieters Keegstra en Pieter Cornelis Wijngaarden.
Renske trouwt 26 mei 1887 in Oostdongeradeel met Jacob Boorsma, geboren 5 oktober 1863 Dokkum, zoon van Anne Boorsma en Tietje Osinga.
Renske is overleden 1 maart 1933 in Oostdongeradeel; Jacob is overleden 17 juli 1926 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Antje Boorsma, geboren 19 maart 1888 in Dokkum.
 2. Anne Boorsma, geboren 8 april 1891 in Dokkum.
  Anne trouwt met Dieuwertje Rahms, geboren 9 april 1896, dochter van Michael Rahms en Dieuwertje Zijp.
  Anne is overleden 20 maart 1969, begraven in Dokkum; Dieuwertje is overleden 1 mei 1990, begraven in Dokkum.
 3. Pieter Boorsma, geboren 14 december 1892 in Dokkum.
 4. Tietje Boorsma, geboren 22 september 1896 in Dokkum.

VIIe Gepke Keegstra, geboren 17 december 1830 in Niawier, dochter van Pieter Pieters Keegstra en Renske Gerrits Sinia.
Gepke Pieters Keegstra trouwt 24 april 1856 in Westdongeradeel met Douwe Aukes Bosch, geboren 8 januari 1818 in Nes als Douwe Bosch, zoon van Auke Douwes Bosch en Jeltje Lutzens de Jong. Douwe was weduwnaar van Sytske Symons Faber.
Gepke is overleden 22 juni 1901 in Dokkum; Douwe is overleden 24 september 1899 in Dokkum.

Kinderen:

 1. Jeltje Bosch, geboren 16 augustus 1863 in Betterwird.
  Jeltje trouwt 4 december 1884 in Dokkum met Willem Spriensma, geboren 26 maart 1855 in Brantgum, zoon van Rienk Tjerks Spriensma en Eelkje Willems Hannema.
  Jeltje is overleden 7 juli 1943 in Veenwouden; Willem is overleden 14 augustus 1917 in Groningen, wonende in Oostdongeradeel.

VIIf Ytje Keegstra, geboren 3 juli 1838 in Betterwerd, dochter van Pieter Pieters Keegstra en Renske Gerrits Sinia.
Ytje trouwt 13 mei 1869 in Westdongeradeel met Alle de Jong, geboren 12 september 1836 in Jislum, zoon van Klaas Wytzes de Jong en Trijntje Alles Akkerman.
Ytje is overleden 26 juli 1919 in Ferwerderadeel; Alle is overleden 21 december 1910 in Ferwerderadeel.   

Kinderen:

 1. Trijntje de Jong, geboren 12 mei 1870 in Raard.
  Trijntje trouwt 8 november 1894 in Ferwerderadeel met Kornelis Olivier, geboren 31 maart 1868 in Hallum, zoon van Oenze Cornelis Olivier en Joukje Dirks Miedema.
  Kinderen:
  a. Oenze Olivier, geboren 15 februari 1895 in Hallum.
 2. Renske de Jong, geboren 11 december 1873 in Raard.
  Renske trouwt 26 mei 1898 in Ferwerderadeel met Taeke Schat, geboren 11 juni 1870 in St. Annaparochie, zoon van Jouke Schat en Gerbrigje Kuik.
  Kinderen:
  a. Jouke Schat, geboren 12 november 1899 in Het Bildt.
  b. Alle Schat, geboren 3 oktober 1901 in Het Bildt.
 3. Klaaske de Jong, geboren 21 september 1875 in Raard.
  Klaaske trouwt 14 mei 1903 in Ferwerderadeel met Pier de Groot, geboren 10 mei 1877 in Bornwird, zoon van Johannes Piers de Groot en Wytske Douwes de Groot.
 4. Pieter de Jong, geboren 26 augustus 1877 in Raard.
 5. Klaas de Jong, geboren 31 mei 1880 in Raard.
 6. Gerrit de Jong, geboren 10 september 1883 in Hallum.
  Gerrit trouwt 9 mei 1906 in Baarderadeel met Trijntje van der Woude, geboren 10 april 1884 in Lutkewierum, dochter van Durk Simons van der Woude en Richtje Abes Zantema.

Vb Hessel Feddes, geboren 14 oktober 1773 in Wierum, gedoopt 7 november 1773 in Wierum, zoon van Grietje Hessels en Fedde Ruurds.
Hessel trouwt 23 mei 1802 in Wierum met Trijntie Claases, geboren in Wierum.
(Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1802; DTB nr: 760, 1697 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 mei 1802, Wierum; Man: Hessel Feddes, Wierum; Vrouw: Trijntie Claases, Wierum.)
Hessel Feddes Keegstra is overleden 21 augustus 1848 in Westdongeradeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Fedde Hessels, geboren 20 december 1808 in Wierum, gedoopt 22 januari 1809 in Wierum (zie VId).
 2. Klaas Hessels, geboren c 1811 in Wierum (zie VIe).
 3. Grietje Keegstra, geboren 1 november 1815 in Wierum (zie VIf).

VId Fedde Hessels, geboren 20 december 1808 in Wierum, gedoopt 22 januari 1809 in Wierum, zoon van Hessel Feddes en Trijntie Claases.
Fedde Hessels Keegstra trouwt 7 mei 1836 in Westdongeradeel met Louwkjen Louwes Feenstra, geboren 19 april 1807 in Metslawier als Louwkjen Louwes, dochter van Louw Gabes en Lijsbeth Jans.
Fedde is overleden 3 oktober 1901 in Wierum; Louwkje is overleden 25 juli 1877 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Hessel  Keegstra, geboren 12 februari 1837 in Wierum (zie VIIg).
 2. Louw  Keegstra, geboren 19 februari 1841 in Wierum, overleden 13 juli 1848 in Wierum.
 3. Klaas Keegstra, geboren 12 december 1846 in Wierum, overleden 18 januari 1848 in Wierum.
 4. Louw Keegstra, geboren 7 december 1848 in Wierum, overleden 29 mei 1870 in Westdongeradeel.

VIIg Hessel Keegstra, geboren 12 februari 1837 in Wierum, zoon van Fedde Hessels Keegstra en Louwkje Louws Veenstra.
Hessel, gardenier, trouwt 17 mei 1862 in Westdongeradeel met Jantje van der Wal, geboren 24 maart 1838 in Ferwerderadeel, dochter van Gosse Klazes van der Wal en Tjitske Jans Fokkema.
Hessel is overleden 25 juni 1923 in Giekerk (weduwnaar).

Kinderen:

 1. Tjitske Keegstra, geboren 30 oktober 1863 in Wierum.
  Tjitske trouwt 16 mei 1889 in Westdongeradeel met Jelle Sijens, geboren 11 oktober 1864 in Hantum, zoon van Lammert Gosses Sijens en Aafke Jelles van der Ploeg.
  Bevolking Oostdongeradeel:
  Jelle Lammerts Sijens, arbeider-workman; husband, married; Geb: 11-10-1864; Laatste woonplaats: Oostrum.
  Tjitske Hessels Keegstra, geen-none/without any job; wife, married; Geb: 31-10-1863; Laatste woonplaats: Oostrum.
  Lammert Sijens; son, unmarried/single; Geb: 26-3-1890; Laatste woonplaats: Oostrum.
  Hessel Sijens; son, unmarried/single; Geb: 23-5-1891; Laatste woonplaats: Oostrum.
  Gosse Jelles Sijens; son, unmarried/single; Geb: 29-7-1892; Laatste woonplaats: Oostrum.
  Gosse Lammerts Sijens, arbeider-workman; brother, unmarried/single; Geb: 19-10-1872; Laatste woonplaats: Oostrum.
  Vertrokken naar:Kensington, 18-4-1893.
  Bevolkingsregister Westdongeradeel:
  Jelle Lammerts Sijens, arbeider-workman; husband, married; Geb: 11-10-1864; Laatste woonplaats: Wierum.
  Tjitske Hessels Keegstra; wife; married; Geb: 31-10-1863; Laatste woonplaats: Wierum.
  Vertrokken naar: Roseland, 24-6-1893.
  Jelle Lammerts Sijen is overleden 19 maart 1911 in Westdongeradeel (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Lammert Sijens, geboren 26 maart 1890 in Oostdongeradeel.
  b. Hessel Sijens, geboren 23 mei 1891 in Oostdongeradeel.
  c. Gosse Sijens, geboren 29 juli 1892 in Oostdongeradeel.
  d. Louw Sijens, geboren 11 oktober 1895 in Westdongeradeel.
  e. Aafke Sijens, geboren 12 juni 1897 in Westdongeradeel.
  f. Klaas Sijens, geboren 9 december 1898 in Westdongeradeel.
  g. Jantje Sijens, geboren 2 december 1900 in Westdongeradeel.
  h. Tjitske Sijens, geboren 23 juni 1902 in Westdongeradeel.
  i. Jelle Sijens, geboren 1 maart 1904 in Westdongeradeel, overleden 19 maart 1904 in Westdongeradeel.
 2. Louwkje Keegstra, geboren 9 juli 1865 in Wierum (zie VIIIh).
 3. Trijntje Keegstra, geboren 9 oktober 1866 in Wierum, overleden 19 april 1940 in Sneek.
 4. Fedde Keegstra, geboren 11 januari 1868 in Wierum (zie VIIIi).
 5. Louw Keegstra, geboren 30 mei 1870 in Wierum.
  Louw, voerman, trouwt 27 mei 1899 in Westdongeradeel met Grietje Buwalda, geboren 27 februari 1875 in Nes, dochter van Ulbe Gerrits Buwalda en Mintje Jans Zuidema.
  Kinderen:
  a. Mintje Keegstra, geboren 1 maart 1900 in Wierum.
  b. Hessel Keegstra, geboren 1 maart 1900 in Wierum.
  c. Jantje Keegstra, geboren 22 september 1902 in Wierum.
 6. Gosse Keegstra, geboren 26 augustus 1871 in Wierum, overleden 10 februari 1873 in Wierum.
 7. Elisabeth Keegstra, geboren 7 oktober 1872 in Wierum, overleden 26 februari 1875 in Wierum.
 8. Elisabeth Keegstra, geboren 4 maart 1875 in Wierum.
 9. Gosse Keegstra, geboren 4 maart 1875 in Wierum.
  Gosse trouwt 21 mei 1904 in Tietjerksteradeel met Janke Douwes Sierksma, geboren 6 september 1879 in Oenkerk, dochter van Douwe Wybes Sierksma en Tietje Jans van der Laan.
 10. Klaas Keegstra, geboren 21 november 1876 in Wierum.
  Klaas is in 1913 in de USA aangekomen. Hij ging naar Illinois. Hij was toen 36 jaar.
 11. Jan Keegstra, geboren 6 januari 1878 in Wierum, overleden 11 januari 1878 in Wierum.

VIIIh Louwkje Keegstra, geboren 9 juli 1865 in Wierum, dochter van Hessel Feddes Keegstra en Jantje Gosses van der Wal.
Louwkje trouwt 19 mei 1888 in Westdongeradeel met Hendrik Maaikes, geboren 7 september 1866 in Wierum, zoon van Pieter Hendriks Maaikes en Trijntje Feikes Zijlstra.
Hendrik Pieters Maaikes is overleden 5 maart 1900 in Westdongeradeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Jantje Maaikes, geboren 20 januari 1889 in Wierum.
  Jantje trouwt 30 april 1908 in Westdongeradeel met Ale de Jong.
 2. Pieter Maaikes, geboren 6 juni 1891 in Wierum, overleden 30 juni 1891 in Westdongeradeel.

VIIIi Fedde Keegstra, geboren 11 januari 1868 in Wierum, zoon van Hessel Freddes Keegstra en Jantje Gosses van der Wal.
Fedde trouwt 26 oktober 1895 in Westdongeradeel met Trijntje Coree, geboren 7 augustus 1864 in Nes, dochter van Harmen Louws Coree en Dirkje Dirks Elsinga.

Kinderen:

 1. Dirkje Keegstra, geboren 10 januari 1896 in Nes, overleden 20 februari 1896 in Nes.
 2. Dirkje Keegstra, geboren 10 januari 1897 in Nes (zie IXa).
 3. Hessel Keegstra, geboren 27 februari 1898 in Nes.
 4. Harmen Keegstra, geboren 12 november 1899 in Nes.
 5. Jantje Keegstra, geboren 24 november 1900 in Nes.
 6. Tjitske Keegstra, geboren 16 juli 1902 in Nes.

IXa Dirkje Keegstra, geboren 10 januari 1897 in Nes, dochter van Fedde Hessels Keegstra en Trijntje Harmens Coree.
Dirkje trouwt 21 mei 1921 in Westdongeradeel met Auke van der Zee, geboren 12 augustus 1891 in Wierum, zoon van Willem Sybes van der Zee en Hiltje Pautsma.

Kinderen:

 1. Hiltje van der Zee, geboren 14 december 1923 in Wierum.
  Hiltje trouwt 8 mei 1951 in Ferwerderadeel met Gaatse Zoodsma, geboren 24 juni 1924 in Jislum, zoon van Wieger Sydzes Zoodsma en Froukje Sytzes Sierksma.
  Hiltje is overleden 23 januari 1999 in Veenwouden; Gaatse is overleden 18 december 1987 in Dokkum.

VIe Klaas Hessels, geboren c 1811 in Wierum, zoon van Hessel Feddes en Trijntje Klazes.
Klaas Hessels Keegstra trouwt 21 mei 1836 in Westdongeradeel met Houweltje Klases de Kleine, geboren 3 december 1814 in Nes, dochter van Klaas Alefs de Kleine en Tjitsche Jans.
Klaas is overleden op 54-jarige leeftijd 6 januari 1866 in Westdongeradeel; Houweltje is overleden 11 mei 1883 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Trijntje Keegstra, geboren 28 april 1838 in Wierum (zie VIIh).
 2. Tjitske Keegstra, geboren 28 oktober 1841 in Wierum.
  Tjitske trouwt 18 mei 1872 in Westdongeradeel met Atze Dijkstra, geboren 4 november 1842 in Wierum, zoon van Johannes Sjoerds Dijkstra en Stijntje Atzes Prins. Atze was weduwnaar van Aaltje Visser.
  Tjitske is overleden 23 februari 1925 in Wierum; Atze is overleden 20 september 1921 in Westdongeradeel.
 3. Klaaske Keegstra, geboren 12 februari 1848 in Wierum.
  Klaaske trouwt 24 mei 1887 in Westdongeradeel met Harmen Rijpstra, geboren 29 maart 1848 in Ternaard, zoon van Ruurd Harmens Rijpstra en Aukje Rienks Stienstra.
  Klaaske is overleden 19 maart 1920 in Ternaard; Harmen is overleden 12 april 1928 in Westdongeradeel.
 4. Grietje Keegstra, geboren 13 april 1851 in Wierum (zie VIIi).

VIIh Trijntje Keegstra, geboren 28 april 1838 in Wierum, dochter van Klaas Hessels Keegstra en Houweltje Klazes de Kleine.
Trijntje trouwt 28 mei 1864 in Westdongeradeel met Pier Jouws Kamma, geboren 23 mei 1834 in Wierum als Pieter Kamma, zoon van Jouw Piers Kamma en Attje Atzes Posthumus.
Trijntje is overleden 22 november 1921 in Wierum; Pier is overleden 18 oktober 1883 in Wierum.

Kinderen:

 1. Jouw Kamma, geboren 30 juli 1865 in Wierum.
 2. Klaas Kamma, geboren 23 november 1866 in Wierum.
 3. Aatje Kamma, geboren 20 februari 1870 in Wierum.
  Aatje trouwt 6 juni 1896 in Westdongeradeel met Lieuwe Prins.
 4. Houweltje Kamma, geboren 2 juli 1872 in Wierum, overleden 6 mei 1896 in Westdongeradeel.
 5. Aafke Kamma, geboren 6 november 1875 in Wierum.
  Aafke trouwt 24 mei 1900 in Westdongeradeel met Lieuwe Hiemstra, geboren 24 september 1873 in Wierum, zoon van Sjoerd Jelles Hiemstra en Tjitske Jacobs de Vries.
  Kinderen:
  a. Trijntje Hiemstra, geboren 20 september 1902 in Westdongeradeel.
 6. Atze Kamma, geboren 6 januari 1880 in Wierum.
  Atze trouwt 25 april 1903 in Westdongeradeel met Tjitske van der Zee, geboren 9 augustus 1880 in Wierum, dochter van Jan Sybes van der Zee en Aaltje Sjoerds Hiemstra.

VIIi Grietje Keegstra, geboren 13 april 1851 in Wierum, dochter van Klaas Hessels Keegstra en Houweltje Klazes de Kleine.
Grietje, arbeidster, trouwt 17 mei 1879 in Westdongeradeel met Hendrik Buwalda, geboren 25 augustus 1854 in Westdongeradeel, arbeider, vrachtrijder, zoon van Gerrit Ulbes Buwalda en Maaike Pieters Iedema.
Grietje is overleden 6 oktober 1922 in Nes; Hendrik is overleden 27 december 1919 in Nes.

Kinderen:

 1. Maaike Buwalda, geboren 10 oktober 1880 in Nes.
  Maaike, arbeidster, trouwt 9 mei 1901 in Westdongeradeel met Thomas Visser, geboren 14 november 1877 in Wierum, visser, zoon van Gosse Tjerks Visser en Janke Thomas Hiemstra.
 2. Gerrit Buwalda, geboren 22 november 1882 in Nes.
 3. Houweltje Buwalda, geboren 27 januari 1885 in Nes.
  Houweltje truowt 26 mei 1910 in Oostdongeradeel met Abe Zijlstra, geboren 21 juni 1879 in Anjum, zoon van Beert Zijlstra en Lubbertina Heltjes.

VIf Grietje Keegstra, geboren 1 november 1815 in Wierum, dochter van Hessel Feddes Keegstra en Trijntje Klazes.
Grietje Hessels Keegstra trouwt 12 mei 1838 in Westdongeradeel met Wybren Aukes Pautsma, geboren 22 april 1813 in Wierum als Wybren Poutsma, zoon van Auke Wybrens Poutsma en Nenke Hendriks.
Grietje is overleden 19 maart 1887 in Westdongeradeel; Wybren is overleden 14 januari 1890 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Aukje Poutsma, geboren 24 april 1839 in Wierum (zie VIIj).
 2. Trijntje Poutsma, geboren 27 januari 1842 in Wierum (zie VIIk).
 3. Auke Pautsma, geboren 3 mei 1845 in Wierum, overleden 21 mei 1845 in Westdongeradeel.
 4. Naenke Pautsma, geboren 3 mei 1846 in Wierum (zie VIIl).
 5. Auke Poutsma, geboren 6 juni 1850 in Wierum, overleden 29 februari 1864 in Westdongeradeel.

VIIj Aukje Poutsma, geboren 24 april 1839 in Wierum, dochter van Grietje Hessels Keegstra en Wybren Aukes Poutsma.
Aukje Pautsma trouwt 31 mei 1862 in Westdongeradeel met Johannes Elsenga, geboren 29 september 1839 in Westdongeradeel als Johannes Elzinga, zoon van Jan Melles Elzinga, arbeider, en Trijntje Johannes de Goedehoop. (De geboorteakte van Johannes vermeldt: N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "de goede Hoop".)
Aukje Wybrens Pautsma is overleden 11 november 1866 in Westdongeradeel; Johannes Elzinga is overleden 8 december 1880 in Dokkum (gehuwd).
(Johannes Elsenga hertrouwt 21 mei 1870 in Westdongeradeel met Grietje Cupery, geboren 13 september 1835 in Westdongeradeel, dochter van Sikke Klazes Cupery en Sijke Jans Dijkema.)

Kinderen:

 1. Jan Elzinga, geboren 12 januari 1863 in Wierum.
  Jan trouwt 5 februari 1887 in Kollumerland met Dieuke Veltema, geboren 15 september 1864 in Ee, dochter van Rommert Kornelis Veltema en Liskje Sapes Sjoerdstra.
 2. Grietje Elzinga, geboren 24 setpember 1864 in Wierum.
 3. Trijntje Elzinga, geboren 27 oktober 1866 in Wierum, overleden 6 december 1866 in Westdongeradeel.

VIIk Trijntje Poutsma, geboren 27 januari 1842 in Wierum, dochter van Grietje Hessels Keegstra en Wybren Aukes Poutsma.
Trijntje Pautsma trouwt 27 mei 1869 in Westdongeradeel met Harmen Kamstra, geboren 7 november 1837 in Westdongeradeel, zoon van Rense Watzes Kamstra en Zwaantje Harmens Grijpstra.
Trijntje Wybrens Pautsma is overleden 22 december 1894 in Westdongeradeel; Harmen is overleden 3 mei 1925 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Aukje Kamstra, geboren 23 september 1870 in Wierum.
  Aukje trouwt 16 mei 1901 in Westdongeradeel met Tæke de Jong, geboren 16 december 1867 in Nes, zoon van Tjerk Keimpes de Jong en Berber Wybrens de Jong.
  Aukje is overleden 30 september 1917 in Westdongeradeel (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Trijntje de Jong, geboren 26 december 1902 in Westdongeradeel.

VIIl Nænke Pautsma, geboren 3 mei 1846 in Wierum, dochter van Grietje Hessels Keegstra en Wybren Aukes Pautsma.
De geboorteakte vermeldt: N.B. Vader ondertekent met "Poutsma".
Nænke trouwt 25 februari 1871 in Westdongeradeel met Jan Visser, geboren 18 april 1844 in Wierum, zoon van Age Jans Visser en Remkje Nannes Roos.
Nænke Wybrens Poutsma is overleden 1 februari 1907 in Westdongeradeel; Jan is overleden 22 mei 1921 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Remkje Visser, geboren 5 februari 1872 in Westdongeradeel.
 2. Wyberen Visser, geboren 4 april 1874 in Wierum.
  Wyberen trouwt 16 februari 1899 in Westdongeradeel met Jantje Hiemstra.
 3. Grietje Visser, geboren 4 oktober 1877 in Wierum.

Vc Ruurd Feddes, geboren 11 maart 1782 in Wierum, gedoopt 21 april 1782 in Wierum, zoon van Grietje Hessels en Fedde Ruurds.
Ruurd Feddes trouwt 30 juni 1811 in Westdongeradeel met Gertje Harkes, geboren c 1789, dochter van Harke Franses en Neeltje Radbodus.
Ruurd Feddes Keegstra is overleden 24 april 1863 in Westdongeradeel; Geertje Harkes Folkertsma is overleden op 68-jarige leeftijd 25 juli 1857 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Neeltje Keegstra, geboren 20 september 1811 in Nes (zie VIg).
 2. Fedde Keegstra, geboren 13 maart 1813 in Ternaard.
  Fedde Ruurds Keegstra trouwt 16 maart 1839 in Westdongeradeel met Trientje Thijssens Poutsma, geboren 12 januari 1816 in Wierum als Trientje Poutsma, dochter van Thijs Wybrens Poutsma en Duifke Harkes.
  Fedde is overleden 6 november 1890 in Westdongeradeel. Trijntje Thijssens Pautsma is overleden 26 januari 1846 in Westdongeradeel.
 3. Antje Keegstra, geboren 3 oktober 1815 in Ternaard (zie VIh).
 4. Harke Keegstra, geboren 8 februari 1818 in Ternaard (zie VIi).
 5. Grietje Keegstra, geboren 9 december 1822 in Ternaard (zie VIj).
 6. Frans Keegstra, geboren 27 oktober 1828 in Ternaard, overleden 9 juni 1829 in Ternaard.

VIg Neeltje Keegstra, geboren 20 september 1811 in Nes, dochter van Ruurd Feddes en Geetje Harkes. De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Keegstra".
Neeltje Ruurds Keegstra trouwt 31 mei 1838 in Westdongeradeel met Louw Lolkes Groenje, geboren c 1807 als Louw Lokes, zoon van Lolke Pieters en Aukjen Lourens.
Neeltje is overleden 24 april 1892 in Westdongeradeel; Louw is overleden op 78-jarige leeftijd 17 februari 1885 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Geertje Groenje, geboren 11 augustus 1838 in Ternaard (zie VIIm).
 2. Lolke Groenje, geboren 3 februari 1840 in Ternaard.
  Lolke Louws Groenje trouwt 14 mei 1879 in Baarderadeel met Klaaske Simens van Dijk, geboren 1 april 1851 in Rauwerderhem als Klaaske van Dijk, dochter van Simons Jans van Dijk en Willemke Jacobus van Dijk.
  Lolke is overleden 24 maart 1907 in Idaarderadeel; Klaaske is overleden 8 juni 1919 in Leeuwarderadeel.
  Kinderen:
  a. Louw Groenje, geboren 15 januari 1887 in Leeuwarderadeel, overleden 18 januari 1887 in Leeuwarderadeel.
 3. Aukje Groenje, geboren 6 december 1841 in Ternaard, overleden 25 november 1900 in Westdongeradeel.
 4. Antje Groenje, geboren 24 april 1844 in Ternaard.
  Antje trouwt 18 mei 1871 in Westdongeradeel met Aldert Monsma, geboren 1 januari 1839 in Ferwerderadeel, zoon van Bodes Egberts Monsma en Hinke Alderts de Graaf.
  Aldert Bodes Monsma is overleden 9 augustus 1878 in Westdongeradeel.
  Kinderen:
  a. Henke Monsma, geboren 19 maart 1872 in Westdongeradeel, overleden 7 juli 1889 in Holwerd.
  Antje Louws Groenje
  hertrouwt 30 mei 1885 in Ferwerderadeel met haar zwager Tjeerd Pieters de Boer, geboren 8 juli 1843 in Ferwerderadeel als Tjeerd de Boer, zoon van Pieter Tjeerds de Boer en Nieske Jaspers de Vries. Antje was weduwe van Aldert Monsma; Tjeerd was weduwnaar van Janke Bodes Monsma.
  Antje is overleden 24 december 1895 in Ferwerderadeel; Tjeerd is overleden 28 mei 1924 in Ferwerderadeel.
  Kinderen:
  a. Pieter de Boer, geboren 27 december 1888 in Marum.
 5. Ruurd Groenje, geboren 29 november 1847 in Ternaard (zie VIIn).
 6. Grietje Groenje, geboren 22 maart 1854 in Ternaard.
  Grietje trouwt 20 september 1881 in Westdongeradeel met Feike Tilstra, geboren 29 januari 1854 in Ferwerderadeel, zoon van Pieter Jacobs Tilstra en Hendrikje Schmol. (De geboorteakte van Feike vermeldt: N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Postma" en "Schmoll".)
  Grietje is overleden 11 mei 1932 in Opsterland; Feike is overleden 2 december 1937 in Opsterland.
  Kinderen:
  a. Pieter Tilstra, geboren 25 september 1896 in Westdongeradeel.

VIIm Geertje Groenje, geboren 11 augustus 1838 in Ternaard, dochter van Neeltje Ruurds Keegstra en Louw Lolkes Groenje.
Geertje trouwt 18 mei 1865 in Westdongeradeel met Gosse de Vries, geboren 17 mei 1839 in Westdongeradeel, zoon van Gerrit Pieters de Vries en Hittje Pieters Aagtjes.
Geertje is overleden 28 november 1902 in Westdongeradeel; Gosse Gerrits de Vries is overleden 28 mei 1907 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Neeltje de Vries, geboren 11 juli 1865 in Westdongeradeel, overleden 8 augsutus 1865 in Westdongeradeel.
 2. Gerrit de Vries, geboren 30 janauri 1867 in Westdongeradeel.
  Gerrit trouwt 9 februari 1889 in Westdongeradeel met Sytske Dijkman, geboren 8 augustus 1868 in Holwerd, dochter van Sikke Roelofs Dijkman en Trijntje Theunis de Jong.
  Gerrit is overleden 5 december 1934 in Westdongeradeel; Sytske is overleden 14 september 1937 in Westdongeradeel.
  Kinderen:
  a. Geertje de Vries, geboren 20 juni 1889 in Holwerd, overleden 15 juli 1889 in Westdongeradeel.

VIIn Ruurd Groenje, geboren 29 november 1847 in Ternaard, zoon van Neeltje Ruurds Keegstra en Louw Lolkes Groenje.
Ruurd trouwt 17 mei 1873 in Westdongeradeel met Aaltje Knijft, geboren 10 november 1844 in Holwerd, dochter van Sytze Knijft en Trijntje Annes van der Meulen.

Kinderen:

 1. Neeltje Groenje, geboren 13 september 1874 in Holwerd.
  Neeltje trouwt 8 juni 1901 in Westdongeradeel met Tjisse Meyer, geboren 25 oktober 1875 in Ferwerderadeel, zoon van Hendrik Hessels Meyer en Rigtje Harmens Rijpma.
  Kinderen:
  a. Aaltje Meyer, geboren 5 september 1902 in Ferwerd.
 2. Sytze Groenje, geboren 4 december 1876 in Holwerd.
  a. Louw Groenje, geboren 11 januari 1881 in Holwerd, overleden 16 april 1900 in Westdongeradeel.

VIh Antje Keegstra, geboren 3 oktober 1815 in Ternaard,dochter van Ruurd Feddes Keegstra en Geertje Harkes Folkertsma.
Antje Ruurds Keegstra trouwt 16 mei 1839 in Westdongeradeel met Douwe Jans Noordenbos, geboren 27 december 1812 in Holwerd als Douwe Noordenbos, zoon van Jan Douwes Noordenbos en Grientje Annes.
Douwe is overleden 23 februari 1843 in Holwerd.

Kinderen:

 1. Jan Noordenbos, geboren 2 maart 1840 in Holwerd (zie VIIo).
 2. Geertje Noordenbos, geboren 17 oktober 1841 in Holwerd (zie VIIp).

Antje Ruurds Keegstra hertrouwt 22 mei 1852 in Westdongeradeel met Arjen Jans Noordenbos, geboren 15 januari 1823 in Holwerd, zoon van Jan Arjens Noordenbos en Renske Pieters Aartsma. Antje was weduwe van Douwe Jans Noordenbos; Arjen was weduwnaar van Aaltje Murks Meeter en Baukje Baukes de Swart.
Antje is overleden 29 januari 1881 in Westdongeradeel; Arjen is overleden 4 juli 1875 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Jantje Noordenbos, geboren 22 december 1855 in Westdongeradeel (zie VIIq).
 2. Pietje Noordenbos, geboren 9 oktober 1859 in Westdongeradeel, overleden 17 november 1859 in Westdongeradeel.

VIIo Jan Noordenbos, geboren 2 maart 1840 in Holwerd, zoon van Antje Ruurds Keegstra en Douwe Jans Noordenbos.
Jan trouwt 18 mei 1867 in Westdongeradeel met Sibbeltje Riemersma, geboren 28 april 1842 in Westdongeradeel, dochter van Foppe Pieters Riemersma en Fokje Eintes Halbetsma.
Jan was 1899 arbeider.
Jan is overleden 8 april 1915 in Westdongeradeel; Sibbeltje is overleden 17 juli 1925 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Fokje Noordenbos, geboren 31 oktober 1868 in Holwerd (zie VIIIl).
 2. Douwe Noordenbos, geboren 9 april 1870 in Holwerd (zie VIIIm).
 3. Foppe Noordenbos, geboren 30 augustus 1872 in Holwerd.
  Foppe, koetsier, trouwt 28 november 1899 in Zwolle met Alberta Elisabeth Mensink, geboren 25 december 1878 in Zwolle, dochter van Johannes Mensink, landbouwer, en Maria Johanna Oordijk.
  (Johannes Mensink, geboren 22 juli 1837 in Zwolle, zoon van Bernardus Mensink, landbouwer, en Geertruida Gerrits.
  Johannes, landbouwer, trouwt 31 maart 1864 in Zwolle met Maria Johanna Oordijk, geboren 29 maart 1841 in Zwolle, dochter van Jan Willem Oordijk, arbeider, en Everharda Vlucht.)
 4. Antje Noordenbos, geboren 20 januari 1874 in Holwerd, overleden 15 februari 1875 in Holwerd.
 5. Antje Noordenbos, geboren 25 november 1875 in Holwerd.
  Antje trouwt 15 mei 1897 in Westdongeradeel met Anne van Dijk, geboren 13 november 1870 in Ternaard, zoon van Pieter Siedzes van Dijk en Haakje Annes Kootstra.
  Kinderen:
  a. Sibbeltje van Dijk, geboren 25 januari 1898 in Westdongeradeel, overleden 26 januari 1898 in Westdongeradeel.
  b. Pieter van Dijk, geboren 18 januari 1899 in Westdongeradeel.
 6. Pieter Noordenbos, geboren 28 september 1877 in Holwerd.
  Pieter trouwt 18 mei 1907 in Westdongeradeel met Froukje Miedema, geboren 20 augustus 1881 in Ternaard, dochter van Kornelis Bokkes Miedema en Sibbeltje Jacobs Brunia (zie ook VIy.1).
 7. Jan Noordenbos, geboren 28 september 1877 in Holwerd.
 8. Geertje Noordenbos, geboren 1 juli 1879 in Holwerd, overleden 7 september 1879 in Holwerd.
 9. Trijntje Noordenbos, geboren 18 februari 1881 in Holwerd, overleden 25 februari 1881 in Holwerd.
 10. Trijntje Noordenbos, geboren 9 juli 1882 in Holwerd.
 11. Geertje Noordenbos, geboren 19 november 1884 in Holwerd.

VIIIl Fokje Noordenbos, geboren 31 oktober 1868 in Holwerd, dochter van Jan Douwes Noordenbos en Sibbeltje Foppes Riemersma.
Fokje trouwt 2 maart 1895 in Westdongeradeel met Mame Sijens, geboren 1 oktober 1872 in Westdongeradeel, zoon van Klaas Gosses Sijens en Hendrika Mames Slootmeyer.
Fokje is overleden 9 mei 1926 in Westdongeradeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Hendrika Sijens, geboren 31 juli 1895 in Westdongeradeel.
  Hendrika trouwt 29 oktober 1921 in Westdongeradeel met Doeke Wiersma, geboren 14 januari 1893 in Westdongeradeel, zoon van Sipke Goslings Wiersma en Janke Sytzes Braaksma.
 2. Jan Sijens, geboren 14 juni 1896 in Westdongeradeel, overleden 21 juni 1896 in Westdongeradeel.
 3. Sibbeltje Sijens, geboren 13 april 1901 in Westdongeradeel.
  Sibbeltje trouwt 17 december 1921 in Westdongeradeel met Jacob Braaksma.

VIIIm Douwe Noordenbos, geboren 9 april 1870 in Holwerd, zoon van Jan Douwes Noordenbos en Sibbeltje Foppes Riemersma.
Douwe trouwt 30 januari 1897 in Westdongeradeel met Akke de Vries, geboren 25 november 1876 in Ternaard, dochter van Eeltje Sjoukes de Vries en Baukje Gerrits Ontank.

Kinderen:

 1. Baukje Noordenbos, geboren 7 maart 1897 in Westdongeradeel.
  Baukje trouwt 28 april 1918 in Dokkum met Eibert Visser, geboren 20 juni 1893 in Dokkum, zoon van Lammert Visser en Sijke van der Mey.
 2. Sibbeltje Noordenbos, geboren 30 augustus 1898 in Westdongeradeel.
  Sibbeltje trouwt 12 januari 1919 in Dokkum met Tjerk Hoogeveen, geboren 31 juli 1897 in Dokkum, zoon van Klaas Hoogeveen en Sytske Zijlstra.
 3. Jan Noordenbos, geboren 27 maart 1901 in Westdongeradeel.
 4. Eeltje Noordenbos, geboren 20 december 1902 in Westdongeradeel.

VIIp Geertje Noordenbos, geboren 17 oktober 1841 in Holwerd, dochter van Antje Ruurds Keegstra en Douwe Jans Noordenbos.
Geertje trouwt 17 mei 1866 in Westdongeradeel met Jan Sinnema, geboren 16 februari 1837 in Westdongeradeel, zoon van Keimpe Jans Sinnema en Eelkje Gerrits de Graaf.
Geertje is overleden 3 juni 1927 in Holwerd; Jan is overleden 4 januari 1908 in Holwerd.

Kinderen:

 1. Eelkje Sinnema, geboren 10 mei 1867 in Holwerd.
  Eelkje trouwt 9 mei 1891 in Westdongeradeel met Rochus van der Weg, geboren 10 augustus 1868 in Nijkerk, zoon van Thijs Rochus van der Weg en Grietje Willems Koning.
  Rochus is overleden 1 juni 1897 in Oostdongeradeel.
  Eelkje Sinnema hertrouwt 9 november 1899 in Ferwerderadeel met Sjoerd de Groot. Eelkje was weduwe van Rochus van der Weg.
  Eelkje is overleden 30 september 1950 in Marrum.
  Kinderen:
  a. Sytske de Groot, geboren 26 september 1900 in Westsernijkerk.
 2. Antje Sinnema, geboren 6 augustus 1868 in Holwerd, overleden 6 augustus 1876 in Holwerd.
 3. Keimpe Sinnema, geboren 14 januari 1870 in Holwerd.
  Keimpe trouwt 16 mei 1896 in Westdongeradeel met Saakje Hibma, geboren 23 april 1876 in Westdongeradeel, dochter van Petrus Johannes Wybrandrus Hibma en Eeke de Jong.
  Kinderen:
  a. Jan Sinnema, geboren 26 mei 1901 in Westdongeradeel.
 4. Jantje Sinnema, geboren 18 december 1870 in Holwerd.
 5. Douwe Sinnema, geboren 1 maart 1872 in Holwerd.
 6. Dieuke Sinnema, geboren 20 februari 1874 in Holwerd, overleden 19 april 1875 in Holwerd.
 7. Gerrit Sinnema, geboren 1 januari 1875 in Holwerd.
 8. Antje Sinnema, geboren 12 oktober 1876 in Holwerd, overleden 3 februari 1877 in Holwerd.
 9. Antje Sinnema, geboren 13 november 1877 in Holwerd.
  Antje trouwt 8 mei 1902 in Westdongeradeel met Douwe Dijkstra, geboren 21 december 1876 in Aalsum, landbouwer in Wetzens, zoon van Sjolle Douwes Dijkstra en Sybrigje Halbes Halbesma.
 10. Gooitzen Sinnema, geboren 5 januari 1880 in Holwerd.
  Gooitsen trouwt 30 april 1903 in Westdongeradeel met Jantje Koopmans, geboren 21 februari 1879 in Brantgum, dochter van Klaas Reitzes Koopmans en Antje Ales Kooistra.
 11. Dieuke Sinnema, geboren 29 juli 1881 in Holwerd.
  Dieuke trouwt 27 mei 1915 in Westdongeradeel met Hein de Haan.
 12. Renske Sinnema, geboren 14 oktober 1882 in Holwerd.
  Renske trouwt 24 april 1913 in Westdongeradeel met Jan Perdok.
 13. Pietje Sinnema, geboren 17 juli 1885 in Holwerd, overleden 1 oktober 1885 in Holwerd.

VIIq Jantje Noordenbos, geboren 22 december 1855 in Westdongeradeel, dochter van Antje Ruurds Keegstra en Arjen Jans Noordenbos.
Jantje trouwt 27 maart 1875 in Westdongeradeel met Sjoerd Dijkman, geboren 22 juni 1852 in Holwerd, zoon van Nammen Koenraads Dijkman en Maaike Joekes Vellema.
Jantje Arjens Noordenbos is overleden 17 september 1879 in Holwerd; Sjoerd is overleden 20 oktober 1917 in Holwerd.
(Sjoerd Dijkman hertrouwt 16 april 1881 in Westdongeradeel met Wytske van der Kooi, geboren 5 maart 1849 in Ternaard, dochter van Douwe Wiegers van der Kooi en Antje Jeens Kootstra.
Wytske Douwes van der Kooi is overleden 20 februari 1906 in Holwerd.)

Kinderen:

 1. Arjen Dijkman, geboren 13 september 1875 in Holwerd, overleden 17 maart 1881 in Holwerd.
 2. Nammen Dijkman, geboren 4 december 1876 in Holwerd.
  Nammen trouwt 18 mei 1901 in Kollumerland met Jeltje Deelstra, geboren 12 juli 1876 in Kollum, dochter van Cornelis Deelstra en Getje Pieters Haan.
  Nammen is overleden 29 mei 1959 in Grand Rapids (Michigan; USA); Jeltje is overleden 16 september 1960 in Grand Rapids (Michigan; USA).

VIi Harke Keegstra, geboren 8 februari 1818 in Ternaard, zoon van Ruurd Feddes Keegstra en Getje Harkes Folkertsma.
Harke Ruurds Keegstra trouwt 20 mei 1848 in Westdongeradeel met Klaske Pieters Koopmans, geboren 13 april 1814 in Ternaard als Klaske Koopmans, dochter van Pieter Gaatzes Koopmans en Antje Rinderts Haima.
Harke is overleden 17 november 1889 in Westdongeradeel; Klaaske is overleden 3 oktober 1890 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Ruurd Keegstra, geboren 18 april 1850 in Ternaard (zie VIIr).
 2. Antje Keegstra, geboren 17 december 1856 in Ternaard, overleden 22 februari 1936 in Franeker, wonende in Ternaard.

VIIr Ruurd Keegstra, geboren 18 april 1850 in Ternaard, zoon van Harke Ruurds Keegstra en Klaaske Pieters Koopmans.
Ruurd Harkes Keegstra trouwt 1 mei 1878 in Leeuwarderadeel met Froukjen Sjoerds Steegstra, geboren 2 februari 1855 in Deersum als Froukjen Steegstra, dochter van Sjoerd Pieters Steegstra en Baukjen Thomas Steenstra.

Kinderen:

 1. Harke Keegstra, geboren 5 april 1879 in Goutum.
  Harke trouwt 12 oktober 1905 in Barradeel met Wietske Posthuma, geboren 14 maart 1879 in Franeker, dochter van Philippus Posthuma en Jacobje Pieters Hiemstra.
 2. Sjoerd Pieter Keegstra, geboren 7 augustus 1880 in Goutum, overleden 10 maart 1942 in Franeker.
 3. Klaaske Keegstra, geboren 11 januari 1890 in Goutum.

VIj Grietje Keegstra, geboren 9 december 1822 in Ternaard, dochter van Ruurd Feddes Keegstra en Gertje Harkes Folkertsma.
Grietje Ruurds Keegstra trouwt 22 mei 1852 in Westdongeradeel met Sytze Jacobs Schaap, geboren 4 november 1820 in Holwerd als Sytze Schaap, zoon van Jacob Jans Schaap en Antje Jans Cuperus.
Grietje is overleden 12 januari 1857 in Westdongeradeel; Sytze is overleden 10 november 1892 in Westdongeradeel.
(Sytze Jacobs Schaap hertrouwt 17 oktboer 1857 in Westdongeradeel met Trijntje Jans Dijkstra.)

Kinderen:

 1. Jacob Schaap, geboren 17 maart 1853 in Westdongeradeel (zie VIIs).
 2. Anne Schaap, geboren 26 november 1855 in Westdongeradeel.
  Anne trouwt 23 september 1882 in Westdongeradeel met Dieuwke Gunstra, geboren 17 december 1854 in Westdongeradeel, dochter van Pieter Johannes Gunstra en Maaike Theunis Bosch.
  Anne is overleden 19 augustus 1935 in Westdongeradeel; Dieuke Pieters Gunstra is overleden 31 juli 1911 in Westdongeradeel.

VIIs Jacob Schaap, geboren 17 maart 1853 in Westdongeradeel, zoon van Grietje Ruurd Keegstra en Sytze Jacobs Schaap.
Jacob trouwt 8 juli 1882 in Westdongeradeel met Jacoba Westra, geboren 3 april 1862 in Westdongeradeel, dochter van Tjipke Jans Westra en Sytske Klazes Miedema.
Jacob is overleden 23 maart 1916 in Westdongeradeel; Jacoba Tjipkes Westra is overleden 6 augustus 1907 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Sytze Schaap, geboren 8 februari 1883 in Holwerd.
 2. Grietje Schaap, geboren 30 september 1884 in Holwerd, overleden 6 juni 1885 in Westdongeradeel.
 3. Grietje Schaap, geboren 3 oktober 1885 in Holwerd, overleden 22 juli 1887 in Westdongeradeel.
 4. Grietje Schaap, geboren 6 november 1887 in Holwerd.
 5. Tjipke Schaap, geboren 13 januari 1891 in Holwerd.
  Tjipke trouwt 22 mei 1915 in Westdongeradeel met Geertje van der Wal.
  Tjipke is overleden 3 juni 1932 in Westdongeradeel (gehuwd).

Vd Maaike Feddes, geboren 10 januari 1785 in Wierum, gedoopt 13 februari 1785 in Wierum, dochter van Grietje Hessels en Fedde Ruurds.
Maaike trouwt 8 januari 1804 in Nes met Wynzen Metskes, geboren 5 oktober 1780 in Ternaard, gedoopt 29 oktober 1780 in Ternaard, zoon van Metske Johannes en Dieuke Pytters.
(Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1804; DTB nr: 760, 1697 - 1811, Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 januari 1804, Nes; Man: Wynzes Metskes, Wierum; Vrouw: Maaike Feddes, Wierum.)
Maaike Feddes Keegstra is overleden 1 maart 1865 in Westdongeradeel; Wynze Metskes de Vries is overleden 18 mei 1842 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Grietie Wynzens, geboren 8 mei 1804 in Nes, gedoopt 17 juni 1804 in Nes (zie VIk).
 2. Dieuke Wynzens, geboren 18 april 1807 in Nes, gedoopt 10 mei 1807 in Nes, overleden 13 maart 1931 in Westdongeradeel.
 3. Sytske Wynzens, geboren c 1812 in Nes (zie VIl).
 4. Antje de Vries, geboren 25 oktober 1815 in Nes, overleden 12 november 1815 in Nes.
 5. Antje de Vries, geboren 30 november 1816 in Nes (zie VIm).
 6. Maaike de Vries, geboren 24 december 1821 in Nes.
  Maaike, winkeliersche, trouwt 7 juni 1866 in Westdongeradeel met Dirk Andries Elzinga, geboren 7 november 1831 in Oostdongeradeel als Dirk Elizinga, schoenmaker, zoon van Andries Dirks Elzinga en Trijntje Jans Bokma.
  Dirk is overleden 4 juli 1882 in Westdongeradeel.
  Maaike de Vries hertrouwt 22 mei 1884 Westdongeradeel met Harmen van Dijk, geboren 21 januari 1837 in Westdongeradeel, schoenmaker, zoon van Jan Pieters van Dijk en Trijntje Pieters Visser. Maaike was weduwe van Dirk Andries Elizinga.
  Maaike is overleden 16 oktober 1903 in Westdongeradeel (gehuwd).
  Zie voor een artikel over Maaike de Vries: Mosterd Maaike.

VIk Grietie Wynzens, geboren 8 mei 1804 in Nes, gedoopt 17 juni 1804 in Nes, dochter van Maaike Feddes en Wynzes Metskes.
Grietje Wynzes de Vries trouwt 17 mei 1828 in Westdongeradeel met Jelle Gerrits de Vries, geboren c 1800 als Jelle Gerrits.
Grietje is overleden 17 juli 1875 in Westdongeradeel; Jelle is overleden op 68-jarige leeftijd 14 augustus 1868 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Gerrit de Vries, geboren 13 maart 1829 in Nes.
  Gerrit Jelles de Vries trouwt 22 mei 1862 in Westdongeradeel met Ybeltje Stellema, geboren 16 augustus 1834 in Westdongeradeel, dochter van Kornelis Tjerks Stellema en Aaltje Sakes Faber.
  Gerrit  is overleden 2 juli 1892 in Westdongeradeel; Ybeltje is overleden 12 mei 1905 in Westdongeradeel.
  Kinderen:
  a. Jelle de Vries, geboren 29 maart 1863 in Nes.
  b. Korneliske de Vries, geboren 31 maart 1868 in Nes, overleden 7 april 1868 in Nes.
  c. Kornelis de Vries, geboren 4 oktober 1869 in Nes.
  d. Jan de Vries, geboren 20 augustus 1874 in Nes, overleden 19 janauri 1885 in Westdongeradeel.
 2. Grietje de Vries, geboren 10 augustus 1830 in Nes (zie VIIu).
 3. Wynzen de Vries, geboren 27 mei 1833 in Nes (zie VIIv).
 4. Jan de Vries, geboren 10 maart 1836 in Westdongeradeel (zie VIIw).
 5. Maaike de Vries, geboren 16 februari 1839 in Westdongeradeel, overleden 25 april 1854 in Westdongeradeel.
 6. Anne de Vries, geboren 30 mei 1844 in Wierum (zie VIIx).
 7. Sibbeltje de Vries, geboren 31 maart 1848 in Ternaard (zie VIIy).

VIIu Grietje de Vries, geboren 10 augustus 1830 in Nes, dochter van Grietje Wynzens de Vries en Jelle Gerrits de Vries.
Grietje Jelles de Vries trouwt 18 mei 1854 in Westdongeradeel met Johannes Doedes Poutsma, geboren 15 december 1819 in Oostdongeradeel als Johannes Poutsma, zoon van Doede Ales Poutsma en Janke Johannes.
Grietje is overleden 8 februari 1911 in Westdongeradeel; Johannes is overleden 12 maart 1858 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Doede Poutsma, geboren 31 augustus 1856 in Westdongeradeel.
  Doede trouwt 13 mei 1893 in Westdongeradeel met Trijntje Linkerhand, geboren 2 juli 1863 in Nes, dochter van Jan Tjerks Linkerhand en Aaltje Berends Dijkstra.
  Doede is overleden 19 april 1929 in Westdongeradeel; Trijntje is overleden 30 mei 1929 in Westdongeradeel.
  Kinderen:
  a. Aaltje Poutsma, geboren 12 augustus 1893 in Westdongeradeel, overleden 5 september 1893 in Westdongeradeel.
  b. Grietje Poutsma, geboren 12 augustus 1893 in Westdongeradeel, overleden 9 augustus 1912 in Westdongeradeel.
  c. Johannes Poutsma, geboren 20 juni 1894 in Westdongeradeel, overleden 6 augustus 1894 in Westdongeradeel.

VIIv Wynzen de Vries, geboren 27 mei 1833 in Nes, zoon van Grietje Wynzes de Vries en Jelle Gerrits de Vries.
Wynzen Jelles de Vries trouwt 21 mei 1864 in Ternaard met Grietje Meindertsma, geboren 1 november 1833 in Nes, dochter van Meindert Eesges Meindertsma en Minke Hendriks de Beij.
Grietje is overleden 8 april 1865 in Nes.

Kinderen:

 1. Meindert de Vries, geboren 4 april 1865 in Nes (zie VIIIp).

Wynzen Jelles de Vries hertrouwt 23 mei 1867 in Westdongeradeel met Tytje Wilman, geboren 21 augustus 1841 in Westdongeradeel, dochter van Jacob Gerrits Wilman en Neeltje Thijssens Walsma. Wynzen was weduwnaar van Grietje Meindertsma.
Wynzen is overleden 12 juni 1894 in Nes; Tytje is overleden 2 mei 1914 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Neeltje de Vries, geboren 24 maart 1868 in Nes (zie VIIIq).
 2. Jelle de Vries, geboren 11 februari 1871 in Nes.
  Jelle trouwt 7 juli 1898 in Westdongeradeel met Liskje Reeder, geboren 1 juli 1878 in Nes, dochter van Christiaan Johannes Reeder en Saapke Bollings Mollema.
  Jelle Wynzes de Vries is overleden 12 december 1899 in Westdongeradeel.
  (Liskje Reeder hertrouwt 13 augustus 1908 in Ferwerderadeel met Hendrik van der Wey.)
 3. Jacob de Vries, geboren 8 april 1878 in Nes.

VIIIp Meindert de Vries, geboren 4 april 1865 in Nes, zoon van Wynzen Jelles de Vries en Grietje Meinderts Meindertsma.
Meindert trouwt 19 mei 1894 in Ternaard met Antje Dijkstra, geboren 17 april 1865 in Wierum, dochter van Lieuwe Willems Dijkstra en Jeltje Jouws Grijpstra.
Meindert is overleden 30 oktober 1929 in Anjum; Anna is overleden 14 februari 1941 in Ferwerd.

Kinderen:

 1. Jeltje de Vries, geboren 2 maart 1895 in Westdongeradeel, overleden 6 maart 1895 in Westdongeradeel.
 2. Jeltje de Vries, geboren 27 augustus 1896 in Wierum.
  Jeltje trouwt 19 mei 1920 in Ternaard met Tjeerd Feddema, geboren 22 juli 1896 in Rinsumageest, zoon van Arnoldus Freerks Feddema en Froukje Tabes Annema.
  Jeltje is overleden 22 mei 1973 in Groningen; Tjeerd is overleden 30 decsember 1970 in Roden.

VIIIq Neeltje de Vries, geboren 24 maart 1868 in Nes, dochter van Wynzen Jelles de Vries enTytje Jacobs Wilman.
Neeltje trouwt 11 mei 1893 in Westdongeradeel met Ulbe Pauzenga, geboren 8 december 1866 in Oosternijkerk, zoon van Johannes Tjerks Pauzenga, arbeider, en Jeltje Ulbes Buwalda.
Ulbe is overleden 10 december 1917 in Westdongeradeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Tytje Pauzenga, geboren 22 juni 1894 in Westdongeradeel.
  Tytje trouwt 24 april 1919 in Westdongeradeel met Douwe Visser.
 2. Johannes Pauzenga, geboren 7 april 1896 in Westdongeradeel.

VIIw Jan de Vries, geboren 10 maart 1836 in Westdongeradeel, zoon van Grietje Wynzens de Vries en Jelle Gerrits de Vries.
Jan trouwt 23 mei 1863 in Westdongeradeel met Tjeerdtje van der Weg, geboren 10 februari 1829 in Oostdongeradeel, dochter van Wessel Durks van der Weg en Martje Hendriks de Vries. Tjeerdtje was weduwe van Harmen Meinderts Jansma.
Jan Jelles de Vries is overleden 30 oktober 1868 in Westdongeradeel; Tjeerdtje Wessels van der Weg is overleden 28 november 1896 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Jelle de Vries, geboren 15 maart 1864 in Nes.
 2. Wessel de Vries, geboren 23 februari 1866 in Nes.
  Wessel trouwt 30 januari 1892 in Westdongeradeel met Fokeltje Sytsma, geboren 26 januari 1867 in Paesens, dochter van Jan Hendriks Sytsma en Elske Pieters de Haas.
  Kinderen:
  a. Jan de Vries, geboren 2 juni 1892 in Nes.
  b. Elske de Vries, geboren 17 juli 1893 in Oostdongeradeel.
  c. Jelle de Vries, geboren 2 september 1894 in Oostdongeradeel.
  d. Tjettje de Vries, geboren 12 november 1895 in Oostdongeradeel.
  e. Hendrik de Vries, geboren 3 januari 1899 in Westdongeradeel.
  f. Tjeerd de Vries, geboren 17 september 1902 in Westdongeradeel.

VIIx Anne de Vries, geboren 30 mei 1844 in Wierum, zoon van Grietje Wynzens de Vries en Jelle Gerrits de Vries.
Anne trouwt 27 mei 1871 in Westdongeradeel met Hæbeltje Mellema, geboren 1 november 1844 in Dokkum als Habeltje Mellema, dochter van Willem Iggeles Mellema en Attje Zijlstra.
Anne Jelles de Vries is overleden 24 februari 1890 in Westdongeradeel; Habeltje is overleden 27 mei 1934 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Grietje de Vries, geboren 11 mei 1871 in Nes. De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 27 mei 1871.
 2. Willem de Vries, geboren 11 september 1875 in Nes, overleden 21 juni 1893 in Westdongeradeel.
 3. Aatje de Vries, geboren 10 juni 1880 in Nes.
  Aatje trouwt 17 mei 1902 in Westdongeradeel met Joeke Dorhout.
 4. Jelle de Vries, geboren 22 mei 1882 in Nes, overleden 8 juni 1884 in Nes.
 5. Maaike de Vries, geboren 30 mei 1884 in Nes.

VIIy Sibbeltje de Vries, geboren 31 maart 1848 in Ternaard, dochter van Grietje Wynzens de Vries en Jelle Gerrits de Vries.
Sibbeltje trouwt 18 mei 1871 in Westdongeradeel met Arjen Schregardus, geboren 10 april 1844 in Wierum, arbeider, zoon van Frederik Frederiks Schregardus en Geertje Arjens Tamsma.
Sibbeltje is overleden 6 november 1924 in Nes; Arjen is overleden 28 januari 1927 in Lioessens.

Kinderen:

 1. Frederik Schregardus, geboren 1 mei 1873 in Nes.
  Frederik trouwt 15 mei 1897 in Oostdongeradeel met Rinske Tilstra, geboren 28 januari 1877 in Morra, dochter van Sieds Tilstra en Antje de Vries.
  Frederik is overleden 31 december 1928 in Oostdongeradeel (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Arjen Schregardus, geboren 9 april 1898 in Oostdongeradeel.
  b. Sieds Schregardus, geboren 2 augsutus 1900 in Oostdongeradeel.
 2. Grietje Schregardus, geboren 10 november 1875 in Nes (zie VIIIs).
 3. Jelle Schregardus, geboren 15 juni 1881 in Nes.
  Jelle trouwt 14 mei 1903 in Oostdongeradeel met Lieuwkje Dekema, geboren 23 januari 1883 in Aalzum, dochter van Bouwe Dekema en Aaltje de Boer.
  Jelle en Lieuwkje vertrekken 14 mei 1903 naar Noord Amerika.
 4. Klaas Schregardus, geboren 1 november 1884 in Nes.
  Klaas vertrekt op 16 augustus 1914 naar Noord Amerika.

VIIIs Grietje Schregardus, geboren 10 november 1875 in Nes, dochter van Sibbeltje Jelles de Vries en Arjen Frederiks Schregardus.
Grietje trouwt 17 mei 1895 in Oostdongeradeel met Kornelis Sytsma, geboren 8 juli 1868 in Nes, zoon van Folkert Lieuwes Sytsma en Grietje Ruurds Huizinga.
Grietje is overleden 10 juni 1941 in Lioessens (gehuwd).

Kinderen:

 1. Folkert Sytsma, geboren 10 november 1897 in Oostdongeradeel.
  Folkert trouwt ?
  Folkert is overleden 6 augustus 1930 in Leeuwarden, wonende in Oostdongeradeel (gehuwd).
 2. Sibbeltje Sytsma, geboren 18 augsutus 1900 in Oostdongeradeel.

VIl Sytske Wynzens, geboren c 1812 in Nes, dochter van Maaike Feddes en Wynzes Metskes.
Sytske Wynzens de Vries trouwt 14 december 1835 in Westdongeraal met Siebe Louws Dijkstra, geboren 26 mei 1811 in Metslawier als Siebe Louws, zoon van Louw Jans en Sjoerdtje Jans.
Sytske is overleden op 70-jarige leeftijd 2 maart 1882 in Westdongeradeel; Sybe is overleden op 11 april 1875 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Sjoerdtje Dijkstra, geboren 20 janauri 1838 in Wierum (zie VIIz).
 2. Maaike Dijkstra, geboren 13 janauri 1841 in Wierum (zie VIIaa).
 3. Louw Dijkstra, geboren 21 juli 1843 in Wierum (zie VIIab).
 4. Dieuke Dijkstra, geboren 26 augustus 1851 in Wierum.
  Dieuke trouwt 17 mei 1877 in Westdongeradeel met Jan van Dijk, geboren 8 januari 1841 in Westdongeradeel, zoon van Jan Pieters van Dijk en Trijntje Pieters Visser.
  Kinderen:
  a. Trijntje van Dijk, geboren 3 januari 1879 in Wierum.
  b. Sybe van Dijk, geboren 15 februari 1880 in Wierum.

VIIz Sjoerdtje Dijkstra, geboren 20 janauri 1838 in Wierum, dochter van Sytske Wynzens de Vries en Sybe Louws Dijkstra.
Sjoerdtje trouwt 23 mei 1863 in Westdongeradeel met Kornelis Hoekstra, geboren 5 augustus 1835 in Westdongeradeel, zoon van Pieter Siemons Hoekstra en Sijke Kornelis Saadsma.
Sjoerdtje Sybes Dijkstra is overleden 13 september 1870 in Westdongeradeel; Kornelis Pieters Hoekstra is overleden 18 april 1913 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Sijke Hoekstra, geboren 2 janauri 1868 in Wierum.
  Sijke trouwt 24 mei 1890 in Westdongeradeel met Jelle de Jong, geboren 31 juli 1857 op Ameland, zoon van Douwe Rimmerens de Jong en Doetje Jelles Grasma. Jelle was weduwnaar van Aaltje Wouters Dijkstra.
  Kinderen:
  a. Kornelis de Jong, geboren 15 januari 1891 in Wierum.
  b. Jan de Jong, geboren 18 augustus 1894 in Westdongeradeel.
  c. Sjoerdtje de Jong, geboren 23 april 1900 in Westdongeradeel..

VIIaa Maaike Dijkstra, geboren 13 janauri 1841 in Wierum, dochter van Sytske Wynzens de Vries en Sybe Louws Dijkstra.
Maaike trouwt 16 mei 1868 in Westdongeradeel met Siebe Boltjes, geboren 13 juli 1840 in Oostdoneradeel, zoon van Hillebrand Siebes Boltjes en Janke Jans Stooker.
Maaike is overleden 23 juni 1919 in Westdongeradeel; Sybe Hillebrands Boltjes is overleden 9 april 1907 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Sjoerdtje Boltjes, geboren 9 mei 1871 in Wierum.
 2. Hilbrand Boltjes, geboren 17 maart 1881 in Ternaard.
  Hilbrand trouwt 14 mei 1904 in Westdongeradeel met Idske de Boer.
 3. Louw Boltjes, geboren 2 september 1882 in Ternaard.
  Louw trouwt 18 mei 1907 in Westdongeradeel met Elisabeth Minnes Venema.

VIIab Louw Dijkstra, geboren 21 juli 1843 in Wierum, zoon van Sytske Wynzens de Vries en Sybe Louws Dijkstra.
Louw trouwt 14 maart 1868 in Westdongeradeel met Tjitske de Vries, geboren 29 juni 1841 in Westdongeradeel, dochter van Sjouke Gerbens de Vries en Akke Eeltjes van der Meulen.
Louw Sybes Dijkstra is overleden 6 maart 1886 in Westdongeradeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Gatske Dijkstra, geboren 16 juni 1868 in Ternaard, overleden 5 januari 1874 in Ternaard.
 2. Sytske Dijkstra, geboren 14 juni 1870 in Wierum.
  Sytske trouwt 10 november 1888 in Westdongeradeel met Jouke Braaksma, geboren 22 september 1869 in Ternaard, zoon van Jacob Yskes Braaksma en Antje Joukes Werkstra.
  Kinderen:
  a. Jacob Braaksma, geboren 9 februari 1889 in Ternaard, overleden 25 maart 1912 in Westdongeradeel.
  b. Tjitske Braaksma, geboren 23 juni 1901 in Westdongeradeel.
 3. Akke Dijkstra, geboren 4 oktober 1874 in Ternaard.
  Akke trouwt 15 mei 1895 in Westdongeradeel met Remmeren Bosgra, geboren 21 november 1869 in Ternaard, zoon van Jacob Tietes Bosgra en Pietje Remmerens Vaderlos.
  Kinderen:
  a. Jacob Bosgra, geboren 18 april 1896 in Westdongeradeel.
  b. Louw Bosgra, geboren 14 mei 1899 in Westdongeradeel.
  c. Pieter Bosgra, geboren 14 februari 1901 in Westdongeradeel.
 4. Gatske Dijkstra, geboren 27 januari 1877 in Ternaard.
  Gatske trouwt 19 mei 1900 in Westdongeradeel met Adolf Braaksma, geboren 17 oktober 1877 in Ternaard, zoon van Jacob Yskes Braaksma en Antje Joukes Werkstra.
  Gatske is overleden 25 oktober 1941 in Oostdongeradeel; Adolf is overleden 2 mei 1929 in Westdongeradeel.
  Kinderen:
  a. Jacob Braaksma, geboren 25 januari 1901 in Westdongeradeel.

VIm Antje de Vries, geboren 30 november 1816 in Nes, dochter van Maayke Feddes Keegstra en Wynzen Metskes de Vries.
Antje Wynzens de Vries, arbeidster, trouwt 8 december 1836 in Westdongeradeel met Klaas Jacobs Dijkstra, geboren 9 april 1812 in Nes als Klaas Dijkstra, boerenknecht, zoon van Jakab Jakobs Dijkstra en Jantje Gerrits.
Antje is overleden 24 februari 1900 in Westdongeradeel; Klaas is overleden 13 oktober 1884 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Dieuke Dijkstra, geboren 13 november 1837 in Nes.
  Dieuwke
  trouwt 18 mei 1861 in Oostdongeradeel met Minne Elgersma, geboren 9 juni 1835 in Paesens, zoon van Ulbe Wiebrens Elgersma en Antje Minnes Boelens.
  Dieuwke Klazes Dijkstra
  is overleden 23 april 1869 in Oostdongeradeel; Minne Ulbes Elgersma, winkelier, voerman, is overleden 12 november 1896 in Paesens.
  (Minne Elgersma hertrouwt 11 juni 1875 in Oostdongeradeel met Hendrikje van der Jas, geboren 2 oktober 1846 in Holwerd, dochter van Jacob Hendriks van der Jas, gardenier, arbeider, en Trijntje Syberens Krop. Minne was weduwnaar van Dieuwke Klazes Dijkstra; Hendrikje was weduwe van Foeke Jacobs de Vries.
  Hendrikje is overleden 8 augustus 1934 in Dantumadeel (zie deel 2: VIbr).)
 2. Jantje Dijkstra, geboren 9 oktober 1840 in Nes.
 3. Wynzen Dijkstra, geboren 15 augustus 1843 in Nes, overleden 13 april 1851 in Nes.
 4. Maaike Dijkstra, geboren 3 maart 1847 in Nes. Maaike, winkelierster, is overleden 11 februari 1913 in Westdongeradeel.
  Maaike Klazes Dijkstra neemt in 1903 de winkel van haar tante, Maaike de Vries, over (zie Vd.6).
 5. Gerrit Dijkstra, geboren 24 oktober 1850 in Nes (zie VIIad).
 6. Jacoba Dijkstra, geboren 6 september 1854 in Nes.
  Jacoba trouwt 25 mei 1889 in Westdongeradeel met Arjen Kingma, geboren 22 mei 1864 in Lioessens, zoon van Andries Arjens Kingma en Jantje Jans Finia.
  Jacoba is overleden 27 april 1935 in Westdongeradeel; Arjen is overleden 25 mei 1922 in Westdongeradeel.
  Kinderen:
  a. Antje Kingma, geboren 3 september 1889 in Nes.
  b. Andries Kingma, geboren 4 december 1890 in Nes.
  c. Dieuke Kingma, geboren 25 februari 1892 in Nes.
  d. Jan Kingma, geboren 7 februari 1893 in Westdongeradeel, overleden 28 maart 1893 in Westdongeradeel.
  e. Jan Kingma, geboren 17 februari 1894 in Westdongeradeel, overleden 27 juni 1894 in Westdongeradeel.
  f. Jan Kingma, geboren 30 april 1895 in Westdongeradeel, overleden 13 mei 1895 in Westdongeradeel.
 7. Wynzen Dijkstra, geboren 16 juli 1858 in Nes, overleden 1 juli 1864 in Westdongeradeel.

VIIad Gerrit Dijkstra, geboren 24 oktober 1850 in Nes, zoon van Antje Wynzens de Vries en Klaas Jacobs Dijkstra.
Gerrit, arbeider, trouwt 16 mei 1874 in Ternaard met Maaike de Vries, geboren 28 april 1848 in Holwerd, dienstbeid, dochter van Jacob Harmens de Vries en Johanna Joekes Knijff.

Kinderen:

 1. Klaas Dijkstra, geboren 6 augustus 1880 in Nes.
 2. Johanna Dijkstra, geboren 9 september 1882 in Nes.
  Johanna trouwt 1 juni 1901 in Westdongeradeel met Lammert van der Herberg, geboren 27 juni 1876 in Foudgum, bakkersknecht, zoon van Pieter Annes van der Herberg en Grietje Lammerts Westerhoek.
  Johanna is overleden 23 oktober 1957 in Leusden; Lammert is overleden 22 april 1959 in Soest.

Ve Maria Grietje Feddes, geboren 23 januari 1788 in Wierum, gedoopt 2 maart 1788 in Wierum, dochter van Grietje Hessels en Fedde Ruurds.
Maria Grietje Feddes Keegstra trouwt 25 januari 1816 in Metslawier met Andries Tjerks de Jong, geboren 25 janauri 1789 in Nes, gedoopt 22 februari 1789 in Nes als Andries Tjerks, zoon van Tjerk Ages en Afke Ruurds. Andries was weduwnaar van Wiekjen Sjoerds.
Volkstelling 1829 Jouswier: Andries Tjerks de Jong, 40, koemelker, woont met Maria Grietje Feddes Keegstra, 41, Aafje A.de Jong, 9, jonge dochter en Tjerk Andries de Jong, 7, jongeans in Jouswier.
Maria Grietje is overleden 15 maart 1843 in Oostdongeradeel; Andries is overleden 4 november 1846 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Tjerk de Jong, geboren 30 juli 1818 in Metslawier, overleden 4 oktober 1819 in Metslawier.
 2. Aafke de Jong, geboren 20 oktober 1820 in Metslawier (zie VIn).
 3. Tjerk de Jong, geboren 30 november 1822 in Jouswier, overleden 25 maart 1854 in Oostdongeradeel.

VIn Aafke de Jong, geboren 20 oktober 1820 in Metslawier, dochter van Maria Grietje Feddes Keegstra en Andries Tjerks de Jong.
Aafke Andries de Jong trouwt 21 maart 1845 in Oostongeradeel met Pieter Lieuwes Westra, geboren 14 december 1818 in Oostdongeradeel als Pieter Westra, zoon van Lieuwe Florus Westra en Trijntje Douwes Soepboer.
Aafke is overleden 17 december 1887 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Maria Grietje Westra, geboren 8 maart 1846 in Jouswier, overleden 7 januari 1863 in Oostdongeradeel.
 2. Trijntje Westra, geboren 8 april 1848 in Jouswier.
 3. Lieuwe Westra, geboren 23 oktober 1850 in Jouswier, overleden 5 oktober 1852 in Oostdongeradeel.
 4. Andries Westra, geboren 19 september 1852 in Jouswier.
  Andries trouwt  20 mei 1880 in Oostdongeradeel met Akke Havenga, geboren 29 januari 1847 in Nes, dochter van Joost Jans Havenga en Tjamke Lymmes Heslinga.
  Andries is overleden 24 oktober 1918 in Oostdongeradeel (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Pieter Westra, geboren 28 juli 1881 in Wetzens.
  b. Tjamke Westra, geboren 28 juli 1881 in Wetzens.
 5. Lieuwkje Westra, geboren 3 juni 1855 in Jouswier.
  Lieuwkje trouwt 20 mei 1886 in Westdongeradeel met Pieter Sytsma.
  Lieuwkje Pieters Westra is overleden 20 september 1895 in Oostdongeradeel (gehuwd).

IVb Geertje Hessels, gedoopt 20 mei 1753 in Wierum, dochter van Hessel Renses en Antje Klazes.
Geerije trouwt 17 mei 1772 in Ternaard met Broer Lieuwes, gedoopt 1 januari 1747 in Ternaard, zoon van Lieuwe Broers en Hæbeltje Rienks.
(Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1772; DTB nr: 760, 1697 - 1811; Vermelding: Proclamatie van 17 mei 1772, Nes Wierum; Man: Broer Lieuwes, Ternaard; Vrouw: Geertie Hessels, Wierum; NB: Gehuwd te Ternaard.
Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1772; DTB nr: 762, 1612 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 mei 1772, Ternaard; Man: Broer Lieuwes, Ternaard; Vrouw: Geertie Hessels, Wierum.)
Broer is overleden 27 februari 1793 in Nes.

Kinderen:

 1. Hæbeltie Broers, geboren 4 februari 1773 in Ternaard, gedoopt 8 maart 1773 in Ternaard (zie Vf).
 2. Hessel Broers, geboren 22 juli 1775 in Ternaard, gedoopt 6 augustus 1775 in Ternaard.
 3. Lieuwe Broers, geboren 20 december 1777 in Ternaard, gedoopt 11 januari 1778 in Ternaard (zie Vg).
 4. Antje Broers, geboren 19 april 1780 in Ternaard, gedoopt 14 mei 1780 in Ternaard (zie Vh).
 5. Rienk Broers, geboren 30 juli 1783 in Ternaard, gedoopt 5 oktober 1783 in Ternaard (zie Vi).
 6. Froukjen Broers, geboren 21 april 1789 in Nes.*
 7. Hylke Broers, geboren 2 september 1792 in Nes.
  Hylke, loteling lichting 1812, mairie Kollum, fuselier, 12e regiment infanterie, wordt eind 1814 vermist. Het laatste bericht dat van Hylke vernomen wordt is van 27 juli 1813.

Geertje Hessels hertrouwt 15 mei 1796 in Nes met Johannes Metskes, geboren 2 maart 1766 in Hantumhuizen, zoon van Metske Johannes en Dieuke Pieters.
(Trouwregister Hervorme gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1796; DTB nr: 753, 1710 - 1811; Vermelding: Proclamatie van 15 mei 1796, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Johannes Metskes, Hantumhuizen; Vrouw: Geertje Hessels, Nes; NB: Gehuwd te Nes.
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1796, DTB nr.: 760, 1697 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 mei 1796, Nes; Man: Johannes Metskes, Hantumhuizen; Vrouw: Geertje Hessels, Nes.)
Johannes Metskes, Kollum, neemt in 1811 in Kollum, de familienaam de Vries aan.
Geertje Hessels Keegstra is overleden 5 juni 1821 in Nes; Johannes Metskes de Vries is overleden 25 februari 1848 in Dantumadeel (gehuwd).
(Johannes Metskes de Vries hertrouwt 22 december 1822 in Dantumadeel met Klaaske Rinderts van Dijk, geboren c 1775 in Wouterswoude.
Volkstelling 1829 Wouterswoude:
Huisnr 1; Huisgezinnen 1; Inwoners 2;
Namen; Ouderdom; Geboorteplaats; Burgerlijke staat; Beroep; Gezindheid:
de Vries, Johannes Metskes; 63; Nes; gehuwd, Voerman; Protestant
van Dijk, Klaaske Rinderts; 54; Wouterswoude; gehuwd; zonder beroep; Protestant)

Vf Hæbeltie Broers, geboren 4 februari 1773 in Ternaard, gedoopt 8 maart 1773 in Ternaard, dochter van Geertje Hessels en Broer Lieuwes.
Hebeltje trouwt 4 mei 1794 in Nes met Arjen Jans, geboren c 1761 in Nes.
(Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1794; DTB nr.: 760, 1697 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 mei 1794, Nes; Man: Arjen Jans, Nes; Vrouw: Hebeltje Broers, Nes.)
Arjen Jans, Paesens, neemt in 1811 in Metslawier, de familienaam Faber aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Trijntje (14), Gettje (10).
Heebeltje Broers Huizinga is overleden 28 februari 1822 in Nes; Arjen Jans Faber is overleden op 65-jarige leeftijd 7 augustus 1826 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Trijntje Arjens, geboren 17 december 1796 in Nes. Trijntje Arjens Faber is overleden 5 juli 1871 in Nes.
 2. Geertje Arjens, geboren 25 maart 1800 in Nes.
  Geertje Arjens Faber trouwt 27 juni 1829 in Ternaard met Wytze Pieters Gunstra, geboren c 1799 in Dokkum in Wytze Pieters, zoon van Pieter Bartels.
  (Pieter Bartels, Dokkum, neemt in 1811 in Dokkum de familienaam Gunstra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Bartel (14), Wytse (10).)
  Gertje Arjens Faber is overleden 8 november 1832 in Nijkerk; Wytze is overleden op 50-jarige leeftijd 23 augsutus 1849 in Dokkum.
  (Wytze Gunstra hertrouwt 19 oktober 1839 in Dokkum met Anke Grouwstra, geboren c 1801. Wytze was weduwnaar van Geertje Faber.
  Anke Gramstra is overleden op 75-jarige leeftijd 8 februari 1876 in Dokkum.)
  Kinderen:
  a. Pieter Gunstra, geboren 6 september 1830 in Oostdongeradeel, overleden 16 april 1839 in Dokkum.

Vg Lieuwe Broers, geboren 20 december 1777 in Ternaard, gedoopt 11 januari 1778 in Ternaard, zoon van Geertje Hessels en Broer Lieuwes.
Lieuwe, arbeider, trouwt 15 mei 1803 in Paesens met Aaltje Gooitsens, geboren c 1775, arbeidster.
(Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1803; DBT nr: 760, 1697 - 1811; Vermelding: Proclamatie van 15 mei 1803, Nes Wierum; Man: Lieuwe Broers, Nes; Vrouw: Aaltje Goitses, Paesens; NB: Gehuwd te Paesens.
Trouwregister Hervormde gemeente Paesens, 1803; DTB nr.: 544, 1712 - 1810; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 mei 1803, Paesens; Man: Broer Lieuwes, Nes; Vrouw: Aaltje Gooitsens, Paesens.)
Lieuwe Broers, Paesens, neemt in 1811 in Metslawier de familienaam Huisman aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Hiltje, 7; Gettje, 1.
Lieuwe Broers Huizinga is overleden 19 augustus 1826 in Westdongeradeel; Aaltje Gooitsens de Vries is overleden op 81-jarige leeftijd 29 november 1856 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Hiltje Lieuwes, geboren 20 mei 1804 in Paesens, gedoopt 17 juni 1804 in Paesens (zie VIo).
 2. Broer Lieuwes, geboren 3 april 1808 in Paesens, overleden 24 september 1808 in Paesens.
 3. Geertje Lieuwes, geboren 7 december 1810 in Paesens (zie VIp).

VIo Hiltje Lieuwes, geboren 20 mei 1804 in Paesens, gedoopt 17 juni 1804 in Paesens, dochter van Lieuwe Broers en Aaltje Gooitsens.
Hiltje Lieuwes Huizinga, dienstmeid, trouwt 19 juli 1832 in Oosternijkerk, wettiging 1 kind, met Iepe Jans Jousma, geboren 30 maart 1810 in Anjum, gedoopt 1 april 1810 in Anjum, bakker, politiebediende, armenvader, zoon van Jan Ypes en Jantje Folkerts.
(Jan Ypes, Anjum, neemt in 1811 in Anjum de familienaam Jousma aan; voor zichzelf en voor zijn zoon: Ype (1 ¾).)
(28 Februari 1854 wordt IJpe benoemd tot politiebediende in de gemeente Oostdongeradeel, standplaats Nijkerk. Het jaarsalaris bedraagt dertig gulden. (Bron gem. archief Oostdongeradeel, inventaris nr: 783.) Ingeschreven voor de Nationale Militie loting 1829 no: 49 en uit hoofde van enig kind voor een jaar vrijgesteld.)
Hiltje is overleden 21 september 1878 in Oosternijkerk; Ype is overleden 17 februari 1873 in Oosternijkerk.

Kinderen:

 1. Jantje Jousma, geboren 21 november 1831 in Oosternijkerk.
  (De geboorteakte vermeldt: N.B. Ouders niet gehuwd; aangever erkent de vader te zijn.)
  Jantje Ypes Jousma  trouwt 31 mei 1856 in Oostdongeradeel met Ids Tækes Haaksma, geboren 13 oktober 1830 in Oostdongeradeel als Ids Haaksma, gardenier, zoon van Tæke Uilkes Haaksma en Willemke Gosses Douma.
  Jantje is overleden 15 maart 1917 in Oosternijkerk; Ids is overleden 22 mei 1894 in Oostdongeradeel.
  Kinderen:
  a. Hiltje Haaksma, geboren 19 november 1857 in Oosternijkerk. Hiltje, naaister, is overleden 15 mei 1907 in Oosternijkerk.
  b. Willemke Haaksma, geboren 19 februari 1860 in Oosternijkerk. Willemke, naaister, is overleden 24 april 1915 in Oosternijkerk.
  c. Minke Haaksma, geboren 12 augustus 1869 in Oosternijkerk, overleden 5 mei 1942 in Oostdongeradeel.
 2. Lieuwe Jousma, geboren 9 mei 1834 in Oosternijkerk (zie VIIah).
 3. Jan Jousma, geboren 9 augustus 1836 in Oosternijkerk, matroos op de binnenvaart, overleden 1857.
 4. Folkert Jousma, geboren 4 februari 1839 in Oosternijkerk, gardenier, overleden 12 februari 1871 in Oostdongeradeel.
 5. Aale Jousma, geboren 3 augustus 1841 in Oosternijkerk, gardenier, overleden 9 maart 1873 in Oostdongeradeel.
 6. Anne Jousma, geboren 9 februari 1844 in Oosternijkerk (zie VIIai).
 7. Gertje Jousma, geboren 19 december 1846 in Oosternijkerk (zie VIIaj).
 8. Aaltje Jousma, geboren 14 april 1850 in Oosternijkerk.
  Aaltje trouwt 18 mei 1872 in Oostdongeradeel met Pieter Grijpstra, geboren 20 september 1845 in Hantumhuizen, boerenknecht, gardenier, zoon van Sijtze Harmens Grijpstra, arbeider, en Riemke Pieters Dijkstra.
  Aaltje is overleden 21 juli 1927 in Oosternijkerk; Pieter is overleden 29 juli 1908 in Oosternijkerk.
  Kinderen:
  a. Riemke Grijpstra, geboren 15 april 1874 in Oosternijkerk, overleden 3 september 1915 in Oosternijkerk.
  b. Ype Grijpstra, geboren 28 januari 1877 in Oosternijkerk, gardenier.
  c. Sytze Grijpstra, geboren 9 november 1884 in Oosternijkerk.

VIIah Lieuwe Jousma, geboren 9 mei 1834 in Oosternijkerk, zoon van Hiltje Lieuwes Huizinga en Ype Jans Jousma.
Lieuwe Ypes Jousma, boerenknecht, arbeider, trouwt 22 mei 1858 in Oostdongeradeel met Trijntje Gerbens van der Velde, geboren 12 mei 1831 in Ternaard als Trijntje van der Velde, dienstmeid, boerin, dochter van Gerben Meints van der Velde en Gerritje Sytzes Sytsma.
Lieuwe is overleden 19 september 1890 in Oosternijkerk; Trijntje is overleden 16 januari 1920 in Oosternijkerk.

Kinderen:

 1. Ype Jousma, geboren 9 april 1859 in Oosternijkerk (zie VIIIba).
 2. Gerben Jousma, geboren 6 augustus 1861 in Oosternijkerk (zie VIIIbb).
 3. Hiltje Jousma, geboren 25 augustus 1865 in Oosternijkerk (zie VIIIbc).
 4. Gerritje Jousma, geboren 13 november 1870 in Oosternijkerk (zie VIIIbd).
 5. Folkert Jousma, geboren 13 september 1873 in Oosternijkerk.
  Folkert, gardenier, arbeider, trouwt 17 juni 1904 in Westdongeradeel met Doetje de Jong, geboren 31 maart 1881 in Wierum, dochter van Remmeren Remmerens de Jong en Ytje Meinderts Dijkstra.
  Folkert is overleden 29 november 1907 in Oostdongeradeel; Doetje is overleden 14 januari 1964 in Westdongeradeel.
 6. Meint Jousma, geboren 12 november 1875 in Oosternijkerk (zie VIIIbf).

VIIIba Ype Jousma, geboren 9 april 1859 in Oosternijkerk, zoon van Lieuwe Ypes Jousma en Trijntje Gerbens van der Velde.
Ype, arbeider, gardenier, trouwt 16 mei 1885 in Oostdongeradeel met Antje Pausinga, geboren 25 april 1858 in Oostdongeradeel, dochter van Jan Tjerks Pausinga en Gertje Keimpes de Jong.
IJpe is overleden 26 juni 1930 in Oosternijkerk; Antje is overleden 1 oktober 1946 in Oosternijkerk.

Kinderen:

 1. Gertje Jousma, geboren 5 februari 1886 in Oosternijkerk, overleden 23 maart 1986 in Oosternijkerk.
 2. Lieuwe Jousma, geboren 22 maart 1890 in Oosternijkerk.
  Lieuwe trouwt 25 mei 1915 in Oostdongeradeel met Jeltje de Groot, geboren 13 maart 1885 in Jelsum, dochter van Jan de Groot en Maaike Tilma.
  Jeltje is overleden 27 september 1930 in Metslawier.
  Lieuwe Jousma hertrouwt 15 augustus 1935 in Oostdongeradeel met Folkje Emmens, geboren 23 september 1894 in Tienhoven, dochter van Harm Emmens en Dirkje Bosgra. Lieuwe was weduwnaar van Jeltje de Groot.
  Lieuwe is overleden 9 mei 1985 in Dokkum; Folkje is overleden 3 januari 1996 in Dokkum.
 3. Trijntje Jousma, geboren 12 mei 1893 in Oosternijkerk.
  Trijntje trouwt 6 september 1923 in Oostdongeradeel met Hantje van Dijk, geboren 31 mei 1864 in Wymbridseradeel, zoon van Klaas van Dijk en Jantje Boonstra.
  Trijntje is overleden 27 maart 1957 in Haren; Hantje is overleden 7 december 1924 in Haren.

VIIIbb Gerben Jousma, geboren 6 augustus 1861 in Oosternijkerk, zoon van Lieuwe Ypes Jousma en Trijntje Gerbens van der Velde.
Gerben, gardenier, landbouwer, trouwt 22 mei 1897 in Oosternijkerk met Klaaske Smits, geboren 13 augustus 1870 in Hantumhuizen, dienstmeid, dochter van Anne Sapes Smits, boerenknecht, arbeider, en Trijntje Klazes Elgersma, dienstmeid.
Gerben is overleden 21 april 1947 in Havelte; Klaaske is overleden 22 april 1948 in Havelte (zie ook deel 2:VIbx.7)

Kinderen:

 1. Lieuwe Jousma, geboren 19 februari 1898 in Oosternijkerk.
  Lieuwe, landbouwer, trouwt 15 mei 1925 in Havelte met Gerritje van der Veen, geboren 29 december 1894 in Midwolde (Leek), dochter van Hendrik van der Veen, arbeider, en Gerritje Alkema.
  Lieuwe is overleden 5 januari 1979 in Assen; Gerritje is overleden 20 juni 1987 in Beilen.
 2. Anne Jousma, geboren 19 juli 1900 in Oosternijkerk.
  Anne, meubelmaker, trouwt 1 maart 1928 in Renkum met Roelofje Krol, geboren 16 juli 1895 in Renkum.
  Anne is overleden 30 juni 1967 in Renkum; Roelofje is overleden 12 juli 1970 in Renkum.
 3. Jan Jousma, geboren 18 februari 1902 in Oosternijkerk.
  Jan, landbouwer, trouwt 11 mei 1929 in Steenwijkerwold met Trijntje Otten, geboren 3 februari 1906 in Steenwijkerwold.
  Jan is overleden 6 juni 1978 in Vledder.
 4. IJpe Jousma, geboren 16 mei 1904 in Oosternijkerk.
  IJpe, landbouwer, trouwt 28 oktober 1938 in Vledder met Frederika Prop, geboren 3 oktober 1915 in Havelte.
  IJpe is overleden 20 oktober 1997 in Meppel.
 5. Sape Jousma, geboren 14 november 1906 in Oosternijkerk. Sape, landbouwer, is overleden 26 oktober 1989 in Steenwijk.
 6. Folkert Jousma, geboren 9 augustus 1909 in Oosternijkerk. Folkert, landbouwer, is overleden 1 oktober 1994 in Meppel. 

VIIIbc Hiltje Jousma, geboren 25 augustus 1865 in Oosternijkerk, dochter van Lieuwe Ypes Jousma en Trijntje Gerbens van der Velde.
Hiltje, huishoudster, boerinne, trouwt 3 september 1896 in Oostdongeradeel met Pieter Zwart, geboren 12 mei 1846 in Oosternijkerk, landbouwer, zoon van Andries Dirks Zwart en Trijntje Renzes Weidenaar. Pieter was weduwnaar van Neeltje Pieters Douma.
Hiltje is overleden 17 mei 1958 in Dokkum; Pieter is overleden 19 mei 1929 in Oosternijkerk.

Kinderen:

 1. Trijntje Zwart, geboren 6 november 1896 in Oosternijkerk.
  Trijntje trouwt 1 februari 1924 in Dantumadeel met Riemer Roukema, geboren 14 mei 1895 in Drachten, zoon van Rienk Roukema en Froukje de Vries.
  Trijntje is overleden 13 oktober 1973 in Dokkum; Riemer is overleden 1 mei 1975 in Dokkum.
 2. Andries Pieter Zwart, geboren 16 april 1898 in Oosternijkerk.
  Andries Pieter trouwt 1 juni 1922 in Oostdongeradeel met Grietje Meinsma, geboren 25 augustus 1891 in Nes.
  Andries Pieter is overleden 24 juli 1971 in Moddergat; Grietje is overleden 17 maart 1988 in Moddergat.
 3. Lieuwe Zwart, geboren 14 augustus 1899 in Oosternijkerk, overleden 17 september 1906 in Oosternijkerk.
 4. Durk Zwart, geboren 22 juli 1900 in Oosternijkerk.
  Dirk trouwt 20 juni 1928 in Leeuwarderadeel met Jeltje de Jong, geboren 29 juli 1905 in Huizum, dochter van Eelze de Jong en Berdina Hatisma.
  Dirk, predikant, is overleden 20 februari 1958 in Andijk; Jeltje is overleden 14 december 1988 in Halfweg.
 5. IJpe Zwart, geboren 25 september 1901 in Oosternijkerk, overleden 13 maart 1902 in Oosternijkerk.
 6. Gerritje Zwart, geboren 16 januari 1906 in Oosternijkerk, overleden 24 augustus 1991 in Dokkum.

VIIIbd Gerritje Jousma, geboren 13 november 1870 in Oosternijkerk, dochter van Lieuwe Ypes Jousma en Trijntje Gerbens van der Velde.
Gerritje trouwt 20 mei 1899 in Oostdongeradeel met Gerrit Elzinga, geboren 4 maart 1872 in Metslawier, voerman, gardenier, zoon van Jacob Gerrits Elzinga, gardenier, arbeider, en Doetje Klazes van der Meer, dienstmeid.
Gerritje is overleden 21 mei 1962 in Oosternijkerk; Gerrit is overleden 19 oktober 1938 in Groningen.

Kinderen:

 1. Jacob Elzinga, geboren 14 april 1900 in Oosternijkerk.
  Jacob, gardenier, trouwt 24 mei 1928 in Oostdongeradeel met Antje van Huizen, geboren 2 oktober 1902 in Dantumadeel, dochter van Goffe van Huizen en Janke Krol.
 2. Trijntje Elzinga, geboren 5 september 1902 in Oosternijkerk.
  Trijntje trouwt met Freerk Post.
  Trijntje is overleden 12 december 1985 in Heerenveen; Freek is overleden september 1979.
 3. Doetje Elzinga, geboren 20 september 1903 in Oosternijkerk.
  Doetje trouwt met Wietse Minne Visser.
  Wietse Minne is overleden 31 januari 1991 in Waterville (Canada).
 4. Lieuwe Elzinga, geboren 19 december 1904 in Oosternijkerk.
  Lieuwe trouwt met Gatske Tuininga, geboren 3 februari 1906 in Hantumhuizen.
 5. Hiltje Elzinga, geboren 27 mei 1906 in Oosternijkerk.
  Hiltje trouwt met Romke Talstra.

VIIIbf Meint Jousma, geboren 12 november 1875 in Oosternijkerk, zoon van Lieuwe Jousma en Trijntje Gerbens van der Velde.
Meint, gardenier, trouwt 14 mei 1898 in Oostdongeradeel met Tietje van der Ploeg, geboren 1 januari 1878 in Oosternijkerk, dochter van Jan Eelzes van der Ploeg, gardenier, en Trijntje Andries Torensma.
Meint is overleden 25 november 1958 in Oosternijkerk; Tietje is overleden 16 april 1942 in Oosternijkerk.

Kinderen:

 1. Trijntje Jousma, geboren 18 maart 1899 in Oosternijkerk.
  Trijntje trouwt 26 mei 1921 in Westdongeradeel met Harm Dijkstra.
  Trijntje is overleden 26 maart 1991 in Metslawier; Harm is overleden 23 maart 1973.
 2. Hiltje Jousma, geboren 3 november 1900 in Oosternijkerk.
  Hiltje trouwt 20 mei 1926 in Oostdongeradeel met Remmeren Bosgra, geboren 18 september 1899 in Westdongeradeel, zoon van Tiete Jacobs Bosgra en Riemke Sybes Visser.
  Hiltje is overleden 4 japril 1988 in Dokkum; Remmeren is overleden 24 februari 1963 in Dokkum.
 3. Jan Jousma, geboren 23 juni 1903 in Oosternijkerk.
  Jan, buschauffeur, koster, trouwt 15 mei 1930 in Barradeel met Akke Visser, geboren 3 december 1907 in Tzummarum, dochter van Loepke Visser en Wijpkje Posthumus.
 4. Lieuwe Jousma, geboren 24 december 1905 in Oosternijkerk.
  Lieuwe, gardenier, trouwt 23 mei 1935 in Oostdongeradeel met Tietje Boersma, geboren 11 oktober 1908 in Paesens, dochter van Reinder Boersma en IJtske de Jong.
  Lieuwe is overleden 23 juni 1989 in Dokkum; Tietje is overleden 20 december 1979 in Oosternijkerk.
 5. Ype Jousma, geboren 9 januari 1912 in Oosternijkerk.
  Ype, landarbeider, grondwerker, magazijnmeester, trouwt 12 mei 1937 in Leeuwarderadeel met Maria Elizabeth de Jong, geboren 21 mei 1913 in Kooten, dochter van Hendrik de Jong en Klaaske van der Veen.
  Ype is overleden 24 november 1971 in Leeuwarden.

VIIai Anne Jousma, geboren 9 februari 1844 in Oosternijkerk, zoon van Hiltje Lieuwes Huizenga en Ype Jans Jousma.
Anne, timmerman, kastelein, trouwt 19 mei 1871 in Oostdongeradeel met zijn nicht Aaltje Meindertsma, geboren 4 maart 1845 in Nes, dochter van Wiltje Pieters Meindertsma en Geertje Lieuwes Huizinga.
Anne is overleden 7 mei 1930 in Oosternijkerk; Aaltje is overleden 5 december 1921 (zie ook VIp.2).

Kinderen:

 1. Jan Jousma, geboren 28 februari 1872 in Oosternijkerk (zie VIIIbg).
 2. Wiltje Jousma, geboren 7 oktober 1874 in Oosternijkerk, overleden 9 januari 1875 in Oosternijkerk.
 3. Wiltje Jousma, geboren 8 mei 1877 in Oosternijkerk.
  Wiltje, timmerman, trouwt 3 juni 1920 in Oostdongeradeel met zijn nicht Dirkje Minnema, geboren 27 april 1884 in Lioessens, dochter van Klaas Minnema en Gertje Jousma.
  Wiltje is overleden 22 april 1952 in Oosternijkerk; Dirkje is overleden 3 november 1973 in Oosternijkerk (zie ook VIIae.1).
 4. Ype Jousma, geboren 22 oktober 1879 in Oosternijkerk.

VIIIbg Jan Jousma, geboren 28 februari 1872 in Oosternijkerk, zoon van Anne Jousma en Aaltje Meindertsma.
Jan, timmerman, trouwt 19 mei 1899 in Oostdongeradeel met zijn achternicht Geertje Rozendal, geboren 16 oktober 1872 in Paesens, dochter van Wessel Rosendal en Janke Wiltjes Meindertsma.
Jan is overleden 29 december 1937 in Oostdongeradeel; Geartsje is overleden 24 mei 1954 in Oostdongeradeel (zie ook VIIaf.4).

Kinderen:

 1. Anne Jousma, geboren 3 maart 1900 in Groningen.
  Anne, onderwijzer, schrijver, trouwt 5 april 1924 in Leeuwarden met Aukje Mook, geboren 21 januari 1904 in Wommels, dochter van Jentje Mook en Antje Lourens.
  Anne is overleden 22 juli 1981 in 's-Gravenhage; Aukje is overleden 3 maart 1976 in 's-Gravenhage.

VIIaj Gertje Jousma, geboren 19 december 1846 in Oosternijkerk, dochter van Hiltje Lieuwes Huizinga en Ype Jans Jousma.
Gertje trouwt 5 maart 1883 in Oostdongeradeel met Klaas Minnema, geboren 9 juli 1835 in Lioessens, gardenier, zoon van Klaas Minnes Minnema en Dirkje Jans Zijlstra. (De geboorteakte van Klaas vermeldt: N.B. Vader overleden op 28 april 1835). Klaas was weduwnaar van Antje Wessels van der Weg.
Gertje is overleden 18 maart 1907 in Lioessens; Klaas is overleden 7 januari 1909 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Dirkje Minnema, geboren 27 april 1884 in Lioessens.
  Dirkje trouwt 3 juni 1920 in Oostdongeradeel met haar neef Wiltje Jousma, geboren 8 mei 1877 in Oosternijkerk, timmerman, zoon van Anne Jousma en Aaltje Meindertsma.
  Dirkje is overleden 3 november 1973 in Oosternijkerk; Wiltje is overleden 22 april 1952 in Oosternijkerk (zie VIIad.3).
 2. Ype Minnema, geboren 19 januari 1888 in Lioessens.
  Ype trouwt met Trijntje Douma.
  Ype is overleden 3 november 1955 in Lioessens.
  Kinderen:
  a. Annie Minnema.
 3. Jan Minnema, geboren 1 juni 1890 in Lioessens.
  Jan, gardenier, trouwt 3 juni 1920 in Metslawier met Houkje Holwerda, geboren 25 juni 1892 in Metslawier, dochter van Jacob Holwerda, slager, en Boukje Dijkstra.
  Jan is overleden 28 december 1972; Houkje is overleden 10 juni 1964 in Leeuwarden.

VIp Geertje Lieuwes, geboren 7 december 1810 in Paesens, dochter van Lieuwe Broers en Aaltje Gooitsens.
Gertje Lieuwes Huizenga trouwt 6 augustus 1842 in Westdongeradeel met Wiltje Pyttters Meindertsma, geboren c 1800 als Wiltje Pieters, zoon van Pieter Wiltjes en Janke Sydses.
(Pieter Wiltjes, Ee, neemt in 1811 in Ee de familienaam Meindertsma aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Sied (23), Gaikjen (20), Antje (17), Wiltje (12).)
Geertje is overleden 1 augustus 1875 in Oostdongeradeel; Wiltje is overleden op 75-jarige leeftijd 26 mei 1875 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Janke Meindertsma, geboren 8 maart 1843 in Nes (zie VIIal).
 2. Aaltje Meindertsma, geboren 4 maart 1845 in Nes.
  Aaltje trouwt 19 mei 1871 in Oostdongeradeel met haar neef Anne Jousma, geboren 9 februari 1844 in Oosternijkerk, timmerman, kastelein, zoon van Ype Jans Jousma, bakker, politiebediende, armenvader, en Hiltje Lieuwes Huizenga.
  Aaltje is overleden 5 december 1921; Anne is overleden 7 mei 1931 in Oosternijkerk (zie VIIad).
 3. Antje Meindertsma, geboren 20 december 1847 in Nes.
  Antje trouwt 19 mei 1871 in Oostdongeradeel met Tjomme Wytsma, geboren 2 december 1843 in Niawier, zoon van Jan Tjommes Wytsma en Dieuke Gerrits Dijkma.
  (Een overgrootmoeder van Antje, Geertje Hessels, was een zus van een overgrootvader van Tjomme, Rinse Hessels.)
  Antje is overleden 10 maart 1900 in Oostdongeradeel; Tjomme is overleden 14 januari 1926 in Oostdongeradeel (zie deel 2: VIIde).
 4. Pieter Meindertsma, geboren 26 maart 1850 in Nes (zie VIIao).

VIIal Janke Meindertsma, geboren 8 maart 1843 in Nes, dochter van Geertje Lieuwes Huizenga en Wiltje Pieters Meindertsma.
Janke trouwt 13 mei 1864 in Oostdongeradeel met Wessel Rosendal, geboren 28 september 1838 in Oostdongeradeel, kastelein, zoon van Sieger Wessels Rosendal en Grietje Fetzes Elzinga.
Janke is overleden 30 november 1933 in Oostdongeradeel; Wessel is overleden 29 janauri 1873 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Grietje Rosendal, geboren 5 maart 1865 in Oosternijkerk, overleden 6 augustus 1892 in Oostdongeradeel.
 2. Wiltje Rozendaal, geboren 7 september 1867 in Paesens (zie VIIIbi).
 3. Sieger Rozendal, geboren 21 november 1869 in Paesens.
  Sieger trouwt 4 juni 1898 in Oostdongeradeel met Harmke Pekelsma, geboren 22 juni 1877 in Dokkum, dochter van Marten Pekelsma en Jantje de Groot.
  Kinderen:
  a. Wessel Rozendal, geboren 15 februari 1899 in Oostdongeradeel.
  b. Jantje Rozendal, geboren 30 november 1900 in Oostdongeradeel.
 4. Geertje Rozendal, geboren 16 oktober 1872 in Paesens.
  Geertje trouwt 19 mei 1899 in Oostdongeradeel met haar achterneef Jan Jousma, geboren 28 februari 1872 in Oosternijkerk, timmerman, zoon van Anne Jousma en Aaltje Meindertsma.
  Geartsje is overleden 24 mei 1954 in Oostdongeradeel; Jan is overleden 29 december 1937 in Oostdongeradeel (zie VIIIbg).

VIIIbi Wiltje Rozendaal, geboren 7 september 1867 in Paesens, zoon van Janke Wiltjes Meindertsma en Wessel Rozendaal.
Wiltje trouwt 28 mei 1891 in Oostdongeradeel met Froukje Tienstra, geboren 25 december 1868 in Dokkum, dochter van Wiebren Roels Tienstra en Sjoukje Jans de Vries.
Froukje is overleden 14 september 1933 in Rijperkerk, wonende in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Wessel Rozendaal, geboren 15 april 1892 in Nes.
  Wessel trouwt ?
  Wessel is overleden 14 september 1933 in Leeuwarden, wonende in Oostdongeradeel (gehuwd).
 2. Wiebren Rozendaal, geboren 14 maart 1894 in Oostdongeradeel.
  Wiebren trouwt 11 oktober 1917 in Oostdongeradeel met Antje Veenstra.
 3. Grietje Rozendaal, geboren 25 april 1896 in Oostdongeradeel.
  Grietje trouwt 6 juni 1916 in Oostdongeradeel met Tjietse Veenstra, geboren 8 juni 1895 in Oostdongeradeel, zoon van Jan Veenstra en Beitske Hoekstra.
 4. Sjoukje Rozendaal, geboren 13 maart 1898 in Oostdongeradeel.
  Sjoukje trouwt 29 maart 1919 in Oostdongeradeel met Hendrik Veenstra.
 5. Janke Rozendaal, geboren 17 augsutus 1900 in Oostdongeradeel.

VIIao Pieter Meindertsma, geboren 26 maart 1850 in Nes, zoon van Geertje Lieuwes Huizenga en Wiltje Pieters Meindertsma.
Pieter trouwt 13 mei 1875 in Oostdongeradeel met Fetje Heemstra, geboren 11 augustus 1853 in Westdongeradeel, dochter van Klaas Kornelis Heemstra en Grietje Mames Hiemstra.
Pieter is overleden 27 december 1921 in Oostdongeradeel; Fetje is overleden 20 juli 1912 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Wiltje Meindertsma, geboren 27 juni 1876 in Oosternijkerk.
 2. Doetje Meindertsma, geboren 28 juli 1877 in Oosternijkerk.
  Doetje trouwt 31 januari 1907 in Westdongeradeel met Lieuwe Huizinga, geboren 30 januari 1866 in Ternaard, zoon van Gosse Adolfs Huizinga en Maaike Ædes Postma.
 3. Geertje Meindertsma, geboren 8 oktober 1878 in Oosternijkerk, overleden 7 november 1878 in Oostdongeradeel.
 4. Geertje   Meindertsma, geboren 31 oktober 1879 in Oosternijkerk, overleden 17 janauri 1880 in Oostdongeradeel.
 5. Klaas Meindertsma, geboren 10 mei 1881 in Oostdernijkerk.
 6. Geertje Meindertsma, geboren 20 september 1882 in Oostdongeradeel, overleden 6 juli 1883 in Oostdongeradeel.
 7. Geert Meindertsma, geboren 5 september 1886i n Oostdongeradeel.
 8. Grietje Meindertsma, geboren 1 september 1895 in Oostdongeradeel.
 9. Kornelis Meindertsma, geboren 26 september 1896 in Oostdongeradeel, overleden 4 juni 1897 in Oostdongeradeel.

Vh Antje Broers, geboren 19 april 1780 in Ternaard, gedoopt 14 mei 1780 in Ternaard, dochter van Geertje Hessels en Broer Lieuwes.
Antje trouwt 12 november 1797 in Hantumhuizen met Jan Jetses, geboren c 1773.
(Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum, 1797; DTB nr: 760, 1697 - 1811; Vermelding: Proclamatie van 12 november 1797, Nes Wierum; Man: Jan Jetses, Nes of Wierum; Vrouw Antje Broers, Nes of Wierum; NB: Gehuwd te Hantumhuizen.
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1797; DTB nr.: 753, 1710 - 1811, Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 november 1797, Hantumhuizen; Man: Jan Jetses, Nes of Wierum; Vrouw: Antje Broers, Nes of Wierum.)
Antje Broers Broersma is overleden 22 november 1839 in Nijkerk (Oostdongeradeel); Jan Jitzes Klooster is overleden op 67-jarige leeftijd 3 juli 1840 in Nijkerk (Oostdongeradeel).

Kinderen:

 1. Jitze Kloosterman, geboren 3 december 1811 in Nes.
  (De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Kloosterman".)
 2. Hylktje Kloosterman, geboren 16 januari 1815 in Nes (zie VIq).
 3. Jan Kloosterman, geboren 10 januari 1821 in Westdongeradeel (zie VIr).

VIq Hylktje Kloosterman, geboren 16 januari 1815 in Nes, dochter van Antje Broers en Jan Jitzes Kloosterman.
Hylktje Jans Kloosterman trouwt 24 mei 1836 in Oostdongeradeel met Anne Paulus Buwalda, geboren c 1805 als Anne Paulus, zoon van Paulus Annes en Hiltje Harmens.
Hylkjen Jans Kloosterman is overleden 26 februari 1842 in Oostdongeradeel; Anne is overleden op 35-jarige leeftijd 6 juni 1840 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Paulus Buwalda, geboren 14 augustus 1836 in Oosternijkerk.
  Paulus, boerenknecht, trouwt 6 mei 1869 in Het Bildt met Trijntje Tjepkema, geboren 11 september 1842 in Het Bildt, dochter van Tæke Jacobs Tjepkema en Sjoukje Minnes van Kammen.
  Trijntje is overleden 20 juni 1875 in Het Bildt.
  Kinderen:
  a. Tæke Buwalda, geboren 6 september 1870 in Het Bildt.
  b. Anne Buwalda, geboren 2 mei 1873 in Het Bildt.
 2. Jan Buwalda, geboren 21 februari 1839 in Oostdongeradeel (zie VIIaq).

VIIaq Jan Buwalda, geboren 21 februari 1839 in Oostdongeradeel, zoon van Hielkje Jans Kloostra en Anne Paulus Buwalda.
Jan Annes Buwalda trouwt 16 mei 1863 in Oostdongeradeel met Janke Isaäks Cahais, geboren 23 november 1836 in Oostdongeradeel als Janke Cahais, dochter van Isaak Isaaks Cahais en Hiltje Gerrits Westra.
Jan is overleden 9 januari 1906 in Oostdogneradeel; Janke is overleden 13 maart 1907 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Hylkje Buwalda, geboren 19 april 1864 in Lioessens (zie VIIIbk).
 2. Isaäk Buwalda, geboren 26 september 1865 in Lioessens (zie VIIIbl).
 3. Hiltje Buwalda, geboren 13 februari 1867 in Nes.
  Hiltje trouwt 17 mei 1888 in Oostdongeradeel met Johannes Visser, geboren 22 oktober 1862 in Oostdongeradeel, zoon van Folkert Willems Visser en Antje Johannes Seekema.
  Kinderen:
  a. Folkert Visser, geboren 30 mei 1889 in Oostdongeradeel, overleden 24 augustus 1894 in Oostdongeradeel.
  b. Janke Visser, geboren 26 oktober 1890 in Oostdongeradeel, overleden 17 november 1890 in Oostdongeradeel.
  c. Janke Visser, geboren 5 augustus 1892 in Oostdongeradeel.
  d. Folkert Visser, geboren 24 augustus 1895 in Oostdongeradeel, overleden 29 januari 1910 in Oostdongeradeel.
  e. Jan Visser, geboren 22 januari 1899 in Oostdongeradeel.
 4. Anna Buwalda, geboren 24 april 1880 in Nes, overleden 3 mei 1883 in Oostdongeradeel.

VIIIbk Hylkje Buwalda, geboren 19 april 1864 in Lioessens, dochter van Jan Annes Buwalda en Janke Isaäks Cahais.
Hylkje, dienstmeid, trouwt 21 mei 1887 in Oostdongeradeel met Douwe Kuiper, geboren 12 mei 1862 in Oostdongeradeel, arbeider, zoon van Wiebe Martens Kuiper en Antje Johannes Hoekstra.
Hylkje is overleden 6 september 1942 in Oostdongeradeel; Douwe is overleden 18 januari 1933 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Anna Kuiper, geboren 31 maart 1888 in Oostdongeradeel.
  Anna trouwt 19 mei 1910 in Oostdongeradeel met Rienk Hoekstra, geboren 28 augustus 1886 in Hantumhuizen, zoon van Frans Jentjes Hoekstra en Froukje Rienks Heeringa.
 2. Janke Kuiper, geboren 23 oktober 1889 in Oostdongeradeel.
  Janke trouwt 28 mei 1914 in Oostdongeradeel met Douwe Meinsma, geboren 21 december 1884 in Oostdongeradeel, zoon van Meindert Klazes Meinsma en Janke Jaspers Minnema.
 3. Dieuwke Kuiper, geboren 24 september 1892 in Oostdongeradeel.
  Dieuwke trouwt 16 mei 1917 in Oostdongeradeel met Bote Koning, geboren 25 augustus 1890 in Nes, zoon van Wytze Durks Koning en Bregtje Botes Koudenburg.
 4. Wiebe Kuiper, geboren 17 december 1895 in Oostdongeradeel.
  Wiebe trouwt 20 mei 1920 in Oostdongeradeel met Akke Siedsma, geboren 20 april 1895 in Oostdongeradeel, dochter van Klaas Siedsma en Aaltje Feenstra.

VIIIbl Isaäk Buwalda, geboren 26 september 1865 in Lioessens, zoon van Jan Buwalda en Janke Isaäks Cahais.
Isaäk, arbeider, trouwt 1 september 1887 in Oostdongeradeel met Antje de Jong, geboren 17 januari 1867 in Lioessens, dochter van Meindert Jans de Jong en Sytske Wiebes Jeltema.

Kinderen:

 1. Jan Buwalda, geboren 21 januari 1888 in Oostdongeradeel.
  Jan, arbeider, trouwt 1 april 1909 in Oostdongeradeel met Antje Katsma, geboren 20 maart 1890 in Oostdongeradeel, dochter van Klaas Katsma en Grietje Douma.
  Bevolking Oostdongeradeel:
  Jan Isaaks Buwalda, gardenier-small farmer, gardner; husband, married; Geb: 21-1-1888; Laatste woonplaats: Anjum.
  Antje Klazes Katsma, geen-none/without any job; wife, married; Geb: 2-3-1890; Laatste woonplaats: Anjum.
  Isaak Jans Buwalda; son, unmarried/signle; Geb: 24-5-1909; Laatste woonplaats Anjum.
  Klaas Jans Buwalda, son, unmarried/signle; Geb: 29-5-1911; Laatste woonplaats: Anjum.
  Vertrokken naar: USA-unidentified region; 4-3-1912.

  Jan is overleden 31 augustus 1954 in Amerika; Antje is overleden 12 november 1961 in Wisconsin (USA).
  Kinderen:
  a. Isaak Buwalda, geboren 24 mei 1909.
  b. Klaas Buwalda, geboren 29 mei 1911.
 2. Sytske Buwalda, geboren 22 oktober 1889 in Oostdongeradeel.
  Sytske trouwt 23 mei 1912 in Oostdongeradeel met Jacob Terpstra, geboren 3 februari 1889 in Oostdongeradeel, arbeider, zoon van Lubbert Terpstra en Grietje van der Ploeg.
 3. Meindert Buwalda, geboren 9 juli 1891 in Morra.
  Meindert trouwt 11 mei 1916 in Oostdongeradeel met Hittje Talsma, geboren 16 mei 1894 in Oostdongeradeel, dochter van Sytze Talma en Joukje de Vries.
  Meindert was 1929 chauffeur.
 4. Wybe Buwalda, geboren 29 oktober 1893 in Ee.
  Wybe, hoofdconducteur, trouwt 12 december 1918 in Breskens met de 20-jarige Elizabeth Heijboer, geboren c 1898 in Breskens, dochter van Kornelis Izaak Heijboer en Jacoba Louwerse.
 5. Janke Buwalda, geboren 24 januari 1896 in Metslawier.
 6. Hiltje Buwalda, geboren 3 juni 1898 in Lioessens.
 7. Anne Buwalda, geboren 31 augustus 1900 in Anjum.
  Anne trouwt met Janneke Osinga, geboren 20 augustus 1901 in Oostdongeradeel, dochter van Kornelis Osinga en Tietje van der Schaaf.
  Anne is overleden 18 november 1995 in Veenwouden; Janneke is overleden 3 juli 1980.
 8. Nanne Buwalda, geboren 7 oktober 1902 in Anjum.

VIr Jan Kloosterman, geboren 10 januari 1821 in Westdongeradeel, zoon van Antje Broers Broersma en Jan Jietzes Kloosterman.
Jan Jans Kloosterman trouwt 15 juni 1844 in Oostdongeradeel met Antje Ruurds Huizenga, geboren 7 oktober 1819 in Oostdongeradeel als Antje Huizenga, dochter van Ruurd Eintes Huizenga en Stijntje Kornelis.
Jan is overleden 2 februari 1869 in Westdongeradeel; Antje is overleden 16 december 1888 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Ruurd Kloosterman, geboren 21 augustus 1844 in Lioessens, overleden 26 oktober 1846 in Oostdongeradeel.
 2. Antje Kloosterman, geboren 5 november 1846 in Lioessens, overleden 21 mei 1863 in Oostdongeradeel.
 3. Stijntje Kloosterman, geboren 30 december 1849 in Lioessens.
  Stijntje trouwt 13 mei 1875 in Oostdongeradeel met Marten de Boer, geboren 24 oktober 1848 in Metslawier, zoon van Barteld Willems de Boer en Tjitske Jantjes Hoogstra.
  Stijntje Jans Kloosterman is overleden 27 januari 1876 in Oostdongeradeel; Marten is overleden 31 oktober 1936 in Westdongeradeel (gehuwd).
  (Marten de Boer hertrouwt 14 september 1876 in Oostdongeradeel met Ytje Huizinga.)
  Kinderen:
  a. Antje de Boer, geboren 26 december 1875 in Metslawier.

Vi Rienk Broers, geboren 30 juli 1783 in Ternaard, gedoopt 5 oktober 1783 in Ternaard, zoon van Geertje Hessels en Broer Lieuwes.
Rienk trouwt 15 mei 1808 in Kollum met Sytske Æbles, geboren 16 juni 1787 in Kollum, gedoopt 1 juli 1787 in Kollum, dochter van Æbele Geerts en Lutske Meinderts.
(Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1808; DTB nr: 450, 1718 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 mei 1808, Kollum; Man: Rienk Broers, Kollum; Vrouw: Sytske Æbles, Kollum.)
Rienk Broers, Kollum, neemt in 1811 in Kollum de familienaam van der Ley aan; voor zichzelf en voor zijn dochter: Gertje (2).
Rienk Broers van der Lei, arbeider, is overleden 8 juli 1841 in Kollum; Sytske Ebbeles Riemersma, werkvrouw, is overleden 30 oktober 1831 in Kollumer.

Kinderen:

 1. Gertje Rienks, geboren 31 januari 1810 in Kollum (zie VIs).
 2. Lutske Rienks van der Ley, geboren 19 januari 1813 in Kollum (zie VIt).
 3. Ebbele van der Ley, geboren 5 februari 1816 in Kollum, overleden 22 juni 1816 in Oudwoude.
 4. Ebbele van der Ley, geboren 15 september 1818 in Kollum, overleden 11 februari 1844 in Kollum.
 5. Jitske van der Ley, geboren 17 november 1821 in Kollum. Jitske, dienstmeid, is overleden 26 oktober 1843 in Kollum.
 6. Broer van der Ley, geboren 28 september 1825 in Kollum (zie VIu).
 7. Sijke van der Ley, geboren 19 december 1829 in Kollum.
  Sijke trouwt 23 februari 1861 in Kollumerland met Anne Dijker, geboren 6 augustus 1833 in Oostdongeradeel, zoon van Hendrik Pieters Dijker en Trijntje Jans van Houten. Anne was weduwnaar van Tjitske Jacobs Dijkstra.
  Sijke is overleden 29 oktober 1870 in Oostdongeradeel; Anne is overleden 1 september 1875 in Oostdongeradeel.
  (Anne Dijker hertrouwt 6 juni 1872 in Oostdongeradeel met Grietje van der Ploeg, geboren 6 maart 1842 in Oosternijkerk, dochter van Kornelis Gerhardus van der Ploeg en Sytske Thijssens Aalsma.
  Grietje van der Ploeg hertrouwt 13 juli 1876 in Oostdongeradeel met Theunis Woudwijk.)
  Kinderen:
  a. Hendrik Dijker, geboren 22 augustus 1863 in Oostdongeradeel.
  b. Rienk Dijker, geboren 22 oktober 1864 in Oostdongeradeel, overleden 13 november 1864 in Oostdongeradeel.
  c. Jitske Dijker, geboren 14 maart 1866 in Oostdongeradeel.
  d. Rienk Dijker, geboren 24 juli 1867 in Oostdongeradeel, overleden 21 juli 1868 in Oostdongeradeel.
  e. Rienk Dijker, geboren 25 februari 1869 in Oostdongeradeel, overleden 6 mei 1869 in Oostdongeradeel.

VIs Gertje Rienks, geboren 31 januari 1810 in Kollum, gedoopt 17 februari 1810 in Kollum, dochter van Rienk Broers en Sietske Eebeles.
Gertje Rienks van der Ley trouwt 17 november 1831 in Kollumerland met Kornelus Elzes Sikkema, landbouwer in Burum, geboren 13 oktober 1807 in Kollum, gedoopt 13 oktober 1807 in Kollum als Kornelus, zoon van Elze Pieters en Sijke Tjerks.
(Pieter Pieters, Kollum, neemt in 1811 in Kollum de familienaam Siccama aan; voor zichzelf, voor zijn kinderen: Elze (31), onder Burum, Betske (26), onder Burum, Cornelis (17) en voor zijn kleinkinderen (van Elze): Grietje (10), Tjerk (8), Pieter (6), Cornelis (4).)
Gertje, boerin onder Kollum, is overleden 8 februari 1839 in Kollumerland (gehuwd).
(Kornelus Elzes Sikkema hertrouwt 27 april 1839 in Kollumerland met Antje Luintjes Boonstra.)

Kinderen:

 1. Elze Sikkema, geboren 23 oktober 1831 in Kollum, overleden 1 mei 1849 in Kollum.
 2. Sijke Sikkema, geboren 17 oktober 1833 in Kollum, overleden 29 mei 1853 in Burum.
 3. Sytske Sikkema, geboren 11 maart 1835 in Kollumerland (zie VIIas).
 4. Grietje Sikkema, geboren 28 juli 1836 in Kollumerland. Grietje, naaister, is overleden 6 november 1864 in Kollum.
 5. Rienk Sikkema, geboren 17 augustus 1838 in Kollum, overleden 19 april 1839 in Kollum.

VIIas Sytske Sikkema, geboren 11 maart 1835 in Kollumerland, dochter van Gettje van der Ley en Kornelus Elzes Sikkema.
Sytske trouwt 11 mei 1859 in Buitenpost met Jacob Boersma, geboren 4 december 1829 in Kollumerland, zoon van Gerryt Jacobs Boersma en Antje Gaukes de Haan.
Sytske was 1882 arbeidster; Jacob was 1882, 1884 arbeider.
Sytske is overleden 15 februari 1913 in Glimmen (Haren).

Kinderen:

 1. Gertje Boersma, geboren 31 januari 1860 in Murmerwoude (zie VIIIbm).
 2. Antje Boersma, geboren 6 januari 1862 in Dantumadeel (zie VIIIbn).
 3. Grietje Boersma, geboren 26 juni 1864 in Dantumadeel.
 4. Korneliske Boersma, geboren 14 mei 1866 in Dantumadeel (zie VIIIbp).

VIIIbm Gertje Boersma, geboren 31 januari 1860 in Murmerwoude, dochter van Sytske Kornelis Sikkema en Jacob Gerrits Boersma.
Gertje trouwt 11 mei 1882 in Haren met de 33-jarige Jan Kamps, dienstknecht, geboren c 1849 in Essen, zoon van Geert Kamps, (1882) landbouwer, en Jantien Viening.
Jan was 1912 stadsreiniger.

Kinderen:

 1. Sietske Kamps, geboren c 1893 in Haren.
  Sietske trouwt op 19-jarige leeftijd 25 april 1912 in Groningen met de 25-jarige Lambertus de Grijs, veehouder, geboren c 1887 in Bunde (Duitsland), zoon van Jacob de Grijs en Hissina Bierling.

VIIIbn Antje Boersma, geboren 6 januari 1862 in Dantumadeel, dochter van Sytske Kornelis Sikkema en Jacob Gerrits Boersma.
Antje trouwt 15 mei 1880 in Zuidlaren met Jan Klinkhamer, geboren 18 november 1849 in Zuidlaren, zoon van Harm Klinkhamer, voerman, en Jantje Kroese.
Jan was 1880 - 1890 bakker.
Jan, voerman, is overleden 21 januari 1895 in Zuidlaren.

Kinderen:

 1. Jantje Klinkhamer, geboren 7 juli 1880 in Midlaren (Zuidlaren), overleden 21 februari 1943 in Zuidlaren.
 2. Sijtske Klinkhamer, geboren 27 september 1881 in Midlaren (Zuidlaren), overleden 4 november 1881 in Midlaren (Zuidlaren).
 3. Sijtske Klinkhamer, geboren 26 januari 1883 in Midlaren (Zuidlaren).
  Sijtske trouwt 19 november 1904 in Vries met Hermanus Hogenbirk, geboren 4 oktober 1880 in Eerste Steen (Assen), zoon van Johannes Hogenbirk, spoorwegwerker, en Wilhelmina Christina Bodenstaff.
 4. Harmina Klinkhamer, geboren 23 oktober 1884 in Midlaren (Zuidlaren).
  Harmina trouwt 30 janauri 1903 in Haren met de 22-jarige Eeko Brinkman, tuinman, geboren c 1882 in Zoutkamp, zoon van Romke Brinkman, (1880 -1919) onderwijzer, en Geertje Veldman.
 5. Jacoba Klinkhamer, geboren 1 juli 1886 in Midlaren (Zuidlaren), overleden 15 mei 1887 in Midlaren (Zuidlaren).
 6. Jacob Klinkhamer, geboren 27 februari 1888 in Midlaren (Zuidlaren).
  Jacob trouwt 28 november 1908 in Zuidlaren met Aaltien Venema, geboren 1 juni 1882 in Zuidlaren, dochter van Lammert Venema, arbeider, en Harmtien Nijborg.
 7. Harm Klinkhamer, geboren 25 juli 1890 in Midlaren (Zuidlaren), overleden 1 februari 1891 in Midlaren (Zuidlaren).
 8. Harm Jan Klinkhamer, geboren 12 mei 1895 in Zuidlaren. De geboorteakte vermeldt: NB Vader overleden Zuidlaren 21-01-1895.

Antje Boersma hertrouwt 30 november 1895 in Zuidlaren met Jan Scheper, geboren 30 maart 1874 in Zuidlaren, zoon van Albert Scheper, arbeider, en Geertje Harms. Antje was weduwe van Jan Klinkhamer.
Jan was 1897 voerman; 1899 arbeider.
Antje is overleden 19 februari 1940 in Midlaren (Zuidlaren); Jan is overleden 13 januari 1943 in Zuidlaren.

Kinderen:

 1. Albert Scheper, geboren 7 januari 1897 in Zuidlaren.
 2. Geertje Scheper, geboren 9 augustus 1899 in Zuidlaren.

VIIIbp Korneliske Boersma, geboren 14 mei 1866 in Dantumadeel, dochter van Sytske Kornelis Sikkema en Jacob Gerrits Boersma.
Korneliske trouwt 30 oktober 1884 in Haren met de 32-jarige Hendrik Ebels, bakker, geboren c 1852 in Glimmen (Haren), zoon van Albert Ebels, (1884) bakker, en Trientje Borgman.
Hendrik was 1913 bakker; 1919 broodbakker.

Kinderen:

 1. Albert Ebels, geboren c 1886 in Haren.
  Albert, bakker, trouwt op 27-jarige leeftijd 17 mei 1913 in Hoogezand met de 29-jarige Maria Doesburg, geboren c 1884 in Onderdendam (Bedum), dochter van Sijmon Doesburg en Antje Havinga.
 2. Hendrik Ebels, geboren c 1890 in Haren.
  Hendrik, broodbakker, trouwt op 29-jarige leeftijd 22 mei 1919 in Haren met de 24-jarige Trientje Everts, geboren c 1895 in Haren, dochter van Geert Everts, (1892) dienstknecht, en Geessien van Rhee, (1892) dienstmeid.

VIt Lutske Rienks van der Ley, geboren 19 januari 1813 in Kollum, dochter van Rienk Broers van der Ley en Sytske Ebbeles.
Lutske, werkmeid, trouwt 25 maart 1843 in Kollumerland met Sikke Rinzes Roorda, geboren 11 december 1811 in Kollum als Sikke Rinzes, arbeider, zoon van Rinze Gerbens, arbeider, en Antie Sjoerds.
Lutske is overleden 13 februari 1874 in Kollum; Sikke is overleden 8 september 1865 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Rinze Roorda, geboren 12 september 1843 in Kollum, overleden 16 januari 1850 in Kollum.
 2. Rienk Roorda, geboren 6 december 1846 in Kollum (zie VIIat).
 3. Antje Roorda, geboren 20 augustus 1850 in Kollumerland.

VIIat Rienk Roorda, geboren 6 december 1846 in Kollum, zoon van Lutske Rienks van der Lei en Sikke Rinzes Roorda.
Rienk, arbeider, trouwt 15 augustus 1874 in Kollum met Berber Elsinga, geboren 4 december 1849 in Kollum, arbeidster, dochter van Willem Willems Elsinga en Jantje Rinzes Dijkstra.
Rienk was 1907 werkman rijstfabriek.

Kinderen:

 1. Willemke Roorda, geboren 25 april 1878 in Kollumerland.
 2. Sikke Roorda, geboren 9 april 1880 in Kollumerland.
 3. Renze Roorda, geboren 12 augustus 1883 in Kollumerland.
  Renze, magazijnkecht, trouwt 19 december 1907 in Zaandam met de 20-jarige Cornelia Timmer, geboren c 1887 in Nieuwer-Amstel, dochter van Gerrit Timmer en Margaretha Maria Boon.

VIu Broer van der Ley, geboren 28 september 1825 in Kollum, zoon van Rienk Broers van der Ley en Sytske Ebbeles Riemersma.
Broer Rienks van der Ley trouwt 15 mei 1851 in Kollumerland met Antje Lieuwes Bos, geboren 21 november 1822 in Paesens, dochter van Lieuwe Jetzes Bos en Ankjen Jacobs.
Broer is overleden 17 december 1907 in Kollum; Antje is overleden 2 mei 1879 in Kollum.

Kinderen:

 1. Rienk van der Lei, geboren 18 februari 1852 in Kollum (zie VIIav).
 2. Lieuwe van der Lei, geboren 20 november 1853 in Kollum (zie VIIaw).
 3. Sytze van der Lei, geboren 27 juli 1857 in Kollum (zie VIIax).

VIIav Rienk van der Lei, geboren 18 februari 1852 in Kollum, zoon van Broer Rienks van der Lei en Antje Lieuwes Bos.
Rienk, arbeider, trouwt 12 mei 1877 in Kollumerland met Ytje Sterkenburg, geboren 10 februari 1853 in Augsbuurt, arbeidster, dochter van Anne Sybes Sterkenberg en Antje Douwes Boersma.
Rienk is overleden 1 september 1916 in Burum; Ytje is overleden 9 augustus 1916 in Burum.

Kinderen:

 1. Broer van der Ley, geboren 22 april 1878 in Oudwoude.
  Broer, reiziger, trouwt 19 mei 1906 in Oostdongeradeel met Durkje Zijlstra, geboren 5 juli 1885 in Engwierum, dochter van Sytze Zijlstra en Jitske van der Weg.
 2. Anne van der Ley, geboren 15 augustus 1879 in Kollum.
  Anne, arbeider, trouwt 22 augustus 1903 in Kollumerland met Martje Dam, geboren 2 januari 1881 in Kollum, dochter van Frans Dam en Fokje Loyenga.
 3. Sjoerd van der Ley, geboren 9 oktober 1880 in Kollumerland, overleden 20 februari 1881 in Kollumerland.
 4. Sjoerd van der Ley, geboren 1 december 1881 in Kollumerland, overleden 14 juni 1897 in Kollumerland.
 5. Lieuwe van der Ley, geboren 11 juli 1883 in Kollumerland.
  Lieuwe trouwt 9 mei 1907 in Sneek met Beitske Klijnsma, geboren 19 augustus 1878 in Wymbritseradeel, dochter van Hotze Klijnsma en Marijke Wieringa.
  Lieuwe is overleden 4 maart 1914 in Sneek.
  (Beitske Klijnsma hertrouwt 23 februari 1921 in Sneek met Age de Boer.)
 6. Antje van der Ley, geboren 20 augustus 1886 in Kollum.
  Antje trouwt 19 november 1910 in Kollum met Jakob Kooistra, geboren 7 juni 1882 in Warfstermolen, arbeider, zoon van Folkert Kooistra en Tetje Kuipers.
  Antje is overleden 3 mei 1974 in Kollum; Jakob is overleden 18 januari 1967 in Burum.
 7. Joukje van der Ley, geboren 27 september 1894 in Kollumerland, overleden 16 september 1897 in Kollumerland.

VIIaw Lieuwe van der Lei, geboren 20 november 1853 in Kollum, zoon van Broer Rienks van der Lei en Antje Lieuwes Bos.
Lieuwe, arbeider, boerenknecht, trouwt 14 mei 1881 in Kollumerland met Trijntje Ozinga, geboren 21 februari 1860 in Kollum als Trijntje Osinga, arbeidster, dochter van Louw Jacobs Osinga en Tietje Jans Ellens.
Lieuwe was 1921 arbeider.
Lieuwe is overleden 11 februari 1922 in Kollum; Trijntje is overleden 4 januari 1937 in Kollumerpomp.

Kinderen:

 1. Broer van der Ley, geboren 3 maart 1882 in Kollum.
  Broer, boerenknecht, trouwt 14 mei 1904 in Kollumerland met Rinske Kempenaar, dienstmeid in Warfsetermolen, geboren 22 juli 1882 in Achtkarspelen, dochter van Jan Piebes Kempenaar en Antje Gerbens Lei.
  Broer is overleden 30 januari 1954 in Warfstermolen; Rinske is overleden 14 november 1955 in Warfstermolen.
 2. Louw van der Ley, geboren 22 oktober 1884 in Kollum.
  Louw, arbeider, trouwt 22 mei 1909 in Kollumerland met Geertje Oudman, dienstmeid, wonende in Grijpskerk, geboren 19 november 1886 in Westerhorn, dochter van Jetse Jans Oudman en Henderika Pieters Bok.
  Louw is overleden 12 oktober 1917 in Groningen; Geertje is overleden 19 juni 1979 in Geleen.
  (Geertje Oudman hertrouwt 29 december 1921 in Grijpskerk met Hendrik Claus, arbeider, geboren 20 maart 1885 in Harkema Opeinde, zoon van Johannes Claus, (1921) arbeider, en Dieuwke van Dekken. Geertje was weduwe van Louw van der Ley; Hendrik was weduwnaar van Maaike Westra.
  Hendrik is overleden 18 juli 1964 in Sittard.)
 3. Rienk van der Ley, geboren 11 februari 1887 in Kollum.
  Rienk, arbeider, trouwt 14 juni 1913 in Kollumerland met Baukje Dijkstra, geboren 13 april 1892 in Kollum, dochter van Durk Dijkstra en Sjoukje Fokkema.
  Rienk, boer, is overleden 1 november 1971 in Kollumerpomp; Baukje is overleden 4 juli 1978 in Kollum.
 4. Jacob van der Ley, geboren 2 juli 1889 in Kollum.
  Jacob trouwt 2 juni 1921 in Kollumerland met Etje van der Veen, geboren 25 maart 1894 in Kollum, dochter van Sierk van der Veen en Antje Hogewerf.
  Jacob is overleden 30 november 1952 in Leeuwarden; Etje is overleden 3 oktober 1974 in Leeuwarden (ze ook deel 2: VIIdx.2).
 5. Sietse van der Ley, geboren 7 februari 1892 in Kollum.
  Sietse, arbeider, trouwt 19 mei 1917 in Kollumerland met Trijntje van der Veen, geboren 30 juni 1893 in Oudwoude, dochter van Rudmer van der Veen en Hinke Zuidema.
  Sietse is overleden 4 januari 1940 in Kollumerpomp; Trijntje is overleden 1970 in Kollumerpomp.
 6. Tietje van der Ley, geboren 18 juni 1894 in Kollumerpomp.
  Tietje trouwt 19 mei 1917 in Kollumerland met Enno Bouwstra, geboren 13 april 1889 in Burum, zoon van Roelof Bouwstra en Jitske Boersma.
  Tietje is overleden 8 november 1948 in Assen; Enno is overleden 25 maart 1966 in Munnekezijl.
 7. Antje van der Ley, geboren 28 oktober 1896 in Kollum.
  Antje trouwt 2 juni 1927 met Hidde Nicolai, geboren 19 april 1889 in Kollumerland, zoon van Roel Gerkes Nicolai en Tjimkje Hanenburg.
  Hidde is overleden 6 januari 1963 in Westergeest.
 8. Jantje van der Ley, geboren 1 december 1899 in Kollum.
  Jantje trouwt 22 mei 1926 in Kollumerland met Ebele Dam, geboren 6 oktober 1897 in Kollumerland, zoon van Ebbele Dam en Loltje Hoekstra.
  Jantje is overleden 19 augustus 1960 in Kollumerland; Ebbele, boer, is overleden 24 november 1966 in Kollumerpomp.

VIIax Sytze van der Lei, geboren 27 juli 1857 in Kollum, zoon van Broer Rienks van der Lei en Antje Lieuwes Bos.
Sytze, boerenkecht, wonenden in Burm, trouwt 14 mei 1881 in Kollumerland met Fokje Ytsma, dienstmeid, wonende in Burum, geboren 9 mei 1855 in Augustinusga, dochter van Boele Alles Ytsma en Folkertje Sjierks Bijma.
Sytze was 1901 dagloner.
Sytze is overleden 19 februari 1905 in Noordhorn.
Fokje was 1908 werkvrouw.

Kinderen:

 1. Antje van der Ley, geboren 1 maart 1882 in Burum.
  Antje van der Leij, dienstmeid, trouwt 18 mei 1901 in Ezinge met de 25-jarige Albert Hogeveen, boerenknecht, geboren c 1876 in Niekerk (Oldekerk), zoon van Barteld Hogeveen, (1870) landbouwersknecht, (1900) arbeider, (1901) dagloner, (1906) arbeider, en Imke Veldman, (1870) dienstmeid.
 2. Folkertje van der Ley, geboren 16 maart 1887 in Burum.
  Folkertje van der Lei, dienstbode, trouwt 23 mei 1914 in Oldehove met de 23-jarige Klaas de Vries, arbeider, geboren c 1891 in Grijpskerk, zoon van Sijtze de Vries, (1886) daglooner, (1910, 1914) arbeider, en Grietje van der Wilp, (1886) dagloonster.
 3. Boelina van der Ley, geboren 28 december 1888 in Kollum.
  Boelina vand er Lei, dienstmeid, trouwt 21 mei 1908 in Ezinge met de 23-jarige Gerrit van Dijk, dagloner, geboren c 1885 in Ezinge, zoon van Albert van Dijk, (1875) boerenknecht, (1905-1920) dagloner, en Geertje Jakobs ,(1875) dienstmeid, (1917) dagloonster, (1920) werkvrouw.

IVc Trijntje Hessels, gedoopt 5 oktober 1755 in Wierum, dochter van Hessel Renses en Antje Klazes.
Trijntie trouwt 14 mei 1780 in Ternaard met Kornelis Bokkes.
(Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1780; DTB nr: 762, 1612 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 mei 1780, Ternaard; Man: Kornelis Bokkes, Ternaard; Vrouw: Trijntie Hessels, Ternaard.)
Trijntje is overleden 2 december 1824 in Ternaard; Kornelis is overleden 7 maart 1808 in Ternaard.

Kinderen:

 1. Bokke Kornelis, geboren 4 oktober 1781 in Ternaard, gedoopt 28 oktober 1781 in Ternaard (zie Vj).
 2. Antie Bokkes, geboren 28 februari 1784 in Ternaard, gedoopt 11 april 1784 in Ternaard.
 3. Trijntje Bokkes, geboren 28 juli 1787 in Ternaard, gedoopt 26 augustus 1787 in Ternaard.
 4. Hessel Bokkes, geboren 18 oktober 1790 in Ternaard, gedoopt 7 november 1790 in Ternaard.

Vj Bokke Kornelis, geboren 4 oktober 1781 in Ternaard, gedoopt 28 oktober 1781 in Ternaard, zoon van Trijntje Hessels en Kornelis Bokkes.
Bokke Kornelis, Ternaard, neemt in 1811 in Ternaard de familienaam Miedema aan.
Bokke Kornelis Miedema trouwt 27 mei 1813 in Ternaard met Aaltje Jans Gulmans, geboren 1 april 1788 in Ternaard, gedoopt 4 mei 1788 in Ternaard als Aaltje Jans, dochter van Jan Beernts en Trijntje Jacobs.
Aaltje is overleden 12 juni 1815 in Ternaard.

Bokke Cornelis Miedema hertrouwt 26 september 1820 in Ternaard met Minke Bodes Schaafstra, geboren 28 oktober 1798 in Ternaard als Minke Bodes, dochter van Bodes Jans, meester timmerman, en Grietje Gelts Bijker. Bokke was weduwnaar van Aaltje Gulmans.
(Bodes Jans, Ternaard, neemt in 1811 in Ternaard de familienaam Schaafstra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Antje, 25; Jan, 21; Gelt, 18; Tjitske, 15; Minke, 12.)

Bokke is overleden 16 april 1856 in Ternaard; Minke is overleden 20 april 1879 in Ternaard. 

Kinderen:

 1. Cornelis Miedema, geboren 19 oktober 1821 in Ternaard, overleden 9 februari 1837 in Ternaard.
 2. Bodes Miedema, geboren 15 december 1823 in Ternaard, overleden 17 november 1853 in Westdongeradeel.
 3. Trijntje Miedema, geboren 30 november 1826 in Ternaard (zie VIv).
 4. Grietje Miedema, geboren 27 januari 1830 in Ternaard, overleden 23 februari 1833 in Ternaard.
 5. Grietje Miedema, geboren 17 november 1833 in Ternaard (zie VIw).
 6. Antje Miedema, geboren 17 november 1833 in Ternaard (zie VIx).
 7. Kornelis Miedema, geboren 17 maart 1837 in Ternaard (zie VIy).
 8. Tjitske Miedema, geboren 12 mei 1841 in Ternaard (zie VIz).

VIv Trijntje Miedema, geboren 30 november 1826 in Ternaard, dochter van Bokke Kornelis Miedema en Menke Bodes Schaafstra.
Trijntje Bokkes Miedema trouwt 15 mei 1851 in Westdongeradeel met Doede Symens Bergsma, geboren 27 juli 1820 in Rinsumageest, zoon van Symen Arjens Bergsma en Atje Eelkens.
Trijntje is overleden 30 september 1906 in Westdongeradeel; Doede is overleden1 september 1871 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Simon Bergsma, geboren 13 november 1851 in Brantgum, overleden 6 juli 1862 in Westdongeradeel.
 2. Minke Bergsma, geboren 11 september 1854 in Westdongeradeel, overleden 13 juni 1862 in Westdongeradeel.
 3. Bokke Bergsma, geboren 18 februari 1857 in Westdongeradeel, overleden 28 juni 1862 in Westdongeradeel.
 4. Simon Bergsma, geboren 22 april 1863 in Brantgum (zie VIIay).
 5. Bokke Bergsma, geboren 1 juni 1865 in Brantgum.
  Bokke trouwt 17 oktober 1907 in Westdongeradeel met Wilhelmina Beyer, geboren 12 november 1872 in Westdongeradeel, dochter van Sake Beyer en Gerritje Cato.
  Bokke is overleden 2 mei 1926 in Westdongeradeel.
 6. Ate Bergsma, geboren 26 april 1868 in Brantgum overleden 15 maart 1872 in Westdongeradeel.

VIIay Simon Bergsma, geboren 22 april 1863 in Brantgum, zoon van Trijntje Bokkes Miedema en Doede Simons Bergsma.
Simon trouwt 27 december 1884 in Tietjerksteradeel met Wilhelmina Marchina van Vreeningen, geboren 17 juli 1861 in Dantumadeel, dochter van Gerrit van Vreeningen en Aaltje Hans Visscher.
Simon is overleden 19 april 1930 in Apeldoorn; Wilhelmina Marchina is overleden 15 maart 1927.

Kinderen:

 1. Gerrit Jan Bergsma, geboren 8 november 1884 in Surhuisterveen.
  De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 27 december 1884, gemeente Tietjerksteradeel.
  Gerrit Jan trouwt 22 april 1909 in Westdongeradeel met Trijntje Steinstra
 2. Trijntje Bergsma, geboren 4 juli 1886 in Bergum.
  Trijntje, onderwijzeres, trouwt 15 mei 1913 in Utingeradeel met Auke de Jong, geboren 24 maart 1887 in Utingeradeel, boer in Terhorne, zoon van Johannes Sytzes de Jong en Antje Aukes de Vries.
 3. Anna Alida Bergsma, geboren 20 november 1887 in Bergum.
  Anna Alida trouwt 29 december 1910 in Westdongeradeel met Evert Ganzinga, geboren 29 januari 1887  in Oostdongeradeel, schilder in Dronrijp, zoon van Dirk Ganzinga en Adriaantje de Graaf. De geboorteakte van Evert vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijks ouders d.d. 10 maart 1887; akte gerectificeerd d.d. 12 april 1887, waarbij voornaam kind (Adrianus) wordt veranderd in "Evert".
 4. Doede Bergsma, geboren 3 februari 1889 in Bergum.
  Doede, bakker in Oosterbeek, trouwt 2 mei 1914 in Smallingerland met Everdyna Willemina Daan, geboren 20 september 1888 in Smallingerland, dochter van Oege Daan en Johanna Wilhelmina Hilkemeyer.
 5. Aaltje Bergsma, geboren 23 maart 1891 in Bergum.
  Aaltje trouwt met A. van de Bos.
 6. Anja Dorothea Bergsma, geboren 3 juni 1895 in Buren (Ameland).
  Anja Dorothea, onderwijzeres, verlooft zich met Dick van Hattem.
  Anja Dorothea is overleden, aan trombose, 4 maart 1918 in Lommerd.
 7. Simon Bergsma, geboren 17 februari 1897 in Buren (Ameland).
  Simon trouwt 1 november 1920 in Den Haag met Grietje Aleida Groenveld, geboren 8 juli 1893 in Bolsward, dochter van Theunis Groenveld en Janna Boudina Jakles.
  Simon is overleden 24 april 1977 in Apeldoorn; Grietje Aleida is overleden 16 september 1987 in Apeldoorn.
 8. Ate Hendrik Bergsma, geboren 8 maart 1903 in Wierum.
  Ate Hendrik trouwt met Ankje de Jong.

VIw Grietje Miedema, geboren 17 november 1833 in Ternaard, dochter van Bokke Kornelis Miedema en Minke Bodes Schaafstra.
Grietje trouwt 16 oktober 1862 in Westdongeradeel met Petrus Havinga, geboren 16 maart 1828 in Dokkum, zoon van Johannes Havinga en Froukje Jans IItsma.
Petrus was 1887 smidsknecht.
Grietje is overleden 8 augustus 1869 in Westdongeradeel; Petrus Johannes is overleden 12 januari 1904 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Johannes Havinga, geboren 27 januari 1863 in Ternaard. Johannes, boerenknecht, is overleden 21 februari 1887 in Zoutkamp (Ulrum).
 2. Bokke Havinga, geboren 14 oktober 1864 in Westdongeradeel.
  Bokke Petrus Havinga trouwt 11 mei 1893 in Westdongeradeel met zijn nicht Menke Jans Meulenaar, geboren 2 maart 1866 in Westdongeradeel als Menke Meulenaar, dochter van Jan Walings Meulenaar en Antje Miedema.
  Bokke Petrus is overleden 3 augustus 1936 in Westdongeradeel (zie ook VIx.1).
  Kinderen:
  a. Petrus Havinga, geboren 4 april 1896 in Westdongeradeel, overleden 25 januari 1897 in Westdongeradeel.
  b. Petrus Havinga, geboren 9 januai 1899 in Westdongeradeel.

VIx Antje Miedema, geboren 17 november 1833 in Ternaard, dochter van Bokke Kornelis Miedema en Minke Bodes Schaafstra.
Antje trouwt 25 mei 1865 in Westdongeradeel met Jan Walings Meulenaar, geboren 30 oktober 1834 in Westdongeradeel als Jan Meulenaar, zoon van Waling Jans Meulenaar en Maaike Gerrits de Graaf.
Antje is overleden 4 juni 1870 in Westdongeradeel; Jan is overleden 23 januari 1897 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Menke Meulenaar, geboren 2 maart 1866 in Westdongeradeel.
  Menke Jans Meulenaar trouwt 11 mei 1893 in Westdongeradeel met haar neef Bokke Petrus Havinga, geboren 14 oktober 1864 in Westdongeradeel als Bokke Havinga, zoon van Petrus Johannes Havinga en Grietje Miedema.
  Bokke Petrus is overleden 3 augustus 1936 in Westdongeradeel (zie VIw.2).
 2. Waling Meulenaar, geboren 20 maart 1869 in Westdongeradeel, overleden 17 augustus 1881 in Westdongeradeel.
 3. Maaike Meulenaar, geboren 21 februari 1872 in Westdongeradeel.
  Maaike trouwt 16 mei 1896 in Westdongeradeel met Lieuwe Woudwijk, geboren 4 december 1868 in Raard, zoon van Jeen Lieuwes Woudwijk en Tjitske Tjeers Mulder.
  Maaike is overleden 6 april 1954, begraven in Ternaard; Lieuwe is overleden 9 juli 1959, begraven 13 juli 1959 in Ternaard.
  Kinderen:
  a. Jeen Woudwijk, geboren 28 augustus 1897 in Westdongeradeel.
  b. Antje Woudwijk, geboren 4 oktober 1899 in Westdongeradeel.

VIy Kornelis Miedema, geboren 17 maart 1837 in Ternaard, zoon van Bokke Kornelis Miedema en Menke Bodes Schaafstra.
Kornelis trouwt 24 april 1879 in Westdongeradeel met Sibbeltje Brunia, geboren 19 juni 1847 in Ternaard, dochter van Jacob Brunia en Froukje Luitzens Elzinga.
Kornelis is overleden 11 december 1912 in Westdongeradeel; Sibbeltje is overleden 18 februari 1922 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Froukje Miedema, geboren 20 augsutus 1881 in Westdongeradeel.
  Froukje trouwt 18 mei 1907 in Westdongeradeel met Pieter Noordenbos, geboren 28 september 1877 in Holwerd, zoon van Jan Douwes Noordenbos en Sibbeltje Foppes Riemersma (zie VIIn.6).
 2. Bokke Miedema, geboren 4 januari 1887 in Westdongeradeel.

VIz Tjitske Miedema, geboren 12 mei 1841 in Ternaard, dochter van Bokke Kornelis Miedema en Menke Bodes Schaafstra.
Tjitske trouwt 16 september 1875 in Westdongeradeel met Rienk Waaksma, geboren 20 januari 1839 in Ferwerderadeel, zoon van Age Rienks Waaksma en Rinske Klazes Brouwer. Rienk was weduwnaar van Aaltje Romar.
Tjitske is overleden 14 januari 1919 in Westdongeradeel; Rienk Ages Waaksma is overleden 5 juli 1882 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Age Waaksma, geboren 13 juli 1876 in Ternaard.
  Age trouwt 17 mei 1902 in Westdongeradeel met Renske Gulmans, geboren 9 juli 1877 in Ternaard, dochter van Berend Jans Gulmans en Trijntje Renzes Kamstra.
  Age is overleden 27 juli 1931 in Westdongeradeel.
 2. Bokke Waaksma, geboren 19 december 1877 in Ternaard.
  Bokke trouwt 14 mei 1904 in Westdongeradeel met Renske Braaksma, geboren 18 maart 1880 in Ternaard, dochter van Jacob Yskes Braaksma en Antje Joukes Werkstra.
  Bokke is overleden 9 oktober 1939 in Westdongeradeel.
 3. Renske Waaksma, geboren 31 mei 1880 in Ternaard.
  Renske trouwt 18 mei 1907 in Westdongeradeel met Jan Steiger, geboren 21 februari 1880 in Nes, zoon van Harmen Jans Steiger en Gaatske Gelts de Graaf.
  Renske is overleden 25 mei 1909 in Leeuwarden, wonende in Westdongeradeel.
  (Jan Steiger hertrouwt 19 mei 1917 in Westdongeradeel met Jantje Kingma.)

IVd Rinse Hessels, geboren 23 april 1758 in Wierum, zoon van Hessel Renses en Antje Klazes.
Rinse trouwt 30 mei 1784 in Ternaard met Pietje Cornelis, geboren c 1766 in Ternaard
(Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1784; DTB nr: 762, 1612 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 mei 1784, Ternaard; Man: Rinse Hessels, Ternaard; Vrouw: Pietie Cornelis, Ternaard.)
Rense Hessels, Burum, neemt in 1811 in Burum de familienaam Keegstra aan; voor zichzelf; zijn kinderen: Antje (26), Cornelis (25), Hessel (24), Tjitske (21), Klaas (19), IJstrom, Maaike (16) en voor zijn kleinkind: (van Cornelis) Rense (1).
Rinze Hessels Keegstra is overleden 17 oktober 1847 in Burum; Pietje is overleden op 67-jarige leeftijd 10 september 1833 in Burum.

Kinderen:

 1. Antje, geboren 26 oktober 1785 in Burum, gedoopt 20 november 1785 in Burum (zie Vk).
 2. Kornelis, geboren 25 september 1786 in Burum, gedoopt 17 december 1787 in Burum (zie Vl).
 3. Hessel, geboren 27 november 1787 in Burum, gedoopt 23 december 1787 in Burum (zie Vm).
 4. Tjitske, geboren 21 oktober 1790 in Burum, gedoopt 7 november 1790 in Burum (zie Vn).
 5. Klaas, geboren 30 april 1792 in Burum, gedoopt 27 mei 1792 in Burum (zie Vo).
 6. Maaike, geboren 13 maart 1795 in Burum, gedoopt 6 april 1795 in Burum (zie Vp).

Vk Antje, geboren 26 oktober 1785 in Burum, gedoopt 20 november 1785 in Burum, dochter van Rinse Hessels en Pietje Cornelis.
Antje trouwt met Goitsen Teyes, geboren 22 februari 1780 in Augustinusga, boer, wonende in Burum, zoon van Teye Freerks, timmerman en boer, en Lolkjen Jans.
Goitsen Tijes, Burum, neemt in 1811 in Burum de familienaam Vaastra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Rense (7), Tije (5), Cornelis (3), Freerk (1).
*De familienaam Vaastra wordt echter door niemand gebruikt; iedereen gebruikt de naam Vaatstra.
Gooitzen Teyes Vaatstra is overleden 11 februari 1828 onder Burum in huis nr. 148.

Kinderen:

 1. Rense, geboren 23 november 1804 in Burum, gedoopt 30 december 1804 in Burum. Renze Vaatstra, landbouwer en arbeider, is overleden 19 maart 1873 huis 73, wijk B, in Kollum.
 2. Teye, geboren 11 juni 1806 in Sijbaldeburen (Grootegast) (zie VIaa).
 3. Cornelis, geboren 26 november 1808 in Sijbaldeburen (Grootegast) (zie VIab).
 4. Freerk Goitzens Vaatstra, geboren 23 april 1811 in Burum, gedoopt 19 mei 1811 in Burum.
  *De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Vaatstra"; familienaam moeder ook vermeld als "Keegstra".
  Freerk is overleden 28 mei 1842 in Burum
 5. Pietje Goitzens Vaatstra, geboren 28 november 1813 in Burum (zie VIac).
 6. Lolkjen Vaatstra, geboren 30 juli 1816 in Burum (zie VIad).
 7. Maaike Vaatstra, geboren 3 november 1818 in Burum.
  Maaike Goitzens Vaatstra, boerenmeid, trouwt 24 april 1847 in Kollumerland met Hessel Egberts Kuipers, geboren 26 november 1816 in Burum als Hessel Kuipers, gardenier, zoon van Egbert Hessels Kuipers en Jantje Falks Radema.
  Maaike, arbeidster, is overleden 16 oktober 1874 huis nr 36 in Kollum; Hessel, arbeider, is overleden 13 april 1849 huis nr 142 in Burum.
 8. Jan Vaatstra, geboren 8 mei 1821 in Burum (zie VIae).
 9. Hessel Vaatstra, geboren 24 november 1823 in Burum, overleden 14 november 1834 huis nr 148 in Burum.
 10. Antje Vaartstra, geboren 11 september 1825 in Burum (zie VIaf).

Antje Rinses Keegstra, boerin, hertrouwt 13 februari 1834 in Kollumerland met Jeen Sytzema, gedoopt 16 juli 1775 in Visvliet, winkelier, zoon van Klaas en Martje Lieuwes. Antje was weduwe van Goitsen Teyes Vaatstra; Jeen was weduwnaar van Anna Catharina Meinderts van der Beyl.
(Jeen Klasens, Burum, neemt in 1811 in Burum, de familienaam Sytsma aan; voor zichzelf en voor zijn dochter: Martje (1).)
Antje was 1835 boerin; 1849 koemelkersche.
Antje is overleden 28 april 1871 wijk A, huis nr 290, in Kollum; Jeen Klazes Sytsma is overleden 14 februari 1850 huis nr 47 in Kollum.

VIaa Teye, geboren 11 juni 1806 in Sijbaldeburen (Grootegast), zoon van Antje Rinses, en Goitsen Teyes.
Teye Gooitsens Vaatstra trouwt 16 mei 1834 in Kollumerland met Aukje Eltjes Roorda, geboren 2 november 1815 in Burum als Aukje Roorda, dochter van Ettjen Alberts Roorda en Wytske Folkerts Dijkstra.
Teye, landbouwer, is overleden 25 april 1860 in Augustinusga; Aukje, winkeliersche, is overleden 16 mei 1867 huis nr 151 in Kollum.

Kinderen:

 1. Gooitzen Vaatstra, geboren 12 februari 1835 in Burum, overleden 29 juni 1860 in Achtkarspelen.
 2. Eltje Vaatstra, geboren 10 februari 1836 in Burum.
  Eltje, timmerman, trouwt 2 mei 1867 in Kollumerland met Hiltje Sikkema, geboren 29 september 1843 in Kollumerland, dochter van Eelke Elzes Sikkema, (1871) arbeider, (1872) koopman, en Grietje Kornelis Dijkstra..
  Eltjen is overleden 19 augustus 1868 in Kollumerland; Hiltje is overleden 29 juli 1872 in Kollumerland.
  (Hiltje Sikkema hertrouwt 11 mei 1871 in Kollumerland met Sierk van der Veen, (1857) boerenknecht, wonende in Ee, (1871) arbeider, wonende in Westergeest, geboren 25 januari 1838 in Oudwoude, zoon van Sjoerd Sierks van der Veen, (1871) arbeider, en Wytske Ellens.)
  Kinderen:
  a. Tije Vaatstra, geboren 2 juli 1868 in Kollum. Teije, dienstknecht, is overleden 17 oktober 1894 in Pieterzijl (Grijpskerk).
 3. Antje Vaatstra, geboren 2 mei 1838 in Burum (zie VIIba).
 4. Wietske Vaatstra, geboren 29 januari 1841 in Visvliet (zie VIIbb)
 5. Rense Vaatstra, geboren 1 januari 1844 in Visvliet (zie VIIbc).
 6. Grietje Vaatstra, geboren 27 oktober 1846 in Kollum (zie VIIbd).

VIIba Antje Vaatstra, geboren 2 mei 1838 in Burum, dochter van Teye Vaatstra en Aukje Roorda.
Antje trouwt 21 mei 1859 in Achtkarspelen met Meindert Tjoelker, geboren 22 februari 1836 in Achtkarspelen, arbeider, zoon van Wytze Hielkes Tjoelker en Ytje de Vries.
Antje is overleden 18 april 1926 in Achtkarspelen; Meindert is overleden 8 februari 1901 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Wytze Tjoelker, geboren 8 maart 1860 in Augustinusga, overleden 14 februari 1863 in Augustinusga.
 2. Aukje Tjoelker, geboren 7 september 1861 in Buitenpost (zie VIIIbq).
 3. Wytze Tjoelker, geboren 12 december 1863 in Augustinusga.
  Wytze trouwt 8 juni 1889 in Achtkarspelen met Baukjen Kloosterman, geboren 18 januari 1850 in Achtkarspelen, dochter van Rindert Jans Kloosterman en Martje Klazes Appelhof.
  Baukjen is overleden 23 november 1905 in Achtkarspelen.
  Wytze Tjoelker hertrouwt 10 mei 1906 in Achtkarspelen met Berendtje Kooistra, geboren 19 juli 1879 in Augustinusga, dochter van Rinze Wierds Kooistra en Saakje Wolters Kamstra. Wytze was weduwnaar van Baukjen Kloosterman.
  Wijtze is overleden 10 oktober 1945, begraven in Augustinusga; Berendtje is overleden 19 april 1915 in Achtkarspelen, begraven in Augustinusga.
  Kinderen: 6.
 4. Tije Tjoelker, geboren 30 juli 1866 in Augustinusga.
  Tije trouwt 16 mei 1891 in Achtkarspelen met Antje Bijma, geboren 14 augustus 1871 in Opende, dochter van Folkert Sierks Bijma en Boukje Pieters Bijstra.
  Bevolking Achtkarspelen:
  Teije Meinderts Tjoelker, arbeider; geb: 30 juli 1866, Gekomen van Augustinusga, 15 mei 1911; Vertrokken naar Noord Amerika, 21 augustus 1918.
  Antje Folkerts Bijma; geb: 14 augustus 1871; Gekomen van Augustinusga, 15 mei 1911; Vertrokken naar Noord Amerika, 21 augustus 1918.
  Antje is overleden 7 mei 1959 in USA.
  Kinderen:
  a. Meindert Tjoelker, geboren 7 augustus 1891 in Achtkarspelen. Meindert is overleden 1975 in USA.
  b. Folkert Tjoelker, geboren 14 oktober 1892 in Achtkarspelen. Bevolking Achtkarspelen: Folkert Teyes Tjoelker; geb: 14 oktober 1892; Gekomen van Augustinusga, 18 mei 1912; Vertrokken naar Washington, 9 juli 1912.
  c. Wytze Tjoelker, geboren 1 februari 1895 in Achtkarspelen. Bevolking Achtkarspelen: Wytze Teyes Tjoelker; geb: 1 januari 1895; Gekomen van Augustinusga, 18 mei 1912; Vertrokken naar Duitsland, 9 juli 1912. Wytze is overleden 1975 in USA.
  d. Pier Tjoelker, geboren 19 december 1897 in Achtkarspelen. Bevolking Achtkarspelen: Pier Teyes Tjoelker; geb: 19 december 1897; Gekomen van Augustinusga, 15 mei 1911; Vertrokken naar Noord Amerika, 21 augustus 1918. Pier is overleden 1969 in USA.
  e. Antje Tjoelker, geboren 10 april 1899 in Achtkarspelen. Bevolking Achtkarspelen: Antje Teyes Tjoelker; geb: 10 april 1899; Gekomen van Augustinusga, 15 mei 1911; Vertrokken naar Noord Amerika, 21 augustus 1918.
  f. Hylke Tjoelker, geboren 14 november 1900 in Achtkarspelen. Bevolking Achtkarspelen: Hylke Teyes Tjoelker; geb: 14 november 1900; Gekomen van Augustinusga, 15 mei 1911; Vertrokken naar Noord Amerika, 21 augustus 1918. Hylke is overleden 1971 in USA.
  g. Rinze Tjoelker, geboren 18 september 1902 in Achtkarspelen. Bevolking Achtkarspelen: Rinze Teyes Tjoelker; geb: 18 september 1902; Gekomen van Augustinusga, 15 mei 1911; Vertrokken naar Noord Amerika, 21 augustus 1918. Rinze is overleden 1974 in USA.
  h. Martje Tjoelker, geboren 31 december 1910 in Achtkarspelen. Bevolking Achtkarspelen: Martje Teyes Tjoelker; geb: 31 december 1910; Gekomen van Augustinusga, 15 mei 1911; Vertrokken naar Noord Amerika, 21 augustus 1918.
 5. Ytje Tjoelker, geboren 28 februari 1868 in Augustinusga (Achtkarspelen) (zie VIIIbr).
 6. Wytske Tjoelker, geboren 19 juli 1870 in Augustinusga (Achtkarspelen) (zie VIIIbs).
 7. Hylke Tjoelker, geboren 28 juni 1873 in Augustinusga (Achtkarspelen).
  Hylke trouwt 11 mei 1901 in Achtkarspelen met Fokje de Haan.
  Kinderen:
  a. Meindert Tjoelker, geboren 27 februari 1902 in Achtkarspelen.
 8. Rinze Tjoelker, geboren 29 mei 1876 in Augustinusga (Achtkarspelen).
  Rinse trouwt 21 mei 1905 in Achtkarspelen met Jantje de Haan.
 9. Harmke Tjoelker, geboren 29 juli 1879 in Augustinusga (Achtkarspelen) (zie VIIIbu).

VIIIbq Aukje Tjoelker, geboren 7 september 1861 in Buitenpost, dochter van Antje Tijes Vaatstra en Meindert Wytzes Tjoelker.
Aukje trouwt 11 mei 1889 in Achtkarspelen met Ype Nobach, geboren 12 december 1859 in Surhuisterveen, zoon van Waatze Hermanus Nobach en Dieuwke Ypes van der Kooi.
Aukje is overleden 27 januari 1940 in Surhuizum; Ype is overleden 20 februari 1949 in Surhuizum.

Kinderen:

 1. Waatze Nobach, geboren 17 januari 1890 in Achtkarspelen, overleden 26 september 1893 in Achtkarspelen.
 2. Antje Nobach, geboren 17 juli 1892 in Surhuisterveen (Achtkarspelen).
  Antje trouwt 26 mei 1916 in Smallingerland met Wilhelmus Westerbrink, geboren 13 september 1882 in Smallingerland, zoon van Mente Westerbrink en Martha Jacobsma.
 3. Waatze Nobach, geboren 1 augustus 1894 in Achtkarspelen.
  Waatze trouwt 6 september 1918 in Ooststellingwerf met Iekje van der Werf, geboren 11 april 1897 in Ooststellingwerf, dochter van Marten van der Werf en Jitske van der Molen.
 4. Meindert Nobach, geboren 10 januari 1896 in Surhuisterveen (Achtkarspelen).
  Meindert trouwt 13 mei 1921 in Leek met Feiktje Roffel, geboren 21 september 1891 in Zevenhuizen (Leek), dochter van Willem Roffel en Femmina Kloosterman.
 5. Dieuwke Nobach, geboren 23 september 1897 in Achtkarspelen.
  Dieuwke trouwt 14 mei 1925 in Achtkarspelen met Hendrik van Schepen, geboren 24 augustus 1899 in Opende (Grootegast), zoon van Bonne van Schepen en Mientje Koop.
  Dieuwke is overleden 4 november 1992, begraven in Surhuizum (Achtkarspelen); Hendrik is overleden 11 juli 1965, begraven in Surhuizum (Achtkarspelen).

VIIIbr Ytje Tjoelker, geboren 28 februari 1868 in Augustinusga (Achtkarspelen), dochter van Antje Tijes Vaatstra en Meindert Wytzes Tjoelker.
Ytje trouwt 14 mei 1898 in Achtkarspelen met Harm Hiemstra, geboren 1 maart 1873 in Achtkarspelen als Harm Heemstra, zoon van Sjouktje Heemstra.
Bron: Gerry Groen; uit een boekje van het geslacht De Waard.

Kinderen:

 1. Sjouktje Heemstra, geboren 10 februari 1899 in Buitenpost (Achtkarspelen).
  Sjouktje trouwt met Henderikus de Vries, geboren 3 oktober 1897 in Nemaldumadeel, zoon van Wybe de Vries en Neeltje de Boer.
  Kinderen:
  a. Wybe de Vries, geboren 9 oktober 1924.
  b. Ytje de Vries, geboren 19 september 1927.
  c. Harm de Vries, geboren 17 februari 1930.
  d. Neeltje de Vries, geboren 28 januari 1934.
 2. Antje Heemstra, geboren 21 oktober 1900 in Achtkarspelen.
 3. Pieter Heemstra, geboren 26 november 1902 in Groningen.
  Pieter trouwt met Aaltje Hooghuis, geboren 23 november 1899.
  Pieter is overleden 18 maart 1988, begraven in Appingedam; Aaltje is overleden 15 mei 2000, begraven in Appingedam.
  Kinderen:
  a. Jantje Heemstra, geboren 1927.
  b. Jan Heemstra, geboren 1930.
 4. Aukje Heemstra, geboren 9 april 1905 in Groningen.
  Aukje trouwt met Jacob Mulder, geboren 20 januari 1902.
  Kinderen:
  a. Yltje Mulder, geboren 25 mei 1925.
  b. Eilkje Mulder, geboren 20 juni 1927.
  c. Harm Mulder, geboren 30 augustus 1928.
  d. Koert Mulder, geboren 15 augustus 1930.
  e. Sjouktje Mulder, geboren 16 december 1932.
 5. Meindert Heemstra, geboren 20 maart 1907 in Groningen.
  Meindert trouwt met Elisabeth Bos, geboren 24 september 1908.
  Kinderen:
  a. Harm Heemstra, geboren 10 februari 1931.
  b. Grietje Heemstra, geboren 1934.

VIIIbs Wytske Tjoelker, geboren 19 juli 1870 in Augustinusga (Achtkarspelen), dochter van Antje Teyes Vaatstra en Meindert Wytzes Tjoelker.
Wytske trouwt 13 augustus 1892 in Achtkarspelen met Brugt Douwes Douma, geboren 28 februari 1865 in Eestrum (Tietjerksteradeel), zoon van Douwe Brugts Douma en Sijke Sytzes de Haan.
Wijtske is overleden 15 mei 1951 in Zwaagwesteinde, begraven in Kollumerzwaag (Kollumerland); Brugt is overleden 27 januari 1926 in Groningen, begraven in Kollumerzwaag (Kollumerland).

Kinderen:

 1. Douwe Douma, geboren 10 oktober 1892 in Achtkarspelen, overleden 8 januari 1975, begraven in Kollumerzwaag (Kollumerland).
 2. Meindert Douma, geboren 25 maart 1895 in Achtkarspelen.
 3. Sijke Douma, geboren 30 november 1897 in Buitenpost (Achtkarspelen).
  Sijke trouwt 20 mei 1922 in Achtkarspelen met Goitzen Hoekstra, geboren 24 augustus 1891 in Rottevalle (Achtkarspelen), zoon van Pieter Martens Hoekstra en Sjoukje Veltman.
  Sijke is overleden 21 juli 1985, begraven in Surhuizum (Achtkarspelen); Goitzen is overleden 27 september 1983, begraven in Surhuizum (Achtkarspelen).
 4. Antje Douma, geboren 14 februari 1900 in Achtkarspelen, overleden 5 oktober 1982, begraven in Kollumerzwaag (Kollumerland).

VIIIbu Harmke Tjoelker, geboren 29 juli 1879 in Augustinusga (Achtkarspelen), dochter van Antje Vaatstra en Meindert Tjoelker.
Harmke trouwt 28 juni 1902 in Achtkarspelen met Sjouke Kazimier, geboren 9 september 1881 in Kollumerland als Sjouke Kazemier, zoon van Brugt Kazemier en Tætske Mulder.
Harmke is overleden 17 februari 1976, begraven in Kollum (Kollumerland); Sjouke is overleden 2 augustus 1974, begraven in Kollum (Kollumerland).

Kinderen:

 1. Brugt Kazimier, geboren 19 september 1902 in Kollumerland.
  Brugt trouwt met Douwtsen Meijer, geboren 28 juni 1903.
  Brucht is overleden 10 april 1975, begraven in Buitenpost (Achtkarspelen); Douwtsen is overleden 20 september 1988, begraven in Buitenpost (Achtkarspelen).

VIIbb Wietske Vaatstra, geboren 29 januari 1841 in Visvliet, dochter van Teye Vaatstra en Aukje Roorda.
Wietske trouwt 13 mei 1865 in Kollumerland met Tiete Faber, geboren 17 november 1835 in Burum, zoon van Ruurd Faber en Beike Zijlstra.
Tiete was 1883 - 1902 grofsmid.
Wietske is overleden 28 juli 1915 in Munnekezijl; Tiete is overleden 6 maart 1902 in Burum.

Kinderen:

 1. Aukje Faber, geboren 30 maart 1866 in Kollum (zie VIIIca).
 2. Ruurd Faber, geboren 11 april 1867 in Kollum (zie VIIIcb).
 3. Teye Faber, geboren 23 juni 1868 in Burum (zie VIIIcc).
 4. Beike Faber, geboren 28 januari 1870 in Burum, overleden 6 augustus 1870 in Burum.
 5. Wiebe Faber, geboren 23 september 1872 in Burum, overleden 28 november 1895 in Burum.
 6. Rinze Faber, geboren 20 maart 1877 in Burum.
  Rinze, grofsmid, trouwt 10 mei 1902 in Grijpskerk met Sibbeltje Hazenberg, geboren 19 december 1875 in Buitenpost, dochter van Meint Hazenberg, (1902) kastelein, en Hinke Annes Sietzema.
  Rinze is overleden 8 mei 1955, begraven in Tolbert; Sibbeltje is overleden 1 juni 1952, begraven in Tolbert.
 7. Beike Faber, geboren 30 september 1879 in Burum.
  Beike trouwt 24 september 1910 in Roden met Derk Bos, geboren 10 november 1867 in Obergum (Winsum), zoon van Jan Bos en Lena Niehoff. Derk was weduwnaar van Anna Kamstra.
  Beike is overleden 26 mei 1961, begraven in Midwolde; Derk is overleden 18 februari 1944 in Nietap (Roden), begraven in Midwolde.
 8. Gooitzen Faber, geboren 10 maart 1883 in Burum, overleden 28 april 1883 in Kollumerland.

VIIIca Aukje Faber, geboren 30 maart 1866 in Kollum,d ochter van Wytskse Vaatstra en Tiete Ruurds Faber.
Aukje trouwt 2 mei 1891 in Kollumerland met Jan Boersma, geboren 16 april 1862 in Ee, bakker, zoon van Jan Jans Boersma en Froukje Klazes Smits.
Auke is overleden 10 juni 1941 in Warffum, begraven in Munnekezijl; Jan is overleden 2 februari 1938 in Munnekezijl.

Kinderen:

 1. Wytske Boersma, geboren 11 april 1892 in Suameer.
  Wytske trouwt 1 mei 1915 in Kollumerland met Jurrien Huizenga, geboren 1 februari 1887 in Aduard, rijtuigmaker, zoon van Pieter Huizenga, (1915) rijtuigmaker, en Hillechien Beitsma.
 2. Jan Boersma, geboren 19 februari 1894 in Suameer.

VIIIcb Ruurd Faber, geboren 11 april 1867 in Kollum, zoon van Wietske Vaatstra en Tiete Ruurds Faber.
Ruurd trouwt 11 mei 1895 in Kollumerland met Grietje Buning, geboren 21 maart 1868 in Burum, dochter van Sytze Buning en Aaltje Kiestra.
Ruurd is overleden 11 oktober 1937 in Grootegast; Grietje is overleden 27 september 1932 in Grootegast.

Kinderen:

 1. Aaltje Faber, geboren 4 mei 1897 in Kollumerland.
  Aaltje trouwt 25 november 1920 in Kollumerland met Siert van der Woude, geboren 23 mei 1896 in Noordhorn, electricien, zoon van Johannes van der Woude, (1920) smid, en Hendriktje Zorge.

VIIIcc Teye Faber, geboren 23 juni 1868 in Burum, zoon van Wytske Vaatstra en Tiete Ruurds Faber.
Teye, grofsmid, trouwt 28 mei 1898 in Kollumerland met Grietje Pieters van der Heide, geboren 11 december 1874 in Bergum, dienstmeid, dochter van Pieter Pieters van der Heide en Lutske Storm.
Teije was 1910 arbeider; 1911 olieslagersknecht; 1912 arbeider.
Teije, molenaarsknecht, is overleden 3 mei 1912 in Grootegast.

Kinderen:

 1. Tiete Faber, geboren 17 december 1898 in Munnekezijl.
  Tiete trouwt 24 mei 1922 in Grijpskerk met Dirkje Hekstra, geboren 29 december 1898 in Burum, dochter van Hendrik Hekstra en Gooikjen de Vries.
  Tiete is overleden 19 oktober 1954, begraven in Visvliet; Dirkje is overleden 16 april 1931, begraven in Visvliet.
 2. Wiebe Faber, geboren 6 februari 1910 in Sebaldeburen, overleden 2 mei 1911 in Grootegast.
 3. Rense Faber, geboren 6 februari 1910 in Sebalduburen, overleden 16 februari 1910 in Grootegast.
 4. Wiebe Faber, geboren 9 maart 1912 in Sebaldeburen, overleden 13 maart 1912 in Grootegast.

VIIbc Rense Vaatstra, geboren 1 januari 1844 in Visvliet, zoon van Teye Goitsens Vaatstra en Aukje Eltjens Roorda.
Rense, arbeider, trouwt 20 mei 1871 in Achtkarspelen met Ruurdtje van der Berg, geboren 5 december 1835 in Drogeham, dochter van Hendrik Durks van der Berg en Jitske Hendriks van der Veen.
Ruurdtje is overleden 24 januari 1876 in Augustinusga.

Rense Vaatstra, arbeider, hertrouwt 16 mei 1878 in Achtkarspelen met Hendrikje Dijkstra, geboren 14 december 1853 in Gerkesklooster, dienstmeid, dochter van Wiebe Hendriks Dijkstra en Johanna Meinderts Bouma. Rense was weduwnaar van Ruurdtje van der Berg.
Rense, landbouwer, is overleden 8 april 1896 wijk B, huis nr 269, in Kollum; Hendrikje is overleden 11 mei 1929 in Huizum, begraven in Buitenpost.

Kinderen:

 1. Johanna Vaatstra, geboren 3 april 1879 in Buitenpost.
  Johanna trouwt 4 juni 1904 in Kollumerland met Hendrik Loonstra, geboren 4 mei 1880 in Kollum, schipper, zoon van Jan Loonstra en Sara Westra.
  Johanna is overleden 10 juli 1933 in Groningen; Hendrik is overleden 20 januari 1963 in Groningen.
 2. Aukje Vaatstra, geboren 2 september 1880 in Kollum, overleden 17 maart 1905 wijk B, huis nr 296, in Kollum, begraven in Buitenpost.
 3. Teye Vaatstra, geboren 26 april 1883 in Kollum, overleden 17 juni 1883 wijk B, huir nr 296, in Kollum, begraven in Buitenpost.
 4. Trijntje Vaatstra, geboren 20 februari 1885 in Kollum.
  Trijntje, dienstbode,  wonende in Buitenpost, trouwt 23 februari 1907 in Achtkarspelen met Jan Boon, geboren 15 mei 1886 in Grootegast, bakkersknecht, zoon van Lammert Boon en Vrouwkje Westerveld.
  Trijntje is overleden 14 juli 1965, begraven in Huizum; Jan is overleden 24 december 1967, begraven in Huizum.
 5. Teye Vaatstra, geboren 10 september 1886 in Kollumerland.
 6. Antje Vaatstra, geboren 10 februari 1888 in Kollum, overleden 29 maart 1888 wijk B, huis nr 269, in Kollum.

VIIbd Grietje Vaatstra, geboren 27 oktober 1846 in Kollum, dochter van Teye Gooitzens Vaatstra en Aukje Eltjens Roorda.
Grietje, naaister, trouwt 12 juni 1874 in Achtkarspelen met Jan Liekeles Wielinga, geboren 10 maart 1820 in Drogeham, zoon van Liekele Jans Wielinga en Teetske Jakobs Hoeksma.
Grietje is overleden 7 juni 1912 in Achtkarspelen; Jan is overleden 25 mei 1901 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Liekele Wielinga, geboren 8 augustus 1877 in Achtkarspelen.
  Lieke trouwt 26 september 1912 in Achtkarspelen met Gerkje Huisma, geboren 16 september 1891 in Achtkarspelen, dochter van Johannes Gerks Huisma en Marijke Kamper.
  Liekele is overleden 26 februari 1953, begraven in Drogeham; Gerkje is overleden 17 september 1984, begraven in Drogeham.

VIab Cornelis, geboren 26 november 1808 in Sijbaldeburen (Grootegast), zoon van Antje Rinses en Goitsen Teyes.
Kornelis Gooitsens Vaatstra, landbouwer, trouwt 21 december 1837 in Kollumerland met Jitske Elzes Siccama, geboren 18 oktober 1818 in Kollum als Jitske Siccama, dochter van Elze Pieters Siccama, landbouwer, en Sijke Tjerks Boersma, landbouwersche.
(Pieter Pieters, Kollum, neemt in 1811 in Kollum de familienaam Siccama aan; voor zichzelf, voor zijn kinderen: Elze (31), onder Burum, Betske (26), onder Burum, Cornelis (17) en voor zijn kleinkinderen (van Elze): Grietje (10), Tjerk (8), Pieter (6), Cornelis (4).)
Kornelis Gooitzens Vaatstra is overleden 23 april 1854 in Burum; Jitske Sikkema is overleden 10 mei 1897 in Grootegast, begraven in Lutjegast.

Kinderen:

 1. Elze Vaatstra, geboren 29 augustus 1838 in Kollum, overleden 1 juli 1843 in Kollumerland.
 2. Gooitzen Vaatstra, geboren 13 januari 1840 in Burum. Gooitzen, hulponderwijzer, is overleden 16 mei 1865 in Burum.
 3. Zijke Vaatstra, geboren 17 juli 1844 in Burum.
  Zijke trouwt 3 maart 1866 in Kollumerland met Eelke Leegstra, timmerman, geboren 1 april 1838 in Burum, zoon van Sytze Leegstra en Martje Stulpstra.
  Zijke is overleden 15 september 1924 in Hoogkerk; Eelke is overleden 27 januari 1918 in Kollumerland.
  Zie verder: Sytske Jetses & Froukje Johannes.
 4. Antje Vaartstra, geboren 14 februari 1847 in Burum, overleden 31 januari 1866 in Burum.
 5. Elsje Vaartstra, geboren 27 januari 1852 in Burum (zie VIIbe).

VIIbe Elsje Vaartstra, geboren 27 januari 1852 in Burum, dochter van Kornelis Gooitzens Vaartstra en Jitske Elzes Sikkema.
Elsje trouwt 13 mei 1882 in Kollumerland met Willem Kooi, geboren 22 juni 1856 in Lutjgegast (Grootegast), landbouwer, zoon van Jakob Boukes Kooi en Martha Jans Hamming.
Elsje is overleden 3 oktober 1918 in Grootegast, begraven in Lutjegast; Willem is overleden 8 april 1932 in Grootegast, begraven in Lutjegast.

Kinderen:

 1. Jitske Kooi, geboren 21 mei 1888 in Lutjegast (Grootegast).
  Jitske trouwt 27 februari 1910 in Grootegast met Eise Pijl, geboren 23 november 1886 in Grootegast, zoon van Auke Pijl, landbouwer, en Ettje van Hijlkema.
  Jitse is overleden 26 november 1971, begraven in Kolhorn; Eise is overleden 3 augustus 1978, begraven in Kolhorn.
 2. Jakob Kooi, geboren 5 maart 1891 in Lutjegast (Grootegast).
  Jakob trouwt 20 januari 1922 in Grootegast met Bregtje Rozema, geboren 25 februari 1897 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Hendrik Rozema en Sjieuke Boersma.
  Jakob is overleden 10 februari 1972, begraven in Lutjegast; Bregtje is overleden 16 oktober 1963, begraven in Lutjegast.
  Zie voor één van de kinderen van Jakob Kooi & Bregtje Rozema: Klaas Arends Tolner & Geertruid Geerts (Bazuin).

VIac Pietje Goitzens Vaatstra, geboren 28 november 1813 in Burum, dochter van Antie Rinzes Keegstra en Goitzen Feyes Vaatstra.
Pietje Gooytzens Vaatstra trouwt 10 mei 1833 in Kollumerland met Kornelus Eerdzes Oostenbrug, tuinman, gedoopt 22 februari 1806 in Eestrum als Kornelus Eerdzes, zoon van Eedse Teunis en Wijke Tædes.
Pietje was 1873 arbeidster.
Pietje Vaartstra is overleden 21 september 1891 wijk A, huis nr 224, in Kollum; Kornelis Eertzes Oostenbrug, arbeider, is overleden 6 januari 1851 onder Burum in huis nr 91.

Kinderen:

 1. Eertze Oostenbrug, geboren 21 januari 1834 in Kollumerland (zie VIIbf).
 2. Antje Oostenbrug, geboren 10 september 1835 in Kollumerland, overleden 28 september 1835 in Kollumerland.
 3. Gooitzen Oostenbrug, geboren 20 augustus 1836 in Kollumerland.
  Gooitzen trouwt ?
  Gooitzen is overleden 15 juli 1894 in Kollumerland (gehuwd).
 4. Antje Oostenbrug, geboren 30 september 1838 in Kollumerland (zie VIIbg).
 5. Tæde Oostenburg, geboren 3 maart 1841 in Kollumerland (zie VIIbh).
 6. Wijke Oostenbrug, geboren 15 april 1843 in Kollumerland, overleden 29 oktober 1848 in Kollumerland.
 7. Lolkje Oostenbrug, geboren 23 februari 1846 in Kollumerland (zie VIIbi).
 8. Sybe Oostenbrug, geboren 14 maart 1848 in Kollumerland, overleden 20 april 1848 in Kollumerland.
 9. Wijke Oostenbrug, geboren 3 april 1849 in Burum (Kollumerland).
  Wijke, dienstmeid, wonende in Kollum, trouwt 15 mei 1873 in Kollumerland met Ary Frijling, boerenknecht, geboren 8 maart 1845 in Burum (Kollumerland), zoon van Adrianus Arys Frijling, (1873) koopman, en Jisseltje Jans Katsma.
  Ary was 1874 - 1879 arbeider.
  Kinderen:
  a. Adrianus Frijling, geboren 20 februari 1874 in Burum (Kollumerland).
  b. Kornelis Frijling, geboren 28 november 1875 in Kollum (Kollumerland).
  c. Klaas Frijling, geboren 5 december 1877 in Kollum (Kollumerland).
  d. Eertze Frijling, geboren 18 december 1879 in Kollum (Kollumerland).

VIIbf Eertze Oostenbrug, geboren 21 januari 1834 in Kollumerland, zoon van Pietje Vaatstra en Kornelus Oostenbrug.
Eertze trouwt 19 mei 1866 in Kollumerland met Jeltje Liebes Veenstra, geboren 13 juni 1834 in Achtkarspelen, dochter van Liebe Jakobs Veenstra en Sjoerdtje Berends de Meer.
Eertze was 1891 koopman.

Kinderen:

 1. Pietje Oostenbrug, geboren 3 maart 1867 in Kollum (zie VIIIcf).
 2. Sjoerdje Oostenbrug, geboren 1 oktober 1868 in Kollum. Sjoerdtje, dienstmeid, is overleden 20 juni 1891 in Kollum, wonende in Oldekerk.
 3. Antje Oostenbrug, geboren 19 oktober 1869 in Kollum, overleden 27 mei 1870 in Kollumerland.
 4. Antje Oostenbrug, geboren 24 november 1870 in Kollum (zie VIIIcg).
 5. Grietje Oostenbrug, geboren 27 mei 1873 in Kollum, overleden 14 juni 1873 in Kollumerland.
 6. Grietje Oostenbrug, geboren 3 mei 1877 in Kollum.
  Grietje trouwt 23 april 1903 in Oldekerk met Jan Top, scheepstimmerknecht, geboren 5 maart 1878 in Zuidhorn, zoon van Jannes Top, (1872) wegarbeider, (1903 - 1909) wegwerker, en Hiltje Noordveld, (1872) dienstmeid.
  Grietje is overleden 11 juni 1957 in Marum; Jan is overleden 13 februari 1955 in Marum.
 7. Lolkje Oostenbrug, geboren 23 maart 1879 in Kollum, overleden 25 maart 1879 in Kollumerland.

VIIIcf Pietje Oostenbrug, geboren 3 maart 1867 in Kollum, dochter van Eertze Oostenbrug en Jeltje Veenstra.
Pietje trouwt 2 juli 1891 in Groningen met Albert Spaak, varensgezel, geboren 18 augustus 1863 in Burum, zoon van Egbert Spaak, (1891) varensgezel, en Jeltje Pel.
Albert was 1915 broodventer; 1922 depothouder.
Pietje is overleden 14 maart 1956 in Groningen: Albert is overleden 29 november 1951 in Groningen.

Kinderen:

 1. Jeltje Spaak, geboren 20 april 1892 in Groningen.
  Jeltje trouwt 4 november 1915 in Groningen met Jan Haan, timmerman, geboren 21 december 1890 in Enumatil (Leek), zoon van Jan Haan, (1871, 1889, 1915) timmerman, en Grietje Renkema.
  Jan is overleden 14 september 1955.
 2. Egbert Spaak, geboren 25 juni 1893 in Groningen.
  Egbert trouwt met Aukje Kooistra, geboren 15 mei 1893.
  Egbert is overleden 30 juli 1973, begraven in Groningen; Aukje is overleden 9 maart 1968, begraven in Groningen.
 3. Eertze Spaak, geboren 24 april 1896 in Groningen.
 4. Grietje Spaak, geboren c 1897 in Groningen.
  Grietje trouwt op 25-jarige leeftijd 17 augustus 1922 in Groningen met Pier Kooistra, onderwijzer, geboren 17 oktober 1896 in Burum, zoon van Habbo Kooistra, (1922) winkelier, en Froukje Kramer.
 5. Trijntje Spaak, geboren 26 februari 1905.
  Trijntje trouwt met Marten Boelens, geboren 2 januari 1905 in Groningen, zoon van Tamme Lucas Boelens, (1899) behanger, en Trijntje Faber.
  Trijntje is overleden 26 november 1998; Marten is overleden 27 januari 1957.

VIIIcg Antje Oostenbrug, geboren 24 november 1870 in Kollum, dochter van Eertze Oostenbrug en Jeltje Veenstra.
Antje, dienstmeid, trouwt 19 mei 1894 in Grootegast met Harke van der Vries, dienstknecht, geboren 27 oktober 1862 in Sebaldeburen (Grootegast), zoon van Siepke van der Vries, (1861) boerenknecht, dagloner, (1867, 1878) dagloner, (1894 - 1915) arbeider, en Jakoptje Bolt, (1861) dienstmeid , (1896) arbeidster.
Harke was 1920 landbouwarbeider.
Antje is overleden 10 augustus 1955, begraven in Ezinge; Harke is overleden 22 november 1956, begraven in Ezinge.

Kinderen:

 1. Eertze van der Vries, geboren 22 maart 1895 in Grootegast.
  Eertze, schoenmaker, trouwt 12 mei 1920 in Winsum met Limtje Veenstra, geboren 27 maart 1895 in Winsum, dochter van Siebrand Veenstra, (1894) opzichter, en Geertruida Broelis (1894) naaister.
  Eertze is overleden 9 februari 1971, begraven in Winsum; Limtje is overleden 5 februari 1971, begraven in Winsum.

VIIbg Antje Oostenbrug, geboren 30 september 1838 in Kollumerland, dochter van Pietje Vaatstra en Kornelus Oostenburg.
Antje trouwt 16 mei 1867 in Tietjerksteradeel met Albert Faber, geboren 16 februari 1838 in Tietjerksteradeel, zoon van Doeke Alberts Faber en Jantje Wobbes Plantinga.
Antje is overleden 26 maart 1908 in Tietjerksteradeel; Albert is overleden 3 augustus 1920 in Tietjerksteradeel.

Kinderen:

 1. Jantje Faber, geboren 14 februari 1868 in Tietjerksteradeel.
  Jantje Alberts Faber trouwt 12 juni 1897 in Tietjerksteradeel met Obbe Venstra, geboren 20 april 1864 in Menaldumadeel, zoon van Tjerk Obbes Venstra en Akke Willems Hollander.
  Jantje is overleden 23 januari 1931 in Tietjerksteradeel; Obbe is overleden 28 september 1939 in Idaarderadeel.
  Kinderen:
  a. Antje Venstra, geboren 29 maart 1898 in Tietjerksteradeel.
  b. Akke Venstra, geboren 3 maart 1901 in Tietjerksteradeel, overleden 8 januari 1926 in Tietjerksteradeel.
 2. Pietje Faber, geboren 3 november 1869 in Tietjerksteradeel, overleden 14 februari 1885 in Tietjerksteradeel.
 3. Doeke Faber, geboren 25 januari 1872 in Tietjerksteradeel, overleden 14 maart 1873 in Tietjerksteradeel.
 4. Grietje Faber, geboren 31 maart 1874 in Tietjerksteradeel, overleden 13 juni 1875 in Tietjerksteradeel.
 5. Doeke Faber, geboren 31 mei 1876 in Oenkerk (Tietjerksteradeel).
  Doeke Alberts Faber trouwt 16 mei 1903 in Tietjerksteradeel met Hiltje Wiegers Papa, geboren 2 oktober 1880 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Wieger Jans Papa en Stijntje Jans Plantinga.
  Doeke is overleden 21 april 1959, begraven in Oudega (Smallingerland); Hiltje is overleden 8 maart 1949, begraven in Oudega (Smallingerland).
 6. Kornelis Faber, geboren 18 oktober 1877 in Tietjerksteradeel, overleden 5 augustus 1901 in Tietjerksteradeel.
 7. Wobbe Faber, geboren 11 april 1879 in Tietjerksteradeel.
  Wobbe Alberts Faber trouwt 15 mei 1909 in Tietjerksteradeel met Trijntje Venema, geboren 25 januari 1891 in Tietjerksteradeel, dochter van Klaas Hendriks Venema en Antje Aukes de Vries.
  Wobbe is overleden 12 december 1921, begraven in Lippenhuizen (Opsterland); Trijntje is overleden 28 juni 1981, begraven in Lippenhuizen (Opstserland).

VIIbh Tæde Oostenburg, geboren 3 maart 1841 in Kollumerland, zoon van Pietje Vaatstra en Kornelus Oostenburg.
Tæde trouwt 10 mei 1879 in Kollumerland met Jacobje Terpstra, geboren 18 januari 1845 in Kollumerland als Jacobje Jongstra, dochter van Sytze Abeles Jongstra en Lijsbert Jacobs Zandstra.
Bij de geboorte-aangiften van haar kinderen heeft Jacobje als achternaam Torpstra.
Tæde is overleden 16 mei 1907 in Kollumerland; Jacobje Torpstra is overleden 19 februari 1910 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Elisabeth Oosterbrug, geboren 10 juni 1865 in Kollumerland (zie VIIIcs).
 2. Pietje Oostenbrug, geboren 18 februari 1880 in Kollum.
  Pietje trouwt 13 mei 1905 in Achtkarspelen met Evert Stuivenwold, geboren 28 augustus 1875 in Twijzel, zoon van Jakob Stuivenwold en Antje Triemstra.
  Pietje Oostenbrug hertrouwt 20 april 1921 in Grijpskerk met Sipke van der Zaag, arbeider, geboren 5 februari 1873 in Waarden, zoon van Jochum van der Zaag, (1893, 1903, 1904) arbeider, en IJbeltje de Vries. Pietje was weduwe van Evert Stuivenwold; Sipke was weduwnaar van Grietje Zijlstra.
  Pietje is overleden 29 januari 1944, begraven in Munnekezijl; Sipke is overleden 12 februari 1963, begraven in Munnekezijl.
 3. Sytze Oostenburg, geboren 2 augustus 1883 in Kollumerland.
  Sytze trouwt 26 september 1908 in Kollumerland, met legitimatie van dochter Renske, met Doetje Donker, geboren 12 maart 1888 in Kollumerland, dochter van Luitjen Donker en Renske Bijlsma.
  Sijtse is overleden 18 april 1933, begraven in Niezijl (Zuidhorn); Doetje is overleden 18 mei 1943, begraven in Niezijl (Zuidhorn).

VIIIcs Elisabeth Oosterbrug, geboren 10 juni 1865 in Kollumerland, dochter van Tæde Oosterbrug en Jakobje Torpstra.
De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 10 mei 1879.
Elisabeth Oostenbrug trouwt 7 mei 1887 in Kollumerland met Hendrik Roeters, geboren 10 januari 1865 in Kollumerland, zoon van Hendrik Roeters en Aukje Jacobs Postema.
Hendrik was 1919 arbeider.

Kinderen:

 1. Hendrik Roeters, geboren 25 juli 1887 in Kollumerland.
  Hendrik trouwt 28 mei 1910 in Kollumerland met Jacobje Donker, geboren 7 maart 1892 in Kollumerland, dochter van Luitjen Donker en Renske Bijlsma.
  Hendrik en Jacobje zijn 7 juni 1933 in Almelo gescheiden.
 2. Jakob Roeters, geboren 6 januari 1889 in Kollumerland.
  Jakob trouwt 16 mei 1908 in Kollumerland met Eke van Houten, geboren 17 april 1890 in Kollumerland, dochter van Klaas van Houten en Froukje Ellens.
  Jakob en Eke zijn 18 mei 1933 in Alkmaar gescheiden.
 3. Aukje Roeters, geboren 24 december 1893 in Burum.
  Aukje trouwt 6 oktober 1919 in Groningen met de 23-jarige Jakob Roerig, arbeider, geboren c 1896 in Bedum, zoon van Hindrik Roerig, (1891) boerenknecht, (1917, 1919) arbeider, en Willemtje Groenewold, (1891) dienstmeid.

VIIbi Lolkje Oostenbrug, geboren 23 februari 1846 in Kollumerland, dochter van Pietje Gooitzens Vaatstra en Kornelus Eertzes Oostenburg.
Lokje Kornelis Oostenbrug trouwt 15 mei 1869 in Dantumadeel met Symon Eeltjes Terpstra, geboren 30 september 1839 in Dantumadeel als Symon Terpstra, zoon van Eeltje Jenses Terpstra en Antje Symons Vellinga.
Lokje was 1893, 1897 dagloonster, 1899 arbeidster, 1905 dagloonster; Symon was 1893, 1897 daglooner, 1899 arbeider, 1905 daglooner.

Kinderen:

 1. Antje Terpstra, geboren 16 juni 1869 in Birdaard (zie VIIIcw).
 2. Kornelis Terpstra, geboren 13 augustus 1871 in Birdaard (zie VIIIcx).
 3. Pietje Terpstra, geboren 11 september 1874 in Birdaard (zie VIIIcy).
 4. Eeltje Terpstra, geboren 13 april 1877 in Birdaard.
  Eeltje, werkman, trouwt 7 december 1899 in Ten Boer met Tunniske Scheeringa, dienstmeid, geboren 9 januari 1879 in Odekerk, dochter van Timen Scheeringa, (1878) landbouwer, en Jantje Kremer, (1883) landbouwersche.
  Eeltje is overleden 16 augustus 1951 in St.Annen, begraven in Ten Boer; Tunniske is overleden 2 oktober 1955 in Garmerwolde, begraven in Ten Boer.
 5. Lieuwe Terpstra, geboren 8 februari 1880 in Kollumerland.
 6. Guitze Terpstra, geboren 14 mei 1883 in Ten Boer (zie VIIIdb).
 7. Weike Terpstra, geboren 7 oktober 1888 in Ten Boer.
  Weike, dienstmeid, trouwt 29 april 1909 in Ten Boer met Sijbolt Slagter, machinist, geboren 24 oktober 1879 in Thesinge (Ten Boer), zoon van Klaas Slagter en Grietje Hooft.
  Weike is overleden 19 februari 1941, begraven in Zevenhuizen; Sijbolt is overleden 4 oktober 1966, begraven in Zevenhuizen.

VIIIcw Antje Terpstra, geboren 16 juni 1869 in Birdaard, dochter van Lolkje Kornelis Oostenbrug en Symen Eeltjes Terpstra.
Antje, dienstmeid, trouwt 20 mei 1893 in Ten Boer met Jan Wicherts, dienstknecht, geboren 14 februari 1865 in Ten Boer, zoon van Joan Diedrik Wicherts, (1893) daglooner, en Janna Bolhuis, (1893) dagloonster.
Antje was 1913 dagloonster; Jan was 1913 daglooner, 1919 veehouder.

Kinderen:

 1. Joan Diedrik Wicherts, geboren 24 maart 1894 in Ten Boer.
  Joan Diedrik, daglooner, trouwt 18 december 1913 in Ten Boer met Johanna Boer, dienstmeid, geboren 23 november 1895 in Garmerwolde, dochter van Jan Boer, (1883, 1907) daglooner, (1911) arbeider, en Anna Rozeboom, (1883, 1907, 1913) dagloonster.
  Kinderen:
  a. Antje Wicherts, geboren 1914 in Ten Boer.
  b. Anna Wicherts, geboren 1915 in Ten Boer.
  c. Jan Wicherts, geboren 1918 in Ten Boer.
 2. Lolkje Wicherts, geboren 6 juli 1899 in Ten Boer.
  Lolkje trouwt 5 juni 1919 in Ten Boer met Pieter Thies Vink, daglooner, geboren 22 september 1892 in Ten Boer, zoon van Pieter Vink, (1911) daglooner, (1919) veehouder, en Ludgerdina Bolhuis.
  Lolkje is overleden 29 oktober 1967, begraven in Ten Boer; Pieter Thies is overleden 30 oktober 1974, begraven in Ten Boer.

VIIIcx Kornelis Terpstra, geboren 13 augustus 1871 in Birdaard, zoon van Lolkje Kornelis Oostenbrug en Symen Eeltjes Terpstra.
Kornelis, dienstknecht, trouwt 13 mei 1899 in Ten Boer met de 25-jarige Bougien van Santen, dienstmeid, geboren c 1874 in Haren, dochter van Reinder van Santen en Jantje Blom.
Kornelis was 1922 landbouwer; Bougien was 1922 landbouwster.

Kinderen:

 1. Lolktje Terpstra, geboren 9 augustus 1899 in Ten Boer.
  Lolkje trouwt 22 juni 1922 in Ten Boer, wettiging 1 kind, met Cornelis Kluiter, daglooner, geboren 27 juli 1895 in Bedum, zoon van Hindrik Kluiter, (1886) landbouwersknecht, (1889, 1898) daglooner, (1913) arbeider, (1914, 1922) daglooner, en Elisabeth Tabak, (1886) dienstmeid.
  Lolktje is overleden 11 september 1979, begraven in Bedum; Cornelis is overleden 6 juli 1968, begraven in Bedum.

VIIIcy Pietje Terpstra, geboren 11 september 1874 in Birdaard, dochter van Lolkje Kornelis Oostenbrug en Symen Eeltjes Terpstra.
Pietje, dienstmeid, trouwt 22 mei 1897 in Ten Boer met Menne Blink, daglooner, geboren 6 januari 1870 in Woltersum (Ten Boer), zoon van Antonie Blink en Trientje Klappenga, (1897) dagloonster.
Pietje was 1919 arbeidster; Menne was 1919 arbeider; 1922 landbouwer.
Pietje is overleden 27 februari 1951 in Zevenhuizen; Menne is overleden 24 september 1958 in Zevenhuizen.

Kinderen:

 1. Trientje Blink, geboren c 1898 in Woltersum (Ten Boer).
  Trientje trouwt op 21-jarige leeftijd 17 mei 1919 in Leek met de 25-jarige Roelf Ridder, arbeider, geboren c 1894 in Thesinge (Ten Boer), zoon van Berend Ridder, (1893) dienstknecht, (1919) arbeider, (1920) daglooner, en Hilje Dijkema, (1893) dienstmeid, (1919) arbeidster, (1920) dagloonster.
 2. Lolkje Blink, geboren 3 oktober 1899 in Woltersum (Ten Boer).
  Lolje trouwt 2 september 1922 in Leek met Jannes Aalders, voerman, geboren 24 oktober 1898 in Zevenhuizen (Leek), zoon van Koenraad Aalders, (1922) landbouwer, en Martje de Vries.
  Jannes is overleden 30 juli 1947, begraven in Marum.
  Lolkje Blink hertrouwt met E. Dijksterhuis.
  Lokje is overleden 13 december 1985, begraven in Zevenhuizen.

VIIIdb Guitze Terpstra, geboren 14 mei 1883 in Ten Boer, zoon van Lolkje Kornelis Oostenbrug en Symen Eeltjes Terpstra.
Guitze trouwt 18 mei 1905 in Ten Boer met Doetje Postma, dienstmeid, geboren 16 juli 1882 in Garmerwolde, dochter van Egbert Postma, (1905) daglooner, en Aaltje Oomkes.
Guitze is overleden 2 mei 1953, begraven in Bedum; Doetje is overleden 20 augustus 1956, begraven in Bedum.

Kinderen:

 1. Egbert Johannes Terpstra, geboren 30 juli 1911 in Ten Boer (zie IXb).

IXb Egbert Johannes Terpstra, geboren 30 juli 1911 in Ten Boer, zoon van Guitze Terpstra en Doetje Postma.
Egbert Johannes trouwt 12 mei 1942 in Bedum met Antje Wiltjer, geboren 16 mei 1920 in Middelstum, dochter van Hendrik Wiltjer en Hilje Kranenberg.
Egbert Johannes is overleden 10 juli 1999 in Bedum.

Kinderen:

 1. Hilje Doetje Terpstra, geboren 17 december 1942 in Bedum.
  Hilje Doetje trouwt 18 augustus 1967 met Marinus Hindrikkus Severijn, geboren 26 mei 1935 in Peize, zoon van Dirk Jan Severijn en Trijntje Alfs.
 2. Dora Henny Terpstra, geboren 10 mei 1944 in Bedum.
  Dora Henny trouwt 2 augustus 1968 in Bedum met Hein van Dalen, geboren 16 december 1944 in Assen, zoon van Sipke van Dalen en Grietje Seubring.

VIad Lolkjen Vaatstra, geboren 30 juli 1816 in Burum, dochter van Antje Rinzes Keegstra en Goitzen Teyes Vaatstra.
Lolkjen Gooitzens trouwt 19 maart 1835 in Kollumerland met Jan Johannes Dijkstra, geboren 12 augustus 1810 in Munnekezijl, gedoopt 9 september 1810 in Burum als Jan Dijkstra, boerenknecht, zoon van Johannes Maitses Dijkstra en Emke Kornelis.
Jan Johannes Dijkstra vertrekt op 22 april 1874 met zijn gezin naar Middelstum.
Jan, dagloner, is overleden 9 maart 1876 in Winsum.
De weduwe Lolkje Vaatstra, dagloonster, keert 9 mei 1876 terug naar Burum. In 1880 woont ze daar nog met haar drie jongste kinderen.
In 1889 wonen Lokje en haar 4 kinderen Willemke, Johannes, Rinze en Imke in Grand Rapids, Michigan, boards 1 rear 411 Grandville avenue.
Solkye (Lolkjen) was weduwe van John; Wilka (Willemke) was naaister; Johannes was arbeider; Rensa (Rinze) was arbeider; Amka (Imke) was naaister.

Kinderen:

 1. Emkje Dijkstra, geboren 24 oktober 1835 in Burum, overleden is overleden 2 december 1853 in Burum.
 2. Antje Dijkstra, geboren 21 december 1837 in Burum (zie VIIbj).
 3. Willemke Dijkstra, geboren 10 juli 1840 in Burum.
 4. Gooitzen Dijkstra, geboren 25 augustus 1843 in Burum.
  Gooitzen trouwt 12 mei 1870 in Kollumerland met Trijntje Kloosterman, geboren 2 juni 1841 in Burum, dochter van Jan Lammerts Kloosterman en Ankje Geerts Schut.
  Het gezin verhuist 1875 naar Grijpskerk.
  In 1889 wonen Gooitzen, Trijntje en de kinderen Ankje, Lolkje en Eke in Grand Rapids, Michigan, w s Charles, 3 s of Sherman.
  Guitsen (Gooitzen) was arbeider.
  In 1920 woont Gooitzen in Grand Rapids, Kent, Michigan.
  Kinderen:
  a. Ankje Dijkstra, geboren 23 augustus 1871 in Burum.
  b. Lolkje Dijkstra, geboren 11 mei 1875 in Burum.
  c. Eke Dijkstra, geboren in Grijpskerk.
 5. Johannes Dijkstra, geboren 19 september 1846 in Burum.
 6. Rinze Dijkstra, geboren 9 september 1849 in Burum.
 7. Imke Dijkstra, geboren 11 april 1854 in Burum

VIIbj Antje Dijkstra, geboren 21 december 1837 in Burum, dochter van Lolkje Vaatstra en Jan Dijkstra.
Antje trouwt 8 mei 1862 in Kollum met Anne Sevinga, geboren 15 februari 1835 in Burum, zoon van Ieke Sevinga en Tjitske Boonstra.
Antje is overleden 20 april 1906 in Burum; Anne is overleden 28 juni 1874 in Burum.

Kinderen:

 1. Jan Sevinga, geboren 10 september 1863 in Burum (zie VIIIdf).
 2. Yke Sevenga, geboren 15 april 1865 in Burum (zie VIIIdg).
 3. Lolkje Sevinga, geboren 6 maart 1867 in Burum, overleden 29 december 1875 in Burum.
 4. Tjitske Sevinga, geboren 8 maart 1869 in Burum.
  Tjitske trouwt 21 mei 1892 in Kollumerland met Wybe de Haan, geboren 29 september 1866 in Hardegarijp, zoon van Antje de Haan.
  Kinderen:
  a. Antje de Haan, geboren 12 juli 1892 in Burum, overleden 18 februari 1893 in Burum.
  b. Antje de Haan, geboren 13 december 1893 in Burum.
  c. Lolkje de Haan, geboren 10 januari 1897 in Burum, overleden 27 juli 1899 in Burum.
  d. Anne de Haan, geboren 30 juli 1899 in Burum.
 5. Emke Sevinga, geboren 5 januari 1871 in Burum (zie VIIIdi).
 6. Anne Sevinga, geboren 13 augsutus 1874 in Burum (zie VIIIdj).

VIIIdf Jan Sevinga, geboren 10 september 1863 in Burum, zoon van Antje Jans Dijkstra en Anne Ykes Sevinga.
Jan trouwt 17 mei 1887 in Kollumerland met Maaike Postma, geboren 18 februari 1867 in Burum, dochter van Jan Postma en Sjoukje Heemstra.
Jan was 1918, 1920 arbeider; Maaike was 1920 arbeidster.

Kinderen:

 1. Anne Sevinga, geboren 27 februari 1888 in Burum.
  Anne, arbeider, trouwt 30 mei 1918 in Grijpskerk met Wietske Zwerwer, geboren 8 april 1891 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Tjibbele Zwerwer, (1878, 1918) visscher, en Hilligje Postma, (1878) dienstmeid.
  Anne is overleden 1 januari 1960, begraven in Visvliet; Wietske is overleden 30 mei 1961, begraven in Visvliet.
  Kinderen:
  a. Hilligje Sevinga, geboren 4 oktober 1919 in Visvliet (Grijpskerk).
 2. Jan Sevinga, geboren 23 april 1890 in Burum.
  Jan trouwt 20 mei 1920 in Grijspkerk met Johanna van Esch, geboren 26 januari 1896 in Sebadeburen (Grootegast), dochter van Jan van Esch, (1888) arbeider; (1916 -1931) watermolenaar, en Zwaantje Andriessen.
 3. Ieke Sevinga, geboren 1 augsutus 1897 in Burum.
  Ieke trouwt 4 mei 1922 in Kollumerland met Sjoukje Dijkstra, geboren 1 november 1899 in Augsbuurt, dochter van Albert Dijkstra en Cornelia Adema.
 4. Sjoukje Sevinga, geboren 18 maart 1902 in Visvliet (Grijpskerk).
  Sjoukje trouwt met Dirk de Boer, geboren 26 februari 1896.
  Sjoukje is overleden 20 oktober 1989, begraven in Visvliet; Dirk is overleden 22 februari 1974, begraven in Visvliet.

VIIIdg Yke Sevenga, geboren 15 april 1865 in Burum, zoon van Antje Jans Dijkstra en Anne Ykes Sevenga.
Yke, dienstknecht, trouwt 16 mei 1891 in Grijpskerk met Jantje Venekamp, dienstmeid, geboren 5 septmber 1867 in Aduarderzijl (Ezinge), dochter van Jakob Venekamp en Mentje van der Schans.
Yke was 1917 daglooner; 1922 landarbeider.

Kinderen:

 1. Anne Sevenga, geboren 21 mei 1892 in Pieterzijl (Grijpskerk).
  Anne, daglooner, trouwt 5 mei 1917 in Ulrum met Janneke Hoekstra, geboren 25 september 1895 in Vierhuizen (Ulrum), dochter van Gerrit Hoekstra, (1903 - 1917) daglooner, en Sytske Leenborg, (1903, 1905) dagloonersche.
 2. Mentje Sevenga, geboren 20 maart 1894 in Pieterzijl (Grijspkerk).
  Mentje trouwt 30 januari 1922 in Kloosterburen met Arnold van der Til, betonwerker, geboren 13 januari 1894 in Oldekerk, zoon van Harmannus van der Til, (1879 - 1907) arbeider, (1914) landbouwer, (1915, 1917) arbeider, en Trientje Huistra, (1879) dienstmeid.
  Arnold is overleden 16 september 1942 in Ulrum.

VIIIdi Emke Sevinga, geboren 5 januari 1871 in Burum, dochter van Antje Dijkstra en Anne Sevinga.
Emke, dagloonersche, trouwt 6 juni 1891 in Urlum met Jacob Sloot, boerenknecht, geboren 23 oktober 1862 in Kollum, zoon van Jan Sloot, (1886, 1890) arbeider, (1891, 1895) daglooner, en Grietje Pompstra, (1886, 1890) arbeidster, (1891, 1895) dagloonersche.
Jacob was 1914 arbeider.
Emke is overleden 7 januari 1916 in Groningen.
(Jacob Sloot, arbeider, hertrouwt 30 mei 1918 in Groningen met de 35-jarige Bouktje Timmer, (1903) dienstbode, geboren c 1883 in Kommerzijl (Oldehove), dochter van Klaas Timmer, (1903) slager, en Willemke van der Zaag. Jacob was weduwnaar van Emke Sevinga; Bouktje was weduwe van Albert Fritsma.
Jacob was 1920 fabrieksarbeider; 1922 arbeider.)

Kinderen:

 1. Sijtse Sloot, geboren 5 augustus 1891 in Zoutkamp (Ulrum).
  Sijtse, stoker, trouwt 3 september 1914 in Groningen met Franciska Poulina Jager, geboren 15 februari 1895 in Groningen, dochter van Melle Jager, (1892, 1912, 1914) arbeider, en Sophia Kok.
  Kinderen:
  a. Emma Tjitsina Sloot, geboren 7 februari 1915 in Groningen.
  b. Sophia Sloot, geboren 26 augustus 1917 in Groningen.
 2. Anne Sloot, geboren 6 november 1983 in Niekerk (Ulrum).
  Anne, slagersknecht, trouwt 3 juli 1920 in Noordbroek met Lammechina Jantina Westerdiep, geboren 14 juni 1898 in Noordbroek, dochter van Egbert Westerdiep, (1891 -1920) smid, en Antje Blaauw, (1898) dienstmeid.
  Anne en Lammechina Jantina zijn 4 juni 1947 in Leeuwarden gescheiden.
  Kinderen:
  a. Emma Sloot, geboren 5 juni 1922 in Groningen.
  b. Egbert Jacob Sloot, geboren 22 april 1930 in Groningen.
 3. Jan Sloot, geboren 10 februari 1896 in Groningen.
  Jan, slager, trouwt 6 juli 1922 in Groningen, wettiging 1 kind, met Antje Harms, geboren 6 december 1896 in Groningen, dochter van Obbo Harms, (1895) bakker, (1922) kuiper, en Willemina Jongbloed.
  Kinderen:
  a. Wilhelmina Sloot, geboren 2 februari 1915 in Groningen.
  b. Emma Jacoba Sloot, geboren 3 april 1923 in Olst.

VIIIdj Anne Sevinga, geboren 13 augsutus 1874 in Burum, zoon van Antje Dijkstra en Anne Sevinga.
Anne, arbeider, trouwt 15 mei 1902 in Grijpskerk met Renstje Harkema, dienstbode, geboren 14 februari 1880 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Brantje Harkema, (1879) daglooner, (1902) arbeider, en Jeltje Boersma, (1902) arbeidster.
Anne en Renstje zijn 18 mei 1923 in Grijpskerk gescheiden.
Anne is overleden 20 april 1949 in Groningen, begraven in Visvliet; Renstje is overleden 7 november 1952 in Visvliet.

Kinderen:

 1. Brantje Sevinga, geboren 3 september 1902 in Burum.
 2. Antje Sevinga, geboren 31 maart 1904 in Burum.
  Antje trouwt 15 november 1928 in 's-Gravenzande met Dirk Voskamp, geboren 6 oktober 1902 in 's-Gravenzande.
  Antje is overleden 20 september 1982 in 's-Gravenzande; Dirk is overleden 4 maart 1892 in 's-Gravenzande.
 3. Anne Sevinga, geboren 19 juli 1918 in Visvliet.
  Anne, militair, trouwt 15 september 1943 met Josephina Adriana Gertrude Stienstra, geboren 17 december 1922 in Paramaribo, dochter van Antonius Johannes Hendrikus Stienstra, militair, en Antoinette Cornelia van Staden.

VIae Jan Vaatstra, geboren 8 mei 1821 in Burum, zoon van Antje Rinzes Keegstra en Goitzen Teyes Vaatstra.
Jan Goitzens Vaatstra, landbouwer, trouwt 12 mei 1849 in Kollumerland met Trijntje Harkes Wridzers, geboren 7 maart 1818 huis nr 123 in Zuidhorn, wonende in Grijpkerk, dochter van Harke Writzers en Heilinga Jans van Hellinga. De huwelijksakte vermeldt: Bruid tekent "Wristers")
Jan woonde 1849 onder Kollum, 1850 in Kollum.
Jan was 1879, 1881, 1883 landbouwer.
Jan, landbouwer, is overleden 2 april 1885 in Kesemer (Oldekerk); Trijntje Wristers is overleden 23 februari 1891 in Sebaldeburen (Grootegast), wonende in Oldekerk.

Kinderen:

 1. Harke Vaatstra, geboren 24 mei 1850 in Kollum, overleden 1 juni 1870 in Kollumerpomp.
 2. Gooitzen Vaartstra, geboren 22 april 1852 in Kollum, overleden 6 februari 1853 huis nr 5 wijk D onder Kollum.
 3. Goitzen Vaatstra, geboren 12 januari 1854 in Kollum (zie VIIbl).
 4. Heilina Vaatstra, geboren 9 juni 1856 in Kollum (zie VIIbm).
 5. Antje Vaatstra, geboren 4 december 1857 in Kollumerpomp (zie VIIbn).
 6. Ida Vaartstra, geboren 27 augustus 1861 in Kollum (zie VIIbo).

VIIbl Goitzen Vaatstra, geboren 12 januari 1854 in Kollum, zoon van Jan Goitzens Vaatstra en Trijntje Harkes Fridzer.
(De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Fridzers" en "Vridzers"; zij trouwt als "Wridzers".)
Goitzen Vaartstra, landbouwer, trouwt 28 mei 1881 in Oldekerk met de 28-jarige Trientje Kremer, geboren c 1853 in Oldekerk, dochter van Jan Jacobs Kremer, (1881, 1893) landbouwer, en Anna Geerts Nieuwhof.
Trientje is overleden op 39-jarige leeftijd 13 januari 1893 in Oldekerk.

Kinderen:

 1. Jan Vaarstra, geboren 30 april 1888, overleden 11 juni 1977, begraven in Tolbert (Leek).
 2. Jantje Vaarstra, geboren 3 oktober 1889 in Niekerk.
  Jantje trouwt met  Joldert van Dijk, geboren 25 augustus 1884 in Siegerswoude, zoon van Jan van Dijk en Jantje Kremer.
  Jantje is overleden 18 februari 1978 in Marum, begraven in De Wilp; Joldert is overleden 3 februari 1967 in Marum, begraven in De Wilp.

Goitzen Vaartstra, koopman, hertrouwt 18 september 1896 in Oldekerk met Barbara van der Werf, huishoudster, geboren 7 januari 1865 in Wildervank, dochter van Hinderikus van der Werf, (1860) scheepsbouwer, (1893) scheepstimmerman, en Maria Goeree. Goitzen was weduwnaar van Trientje Kremer.
Goitzen was 1922 commissionair.
Goitzen is overleden 31 (akte) of 29 (grafsteen) maart 1936 in Zuidlaren, wonende in Oldekerk, begraven in Niekerk; Barbera is overleden 20 maart 1947 in Ten Post, begraven in Niekerk.

Kinderen:

 1. Maria Vaartstra, geboren 5 april 1897 in Oldekerk.
  Maria trouwt 30 november 1922 in Oldekerk met Alje Woltjer, timmerman, geboren 17 februari 1898 in Ten Post (Ten Boer), zoon van Geert Woltjer, (1890) timmerman, en Gezina Groenewold, (1890) dienstmeid.
  Maria is overleden 2 mei 1989, begraven in Ten Boer; Alje is overleden 7 mei 1986, begraven in Ten Boer.
 2. Trijntje Vaarstra, geboren 31 december 1899 in Oldekerk.
  Trijntje trouwt met Gouke Ezinga, geboren 23 maart 1899.
  Trijntje is overleden 26 augustus 1998 in Zuidhorn, begraven in Niekerk; Gouke is overleden 17 oktober 1977, begraven in Niekerk.
 3. Hinderikus Vaartstra, geboren 12 april 1901 in Oldekerk.
  Hinderikus trouwt met Elsiene Bernardina Wessels, geboren 8 augustus 1901 in Borkum.
  Hinderikus is overleden 10 december 1986 in Delfzijl; Elsiene Bernardina is overleden 29 januari 1940 in Delfzijl.
 4. Heilienadus Vaartstra, geboren 19 september 1902 in Oldekerk.
  Heilienadus trouwt 12 juni 1929 met Alieda Krol, geboren 5 november 1907 in Uithuizen.
  Heilienadus is overleden 1994, begraven in Neerlandia (Alberta; Canada); Alieda is overleden 1992, begraven in Neerlandia (Alberta; Canada).
 5. Hendrik Lucas Vaatstra, geboren 6 februari 1904 in Oldekerk.
  Hendrik Lucas trouwt 1 mei 1933 met Johanna Hartholt, geboren 6 februari 1909.
  Hendrik Lucas is overleden 20 november 1986 in Groningen, begraven in Roden; Johanna is overleden 26 oktober 1985 in Appelscha, begraven in Roden.

VIIbm Heilina Vaatstra, geboren 9 juni 1856 in Kollum, dochter van Jan Gooitzens Vaatstra en Trijntje Harkes Fridsers.
(De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Fridzers" en "Vridzers"; zij trouwt als "Wridzers".)
Heilina Vaartstra trouwt 22 november 1879 in Oldekerk met de 30-jarige Hotze Scheeringa, landbouwer, geboren 1849 in Sebaldeburen (Grootegast), zoon van Karst Hotzes Scheeringa, (1840 -1878) landbouwer, en Geertje Reinders Kuipers. Hotze was weduwnaar van Trijntje de Vries.
Hotze, landbouwer, is overleden 23 februari 1885 in Grootegast.

Kinderen:

 1. Trijntje Scheeringa, geboren c 1881 in Sebaldeburen (Grootegast).
  Trijntje trouwt op 28-jarige leeftijd 8 juli 1909 in Grootegast met de 27-jarige Jan Knollema, landbouwer, geboren c 1882 in Slochteren, zoon van Hendrik Knollema, (1878 -1909) landbouwer, en Rijntje Haak, (1878) dienstmeid.
 2. Jan Scheeringa, geboren c 1882 in Sebaldeburen (Grootegast).
  Jan, vervener, trouwt op 27-jarige leeftijd 27 mei 1909 in Grootegast met zijn 32-jarige achternicht Martje Scheeringa, geboren c 1877 in Sebaldeburen (Grootegast), dochter van Tonnis Scheeringa, (1875 - 1909) landbouwer, en Lamke Meinema.
 3. Geert Scheeringa, geboren c 1884 in Sebaldeburen (Grootegast).
  Geert, landbouwer, trouwt op 24-jarige leelftijd 23 april 1908 in Zuidhorn met zijn 25-jarige achternicht Emke Nieuwhof, geboren c 1883 in Oldekerk, dochter van Pieter Nieuwhof, (1882 - 1908) landbouwer, en Jantje Scheeringa.
  Emke is overleden op 37-jarige leeftijd 3 december 1920 in Grootegast.
 4. Reinder Scheeringa, geboren 13 december 1884 in Sebaldeburen (Grootegast) (zie VIIIds).

Heilina Vaartstra, landbouwersche, hertrouwt 15 juni 1889 in Grootegast met Jan Boerema, dienstknecht, geboren 19 augustus 1854 in Oldekerk, zoon van Harm Boerema, (1853) koopman, en Trijntje Cazemier, (1853) dienstmeid, (1889) landbouwersche. Heilina was weduwe van Hotze Scheeringa.
Jan was 1921 landbouwer.
Heilina is overleden 13 augustus 1920 in Grootegast, begraven in Sebaldeburen; Jan is overleden 21 maart 1939 in Grootegast, begraven in Sebaldeburen.

Kinderen:

 1. Harm Boerema, geboren 17 september 1889 in Grootegast.
  Harm trouwt 13 mei 1922 in Eelde met Henderika Jager, geboren 16 juni 1896 in Paterswolde (Eelde), dochter van Geert Jager, arbeider, en Antje Mutze.
  Harm is overleden 19 maart 1974 in Assen.
 2. Antje Boerema, geboren 6 juli 1892 in Sebadeburen (Grootegast).
  Antje trouwt 25 janauri 1921 in Grootegast met Koop Geert Doornbos, geboren 14 december 1892 in Slochteren, zoon van Evert Doornbos, (1889 - 1921) landbouwer, en Kornelia Mulder.
  Antje is overleden 3 mei 1961 in Winschoten; Koop Geert is overleden 1 april 1966 in Vlagtwedde.
 3. Klaas Boerema, geboren 1 augustus 1894 in Grootegast.
  Klaas trouwt 17 november 1933 in Grootegast met Henderika Nienhuis, geboren 18 september 1896 in Sebaldeburen (Grootegast).
  Klaas is overleden 6 oktober 1974 in Grootegast, begraven in Sebaldeburen; Henderika is overleden 12 janauri 1981, begraven in Sebaldeburen.
 4. Harke Gooitsen Boerema, geboren 5 april 1897 in Grootegast.
  Harke Gooitsen trouwt 19 augsutus 1927 in Vlagtwedde met Geertruida van Klinken, geboren 5 nvoember 1902 in Exloërmond (Odoorn), dochter van Albert van Klinken, landbouwer, en Rika Bergman.
  Geertruida is overleden 13 december 1943 in Groningen.
  Harke Gooitsen Boerema hertrouwt 29 juli 1947 in Leek met Wiea Hooites, geboren 28 april 1923 in Slochteren.
  Harke is overleden 23 november 1982 in Groningen.

VIIIds Reinder Scheeringa, geboren 13 december 1884 in Sebaldeburen (Grootegast), zoon van Heilina Vaarstra en Hotze Scheeringa.
Reinder, landbouwer, trouwt 14 mei 1910 in Leek met Emke Nieuwhof, geboren 19 maart 1883 in Midwolde (Leek), dochter van Geert Nieuwhof, (1873) landbouwer, (1903) landgebruiker, ( 1910) landbouwer, en Antje Tuintjer, (1910) landbouwersche.
Reinder is overleden 18 maart 1968, begraven in Midwolde; Emke is overleden 1 oktober 1956, begraven in Midwolde.

Kinderen:

 1. Hotze Scheeringa, geboren 4 februari 1911 in Midwolde (Leek).
  Hotze trouwt met Elizabeth Weits, geboren 4 ? 1918.
  Hotze is overleden 1 april 1991, begraven in Midwolde; Elizabeth is overleden 5 december 2001, begraven in Midwolde.
 2. Antje (Annie) Scheeringa, geboren 7 oktober 1912 in Midwolde (Leek).
  Annie trouwt met Gerrit Dijk, geboren 11 mei 1907 in Marum.
  Annie is overleden 23 september 1982 in Marum; Gerrit is overleden 9 juli 1972 in Groningen.
 3. Heilina Scheeringa, geboren 24 december 1913 in Midwolde (Leek).
  Heilina trouwt met Jan Hendrik Hofkamp.
 4. Geertje (Gé) Scheeringa, geboren 20 november 1916 in Midwolde (Leek).
  Gé trouwt met Willem van der Sluis, geboren 20 mei 1914.
  Gé is overleden 18 februari 1997, begraven in Midwolde; Willem is overleden 11 januari 2001, begraven in Midwolde.
 5. Geert Scheeringa, geboren 21 maart 1918 in Midwolde (Leek).
  Geert trouwt met Anke Wierenga.
  Geert is overleden 28 december 1978.

VIIbn Antje Vaatstra, geboren 4 december 1857 in Kollumerpomp, dochter van Jan Gooitzens Vaatstra en Trijntje Harkes Fridsers.
(De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Fridzers" en "Vridzers"; zij trouwt als "Wridzers".)
Antje Vaartstra trouwt 27 december 1879 in Oldekerk met de 26-jarige Kornelis Togtema, geboren c 1853 in Niekerk (Oldekerk), zoon van Garmt Kornelis Togtema, (1850 - 1860) landbouwer, en Grietje Steenhuizen, (1879 - 1884) landbouweres.
Kornelis was 1881 landbouwer; 1884, 1885 grutter; 1908 winkelier; 1921 kruidenier.
Antje is overleden 4 oktober 1943 in Niekerk, begraven in Niekerk; Kornelis, winkelier, is overleden op 79-jarige leeftijd 28 januari 1933 in Oldekerk.

Kinderen:

 1. Garmt Kornelis Togtema, geboren c 1882 in Oldekerk.
  Garmt Kornelis, veldwachter, trouwt op 26-jarige leeftijd 12 maart 1908 in Zuidhorn met de 23-jarige Anna Zuidersma, geboren c 1885 in Zuidhorn, dochter van Feike Zuidersma, (1884) opzichter, (1908 - 1913) timmerman, en Hindrikje Rozeboom.
 2. Trijntje Togtema, geboren 11 augustus 1885 in Oldekerk, overleden 15 augustus 1885 in Oldekerk.
 3. Grietje Togtema, geboren c 1894 in Niekerk (Oldekerk).
  Grietje, dienstbode, trouwt op 27-jarige leeftijd 30 april 1921 in Oldekerk met de 24-jarige Hendrik Reitsema, machinist, geboren c 1897 in Faan, zoon van Hendrik Reitsema, (1894) boerenknecht, (1921) landbouwer, en Jacobje Cazemier, (1894) dienstmeid.

VIIbo  Ida Vaartstra, geboren 27 augustus 1861 in Kollum, dochter van Jan Vaartstra en Trijntje Harkes Wrisders.
(De geboortekate vermeldt: N.B. Moeder trouwt als "Wridzer".)
Ida trouwt 26 mei 1883 in Niekerk met Douwe Riemersma, landbouwer, geboren 15 juli 1840 in Kollum, zoon van Ebbele Meinderts Riemersma en Antje Douwes Douma.
Douwe was 1887 kastelein; 1889 herbergier; 1892 kastelein.
Douwe is overleden 2 november 1897 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Ebbele Riemersma, geboren 24 augustus 1884 in Kollum.
  Ebbele, boterhandelaar, trouwt 2 februari 1911 in Groningen met Aaffien Brongers, geboren 8 maart 1885 in Groningen, dochter van Eppo Brongers, (1882) brievenbesteller, en Trijntje Bos.
  Ebbele is overleden 27 februari 1960 in Hilversum; Aaffien is overleden 3 april 1967 in Zuidlaren.
 2. Jan Riemersma, geboren 4 januari 1887 in Kollum.
 3. Trijntje Riemersma, geboren 21 september 1889 in Kollum.
  Trijntje trouwt 27 juni 1918 in Kollum met Piebe Brongers, (1912) behanger, geboren 2 maart 1887 in Groningen, zoon van Jan Douwe Brongers, (1883 - 1912) behanger, (1919) stoffeerder, en Helena Martinus. Piebe was weduwnaar van Gerarda Alida Strabbing.
  Trijntje is overleden 3 september 1975 in Apeldoorn; Piebe is overleden 9 september 1948 in Apeldoorn.
 4. Antje Riemersma, geboren 6 april 1892 in Kollum.
  Antje trouwt 10 februari 1921 in Kollumerland met Jan Voetelink, commies ter Secretarie, wonende in Huizen, geboren 21 oktober 1896 in Steenwijk, zoon van Johannes Voetelink en Maria Elisabeth de Wit.

Ida Vaartstra, logementhoudster, hertrouwt 10 mei 1900 in Kollumerland met Egbert Beitschat, herbergier, fotograaf, geboren 20 november 1871 in Harlingen, zoon van Sietse Beitschat en Henderika Mossink.
Op bladzijde 157/158 van het boekje: "Handel en ambacht in Kollum 1925-1975", samengesteld door R. Bosgraaf, T. Hogendorp en F.Ozinga, (Kollum, 1978) staat het volgende vermeld:
De fotograaf Egbert Beitschat.
"Als we over de fotografen te Kollum spreken moet de aandacht vooral gevestigd worden op Egbert Beitschat, die het oude Kollum op vele fraaie foto's heeft vastgelegd. Beitschat werd in 1871 te Harlingen geboren en overleed te Kollum in 1931. Op 10 mei 1900 huwde hij met Yda Vaartstra (1861-1937) uit welk huwelijk in 1901 een dochter werd geboren: Hendrika Heiliena, die nog leeft en veel over haar vader vertelde.
Egbert Beitschat werkte een aantal jaren op het kantoor van notaris De Jong te Koudum en daar leerde hij het fotograferen. Terug in Kollum huwde hij met Yda Vaartstra, die logementhoudster was in Het Oude Rechthuis. Beitschat werd toen herbergier maar bleef met veel enthousiasme zijn beroep als fotograaf uitoefenen. In 1922 werd Het Oude Rechthuis verkocht aan Arnold Ozinga en betrok Beitschat "De Posthoorn" aan het Rechthuisplein.
Toen Beitschat in Het Rechthuis woonde had hij zijn atelier aan de Voorstraat, achter het pand van Heeger; later kwam dit atelier naast de "Posthoorn". Zijn donkere kamer had hij in de stal van Het Oude Rechthuis en daarna in het Posthoorn-atelier. Het atelier was open van april tot oktober, omdat het voor de rest van het jaar te koud was. Beitschat werkte niet alleen in het atelier, maar ook veel buitenshuis: straatgezichten, dorpsgezichten, gebouwen etc. zette hij ook op portret. Hij fotografeerde bijvoorbeeld de Voorstraat, de Gereformeerde Kerk in aanbouw, de sluis te Munnikezijl, plaggehutten in Zandbulten, de Willem Lore weg en het Witwaterbos. Tot zijn onderwerpen behoorden ook aktuele gebeurtenissen, zoals de landing van Guillaux te Kollum in 1913, het turnfeest van Vlugheid en Kracht in 1904 en 12 dode koeien in een uitgebrande stal. Voor de dokumentatie van Kollum uit het begin van deze eeuw zijn wij Beitschat grote dank verschuldigd. Bij verschillende restauraties wordt nog van zijn foto's gebruik gemaakt. Soms kreeg Beitschat opdracht van de gemeente om verdronken personen te fotograferen, terwijl hij ook dikwijls in opdracht van de ouders dode kinderen in hun kistje portretteerde, een in die dagen veel voorkomende gewoonte.
Beitschat werkte met een grote technische camera met glasplaten. Dikwijls laadde hij het geheel op zijn fiets om zich buiten ongestoord aan zijn grote liefde te kunnen wijden. Hij was bevriend met de beroemde Groninger fotograaf Piet Kramer, die na Beitschat's dood diens apparatuur overnam. Helaas werden alle glasnegatieven vernietigd; begrijpelijk, omdat die veel ruimte innamen, maar toch erg jammer, omdat er ongetwijfeld nog veel opnamen van oud-Kollum bij waren".

Ida is overleden 16 februari 1937 in Apeldoorn, begraven in Kollum; Egbert is overleden 22 oktober 1930 in Kollum.

Kinderen:

 1. Hendrika Heiliena Beitschat, geboren 18 april 1901 in Kollum.

VIaf Antje Vaartstra, geboren 11 september 1825 in Burum, dochter van Antje Rinzes Keegstra en Gooitzen Teyes Vaartstra.
Antje Gooitzens Vaartstra trouwt 21 februari 1852 in Kollumerland met Derk Jacobus Bijlsma, geboren 19 maart 1808 in Burum als Derk Jacobus, zoon van Jacobus Hindriks en Geertruida Derks.
Antje is overleden 19 februari 1869 huis nr 165 in Kollum; Dirk Jacobus, gardenier, is overleden 8 april 1881 iwijk A, huir nr 139, in Burum.

Kinderen:

 1. Jacobus Bijlsma, geboren 6 juni 1852 in Kollum (zie VIIbp).
 2. Gooitzen Bijlsma, geboren 12 oktober 1854 in Kollumerland (zie VIIbq).

VIIbp Jacobus Bijlsma, geboren 6 juni 1852 in Kollum, zoon van Antje Gooitzens Vaartstra en Durk Jacobus Bijlsma.
Jacobus, arbeider,  trouwt 15 mei 1879 in Kollumerland met Martha Bijma, dienstmeid, geboren 19 maart 1853 in Grootegast, dochter van Foppe Barelds Bijma, (1865 - 1877) daglooner, en Goitsche Martens Damstra, (1865, 1877) dagloonster.
Martha was 1912 winkelierster.
Jacobus is overleden 15 maart 1902 in Kollumerland; Martha is overleden 10 mei 1932 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Antje Bijlsma, geboren 19 april 1880 in Kollumerpomp.
  Antje trouwt 10 mei 1902 in Kollumerland met Tjibbe Woude, geboren 6 december 1878 in Engwierum.
  Antje is overleden 12 oktober 1971 in Kollum; Tjibbe is overleden 8 november 1953 in Kollum.
 2. Dirk Bijlsma, geboren 2 oktober 1882 in Kollumerland, overleden 12 juni 1886 in Kollumerland.
 3. Foppe Bijlsma, geboren 29 november 1884 in Kollumerland.
  Foppe, handelsreiziger, trouwt 1 augustus 1912 in Nieuwe Pekela met de 26-jarige Anna Elsina de Boer, geboren c 1886 in Nieuwe Pekela, dochter van Hermannus de Boer, (1869) zeeman, (1912) manufacturier, en Anna Mulder.

VIIbq Gooitzen Bijlsma, geboren 12 oktober 1854 in Kollumerland, zoon van Antje Gooitzens Vaartstra en Durk Jacobus Bijlsma.
Gooitzen trouwt 12 mei 1883 in Kollumerland met Detje Bokstra, geboren 1 april 1849 in Kollumerland, dochter van Reinder Roelofs Bokstra en Gaatske Rinzes Wiersma.
Detje is overleden 10 augustus 1897 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Gaatske Bijlsma, geboren 29 november 1884 in Kollumerpomp, overleden 24 juni 1931 in Kollumerpomp, begrave in Kollum.
 2. Antje Bijlsma, geboren 4 december 1885 in Kollumerland.
 3. Geeske Bijlsma, geboren 28 februari 1887 in Kollumerland.
  Geeske trouwt 23 mei 1914 in Kollumerland met Teerde Scheepvaart, geboren 9 juli 1884 in Kollumerland, zoon van Jan Scheepvaart en Johanna Kootstra.
  Geeske is overleden 7 januari 1975, begraven in Kollum; Teerde is overleden 2 oktober 1968, begraven in Kollum.
 4. Dirk Bijlsma, geboren 23 januari 1888 in Kollum, overleden 13 juni 1981 in Kollum.
 5. Reinder Bijlsma, geboren 18 maart 1889 in Kollum.
  Reinder trouwt met Grietje Riemersma, geboren 16 mei 1895 in Burum, dochter van Wieger Riemersma en Harmke Sikkens.
  Reinder is overleden 21 mei 1961 in Kollumerpomp, begraven in Kollum; Grietje is overleden 20 december 1962 in Kollumerpomp, begraven in Kollum.
 6. Jacobus Bijlsma, geboren 25 mei 1890 in Kollumerpomp, overleden 1 december 1952 in Kollumerpomp, begraven in Kollum.

Gooitzen Bijlsma hertrouwt 13 oktober 1900 in Kollumerland met Neeltje Katsma, geboren 5 oktober 1867 in Anjum, dochter van Sippe Botes Katsma en Antje Jans van Dijke. Gooitzen was weduwnaar van Detje Bokstra.
Gooitzen is overleden 11 februari 1937 in Warfstermolen, begraven in Kollum; Neeltje is overleden 17 september 1941 in Burum, begraven in Kollum.

Kinderen:

 1. Sippe Bijlsma, geboren 21 maart 1901 in Kollumerland.
  Sippe trouwt met Aaltje de Groot, geboren 16 augustus 1900 in Kollumerland, dochter van Meindert de Groot en Klaaske Muller.
  Sippe is overleden 18 oktober 1974, begraven in Kollum; Aaltje is overleden 5 augustus 1996, begraven in Kollum.

Vl Kornelis Rinses, geboren 25 september 1786 in Burum, gedoopt 17 december 1787 in Burum, zoon van Rinse Hessels en Pietje Cornelis.
Cornelis Renzes trouwt 21 juli 1808 in Burum  met Sjoerdtje Tietes, geboren 29 oktober 1789 in Burum, gedoopt 22 november 1789 in Burum, dochter van Tiete Jacobs en Antje Ruurds.
 (Trouwregister Hervormde gemeente Burum-Munnekezijl, 1808; DTB nr.: 448, 1772 - 1811; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 juli 1808, Burum; Man: Cornelis Renzes, Burum; Vrouw: Sjoerdtje Tietes, Burum.)
(Tyete Jacobs, Burum, neemt in 1811 in Burum de familienaam Faber aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Sjoertje (22), Jacob (20), Henke (14), Jan (9), Grytje (6), Ruurt (2).)
Kornelis was 1834- 1842 landbouwer, 1846 winkelier, 1855 arbeider; Sjoertje was 1834 - 1842 landbouwersche, 1846 winkeliersche,1855 arbeidster.
Kornelis Renzes Keegstra, arbeider, is overleden 19 november 1855 in Niehove (Oldehove); Sjoertje Tietes Faber, arbeidster, is overleden 19 november 1856 in Niehove (Oldehove).

Kinderen:

 1. Renze Kornelis, geboren 27 maart 1810 in Burum, gedoopt 22 april 1810 in Burum (zie VIag).
 2. Antie Cornelis Keegstra, geboren 21 maart 1812 in Burum (zie VIah).
 3. Pietje Keegstra, geboren 20 februari 1814 in Burum, overleden 7 juni 1815 in Gerkesklooster.
 4. Pyttje Kornelis Keegstra, geboren 15 mei 1816 in Gerkesklooster. Pietje Kornelis Keegstra, naaister, is overleden 23 juni 1840 in Niehove.
 5. Tiete Kornelis Keegstra, geboren 30 oktober 1818 in Gerkesklooster (zie VIai).
 6. Jacob Kornelis Keegstra, geboren 11 juli 1824 in Niehove (zie VIaj).

VIag Renze Kornelis, geboren 27 maart 1810 in Burum, gedoopt 22 april 1810 in Burum, zoon van Cornelis Rinzes en Sjoerdje Tietes.
Rense Kornelis Keegstra, landbouwer, trouwt 23 januari 1835 in Oldehove met de 21-jarige Antje Eibes Smit, dienstmaagd, geboren c 1814 in Ezinge, dochter van Eibe Pieters Smit, (1835) arbeider, (1842) dagloner, en Geertruid Bernardus Sonius, (1835) arbeidster, (1842) daglonersche.
Antje Eibes Smit is overleden op 27-jarige leeftijd 21 juli 1840 in Niehove (Oldehove).

Kinderen:

 1. Sjoertje Keegstra, geboren 13 februari 1836 in Aduard (op de Ham).
  Sjoertje, naaister, trouwt 1 maart 1858 in Grijpskerk met Fokke Kloostra, schipper, geboren 20 december 1830 in Kommerzijl (Grijpskerk), zoon van Siemon Fokke Kloostra, (1840, 1843) schipper, (1855) winkelier, en Anje Derks Drenth, (1855, 1858) winkeliersche.
 2. Kornelis Keegstra, geboren 2 februari 1838 in Niehove (Oldehove).
  Kornelis, koopman, trouwt 4 mei 1864 in Oldehove met de 24-jarige Elizabeth Woldijk, dienstmeid, geboren c 1840 in Aduard, dochter van Pouwel Woldijk, (1839) dienstknecht, (1845 - 1855) inlandsche kramer, en Aaltje Pieters Bos, (1839) dienstmaagd, (1864 - 1882) winkeliersche.
  Kornelis was 1880 koopman.
  Kinderen:
  a. Renze Keegstra, geboren 8 februari 1865 in Niehove (Oldehove).
  b. Pauwel Keegstra, geboren 28 december 1866 in Niehove (Oldehove).
  c. Anne Keegstra, geboren 28 april 1869 in Niehove (Oldehove).
  d. Hendrik Keegstra, geboren 14 februari 1871 in Niehove (Oldehove).
  e. Antje Keegstra, geboren c augustus 1880 in Niehove (Oldehove), overleden (oud 2 maand) 14 oktober 1880 in Niehove (Oldehove).
  f. Kornelis Keegstra, geboren 13 september 1887 in Niehove (Oldehove).

Rense Kornelis Keegstra, koopman, hertrouwt 28 juli 1842 in Oldehove met Jantje Ennes Kuipers, (1818) boerenmeid, (1835) arbeidster, (1842) huishoudstser, geboren 19 juli 1795 in Hoogkerk, dochter van Enne Pieters, (1815) werkman, (1817) slagter, (1818) timmerman, (1825) slagter, en Brechtje Harms. Rense was weduwnaar van Antje Eibes Smit; Jantje (Antje) was weduwe van Jan Harms Hummel.
Rense was 1858 kramer; 1864 koopman; Jantje was 1848 winkeliersche.
Rense Keegstra, koopman, is overleden 20 mei 1872 in Niezijl (Grijpskerk); Jantje Kuipers is overleden 15 januari 1870 in Niezijl (Grijpskerk).

VIah .Antie Cornelis Keegstra, geboren 21 maart 1812 in Burum, dochter van Cornelis Rinzes Keegstra en Sjoerdje Tietes Faber.
Antje Cornelis Keegstra trouwt 31 mei 1834 in Oldehove met Harke Jans Hamstra, schipper, geboren 2 augustus 1801 in Niehove, zoon van Jan Harkes Hamstra, (1830, 1834) landbouwer, en Grietje Matthijus Meijer, (1826) renteniersche.
Antje was 1839 winkeliersche; Harke was 1839 winkelier, 1860 arbeider.
Antje Kornelis Keegstra is overleden 23 september 1855 in Niehove (Oldehove).

Kinderen:

 1. Grietje Hamstra, geboren 8 november 1836 in Niehove (Oldehove).
  Grietje, boerendienstmeid, trouwt 14 mei 1860 in Oldehove met Fokke Kloostra, boerenknecht, geboren 17 april 1829 in Burum, zoon van Pieter Fokkes Kloostra, (1860) arbeider, en Henke Wybes Veenstra, (1860) arbeidster.
 2. Sjoertje Hamstra, geboren 1838 in Niehove (Oldehove), overleden (oud 13 week) 20 januari 1839 in Niehove (Oldehove).
 3. Sjoertje Hamstra, geboren c 1840 in Niehove (Oldehove).
  Sjoertje, boerenmeid, trouwt op 29-jarige leeftijd 20 mei 1869 in Oldehove met de 25-jarige Reinder Mulder, boerenknecht, geboren c 1844 in Niehove (Oldehove), zoon van Hendrik Pieters Mulder, (1843) boereknecht, (1869) daglooner, (1871, 1873) arbeider, en Geertje Reinders Sipkes (1843) dienstmaagd.

VIai Tiete Kornelis Keegstra, geboren 30 oktober 1818 in Gerkesklooster, zoon van Kornelis Rinzes Keegstra en Sjoerdtje Tietes Faber.
Tiete, boereknecht, trouwt 28 maart 1846 in Oldehove met Trijntje Jans Werkman, dienstmaagd, geboren 4 oktober 1816 in Niehove (Oldehove), dochter van Jan Tjipkes Werkman, (1812) boereknegt, (1836 - 1862) arbeider, en Dirktje Jans, (1812) dienstmaagt, (1836 - 1847) arbeidster.
Tiete was 1865 daglooner.
Trijntje Jans Werkman is overleden 6 februari 1871 in Niehove (Oldehove).

Kinderen:

 1. Sjoertje Keegstra, geboren 8 juli 1846 in Niehove (Oldehove) (zie VIIbv).
 2. Dirktje Keegstra, geboren 7 maart 1848 in Niehove (Oldehove). Derktje Keegstra, dagloonster, is overleden 9 september 1865 in Niehove (Oldehove).
 3. Kornelia Keegstra, geboren 8 april 1850 in Niehove (Oldehove) (zie VIIbw).
 4. Jan Keegstra, geboren 4 november 1852 in Niehove (Oldehove) (zie VIIbx).
 5. Renze Keegstra, geboren 5 maart 1855 in Niehove (Oldehove).

VIIbv Sjoertje Keegstra, geboren 8 juli 1846 in Niehove (Oldehove), dochter van Tiete Kornelis Keegstra en Trijntje Jans Werkman.
Sjoertje trouwt 21 maart 1874 in Bedum met de 60-jarige Wilhelmus Oosterhuis, (1850) landgebruiker, (1874) landbouwer, geboren c 1814 in Zuidwolde (Bedum), zoon van Gerrit Klaasen Oosterhuis en Swaantje Berends. Wilhelmus was weduwnaar van Geertje Hindriks Bruininga.
Sjoertje was 1901 rentenierster; Wilhelmus was 1901 rentenier.

Kinderen:

 1. Hendrik Oosterhuis, geboren c 1877 in Zuidwolde (Bedum).
  Hendrik, bakker, trouwt op 24-jarige leeftijd 27 april 1901 in Ten Boer met de 24-jarige Rachelina Bouwman, geboren c 1877 in Garmerwolde, dochter van Roelf Bouwman, (1876) landbouwer, (1901, 1902) commisionair, en Jantje Oomkens.
  Rachelina is overleden 1960.
  (Rachelina Bouwman hertrouwt op 38-jarige leeftijd 13 januari 1915 in Sappemeer met de 26-jarige Aalko Veldman, manufacturier, geboren c 1889 in Slochteren, zoon van Elzo Veldman, (1878 - 1913) landbouwer, en Jantje Polman.
  Elzo is overleden 1965.)
 2. Trientje Oosterhuis, geboren c 1879 in Zuidwolde (Bedum).
  Trientje trouwt op 39-jarige leeftijd 24 juni 1909 in Ten Boer met de 31-jarige Jan Havenga, veehandelaar, geboren c 1878 in Thesinge (Ten Boer), zoon van Jan Lammert Havenga/Havinga, (1870, 1905) vleeschhouwer, (1910) slager, (1913) veehandelaar, (1915) slager, en Anje Kremer, (1870) dienstmeid.

VIIbw Kornelia Keegstra, geboren 8 april 1850 in Niehove (Oldehove), dochter van Tiete Kornelis Keegstra en Trijntje Jans Werkman.
Kornelia trouwt 18 november 1871 in Oldehove met Hendrik van Bruggen, geboren c 1850 in Oldehove, zoon van Jan Sytzes van Bruggen, (1850 - 1858) arbeider, en Jouktje Mekkes van Dijl, (1850 - 1867) arbeidster, (1873) dagloonster.
Kornelia was 1879 - 1904 dagloonster; Hendrik was 1876 - 1904 dagloner.

Kinderen:

 1. Trijntje van Bruggen, geboren c 1872 in Oldehove.
  Trijntje, dienstmeid, trouwt op 20-jarige leeftijd 19 mei 1892 in Ten Boer met de 22-jarige Willem Vegter, dienstknecht, geboren c 1870 in Thesinge (Ten Boer), zoon van Jan Vegter, (1869) dienstknecht, (1892, 1900, 1910) daglooner, en Jantje Tammenga, (1869) dienstmeid, (1892, 1900, 1910) dagloonster.
 2. Jan van Bruggen, geboren 1874 in Niehove (Oldehove), overleden (oud 17 maand) 4 januari 1876 in Niehove (Oldehove).
 3. Jan van Bruggen, geboren c 1877 in Oldehove, overleden (oud 2 jaar) 2 mei 1879 in Oldehove.
 4. Jan van Bruggen, geboren 26 februari 1881 in Niehove (Oldehove).
  Jan, kleermaker, trouwt 28 april 1904 in Ten Boer met Aaltje Stoffers, dienstmeid, geboren 16 september 1879 in Ten Boer, dochter van Gerrit Stoffers, (1876) dienstknecht, (1900) daglooner, (1903, 1904) koopman, (1914, 1917) daglooner, (1921) arbeider, en Jantje van der Beek, (1876) dienstmeid, (1900, 1914) dagloonster.
  Jan is overleden 12 juni 1960 in Ten Boer; Aaltje is overleden 13 december 1932 in Ten Boer.
  Zie ook: Jacob Reinders Barghuis.
 5. Jouktje van Bruggen, geboren c 1887 in Thesinge (Ten Boer).
  Jouktje trouwt op 27-jarige leeftijd 19 maart 1914 in Aduard met de 34-jarige Hendrik van der Leest, arbeider, geboren c 1880 in Oldehove, zoon van Tjebbe van der Leest, (1879) dienstknecht, (1881) dagloner, (1890 - 1915) arbeider, en Martje de Boer, (1879) dienstmeid, (1881) dagloonster, (1890) arbeidster.

VIIbx Jan Keegstra, geboren 4 november 1852 in Niehove (Oldehove), zoon van Tiete Kornelis Keegstra en Trijntje Jans Werkman.
Jan, arbeider, trouwt 3 november 1877 in Grijpskerk met Jantje Siersema, geboren 8 mei 1855 in Waarden, dochter van Albert Martens Siersema, (1852) boereknecht, en Geertje van der Ploeg, (1852) dienstmaagd.
Jan was 1900, 1905, 1907 arbeider; Jantje was 1900 arbeidster.

Kinderen:

 1. Tiete Keegstra, geboren 4 februari 1878 in Kommerzijl.
  Tiete, schoenmaker in Kommerzijl, trouwt 12 mei 1900 in Grijpskerk met Tetje Cazemier, dienstmeid, geboren 30 mei 1878 in Niezijl, dochter van Ubel Cazemier/Casemier, (1869) landbouwer, (1891, 1892,1900) arbeider, (1902) visscher, (1909) arbeider, en Bouktje Zigter, (1891, 1892, 1900, 1909) arbeidster.
  Kinderen:
  a. Jan Keegstra, geboren 13 augustus 1900 in Groningen.
  b. Ubel Keegstra, geboren 1 oktober 1901 in Groningen.
  c. Bouke Keegstra, geboren 28 april 1903 in Groningen. Bouke was pakhuisknecht; schoenmaker.
  Tiete Keegstra hertrouwt 19 oktober 1905 in Groningen met Ettina Ottens, geboren 26 januari 1877 in Groningen, dochter van Otto Ottens, (1859 - 1900) schipper, en Anna Smid.
 2. Albert Keegstra, geboren 1 januari 1880 in Kommerzijl, overleden 2 oktober 1880 in Kommerzijl.
 3. Albert Keegstra, geboren 7 mei 1883 in Kommerzijl.
  Albert, boerenknecht, trouwt 25 mei 1907 in Oldehove met Eltje van der Zaag, dienstbode, geboren 11 april 1881 in Niehove (Oldehove), dochter van Tunnis van der Zaag, (1879) dienstknecht, (1888 -1914) arbeider, en Trientje Venhuizen, (1879) dienstmeid, (1888) arbeidster.
  Albert Keegstra hertrouwt met Maria Medema, geboren 1882.
  Albert is overleden 12 februari 19xx, begraven in Niezijl.
 4. Rense Keegstra, geboren 1 maart 1893 in Kommerzijl.

VIaj Jacob Kornelis Keegstra, geboren 11 juli 1824 in Niehove, zoon van Kornelis Rinzes Keegstra en Sjoerdtje Tietes Faber.
Jakob Kornelis Keegstra, boereknecht, trouwt 18 mei 1854 in Oldehove met Bontje Stoker, dienstmaagd, geboren 17 september 1825 in Ureterp, dochter van Johannes Stoker, (1850, 1854) arbeider, en Geertje Jelkes de Haan, (1850, 1854) arbeidster.
Jakob was 1855, 1859 arbeider; Bontje was 1855 arbeidster.
Jakob Keegstra, arbeider, is overleden 28 mei 1895 in Oldehove.

Kinderen:

 1. Kornelis Keegstra, geboren 15 juni 1858 in Niehove (Oldehove).
 2. Roelf Keegstra, geboren 1 november 1859 in Niehove (Oldehove), overleden 12 november 1859 in Niehove (Oldehove).
 3. Jakob Keegstra, geboren 4 december 1861 in Niehove (Oldehove).
  Jakob, dienstknecht, trouwt 18 mei 1887 in Grijpskerk met Tjitske Kooijinga, dienstmeid, geboren 8 februari 1864 in Burum als Tjitske Kooyinga, dochter van Iete Folkes Kooyinga en Trijntje Jans de Vries.
  Jacob was 1898 arbeider.
  Tjitske Kooijenga is overleden 12 oktober 1897 in Oldehove.
  Kinderen:
  a. Jacob Keegstra, geboren 23 april 1888 in Ruigezand. Jacob, dienstknecht, is overleden 11 december 1910 in Zuurdijk (Leens), wonende in Oldehove.
  b. Ite Keegstra, geboren 27 mei 1889 in Waarden.
  c. Kornelis Keegstra, geboren 28 juni 1890 in Waarden.
  d. Catharina Keegstra, geboren 2 december 1891 in Grijpskerk, overleden 16 april 1898 in Oldehove.
  Jakob Keegstra, arbeider, hertrouwt 2 juli 1898 in Oldehove met Janke Spoelstra, (1892) dienstmeid, (1898) arbeidster, geboren 16 november 1864 in Burum, dochter van Jacob Spoelstra, (1863) boereknecht, (1892, 1898) arbeider, en Sytske van der Ploeg, (1863) dienstmeid. Jacob was weduwnaar van Tjitske Kooyenga; Janke was weduwe van Arjen Ludema, (1886 - 1896) arbeider.
  Jacob was 1899 arbeider; 1910 dagloner; Janke was 1899 arbeidster.
  Janke is overleden 1 februari 1927 in Houwerzijl (Ulrum).
  Kinderen:
  a. Bonne Keegstra, geboren 28 augustus 1899 in Kommerzijl, overleden 5 september 1899 in Oldehove.
  b. Sijtske Keegstra, geboren 7 janauri 1902 in Kommerzijl.

Zie verder: Hessel Gerrits & Antje Rinses (deel 2).

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats