Jan Tjipkes & Baukje Hendriks

Laatste wijziging 5 maart  2012.

I Jan, geboren 25 oktober 1733 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Tjepke Djoerds, arbeider, koopman, koemelker, en Trijntje Foppes.
Jan Tjipkes, koemelker, trouwt 19 juni 1757 in Dantumawoude met Baukjen Hendriks, geboren in Zwaagwesteinde, gedoopt 16 juni 1737 in Dantumawoude als Baukjen, dochter van Hendrik Feyes en Eelkje Jans.
(Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, 1757: Bevestiging huwelijk van 19 juni 1757, Dantumawoude.)
Jan is overleden 1787 in Kuikshorne; Baukje is overleden 27 janauari 1820 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
Zie ook: Kwartierstaat Grietje de Groot.

Kinderen:

 1. Tjipke, geboren c 1758 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIa).
 2. Hendrik, geboren c 1760 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIb).
 3. Anne, geboren c 1767 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIc).
 4. Wytske, geboren c 1771 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IId).
 5. Djoerd, geboren c 1775 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIe).
 6. Feye, geboren c 1777 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIf).

IIa Tjipke, geboren c 1758 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Jan Tjipkes en Baukjen Hendriks.
Tjipke Jans,dageloner, koopman, landbouwer, trouwt 7 september 1783 in Dantumawoude met Eibertje Lammerts, geboren in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Lammert Jacobs en Minke Freerks.
(Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, 1783: Bevestiging huwelijk van 7 september 1783, Dantumawoude.)

Kinderen:

 1. Minke, geboren c 1785 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIa).

Tjipke Jans hertrouwt 27 september 1789 in Zwaagwesteinde met Tjetske Aans, geboren c 1763 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
(Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, 1789: Bevestiging huwelijk van 27 september 1789, Dantumawoude.)
Tjepke Jans, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Mairie Veenwouden de familienaam Westra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Jan (21); Eelke (19); Hendrik (17); Anne (15); Baukje (13); Djoerd (11); Wijtze (9); Geebe (6).
Tjipke Jans Westra is overleden op 86-jarige leeftijd 2 juli 1844 in Zwaagwesteinde; Tjitske Aans Westra is overleden 18 november 1826 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Jan, geboren c 1790 in Zwaagwestseinde (zie IIIb).
 2. Eelke, geboren c 1792 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 3. Hendrik, geboren c 1794 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIId).
 4. Anne, geboren c 1796 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIe).
 5. Baukje, geboren c 1798 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIf).
 6. Djoerd, geboren c 1800 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIg).
 7. Wytze, geboren mei 1802 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIh).
 8. Gaele, geboren c 1804.
  Gaele Tjipkes Westra trouwt 13 december 1828 in Dantumadeel met Marijke Gaeles Deddema, geboren c 1804 als Marijke, dochter van Geele Lijbbes.
  (Geele Lijbbes, Kollumerzwaag, neemt in 1811 in Mairie Oudwoude de familienaam Deddema aan; voor zichzelf en voor zijn kind: Marijke (7).)
  Gaele is overleden op 61-jarige leeftijd 16 november 1865 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Marijke is overleden op 65-jarige leeftijd 19 juni 1870 in Dantumadeel.
  Kinderen:
  a. Libbe Westra, geboren 7 juli 1829 in Kollumerland, overleden 27 december 1829 in Kollumerland.

IIIa Minke, geboren c 1785 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) dochter van Tjipke Jans en Egbertje Lammerts.
Menke Tjepkes trouwt 5 september 1802 in Driesum met Johannes Wijtses, geboren c 1776 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
(Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, 1802: Bevestiging huwelijk van 5 september 1802, Driesum.)
Johannes Wytses, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Marie Veenwouden de familienaam Zuidema aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Wytze (7); Ebbe (5); Vroukje (4 maanden).
Minke Tjipkes Westra is overleden op 58-jarige leeftijd 15 april 1843 in Zwaagwesteinde; Johannes Wytses Zuidema is overleden op 86-jarige leeftijd 12 juni 1862 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Wytse, geboren c 1804 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVa).
 2. Ebbe, geboren c 1806 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 3. Vroukje, geboren c 1807 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 4. Vroukje, geboren c 1811 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden op 55-jarige leeftijd 17 maart 1866 in Kollumerland.
 5. Tjipke Zuidema, geboren 25 januari 1815 in Veenwouden  (Dantumadeel)(zie IVb).
 6. Lammert Zudema, geboren 27 februari 1819 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVc).
 7. Jan Zuidema, geboren 31 maart 1822 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVd).
 8. Eelke Zuidema, geboren 31 maart 1825 in Dantumadeel (zie IVe).

IVa Wytse, geboren c 1804 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Minke Tjipkes en Johannes Wytses.
Wytse Johannes Zuidema trouwt 20 maart 1831 in Dantumadeel met Roelofke Jans Dijkstra, geboren c 1808 in Zwaagwesteinde als Roelofke, dochter van Jan Femmes en Janke Jans.
(Jan Femmes, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Mairie Veenwouden de familienaam Dijkstra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Trijntje (14); Femme (13); Antje (10); Jan (5); Roelofke (4).)
Wytse is overleden op 34-jarige leeftijd 25 december 1838 in Zwaagwesteinde; Roelofke is overleden op 49-jarige leeftijd 2 februari 1858 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Minke Zuidema, geboren 25 november 1827 in Dantumadeel, overleden 2 mei 1828 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  * De geboorteakte vermeldt: Aangever erkent de vader te zijn.
 2. Johannes Zuidema, geboren 12 januari 1829 in Dantumadeel, overleden 11 februari 1829 in Dantumadeel.
  * De geboorteakte vermeldt: Aangever erkent de vader te zijn.
 3. Janke Zuidema, geboren 26 december 1829 in Dantumadeel (zie Va).
 4. Minke Zuidema, geboren 19 augustus 1832 in Dantumadeel (zie Vb).
 5. Trijntje Zuidema, geboren 13 juni 1835 in Dantumadeel (zie Vc).
 6. Ebbe Zuidema, geboren 22 juli 1838 in Dantumadeel, overleden 9 september 1838 in Dantumadeel.

Va Janke Zuidema, geboren 26 december 1829 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Wytse Johannes Zuidema en Roelofke Jans Dijkstra.
* De geboorteakte vermeldt: Aangever erkent de vader te zijn.
Janke Dijkstra trouwt 11 december 1851 in Dantumadeel met Jelke Weistra, geboren 7 april 1830 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) als Jelke Brouwer, zoon van Harmen Jans Brouwer en Akke Jelkes Westra. * De geboorteakte vermeldt: Aangever erkent de vader te zijn.
Janke is overleden 11 februari 1887 in Zwaagwesteinde (Dantumaal); Jelke is overleden 23 april 1893 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Akke Weistra, geboren 8 februari 1852 in Dantumadeel.
  Akke Jelkes Weistra trouwt 1 december 1877 in Dantumadeel met Hidzer Wybes Visser, geboren 1 april 1854 in Dantumadeel, zoon van Wybe Pieters Visser en Jitske Fokkes Postma.
  Hidzer is overleden 4 mei 1897 in Dantumadeel (gehuwd).
  Kinderen:
  a. Jitske Visser, geboren 14 maart 1877. * De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 1 december 1877.
  b. Jelke Visser, geboren 5 oktober 1878 in Dantumadeel.
  c. Roelofke Visser, geboren 4 juni 1880 in Dantumadeel.
  d. Wybe Visser, geboren 14 september 1885 in Dantumadeel.
  e. Harmen Visser, geboren 18 maart 1888 in Dantumadeel.
  f. Janke Visser, geboren 28 november 1891 in Dantumadeel.
 2. Roelofke Weistra, geboren 4 mei 1853 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Roelofke, dagloonster, trouwt 17 december 1904 in Loppersum, wettiging 1 kind, met Ype Koning, koopman, geboren 17 mei 1856 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Nolle Jans Koning en Jeltje Baukes van der Meulen.
 3. Harmen Weistra, geboren 27 juli 1857 in Dantumadeel (zie VIc).
 4. Minke Weistra, geboren 9 oktober 1860 in Dantumadeel (zie VId).
 5. Wytze Weistra, geboren 22 mei 1864 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie VIe).
 6. Jantje Weistra, geboren 4 maart 1867 in Dantumadeel (zie VIf).
 7. Trijntje Weistra, geboren 27 oktober 1871 in Dantumadeel (zie VIg).
 8. Hiltje Weistra, geboren 25 januari 1875 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Hiltje, dienstmeid, trouwt 8 oktober 1898 in Warffum met Hidde Stijfhoorn, boerenknecht, geboren 6 april 1877 in Warffum, zoon van Jan Stijfhoorn, (1865 - 1916) daglooner, en Abeltje Wolters, (1865 -1905) dagloonster.
  Hiltje is overleden 1977 in Usquert; Hidde is overleden 1942 in Groningen.
  Zie voor de nakomelingen van Hiltje Weistra & Hidde Stijfhoorn: Parenteel van Jan Jansens Wolters.

VIc Harmen Weistra, geboren 27 juli 1857 in Dantumadeel, zoon van Janke Wytzes Zuidema en Jelke Weistra.
Harmen trouwt 22 mei 1884 in Dantumadeel met Jelkje Postma, geboren 9 september 1864 in Dantumadeel, dochter van Geert Johannes Postma en Trijntje Dirks Wybenga.
Harmen was 1911, 1913 koopman; 1915 daglooner; 1916, 1921, 1922 koopman.

Kinderen:

 1. Geert Weistra, geboren 9 juli 1885 in Dantumadeel.
  Geert, daglooner, trouwt 22 mei 1913 in Bierum met de 20-jarige Eltje Kort, dienstbode, geboren c 1893 in Bierum, dochter van Klaas Kort, (1872) boerenknecht, (1904, 1905) daglooner, (1909 - 1913) arbeider, en Grietje Niehof, (1872) dienstmeid.
 2. Jelke Weistra, geboren 16 juli 1887 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Jelke, dienstknecht, trouwt 25 mei 1916 in Loppersum met de 23-jarige Hendrikje Ritzema, geboren c 1893 in Loppersum, dochter van Jakob Ritzema, (1886) dagloner, (1910 - 1916) voerman, en Hinderika de Vries, (1886) dienstmeid.
 3. Janke Weistra, geboren 1 maart 1890 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Janke trouwt 14 oktober 1911 in 't Zand met de 24-jarige Siewert Dijkstra, boerenknecht, geboren c 1887 in Garrelsweer, zoon van Klaas Dijkstra (1881, 1904) dagloner, (1908) arbeider, (1911 - 1922) daglooner, en Aaltje Zaagman.
 4. Dirk Weistra, geboren 3 december 1892 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Dirk, daglooner, trouwt 21 augustus 1915 in 't Zand met 20-jarige Jakobina Bos, dienstmeid, geboren c 1895 in Oosterwijtwerd, dochter van Lammert Bos, (1889) boerenknecht, (1914 - 1920) daglooner, en Antje Vos, (1889) boerenmeid.
 5. Akke Weistra, geboren 9 augustus 1895 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Akke trouwt 11 november 1922 in 't Zand met de 26-jarige Herman Noorman, veldarbeider, geboren c 1896 in Ten Boer, zoon van Berend Noorman, (1876) dienstkencht, (1909) daglooner, (1909) arbeider, (1910 - 1917) daglooner, (1922) veldarbeider, en Harmke Moedt, (1876) dienstmeid, (1909 - 1917) dagloonster.
 6. Wytse Weistra, geboren 23 november 1897 in Dantumadeel.
 7. Trientje Weistra, geboren c 1900 in Loppersum.
  Trientje trouwt op 21-jarige leeftijd 26 februari 1921 in 't Zand met de 22-jarige Etto Pestman, timmerman, geboren c 1899 in Ten Boer, zoon van Derk Pestman, (1883 - 1921) timmerman, en Etje Koch, (1883) dienstmeid.

VId Minke Weistra, geboren 9 oktober 1860 in Dantumadeel, dochter van Janke Dijkstra en Jelke Weistra.
Minke trouwt 8 september 1888 in Dantumadeel met Sake de Bruin, geboren 10 september 1864 in Dantumadeel, zoon van Douwe Geerts de Bruin en Ytje Geerts Elzinga.

Kinderen:

 1. Jelke de Bruin, geboren 18 december 1884 in Dantumadeel.
  * De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 8 september 1888.

  Jelke is overleden 9 maart 1908 in Dantumadeel.
 2. Douwe de Bruin, geboren 18 december 1886 in Dantumadeel.
  * De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 8 september 1888.

  Douwe is overleden 7 februari 1894 in Dantumadeel.
 3. Wytze de Bruin, geboren 6 december 1889 in Dantumadeel, overleden 27 april 1892 in Dantumadeel.
 4. Geert de Bruin, geboren 1 februari 1892 in Dantumadeel, overleden 3 juli 1893 in Dantumadeel.
 5. Douwe de Bruin, geboren 28 april 1894 in Dantumadeel.
 6. Wytse de Bruin, geboren 1 maart 1898 in Dantumadeel.
  Wytse trouwt 30 november 1922 in Dantumadeel met Klaaske Elzinga, geboren 18 augustus 1899 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Johannes Elzinga en Antje van der Wal.
  Wytse is overleden 22 juni 1985 in Dongeradeel; Klaaske is overleden 26 november 1939 in Dantumadeel.
 7. Geert de Bruin, geboren 5 april 1901 in Dantumadeel, overleden 25 april 1901 in Dantumadeel.

VIe Wytze Weistra, geboren 22 mei 1864 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Janke Dijkstra en Jelke Weistra.
Wijtze, daglooner, trouwt 16 februari 1903 in 't Zand, wettiging 1 kind, met de 31-jarige Hilje Bakker, dagloonster, geboren c 1872 in Godlinze, dochter van Derk Bakker en Grietje Watsing, (1903) dagloonster. Hilje was weduwe van Arnoldus Dijkhuizen.

Kinderen:

 1. Geert Weistra, geboren c 1897 in 't Zand.
  Geert trouwt op 21-jarige leeftijd 25 oktober 1918 in Smilde (akte 47) met de 18-jarige Jantina Brinksma, geboren c 1900 in Steenwijkerwold, dochter van Garm Brinksma, (1929) landbouwer, en Albertje Krol.

VIf Jantje Weistra, geboren 4 maart 1867 in Dantumadeel, dochter van Janke Dijkstra en Jelke Weistra.
Jantje trouwt 7 mei 1887 in Dantumadeel met Jelle Geerts de Jong, geboren 30 maart 1862 in Tietjerksteradeel, zoon van Geert Harmens de Jong en Froukje Jelles de Jong.
Jelle was 1921 melkboer.

Kinderen:

 1. Harmen de Jong, geboren c 1894 in Warffum.
  Harmen, koopman, trouwt op 27-jarige leeftijd 18 juni 1921 in Usquert met de 20-jarige Martje Vogel, huishoudster, geboren c 1901 in Warffum, dochter van Adolf Vogel, (1921) daglooner, en Aaltje Capaan, (1921) dagloonster.

VIg Trijntje Weistra, geboren 27 oktober 1871 in Dantumadeel, dochter van Janke Dijkstra en Jelke Weistra.
Trijntje trouwt 31 januari 1895 in Dantumadeel met Geert de Bruin, geboren 13 augustus 1870 in Dantumadee, zoon van Fokke Geerts de Bruin en Tietje Luitsens Fink.
Trijntje was 1921 dagloonster.

Kinderen:

 1. Geert de Bruin, geboren 1 februari 1892 in Dantumadeel, overleden 3 juli 1893 in Dantumadeel.
 2. Fokke de Bruin, geboren 3 juli 1894 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  * De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 31 januari 1895.
  Fokke, landarbeider, trouwt 14 mei 1921 in Usquert met de 17-jarige Meiske Folgerts, dienstmeid, geboren c 1904 in Usquert, dochter van Henderikus Folgerts, (1921) daglooner, en Janna de Vries.
  Fokke en Meiske zijn 11 juli 1930 in Groningen gescheiden.
 3. Tietje de Bruin, geboren 1 maart 1900 in Dantumadeel, overleden 7 mei 1900 in Dantumadeel.
 4. Geert de Bruin, geboren 5 april 1901 in Dantumadeel, overleden 25 april 1901 in Dantumadeel.

Vb Minke Zuidema, geboren 19 augustus 1832 in Dantumadeel, dochter van Wytse Johannes Zuidema en Roelofke Jans Dijkstra.
Minke Wytzes Zuidema trouwt 5 mei 1853 in Dantumadeel met Pieter Doedes van Kammen, kramer, geboren 13 augustus 1827 in Zwaagwesteinde, zoon van Doede Piebes van Kammen en Stijntje Martens van der Zwaag. * De geboorteakte van Pieter vermeldt: N.B. Kind erkend door de ouders d.d. 18 mei 1852.
(Akte van erkenning Dantumadeel, 1852; Aangiftedatum 18 mei 1852, blad nr. 48; Pieter van Kammen, geboren 13 augsutus 1827; Zoon van Doede Piebens van Kammen en Stijntje Martens van der Zwaag. N.B. Kind erkend door de ouders.)
Minke is overleden 21 november 1920 in Zwaagwesteinde; Pieter is overleden 4 juli 1884 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Wytze van Kammen, geboren 21 februari 1854 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Wytze Pieters van Kammen trouwt 26 oktober 1878 in Rinsumageest met Eelkje Jans van der Heide, geboren 3 januari 1855 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Jan Pieters van der Heide en Jeltje Jans Hiemstra.
  Wytze is overleden 10 maart 1932 in Zwaagwesteinde; Eelkje is overleden 30 maart 1912 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 2. Doede van Kammen, geboren 17 augustus 1855 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Doede Pieters van Kammen trouwt 18 oktober 1879 in Dantumadeel met Janke Jans Weistra, geboren 30 november 1854 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Jan Weistra en Sijke Keimpes van der Hoek.
  Doede is overleden 12 december 1929 in Leeuwarden, wonende in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Janke is overleden 23 november 1899 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 3. Marten van Kammen, geboren 18 oktober 1857 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Marten trouwt 16 juli 1887 in Dantumadeel met Sytske Hamstra, geboren 15 april 1867 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) dochter van Yde Rinzes Hamstra en Jantje Jans Dijkstra.
  Marten is overleden 23 januari 1934 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Sytske is overleden 11 september 1941 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 4. Jan van Kammen, geboren 20 september 1862 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Jan trouwt 28 mei 1896 in Dantumadeel met Grietje Koster, geboren 16 januari 1862 in Achtkarspelen, dochter van Johannes Jetzes Koster en Grietje Sjoerds Nicolai.
  Jan is overleden 12 juni 1913 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Grietje is overleden 1 juli 1927 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 5. Stijntje van Kammen, geboren 30 november 1865 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden 31 augustus 1867 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 6. Dirk van Kammen, geboren 20 oktober 1868 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Dirk trouwt 31 augustus 1903 in Dantumadeel met Marijke Postma, geboren 10 januari 1878 in Dantumadeel, dochter van Wybe Andries Postma en Baukje Pieters de Hoop.
 7. Roelof van Kammen, geboren 12 februari 1873 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Roelof trouwt 23 mei 1896 in Dantumadeel met Jannigje de Haan, dochter van Gerrit Foppes de Haan en Johanna Pieters de Jong.

Vc Trijntje Zuidema, geboren 13 juni 1835 in Dantumadeel, dochter van Wytse Johannes Zuidema en Roelofke Jans Dijkstra.
Trijntje Wytses Zuidema trouwt 10 mei 1859 in Dantumadeel met Lieuwe Rinses Monsma, geboren 25 december 1835 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Rinse Jans Monsma en Fokje Lieuwes de Jong.
Trijntje is overleden 5 april 1903 in Dantumadeel; Lieuwe is overleden 5 oktober 1908 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Fokje Monsma, geboren 17 december 1859 in Dantumadeel (zie VIo).
 2. Roelofke Monsma, geboren 23 juni 1861 in Dantumadeel.
  Roelofke Lieuwes Mosman trouwt 26 mei 1883 in Dantumadeel met Fokke Liepes van Leyen, geboren 13 februari 1859 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Lieppe Jitses van Leyen en Minke Wytses Woudwijk.
  Roelofke is overleden 15 november 1884 in Dantumadeel; Fokke is overleden 4 november 1912 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
  (Fokke van Leyen hertrouwt 30 april 1887 in Dantumadeel met Ykje van der Wal, geboren 28 oktober 1869 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Wytze van der Wal en Geslke van der Heide. *De geboorteakte van Ykje vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 7 november 1874.
  Ykje is overleden 2 oktober 1941 in Leeuwarden, wonende in Dantumadeel.)
 3. Rinze Monsma, geboren 3 maart 1864 in Dantumadeel, overleden 4 maart 1864 in Dantumadeel.
 4. Rinse Monsma, geboren 15 april 1865 in Dantumadeel, overleden 29 oktober 1866 in Dantumadeel.
 5. Antje Monsma, geboren 23 augustus 1868 in Dantumadeel, overleden 27 juni 1873 in Dantumadeel.
 6. Trijntje Monsma, geboren 1 augustus 1870 in Dantumadeel, overleden 16 oktober 1950 in Dennenoord (Zuidlaren), wonende in Dantumadeel.
 7. Rinze Monsma, geboren 23 mei 1873 in Dantumadeel, overleden in Franeker.
 8. Wytse Monsma, geboren 16 juni 1876 in Dantumadeel, overleden 30 december 1877 in Dantumadeel.
 9. Antje Monsma, geboren 23 februari 1879 in Dantumadeel, overleden 19 september 1893 in Dantumadeel.
 10. Wytze Monsma, geboren 23 februari 1879 in Dantumadeel, overleden 2 februari 1931 in Dantumadeel.
 11. Hendrik Monsma, geboren 25 mei 1880 in Dantumadeel, overleden 1 juni 1943 in Dantumadeel.

VIo Fokje Monsma, geboren 17 december 1859 in Dantumadeel, dochter van Trijntje Zuidema en Lieuwe Rinses Monsma.

Kinderen:

 1. Fokke Monsma, geboren 25 december 1880 in Dantumadeel, overleden 14 maart 1881 in Dantumadeel.

Fokje Monsma trouwt 27 januari 1886 in Dantumadeel met Gerben Herres Boskma, geboren 7 januari 1823 in Veenwouden (Dantumadeel), zoon van Herre Gerbens Boskma en Fokje Cornelis Folkertsma.
Fokje is overleden 30 oktober 1911 in Dantumadeel; Gerben is overleden 9 november 1902 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Lieuwe Boskma, geboren 16 september 1886 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Lieuwe trouwt 28 mei 1914 in Achtkarspelen met Aukje Riemersma, geboren 23 februari 1891 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Gooitzen Roels Riemersma en Jitske IJtjes de Vries.
 2. Elisabeth Boskma, geboren 28 juni 1888 in Dantumadeel.
 3. Gerben Boskma, geboren 9 juli 1889 in Dantumadeel, overleden 29 juli 1889 in Dantumadeel.
 4. Trijntje Boskma, geboren 30 augustus 1890 in Dantumadeel.
 5. Rinze Boskma, geboren 9 maart 1896 in Kollumerland.
 6. Anna Boskma, geboren 23 maart 1901 in Kollumerland.

IVb Tjipke Zuidema, geboren 25 januari 1815 in Veenwouden (Dantumadeel), zoon van Minke Tjipkes en Johannes Wytzes Zuidema.
Tjipke Johannes Zuidema trouwt 15 april 1838 in Dantumadeel met Lieuwkje Hendriks de Jong, geboren 17 januari 1817 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Jelles de Jong en Hynke Gosses.
(Hendrik Jelles, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Veenwouden de familie De Jong aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Jelle (9), Tabe (6), Fokje (3), Lieuwe (1).)
Lieuwkje is overleden 2 februari 1856 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Minke Zuidema, geboren 31 juli 1838 in Dantumadeel.
 2. Hinke Zuidema, geboren 26 november 1840 in Dantumadeel (zie Vd).
 3. Wytske Tjipkes Zuidema, geboren 4 december 1843 in Dantumadeel, overleden 3 september 1857 in Dantumadeel.
 4. Eelkje Zuidema, geboren 13 mei 1848 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie Ve).

Tjipke Johannes Zuidema hertrouwt 6 mei 1858 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) met Jetske Nannings Posthuma, geboren 15 oktober 1813 in Burum (Kollumerland), dochter van Nanning Pieters Posthuma en Ykje Goitzens Hollema.Tjipke was weduwnaar van Lieuwkje Hendriks de Jong.
Tjipke is overleden 20 januari 1873 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Jetske is overleden 24 december 1891 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Johannes Zuidema, geboren 28 februari 1858 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie Vf).

Vd Hinke Zuidema, geboren 26 november 1840 in Dantumadeel, dochter van Tjipke Johannes Zuidema en Lieuwkje Hendriks de Jong.
Hinke trouwt 21 juli 1866 in Kollumerland met Jacob Bosma, geboren 18 september 1840 in Kollumerland, zoon van Gaatze Jacobs Bosma en Jitske Wytses Talma.
Hinke is overleden 3 januari 1915 in Kollumerland; Jacob Gaatzes Bosma is overleden 5 april 1900 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Jitske Bosma, geboren 16 augustus 1865 in Kollumerland (zie VIp).
 2. Lieuwkje Bosma, geboren 6 januari 1867 in Kollumerzwaag (Kollumerland).
  Lieuwkje trouwt 12 mei 1892 in Achtkarspelen met Kornelis Koster, geboren 30 maart 1864 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Oeds Koster en Trijntje Hoeksma.
  Kornelis is overleden 10 november 1905 in Achtkarspelen.
  Lieuwkje Bosma hertrouwt 7 september 1907 in Achtkarspelen met Wytze Wagenaar, geboren 13 september 1862 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), zoon van Rapke Gerbens Wagenaar en Wytske Wytzes Veenstra. Lieuwkje was weduwe van Kornelis Koster; Wytze was weduwnaar van Antje Veenstra.
 3. Gaatze Bosma, geboren 10 september 1871 in Kollumerland.
  Gaatze trouwt 9 juni 1894 in Kollumerland met Antje Wagenaar, geboren 29 oktober 1871 in Dantumadeel, dochter van Tjibbe Minnes Wagenaar en Janke Aukes Wybenga.
  Gaatze is overleden 20 september 1938 in Kollumerland.
 4. Tjipke Bosma, geboren 27 juni 1874 in Kollumerland (zie VIt).
 5. Wytse Bosma, geboren 31 juli 1877 in Kollumerland.
  Wytse trouwt 13 september 1902 in Kollumerland met Gjetje de Jong, geboren 30 mei 1880 in Dantumadeel, dochter van Lieuwe Baukes de Jong en Aaltje Heines van Assen.
  Wietse is overleden 31 juli 1877, begraven in Kollum (Kollumerland).
 6. Minke Bosma, geboren 26 februari 1881 in Kollumerland.
  Minke trouwt 25 september 1902 in Kollumerland met Kornelis Veenstra.

VIp Jitske Bosma, geboren 16 augustus 1865 in Kollumerland, dochter van Hinke Zuidema en Jacob Bosma.
Jitske trouwt 9 mei 1891 in Achtkarspelen met Folkert Smid, geboren 7 september 1864 in Kollumerland, zoon van Auke Smid en Gelske Hendriks Dijkstra. De geboorteakte van Folkert vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 20 augustus 1870; moeder trouwt als "Gelfke Zuidersma".

Kinderen:

 1. Auke Smid, geboren 5 november 1892 in Kollumerland.
  Auke trouwt 3 september 1922 in Kollumerland met Hiltje Postma, geboren 21 april 1899 in Kollumerland, dochter van Tunnis Postma en Trijntje Hiemstra.
  Zie ook: Hessel Gerrits & Antje Rinses.
 2. Hinke Smid, geboren 9 december 1894 in Kollumerland.
  Hinke trouwt 3 oktober 1914 in Dantumadeel met Jacob Elzinga, geboren 23 mei 1890 in Dantumadeel, zoon van Anne Elzinga en Ankje Tjipkes Westra (zie Vap).
 3. Jacob Smid, geboren 2 december 1896 in Kollumerland.
 4. Hendrik Smid, geboren 29 januari 1900 in Kollumerland.
 5. Gelske Smid, geboren 30 maart 1902 in Kollumerland.
 6. Lieuwkje Smid, geboren 30 maart 1902 in Kollumerland.

VIt Tjipke Bosma, geboren 27 juni 1874 in Kollumerland, zoon van Hinke Zuidema en Jacob Bosma.
Tjipke trouwt 27 mei 1899 in Kollumerland met Sjoukje van der Bij, geboren 15 november 1873 in Achtkarspelen, dochter van Sjouke Pieters van der Bij en Tjimkje Hermanus Visser.
Tjipke is overleden 10 januari 1937 in Kollumerland; Sjoukje is overleden 9 januari 1937 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Jacob Bosma, geboren 10 juli 1900 in Kollumerland.
 2. Sjouke Bosma, geboren 5 augustus 1901 in Kollumerzwaag (Kollumerland).
  Sjouke trouwt 6 augustus 1921 in Achtkarspelen met Teetske Veenstra, geboren 23 augustus 1900 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Popke Veenstra en Lieuwkje de Jong.

Ve Eelkje Zuidema, geboren 13 mei 1848 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Tjipke Johannes Zuidema en Lieuwkje Hendriks de Jong.
Eelkje trouwt 20 mei 1871 in Achtkarspelen met Kornelis Postma, geboren 14 mei 1842 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Kornelis Kornelis Postma en Pietje Wiebes Kloosterman.
Eelkje Tjipkes Zuidema is overleden 13 september 1900 in Achtkarspelen; Kornelis is overleden 6 januari 1881 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Kornelis Postma, geboren 8 mei 1872 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Kornelis trouwt 17 september 1904 in Dantumadeel, wettiging 4 kinderen, met Marijke van der Veen, geboren 14 juli 1874 in Dantumadeel, dochter van Meine Jans van der Veen en Ida Sybrens Hiddema.
 2. Eelkje Postma, geboren 30 augustus 1873 in Achtkarspelen.
 3. Wiebe Postma, geboren 21 januari 1877 in Achtkarspelen.
 4. Pietje Postma, geboren 18 februari 1880 in Achtkarspelen.

Vf Johannes Zuidema, geboren 28 februari 1858 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Tjipke Johannes Zuidema en Jitske Nannings Posthuma,
Johannes Tjipkes Zuidema trouwt 9 mei 1878 in Zwaagwesteinde met Trijntje Durks de Vries, geboren 28 februari 1857 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Durk Sybes de Vries en Aaltje Berends Korporaal.
Johannes was 1902 koopman; 1910, 1913 scheepsjager.

Kinderen:

 1. Jetske Zuidema, geboren 19 april 1879 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 2 mei 1879 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 2. Dirk Zuidema, geboren 19 april 1879 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 23 april 1879 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 3. Tjipke Zuidema, geboren 19 september 1880 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Tjipke, scheepsjager, trouwt 10 mei 1902 in Wildervank met de 21-jarige Harmanna Mensinga, geboren c 1881 in Stadskanaal (Wildervank), dochter van Albertus Mensinga, (1902) binnenschipper, en Wobbechina Salomons.
 4. Dirk Zuidema, geboren 21 september 1883 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Dirk, arbeider, trouwt 16 april 1910 in Onstwedde met Roelfke Goossen, geboren 26 oktober 1887 in Onstwedde, dochter van Hedde Goossen, (1910) arbeider, en Siebegien Middel.
  Roelfke is overleden 13 december 1932 in Exloërmond (Odoorn).
  Dirk Zuidema hertrouwt 1 mei 1934 in Emmen met Jantina Goeree, geboren 7 april 1893 in Exloërmond (Odoorn), dochter van Hendrik Goeree, (1893) arbeider, en Aaltien Trip. Dirk was weduwnaar van Roelfke Goossen; Jantina was weduwe van Harm Trip.
  Dirk is overleden 6 januari 1975 in Hengelo; Jantina is overleden 27 oktober 1982 in Hengelo.
 5. Jitze Zuidema, geboren 9 november 1885 in Onstwedde.
 6. Aaltje Zuidema, geboren 18 maart 1888 in Onstwedde.
  Aaltje trouwt 14 november 1908 in Onstwedde met Klaas Deuze, arbeider, geboren 28 november 1885 in Nieuw Buinen (Borger), zoon van Jurrie Deuze, (1885, 1908) arbeider, en Aaltje Slatius, (1885) arbeidster.
 7. Trientje Zuidema, geboren 29 juli 1890 in Onstwedde.
  Trientje trouwt 19 maart 1910 in Onstwedde met de 25-jarige Pieter Kamphuis, scheepsjager, geboren c 1885 in Onstwedde, zoon van Jochum Kamphuis, (1910) scheepsjager, en Anna Maria Petronella Brans.
 8. Johannes Zuidema, geboren 4 december 1893 in Onstwedde.
  Johannes, arbeider, trouwt 17 mei 1913 in Onstwedde met de 22-jarige Martha Raatjes, geboren c 1891 in Nieuwe Pekela, dochter van Jan Raatjes, (1913) arbeider, en Johanna Blok.
 9. Sibo Zuidema, geboren 8 februari 1897 in Onstwedde.
 10. Sibo Zuidema, geboren 11 februari 1898 in Onstwedde.
  Sibo, bakker,  trouwt 1 februari 1919 in Onstwedde met Grietje Tempel, geboren 9 februari 1900 in Gasselternijveenschemond (Gasselte), dochter van Roelf Tempel, scheepstimmerman, en Eke de Vrieze.
 11. Heinke Zuidema, geboren 14 oktober 1899 in Onstwedde.

IVc Lammert Zudema, geboren 27 februari 1819 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Minke Tjipkes Zudema en Johannes Wytses Zudema.
Lammert Johannes Zuidema trouwt 5 juni 1842 in Dantumadeel met Wybrigje Minzes de Vries, geboren 2 augustus 1819 in Achtkarspelen, dochter van Minze Wybes de Vries en Meia Stoffens.
Lammert is overleden 17 augustus 1874 in Dantumadeel; Wybrigje is overleden 15 juni 1886 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Johannes Zuidema, geboren 16 april 1843 in Dantumadeel (zie Vg).
 2. Meia Zuidema, geboren 6 september 1845 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie Vh).

Vg Johannes Zuidema, geboren 16 april 1843 in Dantumadeel, zoon van Lammert Johannes Zuidema en Wypkje Minzes de Vries.
Johannes Lammerts Zuidema trouwt 13 mei 1869 in Dantumadeel met Bintje Gaatses Bosma, geboren 29 mei 1847 in Kollumerland, dochter van Gaatse Jacobs Botsma en Jitske Wytzes Talsma.
Johannes is overleden 31 december 1930 in Dantumadeel; Bintje is overleden 20 juni 1936 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Lammert Zuidema, geboren 24 juni 1870 in Dantumadeel, overleden 2 augustus 1871 in Dantumadeel.
 2. Jitske Zuidema, geboren 27 februari 1873 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Jitske trouwt 11 juni 1898 in Leeuwarderadeel met Sjoerd Landstra, geboren 11 mei 1872 in Weidum (Baarderadeel), zoon van Ate Sjoerds Landstra en Geertje Folkerts Rinsma.
  Kinderen:
  a. Ate Landstra, geboren 25 augustus 1902 in Leeuwarderadeel.
 3. Wybrigje Zuidema, geboren 10 februari 1876 in Dantumadeel, overleden 4 januari 1901 in Dantumadeel.
 4. Lammert Zuidema, geboren 29 oktober 1879 in Dantumadeel.
 5. Baukje Zuidema, geboren c 1884 in Zwaagwensteinde (Dantumadeel).
  Baukje trouwt 27 mei 1909 in Achtkarspelen met Sipke van der Zwaag, geboren 15 augustus 1879 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Jan Jakobs van der Zwaag en Elske Veenstra.
 6. Meïa Zuidema, geboren 28 januari 1887 in Dantumadeel.
  Meia trouwt 25 november 1905 in Achtkarspelen met Andries de Boer, geboren 22 maart 1883 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Hendrik Oebeles de Boer en Hiltje Jans Brouwer.
 7. Klaaske Zuidema, geboren 25 augustus 1890 in Dantumadeel.

Vh Meia Zuidema, geboren 6 september 1845 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Lammert Johannes Zuidema en Wypkje Minzes de Vries.
Meia Lammerts Zuidema trouwt 20 mei 1869 in Dantumadeel, met legitimatie van 2 kinderen, met Jelle Femmes Dijkstra, geboren 6 juli 1839 in Dantumadeel, zoon van Femme Jans Dijkstra en Antje Eelkes de Jong.
Jelle is overleden 22 juni 1871 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Lammert Dijkstra, geboren 27 oktober 1866 in Dantumadeel (zie VIv).
 2. Antje Dijkstra, geboren 6 mei 1868 in Dantumadeel, overleden 21 juli 1871 in Dantumadeel.
 3. Wypkje Dijkstra, geboren 6 december 1870 in Dantumadeel, overleden 10 juli 1871 in Dantumadeel.

Meia Zuidema hertrouwt 20 juni 1874 in Achtkarspelen met Wobbe de Haan, geboren 15 april 1846 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Foppe Gerrits de Haan en Hinke Wobbes van der Kooi. Meia was weduwe van Jelle Temmes Dijkstra; Wobbe was weduwnaar van Fokeltje de Jong.
Wobbe Foppes de Haan is overleden 23 april 1880 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Wiebrigje de Haan, geboren 2 maart 1875 in Achtkarspelen, overleden 10 november 1880 in Dantumadeel.
 2. Hinke de Haan, geboren 26 juni 1877 in Achtkarspelen.
 3. Foppe de Haan, geboren 17 februari 1880 in Achtkarspelen, overleden 1 juli 1880 in Dantumadeel.

Meia Zuidema hertrouwt 25 maart 1886 in Leeuwarderadeel met Evert Vriezinga, geboren 20 mei 1842 in Kooten (Achtkarspelen) als Evert Vriesinga, zoon van Riekele Tjeerds Vriesinga en Mettje Jans Katsma. Meie was weduwe van Wobbe de Haan; Evert was weduwnaar van Antje Rooda.
Meia is overleden 23 juni 1935 in Idaarderadeel; Evert is overleden 22 november 1917 in Idaarderadeel.

Kinderen:

 1. Johannes Vriezenga, geboren 27 april 1886 in Swichum (Leeuwarderadeel).
  Johannes Vriezinga trouwt 13 mei 1914 in Leeuwarderadeel met Trijntje Germeraad, geboren c 1885 in Stiens, dochter van Gerrit Garmeraad en Akke Kamminga.
 2. Pieter Vriezenga, geboren 11 mei 1890 in Leeuwarderadeel, overleden 22 september 1894 in Idaarderadeel.

VIv Lammert Dijkstra, geboren 27 oktober 1866 in Dantumadeel, zoon van Meia Lammerts Zuidema en Jelle Femmes Dijkstra.
Lammert trouwt 18 september 1890 in Dantumadeel met Anneke van der Heide, geboren 30 november 1870 in Dantumadeel, dochter van Jasper Sijes van der Heide en Trijntje Klazes de Bruin.

Kinderen:

 1. Jelle Dijkstra, geboren 1 november 1891 in Dantumadeel.
 2. Jasper Dijkstra, geboren 9 mei 1893 in Dantumadeel.
 3. Meia Dijkstra, geboren 29 juni 1895 in Dantumadeel, overleden 11 september 1896 in Dantumadeel.
 4. Sije Dijkstra, geboren 22 juni 1897 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Sije trouwt 16 april 1921 in Achtkarspelen met Baukje de Jong, geboren c 1901 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Pieter de Jong en Hinke Lulofs.
 5. Meia Dijkstra, geboren 30 januari 1900 in Dantumadeel.
 6. Johannes Dijkstra, geboren 1 mei 1902 in Dantumadeel.

IVd Jan Zuidema, geboren 31 maart 1822 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Minke Tjipkes Westra en Johannes Wytses Zuidema.
Jan Johannes Zuidema trouwt 6 augustus 1843 in Dantumadeel met Grietje Hendriks Veenstra, geboren 23 maart 1822 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Hendrik Annes Veenstra en Jelkjen Ruurds.
Jan is overleden 5 juni 1876 in Dantumadeel; Grietje is overleden 2 oktober 1890 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Minke Zuidema, geboren 6 december 1843 in Achtkarspelen (zie Vi).
 2. Jelkje Zuidema, geboren 5 september 1847 in Dantumadeel (zie Vj).
 3. Johanna Zuidema, geboren 16 juni 1850 in Dantumadeel.
  Johanna Jans Zuidema trouwt 17 juni 1871 in Dantumadeel met Anne Lieuwes Lourens, geboren 24 december 1849 in Dantumadeel, zoon van Lieuwe Annes Lourens en Anskje Wybes Postma.
  Johanna is overleden 12 oktober 1871 in Dantumadeel; Anne is overleden 13 augustus 1936 in Dantumadeel.
  (Anne Lieuwes Lourens hertrouwt 5 juli 1873 in Dantumadeel met Wytske Baukes van der Heide, geboren 19 mei 1851 in Dantumadeel, dochter van Bauke Klazes van der Heide en Japke Ydes Veenstra. Anne was weduwnaar van Johanna Jans Zuidema.
  Wytske is overleden 18 maart 1929 in Dantumadeel (zie IVbe).)
 4. Dieuwke Zuidema, geboren 18 augustus 1853 in Dantumadeel, overleden 27 augustus 1853 in Dantumadeel.
 5. Hendrik Zuidema, geboren 14 april 1856 in Dantumadeel.
  Hendrik trouwt 19 september 1889 in Dantumadeel met Harmke Brouwer, geboren 4 juni 1854 in Dantumadeel, dochter van Jan Jans Brouwer en Aafke Andries Postma.
  Hendrik is overleden 13 oktober 1891 in Dantumadeel; Harmke is overleden 29 december 1930 in Kollumerland.
  (Harmke Brouwer hertrouwt met Lammert Lourens, geboren 1 januari 1862 in Kollumerland, zoon van Sije Lourens en Catharina Lammerts de Bruin. Harmke was weduwe van Hendrik Zuidema; Lammert was weduwnaar van Geeske de Hoop.
  Lammert is overleden 26 april 1937 in Kollumerland.)
 6. Beitske Zuidema, geboren 2 maart 1859 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie Vl).
 7. Wytske Zuidema, geboren 27 augustus 1864 in Dantumadeel, overleden 6 januari 1874 in Usquert, wonende in Dantumadeel.

Vi Minke Zuidema, geboren 6 december 1843 in Achtkarspelen, dochter van Jan Johannes Zuidema en Grietje Hendriks Veenstra.
Minke Jans Zuidema trouwt 19 juli 1866 in Dantumadeel, wettiging 1 kind, met Berend Dirks de Vries, geboren 19 oktober 1841 in Dantumadeel, zoon van Dirk Sybes de Vries en Aaltje Berends Korporaal.
Minke is overleden 19 december 1902 in Dantumadeel; Berend is overleden 31 augustus 1902 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Aaltje de Vries, geboren 23 oktober 1864 in Dantumadeel.
 2. Jan de Vries, geboren 8 februari 1867 in Dantumadeel, overleden 17 februari 1867 in Dantumadeel.
 3. Grietje de Vries, geboren 19 september 1868 in Dantumadeel, overleden 1 januari 1869 in Dantumadeel.
 4. Jan de Vries, geboren 28 november 1869 in Dantumadeel.
  Jan de Vries trouwt 5 mei 1894 in Dantumadeel met Fokje Westra, geboren 12 juli 1876 in Achtkarspelen, dochter van Djoerd Annes Westra en Baukje Andries Stel (zie ook IVp.1).
 5. Johanna de Vries, geboren 3 juni 1872 in Dantumadeel, overleden 9 juni 1872 in Dantumadeel.
 6. Dirk de Vries, geboren 30 november 1873 in Dantumadeel.
 7. Johanna de Vries, geboren 30 juni 1876 in Dantumadeel (zie VIx).
 8. Sybe de Vries, geboren 5 april 1879 in Dantumadeel, overleden 12 juni 1904 in Dantumadeel.
 9. Grietje de Vries, geboren 18 mei 1881 in Dantumadeel.
  Grietje trouwt ?
  Grietje is overleden 19 augustus 1905 in Dantumadeel (gehuwd).
 10. Tjimkje de Vries, geboren 4 augustus 1888 in Dantumadeel.

VIx Johanna de Vries, geboren 30 juni 1876 in Dantumadeel, dochter van Minke Jans Zuidema en Berend Dirks de Vries.
Johanna trouwt 5 mei 1894 in Dantumadeel met Fokke van Kammen, geboren 14 oktober 1871 in Dantumadeel, zoon van Jurjen Doedes van Kammen en Sieuwke Fokkes Visser.
Johanna is overleden 9 juli 1898 in Dantumadeel; Fokke is overleden 30 januari 1900 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Sieuwke van Kammen, geboren 6 oktober 1895 in Dantumadeel.
 2. Minke van Kammen, geboren 29 maart 1897 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Minke trouwt 18 augustus 1917 in Achtkarspelen met Hendrik Bakker, geboren 7 augustus 1883 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Frans Hendriks Bakker en Froukje Johannes Douma.
 3. Jurjen van Kammen, geboren 19 mei 1898 in Dantumadeel, overleden 21 juni 1898 in Dantumadeel.

Vj Jelkje Zuidema, geboren 5 september 1847 in Dantumadeel, dochter van Jan Johannes Zuidema en Grietje Hendriks Veenstra.
Jelkje Jans Zuidema trouwt 17 juni 1871 in Dantumadeel, wettiging 1 kind, met Dirk Dirks de Vries, geboren c 1844, zoon van Dirk Sybes de Vries en Aaltje Berends Korporaal.
Dirk is overleden 26 januari 1894 in Dantumadeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Aaltje de Vries, geboren 17 juni 1871 in Dantumadeel (zie VIy).

VIy Aaltje de Vries, geboren 17 juni 1871 in Dantumadeel, dochter van Jelkje Jans Zuidema en Dirk Dirks de Vries.
Aaltje trouwt 2 december 1905 in Dantumadeel, wettiging 4 kinderen, met Eeltje van der Kooi, geboren 6 september 1867 in Tietjerkstseradeel, zoon van Geert Eeltjes van der Kooi en Marijke Sipkes Boersma.

Kinderen:

 1. Jelkje van der Kooi, geboren 3 april 1893 in Dantumadeel.
  Jelkje trouwt 19 mei 1917 in Dantumadeel met Pieter van Kammen.
 2. Marijke van der Kooi, geboren 27 mei 1895 in Dantumadeel.
  Marijke trouwt 15 mei 1915 in Dantumadeel met Pieter van Kammen.
  Marijke is overleden 21 februari 1934 in Leeuwarden, wonende in Dantumadeel (gehuwd).
 3. Geert van der Kooi, geboren 8 mei 1897 in Dantumadeel.
 4. Dirk van der Kooi, geboren 10 maart 1900 in Dantumadeel.

Vl Beitske Zuidema, geboren 2 maart 1859 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Jan Johannes Zuidema en Grietje Hendriks Veenstra.
Beitske trouwt 30 november 1889 in Dantumadeel, wettiging 2 kinderen, met Sippe de Hoop, geboren 26 maart 1859 in Twijzsel (Achtkarspelen), zoon van Pieter Jemkes de Hoop, arbeider, en Betske Ypes Koning, arbeidster.
Sippe was 1910, 1916 koopman.
Beitske is overleden 28 maart 1941 in Dantumadeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Pieter Zuidema, geboren 17 maart 1883 in Dantumadeel, overleden 11 april 1887 in Dantumadeel.
 2. Jan de Hoop, geboren 12 juni 1885 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Jan, koopman, trouwt 7 mei 1910 in Onstwedde met Dieverdiena Angenieta Boelens, 23 september 1891 in Onstwedde, dochter van Harmannus Boelens, (1891) glasblazer, (1894) fabrieksarbeider, (1896 - 1910) glasblazer, en Roelfien Platje, (1894) fabrieksarbeidster.
 3. Jemke de Hoop, geboren 2 april 1887 in Dantumadeel.
  Jemke, koopman, trouwt 3 juni 1916 in Onstwedde (akte 70) met de 20-jarige Berendina Kruizinga, geboren c 1896 in Onstwedde, dochter van Otte Kruizinga, (1899, 1916, 1920) arbeider, en Engeltje Boetz.
 4. Pieter Zuidema, geboren 30 maart 1889 in Dantumadeel, overleden 11 september 1889 in Dantumadeel.
 5. Pieter de Hoop, geboren 3 januari 1891 in Dantumadeel.
 6. Hendrik de Hoop, geboren 24 februari 1893 in Dantumadeel.
 7. Geeske de Hoop, geboren 25 januari 1895 in Dantumadeel.
 8. Johannes de Hoop, geboren 11 januari 1897 in Dantumadeel, overleden 17 maart 1901 in Dantumadeel.
 9. Sipke de Hoop, geboren 15 november 1898 in Dantumadeel.

IVe Eelke Zuidema, geboren 31 maart 1825 in Dantumadeel, zoon van Minke Tjipkes Westra en Johannes Wytses Zuidema.
Eelke Johannes Zuidema trouwt 6 mei 1849 in Dandatumadeel met Jitske Douwes de Bruin, geboren 8 augustus 1828 in Dantumadeel, dochter van Douwe Freerks de Bruin en Trijntje Klases de Bruin.
Jitske is overleden 12 augustus 1859 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Johannes Zuidema, geboren 20 december 1850 in Dantumadeel (zie Vm).
 2. Trijntje Zuidema, geboren 27 april 1854 in Dantumadeel, overleden 12 februari 1857 in Dantumadeel.
 3. Douwe Zuidema, geboren 27 december 1856 in Dantumadeel (zie Vn).

Eelke Johannes Zuidema hertrouwt 16 mei 1861 in Dantumadeel met Antje Hendriks Veenstra, geboren 11 april 1828 in Achtkarspelen, dochter van Hendrik Annes Veenstra en Jelkjen Ruurds van der Bij. Eelke was weduwnaar van Jitske Douwes de Bruin; Antje was weduwe van Sybe van der Veen.
Eelke is overleden 17 oktober 1894 in Dantumadeel; Antje is overleden 1 december 1887 in Dantumadeel.

Vm Johannes Zuidema, geboren 20 december 1850 in Dantumadeel, zoon van Eelke Johannes Zuidema en Jitske Douwes de Bruin.
Johannes Eelkes Zuidema trouwt 4 september 1875 in Dantumadeel met Ida Jacobs Postma, geboren 9 augustus 1852 in Dantumadeel, dochter van Jacob Gaeles Postma en Trijntje Johannes Mulder.
Ida is overleden 18 juni 1894 in Dantumadeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Eelke Zuidema, geboren 1 juli 1876 in Dantumadeel.
 2. Jacob Zuidema, geboren 9 september 1877 in Dantumadeel (zie VIz).
 3. Jitske Zuidema, geboren 27 maart 1880 in Dantumadeel.
 4. Johannes Zuidema, geboren 9 juni 1883 in Dantumadeel.
 5. Douwe Zuidema, geboren 3 maart 1886 in Dantumadeel.
  Douwe trouwt 5 december 1908 in Dantumadeel met Baukje van Kammen, geboren 12 september 1889 in Dantumadeel, dochter van Dirk Martens van Kammen en Aaltje Jans van Seggeren.
  Douwe is overleden 20 februari 1941 in Zuidlaren, wonende in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 6. Trijntje Zuidema, geboren 24 januari 1889 in Dantumadeel.

VIz Jacob Zuidema, geboren 9 september 1877 in Dantumadeel, zoon van Johannes Eelkes Zuidema en Ida Jacobs Postma,
Jacob trouwt 10 maart 1920 in Assen, wettiging 4 kinderen, met Hillechien Hoekstra, geboren 23 februari 1885 in Loonerveld (Assen) als Hillechien Hup, dochter van Hendrikje Hup (de geboorteakte vermeldt: wettiging door Popke Hoekstra en Hendrikje Hup Assen 21-01-1891).
Jacob was paardehandelaar en stoelenmatter.

Bron nakomelingen Jacob Zuidema & Hillechien Hoekstra: Marga Bruins-Oldengarm (zie VIIb.6).

Kinderen:

 1. Gerrit Zuidema, geboren 27 oktober 1903.
 2. Johannes Zuidema, geboren 27 maart 1912.
 3. Hendrikje Zuidema, geboren 9 april 1915.
 4. Ida Zuidema, geboren 14 mei 1918 (zie VIIb).
 5. Popkedina Zuidema, geboren 6 september 1923.

VIIb Ida Zuidema, geboren 14 mei 1918, dochter van Jacob Zuidema en Hillechien Hoekstra.
Ida trouwt met Hendrik Oldengarm, geboren 2 februari 1917 in Beilen, zoon van Egbert Oldengarm en Aaltje Feijen.
Hendrik was 1948 arbeider.
Hendrik is overleden 23 mei 1987 in Pesse (Ruinen).

Kinderen:

 1. Aaltje Oldengarm, geboren 31 juli 1941 in Assen.
 2. Hillechina Oldengarm, geboren 29 september 1943 in Ruinen.
 3. Egbert Oldengarm, geboren 8 januari 1945 in Ruinen.
 4. Gerrit Johannes Oldengarm, geboren 20 mei 1948 in Ruinen, overleden 22 mei 1948 in Hoogeveen, wonende in Ruinen.
 5. Gerrit Johannes Oldengarm, geboren 9 november 1950 in Ruinen.
 6. Marchien Oldengarm, geboren 13 december 1963 in Hoogeveen.
  Marchien trouwt 21 augustus 1986 in Zuidwolde met Harman Bruins, geboren 15 februari 1962 in Kerkenveld, zoon van Hendrik Bruins en Lammegje Gortemaker.
  Kinderen:
  a. Yanaika Bruins, geboren 25 mei 1988.
  b. Mikel Bruins, geboren 12 juli 1970.
  c. Elwin Bruins, geboren 20 februari 1995.
  d. Caitlin Bruins, geboren 31 januari 1997.

Vn Douwe Zuidema, geboren 27 december 1856 in Dantumadeel, zoon van Eelke Johannes Zuidema en Jitske Douwes de Bruin.
Douwe Eelkes Zuidema trouwt 22 april 1882 in Dantumadeel met Jantje Bosma, geboren 24 december 1859 in Dantumadeel, dochter van Beitske Gerbens Bosma.
Douwe was 1906 koopman.
Douwe en Jantje zijn 22 maart 1910 in Assen gescheiden.

Kinderen:

 1. Eelke Zuidema, geboren 8 september 1882 in Dantumadeel, overleden 30 september 1908 in Leeuwarden.
 2. Beitske Zuidema, geboren 9 januari 1885 in Dantumadeel, overleden 10 januari 1888 in Dantumadeel.
 3. Jitske Zuidema, geboren 16 september 1887 in Dantumadeel.
  Jitske trouwt 15 mei 1908 in Odoorn met Roelof Wesselink, geboren 14 mei 1887 in Haantje (Sleen), zoon van Evert Wesselink, landbouwer, en Margien Kruit.
  Jitske is overleden 24 december 1909 in Odoorneveen (Odoorn); Roelof is overleden 23 juni 1910 in Cornjum (Leeuwarderadeel), wonende in Odoorn.
 4. Jan Zuidema, geboren 27 juni 1890 in Dantumadeel.
 5. Beitske Zuidema, geboren 29 oktober 1892 in Dantumadeel, overleden 6 maart 1915 in Leeuwarden.
 6. Johanna Zuidema, geboren 22 november 1894 in Dantumadeel, overleden 10 maart 1895 in Dantumadeel.
 7. Gerben Zuidema, geboren c 1900, overleden (oud 2 jaar) 11 september 1902 in Franeker, wonende in Leeuwarden.
 8. Hendrik Zuidema, geboren c 1901 in Aagum, overleden (oud 5 jaar) 24 november 1906 in Leeuwarden, wonende in Emmen.

IIIb Jan, geboren c 1790 in Zwaagwestseinde (Dantumadeel), zoon van Tjipke Jans en Tjitske Arends.
Jan Tjipkes Westra trouwt 19 mei 1816 in Oostdongeradeel met Pietje Tjeerds Dijkma, geboren c 1791.
Jan Tjepkes Westra is overleden op 37-jarige leeftijd 23 maart 1827 in Westdongeradeel; Pietje Tjeerds Dijkema is overleden op 72-jarige leeftijd 11 november 1863 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Tjipke Westra, geboren 15 november 1816 in Oostdongeradeel (zie IVf).
 2. Maaike Westra, geboren 28 februari 1819 in Hiaure (Westdongeradeel) (zie IVg).
 3. Tjetske Westra, geboren 2 mei 1822 in Westdongeradeel, overleden 21 augustus 1845 in Oostdongeradeel.

IVf Tjipke Westra, geboren 15 november 1816 in Oostdongeradeel, zoon van Tjepkes Westra en Pietje Tjeerds Dijkma.
Tjipke Jans Westra trouwt 24 april 1841 in Westdongeradeel met Sytske Klazes Miedema, geboren 10 juli 1816 in Ternaard (Westdongeradeel), dochter van Klaas Bockes Miedema en Jitske Jakobs de Haas.
Tjipke is overleden 15 januari 1881 in Westdongeradeel; Sytske is overleden 22 oktober 1870 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Jan Westra, geboren 12 december 1840 in Westdongeradeel (zie Vo).
 2. Klaas Westra, geboren 18 april 1843 in Ternaard (Westdongeradeel), overleden 23 mei 1843 in Westdongeradeel.
 3. Pietje Westra, geboren 9 september 1844 in Ternaard (Westdongeradeel) (zie Vp).
 4. Klaas Westra, geboren 8 november 1852 in Ternaard (Westdongeradeel).
 5. Jitske Westra, geboren 16 mei 1855 in Westdongeradeel.
 6. Tjitske Westra, geboren 3 november 1858 in Westdongeradeel.
 7. Jacoba Westra, geboren 3 april 1862 in Westdongeradeel.

Vo Jan Westra, geboren 12 december 1840 in Westdongeradeel, zoon van Tjipke Jans Westra en Sytske Klazes Miedema.
*De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 24 april 1841.
Jan trouwt 15 december 1864 in Westdongeradeel met Gooitske de Vries, geboren 7 oktober 1844 in Ternaard (Westdongeradeel), dochter van Johannes Jitzes de Vries en Geertje Machiela.
Jan Tjipkes Westra is overleden 8 februari 1902 in Westdongeradeel; Gooitske Johannes de Vries is overleden 28 februari 1911 in Westdongeradeel

Kinderen:

 1. Tjipke Westra, geboren 2 april 1865 in Ternaard (Westdongeradeel) (zie VIaa).
 2. Johannes Westra, geboren 18 december 1866 in Ternaard (Westdongeradeel).
  Johannes trouwt 23 mei 1896 in Westdongeradeel met Doetje Meulenaar, geboren 11 april 1871 in Ternaard (Westdongeradeel), dochter van Gerrit Walings Meulenaar en Jitske Klazes Wiersma.
  Johannes is overleden 21 december 1925 in Westdongeradeel; Doetje is overleden 22 februari 1930 in Westdongeradeel.
 3. Jitze Westra, geboren 21 maart 1869 in Ternaard (Westdongeradeel).
 4. Geertje Westra, geboren 14 maart 1871 in Ternaard (Westdongeradeel).
 5. Sytske Westra, geboren 16 maart 1873 in Ternaard (Westdongeradeel).
 6. Antje Westra, geboren 28 maart 1874 in Ternaard (Westdongeradeel).
 7. Pietje Westra, geboren 3 februari 1876 in Ternaard (Westdongeradeel).
 8. Klaas Westra, geboren 22 april 1877 in Ternaard (Westdongeradeel).
 9. Wopke Westra, geboren 11 februari 1879 in Ternaard (Westdongeradeel).
  Wopke trouwt 25 mei 1900 in Westdongeradeel met Stijntje Wiersma, geboren 28 maaqt 1880 in Hantumhuizen (Westdongeradeel), dochter van Klaas Douwes Wiersma en Maaike Jans van Sinderen.
 10. Pieter Westra, geboren 4 mei 1881 in Ternaard (Westdongeradeel).
 11. Frederik Westra, geboren 16 oktober 1883 in Ternaard (Westdongeradeel).
 12. Jitske Westra, geboren 17 augustus 1885 in Ternaard (Westdongeradeel).
 13. Gooitzen Westra, geboren 9 november 1887 in Ternaard (Westdongeradeel).

VIaa Tjipke Westra, geboren 2 april 1865 in Ternaard (Westdongeradeel), zoon van Jan Tjipkes Westra en Goitske Johannes de Vries.
Tjipke trouwt 8 november 1890 in Westdongeradeel met Antje Hiemstra, geboren 13 december 1869 in Wierum (Westdongeradeel), dochter van Nanne Jans Hiemstra en Ytske Wybes Mollema.

Kinderen:

 1. Goitske Westra, geboren 4 maart 1891 in Ternaard (Westdongeradeel).
  Goitske trouwt 11 mei 1912 in Westdongeradeel met Klaas de Jong, geboren 23 oktober 1888 in Kollumerland, zoon van Simon Klazes de Jong en Saapke Ulbes de Jong.
  Goitske is overleden 4 augustus 1913 in Ferwerderadeel.
 2. Nanne Westra, geboren 22 oktober 1892 in Ternaard (Westdongeradeel).
  Nanne trouwt 15 mei 1919 in Westdongeradeel met Aaltje Hoogakker, geboren 12 juli 1891 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Andries Meinderts Hoogakker en Baukje van der Wal.
 3. Ytske Westra, geboren 26 oktober 1894 in Westdongeradeel.
 4. Jan Westra, geboren 21 maart 1897 in Westdongeradeel.
 5. Geertje Westra, geboren 21 januari 1899 in Westdongeradeel.
 6. Johannes Westra, geboren 19 januari 1901 in Westdongeradeel.
 7. Jitske Westra, geboren 27 december 1902 in Westdongeradeel.

Vp Pietje Westra, geboren 9 september 1844 in Ternaard (Westdongeradeel), dochter van Tjepke Jans Westra en Sytske Klazes Miedema.
Pietje trouwt 22 mei 1873 in Westdongeradeel met Jacob Kingma, geboren 4 juni 1844 in Ternaard (Westdongeradeel), zoon van Jan Tjommes Kingma en Grietje Jacobs Heerenga.
Pietje Tjepkes Westra is overleden 31 december 1908 in Westdongeradeel; Jacob is overleden 7 november 1919 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Sytske Kingma, geboren 3 februari 1874 in Ternaard (Westdongeradeel).
  Sytske trouwt 4 augustus 1900 in Westdongeradeel met Jozeph Onderwater.
 2. Jan Kingma, geboren 1 maart 1875 in Ternaard (Westdongeradeel).
 3. Grietje Kingma, geboren 4 september 1876 in Ternaard (Westdongeradeel), overleden 3 augustus 1888 in Westdongeradeel.
 4. Tjipke Westra, geboren 3 maart 1878 in Ternaard (Westdongeradeel), overleden 5 mei 1878 in Westdongeradeel.
 5. Jitske Westra, geboren 11 september 1879 in Ternaard (Westdongeradeel), overleden 28 oktober 1879 in Westdongeradeel.
 6. Tjipke Westra, geboren 23 april 1882 in Ternaard (Westdongeradeel), overleden 13 augustus 1882 in Westdongeradeel.
 7. Tjitske Westra, geboren 25 februari 1884 in Ternaard (Westdongeradeel).
 8. Aafke Westra, geboren 7 april 1886 in Ternaard (Westdongeradeel).
 9. Tjipke Westra, geboren 6 april 1887 in Ternaard (Westdongeradeel), overleden 26 juni 1887 in Westdongeradeel.
 10. Tjipke Westra, geboren 22 november 1890 in Ternaard (Westdongeradeel), overleden 31 januari 1892 in Westdongeradeel.

IVg Maaike Westra, geboren 28 februari 1819 in Hiaure (Westdongeradeel), dochter van Jan Tjepkes Westra en Pietje Tjeerds Dijkma.
Maaikje Jans Westra trouwt 4 mei 1846 in Leeuwarderadeel met Melis Eelses van der Werf, geboren 13 september 1822 in Hijum (Leeuwarderadeel), zoon van Eelse Melis van der Werf en Hiltje Cornelis Hoekstra.
* De geboorteakte van Melis vermeldt: N.B. Aangever erkend vader te zijn.
Maaike is overleden 2 september 1904 in Leeuwarderadeel; Melis is overleden 9 januari 1906 in Leeuwarderadeel.

Kinderen:

 1. Hiljte van der Werf, geboren 9 september 1848 in Leeuwarderadeel, overleden 26 november 1854 in Leeuwarderadeel.
 2. Jan van der Werf, geboren 28 april 1851 in Leeuwarderadeel, overleden 4 februari 1877 in Leeuwarderadeel.
 3. Pietje van der Werf, geboren 15 oktober 1853 in Leeuarderadeel, overleden 26 november 1858 in Leeuwarderadeel.
 4. Hiltje van der Werf, geboren 12 mei 1856 in Leeuarderadeel, overleden 27 november 1858 in Leeuwarderadeel.
 5. Hiltje van der Werf, geboren 17 januari 1860 in Finkum (Leeuwarderadeel).
  Hiltje Melis van der Werf trouwt 14 mei 1881 in Leeuwarderadeel met Bonne Westra, geboren 23 oktober 1858 in St. Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jan Westra en Trijntje Kooistra.
  Hiltje is overleden 25 februari 1886 in Leeuwarderadeel (gehuwd).
  (Bonne Westra hertrouwt 2 oktober 1886 in Leeuwarderadeel met Wypkje van der Meer, geboren 6 februari 1855 in Finkum (Leeuwarderadeel), dochter van Bouwe Jans van der Meer en Trijntje Douwes Snijder. Bonne was weduwnaar van Hiltje van der Werf.)
 6. Pieter van der Werf, geboren 30 mei 1864 in Leeuwarderadeel, overleden 21 november 1871 in Leeuwarderadeel.

IIId Hendrik, geboren c 1794 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Tjipke Jans en Tjitske Arends.
Hendrik Tjipkes Westra, koopman, trouwt 11 juli 1837 in Dantumadeel met Hiltie Haitses van der Veen, geboren 10 december 1816 in Kollumerzwaag (Kollumerland), dochter van Haitze Jacobs (van der Veen) en Trijntie Sijes (Bosma).
(Haize Jacobs, Kollumerzwaag, neemt in 1811 in Oudwoude de familienaam Van der Veen aan.)
Hendrik is overleden op 80-jarige leeftijd 9 augustus 1874 in Dantumadeel; Hiltje is overleden 20 april 1851 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Tjipke Westra, geboren 5 maart 1838 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVi).
 2. Jan Westra, geboren 29 augustus 1840 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVj).
 3. Haitse Westra, geboren 17 april 1843 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Haitse, landbouwer, trouwt 7 januari 1877 in de U.S.A. met Trijntje Kuizenga, geboren 5 mei 1857 in Eenrum of in Michigan, dochter van Abel Kuizenga en Anna Elizabeth Nannenberg.
  Haitse is overleden 5 maart 1935; Trijntje is overleden 17 juli 1951.
 4. Tjitske Westra, geboren 18 juli 1845 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVk).
 5. Hendrik Westra, geboren 27 juli 1848 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 30 november 1849 in Dantumadeel.
 6. Hendrik Westra, geboren 20 december 1850 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVl).

IVi Tjipke Westra, geboren 5 maart 1838 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Hendrik Tjipkes Westra en Hiltje Haitses Veenstra.
Tjipke, koopman, trouwt 23 juni 1875 in Eenrum met Hilje Beukema, geboren 6 december 1844 in Eenrum, dochter van Jan Jakobs Beukema en Grietje Jans van der Schaaf.
Hilje is overleden 23 januari 1879 in Eenrum.

Kinderen:

 1. Grietje Westra, geboren c 1876 in Eenrum, overleden 21 juni 1876 in Eenrum.
 2. Jan Westra, geboren 1 januari 1879 in Eenrum.
  Jan, timmerman, trouwt 18 mei 1905 in Eenrum met Ypkje van der Meulen, geboren 18 augustus 1882 in Donkerbroek, dochter van Pieter Jans van der Meulen, (1905) dagloner, en Aafke Venhuize, (1905) dagloonster.
  Ypkje is overleden 16 juni 1915 in Eenrum.
  Jan Westra, straatlegger, hertrouwt 22 april 1918 in Kloosterburen met Aaltje Zandt, geboren 2 mei 1877 in Uithuizermeeden, dochter van Nanko Zandt en Elisabeth Rondhuis. Jan was weduwnaar van Ypkje van der Meulen; Aaltje was weduwe van Wibbe Poortema.
  Jan is overleden 16 april 1958 in Eenrum; Aaltje is overleden 16 februari 1920 in Eenrum.
 3. Hendrik Westra, geboren 1 januari 1879 in Eenrum.
  Hendrik, koopman, trouwt 28 oktober 1907 in Baflo met de 21-jarige Everdina van der Veen, geboren c 1886 in Rottum, dochter van Ile van der Veen, (1907) winkelier, en Lammerdina van der Ploeg, (1907) winkeliersche.

Tjipke Westra, koopman, hertrouwt 4 november 1882 in Eenrum met Antje de Vries, geboren c 1843 in Eenrum, dochter van Kars Reinders de Vries en Frouwke Derks Vennema. Tjipke was weduwnaar van Hilje Beukema.
Tjipke was 1905 kaashandelaar; 1907, 1918 koopman.
Tjipke is overleden 27 december 1918 in Eenrum.

IVj Jan Westra, geboren 29 augustus 1840 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Hendrik Tjipkes Westra en Hiltje Haitses van der Veen.
Jan Hendrik Westra trouwt 28 juni 1860 in Dantumadeel met Grietje Wybes Postma, geboren 8 februari 1840 in Dantumadeel, dochter van Wybe Haayes Postma en Bjetje Tjeerds van der Kooi.
Jan is overleden 15 juli 1922 in Dantumadeel; Grietje is overleden 27 maart 1881 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Hendrik Westra, geboren 16 oktober 1861 in Dantumadeel, overleden 3 november 1882 in Dantumadeel.
 2. Bjetje Westra, geboren 21 september 1864 in Dantumadeel (zie Vq).
 3. Wybe Westra, geboren 14 juli 1867 in Dantumadeel.
  Wybe trouwt 20 mei 1893 in Dantumadeel met Jeltje Alberts Visser, geboren 23 oktober 1872 in Tietjerkstseradeel, dochter van Albert Baukes Visser en Sitske Herres Zandberg.den 12 augustus 1905 in Dantumadeel.
 4. Hiltje Westra, geboren 28 januari 1870 in Dantumadeel.
  Hiltje trouwt 20 mei 1893 in Dantumadeel met Wybe de Vries, geboren 6 september 1867 in Dantumadeel, zoon van Harmen Wybes de Vries en Tjoukje Hendriks Leegstra.
  Hiltje is overleden 2 september 1931 in Dantumadeel.

Vq Bjetje Westra, geboren 21 september 1864 in Dantumadeel, dochter van Jan Hendriks Westra en Grietje Wybes Postma.
Bjetje trouwt 2 juni 1887 in Dantumadeel met Hylke Boorsma, geboren 26 maart 1863 in Dantumadeel, zoon van Paulus Hylkes Boorsma en Baukje Jacobs Postma.

Kinderen:

 1. Paulus Boorsma, geboren 14 september 1887 in Dantumadeel, overleden 13 januari 1888 in Dantumadeel.
 2. Grietje Boorsma, geboren 27 augustus 1889 in Dantumadeel.
  Grietje trouwt 19 april 1912 in Dantumadeel met Harm Douma, geboren 27 januari 1886 in Achtkarspelen, zoon van Jitze Douma en Gestje Veenstra.
 3. Jan Boorsma, geboren 1 januari 1897 in Dantumadeel, overleden 2 februari 1907 in Dantumadeel.

IVk Tjitske Westra, geboren 18 juli 1845 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Hendrik Tjipkes Westra en Hiltje Haitses Boschma.
Tjitske Hendriks Westra trouwt 18 mei 1871 in Dantumadeel met Yke Dirks Lourens, geboren 10 oktober 1846 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Dirk Jans Lourens en Elisabeth Ykes van der Meulen.
Tjitske is overleden 30 maart 1898 in Zwaagwesteinde; Yke is overleden 12 maart 1922 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Dirk Lourens, geboren 27 februari 1872 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 31 mei 1931 in Dantumadeel.
 2. Hiltje Lourens, geboren 18 juli 1875 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 8 december 1875 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 3. Hiltje Lourens, geboren 20 november 1876 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 27 mei 1880 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 4. Elisabeth Lourens, geboren 31 december 1878 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 18 januari 1879 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 5. Hendrik Lourens, geboren 3 december 1880 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 2 januari 1881 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 6. Hiltje Lourens, geboren 18 januari 1882 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Hiltje trouwt 10 juni 1905 in Dantumadeel met Jan Visser, geboren 6 oktober 1878 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Johannes Fokkes Visser en Trijntje Hendriks Wybenga.
  Jan is overleden 14 juni 1934 in Dantumadeel (gehuwd).
 7. Hendrik Lourens, geboren 30 november 1886 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 8 april 1893 in Dantumadeel.

IVl Hendrik Westra, geboren 20 december 1850 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Hendrik Tjipkes Westra en Hiltje Haitses van der Veen.
Hendrik Hendrik Westra trouwt 15 september 1881 in Dantumadeel met Hinke Hendriks Elzinga, geboren 24 juni 1855 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Hendrik Geerts Elzinga en Nieskje Hendriks de Jong.
Hinke is overleden 31 oktober 1891 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Hiltje Westra, geboren 29 juni 1882 in Dantumadeel.
 2. Hendrik Westra, geboren 11 november 1883 in Dantumadeel.
 3. Nieske Westra, geboren 8 september 1885 in Dantumadeel.
  Nieske trouwt 11 oktober 1906 in Dantumadeel met Minne Venema, geboren 25 december 1882 in Dantumadeel, zoon van Ritske Venema en Grietje Geerts Postma. De geboorteakte van Minne vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 1 maart 1883.
 4. Tjitske Westra, geboren 30 september 1887 in Dantumadeel.
  Tjitske trouwt 1 juni 1912 in Dantumadeel met Jan Venema, geboren 11 juli 1886 in Akkerwoude, zoon van Oene Alberts Venema en Sjoukje Dirks van der Galien.
  Tjitske is overleden 18 februari 1959 in Zwaagwesteinden; Jan is overleden 3 augustus 1964.
 5. Aaltje Westra, geboren 15 januari 1891 in Dantumadeel.

Hendrik Westra hertrouwt 19 november 1898  in Dantumadeel met Baukje van der Meer. Hendrik was weduwnaar van Hinke Hendriks Elzinga.
Hendrik is overleden 19 oktober 1917 in Dantumadeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Jan Westra, geboren 31 maart 1901 in Dantumadeel.
  Jan trouwt met Martha Deelstra, geboren 6 maart 1901.
  Jan is overleden 27 mei 1969; Martha is overleden 12 mei 1969.

IIIe Anne, geboren c 1796, zoon van Tjipke Jans en Tjitske Arends.
Anne Tjipkes Westra trouwt 21 augustus 1831 in Dantumadeel met Fokje Hendriks de Jong, geboren c 1808, dochter van Hendrik Jelles de Jong en Hinke Gosses.
(Hendrik Jelles, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Veenwouden de familienaam De Jong aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Jelle (9), Tabe (6), Folkje (3), Lieuwe (1).)
Anne is overleden op 81-jarige leeftijd 19 maart 1877 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Fokje is overleden 9 februari 1880 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Tjitske Westra, geboren 2 januari 1830 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 19 januari 1830 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  * De geboorteakte vermeldt: Aangever erkent de vader te zijn.
 2. Tjipke Westra, geboren 3 april 1831 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); overleden 12 februari 1860 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  * De geboorteakte vermeldt: Aangever erkent de vader te zijn.
  * Kantmelding d.d. 23 februari 1854: Erkenningsakte Dantumadeel. N.B. Kind geboren te Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 3. Hinke Westra, geboren 10 april 1833 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVm).
 4. Hendrik Westra, geboren 6 december 1835 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Hendrik Annes Westra trouwt 2 januari 1873 in Dantumadeel met Doetje Jans Lourens, geboren 20 februari 1842 in Kollumerland, dochter van Jan Fokkes Lourens en Janke Minnes Venema. Doetje was weduwe van Wieger Femmes Dijkstra.
  Doetje is overleden 14 maart 1898 in Dantumadeel (gehuwd).
 5. Gaele Westra, geboren 15 december 1838 in Zwaagwesteinde (Datnumadeel) (zie IVn).
 6. Gosse Westra, geboren 22 december 1841 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVo).
 7. Djoerd Westra, geboren 21 december 1844 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVp).
 8. Tjitske Westra, geboren 28 april 1850 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVq).
 9. Nieske Westra, geboren 22 juli 1853 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 2 december 1867 in Dantumadeel.

IVm Hinke Westra, geboren 10 april 1833 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Anne Tjipkes Westra en Fokje Hendriks de Jong.
Hinke trouwt 9 december 1865 in Achtkarspelen met Jan Loyenga, geboren 4 april 1836 in Nes (Westdongeradeel) als Jan Loyinga, zoon van Marten Jans Loyinga en Wytske Jans Westra.
Hinke is overleden 23 mei 1912 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Jan Martens Looyenga is overleden 13 juli 1894 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Fokje Loyenga, geboren 19 maart 1871 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Fokje trouwt 11 oktober 1894 in Dantumadeel met Gerrit Talma, geboren 29 augustus 1867 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Meindert Heines Talma en Ymkje Andries de Vries.

IVn Gaele Westra, geboren 15 december 1838 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Anne Tjipkes Westra en Fokje Hendriks de Jong.
Gaele trouwt 21 maart 1874 in Achtkarspelen met Antje Bosma, geboren c 1834 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Berend Hendriks Bosma en Jakobje Jakobs Veenstra.

Kinderen:

 1. Jakobje Westra, geboren 29 juni 1877 in Achtkarspelen.
  Jakobje trouwt 1 juni 1901 in Kollumerland met Meindert de Graaf, geboren 2 december 1879 in Kollumerland, zoon van Folkert de Graaf en Beitske Kempenaar.
 2. Fokje Westra, geboren 16 oktober 1879 in Achtkarspelen, overleden 24 september 1880 in Achtkarspelen.
 3. Berend Westra, geboren 18 juli 1881 in Achtkarspelen.
  Berend trouwt 5 maart 1921 in Achtkarspelen, wettiging 3 kinderen, met Grietje Meerstra, geboren 22 oktober 1885 in Kollumerzwaag (Kollumerland), dochter van Aan Meerstra en Jantje van der Bij.
 4. Fokje Westra, geboren 12 oktober 1883 in Achtkarspelen, overleden 31 maart 1890 in Achtkarspelen.

IVo Gosse Westra, geboren 22 december 1841 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Anne Tjipkes Westra en Fokje Hendriks de Jong.
Gosse Annes Westra trouwt 21 mei 1874 in Dantumadeel met Fokje Annes Lourens, geboren 13 janauri 1854 in Dantumaeel, dochter van Anne Jans Lourens en Hinke Haayes Postma.
Gosse is overleden 3 augustus 1926 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Fokje is overleden 6 oktober 1887 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Anne Westra, geboren 6 mei 1875 in Dantumadeel, overleden 11 mei 1875 in Dantumadeel.
 2. Hinke Westra, geboren 22 november 1876 in Dantumadeel, overleden 30 november 1876 in Dantumadeel.
 3. Anne Westra, geboren 27 december 1877 in Dantumadeel.
  Anne trouwt 25 mei 1912 in Kollumerland, wettiging 2 kinderen, met Marijke de Groot.
  Kinderen:
  a. Jantje Westra.
  b. Gosse Westra.
 4. Haaye Westra, geboren 9 maart 1879 in Dantumadeel.
  Haaye trouwt 19 mei 1917 in Kollumerland met Geertje Jongsma.
 5. Fokje Westra, geboren 15 januari 1883 in Dantumadeel.
 6. Tjipke Westra, geboren 20 februari 1887 in Dantumadeel.
  Tjipke trouwt 14 mei 1910 in Kollumerland met Sytske Veenstra, geboren 21 oktobser 1888 in Kollumerland, dochter van Pier Veenstra en Maaike Zuidema.
  Tjipke is overleden 2 augustus 1951, begraven in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Sietske is overleden

IVp Djoerd Westra, geboren 21 december 1844 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Anne Tjipkes Westra en Fokje Hendriks de Jong.
Djoerd trouwt 18 juni 1878 in Achtkarspelen, wettiging 1 kind, met Baukje Stel, geboren 19 februari 1853 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Andries Baukes Stel en Gepke Jans Kamstra.
Djoerd is overleden 29 november 1918 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Baukje is overleden 17 mei 1934 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Fokje Westra, geboren 12 juli 1876 in Achtkarspelen.
  Fokje trouwt 5 mei 1894 in Dantumadeel met Jan de Vries, geboren geboren 28 november 1869 in Dantumadeel, zoon van Berend Dirks de Vries en Minke Jans Zuidema (zie Vi.4).
 2. Anne Westra, geboren 16 oktober 1878 in Achtkarspelen.
 3. Gepke Westra, geboren 31 maart 1881 in Dantumadeel.
 4. Sytske Westra, geboren 3 januari 1884 in Dantumadeel.
  Sytske trouwt 28 maart 1908 in Dantumadeel met Gerben Heidstra, geboren 14 januari 1878 in Dantumadeel, zoon van Auke Sijes Heidstra en Baukje Gerbens Boskma.
  Sytske is overleden 7 november 1929 in Leeuwarden, wonende in Dantumadeel (gehuwd).
 5. Hendrik Westra, geboren 17 oktober 1886 in Dantumadeel.
 6. Gaele Westra, geboren 14 april 1890 in Dantumadeel.
 7. Tjitske Westra, geboren 2 juni 1893 in Dantumadeel.

IVq Tjitske Westra, geboren 28 april 1850 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Anne Tjipkes Westra en Fokje Hendriks de Jong.
Tjitske Annes Westra trouwt 9 december 1875 in Zwaagwesteinde met Jan Harmens Brouwer, dagloner, geboren 10 september 1841 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Harmens Jans Brouwer, arbeider, en Akke Jelkes Weistra.
Tjitske is overleden 14 januari 1923 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Jan is overleden 16 november 1919 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Akke Brouwer, geboren 10 mei 1876 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Akke trouwt 3 november 1910 in Dantumadeel met Jan van der Veen.
  Akke is overleden 4 augustus 1969 in Leeuwarden; Jan is overleden 1951.
 2. Anne Brouwer, geboren 10 maart 1878 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Anne trouwt 23 april 1904 in Dantumadeel met Grietje Boorsma.
 3. Fokje Brouwer, geboren 25 januari 1880 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Fokje trouwt 23 september 1905 in Dantumadeel met Hendrik Wijbenga, koopman, geboren 20 oktober 1878 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), koopman, zoon van Pieter Hendriks Wijbenga, koopman, en Willemke Annes Lourens, dienstmeid.
  Fokje is overleden 7 augustus 1918 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel; Hendrik is overleden 1954 in Groningen.
  (Hendrik Wijbenga hertrouwt 21 april 1923 in Dantumadeel met Trijntje Veenstra, geboren 3 mei 1896 in Dantumadeel, dochter van Dirk Willems Veenstra en Catharina Klazes de Bruin. Hendrik was weduwnaar van Fokje Brouwer.)
  Zie voor de nakomelingen van Fokje Brouwer & Hendrik Wijbenga: Genealogie Brouwer - Fokje Jans Brouwer.
 4. Harmen Brouwer, geboren 25 augustus 1882 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 5. Tjipke Brouwer, geboren 6 december 1884 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Tjipke trouwt 20 december 1913 in Dantumadeel met Tjitske Weistra, geboren 4 februari 1894 in Dantumadeel, dochter van Bauke Weistra en Maaike Postma.
 6. Jan Brouwer, geboren 21 januari 1888 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Jan, koopman, trouwt 27 november 1920 in Dandumadeel met Anneke de Bruin, geboren 26 april 1895 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Ruurd de Bruin en Fokje Elzinga.
  Anneke is overleden 16 oktober 1959.
 7. Hinke Brouwer, geboren 28 juni 1891 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 9 juli 1893 in Dantumadeel.
 8. Hinke Brouwer, geboren 18 juni 1894 in Dantumadeel.
  Hinke trouwt 6 mei 1922 in Dantumadeel met Tjibbe Wagenaar.

IIIf Baukje, geboren c 1798 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Tjipke Jans en Tjitske Arends.
Baukje Tjipkes Westra, winkelierster, trouwt 15 november 1818 in Dantumadeel met Ruurd Sytses Boonstra, dagloner, geboren c 1787 in Dantumawoude, zoon van Sytse Ruurds Boonstra en Marijke Johannes.
(Sytze Ruurds, Murmerwoude, neemt in 1811 in Dantumawoude de familienaam Boonstra aan; voor zichzelf en voor zijn zoon Ruurd (24).)
Baukje is overleden 29 januari 1894 in Murmerwoude (Dantumadeel); Ruurd is overleden 5 oktober 1848 in Murmerwoude (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Tjipke Boonstra, geboren 20 juni 1820 in Abcoude-Proostdij (zie IVr).
 2. Sytse Boonstra, geboren 18 mei 1822 in Murmerwoude (Dantumadeel) (zie IVs).
 3. Marijke Boonstra, geboren 10 juni 1824 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 31 mei 1903 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 4. Tjitske Boonstra, geboren 21 mei 1826 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 26 september 1842 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 5. Eelke Boonstra, geboren 9 februari 1828 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 1 augustus 1829 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 6. Hendrik Boonstra, geboren 31 maart 1829 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Hendrik Ruurds Boonstra trouwt 24 mei 1859 in Dantumadeel met Froukje Ages Douma, geboren 6 januari 1828 in Dantumawoude (Dantumadeel), dochter van Age Piebes Douma en Geeske Bruins Bruinsma.
  Hendrik is overleden 9 augustus 1877 in Murmerwoude (Dantumadeel); Froukje is overleden 21 februari 1892 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 7. Eelke Boonstra, geboren 24 november 1832 in Murmerwoude (Dantumadeel) (zie IVu).
 8. Gaele Boonstra, geboren 18 november 1834 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 30 april 1863 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 9. Hinke Boonstra, geboren 11 juli 1837 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 6 juli 1839 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 10. Hinke Boonstra, geboren 26 november 1840 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 31 mei 1919 in Murmerwoude (Dantumadeel).

IVr Tjipke Boonstra, geboren 20 juni 1820 in Abcoude-Proostdij, zoon van Boutje Siepkes Westra en Ruud Sytsese Boonstra.
Tjipke Ruurds Boonstra, boerenknecht, trouwt 16 mei 1853 in Dantumadeel met Hiltje Jans van der Meulen, geboren 20 juli 1828 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Jan Wybrens van der Meulen en Wijtske Johannes Nieuwenhuis.
Tjipke is overleden 12 februari 1898 in Murmerwoude (Dantumadeel); Hiltje is overleden 17 april 1916 in Akkerwoude (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Ruurd Boonstra, geboren 23 maart 1854 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 25 september 1854 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 2. Ruurd Boonstra, geboren 18 juli 1855 in Murmerwoude (Dantumadeel) (zie Vaa).
 3. Wytske Boonstra, geboren 7 augustus 1858 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 27 april 1862 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 4. Wytske Boonstra, geboren 30 augustus 1863 in Akkerwoude, overleden 1 oktober 1863 in Akkerwoude.
 5. Wytske Boonstra, geboren 17 mei 1865 in Akkerwoude (zie Vab).

Vaa Ruurd Boonstra, geboren 18 juli 1855 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Tjipke Ruurds Boonstra en Hiltje Jans van der Meulen.
Ruurd Tjipkes Boonstra trouwt 20 mei 1880 in Dantumadeel met Tetje Eelkes Monsma, geboren 18 oktober 1859 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Eelke Pieters Monsma en Antje Jans Wolters.
Ruurd is overleden 15 januari 1915 in Dantumadeel; Tetje is overleden 5 november 1919 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Tjipke Boonstra, geboren 27 maart 1881 in Akkerwoude (Dantumadeel).
  Tjipke trouwt 24 mei 1913 in Tietjerksteradeel met Fokje Boskma.
 2. Eelke Boonstra, geboren 20 februari 1884 in Akkerwoude (Dantumadeel).
  Eelke trouwt 17 mei 1913 in Dantumadeel met Sjoukje Miedema, geboren 7 juni 1886 in Dantumadeel, dochter van Wieger Willems Miedema en Tjitske Oenes Haakma.
 3. Hiltje Boonstra, geboren 26 september 1886 in Akerwoude (Dantumadeel), overleden 29 mei 1889 in Akkerwoude (Dantumadeel).

Vab Wytske Boonstra, geboren 17 mei 1865 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Tjipke Ruurds Boonstra en Hiltje Jans van der Meulen.
Wytske, dienstbode, trouwt 19 mei 1888 in Dantumadeel met Alle de Vries, arbeider, geboren 26 december 1857 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Auke Alles de Vries en Antje Hendriks Veenstra.
Wytske is overleden 14 mei 1937 in Akkerwoude (Dantumadeel); Alle is overleden 30 januari 1934 in Akkerwoude (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Hiltje de Vries, geboren 21 februari 1889 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Hiltje trouwt 4 juni 1910 in Dantumadeel met Eeltje Terpstra, geboren 4 juni 1882 in Dantumadeel, zoon van Lieuwe Eeltjes Terpstra en Rebecca Arnoldus Ruisch.
  Hiltje is overleden 3 juli 1966 in Ferwerdadeel; Eeltje is overleden 9 januari 1954 in Ferwerdadeel.
 2. Auke de Vries, geboren 2 september 1891 in Akkerwoude.
  Auke trouwt 18 mei 1922 in Dantumadeel met Welmoed Dijk, geboren 27 september 1895 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Gerrit Dijk en Tjitske Venema.
  Auke is overleden 21 juli 1917 in Oostdongeradeel; Welmoed is overleden 10 september 1943 in Dantumadeel.
 3. Antje de Vries, geboren 21 april 1894 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Antje trouwt 24 mei 1917 in Dantumadeel met Adzer Wiersma, geboren 5 juli 1891 in Dantumadeel, zoon van Jelle Hendriks Wiersma en Antje Adzers de Jong.
  Antje is overleden 3 april 1974 in Dokkum.
 4. Jitske de Vries, geboren 12 april 1897 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 18 december 1898 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 5. Tjipke de Vries, geboren 11 januari 1900 in Akkerwoude.
  Tjipke, grondwerker, landarbeider, trouwt 16 mei 1928 in Dantumadeel met Ytje Halbesma, geboren 16 maart 1902 in Akkerwoude, dochter van Hessel Douwes Halbesma en Sytske Jans de Vries.
  Tjipke is overleden 25 augustus 1962 in Akkerwoude; IJtje is overleden 4 november 1980 in Dokkum.
 6. Jitske de Vries, geboren 1 februari 1902 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Jitske trouwt 12 juni 1920 in Dantumadeel met Einte Meijer, geboren 22 februari 1898 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Sikke Meijer en Froukje Bijlstra.
  Jitske is overleden 7 december 1989; Einte is overleden 8 maart 1984 in Leeuwarden.
 7. Ruurdtje de Vries, geboren 27 juli 1904 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Ruurdtje trouwt 28 juli 1934 met Rijkele Woudwijk, geboren 12 mei 1904 in Brantgum, zoon van Tjipke Rienks Woudwijk en Doetje Popkes van der Hoek.
  Ruurdtje is overleden 29 januari 1990 in Dronten; Rijkele is overleden 31 januari 1978 in Elburg.
 8. Maaike de Vries, geboren 18 maart 1906 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Maaike trouwt 7 mei 1927 in Dantumadeel met Doeke Miedema, geboren 21 februari 1902 in Dokkum, zoon van Doeke Miedema en Antje de Groot.
  Maaike is overleden 17 mei 1979 in Leeuwarden; Doeke is overleden 8 oktober 1987.

IVs Sytse Boonstra, geboren 18 mei 1822 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Baukje Tjipkes Westra en Ruurd Sytses Boonstra.
Sytse Ruurds Boonstra trouwt 15 mei 1856 in Dantumadeel met Ytje Ages Douma, geboren 8 september 1833 in De Valom (Datnumadeel), dochter van Age Pebes Douma en Geeske Bruins Bruinsma.
Sytse is overleden 12 november 1901 in Dantumadeel; Ytje is overleden 22 mei 1860 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Ruurd Boonstra, geboren 15 augustus 1856 in Murmerwoude (Dantumadeel) (zie Vac).

Vac Ruurd Boonstra, geboren 15 augustus 1856 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Sytse Ruurds Boonstra en Ytje Ages Douma.
Ruurd Sytses Boonstra trouwt 18 mei 1879 in Dantumadeel met Sytske Sybrens Braaksma, geboren 3 januari 1858 in Dantumadeel, dochter van Sybren Jacobs Braakma en Gertje Lieuwes Rozema.
Ruurd is overleden 29 november 1934 in Murmerwoude (Dantumadeel) (gehuwd).

Kinderen:

 1. Sytse Boonstra, geboren 31 augustus 1880 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Sytse trouwt 18 mei 1905 in Dantumadeel met Antje Monsma, geboren 1 maart 1878 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Ate Sietses Monsma en Antje Dirks Wolters.
 2. Geertje Boonstra, geboren 20 december 1882 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Geertje trouwt 26 juli 1906 in Dantumadeel met Marten van der Zwaag, geboren 20 maart 1878 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Jan Martens van der Zwaag en Trijntje Louws van der Zwaag.
 3. Sybren Boonstra, geboren 16 december 1884 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Sybren trouwt 27 mei 1909 in Dantumadeel met Berber van der Hoek, geboren 28 oktober 1888 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Meindert Barteles van der Hoek en Geeske Klases Wits.
 4. Ytje Boonstra, geboren 17 juni 1887 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Ytje trouwt 23 mei 1907 in Dantumadeel met Jan Kooistra, geboren 9 september 1884 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Binne Minnes Kooistra en Dirkje Jans Kuitert.
 5. Saapke Boonstra, geboren 18 november 1889 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Saapke trouwt 10 mei 1913 in Dantumadeel met Alle Pranger, geboren 20 juni 1884 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Alle Gerkes Pranger en Sybrigje Sybes Kooistra.
 6. Lieuwe Boonstra, geboren 14 mei 1893 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Lieuwe trouwt met Jetske Kamstra, geboren 14 februari 1903 in Niawier (Dongeradeel).
  Jetske is overleden 3 oktober 1938.
 7. Piebe Boonstra, geboren 5 augustus 1896 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Piebe trouwt met Aaltje Lulofs, geboren 9 juli 1900 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Gerrit Lulofs en Janke Postma.
  Piebe is overleden 16 december 1970 in Broeksterwoude (Dantumadeel).   

IVu Eelke Boonstra, geboren 24 november 1832 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Baukje Tjipkes Westra en Ruurd Sytses Boonstra.
Eelke trouwt 15 mei 1862 in Dantumadeel met Grietje Malda, geboren 21 november 1839 in Dantumawoude, dochter van Jelske Sytses Malda.
Eelke is overleden 22 september 1912 in Murmerwoude (Dantumadeel); Grietje is overleden 3 juni 1922 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Gaele Boonstra, geboren 8 juni 1863 in Murmerwoude (Dantumadeel) (zie Vad).
 2. Jelske Boonstra, geboren 19 maart 1867 in Murmerwoude (Dantumadeel) (zie Vae).
 3. Baukje Boonstra, geboren 15 juli 1868 in Murmerwoude (Dantumadeel) (zie Vaf).
 4. Marijke Boonstra, geboren 17 maart 1871 in Murmerwoude (Dantumadeel) (zie Vag).
 5. Sytse Boonstra, geboren 10 november 1874 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 6. Ruurd Boonstra, geboren 26 januari 1878 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Ruurd trouwt 24 december 1898 in Dantumadeel met Aukje Jilderda, geboren 31 maart 1879 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Klaas Heins Jilderda en Ootske Sijbrens van der Veen.
  Ruurd is overleden 10 november 1961; Aukje is overleden 18 maart 1963.
 7. Hendrik Boonstra, geboren 4 februari 1883 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Hendrik trouwt 21 mei 1904 in Dantumadeel met Geertje van der Wal, geboren 11 december 1883 in Dantumadeel, dochter van Gjalt Jacobs van der Wal en Grietje Gelts de Vries.

Vad Gaele Boonstra, geboren 8 juni 1863 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Eelke Ruurds Boonstra en Grietje Malda.
Gaele trouwt 14 mei 1890 in Dantumadeel met Trijntje Kooistra, geboren 16 februari 1865 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Tjalling Binnes Kooistra en Ymkje Heerkes van der Ploeg.

Kinderen:

 1. Ymkje Boonstra, geboren 15 februari 1891 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Ymkje trouwt 9 juni 1921 in Dantumadeel met Sake van der Werff, geboren 18 januari 1892 in Veenwouden (Dantumadeel), zoon van Johannes van der Werff en Lolkje Jager.
 2. Eelke Boonstra, geboren 30 augustus 1892 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Eelke trouwt 12 februari 1920 in Dantumadeel met Jacoba Medenblik, geboren 6 mei 1898 in Westergeest (Kollumerland), docher van Jacob Medenblik en Antje Eelkes Hulsinga.
 3. Tjalling Boonstra, geboren 29 juni 1894 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Tjalling trouwt 11 mei 1918 in Dantumadeel met Rinske de Vries, geboren 31 december 1895 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Jacob Andries de Vries en Trijntje Uilkes Dijkstra.
 4. Grietje Boonstra, geboren 22 november 1896 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 5. Heerke Boonstra, geboren 28 december 1899 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 6. Jelske Boonstra, geboren 26 juli 1903 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 7. Binne Boonstra, geboren 27 februari 1911 in Wouterswoude (Dantumadeel).

Vae  Jelske Boonstra, geboren 19 maart 1867 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Eelke Ruurds Boonstra en Grietje Malda.
Jelske trouwt 18 mei 1889 in Dantumadeel met Binne Kooistra, geboren 2 mei 1863 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Tjalling Binnes Kooistra en Ymkje Heerkes van der Ploeg.

Kinderen:

 1. Grietje Kooistra, geboren 21 november 1890 in Dantumadeel.
 2. Ymkje Kooistra, geboren 18 juli 1892 in Dantumadeel.
  Ymkje trouwt 15 mei 1912 in Dantumadeel met Petrus Feenstra, geboren 23 maart 1887 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Klaas Sjoerds Feenstra en Sjoukje Douwes Visser.
 3. Baukje Kooistra, geboren 29 augustus 1894 in Dantumadeel.
  Baukje trouwt 20 mei 1915 in Dantumadeel met Pieter Broersma, geboren 24 novemnber 1892 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Jacob Pieters Broersma en Hinke Jans Pruik.
 4. Tjalling Kooistra, geboren 10 juli 1896 in Dantumadeel.
  Tjalling trouwt 19 mei 1921 in Dantumadeel met Fetje Boskma, geboren 18 september 1900 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Douwe Boskma en Tjitske Kooista.
 5. Eelke Kooistra, geboren 21 november 1897 in Dantumadeel.
  Eelke trouwt 30 juni 1921 in Dantumadeel met Josephina van Os, geboren c 1895 in Driel, dochter van Machiel van Os en Johanna Katharina Rovers.
 6. Heerke Kooistra, geboren 22 augustus 1900 in Dantumadeel.

Vaf Baukje Boonstra, geboren 15 juli 1868 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Eelke Ruurds Boonstra en Grietje Malda.
Baukje trouwt 17 mei 1894 in Dantumadeel met Heine Postma, geboren 24 november 1869 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Freerk Riemers Postma en Antje Heinnes Uitterdijk.

Kinderen:

 1. Grietje Postma, geboren 4 maart 1895 in Murmerwoude (Dantumadeel), overleden 15 maart 1895 in Murmerwoude (Dantumadeel).
 2. Grietje Postma, geboren 26 augustus 1896 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Grietje trouwt 1 juni 1922 in Dantumadeel met Pieter Luinstra, geboren 8 oktober 1897 in Burum, zoon van Sytze Luinstra en Dieuwke Hoekstra.
 3. Freek Postma, geboren 9 april 1899 in Murmerwoude (Dantumadeel).
  Freek trouwt 30 juni 1921 in Dantumadeel met Jitske Kooistra, geboren 23 maart 1902 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Sikke Kooistra en Lutske Wijnsma.
 4. Antje Postma, geboren 16 juli 1901 in Dantumadeel.

Vag Marijke Boonstra, geboren 17 maart 1871 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Eelke Ruurds Boonstra en Grietje Malda.
Marijke trouwt 17 mei 1894 in Dantumadeel met Johannes Marinus Scherjon, geboren 19 januari 1868 in Avereest, zoon van Jacobus Willem Scherjon, klompenmaker, en Maria Magdalena Margaretha de Bruin.
(Jacobus Willem Scherjon, geboren c 1834 in Leiden, zoon van Johannes Jacobus Scherjon en Maria Theodora Molenaar.
Jacobus Willem, klompenmaker, wonende in Avereest, trouwt op 24-jarige leeftijd 25 februari 1858 in Avereest met de 21-jarige Maria Magdalena Margaretha de Bruin, wonende in Stad Ommen, geboren c 1837 in 's-Hertogenbosch, dochter van Dirk de Bruin en Maria van den Bergh.
Tegenwoordig en toestemming gevende: Johannes Jacobus Scherjon (46), zaalopziener OS, wonende in Stad Ommen; Maria Theodora Molenaar, wonende in Stad Ommen; Dirk de Bruin (56), zaalopziener OS, wonende in Stad Ommen; Maria van den Bergh, wonende in Stad Ommen.
Getuigen bij dit huwelijk: Hendrik Tinholt (50), veldwachter, wonende in Avereest; Jan Harmen Peters (45), veldwachter, wonende in Avereest.
Jacobus Willem is overleden op 79-jarige leeftijd 31 mei 1913 in Dantumadeel; Maria Magdalena Margaretha is overleden op 82-jarige leeftijd 18 juli 1918 in Dokkum, wonende in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Grietje Scherjon, geboren 6 maart 1895 in Dantumadeel, overleden 11 november 1902 in Dantumadeel.
 2. Maria Magdalena Margaretha Scherjon, geboren 7 oktober 1896 in Dantumadeel.
 3. Jacobus Scherjon, geboren 16 maart 1899 in Dantumadeel.
 4. Eelke Scherjon, geboren 26 december 1901 in Driesum (Dantumadeel).
  Eelke trouwt 4 mei 1922 in Achtkarspelen (akte 23) met de 17-jarige Doetje van der Veen, geboren c 1905 in Augustinusga, dochter van Andries van der Veen en Froukje van der Meer.

IIIg Djoerd, geboren c 1800 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Tjipke Jans en Tjitske Arends.
Djoerd Tjipkes Westra trouwt 30 juni 1822 in Dantumadeel met Grietje Roelofs Vriesema, geboren c 1799 in Dantumadeel, dochter van Roelof Popkes en Hinke Tymens.
(Roelof Popkes weduwe Hinke Tymens, Dantumawoude, neemt in 1811 in Dantumawoude de familienaam Vriesema aan voor haar kinderen: Hinke (27) Bergum, Froukje (24) Bergum, Aukje (21) Wouterswoude, Popke (17), Tymen (14) Rinsumageest, Grietje (12), Antje (9), Marten (5).)
Djoerd is overleden op 88-jarige leeftijd 16 november 1888 in Zwaagwesteinde; Grietje is overleden op 29-jarige leeftijd 10 december 1828 in Dantumawoude.

Kinderen:

 1. Eelke Westra, geboren 7 juli 1823 in Dantumadeel (zie IVv).
 2. RoelofWestra, geboren 9 december 1826 in Dantumadeel, overleden 6 januari 1827 in Dantumadeel.

IVv Eelke Westra, geboren 7 juli 1823 in Dantumadeel, zoon van Djoerd Tipkes Westra en Grietje Roelofs Vriesema.
Eelke Sjoerds Westra trouwt 16 mei 1846 in Dantumawoude met Gaatske Taekes Hofman, geboren 13 september 1821 in Oudwoude (Kollumerland), dochter van Taeke Eelkes Hofman en Wilhelmina Willems van Durken.
Eelke is overleden 16 juni 1895 in Dantumadeel; Gaatske is overleden 9 augustus 1895 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Grietje Westra, geboren 13 juli 1847 in Dantumawoude, overleden 23 december 1848 in Dantumawoude.
 2. Taeke Westra, geboren 31 december 1848 in Dantumawoude (zie Vaj).
 3. Grietje Westra, geboren 12 maart 1851 in Dantumawoude.
 4. Djoerd Westra, geboren 11 september 1859 in Dantumawoude.
  Djoerd trouwt 17 mei 1884 in Dantumadeel met Antje de Jong, geboren 21 juni 1862 in Dantumadeel, dochter van Eelke Wiegers de Jong en Tjettje Jacobs Westra.

Vaj Taeke Westra, geboren 31 december 1848 in Dantumawoude, zoon van Eelke Djoerds Westra en Gaatske Taekes Hofma.
Taeke trouwt 3 maart 1876 in Kollumerland met Ynskje Zijlstra, geboren 28 april 1851 in Westergeest (Kollumerland), dochter van Albert Libbes Zijlstra en Elske Marks Noordman.
Taeke is overleden 27 mei 1917 in Kollumerland; Ynske is overleden 12 november 1902 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Elske Westra, geboren 27 maart 1876 in Kollumerland, overleden 10 april 1876 in Kollumerland..
 2. Eelke Westra, geboren 14 juni 1884 in Oudwoude.
  Eelke trouwt 16 mei 1908 in Oudwoude met Sjoukje van der Bij, geboren 6 juli 1886 in Buitenpost, dochter van Minne van der Bij en Hendrikje de Vries.
  Eelke is overleden 10 april 1968 in Oudwoude; Sjoukje is overleden 14 augustus 1966 in Oudwoude.
 3. Elske Westra, geboren 17 januari 1887 in Kollumerland.
 4. Albert Westra, geboren 19 mei 1890 in Kollumerland.

IIIh Wytze, geboren mei 1802 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Tjipke Jans en Tjitske Arends.
Wytze Tjipkes Westra trouwt 16 april 1827 in Dantumadeel met Ankje Tjeerds Visser, geboren 28 april 1804 in Murmerwoude (Dantumadeel).
Wytze is overleden 7 april 1843 in Bellingweer; Ankje is overleden 24 april 1886 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Elske Westra, geboren 27 februari 1826 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVw).
 2. Tjipke Westra, geboren 6 november 1827 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden 7 april 1829 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 3. Tjiepke Westra, geboren 16 december 1829 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVx).
 4. Tjeerd Westra, geboren 31 januari 1832 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden 20 mei 1833 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 5. Tjeerd Westra, geboren 18 januari 1834 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 6. Tjitske Westra, geboren 18 maart 1836 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden 26 maart 1836 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 7. Tjitske Westra, geboren 28 september 1837 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVz).
 8. Hendrik Westra, geboren 17 september 1840 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVaa).

IVw Elske Westra, geboren 27 februari 1826 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)dochter van Wytze Tjipkes Westra en Ankje Tjeerds Visser.
Elske Wytses Westra trouwt 7 december 1849 in Dantumadeel met Bauke Sjoerds Visser, geboren 22 februari 1824 in Dantumadeel, zoon van Sjoerd Lolkes Visser en Sytske Jans Buwalda.
Elske is overleden 23 januari 1915 in Dantumadeel; Bauke is overleden 19 mei 1862 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Sjoerd Visser, geboren 21 november 1850 in Dantumadeel (zie Vam).
 2. Wytse Visser, geboren 23 april 1853 in Dantumadeel (zie Van).
 3. Lolke Visser, geboren 28 september 1855 in Dantumadeel.
  Lolke trouwt 21 mei 1885 in Dantumadeel met Bienskje Groenia, geboren 29 november 1858 in Dantumadeel, dochter van Klaas Lolkes Groenia en Martzen Pieters Monsma.
  Lolke is overleden 17 april 1918 in Dantumadeel (weduwnaar).
 4. Tjipke Visser, geboren 5 juli 1859 in Dantumadeel, overleden 30 oktober 1926 in Dantumadeel.

Vam Sjoerd Visser, geboren 21 november 1850 in Dantumadeel, zoon van Elske Wytses Visser en Bauke Sjoerds Visser.
Sjoerd Baukes Visser trouwt 26 maart 1874 in Dantumadeel met Jantje Heins Zwart, geboren 29 november 1851 in Dantumadeel, dochter van Hein Jans Zwart en Antje Jelles van der Meer.

Kinderen:

 1. Bauke Visser, geboren 8 mei 1874 in Dantumadeel, overleden 18 september 1874 in Dantumadeel.
 2. Antje Visser, geboren 6 juni 1876 in Wouterswoude (Dantumadeel).
  Antje trouwt met ?
  Antje is overleden 14 augustus 1940 in Leeuwarden, wonende in Dokkum (gehuwd).
 3. Bauke Visser, geboren 12 oktober 1878 in Dantumadeel.
 4. Hein Visser, geboren 23 oktober 1881 in Wouterswoude (Dantumadeel).
  Hein trouwt 10 mei 1907 in Smallingerland met Antje Bergsma, geboren 28 januari 1880 in Drachten (Smallingerland), dochter van Uilke Bergsma en Baukje de Boer.
  Hein is overleden 27 december 1910 in Smallingerland (gehuwd).
 5. Elske Visser, geboren 4 augustus 1885 in Dantumadeel.
 6. Tjitske Visser, geboren 17 april 1888 in Dantumadeel.
 7. Pietje Visser, geboren 28 september 1893 in Dantumadeel.

Vam Wytse Visser, geboren 23 april 1853 in Dantumadeel, zoon van Elske Wytses Visser en Bauke Sjoerds Visser.
Wytse Baukes Visser trouwt 16 mei 1878 in Dantumadeel met Angenieta Pieters Elzinga, geboren 21 september 1855 in Dantumadeel, dochter van Pieter Jogchums Elzinga en Elisabeth Sanders Henders.
Wytze is overleden 14 oktober 1925 in Dantumadeel; Angenita is overleden op 75-jarige leeftijd 23 februari 1931 in Westdongeradeel.

Kinderen:

 1. Pieter Visser, geboren 14 mei 1879 in Dantumadeel.
  Pieter trouwt met ?
  Pieter is overleden 4 maart 1919 in Dantumadeel (gehuwd).
 2. Bauke Visser, geboren 5 juni 1882 in Dantumawoude (Dantumadeel).
  Bauke trouwt 14 mei 1908 in Rauwerderham met Fetje Schoustra, geboren 13 mei 1888 in Sijbrandaburen (Rauwerderham), dochter van Thomas Klazes Schoustra en Wiggeltje Taedes Koopman.
 3. Elisabeth Visser, geboren 16 mei 1884 in Dantumadeel.
 4. Sjoerd Visser, geboren 26 juni 1886 in Dantumadeel.
 5. Lolke Visser, geboren 7 maart 1889 in Dantumadeel.
 6. Elske Visser, geboren 3 april 1892 in Dantumadeel.
 7. Sjoukje Visser, geboren 16 april 1895 in Dantumadeel.

IVx Tjiepke Westra, geboren 16 december 1829 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Wytze Tjipkes Westra en Ankje Tjeerds Visser.
Tjiepke Wytzes Westra trouwt 19 juni 1856 in Dantumadeel, wettiging 1 kind, met Ootske Johannes Visser, geboren 26 februari 1834 in Dantumadeel als Ootske Visser, dochter van Johannes Fokkes Visser en Marijke Sijes Veenstra.
Tjipke Wytzes Westra is overleden 11 november 1857 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Oostske Johannes Visser is overleden 2 februari 1887 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Ankje Westra, geboren 17 mei 1856 in Dantumadeel (zie Vap).
 2. Marijke Westra, geboren 12 februari 1858 in Dantumadeel.
  Marijke trouwt 25 oktober 1906 in Dantumadeel met Bauke van der Heide, geboren 17 januari 1862 in Dantumadeel.
  * De geboorteakte van Bauke vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijks ouders d.d. 15 september 1864.
  Marijke is overleden 19 augustus 1935 in Dantumadeel; Bauke is overleden 23 september 1920 in Dantumadeel (zie IVbd.1).

Vap Ankje Westra, geboren 17 mei 1856 in Dantumadeel, dochter van Tjiepke Wytzes Westra en Oostke Johannes Visser.
* De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 19 juni 1856.
Ankje trouwt 30 augustus 1884 in Dantumadeel met Anne Elzinga, geboren 30 augustus 1857 in Dantumadeel, zoon van Jacob Johannes Elzinga en Grietje Annes de Vries.
Ankje is overleden 12 februari 1917 in Dantumadeel; Anne Jacobs Elzinga is overleden 26 januari 1901 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Grietje Elzinga, geboren 17 mei 1885 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Grietje trouwt 12 oktober 1907 in Achtkarspelen met Johannes van der Zwaag, geboren 24 juni 1884 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Jan Jakobs van der Zwaag en Elske Veenstra.
 2. Jacob Elzinga, geboren 23 mei 1890 in Dantumadeel.
  Jacob trouwt 3 oktober 1914 in Kollumerland met Hinke Smid, geboren 9 december 1894 in Kollumerland, dochter van Jitske Bosma en Folkert Smid (zie ook VIp.2).
 3. Johannes Elzinga, geboren 3 juli 1893 in Dantumadeel.
 4. Tjibbe Elzinga, geboren 12 oktober 1895 in Dantumadeel.
 5. Ootske Elzinga, geboren 21 november 1898 in Dantumadeel.
 6. Anne Elzinga, geboren 26 januari 1901 in Dantumadeel.

IVz Tjitske Westra, geboren 28 september 1837 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) dochter van Wytze Tjipkes Westra en Ankje Tjeerds Visser.
Tjitske trouwt 30 november 1865 in Dantumadeel met Johannes Godfried van der Mei, geboren 17 juni 1836 in Dantumadeel, zoon van Fedde Abes van der Mei en Anna Marianna Hilner.
Tjitske is overleden 27 december 1921 in Dantumadeel; Johannes is overleden 19 maart 1904 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Anna Marianna van der Mei, geboren 16 september 1866 in Dantumadeel.
 2. Ankje van der Mei, geboren 26 oktober 1868 in Dantumadeel, overleden 15 juni 1929 in Dantumadeel.
 3. Ferdinand van der Mei, geboren 22 oktober 1870 in Dantumadeel.
  Ferdinand trouwt 23 mei 1903 in Dantumadeel met Sytske Pieters Bleeker, geboren 26 augustus 1875 in Dantumadeel, dochter van Pieter Sytzes Bleeker en Ynskje Jans van der Laan.
 4. Elske van der Mei, geboren 8 april 1874 in Dantumadeel, overleden 23 september 1929 in Dantumadeel.
 5. Aaltje van der Mei, geboren 8 april 1874 in Dantumadeel.
  Aaltje trouwt 4 november 1899 in Dantumadeel met Wybe Schoffelmeer, geboren 21 januari 1875 in Dantumadeel, zoon van Harmen Sytses Schoffelmeer en Romkje Wybes Damstra.
  Aaltje is overleden 23 oktober 1942 in Spaarndam; Wybe is overleden 16 december 1943 in Spaarndam.
 6. Doetje Johannes van der Mei, geboren 31 maart 1877 in Dantumadeel, overleden 23 maart 1878 in Dantumadeel.
 7. Theodora van der Mei, geboren 24 april 1879 in Dantumadeel.
  Theodora trouwt 29 mei 1902 in Dantumadeel met Petrus Slijfer, geboren 9 maart 1873 in Franeker als Petrus Slijver, zoon van Johannes Slijver en Fetje Pieters Hiemstra.

IVaa Hendrik Westra, geboren 17 september 1840 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Wytze Tjipkes Westra en Ankje Tjeerds Visser.
Hendrik trouwt 13 mei 1869 in Dantumadeel met Trijntje Monsma, geboren 14 augustus 1845 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Rinse Jans Monsma en Fokje Lieuwes de Jong.
Hendrik is overleden 27 januari 1914 in Zwaagwesteinde; Trijntje is overleden 20 april 1903 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Wytse Westra, geboren 10 januari 1870 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Wytse trouwt 18 juli 1896 in Dantumadeel met Grietje de Vries.
 2. Fokje Westra, geboren 24 februari 1872 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Fokje trouwt 12 mei 1900 in Kollum (Kollumerland) met Poppe Bosma, geboren 22 mei 1872 in Westergeest (Kollumerland), zoon van Oeds Aukes Bosma en Trijntje Poppes Medemblik.
  Fokje is overleden 21 april 1944 in Westergeest (Kollumerland); Poppe is overleden 31 december 1954 in Westergeest (Kollumerland).
 3. Ankje Westra, geboren 10 januari 1874 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 20 december 1875 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 4. Ankje Westra, geboren 10 juni 1876 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 23 februari 1892 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 5. Antje Westra, geboren 25 september 1878 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Antje trouwt 30 maart 1907 in Achtkarspelen met Johannes Boetes, geboren 2 november 1872 in Augustinusga, zoon van Johannes Reinders Boetes en Janna Hendriks List.
  Antje is overleden 24 augustus 1952 in Opende; Johannes is overleden 17 september 1948 in Augustinusga.
 6. Elske Westra, geboren 16 april 1881 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Elske trouwt 13 oktober 1904 in Kollum (Kollumerland) met Hendrik Poortinga, geboren 31 augustus 1879 in Augsbuurt, zoon van Renze Gerbens Poortinga en Sijke Hendriks de Vries.
  Hendrik is overleden 10 november 1953 in Lutjewoude.
 7. Rinze Westra, geboren 12 augustus 1883 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 16 juni 1884 in Datumadeel.
 8. Trijntje Westra, geboren 15 september 1885 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Trijntje trouwt 25 april 1914 in Dantumadeel met Hendrik Westra.
  Trijntje is overleden 23 april 1915 in Dantumadeel (gehuwd).

IIb Hendrik, geboren c 1760 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Jan Tjipkes en Baukje Hendriks.
Hendrik Jans trouwt 10 mei 1794 in Kollumerzwaag met Pietje Sybrens Postma, geboren c 1768 in Kollumerzwaag.
(Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, 1794: Attestatie afgegeven 10 mei 1794, Dantumawoude - Driesum - Wouterswoude. NB: met attestatie naar Kollumerzwaag.)
Hendrik Jans, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Veenwouden de familienaam Westra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Jan (16), Sybren (13), Baukje (11), Feye (8), Sjeuke (6) en Hilkje (3).
Hendrik is overleden 20 februari 1813 in Zwaagwesteinde; Pietje is overleden 28 oktober 1851 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Jan, geboren c 1795 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
  Jan Hendriks Westra trouwt 29 mei 1819 in Dantumadeel met Tetje Lieuwes Rosema, geboren 10 oktober 1798 in Valom, dochter van Lieuwe Roelofs en Hiltje Sipkes.
 2. Sybren, geboren c 1799 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden (oud 15 jaar)17 januari 1814 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 3. Baukje, geboren 22 juni 1800 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIk).
 4. Feye, geboren c 1803 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIl).
 5. Sjieuke, geboren c 1805 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
  Sjieuke Hendriks Westra trouwt 4 mei 1850 in Kollumerland met Jurrien Reits van der Zwaag, geboren 7 april 1807 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Reid Pieters van der Zwaag en Marijke Jacobs.
 6. Hylkje, geboren c 1809 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden (oud 18 jaar) 5 februari 1827 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

IIIk Baukje, geboren 22 juni 1800 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Hendrik Jans en Pietje Sybrens Postma.
Baukje Hendriks Westra trouwt 26 augustus 1834 in Achtkarspelen met Been Ables Reitsma, geboren 19 december 1802 in Kootstertille als Berend Abeles, zoon van Abele Beerends en Trijntje Pieters.
(Abele Beerends, Kooten, neemt in 1811 in Buitenpost de familienaam Reitsma aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Antje (11), Berend (9), Ytske (7).)
Baukje is overleden 17 augustus 1868 in Zwaagwesteinde; Berend is overleden 26 juli 1849 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Abele Reitsma, geboren 6 januari 1836 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVab).
 2. Trijntje Reitsma, geboren 4 juli 1841 in Kooten (Achtkarspelen) (zie IVac).

IVab Abele Reitsma, geboren 6 januari 1836 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Baukje Hendriks Westra en Been Abeles Reitsma.
Abele Reitsma trouwt 12 mei 1866 in Achtkarspelen met Maaike Koopmans, geboren 24 januari 1841 in Driesum (Dantumadeel), dochter van Wybe Folkerts Koopmans en Teetske Jans de Jager.
Abele is overleden 11 februari 1911 in Dantumadeel; Maaike is overleden 10 juni 1910 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Teetske Reitsma, geboren 21 maart 1867 in Achtkarspelen, overleden 29 maart 1913 in Dantumadeel.
 2. Berend Reitsma, geboren 5 februari 1869 in Dantumadeel.
  Berend trouwt 20 mei 1893 in Dantumadeel met Joukje Heikamp, geboren 24 november 1867 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Jans Heikamp en Akke Taekes Hofman.
 3. Wybe Reitsma, geboren 12 februari 1871 in Dantumadeel.
  Wybe trouwt 19 mei 1897 in Dantumadeel met Dirkje Postma, geboren 4 mei 1873 in Dantumadeel, dochter van Geert Fokkes Postma en Bjetje Gooitsens van Assen.
  Wybe is overleden 27 augustus 1942 in Dantumadeel (gehuwd).
 4. Feye Reitsma, geboren 6 maart 1872 in Dantumadeel.
 5. Baukje Reitsma, geboren 21 oktober 1874 in Dantumadeel.
  Bauke trouwt 14 mei 1898 in Dantumadeel met Douwe de Jong, geboren 31 maart 1873 in Dantumadeel, zoon van Wytze Everts de Jong en Ybeltje Douwes Boskma.
  Baukje is overleden 23 januari 1940 in Dantumadeel; Douwe is overleden 7 augustus 1921 in Dantumadeel.
 6. Aaltje Reitsma, geboren 19 oktober 1877 in Dantumadeel.
 7. Pietje Reitsma, geboren 9 november 1880 in Dantumadeel.
 8. Trijntje Reitsma, geboren 9 maart 1884 in Dantumadeel.

IVac Trijntje Reitsma, geboren 4 juli 1841 in Kooten (Achtkarspelen), dochter van Bauke Hendriks Westra en Berend Abeles Reitsma.
Trijntje trouwt 24 september 1868 in Achtkarspelen met Sjoerd Kloostra, geboren 22 mei 1841 in Drogeham (Achtkarspelen), zoon van Pieter Jakobs Kloostra en Tjitske Hessels Miedema.
Trijntje is overleden 19 juni 1901 in Achtkarspelen; Sjoed is overleden 9 augustus 1913 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Pieter Kloostra, geboren 14 februari 1869 in Drogeham (Achtkarspelen).
  Pieter trouwt 15 mei 1897 in Kollumerland met Klaaske Rekker, geboren 20 februari 1875 in Kollumerland, dochter van Wieger Rekker en Grietje Boersma.
  Klaaske is overleden 18 juni 1914 in Leeuwarderadeel (gehuwd).
 2. Baukje Kloostra, geboren 2 februari 1871 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Baukje trouwt 23 mei 1896 in Kollumerland met Feike Rekker, geboren 28 februari 1866 in Kollumerland, zoon van Wieger Reiker en Grietje Feikes Boersma.
 3. Berend Kloostra, geboren 15 december 1873 in Achtkarspelen.
  Berend trouwt 13 mei 1899 in Kollumerland met Aafke Mosselman, geboren 9 januari 1871 in Kollumerland, dochter van Sytze Mosselman en Aaltje de Haan.
  Berend is overleden 25 april 1948 in Dennenoord (Zuidlaren), wonende in Oostdongeradeel (gehuwd).
 4. Abele Kloostra, geboren 19 september 1875 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Abele trouwt 10 mei 1902 in Achtkarspelen met Tjitske Mosselman, geboren 19 september 1880 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Sytze Mosselman en Aaltje de Haan.
  Abele is overelden 3 oktober 1940 in Achtkarspelen (gehuwd).
 5. Jakob Kloostra, geboren 21 februari 1877 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Jakob trouwt 7 juni 1902 in Achtkarspelen met Tietje Westerhof, geboren c 1880 in Dantumawoude (Dantumadeel), dochter van Sieds Jacobs Westerhof en Trijntje Pieters Bijker.
 6. Oebele Kloostra, geboren 11 april 1879 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Oebele trouwt 30 mei 1908 in Achtkarspelen met Siebrigje Douma, geboren 14 december 1879 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Marten Wiebes Douma en Jitske Sjoerds Boonstra.
 7. Sytze Kloostra, geboren 26 november 1880 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Sytze trouwt 21 mei 1910 in Achtkarspelen met Jantje Wijma, geboren 26 november 1884 in Drogeham (Achtkarspelen), dochter van Louw Sapes Wijma en Aaltje Gerbens Reiding.
  Jantje is overleden 8 mei 1917 in Achtkarspelen.
  Sytze Kloostra hertrouwt 7 juni 1919 in Achtkarspelen met Albertje van der Molen, geboren 16 maart 1895 in Surhuisterveen, dochter van Luitzen van der Molen en Hendrikje Jongsma. Sytze was weduwnaar van Jantje Wijma.
  Sytze is overleden 20 augustus 1926 in Achtkarspelen (gehuwd).
 8. Tjitske Kloostra, geboren 13 november 1882 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Tjitske trouwt 18 mei 1907 in Achtkarspelen met Wybe de Boer, geboren 8 december 1885 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), zoon van Tamme Wybes de Boer en Sjoukje van der Velde.

IIIl Feye, geboren c 1803 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Hendrik Jans en Pietje Sybrens Postma.
Feye Hendriks Westra trouwt 16 april 1827 in Dantumadeel met Froukje Freerks Kootstra, geboren c 1790, dochter van Freerk Klazes Kootstra en Froukje Sytses van der Ploeg.
Feye is overleden op 54-jarige leeftijd 31 juli 1857 in Zwaagwesteinde; Froukje is overleden op 84-jarige leeftijd 29 november 1874 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Pietje Westra, geboren 1 januari 1827 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 2 juni 1829 in Dantumadeel.
 2. Akke Westra, geboren 2 november 1828 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Akke trouwt 14 mei 1859 in Achtkarspelen met Sape Aans de Haan, geboren 25 maart 1829 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Aan Jinnes de Haan en Trijntje Hendriks Zevenhuizen.
  Akke is overleden 27 maart 1909 in Dantumadeel; Sape is overleden 1 mei 1888 in Achtkarspelen.
 3. Hendrik Westra, geboren 21 maart 1831 in Dantumadeel, overleden 15 augustus 1866 in Dantumadeel.
 4. Freerk Westra, geboren 3 juni 1834 in Dantumadeel, overleden 4 oktober 1918 in Dantumadeel.

IIc Anne, geboren 1767 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Jan Tjipkes en Baukje Hendriks.
Anne Jans, dagloner, trouwt 19 oktober 1806 in Dantumawoude met Hendrikje Jans Westra, geboren 1779 in Garijp.
(Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, 1806: Bevestiging huwelijk van 19 oktober 1806, Dantumawoude.)
Anne Jans, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Veenwouden de familienaam Westra aan; voor zichzelf en voor zijn zoon: Jan (5).
Anne is overleden 18 februari 1836 in Zwaagwesteinde; Hendrikje is overleden 4 augustus 1851 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Jan, geboren c 1806 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden op 65-jarige leeftijd 4 januari 1872 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 2. Baukjen Westra, geboren 30 december 1811 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIn).
 3. Lijsbert Westra, geboren 7 november 1814 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
  Lijsbert trouwt 14 april 1850 in Dantumadeel met Wopke Jaspers Venema, geboren c 1823 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
  Wopke is overleden 8 mei 1852 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Lijsbert Annes Westra hertrouwt 9 maart 1874 in Achtkarspelen met Hillebrand Sybes Hiemstra, geboren c 1809, zoon van Sybe Jans Hiemstra en Sytske Hillebrands. Lijsbert was weduwe van Wopke Jaspers Venema.
  Lijsbert is overleden 13 mei 1892 in Zwaagwesteinde; Hillebrand is overleden op 81-jarige leeftijd 4 maart 1890 in Dantumadeel.
 4. Tjipke Westra, geboren 26 november 1818 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIq).
 5. Barber Westra, geboren 14 november 1822 in Dantumadeel.
  Barber Annes Westra trouwt 9 oktober 1862 in Dantumadeel met Jacob Keimpes van der Hoek, geboren 13 september 1828 in Dantumadeel, zoon van Keimpe Popkes van der Hoek en Janke Jacobs.
  Barber is overleden 12 juni 1904 in Dantumadeel; Jacob is overleden 14 maart 1880 in Dantumadeel.

IIIn Baukjen Westra, geboren 30 december 1811 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Anne Jans en Hendrikje Jans.
De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Hoekstra"; voornaam moeder ook vermeld als "Westsra".
Baukjen Annes Westra trouwt 15 maart 1839 in Kollumerland met Albert Alberts Zwaagstra, geboren c 1809.
Baukje is overleden 23 juni 1886 in Kollumerland; Albert is overleden op 84-jarige leeftijd 13 juni 1893 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Aafke Zwaagstra, geboren 22 oktober 1838 in Kollumerland.
  * De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend door de ouder d.d. 13 februari 1875.
  Aafke trouwt 27 februari 1875 in Kollumerland met Gaatze Tjipkema, geboren 30 maart 1851 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Gerben Alles Tjipkema en Ytje Gaatzes van der Veen.
  Aafke is overleden 14 april 1895 in Kollumerland.
  (Gaatze Tjipkema hertrouwt 23 september 1911 in Kollumerland met Delia Dijkstra, geboren 20 april 1869 in Westergeest (Kollumerland), dochter van Bokke Dijkstra en Lutske de Groot. Gaatze was weduwnaar van Aafke Zwaagsra; Delia was weduwe van Folle Zijlstra (ook wel Fokke Veenstra genoemd.
  Gaatze is overleden 14 maart 1926 in Kollumerland.)
 2. Anne Zwaagstra, geboren 6 december 1840 in Kollumerland.
 3. Hendrikje Zwaagstra, geboren 16 juni 1843 in Kollumerland.
 4. Albert Zwaagstra, geboren 13 december 1845 in Kollumerland.
 5. Lijsbeth Zwaagstra, geboren 24 februari 1849 in Kollumerland.
 6. Durk Zwaagstra, geboren 11 juni 1852 in Kollumerland.
 7. Grietje Zwaagstra, geboren 13 april 1856 in Kollumerland.
 8. Barber Zwaagstra, geboren 17 augustus 1859 in Kollumerzwaag (Kollumerland).
  Barber trouwt 17 mei 1884 in Achtkarspelen met Sjoerd Johannes Koster, geboren 24 juni 1859 in Eestrum (Tietjerksteradeel), zoon van Johannes Jetses Koster en Grietje Sjoerds Nicolai.

IIIq Tjipke Westra, geboren 26 november 1818 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Anne Jans Westra en Hendrikje Jans.
Tjipke Annes Westra trouwt 28 maart 1840 in Kollumerland met Grietje Alberts Zwaagstra, geboren 17 juni 1815 in Oudwoude (Kollumerland), dochter van Albert Hendriks Zwaagstra en Aafke Lurks.
Tjipke is overleden 8 januari 1903 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) Grietje is overleden 25 december 1865 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Hendrikje Westra, geboren 12 maart 1839 in Kollumerland, overleden 22 januari 1865 in Dantumadeel.
 2. Albert Westra, geboren 23 januari 1841 in Dantumadeel, overleden 21 mei 1860 in Dantumadeel.
 3. Anne Westra, geboren 12 november 1843 in Dantumadeel, overleden 28 februari 1859 in Dantumadeel.
 4. Dirk Westra, geboren 18 januari 1847 in Dantumadeel (zie IVba).
 5. Jan Westra, geboren 28 december 1849 in Dantumadeel, overleden 17 maart 1850 in Dantumadeel.
 6. Aafke Westra, geboren 30 april 1851 in Dantumadeel (zie IVbb).
 7. Baukje Westra, geboren 20 mei 1856 in Dantumadeel (zie IVbc).

IVba Dirk Westra, geboren 18 januari 1847 in Dantumadeel, zoon van Tjipke Annes Westra en Grietje Alberts Zwaagstra.
Dirk trouwt 18 december 1869 in Achtkarspelen met Sjoerdje van der Maan, geboren 19 december 1840 in Huizum (Leeuwarderadeel), dochter van Pieter Sjoerds van der Maan en Durkje Popkes Braaksma.
Dirk is overleden 27 januari 1914 in Dantumadeel; Sjoerdtje is overleden 17 september 1905 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Tjipke Westra, geboren 27 maart 1872 in Dantumadeel (zie Vba).
 2. Pieter Westra, geboren 1 april 1875 in Dantumadeel, overleden 30 april 1898 in Dantumadeel.
 3. Albert Westra, geboren 2 oktober 1878 in Dantumadeel, overleden 10 juli 1880 in Dantumadeel.
 4. Albert Westra, geboren 30 december 1881 in Dantumadeel.
  Albert Westra trouwt 3 oktober 1903 in Dantumadeel met Baukje de Boer, geboren 1 september 1886 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Hendrik Oebels de Boer en Hiltje Jans Brouwer.
  Kinderen: 12.

Vba Tjipke Westra, geboren 27 maart 1872 in Dantumadeel, zoon van Dirk Tjipkes Westra en Sjoerdtje van der Maan.
Tjipke trouwt 8 juni 1893 in Dantumadeel met Jeltje Koning, geboren 11 november 1894 in Achtkarspelen, dochter van Bauke Nolles Koning en Sytske Wytzes Woudwijk.
Tjipke is overleden 9 september 1902 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Sytske Westra, geboren 5 januari 1894 in Dantumadeel, overleden 25 december 1896 in Dantumadeel.
 2. Sytske Westra, geboren 12 april 1897 in Dantumadeel.
 3. Sjoerdtje Westra, geboren 15 november 1899 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Sjoerdtje trouwt 5 februari 1921 in Achtkarspelen met Libbe Bruinsma, geboren 6 mei 1901 in Westergeest (Kollumerland), zoon van Dirk Bruinsma en Doutzen Rozendal.

IVbb Aafke Westra, geboren 30 april 1851 in Dantumadeel, dochter van Tjipke Annes Westra en Grietje Alberts Zwaagstra.
Aafke Tjipkes Westra trouwt 5 juni 1879 in Dantumadeel met Tjeerd Johannes Elzinga, geboren 13 februari 1851 in Dantumadeel, zoon van Johannes Hendriks Elzinga en Antje Tjibbes de Haan.

Kinderen:

 1. Grietje Elzinga, geboren 3 augustus 1879 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 8 maart 1959 in Leeuwarden.
 2. Johannes Elzinga, geboren 11 augustus 1881 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Johannes trouwt 4 juli 1908 in Dantumadeel met Jitske Veenstra, geboren 25 juni 1882 in Dantumadeel, dochter van Jilt Wytzes Veenstra en Antje Minnes Wagenaar.
  Johannes is overleden 22 april 1974 in Dantumadeel.
 3. Tjipke Elzinga, geboren 27 september 1884 in Dantumadeel.
 4. Antje Elzinga, geboren 10 december 1886 in Dantumadeel.
 5. Hendrikje Elzinga, geboren 2 oktober 1889 in Dantumadeel.
 6. Baukje Elzinga, geboren 12 mei 1893 in Dantumadeel.

IVbc Baukje Westra, geboren 20 mei 1856 in Dantumadeel, dochter van Tjipke Annes Westra en Grietje Alberts Zwaagstra.
Baukje Tjipkes Westra trouwt 19 mei 1881 in Dantumadeel met Johannes Heerkes van der Meulen, geboren 3 juni 1852 in Dantumadeel, zoon van Heerke Pieters van der Meulen en Janke Johannes de Roos.

Kinderen:

 1. Heerke van der Meulen, geboren 19 februari 1882 in Dantumadeel, overleden 23 april 1882 in Dantumadeel.
 2. Heerke van der Meulen, geboren 26 april 1883 in Dantumadeel, overleden 23 mei 1883 in Dantumadeel.
 3. Grietje van der Meulen, geboren 26 april 1883 in Dantumadeel, overleden 1 juni 1883 in Dantumadeel.
 4. Heerke van der Meulen, geboren 29 mei 1884 in Dantumadeel, overleden 8 juni 1884 in Dantumadeel.
 5. Grietje van der Meulen, geboren 29 mei 1994 in Dantumadeel, overleden 11 juni 1884 in Dantumadeel.
 6. Heerke van der Meulen, geboren 9 augustus 1885 in Dantumadeel.
  Heerke trouwt 22 juni 1912 in Kollumerland met Jantje Bosma, geboren 2 juni 1889 in Leeuwarden, dochter van Trijntje Bosma.
  Jantje is overleden 1 november 1938 in Zuidlaren, wonende in Kollumerzwaag (Kollumerland).
 7. Grietje van der Meulen, geboren 6 mei 1887 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Grietje trouwt 18 mei 1910 in Leeuwarderadeel met Pieter Stobbe, geboren 15 maart 1887 in Tietjerk (Tietjerksteradeel), zoon van Anne Gaukes Stobbe en Geeske Hoekstra.
 8. Janke van der Meulen, geboren 16 september 1888 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Janke trouwt 18 maart 1911 in Leeuwarderadeel met Rintje van der Heide, geboren 13 september 1887 in Wytgaard (Leeuwarderadeel), zoon van Freerk van der Heide en Ymkje van der Veen.
 9. Hendrikje van der Meulen, geboren 15 april 1890 in Dantumadeel.
 10. Tjipke van der Meulen, geboren 19 februari 1892 in Dantumadeel, overleden 27 februari 1892 in Dantumadeel.
 11. Tjipke van der Meulen, geboren 3 april 1893 in Dantumadeel, overleden 5 oktober 1893 in Dantumadeel.
 12. Trijntje van der Meulen, geboren 3 mei 1894 in Dantumadeel.
 13. Aafke van der Meulen, geboren 4 mei 1896 in Dantumadeel, overleden 5 januari 1897 in Dantumadeel.
 14. Baukje van der Meulen, geboren 8 januari 1898 in Dantumadeel.

IId Wytske, geboren 1771 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) cochter van Jan Tjipkes en Baukje Hendriks.
Wijtske Jans trouwt 15 mei 1796 in Driesum met Klaas Baukes, Zwaagwesteinde, zoon van Bauke Clazes en Hinke Ydes.
(Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, 1796: Bevestiging huwelijk van 15 mei 1796, Driesum.)
Klaas Baukes, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Veenwouden de familienaam Van der Heide aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Henke (14), Aafke (2).
Wytske Jans Westra is overleden op 88-jarige leeftijd 17 april 1859 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Klaas Baukes Heidstra is overleden op 48-jarige leeftijd 7 maart 1821 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Henke, geboren c 1797.
 2. Aafke, geboren c 1809. Aafke Klazes van der Heide is overleden op 72-jarige leeftijd 8 september 1882 in Dantumadeel.
 3. Sjoukje van der Heide, geboren 26 maart 1813 in Veenwouden, overleden 5 april 1813 in Veenwouden.
 4. Bauke van der Heide, geboren 6 september 1814 in Veenwouden (zie IIIs).

IIIs Bauke van der Heide, geboren 6 september 1814 in Veenwouden, zoon van Wytske Jans en Klaas Baukes van der Heide.
Bauke Klases van der Heide trouwt 31 maart 1839 in Dantumadeel met Japke Ydes Veenstra, geboren c 1813, dochter van Yde Sijes Veenstra en Foekje Heerkes Veenstra.
(Yde Sijes, Zwaagwesteinde, trouwt 24 juni 1810 in Driesum met Foekje Herkes, Metslawier.)

Bauke is overleden 21 juni 1893 in Dantumadeel; Japke is overleden op 77-jarige leeftijd 16 november 1890 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Wytske Heidstra, geboren 29 november 1836 in Dantumadeel.
  * De geboorteakte vermeldt: N.B. In kanttekening akte staat naam vader vermeld als "Bauke Klazes van der Heide".

  Wytske van der Heide
  is overleden 4 december 1842 in Dantumadeel.
 2. Yde van der Heide, geboren 25 april 1840 in Dantumadeel (zie IVbd).
 3. Klaas van der Heide, geboren 7 maart 1844 in Dantumadeel, overleden 27 maart 1866 in Dantumadeel.
 4. Heerke van der Heide, geboren 21 oktober 1848 in Dantumadeel. Heerke Heidstra is overleden 6 september 1849 in Dantumadeel.
 5. Wytske van der Heide, geboren 19 mei 1851 in Dantumadeel (zie IVbe).

IVbd Yde van der Heide, geboren 25 april 1840 in Dantumadeel, zoon van Bauke Klases van der Heide en Japke Ydes Veenstra.
Yde Baukes van der Heide trouwt 15 september 1864 in Dantumadeel met Froukje Romkes Prins, geboren 20 september 1837 in Oostdongeradeel als Froukje Prins, dochter van Romke Sjoerds Prins en Pietje Theunis Oegema.
Yde is overleden 3 april 1925 in Dantumadeel; Froukje is overleden 28 september 1907 in Datumadeel.

Kinderen:

 1. Bauke van der Heide, geboren 17 januari 1862 in Dantumadeel.
  * De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijks ouders d.d. 15 september 1864.
  Bauke trouwt 25 oktober 1906 in Dantumadeel met Marijke Westra, geboren 12 februari 1858 in Dantmadeel, dochter van Tjipke Wytses Westra en Ootske Johannes Visser.
  Bauke is overleden 23 september 1920 in Dantumadeel; Marijke is overleden 19 augustus 1935 in Dantumadeel (zie ook IVx.2).
 2. Romke van der Heide, geboren 23 april 1866 in Dantumadeel (zie Vca).
 3. Klaas van der Heide, geboren 10 september 1868 in Dantumadeel.
 4. Pietje van der Heide, geboren 10 februari 1872 in Dantumadeel.
  Pietje trouwt 17 september 1892 in Dantumadeel met Minne Wagenaar, geboren 17 september 1869 in Dantumadeel, zoon van Jan Minnes Wagenaar en Jantje Luitzens Fink.
  Pietje is overleden 19 december 1894 in Dantumadeel..
  (Minne Wagenaar hertrouwt 7 september 1896 in Dantumadeel met Grietje Selders.)
 5. Jacob van der Heide, geboren 31 januari 1874 in Dantumadeel, overleden 12 februari 1892 in Dantumadeel.
 6. Doetje van der Heide, geboren 14 november 1876 in Dantumadeel.
  Doetje trouwt 14 november 1896 in Dantumadeel met Jan Wagenaar, geboren 21 februari 1874 in Dantumadeel, zoon van Tjibbe Minnes Wagenaar en Janke Aukes Wybenga.

Vca Romke van der Heide, geboren 23 april 1866 in Dantumadeel, zoon van Yde Baukes van der Heide en Froukje Romkes Prins.
Romke trouwt 18 september 1890 in Dantumadeel met Neeltje Boorsma, geboren 1 oktober 1863 in Dantumadeel, dochter van Hylke Hylkes Boonstra en Sytske Heeres Kempenaar.
Romke is overleden 22 september 1913 in Dantumadeel; Neeltje is overleden13 mei 1938 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Hylke van der Heide, geboren 14 maart 1893 in Dantumadeel.
  Hylke trouwt 12 juli 1919 in Dantumadeel met Elske Loonstra, geboren 15 augustus 1897 in Dantumadeel, dochter van Wiebe Loonstra en Sijke van der Zwaag.
 2. Bauke van der Heide, geboren 29 oktober 1894 in Dantumadeel, overleden 18 maart 1901 in Dantumadeel.
 3. Heine van der Heide, geboren 31 maart 1900 in Dantumadeel.
 4. Bauke van der Heide, geboren 23 november 1902 in Dantumadeel.

IVbe Wytske van der Heide, geboren 19 mei 1851 in Dantumadeel, dochter van Bauke Klazes van der Heide en Japke Ydes Veenstra.
Wytske Baukes van der Heide trouwt 5 juli 1873 in Dantumadeel met Anne Lieuwes Lourens, geboren 24 december 1849 in Dantumadeel, zoon van Lieuwe Annes Lourens en Anske Wybes Postma. Anne was weduwnaar van Johanna Jans Zuidema (zie ook  IVd.3).
Wytske is overleden 18 maart 1929 in Dantumadeel; Anne is overleden 13 augustus 1936 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Hanskje Lourens, geboren 27 oktober 1873 in Dantumadeel.
  Hanskje trouwt 12 december 1896 in Dantumadeel met Johannes Wybenga, geboren 24 december 1870 in Dantumadeel, zoon van Riemer Brants Wybenga en Sijke Johannes Zuidersma.
  Hanskje is overleden 25 maart 1922 in Dantumadeel; Johannes is overleden 8 april 1940 in Dantumadeel.
 2. Bauke Lourens, geboren 20 april 1876 in Dantumadeel.
  Bauke trouwt 12 december 1896 in Dantumadeel met Pietje Wybenga, geboren 22 april 1876 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Wybenga en Willemke Sytses Hoekstra.
 3. Japke Lourens, geboren 19 februari 1880 in Dantumadeel.
  Japke trouwt 3 oktober 1907 in Dantumadeel met Egbert Veenstra, geboren 20 maart 1876 in Dantumadeel, zoon van Fokke Egberts Veenstra en Leentje Jelles van Leyen (zie ook IVcj.3).
 4. Lieuwe Lourens, geboren 17 maart 1884 in Dantumadeel.    
 5. Yde Lourens, geboren 6 september 1886 in Dantumadeel.
  Yde trouwt 7 augustus 1909 in Dantumadeel met Tjimkje de Vries, geboren 4 augustus 1888 in Dantumadeel, dochter van Berend Dirks de Vries en Minke Jans Zuidema.
 6. Haebeltje Lourens, geboren 24 september 1889 in Dantumadeel, overleden 15 januari 1891 in Dantumadeel.
 7. Wybe Lourens, geboren 8 april 1892 in Dantumadeel.
  Wybe trouwt 27 april 1913 in Dantumadeel met Grietje van der Bij, geboren 1 januari 1894 in Kollumerland, dochter van Hendrik van der Bij en Gelske Meerstra.
  Wybe is overleden 5 maart 1965; Grietje is overleden 2 januari 1984.
 8. Klaas Lourens, geboren 19 januari 1895 in Dantumadeel.
  Klaas trouwt 3 juli 1920 in Dantumadeel met Aukje Veenstra, geboren 24 maart 1896 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Veenstra en Haebeltje Postma.

IIe Djoerd, geboren 1775 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Jan Tjipkes en Baukje Hendriks.
Djoerd Jans trouwt 10 november 1799 in Dantumawoude met Tijttje Popkes, geboren in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
(Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, 1799: Bevestiging huwelijk van 10 november 1799, Dantumawoude.)
Djoerd Jans, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 te Veenwouden de familienaam Westra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Jan (9) en Tietje (3).
Djoerd is overleden 2 september 1825 in Dantumadeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Jan, geboren c 1803, overleden (oud 11 jaar) 16 februari 1814 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 2. Tietje, geboren c 1808 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden (oud 5 jaar) 27 mei 1813 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 3. Wytse Westra, geboren 20 mei 1813 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
  Wytse trouwt 5 april 1840 in Dantumadeel met Stofferdina de Vries, geboren 14 augustus 1815 in Leeuwarden, dochter van Minse Wiebes de Vries en Meya Stoffers. * De geboorteakte van Stofferdina vermeldt: N.B. Ouders van beroep schippers thans liggende met het schip in het Zaailand.
  Wytse is overleden 29 oktober 1890 in Zwaagwesteinde; Stofferdina is overleden 3 januari 1893 in Dantumadeel.
 4. Jan Westra, geboren 1 september 1817 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIz).
 5. Tietje Westra, geboren 20 januari 1822 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden 15 december 1822 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).

IIIz Jan Westra, geboren 1 september 1817 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Djoerd Jans Westra en Tietje Popkes.
Jan Djoerds Westra trouwt 21 oktober 1838 in Dantumadeel met Wytske Pieters van der Heide, geboren 28 februari 1820 in Kooten (Achtkarspelen), dochter van Pieter Jans van der Heide en Ielkjen Freerks Kootstra.

Kinderen:

 1. Djoerd Westra, geboren 16 juli 1839 in Dantumadeel, overleden 18 oktober 1858 in Kollumerland.
 2. Eelke Westra, geboren 10 december 1841 in Dantumadeel.
 3. Tietje Westra, geboren 2 oktober 1844 in Dantumadeel.
  Tietje trouwt 31 maart 1883 in Kollumerland met Jelle Veenstra, geboren 2 september 1844 in Achtkarspelen, zoon van Harmen Jelles Veenstra en Baukjen Lammerts de Bruin.
  Tietje is overleden 18 maart 1929 in Dennenoord (Zuidlaren) (weduwe).
 4. Pieter Westra, geboren 17 juni 1848 in Dantumadeel, overleden 14 maart 1877 in Kollumerland.
 5. Getje Westra, geboren 19 juli 1851 in Kollumerland, overleden 7 augustus 1852 in Kollumerland.
 6. Wytze Westra, geboren 21 juli 1853 in Kollumerland, overleden 14 juli 1869 in Kollumerland.
 7. Jan Westra, geboren 4 oktober 1857 in Kollumerland, overleden 14 september 1868 in Kollumerland.

IIf Feye, geboren 1777 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) koopman, boerderijhouder, zoon van Jan Tjipkes en Baukje Hendriks.
Feye Jans trouwt 7 januari 1810 in Bergum met Teetske Andrys, geboren 18 januari 1792 in Veenwouden, dochter van Andries Jans en Anskjen Feyes.
(Trouwregister Hervormde gemeente Bergum: Derde proclamatie van 7 januari 1810, Bergum.)
Feye Jans, Bergum, neemt in 1811 in Bergum de familienaam Westra aan; voor zichzelf en voor zijn dochter: Anskje (3).
(Andries Jans, Zwaagwesteinde, neemt in 1811 in Veenwouden de familienaam Wagnaar aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Eebeltje (17), Trijntje (14), Jan (11), Feye (8), Janke (5), Minne (2).)
Feye Jans Westra is overleden op 49-jarige leeftijd 13 augustus 1826 in Zwaagwesteinde; Taetske Andries Wagenaar is overleden 20 januari 1841 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

Kinderen:

 1. Anskje, geboren september 1810 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIaa).
 2. Baukje Westra, geboren 29 april 1813 onder Bergum (Tietjerksteradeel) (zie IIIab).
 3. Trijntje Westra, geboren 12 maart 1816 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIac).
 4. Jan Westra, geboren 18 juni 1818 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IIIad).
 5. Andries Westra, geboren 27 april 1821 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
  Andries Feyes Westra trouwt 29 juli 1843 te Kollumerland met Baukje Doejes Dijkstra, geboren c 1810 in Tietjerksteradeel, dochter van Doeye Gjalts Dijkstra en Maaikje Jans.
  (Doeye Gjalts, Bergum, neemt in 1811 in Bergum de familienaam Dijkstra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Maaijke (5), jan (3), Bauken (2), Antje (11 weken).)
  Andries is overleden 18 januari 1848 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Baukje Doedes Dijkstra is overleden op 67-jarige leeftijd 17 november 1877 in Dantumadeel.
 6. Eebeltje Westra, geboren 16 april 1824 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) overleden 10 september 1828 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)

IIIaa Anskje, geboren september 1810 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) dochter van Feye Jans en Teetske Andrys.
Anskje Feyes Westra, dienstmeid, trouwt 24 maart 1833 in Rinsumageest (Dantumadeel) met Harmen Geerts van der Meulen, geboren 28 augustus 1809 in Kollumerzwaag, gedoopt 8 oktober 1809 in Kollumerzwaag als Harmen, zoon van Geert Rengers en Tietje Hermannus.
(Geert Rengers, Kollumerzwaag, neemt in 1811 in Oudwoude de familienaam Van der Meulen aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Renger (6), Harmanus (5), Harmen (2).)
Hanskje Feyes Westra is overleden op 55-jarige leeftijd 2 april 1866 in Kollumerzwaag (Kollumerland); Harm Gerts van der Meulen is overleden 23 mei 1889 in Kollumerzwaag (Kollumerland).

Kinderen:

 1. Feye van der Meulen, geboren 1 januari 1832 in Dantumadeel, overleden 3 maart 1832 in Dantumadeel.
  * De geboorteakte vermeldt: Aangever erkent de vader te zijn.
 2. Tytje van der Meulen, geboren 14 maart 1834 in Kollumerland (zie IVca).
 3. Feye van der Meulen, geboren 27 september 1836 in Kollumerland.
  Feye Harms van der Meulen trouwt 14 september 1876 in Dantumadeel met Nieske Theunis Posthumus, gekboren 25 september 1829 in Ternaard (Westdongeradeel), dochter van Theunis Renzes Posthumus en Eeke Tjallings Koopman. Nieske was weduwe van Tjeerd Sjoerds de Jong.
  Feye is overleden 8 januari 1919 in Westdongeradeel; Nieske is overleden 15 januari 1918 in Westdongeradeel.
 4. Taetske van der Meulen, geboren 23 oktober 1839 in Kollumerland.
 5. Geert van der Meulen, geboren 23 oktober 1842 in Kollumerland, overleden 11 november 1842 in Kollumerland.
 6. Trijntje van der Meulen, geboren 9 november 1843 in Kollumerzwaag (zie IVcc).
 7. Geert van der Meulen, geboren 25 juni 1850 in Kollumerland (zie IVcd).
 8. Jan van der Meulen, geboren 17 februari 1855 in Kollumerland.

IVca Tytje van der Meulen, geboren 14 maart 1834 in Kollumerland, dochter van Anskje Westra en Harm van der Meulen.
Tytje Harms van der Meulen trouwt 11 mei 1862 in Dantumadeel met Wybe Rinses Damstra, geboren 15 augustus 1836 in Dantumadeel, zoon van Rinse Wybes Damstra en Hiltje Willems Postma.
Tietje is overleden 21 januari 1913 in Dantumadeel; Wybe is overleden 25 maart 1907 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Hiltje Damstra, geboren 10 november 1862 in Dantumadeel.
  Hiltje trouwt 3 april 1886 in Dantumadeel met Geert Alberts Raap, geboren 25 oktober 1840 in Dantumadeel als Geert Raap, zoon van Albert Adrianus Raap en Antje Geerts Damstra. Geert was weduwnaar van Ytje Geerts van der Bijl.
  Geert is overleden 2 april 1916 in Dantumadeel (gehuwd).
 2. Anna Damstra, geboren 1 september 1865 in Dantumadeel, overleden 17 februari 1868 in Dantumadeel.
 3. Harmen Damstra, geboren 26 oktober 1867 in Dantumadeel.
 4. Rinze Damstra, geboren 9 juli 1870 in Dantumadeel.
 5. Feye Damstra, geboren 21 december 1874 in Dantumadeel.
 6. Anskje Damstra, geboren 26 november 1878 in Dantumadeel.

IVcc Trijntje van der Meulen, geboren 9 november 1843 in Kollumerzwaag (Kollumerland), dochter van Anskje Feyes Westra en Harmen Geerts van der Meulen.
Trijntje Harmens van der Meulen trouwt 15 mei 1873 in Dantumadeel met Hendrik Theunis Elzinga, geboren 28 september 1850 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Theunis Geerts Elzinga en Grietje Wiegers Dijkstra.
Trijntje is overleden 14 juli 1915 in Kollumerzwaag (Kollumerland); Hendrik is overleden 13 december 1939 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Theunis Elzinga, geboren 2 oktober 1873 in Dantumadeel.
 2. Harm Elzinga, geboren 21 september 1875 in Kollumerland.
 3. Riekje Elzinga, geboren 3 december 1877 in Kollumerzwaag (Kollumerland)..
  Riekje trouwt 26 maart 1898 in Kollum met Andries van der Zwaag, geboren 29 oktober 1872 in Kollumerland, zoon van Sjoerd van der Zwaag en Geertruida van Nimwegen.
  Andries is overleden 6 oktober 1906 in Kollumerland.
  Riekje Elzinga hertrouwt 17 augustus 1907 in Kollum met Berend Velda, geboren 23 oktober 1865 in Kollumerzwaag, zoon van Jacob Velda en Antje Zuidema. Riekje was weduwe van Andries van der Zwaag; Berend was weduwnaar van Trijntje Annes van der Land.
  Riekje is overleden 2 mei 1910 in Kollumerzwaag (kollumerland); Berend is overleden 11 december 1931 in Kollumerzwaag (Kollumerland).
 4. Feye Elzinga, geboren 5 april 1881 in Kollumerland.
  Feye trouwt 30 april 1903 in Dantumadeel met Riekje Postma, geboren 13 december 1882 in Dantumadeel, dochter van Thomas Jacobs Postma en Jelske Baukes van der Pruik.
 5. Hendrik Elzenga, geboren 29 juli 1883 in Kollumerland.

IVcd Geert van der Meulen, geboren 25 juni 1850 in Kollumerland, zoon van Anskje Feyes Westra en Harm Geerts van der Meulen.
Geert Harmens van der Meulen trouwt 22 mei 1879 in Dantumadeel met Jacobje Aukes Hoekstra, geboren 5 augustus 1859 in Dantumadeel, dochter van Auke Pieters Hoekstra en Evertje Meints Ydema.
Geert is overleden 28 november 1899 in Dantumadeel; Jacobje is overleden 20 september 1933 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Ybeltje van der Meulen, geboren 20 juni 1880 in Dantumadeel.
 2. Hanskje van der Meulen, geboren 3 juni 1884 in Dantumadeel.
  Hanskje trouwt 1 juni 1911 in Dantumadeel met Wybren Epema, geboren 4 juli 1887 in Rinsumageest (Dantumadeel), zoon van Jan Wybrens Epema en Meijeltje Hendriks Hoekstra.
 3. Akke van der Meulen, geboren 16 december 1886 in Dantumadeel.
 4. Tietje van der Meulen, geboren 28 maart 1889 in Tietjerksteradeel.
 5. Auke van der Meulen, geboren 3 maart 1891 in Dantumadeel.
 6. Harmen van der Meulen, geboren 12 januari 1894 in Dantumadeel.
 7. Feye van der Meulen, geboren 7 augustus 1897 in Dantumadeel.
 8. Antje van der Meulen, geboren 31 december 1898 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Antje trouwt 13 april 1918 in Achtkarspelen met Douwe Bruinsma, geboren 1896 in Westergeest (Kollumerland), zoon van Dirk Bruinsma en Doutzen Rozendal.

IIIab Baukje Westra, geboren 29 april 1813 onder Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Feye Jans Westra en Teetske Andries Wagenaar.
Baukje Feyes Westra, dienstmeid, trouwt 28 februari 1835 in Tietjerksteradeel met Anne Hendriks Veenstra, arbeider, geboren 3 november 1812 in Dantumawoude (Dantumadeel), zoon van Hendrik Annes Veenstra en Jelkje Ruurds Veenstra.
Baukje is overleden 29 oktober 1868 in Twijzel (Achtkarspelen); Anne is overleden 23 maart 1854 in Twijzel (Achtkarpelen).

Kinderen:

 1. Hendrik Veenstra, geboren 10 februari 1836 in Kollumerzwaag (Kollumerland) (zie IVcf).
 2. Feye Veenstra, geboren 13 mei 1838 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Feye trouwt 20 juli 1872 in Achtkarspelen met Jelske Prins, geboren 17 november 1819 in Janum (Dantumadeel), dochter van Doeke Piers Prins en Ytje Jacobs Viersen. Jelske was weduwe van Jan Barteles Jonkier.
  Jelske is overleden 23 december 1891 in Achtkarspelen (gehuwd).
 3. Ruurd Veenstra, geboren 12 juli 1840 in Twijzel (Achtkarspelen) (zie IVcg).
 4. Jan Veenstra, geboren 30 januari 1843 in OpTwijzel (Achtkarspelen) (zie IVch).
 5. Teetske Veenstra, geboren 2 oktober 1845 in Achtkarspelen, overleden 9 juni 1863 in Achtkarspelen.
 6. Jemke Veenstra, geboren 16 mei 1848 te Achtkarspelen (zie IVci).
 7. Jeltje Veenstra, geboren 8 juni 1852 in Achtkarspelen, overleden 18 maart 1854 in Achtkarspelen.

IVcf Hendrik Veenstra, geboren 10 februari 1836 in Kollumerzwaag (Kollumerland), zoon van Baukje Westra en Anne Veenstra.
Hendrik trouwt 22 april 1865 in Achtkarspelen met Foekjen de Vries, geboren 9 december 1840 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Liebe Jakobs de Vries en Aaltje Reinders de Vries.

Kinderen:

 1. Aaltje Veenstra, geboren 20 mei 1865 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Aaltje trouwt 14 mei 1887 in Achtkarspelen met Tjerk Hendriks Wilpstra, geboren  21 september 1859 in Eestrum (Tietjerksteradeel), zoon van Hendrik Meinderts Wilpstra en Imke Heerkes Witteveen.
  Aaltje is overleden 26 mei 1891 in Achtkarspelen; Tjerk is overleden 7 september 1895 in Ulrum, wonende in Tietjerksteradeel.
  (Tjerk Hendriks Veenstra hertrouwt 17 september 1891 in Achtkarspelen met Tettje Hoekstra, geboren 7 augustus 1854 in Harkeme Opeinde (Achtkarspelen), dochter van Hendrik Willems Hoekstra en Aukje Siegers Bergsma. Tjerk was weduwnaar van Aaltje Hendriks Veenstra.)
 2. Anne Veenstra, geboren 28 februari 1867 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Anne trouwt 25 juni 1892 in Achtkarspelen met Aaltje van den Berg, geboren 18 april 1872 in Oudega (Smallingerland), dochter van Keimpe Alberts van den Berg en Minke Jacobi.
  Anne is overleden 30 janauri 1939 in Assen, wonende in Opsterland (gehuwd).
 3. Baukje Veenstra, geboren 13 maart 1869 in Achtkarspelen, overleden 26 september 1884 in Achtkarspelen.
 4. Ymkje Veenstra, geboren 6 mei 1870 in Achtkarspelen, overleden 15 augustus 1870 in Achtkarspelen.
 5. Iemkje Veenstra, geboren 30 april 1871 in Achtkarspelen, overleden 26 december 1871 in Achtkarspelen.
 6. Ymkje Veenstra, geboren 31 maart 1873 in Achtkarspelen, overleden 5 oktober 1874 in Achtkarspelen.
 7. Lieppe Veenstra, geboren 3 juni 1880 in Achtkarspelen.
  Lieppe trouwt 30 mei 1901 in Tietjerksteradeel met Dieuwke Sjoukes van der Wal, geboren 21 april 1879 in Tietjerksteradeel, dochter van Sjouke Gerrits van der Wal en Foekje Nannes de Jong. * De geboorteakte van Dieuwke vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 10 mei 1879, gemeente Tietjerksteradeel

IVcg Ruurd Veenstra, geboren 12 juli 1840 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Baukje Tijes Westra en Anne Hendriks Veenstra.
Ruurd trouwt 10 juni 1869 in Achtkarspelen, wettiging 1 kind, met Jantje Postma, geboren 28 maart 1850 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Kornelis Kornelis Postma en Pietje Wybes Kloosterman.
Ruurd Annes Veenstra is overleden 21 augustus 1888 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Anne Veenstra, geboren 24 februari 1869 in Twijzel (Achtkarspelen) (zie Vch).
 2. Pietje Veenstra, geboren 26 november 1873 in Achtkarspelen.
 3. Kornelis Veenstra, geboren 14 april 1876 in Achtkarspelen.
 4. Baukje Veenstra, geboren 10 februari 1878 in Achtkarspelen.
 5. Dieuwke Veenstra, geboren 26 augustus 1883 in Achtkarspelen.

Vch Anne Veenstra, geboren 24 februari 1869 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Ruurd Annes Veenstra en Jantje Postma.
* De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 10 juni 1869.
Anne trouwt 12 augustus 1893 in Achtkarspelen met Teetske Dijkstra, geboren 24 maart 1870 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Hendrik Eedses Dijkstra en Gertje Annes Kootstra.
Teetske is overleden 18 juni 1939 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Ruurd Dijkstra, geboren 8 december 1893 in Achtkarspelen, overleden 20 maart 1901 in Achtkarspelen.
 2. Hendrik Dijkstra, geboren 7 juli 1895 in Achtkarspelen, overleden 15 maart 1901 in Achtkarspelen.
 3. Kornelis Dijkstra, geboren 27 juni 1897 in Achtkarspelen, overleden 20 maart 1901 in Achtkarspelen.
 4. Anne Dijkstra, geboren 30 september 1899 in Achtkarspelen.
 5. Jantje Dijkstra, geboren 5 januari 1902 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Jantje trouwt 30 juni 1921 in Groningen met Miente van der Molen, agent van politie, geboren 2 oktober 1898 in Kollumerzwaag (Kollumerland), zoon van Haaye van der Molen en Trijntje de Haan.

IVch Jan Veenstra, geboren 30 januari 1843 in OpTwijzel (Achtkarspelen), zoon van Baukje Feyes Westra en Anne Hendriks Veenstra.
Jan, arbeider, trouwt 11 mei 1867 in Kollumerland met Sytske Postma, geboren 11 april 1845 in Kollum (Kollumerland), dochter van Sjouke Rinzes Postma en Getje Lieuwes Lourens.
Jan is overleden 12 maart 1916 in Kollumerland; Sietske Postma is overleden 30 juni 1908 in Kollumerland.
Zie ook: Louw Jans Lourens & Antje Sybrens Sybrandus.

Kinderen:

 1. Sjouke Veenstra, geboren 5 september 1867 in Kollumerland (zie Vcm).
 2. Anne Veenstra, geboren 8 januari 1870 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Anne trouwt 19 mei 1900 in Kollumerland met Janke Postma, geboren 25 juli 1880 in Surhuizum (Achtkarspelen), dochter van Harmen Postma en Baukje Zijlstra.
  Anne is voerleden 24 september 1949 in Munnezijl (Kollumerland); Janke is overleden 30 januari 1960 in Munnekezijl (Kollumerland).
  Kinderen:
  a. Baukje Veenstra, geboren 13 oktober 1900 in Kollumerland.
  b. Sytske Veenstra, geboren 20 april 1902 in Kollumerland.
 3. Geertje Veenstra, geboren 5 november 1871 in Twijzel (Achtkarspelen) (Vco).
 4. Hendrik Veenstra, geboren 3 januari 1874 in Achtkarspelen, overleden 8 januari 1904 in Achtkarspelen.
 5. Rinze Veenstra, geboren 17 september 1876 in Westergeest (Kollumerland), overleden 17 juni 1953 in Munnekezijl.
 6. Baukje Veenstra, geboren 13 juni 1878 in Kollumerland.
 7. Lieuwe Veenstra, geboren 21 maart 1881 in Kollumerland.
  Lieuwe trouwt 20 mei 1905 in Kollumerland met Ietje van der Woude, geboren 7 augustus 1885 in Kollumerland, dochter van Hendrik van der Woude en Trijntje Pol.
  Lieuwe is overleden 7 november 1927 in Kollumerland, begraven in Munnekezijl (Kollumerland); Ietje is overleden 23 februari 1892, begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
 8. Teye Veenstra, geboren 22 juni 1885 in Kollumerland (zie Vcs).
 9. Jan Veenstra, geboren 24 oktober 1887 in Kollumerland, overleden 16 november 1887 in Kollumerland.
 10. Ruurd Veenstra, geboren 24 oktober 1887 in Kollumerland, overleden 2 november 1887 in Kollumerland.
 11. Grietje Veenstra, geboren 8 oktober 1888 in Munnekezijl (Kollumerland).
  Grietje trouwt 25 mei 1906 in Kollumerland met Elze Leegstra, geboren 1 juni 1884 in Burum (Kollumerland), zoon van Eelke Leegstra en Sijke Vaatstra.
  Grietje is overleden 15 augustus 1931 in De Punt; Elze is overleden 27 maart 1971 in Glimmen (Haren).
  (Elze Leegstra hertrouwt met Janna Harmanna Surmeijer, geboren 2 mei 1891, dochter van Joost Surmeijer en Hemkea Arends Abbas?. Elze was weduwnaar van Grietje Veenstra.
  Janna Harmanna is overleden 19 april 1980 in Glimmen (Haren).)
  Zie verder: Sytse Jetses & Froukje Johannes.

Vcm Sjouke Veenstra, geboren 5 september 1867 in Kollumerland, zoon van Jan Veenstra en Sytske Postma.
Sjouke trouwt 14 mei 1892 in Kollumerland met Saapke van Straten, geboren 19 november 1868 in Kollumerland, dochter van Mient Foekes van Straten en Eelkje Zuiderbaan.
Sjouke is overleden 30 april 1928 in Achtkarspelen, begraven in Buitenpost (Achtkarspelen); Saapke is overleden 24 februari 1905 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Eelkje Veenstra, geboren 17 oktober 1893 in Kollumerland.
 2. Jan Veenstra, geboren 3 juni 1895 in Burum (Kollumerland).
  Jan trouwt 19 mei 1917 in Achtkarspelen met Sytske Kuipers, geboren 15 augustus 1896 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Jan Kuipers en Ybeltje Annes Jager.

Vco Geertje Veenstra, geboren 5 november 1871 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Jan Annes Veenstra en Sytske Sjoukes Postma.
Geertje trouwt 25 maart 1893 in Kollumerland met Luitjen Dijkstra, geboren 6 november 1866.
Geertje is overleden 11 augustus 1955, begraven in Munnekezijl (Kollumerland); Luitjen is overleden 29 mei 1908 in Kollumeland, begraven in Munnekezijl (Kollumerland).

Kinderen:

 1. Jan Dijkstra, geboren 30 maart 1893 in Munnekezijl (Kollumerland).
  Jan, boerenknecht, trouw 14 mei 1914 in Oldehove met Grietje Korhorn, dienstbode, geboren 24 december 1892 in Oldehove, dochter van Egbert Korhorn (1914) arbeider, en Giltje Wijbrens Wieringa.
  Jan is overleden 27 november 1962, begraven in Kollum (Kollumerland); Grietje is overleden 19 augustus 1964, begraven in Kollum (Kollumerland).
 2. Jantje Dijkstra, geboren 15 april 1894 in Kollumerland.
 3. Sjouke Dijkstra, geboren 8 september 1895 in Munnekezijl (Kollumerland).
  Sjouke, arbeider, trouwt 24 mei 1922 in Oldehove met Willemina Stob, wonende in Ruigezand (Oldehove), geboren 10 november 1899 in Lauwerzijl, dochter van Jan Stob, (1922) arbeider, en Janna Ellens.
  Sjouke is overleden 15 februari 1879 in Munnekezijl (Kollumerland); Willemina is overleden 25 mei 1991 in Grijpskerk, begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
 4. Tjerk Dijkstra, geboren 19 december 1896 in Munnekezijl (Kollumerland).
  Tjerk, arbeider, trouwt 31 mei 1919 in Grootegast met Jekje Zwama, dienstmeid, geboren 27 maart 1899 in Kommerzijl, dochter van Jan Zwama en Scheltje Schriemer.
  Tjerk is overleden 30 mei 1969, begraven in Munnekezijl (Kollumerland); Jekje is overleden 22 april 1972, begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
 5. Anne Dijkstra, geboren 29 juli 1898 in Munnekezijl (Kollumerland).
  Anne, arbeider, trouwt 3 december 1921 in Oldehove met Gelske Bouma, dienstbode, geboren 25 juni 1900 in Pieterzijl, dochter van Gaatze Bouma en Tjitske de Boer.
  Anne is overleden 18 januari 1964, begraven in Munnekezijl  (Kollumerland); Gelske is overleden 22 november 1971, begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
 6. Sytske Dijkstra, geboren 9 juni 1900 in Kollumerland, overleden 4 november 1900 in Kollumerland.
 7. Sytske Dijkstra, geboren 8 augustus 1901 in Kollumerland.

Vcs Teye Veenstra, geboren 22 juni 1885 in Kollumerland, zoon van Jan Veenstra en Sytske Postma.
Feye trouwt 5 maart 1910 in Kollumerland met Anna Booisma.
Feye was 1931 arbeider.

Kinderen:

 1. Sytske Veenstra, geboren c 1916 in Waarden (Grijspkerk), overleden (oud 15 jaar) 20 april 1931 in Groningen, wonende in Grijspskerk.
 2. Grietje Veenstra, geboren 14 september 1922 in Grijpskerk.
  Grietje trouwt 22 april 1949 op Wieringen met Volkert de Wit, geboren 17 december 1917 op Wieringen, zoon van Arie de Wit en Catharina Feikes.
  Volkert is overleden 13 juni 1953 op Wieringen.
  Grietje Veenstra hertrouwt 26 november 1954 op Wieringen met Adriaan Volkert de Wit, geboren 31 januari 1913 op Wieringen, zoon van Pieter de Wit en Hillegonda Klein.
  Grietje is overleden 2 november 1998 in Hippolytushoef (Wieringen); Adriaan Volkert is overleden 8 augustus 1985 op Wieringen.

IVci Jemke Veenstra, geboren 16 mei 1848 te Achtkarspelen, zoon van Baukje Feyes Westra en Anne Hendriks Veenstra.
Jemke trouwt 1 april 1876 in Achtkarspelen met Ymkje Looyinga, geboren 31 januari 1852 in Westergeest (Kollumerland), dochter van Marten Jans Looyeiga en Wytske Jans Westra.
Jemke is overleden 14 november 1920 in Achtkarspelen; Ymkje is overleden 3 augustus 1928 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Anne Veenstra, geboren 26 december 1876 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Anne trouwt 23 december 1905 in Achtkarspelen met Jantje Postma, geboren 8 maart 1879 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Wybe Johannes Postma en Aaltje Roels Zandstra.
 2. Wietske Veenstra, geboren 21 april 1879 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Wietske trouwt 7 april 1900 in Achtkarspelen met de 22-jarige Popke Cruiming, geboren c 1878 in Doezum (Grootegast), zoon van Pieter Cruiming en Goitske de Vries.
 3. Marten Veenstra, geboren 28 september 1881 in Twijzel (Achkarspelen).
  Marten trouwt 23 mei 1903 in Achtkarspelen met Pieterke de Vries, geboren 8 maart 1882 in Oudwoude (Kollumerland), dochter van Jan de Vries en Gaatske Kracht.
 4. Baukje Veenstra, geboren 26 september 1884 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Baukje trouwt 13 januari 1906 in Achtkarspelen met Gerben van der Leest, geboren 19 mei 1874 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Reinder Gerbens van der Leest en Hielkje Reinjes Oosterga.
 5. Antje Veenstra, geboren 9 juli 1887 in Twijzsel (Achtkarspelen).
  Antje trouwt 1 september 1906 in Achtkarspelen met Jan Kuipers, geboren 31 oktober 1883 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Johannes Roelofs Kuipers en Klaaske Louws Gorter.
 6. Teetske Veenstra, geboren 21 mei 1892 in Twijzel (Achtkarspelen).
  Teetske trouwt 25 mei 1912 in Achtkarspelen met Oeds Bosma, geboren 8 oktober 1888 in Kooten (Achtkarspelen) als Oeds Bosman, zoon van Anne Binnes Bosman en Grietje Molles van der Werf.

IIIac Trijntje Westra, geboren 12 maart 1816 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) dochter van Feye Jans Westra en Tjitsche Andries.
Trijntje Feyes Westra trouwt 12 december 1841 in Rinsumageest (Dantumadeel) met Jelle Jitses van Leyen, geboren 2 februari 1815 in Veenwouden (Dantumadeel) als Jelle van Leyen, zoon van Jitze Jelles van Leyen en Leentje Dirks.
Trijntje is overleden 24 juni 1844 in Zwaagwesteinde; Jelle is overleden 26 oktober 1886 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Leentje van Leyen, geboren 6 september 1842 in Dantumadeel (zie IVcj).

IVcj Leentje van Leyen, geboren 6 september 1842 in Dantumadeel, dochter van Trijntje Feyes Westra en Jelle Jitzes van Leyen.
Leentje Jelles van Leyen trouwt 19 mei 1870 in Dantumadeel met Fokke Egberts Veenstra, geboren 1 december 1845 in Kollumerland, zoon van Egbert Bordzes Veenstra en Bontje Kornelis Zijlstra.
Leentje is overleden 14 maart 1877 in Dantumadeel; Fokke is overleden 4 maart 1892 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Jelle Veenstra, geboren 13 juni 1871 in Dantumadeel, overleden 22 juni 1871 in Dantumadeel.
 2. Jelle Veenstra, geboren 24 september 1872 in Dantumadeel.
  Jelle trouwt 20 oktober 1894 in Dantumadeel met Geertruida Elizabeth ten Berge, geboren 16 maart 1870 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), dochter van Derk ten Berge en Wytske Benedictus.
  Jelle en Geertruida Elizabeth zijn 30 mei 1928 in Leeuwarden gescheiden.
 3. Egbert Veenstra, geboren 20 maart 1876 in Dantumadeel.
  Egbert trouwt 3 oktober 1907 in Dantumadeel met Japke Lourens, geboren 19 februari 1880 in Dantumadeel, dochter van Anne Lieuwes Lourens en Wytske Baukes van der Heide (zie ook IVbe.3).

IIIad Jan Westra, geboren 18 juni 1818 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Fye Jans Westra en Teetske Andries.
Jan Feyes Westra, kramer, trouwt 6 februari 1842 in Rinsumageest (Dantumadeel) met Jitske Venema, geboren c 1818 in Wouterswoude, dochter van Jan Venema en Klaaske Wopkes van der Zee.
Jan is overleden 4 juni 1850 in Zwaagwesteinde; Jitske is overleden op 79-jarige leeftijd 18 april 1897 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Klaaske Westra, geboren 17 juni 1842 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVck).
 2. Feye Westra, geboren 23 september 1844 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVcl).
 3. Jasper Westra, geboren 24 januari 1847 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (zie IVcm).
 4. Andries Westra, geboren 25 december 1849 in Dantumadeel (zie IVcn).

IVck Klaaske Westra, geboren 17 juni 1842 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Jan Feyes Westra en Jitske Jaspers Venema.
Klaaske Jans Westra trouwt 2 juni 1864 in Dantumadeel met Reinder Taedes de Vries, geboren 3 juli 1837 in Dantumadeel, zoon van Taede Geerts de Vries en Baukje Ypes Bosch.
Reinder is overleden 5 oktober 1896 in Oostdongeradeel.

Kinderen:

 1. Baukje de Vries, geboren 25 januari 1866 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Baukje trouwt ?
  Baukje is overleden 31 juli 1940 in Leeuwarden, wonende in Twijzelerheide (Achtkarspelen) (weduwe).
 2. Jitske de Vries, geboren 28 oktober 1870 in Dantumadeel.
 3. Antje de Vries, geboren 20 juli 1885 in Dantumadeel.

VIcl Feye Westra, geboren 23 september 1844 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Jan Feyes Westra en Jitske Venema.
Feye Jans Westra, dagloner, trouwt 6 juli 1872 in Dantumadeel met Tjitske Dirks Weistra, geboren 28 februari 1841 in Dantumadeel, dochter van Dirk Jelkes Weistra en Dirkje Popkes Hoekstra.
Feye was 1904 stoelmatter; 1906 scharenslijper.
Feije is overleden 27 augustus 1932 in Sappemeer; Tjitske is overleden 5 augustus 1906 in Sappemeer.

Kinderen:

 1. Jan Westra, geboren 27 september 1875 in Dantumadeel.
  Jan, arbeider, trouwt 21 mei 1904 in Zuidbroek met de 21-jarige Frouke Henderica Riemeijer, dienstmeid, geboren c 1883 in Zuidbroek, dochter van Pieter Riemeijer, (1875, 1877) kleermaker, (1899) fabrieksarbeider, (1904) koopman, (1906) fabrieksarbeider, en Maria Bakker, (1908) koopvrouw, (1913) ventster.
 2. Dirkje Westra, geboren 1 april 1878 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Dirkje trouwt 3 november 1906 in Sappemeer met de 32-jarige Geert Postema, fabrieksarbeider, geboren c 1874 in Hoogezand, zoon van Kornelis Postema, (1863 - 1879) scheepstimmerknecht, (1882) arbeider, (1887) schipper, en Maria Moesker, (1882) arbeidster.
  Dirkje is overleden 26 februari 1949 in Sappemeer; Geert is overleden op 68-jarige leeftijd 6 juli 1942 in Sappemeer.

IVcm Jasper Westra, geboren 24 januari 1847 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) zoon van Jan Feyes Westra en Jitske Venema.
Jasper Jans Westra trouwt 4 oktober 1873 in Dantumadeel met Antje Jans van der Veen, geboren 3 maart 1854 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Jan Hendriks van der Veen en Sijke Meines de Haan.
Jasper is overleden 5 maart 1927 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel); Antje is overleden 2 juni 1908 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).

Kinderen:

 1. Jitske Westra, geboren 7 mei 1874 in Dantumadeel, overleden 11 maart 1894 in Dantumadeel.
 2. Jan Westra, geboren 29 mei 1875 in Dantumadeel, overleden 21 april 1885 in Dantumadeel.
 3. Feye Westra, geboren 24 juni 1877 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Feye trouwt 13 mei 1909 in Dantumadeel met Jantje van der Kooi, geboren 6 november 1887 in Giekerk (Tietjerksteradeel), dochter van Auke Binnes van der Kooi en Sytske Gerrits Dijkstra.
  Feije is overleden 27 december 1964 in Dokkum, begraven in Hardegarijp (Tietjerksteradeel); Jantje is overleden 13 juli 1980 in Bergum, begraven in Hardegarijp (Tietjerksteradeel).
 4. Hendrik Westra, geboren 17 juli 1880 in Dantumadeel, overleden 1 december 1881 in Dantumadeel.
 5. Hendrik Westra, geboren 22 oktober 1882 in Dantumadeel.
 6. Sijke Westra, geboren 21 september 1885 in Dantumadeel.
 7. Klaaske Westra, geboren 24 oktober 1888 in Dantumadeel.
 8. Jan Westra, geboren 21 augustus 1891 in Dantumadeel, overleden 4 januari 1907 in Dantumadeel.
 9. Andries Westra, geboren 19 juni 1894 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
 10. Jitske Westra, geboren 19 mei 1897 in Dantumadeel.

IVcn Andries Westra, geboren 25 december 1849 in Dantumadeel, zoon van Jan Feyes Westra en Jitske Venema.
Andries Jans Westra, dagloner, trouwt 28 juni 1873 in Dantumadeel met Jeltje Jans de Jong, geboren 16 september 1851 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Jan Ykes de Jong en Grietje Wiegers Dijkstra. *De geboorteakte van Jeltje vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijks ouders d.d. 8 januari 1852.
Andries is overleden 21 maart 1914 in Dantumadeel; Jeltje is overleden 11 nomveber 1918 in Dantumadeel.

Kinderen:

 1. Jan Westra, geboren 9 januari 1874 in Dantumadeel, overleden 9 februari 1874 in Dantumadeel.
 2. Grietje Westra, geboren 19 juli 1875 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
  Grietje Andries Westra trouwt 12 oktober 1895 in Dantumadeel met Nolle Baukes Koning, geboren 1 april 1869 in Twijzelerheide, zoon van Bauke Nolles Koning en Sytske Wytzes Wouddijk.
  Grietje is overleden 29 april 1955 in Twijzelerheid; Nolle is overleden 8 februari 1935 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel)
 3. Jitske Westra, geboren 1 januari 1878 in Dantumadeel.
  Jitske Andries Westra trouwt 2 december 1899 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) met Yme Schaafsma, geboren 20 januari 1879 in Dantumadeel, zoon van Lammert Jans Schaafsma en Minke Tijsses Veenstra.
  Yme is overleden 2 november 1918 in Dantumawoude (gehuwd).
 4. Klaaske Westra, geboren 7 augustus 1880 in Dantumadeel, overleden 29 augustus 1880 in Dantumadeel.
 5. Klaaske Westra, geboren 18 september 1881 in Dantumadeel, overleden 28 mei 1920 in Dantumadeel.
 6. Dieuke Westra, geboren 28 juni 1884 in Dantumadeel.
 7. Jan Westra, geboren 13 augustus 1887 in Dantumadeel., overleden 4 januari 1907 in Dantumadeel.
 8. Wieger Westra, geboren 16 april 1891 in Dantumadeel, overleden 24 april 1891 in Dantumadeel.
 9. Wieger Westra, geboren 19 mei 1892 in Dantumadeel.
  Wieger, landbouwer, trouwt 2 maart 1916 in Dantumadeel met Trijntje Damstra, geboren 6 november 1892 in Dantumadeel, dochter van Wybe Taekes Damstra en Sijke Melles Hoekstra.

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats