Jannes Alberts Barkhuis & Annechien Harms Kremer

Laatste wijziging 30 augustus 2011.

I Jannes Alberts, geboren in Peest (Norg), gedoopt 29 juni 1760 in Norg, zoon van Albert Jannis en Jantje Jans, kleinzoon van Jannes Roelofs & IJmtien Eeuwes.
Jannes Alberts (van Peest), heelmeester en landbouwer in Zeijen (Vries), trouwt 20 mei 1787 in Vries met Annegijn Harmens (van Seijen), geboren in Zeijen (Vries), gedoopt 25 september 1768 in Vries, als Annegje dochter van Harm Cremer & Jantijn Willems.
18 Januari 1812 kiest Jannes voor zichzelf en voor zijn 8 kinderen (Jantje 23; Albert 19; Harm 17; Jan 14; Anna 11; Aaltje 8; Roelof 5; Imechien 1) in Vries (akte 225) voor de familienaam Barkhuis. Jannes tekent als Jannes Barkhuis.
Jannes wordt 18 april 1783 in Norg aangenomen als lidmaat.
Jannes wordt zowel in 1794 als in 1804 in de Haardstedenregister van Vries genoemd. Hij wordt daar vermeld als keuter. In 1798 (5 augustus) koopt hij grond voor 700 gld. van Jan Reinders.
Jannes slaagt 7 juni 1805 in Zwolle voor het examen 'heelmeester'.
Hij wordt in 1816 genoemd in de Generale lijst van de beoefenaren der Geneeskunde in de provincie Drenthe.
De heelmeester J.A. Barkhuis uit Zeijen (Vries) wordt in 1821 en 1822 onderscheiden met de 'vaccinatie-medaille'. Dit voor de moeite genomen om de bevolking in te enten tegen de pokken.
Op het einde van zijn leven koopt hij meerdere landerijen, bijvoorbeeld in 1822 (17 december) voor 3.731 gld. van Markus Koops in Vries.
Jannes Alberts Barkhuis, heelmeester, is overleden 5 november 1823 in huis nr 193 in Zeijen (Vries); Annechien Kremer, landbouwersche, is overleden 28 mei 1837 in Zeijen (Vries).
Het memorie van successie van Jannes laat 43 posten lezen van grondbezit bij zijn overlijden; het memorie van successie van Annechien laat 66 posten van bezittingen zien. Totaal laat ze 27½ hectare grond na.
Zie ook: Kwartierstaat Hans Barkhuis.

Kinderen:

 1. Jantien Jannes, geboren 17 januari 1788 in Zeijen (Vries), gedoopt 24 februari 1788 in Vries (zie IIa).
 2. Albert Jannes, geboren in Zeijen (Vries), gedoopt 21 februari 1790 in Vries, overleden voor februari 1792.
 3. Albert Jannes, geboren 2 februari 1792 in Zeijen (Vries), gedoopt 12 februari 1792 in Vries (zie IIb).
 4. Harmen Jannes, geboren 4 september 1794 in Zeijen (Vries), gedoopt 7 september 1794 in Vries. Harm Barkhuis, landbouwer, is overleden 15 mei 1876 ten huize van zijn zwager Lambert Hendriks Lammerts wijk B nr 144 in Vries. Harm was ongehuwd.
 5. Jan Jannes, geboren in Zeijen (Vries), gedoopt 13 augustus 1797 in Vries (zie IIc).
 6. Anna Jannes, geboren in Zeijen (Vries), gedoopt 2 november 1800 in Vries (zie IId).
 7. Aaltien Jannes, geboren 10 december 1803 in Zeijen (Vries), gedoopt 18 december 1803 in Vries (zie IIe).
 8. Roelof Jannes, geboren in Zeijen (Vries), gedoopt 11 mei 1806 in Vries (zie IIf).
 9. IJmmegien Jannes, geboren 8 september 1810 in Zeijen (Vries), gedoopt 16 september 1810 in Vries (zie IIg).

Jannes en Annechien woonden op de Barringe Erve in Zeijen (Vries).
Iets meer over de Barringe Erve:

Toen in ± 1260 de abdij Mariënkamp te Assen werd gevestigd betekende dit dat dit klooster, een vrouwenklooster dat tot de Cisterciënzerorde behoorde, zich in de Landschap Drenthe vele eigendommen zou verwerven door aankoop, maar vooral door schenkingen. De ingetreden nonnen of joffers waren veelal van adel en brachten geld in.

Het onroerend goed dat het klooster in de loop der jaren vergaarde in het carspel van Vries bestond uit de volgende erven:

Tot de reformatie in 1598 bleef het klooster te Assen zijn bezittingen behouden en moest toen al haar bezittingen afstaan aan het bestuur van de Landschap Drenthe. Zo ook Barringe Erve te Zeijen.

Op dit erf stonden drie huizen, een hoofdhuis en twee andere, iets kleinere, huizen. Op de kaart van Zeijen van 1832 zijn dit de nummers 29, 30 en 31.

Het huis no. 29 is het huis dat eens een huis met nering (tapperij) was, waar vermoedelijk de postkoets stopte en reizeigers een tijdje konden rusten. In het jaar 1832 is Hindrik Hindriks weduwe Jacobje Smit de eigenaresse van het huis no. 29. Dit huis zal het oude erfgoed van de kleermaker Hindrik Hindriks Barkhof zijn geweest en tevens zijn geboortehuis. Zijn vader Hindrik Jans zal het huis eens hebben aangekocht.

Het huis no. 30 is het hoofdhuis dat in 1832 het eigendom was van de weduwe van Jannes, Annechien. Het hoofdhuis, wat een "los hoes" was, is in 1951 afgebroken en, in oude stijl, in het Openluchtmuseum in Arnhem weer opgebouwd.
Lijst met bewoners.


Hoofdhuis ("los hoes") Barringe Erve (voordat het werd afgebroken).
Met dank aan Hein van Dalen (zie VIj.1) en Jantje van Dalen-Venema (zie Vg.2).

In Zeijen staat (nog) een huis....

(Oude boerderij gaat naar Openluchtmuseum)
(Nieuwsblad van het Noorden; 15-08-1951)

Zeijen (Vries), het dorpje van de families Lammers, Emmens, Darwinkel, Brouwer, Eisinga en anderen, die met elkaar zo'n kleine 600 inwoners leveren van de gemeente Vries. Zeijen is bij de talloze vreemdelingen, die in het vacantieseizoen Drenthe bezoeken - misschien gelukkig - nog onbekend. Het zit zomers niet bijster druk in de "vreemdelingenindustrie" en buiten de paar café's hebben de Zeijenaren er eigenlijk ook geen behoefte aan. Zij gaan stil hun gang op de akker, op de boerderij, in winkel en werkplaats.

Toch heeft Zeijen bekendheid gekregen over de gehele wereld in de kringen der wetenschap door de opgravingen, die prof. dr. A.E. van Giffen destijds daar liet verrichten en die 164 grafheuvels en een zogenaamde Romeinse legerplaats aan het licht brachten. Het zijn ontdekkingen geweest, die voor de archeologie van onschatbare waarde zijn geworden.

Vlak bij het dorp, aan de kronkelende weg naar Vries, liggen de "Zeijer strubben", een natuurreservaat, waar de zo zeldzaam geworden uit de ijstijd afkomstige Zweedse kornoelje nog groeit, een bloem, die terug te vinden is in het wapen der gemeente Vries.

Oudheidkunde en natuurschoon zijn dus niet zeldzaam in het vriendelijke dorpje met zijn vlijtige bewoners, van wie de oude boer Eisinga nog zo smakelijk kan vertellen over zijn in Assen doorgebrachte diensttijd, over zijn boerderij, die hij nu aan kant heeft gedaan, zodat hij de rest van zijn levensjaren in gezelschap van zijn flinke vrouw in welverdiende rust kan doorbrengen.

Eisinga's hofstede staat aan de rand van het dorp, daar waar de es begint, en zijn boerderijtje is een der oude Saksische "plaatsen", waaraan Zeijen zo rijk is. Verweerde ankers in de voorgevels zeggen tot de oudheidkundigen dat de boerderij tussen 1700 en 1800 werd gebouwd en dergelijke jaartallen treft men er niet zelden aan. Vroeger stond op het erf nog de "zwingelput", waaruit moeder de vrouw het water "zwingelde" voor het vee, de was of het huishouden. Jammer genoeg zijn deze typische juweeltjes nu verdwenen.

Twee eeuwen

Temidden van al deze oudheidkundige schatten staat ook de boerderij van Albert Lammers, net als alle hofsteden met de "rug" naar de weg gekeerd, waarschijnlijk omdat men dit vroeger gemakkelijker vond in verband het het binnen brengen van de oogst.

Stil dromend heeft deze Saksische boerenwoning bijna tweehonderd jaren regen, wind en storm over zich heen laten gaan, maar nu kan het dan ook niet langer.

Straks, wanneer de familie Lammers en schoonzoon, Evert Emmens, met vrouw en kinderen hun nieuwe boerderij hebben betrokken, zullen er mensen van het Openluchtmuseum in Arnhem naar Zeijen komen om het verweerde oudje (dat het jaartal 1760 in zijn ankers heeft staan) van steen tot steen, van spant tot spant, geheel af te breken en naar Arnhem over te brengen, waar het in het Openluchtmuseum zal worden opgebouwd zoals het bijna twee eeuwen in Zeijen heeft gestaan.

Natuurlijk verhuist ook de oude schaapskooi, waar nu moeder varken met haar kinderen gezellig knorrend opgroeit tot metworst en carbonade...


Hoofdhuis ("los hoes") Barringe Erve (zoals het nu in het Openluchtmuseum in Arnhem staat).
Met dank aan Bé Emmens.

IIa Jantien Jannes, geboren 17 januari 1788 in Zeijen (Vries), gedoopt 24 februari 1788 in Vries, dochter van Jannes Alberts en Annegijn Harmens.
Jantien Jannes Barkhuis trouwt 16 mei 1816 in Roden met Jan Jans, landbouwer, geboren 2 februari 1785 in Lieveren, gedoopt 6 februari 1785 in Roden, zoon van Jan Jans en Geesjen Jacobs.
6 Mei 1826 kiest Jan Jans voor zichzelf en zijn 4 kinderen (Jan 9; Annechien 7; Jacob 5; Jannes 1) in Roden (blad 18) voor de familienaam Arends. Jan tekent als J.J. Arends. Willem en Harm zijn de enige kinderen die bij hun geboorte de naam Arends al meekregen.
Jantien is overleden 7 november 1834 in Vries; Jan Arends, landbouwer, is overleden 28 januari 1865 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Jan Jans, geboren 28 februari 1817 in Lieveren (Roden) (zie IIIa).
 2. Annechien Jans, geboren 2 augustus 1818 in Lieveren (Roden). Annechien Arends is overleden 11 december 1834 in Zeijen (Vries).
 3. Jacob Jans, geboren 22 januari 1821 in Roden (zie IIIb).
 4. Jannes Jans, geboren 26 mei 1823 in Roden, overleden 24 december 1823 in Lieveren (Roden).
 5. Jannes Jans, geboren 9 februari 1825 in Lieveren (Roden) (zie IIIc).
 6. Willem Arends, geboren 1 april 1828 in Roden.
  Willem trouwt 18 maart 1886 in Norg met Geesje Wieland, geboren 29 januari 1843 in Westervelde (Norg), dochter van Gerrit Wieland, arbeider, (1836) arbeider, (1839) landbouwer, (1843) arbeider, (1875) landbouwer, en Margje Huls.
  Willem, landbouwer, is overleden 23 februari 1914 in Zeijen (Vries); Geesje is overleden 12 juni 1917 in Zeijen (Vries).
 7. Harm Arends, geboren 13 december 1831 in Vries. Harm, landbouwer, is overleden 2 juli 1890 in Zeijen (Vries)
 8. .

IIIa Jan Jans, geboren 28 februari 1817 in Lieveren (Roden), zoon van Jan Jans en Jantje Tunnis Barghuis.
Jan Arends, landbouwer in Zeijen (Vries), trouwt 31 oktober 1853 in Vries met Hillechien Lammers, geboren 29 oktober 1827 in Vries, dochter van Hendrik Lammers, (1822 - 1849) landbouwer, en Willemtien Jans. (Bij het huwelijk van Jan en Hillechien was Hendrik reeds overleden; Willemtien was landbouwster in Zeijen (Vries).)
Jan, landbouwer, is overleden 30 juni 1869 in Zeijen (Vries); Hillechien is overleden 23 juni 1869 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Jantien Arends, geboren 12 maart 1854 in Zeijen (Vries).
  Jantien trouwt 12 november 1875 in Rolde met Boele Boelens, landbouwer, geboren 28 juli 1853 in Balloo (Rolde), zoon van Jacob Boelens, (1840 - 1868) landbouwer, en Annigje Nijboer.
  Jantien is overleden 10 november 1931 in Balloo (Rolde); Boele, landbouwer, is overleden 19 mei 1922 in Balloo (Rolde).
  Zie verder: Harm Jans Kremer & Aaltien Karst.
 2. Hendrik Arends, geboren 11 september 1856 in Zeijen (Vries), overleden 13 september 1856 in Zeijen (Vries).
 3. Willemtien Arends, geboren 19 december 1857 in Zeijen (Vries) (zie IVb).
 4. Annechien Arends, geboren 19 februari 1861 in Zeijen (Vries).
 5. Jan Arends, geboren 7 december 1862 in Zeijen (Vries).
  Jan, stoelmaker, trouwt 8 mei 1909 in Vries met Zwaantje Bunt, geboren 24 oktober 1875 in Valtherveen (Odoorn), dochter van Yme Bunt, (1872 - 1916) arbeider, en Aaltje van Wijk. Jan en Zwaantje waren beide doof.
  Jan is overleden 18 juli 1934 in Groningen, wonende in Vries; Zwaantje is overleden 3 maart 1940 in Zeijen (Vries).
 6. Hendrik Arends, geboren 1 augustus 1866 in Zeijen (Vries) (zie IVc).
 7. Willem Arends, geboren 2 juni 1869 in Zeijen (Vries) (zie IVd).

IVb Willemtien Arends, geboren 19 december 1857 in Zeijen (Vries), dochter van Jan Arends en Hillechien Lammers.
Willemtien trouwt 29 april 1883 in Assen met Egbert Eggens, landbouwer, geboren 19 januari 1856 in Schieven (Assen), zoon van Jan Eggens, (1853 - 1897) landbouwer, en Lammina Lunshof.
Willemtien is overleden 9 januari 1903 in Assen; Egbert, landbouwer, is overleden 15 november 1915 in Assen.

Kinderen:

 1. Jan Eggens, geboren 25 april 1884 in Witten (Assen).
  Jan trouwt 30 juni 1910 in Assen met Christina Balkema, geboren 6 februari 1886 in Assen, dochter van Johannes Chrispijn Balkema, (1884 - 1888) zadelmaker, en Janke Jans Bijlsma.
 2. Hillechien Eggens, geboren 24 februari 1886 in Witten (Assen).
  Hillechien trouwt 14 mei 1908 in Beilen met Lukas Vredeveld, geboren 8 maart 1883 in Ter Horst (Beilen), zoon van Geert Vredeveld, (1883 - 1885) landbouwer, en Jantje Brouwer.
  Zie verder: Jan Oosting & Jantien Hendriks.
 3. Jan Arend Eggens, geboren 27 augustus 1888 in Witten (Assen).
  Jan Arend trouwt 11 mei 1909 in Assen met Grietje Koops, geboren 30 juli 1889 in Taarlo (Vries), dochter van Jakob Koops, (1881 - 1889) landbouwer, en Hillechien Struik, (1910) landbouwersche. (De geboorteakte van Grietje vermeldt: vader overleden.)
  Grietje is overleden 24 maart 1910 in Groningen, wonende in Assen.
  Zie ook: Hindrik Alberts (Koops) & Gebbegien Luichies.
  Jan Arend Eggens hertrouwt 24 augustus 1912 in Westerbork met Fennigje Bos, geboren 16 februari 1884 in Zwiggelte (Westerbork), dochter van Roelof Bos, (1884 - 1920) landbouwer, en Grietje ten Berge. Jan Arend was weduwnaar van Grietje Koops.
  Jan Arend was 1915 arbeider; 1919 , 1921, 1923 arbeider.
  Jan Arend, landbouwer, is overleden 28 november 1932 in Assen.
  Zie ook: Jannes Jansen & Mettijn Hendriks.
 4. Lamminus Eggens, geboren 1 december 1891 in Witten (Assen), overleden 15 januari 1893 in Witten (Assen).
 5. Lamminus Eggens, geboren 14 december 1893 in Witten (Assen).
  Lamminus, landbouwer, trouwt 4 juli 1924 in Assen of in Anloo met Annechien Meijering, geboren 9 augustus 1903 in Annen (Anloo), dochter van Harm Meijering, (1899 - 1901) landbouwer, en Hillechien Boer.
  Annechien wordt 18 juli 1924 ingeschreven in Assen.
  Lamminus was 1925 caféhouder; 1933 landbouwer. Volgens de gezinskaart woont het gezin in Witten (Assen).
  Lamminus is overleden 19 december 1971, begraven in Vries; Annechien is overleden 21 juni 1941 in Assen, begraven in Vies.
  Kinderen:
  a. Egbert Harm Eggens, geboren 14 september 1925 in Witten (Assen), overleden 16 september 1925 in Witten (Assen).
  b. Willemtje Hilligje Eggens, geboren 23 juli 1926 in Witten (Assen).
  c. Hillechien Eggens, geboren 8 augustus 1928 in Witten (Assen).
  d. Egberdina Eggens, geboren 27 maart 1930 in Witten (Assen), overleden 3 november 1933 in Witten (Assen).
 6. Lammina Eggens, geboren 29 november 1897 in Witten (Assen).
  Lammina trouwt 28 april 1920 in Beilen met Otte Brunsting, geboren 2 augustus 1895 in Brunsing (Beilen), zoon van Aaldert Brunsting, (1891 - 1904) landbouwer, en Aaltje Schierbeek.
  Lammina is overleden 5 maart 1988 in Beilen; Otte is overleden 18 december 1972 in Hoogeveen.

IVc Hendrik Arends, geboren 1 augustus 1866 in Zeijen (Vries), zoon van Jan Arends en Hillechien Lammers.
Hendrik, boerenknecht, trouwt 11 augustus 1894 in Vries met Anna Beiker, geboren 26 november 1870 in Zeijen (Vries), dochter van Roelof Beiker, (1860 - 1896) landbouwer, en Jantien Dokter.
Hendrik was 1894 boerenknecht; 1896 - 1908 landbouwer.
Hendrik, landbouwer, is overleden 16 april 1920 in Zeijen (Vries); Anna is overleden 16 januari 1938 in Zeijen (Vries).
Zie ook: Jan Alberts Dokter & Jantje Jans Bloemberg.

Kinderen:

 1. Hillechien Arends, geboren 2 november 1894 in Zeijen (Vries)
  Hillechien trouwt 2 juni 1917 in Vries met Albert Lammers, landbouwer, geboren 29 januari 1891 in Vries, zoon van Hendrik Lammers, (1879 - 1926) landbouwer, en Marchien Noord.
  Hillechien is overleden 13 november 1970 in Zeijen (Vries); Albert is overleden 21 juni 1971 in Zeijen (Vries) (zie IVm.5).
 2. Roelof Arends, geboren 6 februari 1896 in Zeijen (Vries).
  Roelof trouwt met Jantien Barkhuis, geboren 2 juni 1900 in Yde (Vries) als Jantje Barkhuis, dochter van Otto Barkhuis, (1899) landbouwer, (1900) tapper, (1901) landbouwer, en Aaltien Eefting.
  Roelof is overleden 13 juni 1979, begraven in Vries; Jantje is overleden 19 juni 1987 in Zeijen (Vries) (zie ook IVai.2).
  Kinderen:
  a. Hendrik Arends, geboren 20 november 1926, overleden 28 mei 1956, begraven in Vries.
  b. Aaltien Arends, geboren 23 mei 1928.
 3. Jan Arends, geboren 3 januari 1898 in Zeijen (Vries), overleden 12 mei 1969 in Zeijen (Vries).
 4. Egbert Arends, geboren 28 september 1899 in Zeijen (Vries), overleden 14 december 1899 in Zeijen (Vries).
 5. Jantien Arends, geboren 21 juli 1901 in Zeijen (Vries), overleden 9 augustus 1901 in Zeijen (Vries).
 6. Jantien Arends, geboren 8 februari 1908 in Vries, overleden 16 februari 1908 in Vries.
 7. Willemtien Arends, geboren 8 februari 1098 in Vries, overleden 14 februari 1908 in Vries.

IVd Willem Arends, geboren 2 juni 1869 in Zeijen (Vries), zoon van Jan Arends en Hillechien Lammers.
Willem, boerenknecht, trouwt 9 mei 1897 in Assen met Annegien Eggens, geboren 26 mei 1866 in Witten (Assen), dochter van Jan Eggens, (1853 - 1897) landbouwer, en Lemina Lunshof.
Willem was 1898 - 1902 landbouwer.
Willem, landbouwer, is overleden 28 oktober 1938 in Assen; Annegien is overleden 18 april 1936 in Assen.

Kinderen:

 1. Lemina Arends, geboren 20 maart 1898 in Witten (Assen).
 2. Jan Arends, geboren 27 mei 1899 in Witten (Assen).
 3. Jan Egge Arends, geboren 14 april 1902 in Witten (Assen).
  Jan Egge, landbouwer, trouwt 5 mei 1928 met Geertina Noord, geboren 24 september 1907 in Zeijen (Vries), dochter van Hendrik Noord, (1899 - 1927) landbouwer, en Jantien Homan.
  Jan Egge en Geertina gaan wonen Witten 44 (Assen).
  Zie ook: Imegien Alberts Dokter & Egbert Jans Bloemberg.
  Kinderen:
  a. Willem Arends, geboren 3 februari 1929 in Witten (Assen).

IIIb Jacob Jans, geboren 22 januari 1821 in Roden, zoon van Jan Jans en Jantien Barghuis.
Jacob Jans Arends, landbouwer, trouwt 27 februari 1843 in Vries met Jantien Lamberts Staal, dienstmaagd, geboren 25 juli 1815 in Vries als Jantien Staal, dochter van Lambert Staal, (1812) smidsbaas, (1815, 1822) ijzersmid, en Jantien Jans.
Jakob, landbouwer, is overleden 4 juli 1890 in Zeijen (Vries); Jantien is overleden 31 mei 1893 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Jan Arends, geboren 20 november 1843 in Zeijen (Vries).
  Jan, landbouwer, is overleden 21 juli 1882 in Zeijen (Vries).
 2. Lambert Arends, geboren 7 oktober 1845 in Zeijen (Vries).
  Lammert, landbouwer, is overleden 24 september 1889 in Zeijen (Vries).
 3. Jantien Arends, geboren 29 maart 1848 in Zeijen (Vries) (zie IVe).
 4. Albert Arends, geboren 17 oktober 1850 in Zeijen (Vries), overleden 8 februari 1932 in Vries.
 5. Johannes Arends, geboren 5 januari 1853 in Zeijen (Vries) (zie IVf).
 6. Geert Arends, geboren 12 augustus 1855 in Zeijen (Vries) (zie IVg).
 7. Annechien Arends, geboren 22 juli 1860 in Zeijen (Vries) (zie IVh).

IVe Jantien Arends, geboren 29 maart 1848 in Zeijen (Vries), dochter van Jacob Arends en Jantien Staal.
Jantien trouwt 11 maart 1876 in Eelde met Jan Beuker, landbouwer, geboren 14 december 1850 in Winde (Vries), zoon van Jan Beuker, (1840) schoenmaker, (1850) landbouwer, (1852) arbeider, en Hillegien de Mars.
Jantien is overleden 23 april 1886 in Eelde; Jan, landbouwer, is overleden 14 februari 1897 in Eelde.

Kinderen:

 1. Hillechien Beuker, geboren 18 oktober 1876 in Eelde
  Hillechien trouwt 19 april 1902 in Eelde met Hendrik van Hemmen, geboren 16 juni 1879 in Helpman (Haren), zoon van Antonie van Hemmen, (1879 - 1914) landbouwer, en Fennechien Vrieling.
  Hillechien is overleden 22 december 1939 in Groningen, wonende in Eelde; Hendrik is overleden 1 januari 1938 in Eelde.
 2. Jantien Beuker, geboren 19 oktober 1878 in Eelde.
  Jantien trouwt 29 maart 1899 in Eelde (wettiging 1 kind) met Jan Berends, geboren 31 december 1869 in Zuidlaren, zoon van Jakob Berends, (1869) landbouwer, (1872 - 1876) voerman, en Geessien Poel. (De huwelijksakte vermeldt: voogd van de bruid Johannes Arends; toeziend voogd van de bruid Harm Homan.)
  Jan was landbouwer.
  Jan is overleden 12 september 1944 in Eelde.
  Kinderen:
  a. Jan Beuker, geboren 13 maart 1899 in Eelde.
  b Jacob Berends, geboren 10 juni 1901 in Eelde, overleden 26 juli 1901 in Eelde.
  c. Geesjen Berends, geboren 9 juni 1903 in Eelde.
  d. Jannes Jacob Berends, geboren 21 juni 1909 in Eelde.
 3. Jan Beuker, geboren 1 december 1880 in Eelde. Jan, landbouwer, is overleden 18 juli 1901 in Eelde.
 4. Janna Beuker, geboren 24 januari 1883 in Eelde.
  Janna trouwt 5 mei 1906 in Eelde met Geert Nijdam, geboren 9 december 1876 in Paterswolde (Eelde), zoon van Arend Nijdam, (1873 - 1883) veerschipper, (1887 - 1889) schipper, (1890) veerschipper, (1917) landbouwer, en Frouwkien Hilbrants.
  Geert, landbouwer, is overleden 6 juni 1933 in Eelde.
  Zie ook: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries.
 5. Wolterdina Beuker, geboren 15 januari 1886 in Eelde, overleden 10 april 1886 in Eelde.

IVf Johannes Arends, geboren 5 januari 1853 in Zeijen (Vries), zoon van Jakob Arends en Jantien Staal.
Johannes, landbouwer, trouwt 20 mei 1882 in Vries met Roelfien Hoving, boerin, geboren 20 februari 1857 in Donderen (Vries), dochter van Jan Hoving, (1857) landbouwer, en Roelfien Vedder.
Johannes was 1884 - 1888 landbouwer; 1892 arbeider; 1896 - 1910 landbouwer.
Johannes is overleden 4 december 1932 in Donderen (Vries); Roelfien is overleden 15 november 1921 in Donderen (Vries).

Kinderen:

 1. Jan Arends, geboren 15 januari 1884 in Donderen (Vries).
  Jan, onderwijzer, trouwt 20 oktober 1910 in Groningen met Maria Anna Eisses, geboren 13 mei 1884 in Groningen, dochter van Albertus Eisses en Carolina Elisabeth Doeleman.
  Jan, hoofd eener school, is overleden 8 maart 1942 in Groningen, begraven in Groningen; Maria Anna is overleden 20 augustus 1945 in Groningen, begraven in Groningen.
 2. Jantien Arends, geboren 12 juni 1886 in Donderen (Vries).
  Jantien trouwt 20 mei 1911 in Vries met Jan Venekamp, geboren 26 juli 1889 in Langelo (Norg), zoon van Klaas Venekamp, (1888 - 1916) landbouwer, en Albertien Schuring.
  Jantien is overleden 12 februari 1952 in Donderen (Vries); Jan is overleden 29 november 1963 in Vries.
  Zie ook: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.
 3. Roelfje Arends, geboren 10 oktober 1888 in Donderen (Vries).
  Roelfje trouwt 17 mei 1913 in Vries met Geert Santes, geboren 22 maart 1889 in Bunne (Vries), zoon van Tieme Santes, (1892 - 1912) landbouwer, en Freerkien Koers.
  Roelfje is overleden 3 februari 1939 in Groningen, wonende in Vries; Geert is overleden 12 augustus 1958, begraven in Vries.
 4. Marchien Arends, geboren 15 april 1892 in Donderen (Vries).
  Marchien, boerin, trouwt 8 maart 1913 in Vries met Albertus Thijs, landbouwer, geboren 6 juli 1893 in Donderen (Vries) als Albertus Winters, zoon van Jantien Winters. (De geboorteakte vermeldt: erkend door Lucas Thijs en Jantien Winters; Vries 30-12-1896.)
  Marchien is overleden 14 maart 1966 in Donderen (Vries); Albertus is overleden 5 maart 1967 in Donderen (Vries).
 5. Jacob Arends, geboren 20 juli 1896 in Donderen (Vries), overleden 27 juli 1897 in Donderen (Vries).

IVg Geert Arends, geboren 12 augustus 1855 in Zeijen (Vries), zoon van Jakob Arends en Jantien Staal.
Geert, landbouwer, trouwt 14 mei 1887 in Vries met Aaltien Oosting, geboren 6 september 1864 in Oudemolen (Vries), dochter van Roelof Oosting, (1862 - 1892) landbouwer, en Klaassien Noord.
Geert, landbouwer, is overleden 12 april 1927 in Zeijen (Vries); Aaltien is overleden 29 augustus 1945 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Jakob Arends, geboren 7 juni 1888 in Zeijen (Vries), overleden 12 juli 1890 in Zeijen (Vries).
 2. Klaassien Arends, geboren 20 oktober 1889 in Zeijen (Vries).
  Klaassien trouwt 24 februari 1917 in Vries met Jan de Vries, geboren 28 februari 1882 in Roden, zoon van Harm Riemers de Vries, (1874 - 1882) winkelier, (1884 - 1909) koopman, en Goitske Aardema.
  Klaassien is overleden 3 september 1954, begraven in Assen; Jan is overleden 12 augustus 1957, begraven in Assen.
 3. Jakob Arends, geboren 24 december 1890 in Zeijen (Vries).
  Jakob trouwt 13 december 1913 in Vries met Jantien Boelens, geboren 23 januari 1894 in Rhee (Vries), dochter van Jans Boelens, (1892 - 1930) landbouwer, en Jantien Beiker.
  Zie ook: Jan Alberts Dokter & Jantje Jans Bloemberg.
 4. Jantien Arends, geboren 16 april 1892 in Zeijen (Vries), overleden 17 oktober 1892 in Zeijen (Vries).
 5. Jantien Arends, geboren 17 juli 1893 in Zeijen (Vries).
  Jantien trouwt 21 mei 1921 in Vries met Hendrik Jan Breemhaar, geboren 6 januari 1889 in Kloosterveen (Assen), zoon van Willem Breemhaar, (1884 - 1928) landbouwer, en Geesje Jobing.
 6. Annechien Arends, geboren 16 oktober 1894 in Zeijen (Vries).
  Annechien trouwt 5 augustus 1916 in Vries met Berend Heukers, geboren 27 januari 1897 in Zeijen (Vries), zoon van Evert Heukers, (1897) landbouwer, (1899) kastelein, (1900) landbouwer, (1901 - 1906) kastelein, (1929) landbouwer, en Boelina Boelens.
  Berend was 1921 winkelier.
  Annechien is overleden 22 juni 1958 in Zeijen (Vries); Berend, winkelier, is overleden 15 september 1929 in Zeijen (Vries).
  Zie ook: Imegien Alberts Dokter & Egbert Jans Bloemberg.
 7. Roelfje Arends, geboren 24 mei 1896 in Zeijen (Vries), overleden 17 juli 1897 in Zeijen (Vries).
 8. Roelfje Arends, geboren 19 oktober 1897 in Zeijen (Vries).
  Roelofje trouwt 7 december 1922 in Vries met Henderikus Streuper, geboren 1 maart 1895 in Leermens ('t Zandt), zoon van Hindrik Streuper, (1887) machinist, (1895) timmerman, (1920) kweeker, en Aaltje Zwijghuizen, (1887) naaister.
 9. Albertje Arends, geboren 29 maart 1899 in Zeijen (Vries).
 10. Jeigien Arends, geboren 1 maart 1901 in Zeijen (Vries).
  Jeigien trouwt met Berend Breemhaar, geboren 4 maart 1891 in Kloosterveen (Assen), zoon van Willem Breemhaar, (1884 - 1920) landbouwer, en Geesje Jobing.
  Berend, landbouwer, is overleden 21 september 1928 in Assen.
  Kinderen:
  a. Geesje Beemhaar, geboren 25 augustus 1924 in Assen.
  Jeichien Arends hertrouwt met Jan Noord, geboren 20 oktober 1891 in Zeijen (Vries), zoon van Hendrik Noord, (1899 - 1927) landbouwer, en Jantien Homan.
  Jeigien is overleden 8 december 1978 in Zeijen (Vries); Jan is overleden 9 februari 1965 in Zeijen (Vries).
  Zie ook: Imegien Alberts Dokter & Egbert Jans Bloemberg.

IVh Annechien Arends, geboren 22 juli 1860 in Zeijen (Vries), dochter van Jakob Arends en Jantien Staal.
Annechien trouwt 26 augustus 1882 in Vries met Geert Struik, landbouwer, geboren 15 januari 1857 in Tynaarlo (Vries), zoon van Pieter Struik en Annechien Bennink.
(Pieter Struik, geboren 12 december 1822 in Vries, zoon van Geert Struik, (1812 - 1825) landbouwer, en Geertien Pieters.
Pieter trouwt 30 mei 1856 in Vries met Annechien Benning, geboren 14 oktober 1833 in Vries, dochter van Hendrik Jans Benning, (1826 - 1833) landbouwer, en Tonnisje Smeenge.
Pieter was 1857 - 1892 landbouwer.
Pieter is overleden 28 maart 1903 in Tynaarlo (Vries); Annechien is overleden 16 maart 1874 in Tynaarlo (Vries).)

Geert, landbouwer, is overleden 27 juni 1892 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Pieter Struik, geboren 23 november 1882 in Tynaarlo (Vries).
  Pieter trouwt 4 mei 1912 in Vries met Dina Lammers, geboren 3 februari 1885 in Zeijen (Vries), dochter van Hendrik Lammers, (1882 - 1891) landbouwer, en Margien Noord.
  Pieter was 1917 landbouwer.
  Pieter, landbouwer, is overleden 27 augustus 1919 in Tynaarlo (Vries); Dina is overleden 17 oktober 1957 in Zeijen (Vreis) (zie ook IVm.3).
  (Dina Lammers hertrouwt met Jan Wieland, geboren 29 juli 1885 in Westervelde (Norg), zoon van Hermanus Wieland, (1882) landbouwer, (1883 - 1893) arbeider, en Jeltje Biemold. Dina was weduwe van Pieter Struik.
  Jan, landbouwer, is overleden 29 december 1935 in Zeijen (Vries).)
 2. Jantien Struik, geboren 13 september 1884 in Tynaarlo (Vries).
  Jantien trouwt 1 november 1902 in Vries met Jannes Darwinkel, geboren 23 april 1880 in Tynaarlo (Vries), zoon van Harm Darwinkel, (1880 - 1889) landbouwer, en Marchien Scholtens.
  Jannes was 1903 - 1948 landbouwer.
  Jantien is overleden 25 december 1959, begraven in Vries; Jannes is overleden 20 november 1958, begraven in Vries.
  Zie ook: Albert Scholtens & Zwaantje Egberts.
 3. Jakob Struik, geboren 31 juli 1886 in Tynaarlo (Vries).
  Jakob trouwt 29 mei 1909 in Vries met Femmigje Euving, geboren 16 juni 1883 in Elp (Westerbork), dochter van Roelof Euving, (1879 - 1890) molenaar, en Jantje Gerding.
  Jakob, landbouwer, is overleden 4 november 1918 in Tynaarlo (Vries).
  (Femmigje Euving hertrouwt 4 maart 1922 in Vries met Roelf Venema, geboren 23 januari 1885 in Glimmen (Haren), landbouwer, zoon van Roelf Venema, (1873 - 1901) arbeider, (1903, 1929) landbouwer, en Marchien Stadman. Femmigje was weduwe van Jakob Struik.
  Roelf was 1928 landbouwer.)

  Zie ook: Jan Oosting & Jantien Hendriks.
 4. Albert Struik, geboren 9 juni 1889 in Tynaarlo (Vries).
  Albert trouwt 5 mei 1917 in Vries met Jantien Pieters, geboren 24 oktober 1892 in Yde (Vries), dochter van Egbert Pieters, (1884 - 1887) landbouwer, (1889) arbeider, (1891) landbouwer, (1892) arbeider, (1895) landbouwer, en Berentien Brink.
  Albert is overleden 13 maart 1954, begraven in Vries; Jantien is overleden 13 maart 1983, begraven in Vries.
  Zie ook: Imegien Alberts Dokter & Egbert Jans Bloemberg.
 5. Lammert Struik, geboren 16 september 1891 in Tynaarlo (Vries).
  Lammert trouwt 4 januari 1919 in Vries met Luchien Balten, geboren 3 november 1894 in Tynaarlo (Vries), dochter van Jan Balten, (1884 - 1900) landbouwer, en Grietje Koops.
  Lammert is overleden 30 januari 1971 in Zuidlaren, begraven in Vries; Luchien is overleden 17 september 1983 in Assen, begraven in Vries.

Annechien Arends hertrouwt 14 augustus 1897 in Vries met Jan Albers, geboren 13 januari 1867 in Tynaarlo (Vries), zoon van Jakob Albers, (1867 - 1874) landbouwer, en Aaltien Gerding. Annechien was weduwe van Geert Struik.
Annechien is overleden 24 november 1919 in Tynaarlo (Vries); Jan is overleden 26 november 1959, begraven in Vries.

IIIc Jannes Jans, geboren 9 februari 1825 in Lieveren (Roden), zoon van Jan Jans en Jantje Jannes Barkhuis.
Jannes Jans Arends, landbouwer, trouwt 8 mei 1854 in Roden met Ike Jans Everts, geboren 30 juli 1828 in Foxwolde (Roden) als Ike Everts, dochter van Jan Everts, (1813 - 1844) landbouwer op de Papenburg in Foxwolde, en Aaltien Luinge.
Jannes Jans Arends, landbouwer,  is overleden 14 januari 1910 in Foxwolde (Roden); Ike Jans Everts is overleden 13 juni 1905 in Foxwolde (Roden).
Zie ook: Evert Berends & Ike Jans.

Kinderen:

 1. Jantien Arends, geboren 4 januari 1856 in Foxwolde (Roden) (zie IVi).
 2. Jan Arends, geboren 14 mei 1858 in Foxwolde (Roden) (zie IVj).
 3. Jan Arends, geboren 12 februari 1861 in Roden (zie IVk).
 4. Willem Arends, geboren 6 november 1866 in Foxwolde (Roden).
  Willem trouwt 23 december 1904 in Roden met Jantje Beuving, geboren 9 november 1882 in Roden, dochter van Niklaas Beuving, (1875 - 1893) arbeider, en Hinderkien Krijthe.
  Willem is overleden 22 mei 1937 in Roden; Jantje is overleden 12 oktober 1945 in Roden.

IVi Jantien Arends, geboren 4 januari 1856 in Foxwolde, dochter van Jannes Jans Arends en Ike Jans Everts.
Jantien trouwt 25 juni 1887 in Roden met Hindrik Willems, geboren 31 maart 1864 in Foxwolde (Roden), zoon van Egbert Willems, (1864 - 1903) landbouwer, en Annechien Rademaker.
Hindrik was 1888 - 1895 landbouwer.
Jantien is overleden 6 februari 1937 in Foxwolde (Roden); Hindrik is overleden 24 februari 1958 in Foxwolde (Roden).

Kinderen:

 1. Aaltien Willems, geboren 16 augustus 1888 in Foxwolde (Roden), overleden 22 oktober 1963, begraven in Roden.
 2. Jannes Willems, geboren 26 oktober 1889 in Foxwolde (Roden).
  Jannes trouwt 10 mei 1919 in Roden met Jantina Thie, geboren 3 september 1885 in Roden, dochter van Jan Thie, (1883 - 1885) molenaar, (1888) landbouwer, (1890 - 1898) molenaar, en Alida Homan.
  Jantina is overleden 4 juli 1941 in Groningen, wonende in Roden.
  Jannes Willems hertrouwt met Margaretha Ottens, geboren 21 juli 1898 in Peize, dochter van Hendrik Ottens, (1898) landbouwer, en Hillina Zuideveld. Jannes was weduwnaar van Jantina Thie; Margaretha was weduwe van Jannes Lunsche, (1930) landbouwer.
  Jannes is overleden 16 juni 1968, begraven in Roden.
 3. Egbert Willems, geboren 21 april 1891 in Foxwolde (Roden).
  Egbert trouwt met Niessien Holthuis, geboren 17 december 1892 in Roden, dochter van Tale Holthuis, (1881 - 1909) landbouwer, en Bouchien Winsingh.
  Egbert, landbouwer, is overleden 15 oktober 1949 in Groningen, begraven in Roden; Niessien is overleden 10 juni 1958 in Roden.
 4. Willem Evert Willems, geboren 6 december 1894 in Foxwolde (Roden), overleden 31 december 1894 in Foxwolde (Roden).
 5. Brechtje Willems, geboren 6 december 1894 in Foxwolde (Roden), overleden 1 januari 1895 in Foxwolde (Roden)

IVj Jan Arends, geboren 14 mei 1858 in Foxwolde (Roden), zoon van Jannes Jans Arends en Ike Jans Everts.
Jan, landbouwer, trouwt 23 mei 1881 in Roden met Aaltien Schuring, geboren 25 januari 1855 in Steenbergen (Roden), dochter van Jan Cruims Schuring, landbouwer, en Martien Jans Rademaker.
Jan, landbouwer, is overleden 21 april 1916 in Foxwolde (Roden); Aaltien is overleden 4 maart 1914 in Foxwolde (Roden).
Zie ook: Pouwel Datema & Jantje Barkman.

Kinderen:

 1. Ike Arends, geboren 28 maart 1882 in Steenbergen (Roden).
  Ike trouwt 25 mei 1905 in Roden met Willem Evert Willems, geboren 25 augustus 1878 in Foxwolde (Roden), zoon van Egbert Willems, landbouwer, en Annechien Rademaker.
  Ike is overleden 2 maart 1961 in Groningen, begraven in Roden; Willem Evert is overleden 19 juli 1950 in Groningen, wonende in Roden.
 2. Martien Arends, geboren 21 mei 1884 in Steenbergen (Roden).
  Martien trouwt 1 mei 1909 in Vries met Arend Aling, geboren 3 mei 1877 in Bunne (Vries), zoon van Jan Aling, landbouwer, en Harmtien Brink.
  Martien is overleden 29 november 1967 in Bunne (Vries); Arend, landbouwer, is overleden 5 mei 1952 in Bunne (Vries).
 3. Jannes Arends, geboren 3 april 1888 in Steenbergen (Roden).
  Jannes trouwt 4 mei 1912 in Vries met Margien Cazemier, geboren 22 april 1885 in Donderen (Vries), dochter van Harm Cazemier, landbouwer, en Egbertien Niemeijer.
  Jannes is overleden 31 januari 1979 in Marum, begraven in Nuis; Margien is overleden 11 april 1971 in Groningen, begraven in Nuis.
 4. Janna Arends, geboren 1 november 1896 in Steenbergen (Roden).
  Janna trouwt 6 september 1919 in Vries met Albert Noord, geboren 10 september 1895 in Zeijen (Vries), zoon van Hendrik Noord, landbouwer, en Marchien Lammers (zie IVbf.1).

IVk Jan Arends, geboren 12 februari 1861 in Roden, zoon van Jannes Jans Arends en Ike Jans Everts.
Jan trouwt 17 mei 1895 in Peize met Jeichien Ensing, geboren 3 mei 1868 in Peize, dochter van Luinge Ensing, landbouwer, en Aaltien Ebbinge.
Jan was 1897, 1898 landbouwer.
Jan is overleden 19 maart 1955 in Foxwolde (Roden); Jeichien is overleden 19 juli 1939 in Roden.

Kinderen:

 1. Jannes Evert Arends, geboren 11 februari 1897 in Foxwolde (Roden).
  Jannes Evert trouwt met Jaapkien Westerhuis, geboren 6 maart 1899 in Nietap (Roden), dochter van Jan Westerhuis, landbouwer, en Roelfien van Esch.
  Jannes Evert is overleden 21 juni 1976, begraven in Roden; Jaapkien is overleden 7 augustus 1977, begraven in Roden.
 2. Aaltien Arends, geboren 12 april 1898 in Foxwolde (Roden).
  Aaltien trouwt 17 november 1922 in Roden met Hedde Cazemier, geboren 25 januari 1899 in Midwolde (Leek), zoon van Jan Cazemier, landbouwer, en Antje Ruiter.
  Aaltien is overleden 28 augustus 1947 in Foxwolde (Roden); Hedde Jan is overleden 22 februari 1981 in Groningen, begraven in Roden.

IIb Albert Jannes, geboren 2 februari 1792 in Zeijen (Vries), gedoopt 12 februari 1792 in Vries, zoon van Jannes Alberts en Annegijn Harmens.
Albert Barkhuis, landbouwer in Zeijen (Vries), trouwt 8 mei 1818 in Vries met Alberdina Brouwer, geboren 13 juni 1795 in Tynaarlo (Vries), gedoopt 21 juni 1795 in Vries, dochter van Hindrik Brouwer en Lammechien Kars, landbouwers in Tynaarlo (Vries).
Albert, landbouwer, is overleden 21 juni 1860 in Tynaarlo (Vries); Alberdina is overleden 8 mei 1878 in Tynaarlo (Vries).
Zie ook: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.

Kinderen:

 1. Jannes Barkhuis, geboren 15 juli 1819 in Tynaarlo (Vries), overleden 21 juli 1819 in Tynaarlo (Vries).
 2. Lammechien Barkhuis, geboren 16 december 1820 in Tynaarlo (Vries) (zie IIId).
 3. Annechien Barkhuis, geboren 19 augustus 1823 in Tynaarlo (Vries) (zie IIIe).
 4. Jantje Barkhuis, geboren 3 oktober 1827 in Rolde (zie IIIf).
 5. Johanna Barkhuis, geboren 18 juli 1830 in Rolde (zie IIIg).
 6. Hendrikien Barkhuis, geboren 19 januari 1834 in Vries.
  Hendrikien trouwt 13 augustus 1859 in Smilde met Wijtse Nuis, geboren 7 mei 1836 wijk C nr 171 in Smilde, zoon van Jan IJwes Nuis, veenbaas, en Grietje Gauwkes de Vries.
  Jan was 1860 - 1868 landbouwer; 1871 - 1879 schipper.
  Kinderen:
  a. Aaltje Nuis, geboren 23 juni 1860 in Smilde.
  b. Alberdina Nuis, geboren 31 oktober 1862 in Kloosterveen (Smilde), overleden 10 juni 1944 in Oegstgeest.
  c. Jan IJwe Nuis, geboren 5 april 1865 in Kloosterveen (Smilde), overleden 16 april 1865 in Kloosterveen (Smilde).
  d. Grietje Nuis, geboren 24 mei 1866 in Smilde.
  e. Alberta Nuis, geboren 6 december 1868 in Smilde.
  f. Henderkien Nuis, geboren 15 december 1871 in Smilde.
  g. Jan Nuis, geboren (aktedatum) 27 april 1874 in Amsterdam, overleden 20 september 1879 in Leiden, wonende in Smilde.
  h. Lammegien Nuis, geboren (aktedatum) 2 maart 1877 in Amsterdam, overleden 17 oktober 1879 in Leiden, wonende in Smilde.
 7. Jannes Barkhuis, geboren 14 september 1837 in Tynaarlo (Vries) (zie IIIh).
 8. Marchien Barkhuis, geboren 2 april 1842 in Tynaarlo (Vries) (zie IIIi).

IIId Lammechien Barkhuis, geboren 16 december 1820 in Tynaarlo (Vries), dochter van Albert Barkhuis en Alberdina Brouwer.
Lammechien trouwt 3 mei 1845 in Vries met Jan Lammers, landbouwer in Zeijen (Vries), geboren 25 januari 1818 in Zeijen (Vries), zoon van Hendrik Lammers, landbouwer, en Willemtien Jans.
Lammechien is overleden 25 juli 1903 in Zeijen (Vries); Jan, landbouwer, is overleden 29 mei 1881 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Albert Lammers, geboren 26 februari 1846 in Tynaarlo (Vries), overleden 20 september 1847 in Zeijen (Vries).
 2. Willemtien Lammers, geboren 31 juli 1849 in Zeijen (Vries) (zie IVl).
 3. Alberdina Lammers, geboren 2 november 1852 in Zeijen (Vries), overleden 27 juli 1883 in Zeijen (Vries).
 4. Hendrik Lammerts, geboren 30 juli 1856 in Zeijen (Vries) (zie IVm).
 5. Albert Lammers, geboren 1 december 1859 in Zeijen (Vries) (zie IVn).
 6. Hillechien Lammers, geboren 14 mei 1864 in Zeijen (Vries), overleden 29 maart 1897 in Zeijen (Vries).

IVl Willemtien Lammers, geboren 31 juli 1849 in Zeijen (Vries), dochter van Lammechien Barkhuis en Jan Lammers.
Willemtien trouwt 23 april 1870 in Vries met Lammert Emmens, geboren 22 februari 1842 in Zeijen (Vries), zoon van Willem Emmens, landbouwer, en Aaltien Boelens.
Willemtien is overleden 30 december 1916 in Zeijen (Vries); Lammert, landbouwer, is overleden 2 april 1888 in Zeijen (Vries).

Bron kleinkinderen van Willemtien Lammers & Lammert Emmens: Bé Emmens.

Kinderen:

 1. Willem Emmens, geboren 13 januari 1871 in Zeijen (Vries) (zie Vb).
 2. Jan Emmens, geboren 5 augustus 1872 in Zeijen (Vries).
  Jan trouwt 27 april 1907 in Vries met Marchien Hessels, geboren 16 april 1880 in Zeijen (Vries), dochter van Jacob Hessels, postbode, en Hillechien Zondag.
  Jan was 1917 landbouwer.
  Jan is overleden 30 maart 1956 in Vries; Marchien is overleden 23 september 1962 in Zeijen (Vries).
 3. Aaltien Emmens, geboren 14 november 1874 in Zeijen (Vries) (zie Vc).
 4. Lambertus Emmens, geboren 16 september 1877 in Zeijen (Vries) (zie Vd).
 5. Lammegien Emmens, geboren 25 december 1879 in Zeijen (Vries) (zie Ve).
 6. Grietien Emmens, geboren 26 november 1882 in Zeijen (Vries).
  Grietien trouwt 27 april 1906 in Norg met Jan Post, geboren 18 maart 1883 in Norgervaart (Norg), zoon van Folkert Post, arbeider, en Jakobje Hendriks.
  Jan was 1917 arbeider; 1919 landbouwer.
  Grietien is overleden 5 augustus 1950 in Assen; Jan, bedrijfsleider, is overleden 26 juni 1945 in Groningen.
  Kinderen:
  a. Folkert Post, geboren 17 augustus 1910 in Norgervaart (Norg).
  b. Willempje Post, geboren 17 augustus 1910 in Norgervaart (Norg).
  c. Lambert Post, geboren 5 juli 1912 in Norgervaart (Norg).
  d. Jan Post, geboren 5 juli 1912 in Norgervaart (Norg).
  e. Willem Post, geboren 28 augustus 1915 in Norgervaart (Norg).
  f. Aleida Post, geboren 28 augustus 1915 in Norgervaart (Norg), overleden 1 mei 1917 in Norgervaart (Norg).
  g. Aleida Post, geboren 29 juni 1918 in Norgervaart (Norg).
  h. Albertus Post, geboren 29 juni 1918 in Norgervaart (Norg), overleden 16 februari 1919 in Norgervaart (Norg).
  i. Grietje Post, geboren 30 augustus 1921 in Smilde.
  j. Lambertus Post, geboren 30 augustus 1921 in Smilde, overleden 20 september 1992, begraven in Den Andel.
 7. Jan Boele Emmens, geboren 22 november 1885 in Zeijen (Vries), overleden 18 december 1885 in Zeijen (Vries).
 8. Diena Emmens, geboren 15 juli 1887 in Zeijen (Vries), overleden 21 augustus 1888 in Zeijen (Vries).

Vb Willem Emmens, geboren 13 januari 1871 in Zeijen (Vries), zoon van Willemtien Lammers en Lammert Emmens.
Samen met Hendrik Barkhof ontdekte Willem op 12 mei 1897 bij het afgraven van een veentjede restanten van het lichaam van "het meisje van Yde", dat tussen 200 en 500 naChr. in het veen terechtgekomen moet zijn. Op 15 mei 1897 werd de ontdekking in deDrentsche en Asser Courant vermeld, onder het kopje "allerlei": "Door 'twerkvolk van den heer L. Popken te IJde werd woensdag jl. in een veentje tusschen Vries enIJde een volledig menschengeraamte gevonden. "Haar, ter lengte van wel anderhalvevoet, bedekte nog den schedel. Overblijfselen van kleeren waren nog aanwezig. Daarvoorwerpen in veen niet dan hoogstens langzaam vergaan, kan genoemd lichaam wel al menigdozijn jaren in 't veen hebben gezeten."<br>Mr J.G.C. Joosting, indertijd archivaris in Drente, bezocht enkele dagen na de ontdekkingvan het veenlijk de vindplaats en beschreef de gebeurtenis van 12 mei als volgt:"Drukkend was de hitte, die reeds eenige dagen het toch al zware werk bepaaldondragelijk voor hen maakte. Maar toch ging de beugel steeds weer in het bruine water eneen massa zwarte veenmodder werd neergekletst op het 'klamweeë moeë aardelijf'. Docheens voelde de beugel van een der arbeiders hem al te zwaar, en onder het ophalen stoottehij de verwensching uit: "De duvel haal' den vent die dat gat heeft gegraven."Met verscheen aan de oppervlakte van het veenwater een zwart hoofd met rosachtig haar; ende man, in de verbeelding dat zijn wensch stond vervuld te worden en de Satan inhoogsteigen persoon op den beugel zijn onderaardsch verblijf verlaten wilde, smeet denbeugel neder en holde, holde naar zijne woning. Met zijn makker, wiens gedachten niet vande zijne verschilden, kwam hij daar bleek en ontdaan aan, en het duurde geruimen tijd eerhet helfhaftige tweetal met den gewenschten eerbied hun wedervaren durfde mede te delen.Dat spijs noch drank dien dag door hen genuttigd werd spreekt vanzelf."
Lit.: DAC (1897), Joosting (1902), Sanden.
Willem, wonende D47 in Yde, trouwt 2 mei 1901 in Vries met Trijntje Koops, geboren 31 januari 1879 in Yde (Vries), dochter van Jan Koops, landbouwer, en Geessien Scholtens.
Zie ook: Albert Scholtens & Zwaantje Egberts.
Willem was 1902, 1903 veldarbeider; 1905, 1911 kastelein.
Na 1931 verhuist het gezin naar D59 in Yde (Vries).
Willem is overleden 23 december 1949 in Vries; Trijntje is overleden 18 februari 1924 in Yde (Vries).

Kinderen:

 1. Lammert Emmens, geboren 19 maart 1902 in Yde (Vries), overleden 2 april 1902 in Yde (Vries).
 2. Willemtien Emmens, geboren 13 april 1903 in Yde (Vries), overleden 1 mei 1903 in Yde (Vries).
 3. Lammert Emmens, geboren 7 mei 1904 in Vries, overleden 2 januari 1905 in Yde (Vries).
 4. Lammert Emmens, geboren 16 december 1905 in Yde (Vries).
  Lammert was (na 1931) reiziger.
  Lammert is overleden 10 februari 1954 in Groningen.
 5. Jan Emmens, geboren 16 augustus 1908 in Yde (Vries).
  Jan trouwt 31 maart 1928 met Jantje Lensen, geboren 2 oktober 1909 in Rolde.
  Jan was (na 1931) landbouwer.
  Jan is overleden 8 augustus 1994 in Tynaarlo (Vries).
  Kinderen:
  a. Willem Emmens, geboren 6 augustus 1928 in Yde (Vries).
  b. Hendrik Emmens, geboren 28 september 1930 in Yde (Vries).
 6. Willemtien Emmens, geboren 17 augustus 1910 in Yde (Vries), overleden 30 juli 1911 in Yde (Vries).

Vc Aaltien Emmens, geboren 14 november 1874 in Zeijen (Vries), dochter van Willemtien Lammers en Lammert Emmens.
Aaltien trouwt 1 mei 1897 in Vries met Henderikus Raven, landbouwer, geboren 8 november 1874 in Bunne (Vries), zoon van Willem Raven, schaapherder, en Jantien Schuiling.
Henderikus was 1900 arbeider op een handkracht zuivelfabriek.
Henderikus, landbouwer, is overleden 7 december 1907 in Vries.
Zie ook: Hendrik Hendriks Raven & Eva Mentes Bousema.

Kinderen:

 1. Willem Raven, geboren 21 september 1897 in Bunne (Vries) (zie VIa).
 2. Lammert Raven, geboren 6 juli 1899 in Bunne (Vries).
  Lammert trouwt met Annegien Kemkers, geboren 10 december 1891 in Peize, dochter van Gerrit Kemkers, (1881 - 1891) dagloner, (1894 - 1899) arbeider, en Zwaantje Vedder. Annegien was weduwe van Kornelis Hindrik Velthuis, (1918) arbeider.
  Lammert, venter, is overleden 1 oktober 1938 in Groningen, wonende in Peize; Annechien is overleden 2 februari 1950 in Peize.
 3. Jantje Raven, geboren 30 december 1901 in Bunne (Vries).
  Jantje, dienstbode, wonende in Vries, trouwt 17 maart 1923 met Popke Ploeg, arbeider in Zeijen (Vries), geboren 14 december 1902 in Westervelde (Norg), zoon van Berend Ploeg (1886 - 1923) arbeider, (1929) landbouwer, en Jantje van der Veen.
  Kinderen:
  a. Berend Ploeg, geboren 5 juli 1923 in Zeijen (Vries).
  b. Aaltien Ploeg, geboren 4 juni 1924 in Zeijen (Vries).
 4. Jan Raven, geboren 14 mei 1904 in Bunne (Vries).
 5. Geert Raven, geboren 9 april 1906 in Bunne (Vries), overleden 20 april 1919 in Vries.

Aaltien Emmens hertrouwt 6 mei 1909 in Vries met Albert Wilkens, boer in Winde (Vries), geboren 14 juli 1863 in Zuidvelde (Norg), zoon van Arend Wilkens, landbouwer, en Willemtien Beebing. Aaltien was weduwe van Henderikus Raven; Albert was weduwnaar van Henderkien Seijers.
Aaltien is overleden 20 juli 1964 in Winde (Vries); Albert, landbouwer, is overleden 13 februari 1941 in Vries.

Kinderen:

 1. Hendrik Wilkens, geboren 10 januari 1912 in Winde (Vries).
 2. Willem Wilkens, geboren 1 september 1914 in Winde (Vries).

VIa Willem Raven, geboren 21 september 1897 in Bunne (Vries), zoon van Aaltien Emmens en Henderikus Raven.
Willem, landbouwer, trouwt 24 januari 1920 in Vries met Roelfien Wilkens, geboren 29 december 1899 in Winde (Vries), dochter van Geert Wilkens, landbouwer, en Geessien Bebingh.
Zie ook: Harm Jans Kremer & Jantien Willems.

Kinderen:

 1. Henderikus Raven, geboren 29 mei 1920 in Eelde.
 2. Geert Raven, geboren 31 december 1921 in Vries.
  Geert trouwt met Roelfiena Dekker.
  Geert is overleden 27 oktober 1969 in Groningen, begraven in Peize.
 3. Albert Raven, geboren 23 juni 1923 in Vries.
 4. Geesinus Raven, geboren 21 januari 1931 in Donderen (Vries), overleden 19 februari 1932 in Groningen, wonende in Vries.
 5. Geesinus Raven, geboren april 1935 in Vries, overleden (oud 14 dagen) 21 april 1935 in Donderen (Vries).

Vd Lambertus Emmens, geboren 16 september 1877 in Zeijen, zoon van Willemtien Lammers en Lammert Emmens.
Lambertus trouwt 3 april 1909 in Vries met Jantien Slagmolen, geboren 28 december 1880 in Peest (Norg), dochter van Geert Slagmolen, arbeider, en Jopkien Kregel.
Lambertus is overleden 3 januari 1963 in Vries; Jantien is overleden 31 maart 1945 in Vries.

Kinderen:

 1. Willemtien Emmens, geboren 29 juni 1909 in Vries (zie VIe).
 2. Jopkien Emmens, geboren 28 augustus 1911 in Vries (zie VIf).
 3. Lammerdina Emmens, geboren 18 augustus 1913 in Vries.
  Lammerdina trouwt 7 februari 1939 met Gerrit Emmens.
 4. Lammert Emmens, geboren 1915 in Vries, overleden (oud 5 maand) 30 maart 1916 in Zeijen.
 5. Lammert Emmens, geboren 4 januari 1917 in Vries.
  Lammert trouwt 14 juli 1966 in Anloo met Zwaantje Bruins, geboren 7 maart 1924 in Anloo, dochter van Jan Bruins en Jantje Tjassens. Zwaantje was eerder getrouwd met Jans Weggemans.
 6. Geertje Emmens, geboren 7 april 1919 in Vries.
  Geertje trouwt 27 juni 1941 in Vries met Jan Arends.
  Geertje is overleden 26 november 1998 in Vries; Jan is overleden 6 april 1998.

VIe Willemtien Emmens, geboren 29 juni 1909 in Vries, dochter van Lambertus Emmens en Jantien Slagmolen.
Willemtien trouwt 12 september 1936 in Vries met Adam Kroeze, geboren 26 december 1914 in Vries, zoon van Willem Kroeze en Jantje Roede.
Willemtien is overleden 28 september 2000 in Eelde; Adam, smid en later water- en gasfitter, is overleden 31 december 1984 in Bunne (Vries).
Zie voor de (voor)ouders van Adam Kroeze: Abel Oetzes & Hendrikjen Jans.

Bron nakomelingen van Willemtien Emmens & Adam Kroeze: Willemtien Jantje Kroeze (VIe.2a).

Kinderen:

 1. Willem Kroeze, geboren 6 maart 1937 in Vries.
  Willem trouwt 28 februari 1961 met Jantje Luinge.
 2. Lambertus Kroeze, geboren 18 oktober 1940 in Vries.
  Lambertus trouwt 18 december 1964 met Jacoba van der Veen, geboren 31 oktober 1939 in Gieterveen, dochter van Willem van der Veen en Jantje Jobing.
  Kinderen:
  a. Willemtien Jantje Kroeze, geboren 21 mei 1979 in Groningen.

VIf Jopkien Emmens, geboren 28 augustus 1911 in Vries, dochter van Lambertus Emmens en Jantien Slagmolen.
Jopkien trouwt 9 mei 1935 in Norg met Jan Boerema, landbouwer, geboren 5 december 1905 in Roden, zoon van Jans Boerema, (1894 - 1899) koopman, (1901 - 1911) arbeider, (1935) landbouwer, en Grietje Goossen.
Jopkien is overleden 6 maart 1989 in Assen; Jan is overleden 28 december 1983 in Assen.

Bron nakomelingen van Jopkien Emmens & Jan Boerema: Jan Erik Boerema (VIf.1a).

Kinderen:

 1. Jans Boerema, geboren 19 september 1941 in Norg.
  Jans trouwt 14 september 1973 in Oosterhesselen met Lammichje Hillechiena Grietina (Lammie) Kelder, geboren 12 september 1942 in Zwinderen.
  Kinderen:
  a. Jan Erik Boerema, geboren 25 november 1974 in Zuidlaren.
  b. Willemina Joke Boerema, geboren 4 juli 1977 in Zuidlaren.
 2. Jantien Boerema, geboren 1 januari 1946 in Norg.

Ve Lammegien Emmens, geboren 25 december 1879 in Zeijen (Vries), dochter van Willemtien Lammers en Lammert Emmens.
Lammechien trouwt 7 mei 1904 in Vries met Roelof Huizing, geboren 14 januari 1882 in Donderen (Vries), zoon van Jan Huizing, arbeider, en Jantien Takens.
Volgens de gezinskaart was Roelof behulpzaam bij het boerenbedrijf van zijn vader.
Roelof was 1916, 1918 landbouwer.
Lammechien is overleden 9 maart 1943 in Donderen (Vries); Roelof is overleden 13 december 1965.

Kinderen:

 1. Jantien Huizing, geboren 23 augustus 1904 in Donderen (Vries).
 2. Lammert Huizing, geboren 4 december 1906 in Donderen (Vries), overleden 4 november 1918 in Donderen (Vries).
 3. Jan Huizing, geboren 10 november 1912 in Donderen (Vries), overleden 9 september 1916 in Donderen (Vries).
 4. Lammert Jan Huizing, geboren 1 december 1920 in Donderen (Vries).
  Lammert Jan trouwt met Gesina Santes.
  Lammert Jan is overleden 3 december 1973 in Donderen (Vries).
 5. Jantina Huizing, geboren 31 juli 1922 in Donderen (Vries).

IVm Hendrik Lammerts, geboren 30 juli 1856 in Zeijen (Vries), zoon van Lammechien Alberts Barkhuis en Jan Hendriks Lammerts.
Hendrik, landbouwer, trouwt 8 februari 1879 in Vries met Margien Noord, geboren 22 januari 1859 in Zeijen (Vries), dochter van Jan Noord, landbouwer, en Marchien Bezu.
Hendrik, landbouwer, is overleden 10 februari 1926 in Assen; Marchien is overleden 14 februari 1933 in Zeijen (Vries).
Zie ook: Imegien Albers Dokter & Egbert Jans Bloemberg.

Kinderen:

 1. Marchien Lammerts, geboren 3 juni 1879 in Zeijen (Vries).
  Marchien trouwt 26 april 1902 in Vries met Jan Emmens, geboren 28 juni 1880 in Rhee (Vries), zoon van Gerrit Emmens, landbouwer, en Jantien Pieters.
  Marchien is overleden 12 juli 1952 in Vries; Jan, landbouwer, is overleden 8 oktober 1941 in Zeijen (Vries).
  Zie ook: Imegien Albers Dokter & Egbert Jans Bloemberg.
 2. Jans Lammers, geboren 12 april 1882 in Zeijen (Vries).
  Jan Lammers trouwt 1 maart 1912 in Assen met Trientien Geerts, geboren 4 juli 1884 in Eelderwolde (Eelde), dochter van Boele Geerts, tolpachter, en Aaltje Bos.
  Jan, ontvanger der rijksbelastingen, is overleden 20 november 1944 in Assen; Trientien is overleden 13 augustus 1963 in Assen.
  Zie ook: Harm Jans Kremer & Jantien Willems.
 3. Dina Lammers, geboren 3 februari 1885 in Zeijen (Vries).
  Dina trouwt 4 mei 1912 in Vries met Pieter Struik geboren 23 november 1882 in Tynaarlo (Vries), zoon van Geert Struik, landbouwer, en Annechien Arends.
  Pieter, landbouwer, is overleden 27 augustus 1919 in Tynaarlo (Vries) (zie IVh.1).
  Dina Lammers hertrouwt met Jan Wieland, geboren 29 juli 1885 in Westervelde (Norg), zoon van Hermanus Wieland, landbouwer, en Jeltje Biemold. Dina was weduwe van Pieter Struik.
  Dina is overleden 19 oktober 1957 in Zeijen (Vries);
  Jan, landbouwer, is overleden 29 december 1935 in Zeijen (Vries).
 4. Jantien Lammers, geboren 1 december 1887 in Zeijen (Vries).
  Jantien trouwt 30 mei 1914 in vries met Hendrik Vrieling, geboren 19 september 1885 Vries, zoon van Jans Vrieling, landbouwer, en Anna Geerts.
  Jantien is overleden 1967; Hendrik, directeur zuivelbedrijf, is overleden 2 mei 1982 in Assen, wonende in Smilde.
  Zie ook: Fake Booys Hendriks & Annigje Eggens.
 5. Albert Lammers, geboren 29 januari 1891 in Zeijen (Vries).
  Albert, landbouwer, trouwt 2 juni 1917 in Vries met Hillechien Arends, geboren 2 november 1894 in Zeijen (Vries), dochter van Hendrik Arend, boerenknecht, en Anna Beiker.
  Albert is overleden 21 juni 1971 in Zeijen (Vries); Hillechien is overleden 13 november 1970 in Zeijen (Vries) (zie ook IVc.1).
 6. Jannes Lammerts, geboren 15 december 1894 in Zeijen (Vries).
  Jannes trouwt 16 december 1916 in Vries met Aaltien Noord, geboren 8 juli 1894 in Zeijen (Vries), dochter van Hendrik Noord, landbouwer, en Boelina Lammers.
  Aaltien is overleden 22 april 1939 in Groningen, wonende in Vries.
  Zie ook: Imegien Alberts Dokter & Egbert Jans Bloemberg.
  Kinderen:
  a. Marchien Lammerts, geboren 22 mei 1917 in Zeijen (Vries).
  b. Hendrik Boele Lammerts, geboren 10 september 1928 in Zeijen (Vries).
  Jannes was 1941 landbouwer.
  Jannes Lammerts hertrouwt 1942 met Hendrikje van den Berg. Jannes was weduwnaar van Aaltien Noord.
  Jannes is overleden 1980.
 7. Lammechien Lammerts, geboren 14 augustus 1897 in Zeijen (Vries).
  Lammechien trouwt 30 juni 1917 in Norg met Bernardus Rebbers, geboren 28 maart 1892 in Norg, zoon van Boele Rebbers, landbouwer, en Hillechien de Ruiter.
  Lammechien is overleden 24 september 1955, begraven in Norg; Bernardus is overleden 30 juli 1975, begraven in Norg.

IVn Albert Lammers, geboren 1 december 1859 in Zeijen (Vries), zoon van Lammechien Barkhuis en Jan Lammers.
Albert trouwt 12 mei 1894 in Vries met Johanna Margaretha Tinge, geboren 13 september 1866 in Zeijen (Vries), dochter van Johannes Tinge, landbouwer en Jantien Emmens.
Albert is overleden 26 januari 1936 in Zeijen (Vries); Johanna Margaretha is overleden 26 januari 1943 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Johannus Lammers, geboren 23 september 1894 in Zeijen (Vries).
  Johannes trouwt 23 april 1921 in Vries met Aaltje Koiter, geboren 7 mei 1901 in Annen (Anloo), dochter van Jan Koiter, landbouwer, en Hindrikje Ennen.
 2. Jan Lammers, geboren 13 januari 1896 in Zeijen (Vries), overleden 25 februari 1921 in Zeijen (Vries).
 3. Jantien Lammers, geboren 28 februari 1898 in Zeijen (Vries).
  Jantien trouwt met Jan Hofsteenge, geboren 13 maart 1891 in Een (Norg), zoon van Roelf Hofsteenge, landbouwer, en Grietje Bastiaans.
  Jan was 1929 landbouwer.
  Jantien is overleden 26 maart 1929 in Zeijen (Vries).

IIIe Annechien Barkhuis, geboren 19 augustus 1823 in Tynaarlo (Vries), dochter van Albert Barkhuis en Alberdina Brouwer.
Annechien trouwt 31 augustus 1848 in Vries met Roelof Smeenge, geboren 21 december 1819 in Vries, zoon van Jakob Smeenge, landbouwer, en Marchien Baving.
Roelof was 1848 - 1888 landbouwer.
Annechien is overleden 14 september 1903 in Tynaarlo (Vries); Roelof is overleden 10 november 1894 in Tynaarlo (Vries).

Kinderen:

 1. Albert Smeenge, geboren 3 november 1848 in Yde (Vries) (zie IVo)
 2. Marchien Smeenge, geboren 31 augustus 1851 in Tynaarlo (Vries) (zie IVp).
 3. Jakob Smeenge, geboren 2 september 1854 in Tynaarlo (Vries) (zie IVq)
 4. Alberdina Smeenge, geboren 10 augustus 1857 in Tynaarlo (Vries) (zie IVr)

IVo Albert Smeenge, geboren 3 november 1848 in Yde (Vries), zoon van Annechien Barkhuis en Roelof Jacobs Smeenge.
Albert trouwt 11 juni 1881 in Vries met Froukien Staal, geboren 7 oktober 1853 in Vries, dochter van Riene Roelofs Staal, smid, en Marchien Koops.
Albert was 1882 - 1895 timmerman.
Albert is overleden 29 oktober 1928 in Tynaarlo (Vries); Froukien is overleden 25 februari 1913 in Tynaarlo (Vries).

Kinderen:

 1. Annechien Smeenge, geboren 1 maart 1882 in Tynaarlo (Vries) (zie Vf).
 2. Marchien Smeenge, geboren 29 juli 1885 in Tynaarlo (Vries).
  Marchien trouwt 25 januari 1913 in Vries met Roelof Thomas van Wijk, geboren 4 november 1887 in Tynaarlo (Vries), zoon van Hendrik van Wijk, landbouwer, en Marchien Struik.
  Marchien is overleden 29 juli 1972 in Tynaarlo (Vries); Roelf Thomas is overleden 26 februari 1956 in Tynaarlo (Vries).
 3. Roelof Smeenge, geboren 22 november 1889 in Tynaarlo (Vries).
  Roelof trouwt 11 mei 1918 in Smilde met Eltje van Dalen, geboren 2 september 1890 in Assen, dochter van Jacob van Dalen, landbouwer, en Margje Nijland.
  Roelof , timmerman, is overleden 24 november 1942 Assen, wonende in Tynaarlo (Vries), begraven in Vries; Eltje is overleden 11 januari 1983 in Assen, begraven in Vries.
 4. Alberdina Smeenge, geboren 19 maart 1895 in Tynaarlo (Vries).
  Alberdina trouwt 24 mei 1919 in Vries met Hendrik Aling, geboren 7 juni 1894 in Tynaarlo (Vries), zoon van Lammert Aling, landbouwer, en Heiltien Dussel.
  Alberdina is overleden 22 juli 1968 in Tynaarlo (Vries); Hendrik is overleden 29 september 1977 .

Vf Annechien Smeenge, geboren 1 maart 1882 in Tynaarlo (Vries), dochter van Albert Smeenge en Froukien Staal.
Annechien trouwt 7 mei 1904 in Vries met Roelof Karsens, geboren 26 februari 1875 in Zuidlaren, zoon van Roelof Karsens, landbouwer, en Roelofje Bijker.
Roelof was bakker, landbouwer.
Annechien is overleden 8 juli 1938 in Bunne (Vries); Roelof is overleden 25 juni 1935 in Groningen, wonende in Bunne (Vries).

Kinderen:

 1. Roelofje Karssens, geboren 4 mei 1905 in Bunne (Vries) (zie VIj).
 2. Albert Karssens.
  Albert trouwt 1935 met Jantje Abrahams.

VIj Roelofje Karssens, geboren 4 mei 1905 in Bunne (Vries), dochter van Annechien Smeenge en Roelof Karssens.
Roelofje trouwt 28 januari 1926 in Vries met Jan Hendrik van Dalen, geboren 2 augustus 1902 in Nijensleek (Vledder), zoon van Hein van Dalen, landbouwer, en Johanna de Vries.
Roelofje is overleden 12 september 1962 in Vries; Jan Hendrik is overleden 10 januari 1991 in Assen, begraven in Vries..

Bron nakomelingen van Roelofje Karssens & Jan Hendrik van Dalen: Hein van Dalen & Jantje Venema (VIj.1).

Kinderen:

 1. Hein van Dalen, geboren 17 juni 1926.
  Hein trouwt 13 mei 1954 met Jantje Venema, geboren 13 augustus 1929, dochter van Jan Venema en Egbertien Smeenge (zie ook Vg.2).
 2. Annechien van Dalen, geboren 13 april 1928.
  Annechien trouwt 28 mei 1949 met Albert Meertens, geboren 26 oktober 1922.
 3. Johanna van Dalen, geboren 17 december 1929.
  Johanna trouwt 25 september 1948 met Roelof Niemeijer, geboren 4 september 1928 in Yde (Vries).
  Roelof is overleden 9 oktober 2002 in Yde (Vries).
 4. Roelofje van Dalen, geboren 18 januari 1932.
  Roelofje trouwt 13 mei 1954 met Jan Bakker, geboren 20 augustus 1924.
 5. Eltje van Dalen, geboren 12 augustus 1933.
  Eltje trouwt 24 september 1959 met Egbert Jan Westerhof, geboren 9 juli 1933.
 6. Jantina Henderika van Dalen, geboren 21 september 1935.
  Jantina Henderika trouwt 2 augustus 1956 met Jannes Darwinkel, geboren 21 december 1934.
  Jannes is overleden 9 juli 1992.
 7. Roelof van Dalen, geboren 7 augustus 1937.
  Roelof trouwt 27 augustus 1965 met Jobkien Huisman, geboren 16 juni 1943.
 8. Jan Hendrik van Dalen, geboren 30 december 1942.
  Jan Hendrik trouwt 22 oktober 1965 met Grietje Drijfholt, geboren 25 juli 1942.

IVp Marchien Smeenge, geboren 31 augustus 1851 in Tynaarlo (Vries), dochter van Annechien Barkhuis en Roelof Jacobs Smeenge.
Marchien trouwt 25 mei 1878 in Vries met Jakob Bos, geboren 22 augustus 1852 in Drachten (Smallingerland), zoon van Hero Bos en Aaltje Jakobs Smid.
Jakob was 1886, 1887 karreman; 1888 - 1893 arbeider; 1899 landbouwer.
Jakob vertrekt 29 maart 1912 naar Voerendaal (Limburg).

Kinderen:

 1. Aaltje Bos, geboren 28 maart 1879 in Noordlaren (Haren)
  Aaltje trouwt 24 december 1899 in Groningen met Jan Schut, arbeider, geboren 31 augustus 1875 in Aalzum, zoon van Jacobus Schut, (1899, 1900) timmerman, en Tjettje van der Veen.
 2. Roelof Bos, geboren 28 april 1880 in Haren.
  Roelof trouwt 11 september 1909 in Heerlen met Anna Thecla Meijers, geboren Aken (Duitsland), dochter van Martin Joseph Meijers en Anna Margaretha Dohmen. Anna Thecla was weduwe van Pieter Hubert Jozef Gerards.
 3. Hero Bos, geboren 8 mei 1886 in Zuidlaren, overleden 23 april 1887 in Zuidlaren.
 4. Hero Bos, geboren 7 december 1888 in Midlaren (Zuidlaren).
  Hero trouwt 10 oktober 1912 in Schaesberg (Limburg), wettiging 1 kind, met Anna Ellents, geboren in Groningen, dochter van Hendrik Ellents en Hotske Renses de Keijser.
  (Hendrik Ellents, geboren 20 april 1853 in Groningen, zoon van Jan Mans Ellents, (1878) voerman, en Catharina Weishaupt.
  Hendrik, voerman, trouwt 1 december 1878 in Groningen met Hotske Renses de Keijser, geboren 23 oktober 1857 in Zoeterwoude, dochter van Rense de Keijser, (1878) opzigter, en Christina Hartog.)
  Kinderen:
  a. Jakob Hero Ellents, geboren 27 augustus 1912 in Schaesberg.
 5. Albert Bos, geboren 13 februari 1890 in Midlaren (Zuidlaren), overleden 24 november 1891 in Midlaren (Zuidlaren).
 6. Hendrik Bos, geboren 7 juni 1891 in Midlaren (Zuidlaren), overleden 24 oktober 1892 in Midlaren (Zuidlaren).
 7. Annechien Bos, geboren 22 februari 1893 in Midlaren (Zuidlaren).

IVq Jakob Smeenge, geboren 2 september 1854 in Tynaarlo (Vries), zoon van Annechien Barkhuis en Roelof Smeenge.
Jacob trouwt 12 mei 1888 in Vries met Jantje Darwinkel, geboren 29 april 1858 in Elp (Westerbork), dochter van Egbert Darwinkel, arbeider, en Jantje Venings.
Jakob was 1889 timmerman; 1892 - 1899 arbeider.
Jakob, landbouwer, is overleden 25 september 1927 in Tynaarlo (Vries); Jantje is overleden 5 maart 1942 in Tynaarlo (Vries).

Kinderen:

 1. Annechien Smeenge, geboren 14 januari 1889 in Tynaarlo (Vries).
  Annegien trouwt 18 februari 1911 in Vries met Arend Nijborg, geboren 29 december 1885 in Vries, zoon van Geert Nijborg, tolgaarder, en Annechien Ebbinge.
  Annechien is overleden 5 september 1962 in Ubbena (Vries); Arend is overleden 23 juli 1963 in Ubbena (Vries).
  Zie ook: Klaas Arend Tolner & Geertien Geerts (Bazuin).
 2. Jantje Smeenge, geboren 8 juni 1892 in Tynaarlo (Vries).
  Jantje trouwt 12 mei 1917 in Peize met Hendrik Staal, geboren 18 november 1884 in Peize, zoon van Geert Staal, landbouwer, en Margien Schuring.
  Jantje is overleden 6 januari 1984, begraven in Peize; Hendrik is overleden 18 september 1970, begraven in Peize.
 3. Roelofje Smeenge, geboren 17 juli 1895 in Tynaarlo (Vries).
  Roelofje trouwt 24 april 1920 in Vries met de Roelf van der Woude, geboren 1 november 1891 in Slochteren, zoon van Edzo van der Woude en Judina Arends.
  Roelofje is overleden 2 februari 1987 in Vries; Roelf is overleden 30 januari 1976 in Tynaarlo (Vries).
 4. Egbertien Smeenge, geboren 30 maart 1899 in Tynaarlo (Vries) (zie Vg).

Vg Egbertien Smeenge, geboren 30 maart 1899 in Tynaarlo (Vries), dochter van Jakob Smeenge en Jantje Darwinkel.
Egbertien trouwt 20 maart 1926 met Jan Venema, geboren 30 augustus 1900 in Zuidlaarderveen (Zuidlaren), zoon van Lutje Venema, schoenmaker, en Geessien van Dalen.
Egbertien is overleden 26 augustus 1988 in Vries; Jan is overleden 5 maart 1999.

Kinderen:

 1. Geesje Venema, geboren 17 juni 1926 in Zuidlaren, overleden 22 november 1944 in Tynaarlo (Vries).
 2. Jantje Venema, geboren 13 augustus 1929.
  Jantje trouwt 13 mei 1954 met Hein van Dalen, geboren 17 juni 1926, zoon van Jan Hendrik van Dalen en Roelofje Karssens (zie VIj.1).

IVr Alberdina Smeenge, geboren 10 augustus 1857 in Tynaarlo (Vries), dochter van Annechien Barkhuis en Roelof Smeenge.
Alberdina, dienstmeid, trouwt 22 november 1888 in Haren met Jan Smid, spoorwerker, geboren 1 juli 1856 in Haren, zoon van Hendrik Smid, (1841) landbouwer, (1856 - 1884) arbeider, en Geessien Brink.
Jan was 1890 spoorwegarbeider; 1893 wisselwachter.
Alberdina is overleden 30 maart 1895 in Meppel.

Kinderen:

 1. Hendrik Smid, geboren 16 maart 1890 in Meppel.
  Hendrik trouwt met Alida Turk.
  Hendrik is overleden 3 december 1950 in Arnhem.
 2. Annegien Smid, geboren 21 februari 1893 in Meppel.
  Annegien trouwt 12 december 1925 in Wassenaar met de 49-jarige August Hanegraaff, geboren c 1876 in 's-Gravenhage, zoon van Willem Hanegraaff en Augusta Georgine List. August was weduwnaar van Wijnanda Louisa Klinkenberg.
  August is overleden op 50-jarige leeftijd 2 september 1926 in Wassenaar.

IIIf Jantje Barkhuis, geboren 3 oktober 1827 in Rolde, dochter van Albert Barkhuis en Alberdina Brouwer.
Jantje Barghuis trouwt 14 september 1854 in Vries met Hendrik Pietersen, geboren 28 februari 1828 in Haren, zoon van Andries Pietersen en Hendrikje Hoving.
Hendrik was 1854 landbouwer; 1857 - 1864 arbeider; 1867 landbouwer.
Jantje is overleden 14 september 1906 in Tynaarlo (Vries); Hendrik, landbouwer, is overleden 13 november 1875 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Henderkien Pietersen, geboren 15 november 1854 in Tynaarlo (Vries) (zie IVs).
 2. Alberdiena Pietersen, geboren 15 november 1854 in Tynaarlo (Vries) (zie IVt).
 3. Andries Pietersen, geboren 26 september 1857 in Yde (Vries) (zie IVu).
 4. Albertien Pietersen, geboren 11 september 1860 in Yde (Vries) (zie IVv).
 5. Jantien Pietersen, geboren 15 januari 1864 in Yde (Vries) (zie IVw).
 6. Lammechien Pietersen, geboren 29 januari 1867 in Yde (Vries) (zie IVx).

IVs Henderkien Pietersen, geboren 15 november 1854 in Tynaarlo (Vries), dochter van Jantje Barghuis en Hendrik Pietersen.
Hinderkien, dienstmeid in Smilde, trouwt 3 mei 1882 in Assen met Watze Mandema, landbouwer, geboren 13 maart 1856 in Borgercompagnie (Sappemeer), zoon van Elias Mandema, (1851) boerenknecht, (1852 - 1872) watermolenaar, (1876 - 1878) landbouwer, en Magarita Kok, (1851) dienstmeid.
Watze was 1882 landbouwer; 1884 arbeider; 1885 - 1887 landbouwer; 1890 arbeider; 1908 -1916 boerenarbeider.
Hinderkien is overleden 21 mei 1920 in Kleinemeer (Sappemeer); Watze is overleden 24 februari 1927 in Sappemeer.

Kinderen:

 1. Elias Mandema, geboren 7 juli 1882 in Kloosterveen (Assen).
  Elias, boerenarbeider, trouwt 23 mei 1908 in Sappemeer met de 18-jarige Geessie Hekert, geboren c 1890 in Achterdiep (Sappemeer), dochter van Oltman Hekert, (1873 - 1877) landbouwer, (1888 - 1903) arbeider, (1904 -1919) boerenarbeider, en Antje Heringa, (1888) arbeidster.
  Elias was 1927 arbeider.
 2. Jantje Mandema, geboren 4 maart 1884 in Kloosterveen (Assen), overleden 9 april 1884 in Kloosterveen (Assen).
 3. Jantje Mandema, geboren 17 juli 1885 in Kloosterveen (Assen).
 4. Hendrik Mandema, geboren 16 juli 1887 in Kloosterveen (Assen), overleden 21 augustus 1943 in Sappemeer.
 5. Antonie Mandema, geboren 2 maart 1890 in Kloosterveen (Assen).
  Antonie, letterzetter, trouwt 21 februari 1914 in Sappemeer met de 20-jarige Bettje Hamminga, geboren c 1894 in Sappemeer, dochter van Jan Hamminga, (1889) machinist, (1914 - 1930) bankwerker, en Grietje Bakker.
  Antonie, letterzetter, is overleden 15 maart 1916 in Sappemeer.
  (Bettje Hamminga hertrouwt op 23-jarige leeftijd 17 februari 1917 in Sappemeer met de 34-jarige Heerko Meijer, (1907) zandvormer, (1917) bankwerker, geboren c 1873 in Kiel (Hoogezand), zoon van Klaas Meijer, (1869 - 1876) scheepstimmerknecht, (1897) scheepstimmerman, (1900) scheepstimmerknecht, (1907) scheepsbouwersknecht, en Maria Zuur, (1869) dienstmeid. Bettje was weduwe van Antonie Mandema; Heerko was weduwnaar van Trijntje Deuntje.
  Heerko, bankwerker, is overleden op 43-jarige leeftijd 9 mei 1926 in Groningen, wonende in Hoogezand.)

IVt Alberdiena Pietersen, geboren 15 november 1854 in Tynaarlo (Vries), dochter van Jantje Barghuis en Hendrik Pietersen.
Alberdiena, dienstmeid, trouwt 12 september 1883 in Assen, wettiging 1 kind, met Jan van Halen, boerenknecht, geboren 15 april 1859 in Laaghalen (Beilen), zoon van Hendrik van Halen, arbeider, en Hendrikje Kok.
Jan was 1886 - 1898 arbeider.
Alberdiena is overleden 16 maart 1929 in Beilen.

Kinderen:

 1. Hendrik Pietersen, geboren 22 juli 1883 in Rolde. De geboorteakte vermeldt: Wettiging Jan van Halen en Alberdina Pietersen; Rolde 12-09-1883.
  Hendrik van Halen
  trouwt 21 juni 1906 in Oostvoorne met Trijntje Roskam, geboren 4 april 1883 in Rockanje, dochter van Adam Roskam en Maria Goedendorp.
 2. Hendrikje van Halen, geboren 8 februari 1886 in Beilen.
  Hendrikje trouwt 23 mei 1912 in Oostvoorne met Arie Roskam, geboren 5 december 1886 huisnr. A41 in Oostvoorne, zoon van Adam Roskam, (1886) arbeider, en Maria Goedendorp.
 3. Hendrikjan van Halen, geboren 27 september 1888 in Eursing (Beilen).
  Hendrikjan trouwt 11 mei 1912 in Beilen met Geertje van Putten, geboren 17 juni 1891 in Westerbork, dochter van Helmich van Putten, arbeider, en Egbertje Paping.
 4. Jannes van Halen, geboren 6 oktober 1890 in Eursinge (Beilen).
  Jannes trouwt 3 oktober 1916 in Beilen met Grietje Brinks, geboren 17 mei 1894 in Bruntinge (Westerbork), dochter van Willem Brinks, arbeider, en Albertje Zantingh.
 5. Roelof van Halen, geboren 6 april 1898 in Beilen.
  Roelof trouwt 4 maart 1920 in Beilen met Henderika Struijk, geboren 2 februari 1900 in Groningen, dochter van Geerart Struijk, (1888, 1900) schipper, en Metje Gringhuis.
  Roelof was 1930 venter; 1946 landarbeider.

IVu Andries Pietersen, geboren 26 september 1857 in Yde (Vries), zoon van Jantien Barkhuis en Hendrik Pietersen.
Andries trouwt 7 mei 1898 Andries in Roden met Jakobje Beuving, dienstbode op de Weehorst (nr. 276 Roden), geboren 19 maart 1864 in Roden, dochter van Hendrik Beuving, wever, en Ettje Kamminga.
Andries was 1900, 1902 arbeider.
Andries, arbeider, is overleden 28 januari 1918 in Roden; Jacobje is overleden 4 mei 1956 in Roden.

Kinderen:

 1. Hendrik Pietersen, geboren 16 januari 1900 in Foxwolde (Roden).
 2. Ettje Pietersen, geboren 18 juli 1902 in Foxwolde (Roden).
  Ettje trouwt met Johannes Brouwer, landbouwer, geboren 24 februari 1898 in Eleveld (Rolde), zoon van Harm Brouwer, landbouwer, en Ike Papenburg.
  Ettje is overleden 26 maart 1963 in Roden, Johannes is overleden 20 oktober 1988 in Assen,
  Zie verder: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.

IVv Albertien Pietersen, geboren 11 september 1860 in Yde (Vries), dochter van Jantien Barkhuis en Hendrik Pietersen.
Albertien, dienstbode, trouwt 2 mei 1885 in Vries met Roelof Lammers, dienstknecht, geboren 3 november 1855 in Tynaarlo (Vries), zoon van Albert Lammers, landbouwer, en Annechien Kiers.
Roelof was 1886 - 1890 landbouwer; 1893 - 1901 arbeider.
Albertien is overleden 19 december 1934 in Tynaarlo (Vries); Roelof, landbouwer, is overleden 7 december 1912 in Tynaarlo (Vries).

Kinderen:

 1. Hendrik Lammers, geboren 13 februari 1886 in Tynaarlo (Vries).
  Hendrik trouwt 15 mei 1911 in Vries met Aaltien Koops, geboren 19 december 1885 in Yde (Vries), dochter van Jan Koops, landbouwer, en Geessien Scholtens.
  Hendrik is overleden 6 juni 1971 in Vries; Aaltien is overleden 12 maart 1972 in Zuidlaren.
  Zie ook: Albert Scholtens & Zwaantje Egberts.
 2. Anneggien Lammers, geboren 17 april 1888 in Tynaarlo (Vries).
  Anneggien trouwt 18 februari 1914 in Assen met Remmert Adam Reiber, geboren 28 december 1890 in Assen, zoon van Johann Henrich Reiber, wever, en Femmigje van Urk.
  Anneggien is overleden 16 juni 1944 in Assen; Remmert, timmerman, vrachtrijder, commies, is overleden 9 oktober 1972 in Assen.
  (Remmert Adam Reiber hertrouwt 18 december 1945 in met Christina Lupkina van de Wijk, geboren 22 februari 1905, dochter van Freerk van de Wijk en Anna Lukkina Bonthond. Remmert Adam was weduwnaar van Anneggien Lammers.
  Christina Lupkina is overleden 19 mei 1980 in Assen.)
 3. Albert Lammers, geboren 19 november 1890 in Tynaarlo (Vries).
  Albert trouwt 12 mei 1917 in Vries met Grietje Ottens, geboren 17 juni 1895 in Winde (Vries), dochter van Arend Ottens, landbouwer, en Marchien van Es.
  Albert, landbouwer, is overleden 20 september 1948 in Taarlo (Vries); Grietje is overleden 10 januari 1983 in Taarlo (Vries).
 4. Jan Lammers, geboren 2 september 1893 in Tynaarlo (Vries).
  Jan trouwt 3 mei 1923 in Vries met Tjitske Tolner, geboren 25 oktober 1898 in Peize, dochter van Geert Tolner, arbeider, en Egberdina Rozema.
  Jan, landbouwer, is overleden 29 juli 1974 in Tynaarlo (Vries).
  Zie ook: Klaas Arend Tolner & Geertien Geerts (Bazuin).
 5. Jantien Lammers, geboren 4 februari 1896 in Tynaarlo (Vries).
  Jantien trouwt 5 mei 1915 in Zuidlaren met Jacob (Job) de Jonge, geboren 31 oktober 1893 in Zuidlaren, zoon van Jan de Jonge, arbeider, en Geertruida Ruiter.
  Jantien is overleden 10 mei 1980 in Assen; Job is overleden 10 november 1962 in Assen.
 6. Albertien Lammers, geboren 19 oktober 1898 in Tynaarlo (Vries).
  Albertien trouwt 8 mei 1919 in Vries met haar neef Henderikus Ploeg, geboren 8 juli 1893 in Tynaarlo (Vries), zoon van Willem Ploeg, arbeider, en Jantien Pietersen.
  Albertien is overleden 28 juli 1985 in Brummen; Henderikus is overleden 4 november 1973 in Zuidlaren (zie IVw.3).
 7. Roelofje Lammers, geboren 17 november 1901 in Tynaarlo (Vries).
  Roelofje trouwt 20 mei 1926 in Vries met Jan Freerk Tillema, geboren 5 augustus 1901 in Balloo (Rolde), zoon van Garmt Tillema en Zwaantje Stulp.
  Roelofje is overleden 24 november 1976 in Smilde.

IVw Jantien Pietersen, geboren 15 januari 1864 in Yde (Vries), dochter van Jantien Barkhuis en Hendrik Pietersen.
Jantien trouwt 5 mei 1888 in Vries met Willem Ploeg, geboren 25 maart 1859 in Vries, zoon van Hendrik Ploeg, arbeider, en Lammina Hendriks de Rink.
Willem was 1889 - 1898 arbeider; 1900 landbouwer.
Op de gezinskaart 1900 - 1920 staat Jantien als landbouwster en Willem als landbouwer vermeld.
Jantien is overleden 26 mei 1925 in Assen; Willem is overleden 16 november 1941 in Vries.

Kinderen:

 1. Hendrik Ploeg, geboren 11 maart 1889 in Vries.
  Hendrik, landbouwer, trouwt 5 mei 1915 in Zuidlaren met Annechien Duursema, geboren 24 oktober 1891 in Hoogezand, dochter van Jacob Duursema en Lummegien de Groot.
  Hendrik was 1921 arbeider.
 2. Henderikus Ploeg, geboren 11 januari 1891 in Vries, overleden 7 april 1893 in Tynaarlo (Vries).
 3. Henderikus Ploeg, geboren 8 juli 1893 in Tynaarlo (Vries).
  Henderikus trouwt 8 mei 1919 in Vries met zijn nicht Albertien Lammers, geboren 19 oktober 1898 in Tynaarlo (Vries), dochter van Roelof Lammers, arbeider, en Albertien Pietersen.
  Henderikus is overleden 4 november 1973 in Zuidlaren; Albertien is overleden 28 juli 1985 in Brummen (zie ook IVv.6).
 4. Lambert Ploeg, geboren 29 september 1895 in Tynaarlo (Vries).
  Lambert trouwt met Lutgerdina Kuiper, geboren 17 juni 1898 in Hooghalen (Beilen), dochter van Jacob Kuiper, landbouwer, en Henderika Jansen.
  Lambert, melkventer, is overleden 13 december 1950 in Beilen.
 5. Jan Ploeg, geboren 2 januari 1898 in Tynaarlo (Vries).
  Jan trouwt 19 mei 1921 in Vries met Aaltje Oldenkamp, geboren 23 augustus 1896 in Hijken (Beilen), dochter van Jan Oldenkamp, landbouwer, en Lammegien Ottens.
 6. Willeminus Ploeg, geboren 30 augustus 1900 in Vries.
 7. Jantje Ploeg, geboren 13 februari 1903 in Vries.
  Jantje trouwt met Klaas Meints.
  Jantje is overleden 21 oktober 1973 in Zuidlaren, begraven 25 oktober 1973 in Zuidlaren.
 8. Albert Ploeg, geboren 18 augustus 1905 in Vries.
 9. Lammina Ploeg, geboren 16 december 1907 in Vries.

IVx Lammechien Pietersen, geboren 29 januari 1867 in Yde (Vries), dochter van Jantien Barkhuis en Hendrik Pietersen.
Lammechien, dienstmeid, trouwt 10 mei 1893 in Assen met Hendrik Spier, varkensslachter, geboren 25 september 1868 in Assen, zoon van Willem Spier, spekslagter, en Jantien Zwiers.
Hendrik was 1893 - 1899 varkenslachter.
Lammechien is overleden 5 november 1945 in Assen; Hendrik  is overleden 27 januari 1937 in Assen.

Bron kleinkinderen van Lammechien Pietersen & Hendrik Spier: Jan Nienhuis.

Kinderen:

 1. Jantien Spier, geboren 28 april 1894 in Assen (zie Vi).
 2. Hendrik Spier, geboren 31 juli 1896 in Assen.
  Hendrik trouwt 26 mei 1921 in Assen met Johanna Maria Flantua, geboren 8 december 1897 in Utrecht, dochter van Johannes Flantua en Maria Nagtegaal.
  Hendrik was kruideniersbediende, koster van een gereformeerde kerk.
  Hendrik is overleden 17 december 1941 in Utrecht.
  Kinderen:
  a. Hendrik Spier, geboren 4 oktober 1922 in Assen.
  b. Maria Spier, geboren 10 september 1927.
 3. Willem Spier, geboren 2 maart 1899 in Assen.
  Willem trouwt 20 augustus 1924 in Assen met Grietje Pannenborg, geboren 30 mei 1902 in Zuidlaarderveen (Zuidlaren), dochter van Hendrik Nanno Pannenborg, arbeider, en Margien Ax.
  Willem was timmerman.
  Willem is overleden 22 februari 1986 in Utrecht; Grietje is overleden 21 mei 1979 in Utrecht.
  Kinderen:
  a. Lammechien Spier, geboren 6 juli 1925 in Assen.
  b. Margien Spier, geboren 5 augustus 1928 in Assen.
  c. Hendrik Spier, geboren 6 augustus 1930 in Assen.
 4. Jan Spier, geboren 19 september 1901 in Assen, overleden 7 juli 1902 in Assen.
 5. Jan Spier, geboren 24 januari 1904 in Assen.
  Jan trouwt 9 juli 1929 met Egberdina (Dien) Pannenborg, dienstbode, geboren 17 juli 1907 in Zuidlaren, dochter van Hendrik Nanno Pannenburg, arbeider, en Margien Ax.
  Jan is overleden 30 oktober 1990 in Utrecht.
  Kinderen:
  a. Lammechien (Giny) Spier, geboren 26 april 1930.
  b. Margien (Mary) Spier, geboren 3 februari 1932.
  c. Jan Spier, geboren 5 juli 1935.
  d. Hendrika (Ria) Spier, geboren 25 mei 1944.
 6. Albert Spier, geboren 18 november 1907 in Assen.
  Albert trouwt 12 mei 1933 met Maria Lamein.
  Albert was horlogemaker, winkelbediende.
  Albert is overleden 12 december 1966 in Assen.
  Kinderen:
  a. Hillechiena Hendrika (Ina) Spier, geboren 15 april 1935 in Assen.
  b. Lammechiena Jantien (Giny) Spier, geboren 27 januari 1938 in Assen.
  c. Hendrik (Henk) Spier, geboren 19 september 1941 in Assen.
  d. Jan Frederik Spier, geboren 13 juni 1948 in Assen.

Vi Jantien Spier, geboren 28 april 1894 in Assen, dochter van Lammechien Pietersen en Hendrik Spier.
Jantien trouwt 8 oktober 1913 in Assen met Jan Kwerreveld, geboren 22 juli 1887 in Stad Doetinchem, zoon van Hemannus Bernardus Kwerreveld, (1881) looiersknecht, (1907 - 1910) leerlooier, en Willemina Bulsink, (1881) dienstmeid.
Jan was winkelbediende, kruidenier, kontroleur prijsopdrijving.
Jantien is overleden 6 november 1959 in Zwolle; Jan is overleden 2 juni 1959 in Assen.

Kinderen:

 1. Hermanus Bernardus Kwerreveld, geboren 10 februari 1915 in Assen.
  Hermanus Bernardus trouwt 15 april 1940 in Doetinchem met Maria Hendrika Raspe, geboren 12 februari 1915 in Avereest, dochter van Hendrik Lumbertus Raspe Hendrika Esschendal.
  Maria Hendrika is overleden 3 april 1980 in Den Haag.
 2. Hendrik Kwerreveld, geboren 30 juni 1917 in Assen.
 3. Willem Kwerreveld, geboren 12 december 1918 in Assen.

IIIg Johanna Barkhuis, geboren 18 juli 1830 in Rolde, dochter van Albert Barkhuis en Alberdina Brouwer.
Johanna trouwt 14 juli 1860 in Vries met Wiebe Cazemier, landbouwer in Tolbert (Leek), geboren 5 september 1825 in Tolbert (Leek), zoon van Hedde Lucas Cazemier, (1822) landbouwer, (1825) arbeider, (1852 - 1869) landbouwer, en Barber Wybes de Vries (1852 -1869) landbouwersche. Wiebe was weduwnaar van Aukje Juursma.
Wiebe is overleden 22 november 1872 in Leek.
Johanna was 1888 landbouwersche.

Kinderen:

 1. Barta Cazemier, geboren 16 mei 1861 in Tolbert (Leek) (zie IVy).
 2. Alberdina Cazemier, geboren 15 december 1863 in Tolbert (Leek) (zie IVz).
 3. Jetske Cazemier, geboren 13 oktober 1866 in Tolbert (Leek).
  Jetske trouwt 19 mei 1888 in Leek met Barteld Lubbers, koopman, geboren 17 juni 1864 in Hoogkerk, zoon van Jan Lubbers/Lubberts, landbouwer, en Wellemina Sinninghe.
  Jetske en Barteld zijn 8 juni 1906 in Groningen gescheiden.
  (Barteld Lubbers, verlakker, hertrouwt 26 januari 1908 in Groningen met Annechien Venema, geboren 17 maart 1879 in Groningen, dochter van Wijte Venema, (1877) verwersknecht, (1898 - 1903) schilder, (1906) huisschilder, (1907, 1908) verwer, en Watsina Roelfina Ader. Barteld was gescheiden echtgenoot van Jetske Cazemier; Annechien was gescheiden echtgenote van Jan Johannes Walles.
  Barteld, kruidenier, is overleden 4 mei 1940 in Groningen.)

  Jetske Cazemier hertrouwt 25 juli 1913 in Beilen met Berend Hamminga, geboren 17 maart 1859 in Kolham (Slochteren), zoon van Henderikus Fokkes Hamminga, landbouwer, en Aaltje Harms Snijder. Jetske was gescheiden echtgenote van Barteld Lubbers; Berend was weduwnaar van Hendrikje Gerringa.
 4. Albert Cazemier, geboren 10 mei 1870 in Leek.
  Albert trouwt 4 mei 1898 in Assen met Jentien Talens, geboren 23 februari 1867 in Assen, dochter van Freerk Talens, arbeider, en Frederika Wolfgram.
  Albert, lantaarnopsteker, is overleden 7 mei 1930 in Groningen, wonende in Assen; Jentien is overleden 10 oktober 1926 in Assen.

IVy Barta Cazemier, geboren 16 mei 1861 in Tolbert (Leek), dochter van Johanna Barkhuis en Wiebe Cazemier.
Barta trouwt 10 mei 1890 in Beilen met Hindrik Boelen, schoenmaker, geboren 24 april 1859 in Douwen (Borger), zoon van Jan Boelen, schoenmaker, en Hinderkien Hindriks.
Hendrik, schoenmaker, is overleden 9 mei 1894 in Beilen.

Kinderen:

 1. Jan Boelen, geboren 5 juli 1892 in Beilen.
  Jan trouwt 3 mei 1919 in Beilen met Wemeltje Hoving, geboren 3 september 1894 in Drijber (Beilen), dochter van Albert Hoving, arbeider, en Trijntje Eising.
  Jan was 1947 landbouwer.

Barta Cazemier hertrouwt 12 oktober 1901 in Beilen met Pieter Willem Frederik Werndlij, geboren 27 december 1858 in Dalen, zoon van Jan Werndlij, horlogemaker, en Grietje Lohman. Barta was weduwe van Hendrik Boelen; Pieter Willem Frederik was weduwnaar van Aaltje Stoffers.
Barta is overleden 5 maart 1938 in Beilen; Pieter Willem Frederik is overleden 12 december 1927 in Assen.

IVz Alberdina Cazemier, geboren 15 december 1863 in Tolbert (Leek), dochter van Johanna Barkhuis en Wiebe Cazemier.
Alberdina trouwt 2 juli 1892 in Roden met Jan Thie, molenaar, geboren 27 april 1852 in Roden, zoon van Jan Jans Thie, landbouwer, en Johanna Jans Westerhuis. Jan was weduwnaar van Alida Homan.
Alberdina is overleden 2 maart 1953 in Roden; Jan is overleden 21 september 1932 in Roden.

Kinderen:

 1. Johannes Thie, geboren 16 april 1893 in Roden, overleden 25 juni 1893 in Roden.
 2. Johannes Thie, geboren 8 april 1894 in Roden.
  Johannes trouwt 30 november 1920 in Vries met Anna Cornelia Adriana Aalfs, geboren 3 juni 1895 in Vries, dochter van Hendrik Arnoldus Aalfs, burgemeester, en Gerritdina Maria Vermeulen.
 3. Wiebertus Thie, geboren 11 juli 1898 in Roden.
  Wiebertus trouwt 31 maart 1923 in Roden met Renske Johanna Aukema, geboren 4 januari 1897 in Roderwolde (Roden), dochter van Floris Aukema, landbouwer, en Grietien Brink.
  Wiebertus, veearts, is overleden 21 juni 1946 in Hoogeveen, wonende in Zuidwolde.
  Zie ook: Pouwel Datema & Jantje Barkman.

IIIh Jannes Barkhuis, geboren 14 september 1837 in Tynaarlo (Vries), zoon van Albert Barkhuis en Alberdina Brouwer.
Jannes, landbouwer in Tynaarlo (Vries), trouwt 14 november 1862 in Vries met Knelsien Kloots, geboren 17 december 1837 in Vries, dochter van Roelof Kloots, landbouwer, en Grietien Berends.
Jannes, landbouwer, is overleden 12 augustus 1912 in Tynaarlo (Vries); Knelsien is overleden 19 augustus 1918 in Tynaarlo (Vries).

Kinderen:

 1. Alberdina Barkhuis, geboren 20 augustus 1863 in Tynaarlo (Vries), overleden 2 november 1866 in Tynaarlo (Vries).
 2. Grietje Barkhuis, geboren 19 november 1864 in Tynaarlo (Vries) (zie IVaa).
 3. Albert Barkhuis, geboren 15 januari 1867 in Tynaarlo (Vries).
  Albert, timmerman, is overleden 13 september 1891 gemeente Westerbork, verdronken in het Mekelermeer, wonende in Tynaarlo (Vries).
 4. Alberdiena Barkhuis, geboren 10 oktober 1868 in Tynaarlo (Vries), overleden 24 februari 1948 in Tynaarlo (Vries).
 5. Roelof Barkhuis, geboren 12 augustus 1870 in Tynaarlo (Vries), overleden 1 mei 1950 in Tynaarlo (Vries).
 6. Annechien Barkhuis, geboren 14 maart 1872 in Tynaarlo (Vries), overleden 28 maart 1954 in Tynaarlo (Vries).
 7. Jan Barkhuis, geboren 27 april 1874 in Tynaarlo (Vries), overleden 22 juni 1874 in Tynaarlo (Vries).
 8. Jantje Barkhuis, geboren 14 juni 1875 in Tynaarlo (Vries).
  Jantje trouwt 21 mei 1908 in Rolde met Willem Lamberts, geboren 27 januari 1870 in Kloosterveen (Smilde), zoon van Harm Lamberts, landbouwer, en Trijntje de Graaf. Willem was weduwnaar van Aaltien Greving.
  Jantje, huishoudster, is overleden 8 mei 1945 in Tynaarlo (Vries); Willem, landbouwer, is overleden 18 maart 1933 in Rolde.
 9. Klaas Barkhuis, geboren 28 mei 1877 in Tynaarlo (Vries), overleden 18 april 1954 in Tynaarlo (Vries).

IVaa Grietje Barkhuis, geboren 19 november 1864 in Tynaarlo (Vries), dochter van Jans Barkhuis en Knelsien Kloots.
Grietje trouwt 16 mei 1903 in Vries met Jan Bazuin, geboren 21 april 1876 in Eelde, zoon van Arend Bazuin, landbouwer, en Jeichien Rutgers.
Grietje en Jan, arbeider, verhuizen 10 juni 1903 van Vries naar Eelde; het gezin verhuist 21 mei 1907 van De Punt (Eelde) naar Vries.

Grietje is overleden 7 december 1950 in Glimmen (Haren); Jan, landbouwer, is overleden 24 juni 1930 in De Punt (Vries).

Kinderen:

 1. Jeigien Bazuin, geboren 18 november 1905 in Eelde.
  Jeigien trouwt met Hendrik Dijkstra, geboren 14 april 1900 in Tynaarlo (Vries), zoon van Enne Dijkstra, landbouwer, en Albertje Karsten.
  Hendrik, landbouwer, is overleden 26 maart 1935 in Tynaarlo (Vries).
  Jeigien Bazuin hertrouwt met Jan Kluivingh, geboren 6 januari 1893 in Vries, zoon van Floris Kluivingh, landbouwer, en Margien Smit. Jeigien was weduwe van Hendrik Dijkstra; Jan was weduwnaar van Grietje Bosma.
  Jeigien is overleden 20 december 1943 in Vries; Jan is overleden 26 september 1967 in Assen.
  Zie ook: Roelf Abels Cluivinge & Grietje Floris.

IIIi Marchien Barkhuis, geboren 2 april 1842 in Tynaarlo (Vries), dochter van Albert Barkhuis en Alberdina Brouwer.
Marchien trouwt 11 mei 1861 in Rolde met Jan Huizing, geboren 13 januari 1840 in Balloo (Rolde), zoon van Geert Huizing, arbeider, en Gebbechien Koops.
Jan was 1862 - 1882 landbouwer; 1895 arbeider.
Marchien is overleden 30 januari 1903 in Balloo (Rolde); Jan, landbouwer, is overleden 6 februari 1903 in Balloo (Rolde).

Kinderen:

 1. Gebbeggien Huizing, geboren 8 juni 1862 in Balloo (Rolde), overleden 24 november 1944 in Rolde.
 2. Albert Huizing, geboren 3 augustus 1864 in Balloo (Rolde).
 3. Alberdina Huizing, geboren 19 december 1867 in Balloo (Rolde).
  Alberdina, wonende in Rolde, binnen de laatste 6 maanden in Rotterdam, trouwt 31 augustus 1895 in Rolde met Johannes van Ophemert, werkman aan de lijm en gelatinefabriek, wonende in Delft, geboren 2 februari 1870 in Rotterdam, zoon van Nicolaas van Ophemert en Rosina van Dijk.
  (Nicolaas van Ophemert, geboren 5 juni 1832, Goudsche Wagenstraat, in Rotterdam, zoon van Hendrik van Ophemert en Elizabeth van Lochem.
  Nicolaas trouwt 19 mei 1852 in Rotterdam met Rosina van Dijk, geboren (aktedatum) 16 juli 1829 in Rotterdam, dochter van Johannes van Dijk en Klasina Batenburg.
  Nicolaas is overleden 15 mei 1878, in een huis aan het Hofplein, in Rotterdam.)
  Alberdina is overleden 11 januari 1940 in Rolde, als weduwe van Johannes van Ophemert.
 4. Geertien Huizing, geboren 10 oktober 1870 in Balloo (zie IVab).
 5. Lammegien Huizing, geboren 6 november 1873 in Balloo (Rolde), overleden 28 december 1873 in Balloo (Rolde).
 6. Geert Huizing, geboren 12 december 1875 in Balloo (Rolde).
  Geert trouwt 5 mei 1911 in Dwingeloo met Trientje Dekker, geboren 3 september 1875 in Dwingeloo, dochter van Geert Dekker, rietdekker, en Aaltje Klaster.
  Geert en Trientje hebben eerst in Rolde gewoond; Geert was 1922 arbeider, wonende in Westerbork.
  Geert, arbeider, is overleden 25 juni 1927 in Westerbork; Trientje is overleden 7 juni 1929 in Hoogeveen, wonende in Westerbork.
 7. Lammegien Huizing, geboren 16 juni 1879 in Balloo (Rolde), overleden 23 april 1882 in Balloo (Rolde).
 8. Lammechien Huizing, geboren 1 september 1882 in Balloo (Rolde).

IVab Geertien Huizing, geboren 10 oktober 1870 in Balloo (Rolde), dochter van Marchien Barkhuis en Jan Huizing.
Geertien trouwt 25 mei 1896 in Rolde met Berend Reinders, geboren 3 mei 1865 in Graswijk (Assen), zoon van Roelof Reinders, landbouwer, en Jantje van Rhee.
Berend was 1897 - 1933 landbouwer.
Geertien is overleden 29 november 1952 in Grolloo (Rolde); Berend, landbouwer, is overleden 23 december 1933 in Grolloo (Rolde).

Kinderen:

 1. Jantje Reinders, geboren 26 december 1897 in Vredeveld (Assen).
  Jantje trouwt 1 maart 1919 in Rolde met Albert Boer, landbouwer, geboren 6 december 1891 in Grolloo (Rolde), zoon van Klaas Boer, kleermaker, en Jantje Stikel.
  Albert was 1944 landbouwer.

  Jantje is overleden 11 oktober 1978; Albert is overleden 3 juni 1989 in Grolloo (Rolde).
  Kinderen:
  a. Geertje Boer, geboren 25 mei 1919 in Rolde.
 2. Marchien Reinders, geboren 20 juli 1899 in Grolloo (Rolde).
  Marchien trouwt 7 mei 1921 in Rolde met Lambertus Oving, geboren 17 september 1897 in Elderslo (Rolde), zoon van Jans Oving, landbouwer, en Aaltje Lensing.
 3. Roelfien Reinders, geboren 25 juni 1901 in Amen (Rolde).
  Roelfien trouwt 3 juni 1922 in Vries met Lammert Aling, geboren 9 juni 1898 in Tynaarlo (Vries), zoon van Lammert Aling, landbouwer, en Heiltien Dussel.
 4. Alberdina Reinders, geboren 18 juli 1907 in Grolloo (Rolde), overleden 15 augustus 1933 in Grolloo (Rolde).

IIc Jan Jannes, geboren in Zeijen (Vries), gedoopt 13 augustus 1797 in Vries, zoon van Jannes Alberts en Annegijn Harmens.
Jan Jannes Barkhuis, landbouwer in Yde (Vries), trouwt 19 december 1823 in Vries met Harmentien Arends Homan, geboren in Yde (Vries), gedoopt 17 mei 1801 in Vries, dochter van Arend Homan en Aaltien Alberts.
Jan, landbouwer, is overleden 2 februari 1860 in Yde (Vries); Harmtien is overleden 2 januari 1840 in Yde (Vries).

Kinderen:

 1. Aaltien Barkhuis, geboren 6 februari 1824 in Vries (zie IIIj).
 2. Jannes Barkhuis, geboren 22 augustus 1825 in Vries.
  Jannes, landbouwer in Yde (Vries), trouwt 22 mei 1855 in Vries met Christina Janssen, geboren 1 mei 1824 in Vries, dochter van Jan Janssen, bakker, en Hillina Hilbrants.
  Jannes, landbouwer, is overleden 4 mei 1877 in Vries; Christina is overleden 16 april 1890 in Vries.
  Kinderen:
  a. Harmtien Barkhuis, geboren 22 juni 1858 in Yde (Vries), overleden 16 juni 1874 in Yde (Vries).
  b. Jan Christiaan Barkhuis, geboren 26 juni 1860 in Yde (Vries), overleden 9 december 1921 in Vries.
  c. Hillina Barkhuis, geboren 19 mei 1865 in Yde (Vries), overleden 12 januari 1866 in Yde (Vries).
 3. Arend Homan Barkhuis, geboren 13 augustus 1827 in Vries (zie IIIk).
 4. Albert Barkhuis, geboren 29 mei 1837 in Yde (Vries) (zie IIIl).

IIIj Aaltien Barkhuis, geboren 6 februari 1824 in Vries, dochter van Jan Barkhuis en Harmtien Homan.
Aaltien trouwt 16 juni 1847 in Eelde met Harm Oltkamp Groenwold, landbouwer, geboren 13 september 1823 in Eelde, zoon van Andries Groenwold, landbouwer, en Trientje Renici Meulman.
Aaltien, landbouwersche, is overleden 21 juni 1874 in Eelde; Harm Oltkamp, landbouwer, is overleden 3 maart 1858 in Eelde.

Kinderen:

 1. Andries Groenwold, geboren 18 maart 1848 in Eelde, overleden 20 augustus 1862 in Eelde.
 2. Harmtien Groenwold, geboren 5 september 1849 in Eelde (zie IVac).
 3. Trientje Rinicie Groenwold, geboren 24 januari 1852 in Eelde, overleden 3 januari 1873 in Eelde.
 4. Jantien Groenwold, geboren 31 januari 1854 in Eelde (zie IVad).
 5. Jan Groenwold, geboren 19 juni 1856 in Eelde (zie IVae).
 6. Harm Oltkamp Groenwold, geboren 26 december 1857 in Eelde, overleden 3 november 1867 in Eelde.

IVac Harmtien Groenwold, geboren 5 september 1849 in Eelde, dochter van Aaltien Barkhuis en Harm Oltkamp Groenwold.
Harmtien trouwt 30 oktober 1868 in Eelde met Mense van Hemmen, landbouwer, geboren 4 november 1840 in Hoornschedijk (Groningen), zoon van Lucas Hindriks van Hemmen en Korneliske Groeneveld.
(Lucas Hindriks van Hemmen, geboren 28 november 1816 in Groningen, zoon van Hindrik Antoni van Hemmen, (1830, 1838) landbouwer, en Elsien Hindriks (Oosterveld), (1830, 1838) landbouwster.
Lucas trouwt 31 mei 1838 in Groningen met Korneliske Groeneveld, geboren 5 juni 1815 in Bedum, dochter van Mense Aries Groeneveld, (1838) kastelein, en Nijske Jans van Dijk.
Lucas was 1865 - 1876 landbouwer, 1894 landgebruiker; Korneliske was 1876 landbouwersche.)
(Mense van Hemmen, landbouwer, hertrouwt 6 april 1871 in Haren met Grietje Hoenderken, geboren 18 augustus 1839 in Haren, dochter van Otte Hoenderken, (1862, 1865) landbouwer, (1869) kastelein, (1871) herbergier, en Catrina Holthuis. Mense was weduwnaar van Harmtien Groenwold; Grietje was weduwe van Geert Buirma.
(Getuigen geboorte Grietje: Lucas Rummerink, 47, landbouwer, wonende in Haren; Folkert Eissen, 28, dienstknecht, wonende in Haren).
Mense was 1893 kastelein; 1899 hotelier; 1903 logementhouder; 1904 kastelein.)

Kinderen:

 1. Harm Oltkamp van Hemmen, geboren 23 december 1868 in Eelde (zie Vj).

Vj Harm Oltkamp van Hemmen, geboren 23 december 1868 in Eelde, zoon van Harmtien Groenwold en Mense van Hemmen.
Harm Oltkamp, landbouwer, trouwt 8 juni 1893 in Noorddijk met Trientje de Boer, geboren 10 februari 1875 in Oosterhoogebrug (Noorddijk), dochter van Jan de Boer, (1872) landgebruiker, (1875 - 1887) landbouwer, en Jantje Kamphuis.

Kinderen:

 1. Mense van Hemmen, geboren c 1894 in Noorddijk.
  Mense trouwt met Arentina Geertruida Brommet.
  Mense is overleden op 50-jarige leeftijd 1 november 1944 in Eelde.
 2. Jan van Hemmen, geboren c 1895 in Oosterhoogebrug (Noorddijk).
  Jan, landbouwer, trouwt op 23-jarige leeftijd 13 juli 1918 in Ten Boer met de 22-jarige Selina Jantje Wierenga, geboren c 1896 in Garnerwolde, dochter van Pieter Wierenga, (1895) korenschipper, (1918) commissionair, en Aaffien Kuipers.

Harm Oltkamp van Hemmen, landbouwer, hertrouwt 18 mei 1911 in Noorddijk met Everdina Pietersen, geboren 2 november 1870 in Groningen, dochter van Jan Pietersen, (1894) landgebruiker, (1898) kastelein, (1904) logementhouder, en Imke de Wit. Harm Oltkamp was weduwnaar van Trientje de Boer; Everdina was weduwe van Aries van Hemmen, (1856) landgebruiker. (Aries van Hemmen, geboren 13 februari 1856 in Groningen, zoon van Lucas Hindriks van Hemmen en Korneliske Groeneveld.
Aries, landgebruiker, trouwt 18 april 1894 in Groningen met Everdina Pietersen. Aries van Hemmen was dus een oom van Harm Oltkamp van Hemmen.)
Harm Oltkamp was 1918 landbouwer.
Harm Oltkamp is overleden 3 januari 1944 in Eelde.

IVad Jantien Groenwold, geboren 31 januari 1854 in Eelde, dochter van Aaltien Barkhuis en Harm Oltkamp Groenwold.
Jantien trouwt 17 november 1871 in Eelde met Geert Veendijk, geboren 19 augustus 1843 in Eelde, zoon van Andries Veendijk, landbouwer, en Aaltien Meulman.
(Andries Veendijk, geboren 7 juli 1813 in Haren, zoon van Geert Veendijk en Jeltje Andries.
Andries trouwt 5 mei 1838 in Eelde met Aaltien Meulman, geboren 6 april 1815 in Eelde, dochter van Willem Jans Meulman, landbouwer, en Aaltien Jans Hartelief.
Andries is overleden 15 februari 1901 in Eelde; Aaltien is overleden 2 apri 1867 in Eelde.)

Geert was 1872, 1873 landbouwer.
Jantien is overleden 23 juli 1874 in Eelde; Geert is overleden 25 februari 1930 in Eelde.
(Geert Veendijk hertrouwt 25 november 1876 in Eelde met Geesien Meulman, geboren 21 september 1851 in Eelde, dochter van Jan Remmelts Meulman, landbouwer, en Tettje Steringa. Geert was weduwnaar van Jantien Groenwold.
Geessien is overleden 15 september 1932 in Eelde)

Kinderen:

 1. Andries Veendijk, geboren 24 maart 1872 in Eelde.
  Andries trouwt 15 februari 1908 in Rolde met Klaasje Smit, geboren 24 april 1874 in Doldersum (Vledder), dochter van Lambert Smit, landbouwer, en Elske Vos.
  Andries was 1929 landbouwer.

  Andries, landbouwer, is overleden 10 januari 1932 in Assen.
 2. Harm Oltkamp Veendijk, geboren 27 maart 1873 in Paterswolde (Eelde).
  Harm Oltkamp trouwt 6 mei 1904 in Roden met Geertien Winsingh, geboren 9 maart 1872 in Roden, dochter van Jacob Winsingh, landbouwer, en Fennechien Barels.
  Harm Oltkamp was 1909 landbouwer.
  Harm Oltkamp, landbouwer, is overleden 23 november 1927 in Roden; Geertien is overleden 1 maart 1923 in Roden.

IVae Jan Groenwold, geboren 19 juni 1856 in Eelde, zoon van Aaltien Barkhuis en Harm Oltkamp Groenwold.
Jan trouwt 30 oktober 1880 in Eelde met Janna van Bruggen, geboren 28 januari 1860 in Eelde, dochter van Hindrik van Bruggen, landbouwer, en Grietien Bijker.
Jan was 1881 - 1914 landbouwer.
Jan, landbouwer, is overleden 28 september 1933 in Eelde; Janna is overleden 26 oktober 1936 in Eelde.

Kinderen:

 1. Harm Oltkamp Groenwold, geboren 3 februari 1881 in Eelde.
  Harm Oltkamp trouwt 30 november 1917 in Eelde met Margaretha Popken, geboren 25 oktober 1897 in Yde (Vries), dochter van Klaas Popken, landbouwer, en Geessien Gerrits.
  Zie ook: Fake Booys Hendriks & Annigje Eggens.
 2. Hendrik Groenwold, geboren 28 februari 1883 in Eelde.
  Hendrik, landbouwer, trouwt 7 mei 1914 in Haren met Annechien van der Es, geboren 21 april 1892 in Essen (Haren), dochter van Hendrik van der Es, (1890 - 1914) landbouwer, en Diena Vrieling.
 3. Aaltien Groenwold, geboren 1 april 1887 in Eelde.
  Aaltien trouwt 5 mei 1909 in Peize met Gerrit Luinge, geboren 2 mei 1878 in Peize, landbouwer, zoon van Jan Luinge, landbouwer, en Geessien Sikkinga.
  Aaltien is overleden 3 februari 1910 in Peize; Gerrit is overleden 4 januari 1956 in Groningen.
  (Gerrit Luinge hertrouwt 2 mei 1914 in Peize met Hermanna Lamberdina Hilkemeijer, geboren 11 mei 1888 in Eelde, dochter van Johan Herman Hilkemeijer, korenmolenaar, en Berendina Huberst. Gerrit was weduwnaar van Aaltien Groenwold.
  Harmanna Lamberdina is overleden 27 november 1926 in Groningen, wonende in Peize.)
 4. Albert Groenwold, geboren 4 mei 1892 in Eelde.

IIIk Arend Homan Barkhuis, geboren 13 augustus 1827 in Vries, zoon van Jan Jannes Barkhuis en Harmtien Homan.
Arend Homan, landbouwer, trouwt 6 maart 1854 in Vries met Grietien Menninga, geboren 7 februari 1823 in Vries, dochter van Andries Menninga, dagloner, en Annechien van Echten. Grietien was weduwe van Roelof Lammers.
Grietien is overleden 17 december 1855 in Yde (Vries).

Kinderen:

 1. Jan Barkhuis, geboren 7 november 1854 in Yde (Vries) (zie IVaf).

Arend Homan Barkhuis, landbouwer, hertrouwt 11 augustus 1860 in Vries met Harmtien Buiting, geboren 25 september 1836 in Vries, dochter van Willem Buiting, landbouwer, en Fennechien Berends Trip. Arend Homan was weduwnaar van Grietien Menninga.
Arend Homan, landbouwer, is overleden 31 december 1896 in Yde; Harmtien is overleden 21 juli 1913 in Yde (Vries).

Kinderen:

 1. Harmtien Barkhuis, geboren 10 december 1860 in Yde (Vries), overleden 20 december 1860 in Yde (Vries).
 2. Harmtien Barkhuis, geboren 9 februari 1862 in Yde (Vries) (zie IVag).
 3. Fennechien Barkhuis, geboren 1 december 1864 in Yde (Vries), overleden 6 maart 1883 in Yde (Vries).
 4. Aaltien Barkhuis, geboren 30 november 1867 in Yde (Vries) (zie IVah).
 5. Otte Barkhuis, geboren 13 oktober 1870 in Yde (zie IVai).
 6. Willem Barkhuis, geboren 13 maart 1874 in Yde (Vries) (zie IVaj).
 7. Jannes Barkhuis, geboren 18 december 1879 in Yde (Vries), overleden 13 januari 1881 in Yde (Vries).

IVaf Jan Barkhuis, geboren 7 november 1854 in Yde (Vries), zoon van Arend Homan Barkhuis en Grietien Mennega.
Jan, dienstknecht, trouwt 11 mei 1889 in Haren met Katrijna Geertruida Flierman, geboren 12 oktober 1866 in Noordlaren (Haren), dochter van Jakob Hendrik Flierman, en Annigje Nieborg.
(Jakob Hendrik Flierman, geboren 7 juli 1830 in Wateren (Diever), zoon van Hendrik Jacob Flierman, (1830) onderinstituteur, (1856) schoolonderwijzer, en Christina Jacobs.
Jacob Hendrik, stelmaker, trouwt 22 maart 1856 in Haren met Annigje Nieborg, dienstmeid, geboren 23 juni 1831 in Midlaren (Zuidlaren), dochter van Jan Klasens Nieborg, landbouwer, en Hendrikje Geerts Rusius.
Jacob Hendrik was 1878 stelmaker.)

Jan was 1889 landbouwer; 1897 arbeider.
Jan is overleden 19 januari 1946 in Yde (Vries); Katrijna Geertruida is overleden 12 juli 1931 in Yde (Vries).

Kinderen:

 1. Annegien Barkhuis, geboren 25 november 1889 in Yde (Vries).
 2. Grietje Barkhuis, geboren 17 november 1897 in Yde (Vries).
  Grietje trouwt 12 mei 1917 in Vries met Jan Buring, landbouwer, geboren 25 mei 1892 in Bunne (Vries), zoon van Jan Buring, schaapherder, en Zwaantien Baving.
  Grietje is overleden 7 februari 1975 in Yde (Vries), begraven in Vries; Jan is overleden 11 april 1966 in Yde (Vries), begraven in Vries.
  Kinderen:
  a. Jan Buring, geboren 29 september 1917 in Vries.
  b. Catharina Buring, geboren 28 juli 1920 in Vries.

IVag Harmtien Barkhuis, geboren 9 februari 1862 in Yde (Vries), dochter van Arend Homan Barkhuis en Harmtien Buiting.
Harmtien, dienstmeid, trouwt 1 februari 1890 in Vries met Leffert Wassen, knecht, wonende in Zeijen (Vries), geboren 13 juni 1865 in Westerbork, zoon van Jan Wassen, landbouwer, en Jantje Bos.
Leffert was 1890 - 1917 arbeider.
Harmtien en Leffert zijn 23 juni 1931 in Assen gescheiden.
Harmtien is overleden 23 mei 1947 in Assen; Leffert is overleden 25 juni 1935 in Assen.
Zie voor de voorouders van Leffert Wassen: Afstammelingen van Warner Was.

                             
Harmtien Barkhuis.
Met dank aan Remco van Rhee (zie VIr.1).

Kinderen:

 1. Arend Homan Wassen, geboren 21 mei 1890 in Yde (Vries).
  Arend Homan, wagenmaker, trouwt 12 september 1917 in Heerhugowaard met Maartje (Marie) Ootjers, geboren 3 december 1897 in Heerhugowaard, dochter van Pieter Ootjers en Elizabeth Krap.
  (Pieter Ootjers, geboren 11 februari 1864 in Hensbroek, zoon van Cornelis Ootjers, arbeider, en Cornelia Waterdrinker.
  Pieter, arbeider, trouwt 3 mei 1891 in Heerhugowaard met Elizabeth Krap, geboren 18 november 1864 in Oude Niedorp, dochter van Maarten Krap, (1856) dienstknecht, (1864) arbeider, (1887) landbouwer, (1891) landman, en Maartje Heinis.
  Pieter was 1916, 1917 arbeider.)
  Arend, rangeerder bij de spoorwegen, is overleden 22 januari 1952 in Amsterdam als gevolg van een spoorwegongeluk.
 2. Jantje Wassen, geboren 15 januari 1892 in Yde (Vries), overleden 16 januari 1900 in Peelo (Assen).
 3. Harmtien (Harmpje) Wassen , geboren 16 mei 1894 in Yde (Vries) (zie Vk).
 4. Jan Wassen, geboren 2 april 1896 in Peelo (Assen), overleden 1 juni 1897 in Peelo (Assen).
 5. Jantina Alberdina Wassen, geboren 17 september 1898 in Peelo (Assen) (zie Vl).

Vk Harmtien (Harmpje) Wassen, geboren 16 mei 1894 in Yde (Vries), dochter van Harmtien Barkhuis en Leffert Wassen.
Harmtien trouwt 2 mei 1917 in Assen met Jeen Bijlsma, geboren 26 augustus 1894 in Kloosterveen (Assen), zoon van Jan Bijlsma, arbeider, en Kunje Emmens.
Harmpje is overleden 7 april 1981 in Leeuwarden; Jeen is overleden 28 november 1975 in Assen.

Kinderen:

 1. Jan Bijlsma, geboren 31 oktober 1917 in Assen.
  Jan trouwt 8 november 1939 in Assen met Klaasje Abbingh, geboren 17 april 1920 in Vries, dochter van Willem Abbingh en Egbertje Martens.
  Klaasje is overleden 15 mei 2000 in Assen.
 2. Harm Leffert Bijlsma, geboren 26 mei 1920 in Assen.
  Harm Leffert trouwt 7 februari 1946 in Assen met Gesina Berendina Raad, geboren 9 januari 1924 in Assen, dochter van Berend Jans Raad en Geesje Otten.
 3. Kunje Bijlsma, geboren 28 juli 1930 in Assen.
  Kunje trouwt 28 december 1950 in Assen met Hendrikus Lok.

Vl Jantina Alberdina Wassen, geboren 17 september 1898 in Peelo (Assen), dochter van Harmtien Barkhuis en Leffert Wassen.
Jantina Alberdina trouwt 10 februari 1923 in Assen met Hendrik Valkman, geboren 23 mei 1897 in Coevorden, zoon van Jan Egbert Valkman en Johanna Harmina Jacobs.
(Jan Egbert Valkman, geboren 16 mei 1854 in Gramsbergen, zoon van Hendrik Valkman, schipper, en Hermina Smit.
Jan Egbert trouwt 23 december 1879 in Coevorden met Johanna Harmina Jacobs, geboren 12 september 1856 in Coevorden, dochter van Jan Jacobs, arbeider, en Jantien Dobben.
Jan Egbert was 1880 schipper 1882, 1884 arbeider; 1887, 1890, 1891 schippersknecht; 1892, 1893, 1895 arbeider; 1895 bierbottelaarsknecht; 1897 arbeider; 1908 schippersknecht.
Jan Egbert, arbeider, is overleden 16 augustus 1927 in Coevorden; Johanna Harmina is overleden 29 mei 1933 in Coevorden.)
Jantina Alberdina is overleden 20 maart 1981 in Alphen aan den Rijn; Hendrik is overleden 2 november 1943 in Alphen aan den Rijn.

Bron nakomelingen van Jantina Alberdina Wassen & Hendrik Valkman: Remco van Rhee (VIr.1).

Kinderen:

 1. Jan Egbert Valkman, geboren 11 november 1924 in Assen.
  Jan Egbert is overleden 8 juni 2005 in Alphen aan den Rijn.
 2. Harm Valkman, geboren 6 juli 1931 in Aphen aan den Rijn.
  Harm trouwt 1961 in Alphen aan den Rijn met Geertje Visser.
  Kinderen:
  a. Hendrik Daniël Valkman, geboren 1962.
  b. Jacoba Alberdina Valkman, geboren 1969.
 3. Johanna Hermina Valkman, geboren 10 september 1936 in Alphen aan den Rijn (zie VIr).

VIr Johanna Hermina Valkman, geboren 10 september 1936 in Alphen aan den Rijn, dochter van Jantina Alberdina Wassen en Hendrik Valkman.
Johanna Hermina trouwt 2 maart 1961 in Alphen aan den Rijn met Jacobus Johannes van Rhee, geboren 20 augustus 1938 in Alphen aan den Rijn, zoon van Cornelis van Rhee en Trijntje Dirkzwager.

Kinderen:

 1. Cornelis Hendrik (Remco) van Rhee, geboren 16 februari 1968 in Leiden.
 2. Guido Marcel van Rhee, geboren 2 mei 1971 in Leiden.
  Guido Marcel trouwt 15 mei 1996 in Alphen aan den Rijn met Leentje Cornelia Arnold, geboren 24 juli 1966 in Ridderkerk, dochter van Johannes Theodorus Arnold.
  Kinderen:
  a. Babette van Rhee, geboren 23 juli 1996 in Alphen aan den Rijn.
  b. Maarten van Rhee, geboren 29 april 1999 in Alphen aan den Rijn.

IVah Aaltien Barkhuis, geboren 30 november 1867 in Yde (Vries), dochter van Arend Homan Barkhuis en Harmtien Buiting.
Aaltien trouwt 11 mei 1895 in Vries met Geert Buiter, geboren 27 januari 1870 in Yde (Vries), zoon van Klaas Buiter, arbeider, en Grietien Wekema.
Geert was 1896 arbeider; 1899 landbouwer; 1901 arbeider; 1902 landbouwer.
Aaltien is overleden 27 juli 1952 in Yde (Vries); Geert, landbouwer, is overleden 24 september 1947 in Yde (Vries).

Kinderen:

 1. Klaas Buiter, geboren 3 maart 1896 in Yde (Vries), overleden 13 december 1906 in Yde (Vries).
 2. Arend Ruiter, geboren 23 maart 1899 in Yde (Vries) (zie Vm).
 3. Aaltien Buiter, geboren 5 maart 1901 in Yde (Vries), overleden 18 juni 1902 in Yde (Vries).
 4. Aaltien Grietien Buiter, geboren 1 september 1903 in Vries.
  Aaltien Grietien trouwt 18 mei 1929 in Vries met Albert Scholtens, geboren 1 januari 1900 in Yde (Vries), zoon van Jan Scholtens, landbouwer, en Eltje Zweers.
  Aaltien Grietien is overleden 19 januari 1988 in Vries; Albert is overleden 14 maart 1976 in Vries.
  Zie verder: Albert Scholtens & Zwaantje Egbers.

Vm Arend Ruiter, geboren 23 maart 1899 in Yde (Vries), zoon van Aaltien Barkhuis en Geert Ruiter.
Arend Buiter trouwt 7 februari 1920 in Vries met Jantien Boelens, geboren 3 augustus 1901 in Donderen (Vries), dochter van Roelof Boelens, landbouwer, en Fennegien Huizing.
Arend is overleden 9 januari 1974 in Vries; Jantien is overleden 1 oktober 1985 in Yde (Vries).

Kinderen:

 1. Aaltje Buiter, geboren 8 juli 1920 in Vries.
  Aaltje trouwt 7 november 1946 in Vries met Geert van Veen, geboren 15 maart 1921 in Eelde.
  Aaltje is overleden 28 december 1981 in Vries.
  Kinderen:
  a. Jannie van Veen.
 2. Fennegien Buiter, geboren 20 januari 1925 in Yde (Vries).
  Fennegien trouwt 21 juni 1947 met Klaas Scheepstra.
  Kinderen:
  a. Jan Scheepstra.
  b. Jannie Scheepstra.

IVai Otte Barkhuis, geboren 13 oktober 1870 in Yde (Vries), zoon van Arend Homan Barkhuis en Harmtien Buiting.
Otte trouwt 18 september 1897 in Vries met Aaltien Eefting, geboren 26 januari 1874 in Witten (Assen), dochter van Willem Eefting, landbouwer, en Jantien Keur.
Otte was 1899 landbouwer; 1900 tapper; 1901 landbouwer.
Otte, Aaltien en hun kinderen Arend Homan en Jantje verhuizen 11 mei 1901 van Vries naar Assen.
Otte is overleden 25 februari 1963, begraven in Assen; Aaltien is overleden 31 oktober 1949 in Assen.

Kinderen:

 1. Arend Homan Barkhuis, geboren 30 maart 1899 in Yde (Vries) (zie Vn).
 2. Jantje (Jantien) Barkhuis, geboren 2 juni 1900 in Yde (Vries).
  Jantien trouwt met Roelof Arends, geboren 6 februari 1896 in Zeijen (Vries), zoon van Hendrik Arends, (1896) landbouwer, en Anna Beiker.
  Jantje is overleden 19 juni 1987 in Zeijen (Vries); Roelof is overleden 13 juni 1979, begraven in Vries (zie IVc.2).
 3. Harmtien Barkhuis, geboren 6 oktober 1901 in Witten (Assen).
  Harmtien trouwt met Roelof Meijers, geboren 7 september 1905 in Westerbork, zoon van Willem Meijers, (1908) arbeider, (1944) landbouwer, en Hendrikje Broekman, (1908) arbeidster.
  Harmtien is overleden 9 juni 1982 in Assen; Roelof is overleden 1 juli 1953.
 4. Willemtien Barkhuis, geboren 18 november 1904 in Witten (Assen).
  Willemtien trouwt 24 november 1932 met Roelof Tjassens, geboren 11 april 1901 in Anloo, zoon van Jan Tjassens, (1887 - 1901) arbeider, (1909) landbouwer, en Klaasje Wieldraaijer.
  Willemtien is overleden 8 juni 1989 in Vries; Roelof is overleden 24 augustus 1980 in Assen.
  Kinderen:
  a. Jan Tjassens, geboren 1 september 1933 in Ridderkerk.
  b. Otte Tjassens, geboren 3 februari 1935 in Ridderkerk.
  c. Klaas Tjassens, geboren 14 april 1944 in Assen.
 5. Fennechien Barkhuis, geboren 16 januari 1906 in Witten (Assen).
  Fennechien trouwt met Reinder Boerwinkel, geboren 1 november 1910 in Rolde, zoon van Geert Boerwinkel, (1910) arbeider, (1934) landbouwer, en Jantien Reinders.
  Reinder was 1939, 1941 manufacturier. Fennechien en Reinder woonden 1939 in Assen; 1941 in Rolde.
  Zie ook: Hindrik Alberts Koops & Gebbigien Luichiens.
 6. Antje Barkhuis, geboren 31 juli 1909 in Witten (Assen) (zie Vq).
 7. Willem Barkhuis, geboren 17 juni 1912 in Witten (Assen) (zie Vr).
 8. Albert Barkhuis, geboren 17 juni 1912 in Witten Assen) (zie Vs).

Vn Arend Homan Barkhuis, geboren 30 maart 1899 in Yde (Vries), zoon van Otte Barkhuis en Aaltien Eefting.
Arend trouwt 13 oktober 1928 met Fennechien Hamming, geboren 23 september 1907 in Anloo, dochter van Berend Hamming en Henderkien van der Boor.
Arend Homan is overleden 2 april 1974 in Kostvliet (Gasselte); Fennechien is overleden 17 augustus 1974 in Veendam.

Bron nakomelingen Arend Homan Barkhuis & Fennechien Hamming: Hendrik (Henk) Snoeijing (Vn.1).

Kinderen:

 1. Aaltien Barkhuis, geboren 5 maart 1929 in Gasteren (Anloo).
  Aaltien trouwt 8 maart 1957 in Westerbork met Hendrik Snoeijing, geboren 29 september 1923 in Westerbork, zoon van Jans Snoeijing, (1926) arbeider, en Jantje Strijk.
  Kinderen:
  a. Jans Arend (Arjan) Snoeijing, geboren 27 april 1959 in Assen.
 2. Berend Barkhuis, geboren 13 juni 1930 in Gasteren (Anloo) (zie VIv).
 3. Hinderkien Barkhuis, geboren 10 oktober 1931 in Gasteren (Anloo).
  Hinderkien trouwt 13 maart 1952 in Westerbork met Berend Brinkman, geboren 11 mei 1926, zoon van Hendrik Brinkman, (1950) gemeente arbeider, en Catharina (Katrien) Dubbelhuis.
  Berend is overleden 22 juni 1978 in Rotterdam.
  Kinderen:
  a. Hendrik (Henk) Brinkman, geboren 6 februari 1953 in Zwiggelte (Westerbork).
 4. Ottina Barkhuis, geboren 11 juni 1934 in Gasteren (Anloo),
  Ottina trouwt 22 februari 1957 in Westerbork met Altinus (Tinus) Schuring, geboren 25 augsutus 1932, zoon van Jakob Schuring en Lammichje Folkers.
  Tinus is overleden 30 juli 1996 in Borger.
  Kinderen:
  a. Fennechien (Gina) Schuring, geboren 15 februari 1959 in Papendrecht.
 5. Otto Barkhuis, geboren 9 januari 1938 in Peelo (Assen) (zie VIy).
 6. Hendrik Barkhuis, geboren 25 juni 1941 in Zwiggelte (Westerbork) (zie VIz).
 7. Albert Willem Barkhuis, geboren 14 september 1946 in Zwiggelte (Westerbork), overleden 14 januari 1974 in Assen.

VIv Berend Barkhuis, geboren 13 juni 1930 in Gasteren (Anloo), zoon van Arend Homan Barkhuis en Fennechien Hamming.
Berend trouwt 19 augustus 1955 in Rolde met Johanna Reinders, geboren 23 maart 1932, dochter van Tieme Reinders en Aaltien Oeben.
Berend is overleden 14 augustus 1996 in Norg.

Kinderen:

 1. Aaltje (Aly) Barkhuis, geboren 19 februari 1956 in Witten (Assen).
  Aly trouwt 19 januari 1979 met Jan Bakering, geboren 16 april 1956, zoon van Aaldert Bakering en Hendrikje Emmens.
  Kinderen:
  a. Johanna (Olga) Bakering, geboren 29 augustus 1983 in Peest (Norg).
  b. Evelien Bakering, geboren 10 mei 1985 in Peest (Norg).
  c. Aaldert (André) Bakering, geboren 24 maart 1993 in Peest (Norg).
 2. Arend Homan Barkhuis, geboren 12 juli 1959 in Zwiggelte (Westerbork).
  Arend trouwt 5 juni 1987 met Jantje (Jannie) Stenveld, geboren 15 augustus 1962, dochter van Jan Stenveld en Fennechien Okken.
  Kinderen:
  a. Bart Barkhuis, geboren 5 maart 1990 in Peest (Norg).
  b. Peter Barkhuis, geboren 21 april 1992 in Peest (Norg).
  c. Marjolein Barkhuis, geboren 14 maart 1994 in Norg.
 3. Tieme Barkhuis, geboren 13 februari 1961 in Zwiggelte (Westerbork).
  Tieme trouwt met Femmechie (Femmie) Krol, geboren 11 januari 1961, dochter van Jan Krol en Rita Pompert.
 4. Frederik (Fred) Barkhuis, geboren 2 september 1968 in Peest (Norg).

VIy Otto Barkhuis, geboren 9 januari 1938 in Peelo (Assen), zoon van Arend Homan Barkhuis en Fennechien Hamming.
Otto trouwt 20 december 1963 in Veendam met Annechien Haandrikman, geboren 25 januari 1939, dochter van Jan Harm Haandrikman en Grietje Deuring.

Kinderen:

 1. Arend Homan (Ard) Barkhuis, geboren 26 juli 1966 in Winschoten.
  Ard trouwt 24 mei 1991 met Marleen Sandmann, geboren 26 december 1967.
  Kinderen:
  a. Marco Barkhuis, geboren 4 juli 1995 in Hasselt.
  b. Julia Barkhuis, geboren 10 april 2000 in Nieuw Buinen (Borger).

VIz Hendrik Barkhuis, geboren 25 juni 1941 in Zwiggelte (Westerbork), zoon van Arend Homan Barkhuis en Fennechien Hamming.
Hendrik trouwt 15 december 1966 in Borger met Janny Sanders, geboren 19 oktober 1944, dochter van Jan Sanders en Geertruida Sanders.
Hendrik is overleden 29 augustus 1990 in Vlaardingen.

Kinderen:

 1. Geertruida Fennechien (Erna) Barkhuis, geboren 28 november 1967 in Vlaardingen.
 2. Arend Jan (Arno) Barkhuis, geboren 19 juni 1969 in Vlaardingen.
  Anno trouwt 23 mei 1996 met Patricia Vink, geboren 14 november 1971 in Schiedam.
  Bron: Arno en Patricia Barkhuis.
  Kinderen:
  a. Sharona Barkhuis, geboren 31 augustus 1997 in Schiedam.
  b. Chimène Barkhuis, geboren 2 maart 2002 in Vlaardingen.

Vq Antje Barkhuis, geboren 31 juli 1909 in Witten (Assen), dochter van Otte Barkhuis en Aaltien Eefting.
Antje trouwt met Jacob Prakken, geboren 3 juni 1902 in Elsloo (Ooststellingwerf), zoon van Jacob Andries Prakken en Antje Nijholt.
Jacob was 1940 bedrijfscontroleur.
Jacob is overleden 22 februari 1975 in Hardenberg.

Kinderen:

 1. Jacob Andries Prakken, geboren 25 januari 1932 in Assen (zie VIaa).
 2. Otto Anthonius Prakken, geboren 30 augustus 1938 in Assen, overleden 19 november 1940 in Assen.
 3. Antina Femmy Prakken, geboren 20 juli 1942 in Assen.
 4. Anthonius René Prakken, geboren 5 augustus 1948 in Assen.

VIaa Jacob Andries Prakken, geboren 25 januari 1932 in Assen, zoon van Antje Barkhuis en Jacob Prakken.
Jacob Andries trouwt 14 september 1962 in Zweeloo met Jantje Meijering, geboren 3 mei 1940 in Beilen.
Jacob Andries is overleden 20 april 1979 in Zweeloo.

Kinderen:

 1. Jacob Willem (Jaap) Prakken, geboren 13 december 1965 in Zweeloo.
  Jaap trouwt met Fennechien (Fenna) Kuiper, geboren 16 september 1968 in Emmen.
 2. Willem Adriaan (André) Prakken, geboren 25 mei 1970 in Aalden.
  André trouw met Roelina IJdens, geboren 18 maart 1970 in Oosterhesselen.

Vr Willem Barkhuis, geboren 17 juni 1912 in Witten (Assen), zoon van Otto Barkhuis en Aaltien Eefting.
Willem trouwt 16 maart 1938 in Vries met Grietje Hoenderken, geboren 23 september 1916, dochter van Jan Hoenderken en Aaltien Lammers.
(Jan Hoenderken, geboren 25 februari 1891 in Noordlaren (Haren), zoon van Jans Hoenderken, (1886) dienstknecht, (1891) arbeider, en Lammegien de Vries.
Jan trouwt 15 april 1916 in Vries met Aaltien Lammers, geboren 6 april 1895 in Rhee (Vries), dochter van Albert Lammers, landbouwer, en Grietje Hofsteenge.)
Willem is overleden 24 september 1981 in Assen; Grietje is overleden 7 oktober 2003 in Assen.

Bron nakomelingen van Willem Barkhuis & Grietje Hoenderken: Jan Barkhuis (VIai) en Alfred Barkhuis (VIai.2).

Kinderen:

 1. Aaltje Barkhuis, geboren 16 juni 1938 in Witten (Assen).
  Aaltje trouwt 8 maart 1963 in Vries met Ritzo (Koos) Stoffers, geboren 6 februari 1935 in Witten (Assen), chauffeur, zoon van Jan Siebo Stoffers en Geessien Arendina van der Ploeg.
  Kinderen:
  a. Gerard Stoffers, geboren 10 juli 1964 in Zeijen (Vries).
  b. Karin Stoffers, geboren 19 juli 1966 in Zeijen (Vries).
 2. Aly (Alie) Barkhuis, geboren 7 juni 1939 in Peelo (Assen).
  Alie trouwt 31 augustus 1962 in Assen met Benedictus Josephus Maria (Benny) Burgers, geboren 1 oktober 1940 in Arnhem, zoon van Wilhelmus Burgers en Maria Theodora van Beken.
  Benny is kraanmachinist op het afvaloverlaadstation in de Gemeente Assen.
  Kinderen:
  a. Rutgeerus Gerardus (Rudi) Burgers, geboren 9 april 1964 in Oosterbeek.
 3. Ottina (Tini) Barkhuis, geboren 27 mei 1941 in Peelo (Assen).
  Tini trouwt met Bertus Timmer, geboren 25 februari 1942.
  Kinderen:
  a. Grétha Timmer.
  b. Hilma Timmer.
 4. Jantje Barkhuis, geboren 24 november 1942 in Peelo (Assen).
  Jantje trouwt met Albert Hingstman, geboren 11 februari 1941.
  Kinderen:
  a. Jan Hingstman.
 5. Otto Barkhuis, geboren 12 september 1944 in Peelo (Assen).
  Otto trouwt met Geesje Greving, geboren 26 februari 1946.
  Otto is vrachtwagenchauffeur bij de Gemeente Assen.
  Kinderen:
  a. Wilfred Barkhuis.
  b. Pascal Barkhuis.
 6. Jan Barkhuis, geboren 25 maart 1946 in Peelo (Assen) (zie VIai).
 7. Harmke Barkhuis, geboren 17 mei 1948 in Peelo (Assen).
  Harmke trouwt met Peter Davis, geboren 26 juni 1946.
  Kinderen:
  a. Suzanne Davis.
  b. Shirley Davis.
 8. Grietje Barkhuis, geboren 8 januari 1950 in Peelo (Assen).
  Grietje trouwt met Gerard van der Drift.
  Kinderen:
  a. Lydia van der Drift.
  b. Michel van der Drift.
 9. Arend Barkhuis, geboren 10 juni 1951 in Peelo (Assen).
 10. Albert Barkhuis, geboren 11 oktober 1952 in Peelo (Assen)
 11. Jansje Barkhuis, geboren 18 november 1955 in Peelo (Assen).
  Jansje trouwt met Jaap Boven, geboren 6 december 1956.
  Kinderen:
  a. Danny Boven.
  b. Wendy Boven.
 12. Roelof Barkhuis, geboren 10 november 1956 in Peelo (Assen).
  Roelof trouwt met Jacolien Graver.
  Kinderen:
  a. John Barkhuis.
  b. Marloes Barkhuis.
 13. Willemtje (Willie) Barkhuis, geboren 28 december 1961 in Peelo (Assen).
  Willie trouwt met Feike Seefat.
  Kinderen:
  a. Hanny Seefat (uit 1e huwelijk Feike).
  b. Jenny Seefat (uit 1e huwelijk Feike).
  c. Jeroen Seefat.
  d. Robin Seefat.

VIai Jan Barkhuis, geboren 25 maart 1946 in Peelo, zoon van Willem Barkhuis en Grietje Hoenderken.
Jan trouwt 8 mei 1964 met Willie Woudstra, geboren 10 april 1946, dochter van Meine Woudstra en Alberdina Arendina Postema.
Jan en Willie wonen in Assen.

Kinderen:

 1. Angelina Barkhuis, geboren 26 juli 1964 in Assen.
  Angelina trouwt 2 augustus 1996 in Rolde met Gerard Schoenmaker.
  Angelina en Gerard wonen in Annen.
  Kinderen:
  a. Lisa Schoenmaker, geboren 28 november 1996 in Groningen.
  b. Karlijn Schoenmaker, geboren 20 november 1998 in Annen.
 2. Alfred Barkhuis, geboren 23 oktober 1972 in Assen.
  Alfred trouwt 9 mei 2003 in Assen met Annet Bloembergen, geboren 30 mei 1973 in Assen, dochter van Arend Berend Bloembergen en Grietje Abbing.
  Website van Alfred en Annet: www.barkhuis.net.
  Kinderen:
  a. Joni Barkhuis, geboren 28 augustus 2004 in Zwolle.
  b. Stéan Barkhuis, geboren 6 november 2006 in Zwolle.

Vs Albert Barkhuis, geboren 17 juni 1912 in Witten (Assen), zoon van Otto Barkhuis en Aaltien Eefting.
Albert, landbouwer, trouwt 27 april 1939 met Roelfien Kroeze, geboren 31 maart 1917, dochter van Willem Kroeze en Jantje Roede.
Albert is overleden 1971.

Bron nakomelingen van Albert Barkhuis & Roelfien Kroeze: Aaltje Lensen-Barkhuis (VIap).

Kinderen:

 1. Aaltje Barkhuis, geboren 5 februari 1940 in Witten (Assen) (zie VIap).
 2. Willem Barkhuis, geboren 5 mei 1946 (zie VIaq).
 3. Otto Barkhuis, geboren 30 december 1948 (zie VIar).

VIap Aaltje Barkhuis, geboren 5 februari 1940 in Witten (Assen), dochter van Albert Barkhuis en Roelfien Kroeze.
Aaltje trouwt 17 september 1965 met Albert Lensen, geboren 30 juli 1938, zoon van Arend Lensen en Marchien Stadman.
Aaltje Lensen-Barkhuis is sinds 1987 buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; eerst in Rolde en sinds 1 januari 1998 in de nieuwe gemeente AA en Hunze.

Kinderen:

 1. Roelfien Lensen, geboren 10 juli 1966.
  Roelfien, lerares, trouwt 2 september 1988 met Lubbertus Kornelis Boerma, akkerbouwer.
  Kinderen:
  a. Aaltje Jantine Boerma, geboren 31 juli 1989.
  b. Lubbertus Boerma, geboren 23 mei 1991.
  c. Jantine Boerma, geboren 18 mei 1994, overleden 7 augustus 1994.
 2. Arend Lensen, geboren 27 maart 1971.
  Arend, veehouder, trouwt 18 februari 2000 met Jantje Lammerts.
  Kinderen:
  a. Albert Lensen, geboren 4 november 2001.

VIaq Willem Barkhuis, geboren 5 mei 1946, zoon van Albert Barkhuis en Roelfien Kroeze.
Willem, landbouwer, trouwt met Lutske Hagedoorn.
Willem en Lutske hadden tot 1972 een boerderij even buiten Assen. In 1972 is de boerderij verplaatst naar de Kolonievaart in Huis ter Heide.

Kinderen:

 1. Antje Barkhuis, geboren 29 april 1969.
  Antje, tandarts in Assen, trouwt met Sander Keur.
  Kinderen:
  a. Albert Jan Willem Keur, geboren 4 juni 2002.
 2. Roelfien (Roelien) Barkhuis, geboren 1971 in Assen.
  Roelien, directie-assistente, trouwt met Bertil Hut, akkerbouwer.
  Roelien en Bertil hebben samen een akkerbouwbedrijf in Zeewolde.
  Kinderen:
  a. Willem Jan Stefan (Stefan) Hut, geboren 31 augustus 2002 in Zeewolde.
 3. Gerda Barkhuis.
  Gerda, boerin in maatschap met haar ouders, trouwt met André Boelens, verhuizer.
  Kinderen:
  a. Rolf Boelens, geboren 25 september 2002.
  b. Willem Boelens, geboren 25 september 2002.

VIar Otto Barkhuis, geboren 30 december 1948, zoon van Albert Barkhuis en Roelfien Kroeze.
Otto, Otto Barkhuis LMB BV - Musselkanaal, trouwt met Jantje Dekker.

Kinderen:

 1. Geesje Barkhuis, geboren 15 september 1969.
  Geesje, secretaresse, trouwt met Ruud de Vries, sportleraar politie.
  Kinderen:
  a. Patrick de Vries, geboren 16 december 1995.
  b. Mariëlle de Vries, geboren 18 juni 1997.
 2. Albert Barkhuis, geboren 31 juli 1773.
  Albert, HTS-er, trouwt met Saskia Schweikard.
  Kinderen:
  a. Mika Barkhuis, geboren 24 augustus 2002.

IVaj Willem Barkhuis, geboren 13 maart 1874 in Yde (Vries), zoon van Arend Homan Barkhuis en Harmtien Buiting.
Willem trouwt 17 februari 1912 in Vries met Henderkien Hoving, geboren 1 oktober 1874 in Donderen (Vries), dochter van Folker Eizes Hoving, landbouwer, en Willemtien Onstee.
Willem, landbouwer, is overleden 18 oktober 1932 in Donderen (Vries); Henderkien is overleden 21 maart 1945 in Donderen (Vries).

Kinderen:

 1. Harmtien Barkhuis, geboren 21 februari 1912 in Vries.
  Harmtien trouwt met Jan Scholtens, geboren 7 juni 1907.
  Harmtien is overleden 19 april 1954, begraven in Vries; Jan is overleden 10 juli 1992, begraven in Vries.
 2. Folkert Eizes Barkhuis, geboren 6 augustus 1914 in Vries. Folkert Eizes, landbouwer, is overleden 22 februari 1933 in Assen, wonende in Vries.
 3. Arend Barkhuis, geboren 23 januari 1916 in Vries.

IIIl Albert Barkhuis, geboren 29 mei 1837 in Yde (Vries), zoon van Jan Jannes Barkhuis en Harmtien Homan.
Albert, landbouwer, trouwt 20 juli 1861 in Leek met Aaltje Cazemier, geboren 20 april 1831 in Tolbert (Leek), dochter van Hedde Lucas Cazemier, (1822) landbouwer, (1825) arbeider, (1831) landbouwer, (1852 - 1869) landbouwer, en Barber Wijbes de Vries (1852 -1869) landbouwersche.
Albert is overleden 27 augustus 1920 in Tolbert (Leek); Aaltje is overleden 9 februari 1917 in Tolbert (Leek).

Kinderen:

 1. Harmtien Barkhuis, geboren 8 maart 1862 in Tolbert (Leek) (zie IVak).
 2. Hedde Barkhuis, geboren 5 maart 1864 in Tolbert (Leek) (zie IVal).
 3. Barbera Barkhuis, geboren 12 juni 1866 in Tolbert (Leek), overleden 9 januari 1868 in Tolbert (Leek).
 4. Barbera Barkhuis, geboren 24 april 1868 in Tolbert (Leek).
  Barbera, wonende in Tolbert (Leek), trouwt 9 januari 1904 in Leek met Jan Niestijl, (1894) bakker, (1904) handelsreiziger, wonende in Groningen, geboren 2 maart 1872 in Harkstede (Slochteren), zoon van Klaas Jelles Niestijl, (1875 - 1889) landbouwer, en Annechien Willems Bouwman, (1875 - 1895) landbouwersche. Jan was sinds 20 februari 1902 weduwnaar van Trijntje Cazemier.
  Barbera en Jan zijn 15 december 1905 in Groningen gescheiden; de scheiding is ingeschreven 19 februari 1906 in Norg.
  (Jan Niestijl, bakker, wonende in Norg, hertrouwt 24 augustus 1910 in Slochteren met Geertje Groeneveld, wonende in Slochteren, binnen de laatste 6 maanden in Norg, geboren 8 augustus 1880 in Hellum (Slochteren), dochter van Derk Groeneveld, (1876) boerenknecht, (1884) daglooner, en Marchje Drent, (1876) dienstmeid, (1884) dagloonster. Jan was weduwnaar van Trijntje Cazemier en gescheiden echtgenoot van Barbera Barkhuis.)
 5. Jan Barkhuis, geboren 6 april 1869 in Tolbert (Leek), overleden 4 maart 1885 in Leek.

IVak Harmtien Barkhuis, geboren 8 maart 1862 in Tolbert (Leek), dochter van Albert Barkhuis en Aaltje Cazemier.
Harmtien, modiste, trouwt 2 mei 1896 in Leek met Jan Willems, wagenmaker, geboren 10 december 1868 in Foxwolde (Roden), zoon van Willem Tonnis Willems, (1855 - 1870) landbouwer, en Eempien Roelfs Roelfsema, (1896) boerin.
Jan was 1897 wagenmaker, 1917 rijwielhandelaar.

Harmtien is overleden 9 januari 1931 in Leek; Jan is overleden 23 mei 1938 in Assen, wonende in Leek.

Kinderen:

 1. Willem Willems, geboren 7 februari 1897 in Tolbert (Leek).
  Willem, rijwielhandelaar, trouwt 13 juni 1917 in Leek met Anna Deelstra, geboren 14 december 1897 in Zevenhuizen (Leek), dochter van Klaas Deelstra, (1897 - 1917) bakker, en Auktje Bron, (1917) bakkersche.
  Willem en Anna zijn 10 mei 1938 in Assen gescheiden.

IVal Hedde Barkhuis, geboren 5 maart 1864 in Tolbert (Leek), zoon van Albert Barkhuis en Aaltje Cazemier.
Hedde, timmerman, trouwt 27 september 1890 in Haren, wettiging 1 kind, met Frouke Gransbergen, geboren 21 augustus 1871 in Haren, dochter van Ahasverus Gransbergen en Drewessina Glimmenga.
(Ahasueres Gransbergen, geboren 5 december 1842 in Delfzijl, zoon van Pieter Ahasuerus Gransbergen, (1868) timmerman, en Lutgertien Metus.
Ahasueres , zeeman, wonende in Delfzijl, trouwt 21 december 1868 in Delfzijl met Drewessina Glimmenga, hoedenmaakster, wonende in Haren, geboren 12 oktober 1841 in Delfzijl, dochter van Roelf Glimmenga en Frouke Balkema.
Ahasuerus was 1890 - 1904 timmerman; Drewessina was 1904 modiste.)
Hedde was 1901 - 1920 timmerman.
Hedde, aannemer, is overleden 26 maart 1933 in Groningen; Frouke is overleden 28 januari 1922 in Groningen.

Kinderen:

 1. Grietje Gransbergen, geboren 10 februari 1889 in Haren.
  Ahazuerus Gransbergen, oud 46 jaren, van beroep timmerman, wonende in Haren doet aangifte van de geboorte van Grietje. Hij verklaart bij de bevalling tegenwoordig geweest te zijn.
  Grietje Barkhuis trouwt 29 april 1911 in Haren met Hendrik Jan Zwartenkot, bakker, geboren 7 februari 1885 in Grootegast, zoon van Hindrik Zwartenkot, (1872 - 1904) wever, (1911 - 1919) barbier, en Aaltje Teenstra.
 2. Aaltje Jantina Barkhuis, geboren 2 april 1891 in Helpman (Haren), overleden 29 november 1907 in Helpman (Haren), begraven in Haren.
 3. Ahazueres Pieter Barkhuis, geboren 13 juli 1892 in Helpman (Haren) (zie Vw).
 4. Drewessina Lutgerdina Barkhuis, geboren 30 januari 1894 in Helpman (Haren).
  Drewessina Lutgerdina trouwt 24 juli 1919 in Groningen met Jan Ekkelkamp, typograaf, geboren 16 december 1890 in Helpman (Haren), zoon van Hendrik Ekkelkamp, (1879) dienstknecht, (1890) molenaarsknecht, (1902) gruttersknecht, (1907) fabrieksarbeider, (1913) gruttersknecht, (1919) arbeider, en Anna Geertsema, (1876) dienstmeid.
 5. Albert Barkhuis, geboren 21 juni 1896 in Helpman (Haren) (zie Vy).
 6. Lutgerdina Barkhuis, geboren 15 oktober 1898 in Helpman (Haren) (zie Vz)
 7. Harmtien Barkhuis, geboren 24 maart 1901 in Helpman (Haren) (zie Vaa).
 8. Roelf Drewes Barkhuis, geboren 10 maart 1904 in Helpman (Haren) (zie Vab).
 9. Jan Barkhuis, geboren 21 oktober 1906 in Helpman (Haren).
  Jan, aannemer, trouwt 14 april 1932 in Groningen met Hendertje Bolt, geboren 21 juni 1910 in Usquert, dochter van Harm Bolt, (1911 - 1920) schoenmaker, en Foskea van den Berg.
  Jan was 1941 timmerman.
  Kinderen:
  a. Frouke Barkhuis, geboren 7 juni 1938 in Groningen.
  b. Hedde Barkhuis, geboren 22 april 1941 in Groningen, overleden 18 augustus 1941 in Groningen.

Vw Ahazueres Pieter Barkhuis, geboren 13 juli 1892 in Helpman (Haren), zoon van Hedde Barkhuis en Frouke Gransbergen.
Ahazueres Pieter, timmerman, trouwt 8 juni 1916 in Zuidhorn met Antje Saaktje de Vries, geboren 16 november 1890 in Zuidhorn, dochter van Koert de Vries, (1883 - 1917) sigarenmaker, en Petronella Postema, (1883) naaister.
Ahazueres Pieter Barkhuis had naderhand een succesvol bouwbedrijf.

Kinderen:

 1. Frouke Barkhuis, geboren 9 maart 1917 in Groningen.
  Frouke trouwt met Walter van den Akker.
  Frouke was huisvrouw en Walter waterbouwkundig ingenieur.
  Frouke is overleden 2 januari 2001 in Yde (Vries), als weduwe van Walter van den Akker.
 2. Koert Barkhuis (zie VIat).

VIat Koert Barkhuis, zoon van Ahazueres Pieter Barkhuis en Antje Saaktje de Vries.
Koert trouwt in Groningen met Joop Stokkemans.
Koert was stuurman/kapitein grote vaart/marine en later (vanaf zijn 40ste) rentenier.
Koert is overleden in Yde (Vries).

Bron nakomelingen van Koert Barkhuis & Joop Stokkemans: Johan Barkhuis (zie VIIa.1) en Janke Talsma (zie VIIa)..

Kinderen:

 1. Ahazueres Pieter Hans ( Hans) Barkhuis,  geboren 19 februari 1946 (zie VIIa).
 2. Marion Barkhuis.
  Marion was onderwijzeres en woont in Vries.

VIIa Ahazueres Pieter Hans ( Hans) Barkhuis, geboren 19 februari 1946, zoon van Koert Barkhuis en Joop Stokkemans.
Hans trouwt 1968 in Vries met Janke Talsma.
Hans was scheeps-werktuigbouwkundig ingenieur.
Hans is overleden 16 februari 1974 in Gloucester (USA).

Kinderen:

 1. Ahazueres Pieter Johan (Johan/John) Barkhuis, geboren 12 maart 1969 in Assen.
  Johan, industrial designer, trouwt in Montreal (Canada) met Clara Tse.
  Kinderen:
  a. Kirstin Ronja  (Kirstin) Barkhuis.
  b. Emma-Leigh Araura (Emma-Leigh) Barkhuis.
 2. Larissa Cherise Bianca  (Cherise) Barkhuis, geboren 16 april 1971 in Sneek.
  Cherise, entrepeneur, trouwt met Edward Gunzeln.
  Kinderen:
  a. Liefien Gunzeln.
  b. Maxwell Gunzeln.

Vy Albert Barkhuis, geboren 21 juni 1896 in Helpman (Haren), zoon van Hedde Barkhuis en Frouke Gransbergen.
Albert, timmerman, trouwt 29 april 1920 in Groningen met Trientje Kop, geboren 10 april 1895 in Groningen, dochter van Jan Hendrik Kop, (1894, 1895) sigarenmaker, (1920) hulpbesteller, (1921) postbode, en Anna Margaretha Johanna Folkers.

Kinderen:

 1. Frouke Barkhuis, geboren 7 december 1920 in Groningen.
  Frouke trouwt met Jacob Izebrand Carsouw, geboren 8 januari 1914 in Glimmen (Haren).
  Frouke is overleden 28 juni 2011 in Veenendaal; Jacob Izebrand is overleden 15 juli 1982 in Veenendaal.
 2. Jan Hendrik Barkhuis, geboren 19 september 1925 in Groningen (zie VIau).
 3. Anna Barkhuis, geboren 11 november 1931 in Groningen.

VIau Jan Hendrik Barkhuis, geboren 19 september 1925 in Gronigen, zoon van Hedde Barkhuis en Frouke Gransbergen.
Jan trouwt met Adriaantje (Sjaan) Kruidenier, geboren 21 oktober 1928.
Jan was leraar Duits.
Jan  is overleden 19 september 2007 in Glimmen (Haren).

Kinderen:

 1. Adriaantje Elizabeth Barkhuis, geboren 27 mei 1957.
 2. Catharina Barkhuis, geboren 24 juli 1958.
 3. Albert Barkhuis, geboren 22 oktober 1961.
  Albert trouwt met Erica Oosterhof, geboren 12 juli 1965 in Winschoten.
  Kinderen:
  a. Britt Bobbie Barkhuis, geboren 28 februari 1996.
  b. Blue Billie Barkhuis, geboren 10 junu 2000.
  c. Winck Bas Barkhuis, geboren 28 december 2001.
  d. Benz Born Barkhuis, geboren 12 december 2003.

Vz Lutgerdina Barkhuis, geboren 15 oktober 1898 in Helpman (Haren), dochter van Hedde Barkhuis en Frouke Gransbergen.
Lutgerdiena trouwt met Hendrik Kuipers, geboren 2 maart 1894 in Noordlaren.

Kinderen:

 1. Frouke Kuipers, geboren 17 augustus 1930.
  Frouke trouwt met Lammert Reinier Schipper.
 2. Berend Kuipers, geboren 10 november 1934.

Vaa Harmtien Barkhuis, geboren 24 maart 1901 in Helpman (Haren), dochter van Hedde Barkhuis en Frouke Gransbergen.
Harmtien trouwt met Derk Bolt, geboren 23 mei 1900 in Ten Post, zoon van Harm Bolt, (1911 - 1920) schoenmaker, en Foskea van den Berg.
Harmtien is overleden 15 juni 2000 in Groningen.

Kinderen:

 1. Harm Hedde Bolt, geboren 28 april 1927 in Groningen.
  Harm Hedde trouwt 1 augustus 1952 in Groningen met Alijda Ida Scharmga, geboren 14 april 1926 in Groningen, dochter van Peter Scharmga en Anna Aleida Vetkamp.
  Kinderen:
  a. Derk Peter Hedde Bolt, geboren 8 mei 1953 in Groningen.
 2. Hedde Bolt, geboren 8 oktober 1929 in Groningen.
  Hedde trouwt met Arnoldina Jansen.

Vab Roelf Drewes Barkhuis, geboren 10 maart 1904 in Helpman (Haren), zoon van Hedde Barkhuis en Frouke Gransbergen.
Roelf trouwt met Berendina Overbeek, geboren 10 juli 1904 in Groningen, dochter van Hendrikus Overbeek en Grietje Timmer.
(Hendrikus Overbeek, geboren 11 juni 1869 in Assen, zoon van Hendrikus Overbeek, arbeider, en Margien Nijland.
Hendrikus trouwt 24 juni 1891 in Assen met Grietje Timmer, geboren 29 augustus 1868 in Hijkersmilde (Smilde), dochter van Berend Timmer, arbeider, en Hilligje Wever.
Hendrikus was 1892 - 1920 stucadoor,
Hendrikus, stukadoor, is overleden 7 december 1936 in Groningen.)
Roelf was bouwondernemer.
Roelf is overleden 10 april 1977; Berendina is overleden 29 november 1994.

Kinderen:

 1. Hedde Barkhuis, geboren 9 februari 1931 (zie VIba).
 2. Hendrikus (Henk) Barkhuis, geboren 31 juli 1934.
  Henk, directeur H.A.L. Amerika, trouwt met Helga Brigitte Schroeder, geboren 4 december 1933 in München (Duitsland).
 3. Greta (Greet) Barkhuis, geboren 7 februari 1942 (zie VIbc).

VIba Hedde Barkhuis, geboren 9 februari 1931, zoon van Roelf Drewes Barkhuis en Berendina Overbeek.
Hedde trouwt met C.H. S.
Hedde was architect.
Hedde is overleden 22 augustus 2007.

Kinderen:

 1. Roelof (Ralph) Barkhuis, geboren 18 mei 1960.
 2. Dirk Barkhuis, geboren 18 mei 1960.
  Dirk trouwt met Monique Ellen Olinga, geboren 4 oktober 1965, dochter van Noach Hendrik Olinga en Hilke Magaretha Bijholt.
  Zie ook: stamboom van de familie Olinga.
  Kinderen:
  a. Niels Christian Barkhuis, geboren 9 mei 1994.
  b. Thom Vincent Barkhuis, geboren 24 mei 1999.
  c. Stein Alexander Barkhuis, geboren 27 augustus 2002.

VIbc Greta (Greet) Barkhuis, geboren 7 februari 1942, dochter van Roelf Drewes Barkhuis en Berendina Overbeek.
Greet trouwt met Antonie Folkers.
Antonie was fotograaf.

Kinderen:

 1. Eisse Marc Anthony (Marc) Folkers, geboren 21 oktober 1967.
  Marc, ondernemer, trouwt met Marlène Pauline Cornelia Maria v.d. Donk, ondernemer vastgoed, geboren 26 april 1970.
  Kinderen:
  a. Antoni Thomas Wilhelm Folkers, geboren 25 april 2004 in 's Hertogenbosch.
  b. Paulina Therese Grete Maria Folkers, geboren 27 februari 2006 in 's Hertogenbosch.
  c. Brendan Constantijn Francis Folkers, geboren 28 januari 2009 in 's Hertogenbosch
 2. Brenda Folkers, geboren 19 maart 1970.
  Brenda, stewardess KLM, heeft een relatie met Hans Gerard Izebrand van Weering, gynaecoloog, geboren 31 maart 1968 in Groningen.
  Kinderen:
  a. Teun Stoffer Johannes Marc van Weering, geboren 7 januari 2009 in Groningen.

Greta (Greet) Barkhuis hertrouwt 13 november 1992 met Johannes (Joop) Meles, huisarts geboren 16 november 1945, zoon van Eildert Meles en Trijnie Grozema.

IId Anna Jannes, geboren in Zeijen (Vries), gedoopt 2 november 1800 in Vries, dochter van Jannes Alberts en Annegien Harms..
Anna Jannes Barkhuis trouwt 26 mei 1828 in Vries met Harmen Jansen, landbouwer, geboren 24 februari 1797 in Ter Aard (Vries), gedoopt 5 maart 1797 in Vries als Harmen, zoon van Harmen Jans, landbouwer, en Hillechien Harmens.
Harm was 1829 - 1943 landbouwer.
Anna is overleden 6 december 1875 wijk B nr 135 in Vries; Harmen is overleden 25 juni 1896 in Ter Aard (Vries).

Kinderen:

 1. Hillechien Janssen, geboren 12 april 1829 in Vries.
  Hillechien Janssen trouwt 7 mei 1859 in Vries met Johannes Brouwer, landbouwer in Tynaarlo (Vries), geboren 6 februari 1822 in Vries, zoon van Roelof Kars Brouwer, landbouwer, en Henderika Homan.
  Hillechien is overleden 10 augustus 1901 in Tynaarlo (Vries); Johannes, landbouwer, is overleden 24 april 1915 in Tynaarlo (Vries).
  Zie verder: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.
 2. Annechien Janssen, geboren 1 december 1830 in Vries (zie IIIm).
 3. Jantien Janssen, geboren 24 september 1832 Vries (zie IIIn).
 4. Jannes Janssen, geboren 25 juli 1834 in Vries (zie IIIo).
 5. Harm Janssen, geboren 22 mei 1836 in Vries (zie IIIp).
 6. Jan Janssen, geboren 12 maart 1839 in Ter Aard (Vries), overleden 2 augustus 1839 in Vries.
 7. Lammechien Janssen, geboren 26 september 1840 in Ter Aard (Vries).
  Lammechien trouwt 16 augustus 1865 in Vries met Egbert Brouwer, geboren 18 april 1835 in Vries, zoon van Roelof Karst Brouwer, landbouwer, en Henderica Homan.
  Lammechien, landbouwersche, is overleden 10 februari 1902 in Tynaarlo (Vries); Egbert, landbouwer, is overleden 8 juni 1900 in Tynaarlo (Vries).
  Zie verder: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.
 8. Jan Janssen, geboren 10 november 1843 in Ter Aard (Vries) (zie IIIq).

IIIm Annechien Janssen, geboren 1 december 1830 in Vries, dochter van Anna Barkhuis en Harm Janssen.
Annechien trouwt 11 juni 1858 in Smilde met Kornelis Offereins, landbouwer, geboren 8 mei 1832 in Smilde, zoon van Kornelis Offereins, smid en Jacobje Wessemius. (Van Kornelis Offereins sr. is bekend dat hij benoemd werd als spuitgast bij de oprichting van de georganiseerde brandweer van Smilde (dit gebeurde vrijdag 7 december 1827 tijdens een gemeenteraadsvergadering van Smilde).)
Kornelis was 1859 arbeider; 1862 - 1874 landbouwer.
Annechien is overleden 27 januari 1882 in Kloosterveen (Assen); Kornelis, landbouwer, is overleden 22 januari 1908 in Assen.
(Kornelis Offereins hertrouwt 5 maart 1884 in Assen met Geziena Offereins, geboren 8 februari 1842 in Smilde, dochter van Jan Offereins, smid, en Trijntje Wessemius. Kornelis was weduwnaar van Annechien Janssen.
Geziena is overleden 12 mei 1917 in Dennenoord (Zuidlaren), wonende in Assen.)

Kinderen:

 1. Cornelis Offereins, geboren 8 maart 1859 in Kloosterveen (Assen) (zie IVan).
 2. Harm Offereins, geboren 19 maart 1862 in Kloosterveen (Assen) (zie IVao).
 3. Jacoba Offereins, geboren 24 december 1864 in Kloosterveen (Assen) (zie IVap).
 4. Jans Offereins, geboren 18 februari 1868 in Kloosterveen (Assen) (zie IVaq).
 5. Anne Offereins, geboren 14 januari 1871 in Kloosterveen (Assen) (zie IVar).
 6. Gezina Femmina Henderika Offereins, geboren 6 januari 1874 in Kloosterveen (Assen), overleden 9 april 1874 in Kloosterveen (Assen).

IVan Cornelis Offereins, geboren 8 maart 1859 in Kloosterveen (Assen), zoon van Annegien Jansens en Cornelis Offereins.
Cornelis, landbouwer, trouwt 24 mei 1882 in Assen met Martha Bos, geboren 23 februari 1854 in t Zandt (Groningen), dochter van Alje Pieters Bos, landbouwer, en Fennechien Hemmes Siertsema.
Cornelis was 1883 - 1896 landbouwer.
Cornelis is overleden 18 juni 1939 in Smilde; Martha is overleden 8 oktober 1931 in Assen, wonende in Smilde.

Kinderen:

 1. Cornelis Offereins, geboren 3 juni 1883 in Bovensmilde (Smilde).
  Cornelis trouwt 18 maart 1910 in Sleen met Jannette Hesse, geboren 4 februari 1882 in Veendam, dochter van Antonie Hesse en Jantje Kolman.
  Cornelis, landbouwer, is overleden 7 december 1948 in Smilde; Jannette is overleden 25 november 1968 in Smilde.
 2. Alje Offereins, geboren 4 april 1884 in Bovensmilde (Smilde), overleden 10 april 1885 in Bovensmilde (Smilde).
 3. Fennechien Offereins, geboren 18 maart 1886 in Bovensmilde (Smilde), overleden 22 december 1951 in Veenwouden.
 4. Alje Offereins, geboren 18 september 1888 in Bovensmilde (Smilde).
  Alje trouwt 9 juni 1927 in Wildervank met Engelina Brouwer, geboren 30 juni 1894 in Wildervank.
  Alje is overleden 18 december 1981 in Assen; Engelina is overleden 5 oktober 1979 in Assen.
 5. Harm Offereins, geboren 31 mei 1891 in Bovensmilde (Smilde).
  Harm trouwt 16 november 1923 in Kampen met Anna Wilhelmina de Jong, geboren 28 juni 1900 in Kampen, dochter van Cornelis de Jong, (1896) boekdrukker, en Hermina Duitman.
  Harm is overleden 22 februari 1976 in Kampen; Anna Wilhelmina is overleden 22 februari 1976 in Kampen.
 6. Anne Offereins, geboren 21 februari 1896 in Bovensmilde (Smilde).
  Anne trouwt 18 augustus 1921 in Smilde met Mathilda Offringa, geboren 8 juni 1897 in Kloosterveen (Smilde), dochter van Rienk Pieters Offringa en Klaasje Jans Veenboer.
  Anne is overleden 9 september 1972 in Epe; Mathilda is overleden 29 september 1994 in Epe.

IVao Harm Offereins, geboren 19 maart 1862 in Kloosterveen (Assen), zoon van Annegien Janssens en Cornelis Offereins.
Harm, landbouwer, trouwt 18 febuari 1892 in Vries met Jantien Brouwer, geboren 24 oktober 1870 in Tynaarlo (Vries), dochter van Johannes Brouwer en Hillechien Janssen.
Harm, landbouwer, is overleden 15 december 1933 in Ter Aard (Vries); Jantien is overleden 5 juni 1925 in Ter Aard (Vries) (zie ook IIIm.6).
Zie ook: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.

Kinderen:

 1. Cornelis Offereins, geboren 13 juni 1892 in Ter Aard (Vries). Cornelis, landbouwer, is overleden 15 augustus 1917 in Ter Aard (Vries).
 2. Hillechien Offereins, geboren 18 februari 1894 in Ter Aard (Vries), overleden 16 oktober 1982 in Appelscha, begraven in Assen.
 3. Annechien Offereins, geboren 31 augustus 1895 in Ter Aard (Vries).
  Annechien trouwt 8 mei 1919 in Vries met Fokke Hessels, landbouwer, geboren 4 januari 1891 in Wapse (Diever), zoon van Klaas Hessels, landbouwer, en Hilligje Haveman.
  Annechien is overleden 31 mei 1980 in Assen; Fokke is overleden 25 februari 1975 in Assen.
 4. Johannes (Hans) Offereins, geboren 6 januari 1897 in Ter Aard (Vries). Hans, landbouwer, is overleden 13 mei 1966 in Assen.
 5. Cornelis Jacobus (Kobus) Offereins, geboren 27 april 1898 in Ter Aard (Vries).
  Kobus trouwt 3 oktober 1934 in Veendam met Hemmechiena (Giena) Bouman, geboren 4 april 1901 in Scheemda, dochter van Fokko Bouman, landbouwer, en Stoffiena Spitje.
  Cornelis Jacobus, bakker, is overleden 2 juli 1983 in Zeist; Hemmechiena is overleden 4 september 1974 in Hardenberg.
 6. Anna Offereins, geboren 11 april 1901 in Ter Aard (Vries), overleden 17 april 1955 in Vries, begraven in Assen.
 7. Jacoba Offereins, geboren 20 mei 1903 in Vries.
  Jacoba trouwt 30 april 1929 in Oosterhesselen met Berend Katerberg, geboren 26 september 1903 in Oosterhesselen, zoon van Hendrik Katerberg, landbouwer, en Marchje Elders.
  Jacoba is overleden 8 maart 1994 in Drayton; Berend, landbouwer, is overleden 6 januari 1982 in Drayton.
 8. Harm Offereins, geboren 16 juni 1905 in Ter Aard (Vries).
  Harm trouwt 28 april 1931 in Onstwedde met Grietje Siebring, geboren 20 januari 1908 in Oude Pekela, dochter van Albert Siebring, landbouwer, en Harmin Hilgenga.
  Harm, landbouwer, is overleden 30 januari 1981 in Ter Aard (Vries); Grietje is overleden 4 november 1971 in Ter Aard (Vries).
 9. Jantinus (Tinus) Offereins, geboren 2 oktober 1906 in Ter Aard (Vries).
  Tinus trouwt 11 mei 1933 in Diever met Arendina Wever, geboren 17 juni 1908 in Diever, dochter van Roelof Wever, landbouwer, en Frougje Vierhoven.
  Jantinus, aannemer, is overleden 4 februari 1968 in Ter Aard (Vries); Arendina is overleden 7 februari 1998 in Assen.
 10. Roelofje (Roelfien) Offereins, geboren 26 oktober 1910 in Ter Aard (Vries).
  Roelfien trouwt 19 april 1934 in Zweeloo met Berend Wiebing, geboren 21 september 1907 in Zweeloo, zoon van Roelof Wiebing, landbouwer, en Jantien Katerberg.
  Roelfien is overleden 1 augustus 1993 in Hardenberg; Berend, landbouwer, is overleden 19 januari 1959 in Meppen (Zweelo).
 11. Jans Offereins, geboren 17 april 1913 in Ter Aard (Vries).
  Jans trouwt 7 december 1939 in Vries met Grietje Eisses, geboren 19 april 1914 in Ter Aard (Vries), dochter van Jan Eisses, landbouwer, en Henderkien Hoeksema.
  Jans, rijksambtenaar, is overleden 4 september 2001 in Bilthoven; Grietje is overleden 3 december 1996 in Harderwijk.

IVap Jacoba Offereins, geboren 24 december 1864 in Kloosterveen (Assen), dochter van Annegien Janssen en Cornelis Offereins.
Jacoba trouwt 19 mei 1886 in Assen met Jan Koetsier, geboren 13 april 1860 in Assen, zoon van Jan Koetsier, vleeschhouwer, en Jantien Jansens.
Jan was 1887 koopman; 1890 winkelier.
Jacoba is overleden 22 april 1943 in Assen; Jan, winkelier, is overleden 21 augustus 1903 in Assen.

Kinderen:

 1. Jantje Koetsier, geboren 7 april 1887 in Assen.
  Jantje trouwt 21 november 1912 in Assen met Adam Ketel, geboren 21 december 1877, in een huis aan de Oosterstraat, in Steenwijk, zoon van Jacob Ketel, winkelier, en Teuntje Smit.
  Getuigen bij de geboorte-aangifte van Adam: Johan Ekhard Bos, 55, koopman; Stefanus Johannes Bos, 28, banketbakker.
 2. Cornelis Koetsier, geboren 3 april 1890 in Assen.
  Cornelis, ijzerhandelaar, trouwt 5 maart 1918 in Hengelo met Johanna Hendrika Zeggelt, geboren 3 juli 1893, in een huis aan de Oldenzaalschestraat, in Hengelo, dochter van Gerrit Zeggelt, kantoorbediende, en Maria Rusius.
  Cornelis is overleden 14 augustus 1980, begraven in Assen; Johanna Hendrika is overleden 26 mei 1973 in Assen.

IVaq Jans Offereins, geboren 18 februari 1868 in Kloosterveen (Assen), zoon van Annechien Janssen en Cornelis Cornelis Offereins.
Jans, landbouwer, trouwt 9 mei 1900 in Assen met Tietje Boerma, geboren 1 augustus 1872 in Kloosterveen (Assen), dochter van Siebe Boerma, landbouwer, en Geesjen Suir.
Jans was 1902, 1905 landbouwer.

Jans is overleden 31 augustus 1951 in Assen, wonende in Hoogeveen; Tietje is overleden 1 juli 1941 in Assen.

Kinderen:

 1. Cornelis Offereins, geboren 12 december 1902 in Kloosterveen (Assen).
  Cornelis trouwt 19 februari 1929 in Assen met Johanna C.M. Bosscha, geboren 29 juli 1905, dochter van Auke Bosscha en Annechien Sjoerdtje Balhuizen.
  Cornelis is overleden 28 september 1989 in Assen; Johanna is overleden 24 april 1971.
 2. Siebe Offereins, geboren 22 juni 1904 in Kloosterveen (Assen), overleden 7 mei 1905 in Koosterveen (Assen).
 3. Siebe Offereins, geboren 15 februari 1906 in Assen.
  Siebe trouwt 19 december 1929 in Vries met Jantien Fledderus, geboren 11 maart 1908 in Vries, dochter van Jan Fledderus en Geesje Dokter.
  Siebe is overleden 28 juni 1986 in Norg; Jantien is overleden 26 september 1988 in Assen.
 4. Lammert Offereins, geboren 27 september 1909 in Assen.
  Lammert trouwt in Assen met Johanna Boerma, dochter van Lubbertus Kornelis Boerma, (1914, 1948) landbouwer, en Anna Baas.
  Lammert is overleden 26 september 1984.

IVar Anne Offereins, geboren 14 januari 1871 in Kloosterveen (Assen) , zoon van Annechien Janssens en Kornelis Offereins.
Anne trouwt 13 april 1898 in Assen met Aaltien Koetsier, geboren 22 december 1868 in Assen, dochter van Jan Koetsier, spekslagter, en Jantien Janssen.
Anne was 1899 - 1912 landbouwer.

Anne is overleden 28 maart 1962 in Leeuwarden, begraven in Assen; Aaltien is overleden 5 februari 1951 in Assen.

Kinderen:

 1. Annechien (Annie) Offereins, geboren 2 maart 1899 in Koosterveen (Assen).
  Annie trouwt 20 mei 1941 in Assen met Roelof Groeneboer, deurwaarder, geboren 26 februari 1888 in Meppel, zoon van Roelof Groeneboer, schipper, en Femmigje Rodermond. Roelof was weduwnaar van Jantje Smallenbroek.
  Annie is overleden 24 augustus 1989 in Assen; Roelof is overleden 15 september 1965 in Assen.
 2. Jan Offereins, geboren 4 april 1900 in Kloosterveen (Assen).
  Jan trouwt 19 juni 1940 in Assen met Hillechien (Hilly) Hilgenga, geboren 17 mei 1909, dochter van Hendrik Hilgenga, (1907) bakker, en Anna Rosenboom.
  Jan is overleden 9 december 1955 in Assen; Hilly is overleden 8 december 1989 in Assen.
 3. Cornelis Offereins, geboren 4 mei 1901 in Kloosterveen (Assen).
  Cornelis trouwt in Roden met Anna Nederhoed, geboren in Groningen, dochter van Jannes Nederhoed, (brood)bakker, en Fenna Anna Henderika Mulder.
  Cornelis is overleden 9 juli 1973 in Heerenveen.
 4. Jantinus Offereins, geboren 9 oktober 1902 in Kloosterveen (Assen), overleden 19 oktober 1902 in Assen.
 5. Jantinus Offereins, geboren 10 januari 1904 in Assen.
  Jantinus trouwt 31 mei 1928 in Groningen met Geertje Bok, geboren 3 november 1906 in Groningen, dochter van Foeke Bok, (1897) diensknecht, en Elisabeth Reitsema, (1897) dienstmeid.
  Jantinus is overleden 16 maart 1977 in Waddinxveen; Geertje is overleden 18 augustus 1998 in Waddinxveen.
 6. Harm Offereins, geboren 23 maart 1905 in Assen.
  Harm trouwt 23 september 1937 in Assen met Egbertje Jentina van Wijk, geboren 18 maart 1915 in Assen, dochter van Jacob van Wijk en Roelofje Goor.
  Harm is overleden 3 april 2000 in Assen; Egbertje Jentina is overleden 28 oktober 1993 in Assen.
 7. Jan Cornelis Offereins, geboren 1 juli 1906 in Assen.
  Jan Cornelis trouwt in Veenendaal met Maria Margaretha (Marie) van Leeuwen, geboren in Veenendaal, dochter van Jan van Leeuwen en Marrigje Hamburg.
  Jan Cornelis is overleden 3 juni 1980 in Assen.
 8. Jantje Offerreins, geboren 15 december 1907 in Assen.
  Jantje trouwt 13 oktober 1933 met Pieter van der Meulen, geboren 18 maart 1909.
  Jantje is overleden 19 oktober 2001 in Drouwenerveen; Pieter is overleden 16 december 1986.
 9. Jacoba Offereins, geboren 3 september 1912 in Assen, overleden 5 december 1912 in Assen.

IIIn Jantien Janssen, geboren 24 september 1832 in Vries, dochter van Anna Barkhuis en Harm Janssen.
Jantien trouwt 13 mei 1858 in Smilde met Jannes Nuis, geboren 17 oktober 1833 in Smilde, zoon van Jan Nuis, veenbaas, en Grietje de Vries.
Jannes was 1859 - 1864 landbouwer.
Jannes, landbouwer, is overleden 15 mei 1875 in Ter Aard (Vries).

Kinderen:

 1. Jan Nuis, geboren 7 maart 1859 in Smilde, overleden 9 maart 1859 in Smilde.
 2. Anna Nuis, geboren 21 augustus 1860 in Smilde (zie IVas).
 3. Jan Nuis, geboren 11 november 1864 in Ter Aard (Vries). Jan, landbouwer, is overleden 2 maart 1887 in Ter Aard (Vries).

Jantien Janssen hertrouwt 23 november 1876 in Vries met Harm Janssen, (1853 - 1861) landbouwer, geboren 25 april 1823 in Ter Aard (Vries), zoon van Jan Janssen, landbouwer, en Aaltien Koops. Jantien was weduwe van Jannes Jans Nuis; Harm was weduwnaar van Jantien Santes.
Jantien is overleden 28 februari 1894 in Ter Aard (Vries); Harm is overleden 31 augustus 1905 in Bovensmilde (Smilde).

IVas Anna Nuis, geboren 21 augustus 1860 in Smilde, dochter van Jantje Jansen en Jannes Nuis.
Anna trouwt 7 mei 1890 in Vries met haar stiefbroer Jannes Janssen, geboren 15 januari 1853 in Vries, zoon van Harm Janssen, landbouwer, en Jantien Santes.
Jannes was 1891 - 1901 landbouwer.
Anna is overleden 8 februari 1912 in Ter Aard (Vries); Jannes, landbouwer, is overleden 13 maart 1920 in Ter Aard (Vries).

Kinderen:

 1. Harm Jansen, geboren 13 janari 1891 in Ter Aard (Vries).
  Harm trouwt 22 mei 1918 in Assen met Jentina Timmerman, geboren 19 januari 1884 in Wittelte (Diever), dochter van Jan Timmerman, landbouwer, en Jentje Westerhof.
  Jentina is overleden 19 december 1918 in Vries.
  Harm Janssen hertrouwt 26 juni 1920 in Diever met Harmina Timmerman, geboren 25 september 1892 in Wapse (Diever), dochter van Jacob Timmerman, landbouwer, en Grietje Moes. Harm was weduwnaar van Jentina Timmerman.
  Harm, landbouwer, is overleden 1 januari 1955, begraven in Assen; Harmina is overleden 15 november 1984 in Vries, begraven in Assen.
 2. Jantje Janssen, geboren 1 maart 1892 in Ter Aard (Vries), overleden 20 september 1962, begraven in Assen.
 3. Jantina Janssens, geboren 11 augustus 1893 in Ter Aard (Vries).
  Jantina trouwt 28 april 1922 in Beilen met Jan Gils, geboren 15 november 1896 in Holthe (Beilen), zoon van Harm Gils, landbouwer, en Lammigje Reinink.
  Jantina is overleden 10 maart 1974 in Assen; Jan, landbouwer, is overleden 2 maart 1988 in Vries.
  Zie ook: Kasper Gils & Grietien.
 4. Jansje Janssens, geboren 9 september 1895 in Ter Aard (Vries).
  Jansje trouwt 21 april 1922 in Westerbork met Arend Smit, geboren 27 mei 1895 in Orvelte (Westerbork), zoon van Jan Smit , landbouwer, en Grietje Enting.
  Jansje is overleden 4 november 1967, begraven in Vries; Arend, landbouwer, is overleden 16 oktober 1977, begraven in Vries.
 5. Willemtien Janssen, geboren 11 februari 1897 in Ter Aard (Vries).
  Willemtien trouwt 2 april 1919 in Assen met Roelof Arends, geboren 2 september 1893 in Lieveren (Roden), zoon van Jacob Arends, landbouwer, en Roelfien Papenborg.
  Willemtien is overleden 27 april 1980; Roelof, landbouwer, is overleden 9 april 1939 in Assen, wonende in Vries.
  Zie verder: Evert Berends & Ike Jans.
 6. Janna Janssen, geboren 9 april 1899 in Ter Aard (Vries), overleden 24 april 1900 in Ter Aard (Vries).
 7. Jannes Janssen, geboren 9 maart 1901 in Ter Aard (Vries).
  Jannes trouwt met Anje Jeltina Braaksma, geboren 23 februari 1909 in Groningen.
  Jannes, predikant, is overleden 25 februari 1966 in Drachten, begraven in Opende (Grootegast); Anje Jeltina is overleden 7 november 1993 in Groningen, begraven in Opende (Grootegast).

IIIo Jannes Janssen, geboren 25 juli 1834 in Vries, zoon van Anna Barkhuis en Harm Janssen.
Jannes, landbouwer, trouwt 26 mei 1866 in Vries met Lutgertien Brouwer, geboren 22 mei 1848 in Anderen (Anloo), dochter van Harm Jan Brouwer, landbouwer, en Lutgertien Mulder.
Getuigen bij dit huwelijk:
Harm Janssen, 29, landbouwer in Loon (Assen), broer bruidegom;
Johannes Brouwer, 42, landbouwer in Tynaarlo (Vries), oom bruid;
Egbert Brouwer, 31, landbouwer in Tynaarnlo (Vries), oom bruid.
Ten tijde van dit huwelijk woonde Jannes in Ter Aard (Vries), en Lutgertien in Tynaarlo (Vries). Haar ouders waren toen  al overleden. Haar grootvader, Roelof Kars Brouwer, was bij het huwelijk aanwezig.
Jannes, landbouwer, is overleden 21 juni 1898 in Ter Aard (Vries); Lutgertien is overleden 9 maart 1918 in Ter Aard (Vries).
Zie ook: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.

Kinderen:

 1. Anna Janssen, geboren 30 juli 1867 in Ter Aard (Vries) (zie IVat).
 2. Henderika Janssen, geboren 25 maart 1870 in Ter Aard (Vries).
  Henderika trouwt 30 april 1896 in Vries met Jakob Kuiper, geboren 16 februari 1870 in Hooghalen (Beilen), zoon van Hendrik Kuiper, landbouwer, en Hendrikje Timmerman.
  Jakob was 1897 landbouwer.
  Henderika is overleden 5 november 1956 in Beilen; Jacob is overleden 31 januari 1955 in Beilen.
  Kinderen:
  a. Hendrik Kuiper, geboren 16 februari 1897 in Wapse (Diever).
 3. Harm Jan Janssen, geboren 17 augustus 1872 in Ter Aard (Vries) (zie IVav).
 4. Harm Janssen, geboren 17 augustus 1872 in Ter Aard (Vries) (zie IVaw).
 5. Roelf Kars Janssens, geboren 6 juli 1875 in Ter Aard (Vries).
  Roelof Kars trouwt 14 januari 1921 in Beilen met Hindrikje Lunshof, geboren 26 januari 1879 in Anreep (Assen), dochter van Lambertus Lunshof, landbouwer, en Margje Reinink. Hendrikje was weduwe van Roelof Vos.
  Roelof Kars is overleden 3 september 1948 in Beilen; Hindrikje is overleden 8 augustus 1968 in Beilen.
 6. Jan Janssen, geboren 7 juni 1878 wijk B nr 137 in Ter Aard (Vries) (zie IVay).
 7. Hillechien Jansen, geboren 7 augustus 1881 in Ter Aard (Vries).
  Hillechien trouwt 8 mei 1915 in Vries met Fokke Hessels, landbouwer, geboren 30 maart 1879 in Wapse (Diever), zoon van Jan Hessels, landbouwer, en Jantje Haveman.
  Hillechien is overleden 14 januari 1975 in Zuidlaren; Fokke, arbeider, is overleden 3 september 1936 in Beilen.
 8. Lutgerdiena Janssen, geboren 28 februari 1884 in Ter Aard (Vries), overleden 1 februari 1919 in Ter Aard (Vries).
 9. Anne Janssen, geboren 23 november 1886 in Ter Aard (Vries), overleden 15 december 1888 in Ter Aard (Vries).
 10. Anne Jansen, geboren 11 mei 1890 in Vries.
  Anne trouwt 8 mei 1918 in Assen met Feijchien Janssens, geboren 12 februari 1892 in Hijkersmilde (Smilde), dochter van Roelof Janssens, koopman, en Geesje Hovingh.
  Anne is overleden 21 januari 1974 in Vries; Fijchien is overleden 9 juli 1970.

IVat Anna Janssen, geboren 30 juli 1867 in Ter Aard (Vries), dochter van Jannes Janssen en Lutgertien Brouwer.
Anna Jansen trouwt 30 april 1891 in Vries met Albert Vrieling, geboren 10 maart 1861 in Haren, zoon van Gerrit Vrieling en Luike van Dijken.
Albert was 1915 - 1920 landbouwer.
Anna is overleden 27 juli 1944 in Haren; Albert is overleden 28 oktober 1943 in Haren.

Kinderen:

 1. Lutgerdiena Vrieling, geboren 11 februari 1892 in Haren.
  Lutgerdiena, wonende in Haren, trouwt 29 april 1920 in Borger met Lukas Kamps, landbouwer, wonende in Westdorp (Borger), geboren 21 december 1891 in Haren, zoon van Hindrik Kamps, (1920) landbouwer, en Geertje Vrieling.
  Lutgerdiena is overleden 30 januari 1947 in Eesergroen (Borger); Lukas is overleden op 2 februari 1982 in Borger.
 2. Luiktje Vrieling, geboren 11 september 1894 in Haren.
  Luiktje trouwt 5 februari 1915 in Haren met Roelf Rademaker, tuinman, geboren 13 december 1891 in Schipborg (Anloo), zoon van Roelf Rademaker, landbouwer, en Hendrikje van Bergen.
  Luiktje is overleden 15 september 1971 in Haren; Roelf is overleden 13 mei 1969 in Haren.
  Zie ook: Pouwel Datema & Jantje Barkman.
 3. Gerrit Vrieling, geboren 26 oktober 1896 in Haren.
  Gerrit trouwt 9 mei 1924 in Haren met Jantje Veening, geboren 1 juni 1894 in Haren.
  Gerrit is overleden 6 maart 1985 in Haren; Jantje is overleden 7 juli 1981 in Haren.
 4. Jannes Vrieling, geboren 30 auguustus 1899 in Haren.
  Jannes trouwt 15 mei 1946 in Dedemsvaart met Jantje Vrieling, geboren 8 maart 1910 in Dedemsvaart.
  Jannes is overleden 29 juni 1984 in Haren; Jantje is overleden 18 oktober 1982 in Haren.
 5. Fennechien Vrieling, geboren 5 maart 1902 in Haren, overleden 8 oktober 1914 in Haren.
 6. Harm Vrieling, geboren 27 september 1904 in Haren.
  Harm trouwt 11 mei 1934 in Haren met Johanna Onnes, geboren 8 november 1902 in Haren, dochter van Onno Onnes, (1898) arbeider, en Grietje Niewold.
  Harm is overleden 23 april 1986 in Haren; Johanna is overleden 2 november 1991 in Haren.
 7. Henderika Vrieling, geboren 12 juli 1907 in Haren.
  Henderika trouwt 3 mei 1929 in Haren met Hendrik Lok, landbouwer, geboren 6 juni 1904 in Haren.
  Henderika is overleden 2 september 1995 in Haren; Hendrik is overleden 25 december 1985 in Haren.

IVav Harm Jan Janssen, geboren 17 augustus 1872 in Ter Aard (Vries), zoon van Jannes Janssen en Lutgertien Brouwer.
Harm Jan, landbouwer, trouwt 9 mei 1900 in Assen met Jantje Nijmeijer, geboren 4 december 1877 in Anreep (Assen), dochter van Berend Nijmeijer, landbouwer, en Roelfien Lunshof.
Harm Jan is overleden 17 september 1953 in Anreep (Assen); Jantje is overleden 27 maart 1920 in Anreep (Assen).
Zie ook: Hindrik Alberts (Koops) & Gebbegien Luichies.

Kinderen:

 1. Lutgerdina Janssen, geboren 1 februari 1901 in Anreep (Assen).
  Lutgerdina trouwt 17 mei 1922 in Assen met Lucas Janssens, melkventer, geboren 29 december 1896 in Hijkersmilde (Smilde), zoon van Roelof Janssens, koopman, en Geesje Hoving.
  Lutgerdina is overleden in Assen; Lucas, melkventer, is overleden 7 september 1944 in Assen.
  Kinderen:
  a. Geesje Janssens, geboren 8 april 1923 in Assen.
  b. Harm Jan Janssens, geboren 15 april 1925 in Assen.
  c. Jantje Janssens, geboren 13 oktober 1928 in Assen.
 2. Roelfje Janssen, geboren 26 september 1902 in Anreep (Assen), overleden 26 april 1934 in Anreep (Assen).
 3. Jansje Janssen, geboren 28 februari 1904 in Anreep (Assen).
  Jansje vertrek 12 mei 1926 naar Westerbork, Kluivingveld.
  Jansje trouwt met Hendrik Nederhoed, geboren 8 december 1902 in Westerbork, zoon van Lambert Nederhoed, landbouwer, en Aaltien Oldengarm.
  Jansje is overleden in Westerbork; Hendrik is overleden in Westerbork.
 4. Berend Janssen, geboren 29 juni 1905 in Anreep (Assen).
  Berend trouwt 9 mei 1933 in Borger met Geessien Oldengarm, geboren in Borger, dochter van Harm Oldengarm en Grietje Kuiper.
  Berend is overleden 14 maart 1960 in Borger; Geessien is overleden in Hoogeveen.
 5. Jannes Janssen, geboren 15 november 1906 in Anreep (Assen).
  Jannes vertrekt 7 augustus 1925 naar Ermelo, "Veldwijk".
  Jannes is overleden in Zuidlaren.
 6. Roelof Janssen, geboren 14 augustus 1908 in Anreep (Assen).
  Roelof trouwt 12 juni 1934 in Assen met Feinje van der Velde.
 7. Harm Janssen, geboren 17 december 1910 in Anreep (Assen), overleden 19 april 1983 in Assen.
 8. Harm Jans Janssen, geboren 14 maart 1913 in Anreep (Assen).
  Harm Jan trouwt in Westerbork met Klazina Enting, geboren in Westerbork, dochter van Arend Enting en Jantje Hogenkamp.
  Harm Jan is overleden in Assen; Klazina is overleden in Assen.
 9. Gebinus Jantinus Janssen, geboren 19 december 1915 in Anreep (Assen).
  Gebinus Jantinus trouwt met Jannetje Langemaat, geboren in Barneveld.
 10. Anna Janssen, geboren 16 januari 1918 in Anreep (Assen), overleden 18 juni 1935 in Anreep (Assen).

IVaw Harm Janssen, geboren 17 augustus 1872 in Ter Aard (Vries), zoon van Jannes Janssen en Lutgertien Brouwer.
Harm, landbouwer, trouwt 25 mei 1904 in Assen met Gebbina Nijmeijer, geboren 2 januari 1881 in Duurze (Rolde), dochter van Markus Nijmeijer, (1873 - 1928) landbouwer, en Roelfien Smeenge.
Harm, landbouwer, is overleden 14 december 1928 in Ter Aard (Vries); Gebbina is overleden 21 februari 1964 in Ter Aard (Vries).
Zie ook: Hindrik Alberts (Koops) & Gebbegien Luichies.

Bron nakomelingen van Harm Janssen & Gebbina Nijmeijer: Harry Janssen (zie Vbf.1).

Kinderen:

 1. Jannes Janssen, geboren 22 maart 1905 in Vries.
  Jannes, landbouwer, trouwt 16 mei 1935 met Berendiena Eisses, geboren 5 juli 1911 in Ter Aard (Vries), dochter van Jannes Eisses, landbouwer, en Henderkien Hoeksema.
  Jannes is overleden 20 november 1986 in Assen, Berendiena is overleden 22 juli 1989 in Assen.
 2. Markus Janssen, geboren 22 maart 1905 in Vries.
  Markus trouwt met Hendrikje Huijing, geboren 25 april 1907 in Borger, dochter van Jan Huijing, landbouwer, en Jantien Meijering, landbouwersche.
  Markus was 1934 reiziger.
  Henderkien is overleden 26 maart 1952 in Assen.
  Markus Janssen hertrouwt 9 oktober 1953 in Assen met Grietje Meints, geboren 7 juni 1912 in Smilde. Markus was weduwnaar van Hendrikje Huijing.
  Markus is overleden 31 mei 1982 in Assen; Grietje is overleden 8 januari 1993 in Assen.
 3. Harm Jan Janssen, geboren 10 juni 1906 in Vries, overleden 27 mei 1907 in Vries.
 4. Roelof Janssen, geboren 14 juli 1907 in Vries.
  Roelof, landbouwer, trouwt 4 juni 1942 in Vries met Annie Janssen, geboren 31 juli 1916 in Vries, dochter van Jannes Janssen, landbouwer, en Siberdina Jager.
  Roelof is overleden 23 mei 1993 in Assen (zie ook IVbi.1).
 5. Lutgertien Janssen, geboren 21 december 1909 in Vries.
  Lutgertien trouwt 14 mei 1936 in Vries met Arent Trip, geboren 29 juli 1909 in Emmen, zoon van Geert Trip en Maria Bruinewoud.
  Lutgertien is overleden 11 oktober 1995 in Klazienaveen; Arent is overleden 24 februari 1988 in Klazienaveen.
 6. Harm Jan Janssen, geboren 1 juli 1912 in Vries, overleden 1 maart 1916 in Vries.
 7. Roelfien Janssen, geboren 2 september 1914 in Vries.
  Roelfien trouwt 14 mei 1936 met Albert Kuiper, geboren 17 september 1912.
  Albert is overleden 18 augsutus 1981.
 8. Roelf Kars Janssen, geboren 28 augustus 1915 in Vries (zie Vbf).
 9. Lammina Janssen, geboren 19 april 1918 in Vries.
  Lammina trouwt 16 mei 1941 in Vries met Hielke Mulder, geboren 2 april 1916 in Smilde, zoon van Wietze Mulder en Cornelia Janssen.
  Hielke was 1914 landbouwer.
  Hielke is overleden 6 juli 2001 in Edmonton (Alberta; Canada).
 10. Harm Janssen, geboren 17 augustus 1919 in Vries.
  Harm, landbouwer, trouwt 25 september 1942 in Beilen met Fenna Gerritdina Schutten, geboren 25 oktober 1919 in Oud Schoonebeek.
  Fenna Gerritdina is overleden 21 november 1999 in Beilen.
 11. Willemtien Janssen, geboren 15 juni 1922 in Vries.
  Willemtien trouwt 12 december 1945 met Albert Boerma, geboren 9 februari 1920 in Assen.

Vbf Roelf Kars Janssen, geboren 28 augustus 1915 in Vries, zoon van Harm Janssen en Gebbina Nijmeijer.
Roelf Kars, landbouwer, trouwt 6 april 1944 in Assen met Trientje Sturing, geboren 19 mei 1917 in Assen, dochter van Jakob Sturing, timmerman, en Antje Bos.
Roelf Kars is overleden 26 juli 1985 in Vries; Trientje is overleden 10 november 1995 in Vries.

Zie voor verdere nakomelingen van Roelf Kars Janssen & Trientje Sturing: Parenteel van Jan STURING.

Kinderen:

 1. Harm (Harry) Janssen, geboren 27 december 1944 in Vries.
  Harry trouwt 2 februari 1968 in Staphorst met Beertje (Bea) Korterink, geboren 4 juni 1946 in Staphorst, dochter van Jan Korterink en Aaltje Mussche.
 2. Jacob (Jaap) Janssen, geboren 1 juni 1946 in Vries.
  Jacob trouwt 24 oktober 1969 in Oldehove met Martha Cruiming, geboren 2 juli 1950 in Oldenhove, dochter van Jannes Cruiming en Tjitske van der Molen.
  Jacob is overleden 21 maart 1997 in Vries.
 3. Gebbina Janssen, geboren 20 augustus 1947 in Vries.
  Gebbina trouwt 5 november 1971 in Staphorst met Arend Buitenhuis, geboren 24 februari 1947 in Staphorst, zoon van Hendrik Buitenhuis en Femmigje Spijker.
 4. Hendrik Jacob Janssen, geboren 23 oktober 1948 in Vries.
  Hendrik Jacob trouwt 30 juli 1976 in Vlagtwedde met Janny Mellema, geboren 4 oktober 1954 in Vlagtwedde, dochter van Mettienus Mellema en Hinderkien Moorlag.
 5. Jannes Janssen, geboren 9 juli 1950 in Vries.
  Jannes trouwt 10 maart 1972 in Drachten met Fennegien Geertje Beuving, geboren 13 juli 1953 in Enschede, dochter van Leendert Beuving en Maria Rijpstra.
 6. Markus Hendrik Janssen, geboren 11 september 1951 in Vries.
  Markus Hendrik trouwt 14 november 1975 in Assen met Margretha Wilhelmina Elsiena Knap, geboren 11 mei 1959 in Assen, dochter van Willem Knap en Elsiena Staal.
 7. Anton Janssen, geboren 8 april 1953 in Vries, overleden 17 april 1953 in Groningen.
 8. Antina Janssen, geboren 29 april 1954 in Vries.
  Antina trouwt 11 februari 1978 in Smithers (British Columbia; Canada) met Werner Sieber, geboren 14 januari 1945 in Bern (Zwitserland), zoon van Fritz Sieber en Erna Sieber.
  Werner is overleden 8 april 1978 in Smithers (British Columbia; Canada).
  Antina Janssen hertrouwt 21 maart 1986 in Kentwood (Michigan; Canada) met Wayne Howard Chase, geboren 27 september 1959 in Tokyo (Japan), zoon van Howard Manley Chase en Doris Jean Benson.
 9. Betsy Janssen, geboren 6 oktober 1955 in Vries.
 10. Lutgerdina (Ineke) Janssen, geboren 14 juli 1957 in Vries.
  Ineke trouwt 25 februari 1977 in Vries met Tjeerd Baron, geboren 12 september 1955 in Smallingerland, zoon van Bertus Baron en Aurelia van der Meulen.
 11. Anton Janssen, geboren 30 september 1958 in Vries.
  Anton trouwt 28 maart 1980 in Assen met Aaltje Bouwers, geboren 20 september 1959, dochter van Teunis Bouwers en Grietje Alkema.
 12. Roelof Anne Janssen, geboren 21 augustus 1960 in Vries.
  Roelof Anne trouwt 3 oktober 1992 in Brantford (Ontario; Canada) met Theresa Evelyn Bootsma, geboren 6 maart 1966 in Hamilton (Ontorio; Canada), dochter van Hinne Bootsma en Paulina Margaretha Rustenburg.

IVay Jan Janssen, geboren 7 juni 1878 in Ter Aard (Vries), zoon van Jannes Janssen en Lutgertien Brouwer.
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jan Smeenge, 61, landbouwer, wonende in Vries; Jan Brouwer, 62, landbouwer, wonende in Yde (Vries).
Jan trouwt 6 mei 1908 in Assen met Hillegien Hoving, geboren 18 januari 1876 in Noordbarge (Emmen), dochter van Willem Hoving, landbouwer, en Janna Joling.
(Aanvankelijk woonde het echtpaar op een boerderij in Zeijerveen. Deze boerderij werd nadien bewoond door een zoon (Jannes Janssen) en kleinzoon (Jan Janssen) van het echtpaar.)
Jannes, landbouwer, is overleden 6 maart 1971 in Assen; Hilligien is overleden 25 oktober 1952 in Assen.

Bron nakomelingen van Jan Janssen & Hillegien Hoving: Marinus van de Velde.

Kinderen:

 1. Lutgerdina Janssen, geboren 17 maart 1909 in Zeijerveen (Vries).
  Lutgerdina trouwt 28 mei 1931 in Assen met Roelof Joling, landbouwer, geboren 13 februari 1902 in Schieven (Assen), zoon van Lambert Joling, landbouwer, en Jantje Bonnen.
  Roelof was 1940, 1944 landbouwer.
  Lutgerdina is overleden 24 juni 1989 in Groningen;
  Roelof is overleden 2 februari 1985 in Assen.
 2. Janna Janssen, geboren 5 mei 1912 in Zeijerveen (Vries).
  Janna trouwt 28 mei 1942 in Vries met Jans Vedelaar, landbouwer, geboren 22 september 1909 in Borger, zoon van Geert Vedelaar, landbouwer, en Hilligje Truin.
  Janna is overleden 18 september 1994 in Emmeloord; Jans is overleden 18 augustus 1980 in Emmeloord.
 3. Anna Janssen, geboren 5 mei 1912 in Zeijerveen (Vries), overleden 22 februari 2003 in Assen.
 4. Wilhelmina Janssen, geboren 16 mei 1913 in Zeijerveen (Vries), overleden 5 juni 1900 in Assen.
 5. Jannes Janssen, geboren 8 maart 1915 in Zeijerveen (Vries).
  Jannes trouwt in Emmen met Swopkje Louisa Omvlee, geboren in Emmen, dochter van Jan Omvlee, (1928) molenaar, en Jacoba Maria Bekhuis.
  Jannes is overleden 2 juli 1990 in Assen.

IIIp Harm Janssen, geboren 22 mei 1836 in Vries, zoon van Anna Barkhuis en Harm Janssen.
Harm, landbouwer, trouwt 13 mei 1863 in Assen met Jantje Weersing, geboren 2 juli 1840 in Loon (Assen), dochter van Jan Weersing en Trijntien Boelens.
Harm, landbouwer, is overleden 26 september 1894 in Loon (Assen); Jantje is overleden 15 juli 1890 in Loon (Assen).
Zie ook: Jan Jans Weersing & Jantien Roelofs.

Kinderen:

 1. Anna Janssen, geboren 19 februari 1864 in Assen.
  Anna trouwt 25 november 1896 in Assen met Jan Witte, boerenknecht, geboren 11 oktober 1873 in Beilen, zoon van Gerrit Witte, schoenmaker, en Janna Santing.
  Anna is overleden 24 november 1952 in Zeijerveen (Vries), begraven in Assen; Jan is overleden 8 augustus 1947 in Zeijerveen (Vries), begraven in Assen
 2. Jan Janssens, geboren 26 november 1865 in Loon (Assen) (zie IVbc).

IVbc Jan Janssens, geboren 26 november 1865 in Loon (Assen), zoon van Harm Janssens en Jantje Weersing.
Jan, landbouwer, trouwt 25 november 1896 in Assen met Roelfien Nijmeijer, geboren 18 januari 1874 in Anreep (Assen), dochter van Markus Nijmeijer, landbouwer, en Roelfien Smeenge.
Jan en Roelfien woonden eerst in Zeijerveen (Vries); 9 mei 1908 Teraardseweg 7 in Assen.
Jan is overleden 29 november 1960 in Vries, begraven in Assen; Roelfien is overleden 14 juni 1951 in Assen.
Zie ook: Hindrik Alberts (Koops) & Gebbegien Luichies.

Kinderen:

 1. Harm Janssens, geboren 12 maart 1898 in Zeijerveen (Vries).
  Harm trouwt 24 mei 1923 met Anna Theodora Dijkstra, geboren 14 maart 1888 in Kloosterveen (Assen), dochter van Harmen Dijkstra, gruttersknecht, en Peterolina Christina Hendrika Hofsteenge. 
  Harm, landbouwer, is overleden 10 september 1986 in Assen; Anna Theodora is overleden 12 juli 1991 in Assen.
 2. Markus Janssens, geboren 7 november 1899 in Zeijerveen (Vries).
  Markus vertrekt 10 oktober 1920 naar Kampen.
  Markus trouwt 14 april 1926 in Middelstum met Mettha Tunna Frieling, geboren 13 februari 1903 in Middelstum, dochter van Pieter Frieling en Anna Sijtsema.
  Markus, predikant, is overleden 27 juli 1992 in Zuidwolde; Mettha Tunna is overleden 20 juli 1960 in Hardenberg.
 3. Jan Janssens, geboren 5 januari 1901 in Zeijerveen (Vries).
  Jan vertrekt 13 juni 1913 naar Vries en woont dan bij Jan Witte en Anna Janssens (zijn nicht) (zie IIIp.1).
  Jan trouwt 13 mei 1925 in Beilen met Jantje Stadman, geboren 3 augustus 1901 in Hijken (Beilen), dochter van Roelof Stadman, arbeider, en Willemtje Seubring.
  Jan, bedrijfsleider boerderij Dennenrode in Hooghalen, is overleden 24 januari 1971 in Assen; Jantje is overleden 16 april 1971 in Assen.
 4. Roelof Janssens, geboren 2 september 1902 in Zeijerveen (Vries).
  Roelf is eerst bakker bij Berend Nicolai, Molenweg 48a in Assen; daarna reiziger.
  Roelof trouwt 11 november 1925 met Jantje Sturing, geboren 22 juni 1903, dochter van Jan Sturing, (1921) landbouwer, en Hendrikje Schans.
  Roelof is overleden 7 mei 1990 in Zwolle; Jantje is overleden 15 mei 1983 in Zwolle.
 5. Anne Janssens, geboren 2 januari 1904 in Vries.
  Anne trouwt 2 april 1930 in Vries met Femmechien Boers, geboren 21 oktober 1904.
  Anne en Femmechien emigreerden 1949 naar Canada.
  Anne is overleden 2 januari 1990 in Canada; Femmechien is overleden 12 augustus 1988 in Canada.
 6. Jantje Janssens, geboren 20 maart 1905 in Vries.
  Jantje trouwt 6 mei 1936 in Vries met Evert Luchies, geboren 12 december 1906 in Klazinaveen (Emmen), arbeider.
  Jantje is overleden 9 januari 1994 in Assen; Evert is overleden 16 oktober 1990 in Assen.
 7. Jan Smeenk Janssens, geboren 14 november 1908 in Assen.
  Jan Smeenk trouwt 1932 met de 27-jarige Fenny de Jong, geboren 1904.
 8. Lambertus Janssens, geboren 30 april 1912 in Assen.
  Lambertus, landbouwer, trouwt 1935 in Aduard met Jantje van der Veen, geboren 7 februari 1911 in Aduard, dochter van Gerlof van der Veen, (1903) arbeider, en Ietje Bos, (1903) dienstmeid.
  Lambertus is overleden in 2005; J
  antje is overleden 27 december 1991 in Westerbork.
 9. Roelofje Janssens, geboren 5 november 1914 in Assen.
  Roelofje trouwt 1936 in Assen met Willem Breemhaar, geboren 9 september 1912 in Assen.
  Roelofje (Roely) is overleden 11 juli 2006 in Kingsville; Willem (William) is overleden 21 maart 1999 in Kingsville.
 10. Jan Witte Janssens, geboren 6 januari 1917 in Assen.
  Jan Witte trouwt 1940 in Assen met de 22-jarige Geesje Schutten, geboren c 1918 in Schoonebeek.
  Jan Witte is overleden 1 januari 1949 in Sarnia (Ontario; Canada).

IIIq Jan Janssen, geboren 10 november 1843 in Ter Aard (Vries), zoon van Anna Barkhuis en Harm Janssen.
Jan Jansen, landbouwer in Ter Aard (Vries) trouwt 20 april 1871 in Ooststellingwerf met Jacobje Hendriks Reinders, geboren 21 juni 1844 in Ooststellingwerf, dochter van Hendrik Jan Reinders en Aukjen Aukes de Boer.
Jan was 1872 - 1915 landbouwer.
Jan is overleden 29 november 1935 in Ter Aard (Vries); Jakobje is overleden 10 november 1915 in Ter Aard (Vries).

Kinderen:

 1. Anna Janssen, geboren 15 januari 1872 in Ter Aard (Vries) (zie IVbd).
 2. Hendrik Janssen, geboren 8 november 1873 in Ter Aard (Vries) (zie IVbe).
 3. Harm Janssen, geboren 29 november 1875 in Ter Aard (Vries).
  Harm trouwt 20 mei 1903 in Assen met Jantje Hovingh, geboren 22 mei 1878 in Hijkersmilde (Smilde), dochter van Lucas Hovingh, schipper, en Fijchien Eleveld.
  Harm was 1905 bakker; 1912 koopman; 1924 bakker.
  Harm, bakker, is overleden 12 december 1935 in Assen.
 4. Jan Janssen, geboren 17 september 1878 in Ter Aard (Vries).
  Jan trouwt 19 juni 1912 in Assen met Trientje Klasen, geboren 15 februari 1888 in Rhee (Vries), dochter van Geert Klasen, (1888) arbeider, (1918) landbouwer, en Henderkien Trip.
  Trientje is overleden 17 februari 1918 in Ter Aard (Vries).
  Jan Janssen, landbouwer, hertrouwt 31 juli 1919 in Hoogkerk met Aaltje Oosterhoff, geboren 18 december 1889 in Hoogkerk, dochter van Pieter Oosterhoff, (1883 - 1908) landbouwer, en Liefke Medema. Jan was weduwnaar van Trientje Klasen.
  Jan is overleden 9 november 1970 in Vries; Aaltje is overleden 26 juni 1973.
 5. Jannes Janssen, geboren 3 november 1880 in Ter Aard (Vries) (zie IVbi).
 6. Aukje Janssen, geboren 29 september 1883 in Assen.
  Aukje trouwt 7 augustus 1912 in Assen met Hendrik van Engen, geboren 29 september 1883 in Steendijk (Assen), zoon van Jan van Engen, landbouwer, en Willemtien Paas.
  Aukje is overleden 21 december 1912 in Assen.
  (Hendrik van Engen, brievenbesteller, hertrouwt 30 mei 1915 in Groningen met Wemelina Klugkist, geboren 10 juni 1883 in Bedum, dochter van Siewert Klugkist, (1872) pelmolenaar, en Martje Eisinga. Hendrik was weduwnaar van Aukje Janssen.)

IVbd Anna Janssen, geboren 15 januari 1872 in Ter Aard (Vries), dochter van Jan Janssen en Jacobje Hendriks Reinders.
Anna trouwt 8 mei 1901 in Assen met Roelof Menkveld, wagenmaker, geboren 30 augustus 1870 in Assen, zoon van Jan Willem Menkveld. wagenmaker, en Geertje Spier.
Anna is overleden 29 november 1910 in Assen; Roelof is overleden 4 januari 1948 in Putten.
(Roelof Menkveld, wagenmaker, hertrouwt 12 februari 1913 in Assen met Trientje Doornbos, geboren 14 oktober 1884 in Ten Boer, dochter van Hendrik Doornbos, dagloner, en Barbera Westerhoff, dagloonster. Roelof was weduwnaar van Anna Janssen.
Trientje is overleden 1 september 1962 in Putten.)

Kinderen:

 1. Geertje Menkveld, geboren 26 maart 1902 in Assen.
  Geertje trouwt 18 oktober 1929 in Assen met Meint van Kuiken, magazijnmeester, geboren 21 maart 1901 in Leens, zoon van Meint van Kuiken, (1900) daglooner, en Harmanna Borgers.
  Geertje is overleden 29 juli 1965 in Ermelo; Meint is overleden 25 augustus 1966 in Ermelo.
 2. Jacoba Menkveld, geboren 5 november 1903 in Assen.
  Jacoba trouwt 5 augustus 1929 in Assen met Jan Smit, garagehouder, geboren 22 juli 1900 in Zwartsluis, zoon van Jakob Smit, (1898) grofsmid, en Jantje Visscher.
  Jacoba is overleden 26 mei 1962 in Zwartsluis; Jan is overleden 18 januari 1979 in Zwartsluis.
  (Jan Smit hertrouwt 19 maart 1964 in Putten met zijn schoonzus Aukje Menkveld, geboren 8 augustus 1907 in Assen (zie IVbd.4).)
 3. Grietje Menkveld, geboren 30 juli 1905 in Assen.
  Grietje trouwt 5 juni 1930 in Assen met Roelof Brink, geboren 17 juli 1905 in Assen, fabrikant, zoon van Reint Brink, rijwiel- en ijzerwarenhandel, en Marchien Koops.
  Roelof is overleden 2 september 1984 in Staphorst.
 4. Aukje Menkveld, geboren 8 augustus 1907 in Assen.
  Aukje, vroedvrouw, trouwt 19 maart 1964 in Putten met haar zwager Jan Smit, garagehouder, geboren 22 juli 1900 in Zwartsluis, zoon van Jakob Smit, (1898) grofsmid, en Jantje Visscher. Jan was weduwnaar van Jacoba Menkveld (zie IVbd.2).

IVbe Hendrik Janssen, geboren 8 november 1873 in Ter Aard (Vries), zoon van Jan Janssen en Jakobje Hendriks Reinders.
Hendrik, landbouwer, trouwt 6 juni 1900 in Assen met Jansje Hovingh, geboren 15 juni 1873 in Smilde, dochter van Lukas Hovingh, schipper, en Fijchien Eleveld.
Hendrik is overleden 31 januari 1957, begraven in Assen; Jansje is overleden 20 juli 1950 in Assen, wonende in Vries, begraven in Assen.

Kinderen:

 1. Jan Janssen, geboren 27 maart 1901 in Zeijerveen (Vries).
  Jan trouwt 12 november 1925 in Vries met Klaasje Schoon, geboren 25 mei 1901 in Broek op Langedijk, dochter van Pieter Schoon en Jantje Tromp.
  Jan is overleden 1 maart 1992 in Assen; Klaasje is overleden 13 november 1999 in een verzorgingstehuis in Den Haag.
  Zie ook: Jan de Wilde.

IVbi Jannes Janssen, geboren 3 november 1880 in Ter Aard (Vries), zoon van Jan Janssen en Jacobje Hendrik Reinders.
Jannes, landbouwer, trouwt 19 juni 1912 in Assen met Siberdina Jager, geboren 3 juli 1886 in Havelte, op het schip Folkerdina, dochter van Siebolt Jager, schipper, en Fokje Feenstra. (De geboorteakte van Siberdina vermeldt: NB woonplaats Aduard.)
Jannes is overleden 4 februari 1964 in Vries, begraven in Assen; Siberdina is overleden 29 april 1945 in Vries, begraven in Assen

Kinderen:

 1. Annie Janssen, geboren 31 juli 1916 in Vries.
  Annie trouwt 4 juni 1942 in Vries met Roelof Janssen, landbouwer, geboren 14 juli 1907 in Vries, zoon van Harm Janssen, landbouwer, en Gebbina Nijmeijer.
  Roelof is overleden 23 mei 1993 in Assen (zie IVaw.4).
 2. Jan Janssen, geboren 30 april 1922 in Ter Aard (Vries).
  Jan, veekoopman, trouwt 18 januari 1949 in Assen met Lutske Scholten, geboren 25 april 1921 in Assen, dochter van Pieter Scholten en Jantje de Boer.
  Jan is overleden 2000 in Ter Aard (Vries).

IIe Aaltien Jannes, geboren 10 december 1803 in Zeijen (Vries), gedoopt 18 december 1803 in Vries, dochter van Jannes Alberts en Annegien Harmens.
Aaltien Jannes Barkhuis trouwt 21 februari 1830 in Vries met Roelof Jans Homan, landbouwer in Vries, geboren 10 augustus 1801 in Vries, zoon van Jan Homan en Lammina Nienhuis.
Aaltien is overleden 12 juli 1869 in Vries; Roelof, landbouwer, is overleden 27 januari 1879 in Vries.

Kinderen:

 1. Jan Homan, geboren 24 april 1830 in Vries.
  Jan trouwt 24 september 1864 in Peize met Jantien Ensingh geboren 13 november 1822 in Peize, dochter van Geert Ensingh, landbouwer, en Hinderkien Luinge.
  Jan, landbouwer, is overleden 28 maart 1885 in Peize, Jantien Ensing, landbouwster,  is overleden 17 maart 1893 in Peize.
 2. Annechien Homan, geboren 18 maart 1832 in Vries (zie IIIr).
 3. Marchien Homan, geboren 7 juli 1834 in Vries (zie IIIs).
 4. Jannes Homan, geboren 19 juli 1837 in Vries (zie IIIt).

IIIr Annechien Homan, geboren 18 maart 1832 in Vries, dochter van Aaltien Barkhuis en Roelof Homan.
Annechien trouwt 4 mei 1863 in Rolde met Jan ten Barge Homan, geboren 3 juni 1827 in Rolde als Jan ten Berge Homan, zoon van Jan Homan, landbouwer, en Aaltje Hoben.
Jan ten Barge Homan was 1864 - 1871 landbouwer.
Annechien is overleden 12 oktober 1915 in Rolde; Jan, landbouwer, is overleden 26 april 1904 in Rolde.

Kinderen:

 1. Aaltje Homan, geboren 24 september 1864 in Ekehaar (Rolde), overleden 18 november 1943 in Aalden (Zweeloo).
 2. Alida Homan, geboren 9 oktober 1866 in Ekehaar (Rolde).
  Alida trouwt 31 augustus 1897 in Rolde met Egbert Sikken, geboren 5 september 1857 in Aalden (Zweeloo), zoon van Willem Sikken, landbouwer, en Jantje Marissen.
  Egbert was 1898 - 1920  landbouwer.
  Kinderen:
  a. Willem Meerten Sikken, geboren 30 juli 1898 in Aalden (Zweeloo). Willem Meerten, landbouwer, is overleden 4 maart 1920 in Amersfoort, wonende in Zweeloo.
  b. Jan Sikken, geboren 31 maart 1901 in Aalden (Zweeloo).
  c. Jantje Sikken, geboren 27 april 1906 in Aalden (Zweeloo), overleden 10 februari 1912 in Coevorden, wonende in Aalden (Zweeloo).
  d. Annechien Sikken, geboren 17 juli 1908 in Aalden (Zweeloo).
 3. Jan Homan, geboren 19 februari 1869 in Ekehaar (Rolde).
  Jan trouwt 25 april 1903 in Beilen met Grietje Kwint, geboren 8 januari 1873 in Alting (Beilen), dochter van Roelof Kwint, landbouwer, en Geesje Nijsing.
  Jan was 1908 - 1920 landbouwer.

  Jan, landbouwer, is overleden 7 juni 1937 in Beilen; Grietje is overleden 13 januari 1952 in Beilen.
 4. Roelfien ten Barge Homan, geboren 30 november 1871 in Ekehaar (Rolde).
  Roelfien trouwt 1 juni 1906 in Rolde met Geuchien Detmers, geboren 18 maart 1877 in Wildervank, zoon van Roelf Detmers, (1871) bakker, en Grietje Knoop, (1871) dienstmeid.
  Geuchien was 1933 veehouder.

  Roelfien is overleden 29 november 1941 in Zweeloo, wonende in Assen; Geuchien is overleden 28 maart 1962, begraven in Assen.

IIIs Marchien Homan, geboren 7 juli 1834 in Vries, dochter van Aaltien Barkhuis en Roelof Homan.
Marchien trouwt 25 november 1865 in Vries met Jan Struik, geboren 6 september 1825 in Vries, zoon van Willem Struik, landbouwer, en Aaltien Geerts.
Jan was 1866 - 1873 landbouwer.
Marchien is overleden 22 september 1893 in Winde (Vries); Jan, landbouwer, is overleden 22 oktober 1894 in Winde (Vries).
Zie ook: Jan Jans Struik & Jantien Willems.

Kinderen:

 1. Aaltien Struik, geboren 11 november 1866 in Winde (Vries), overleden 1 december 1905 in Winde (Vries).
 2. Roelof Struik, geboren 5 september 1869 in Winde (Vries).
  Roelof trouwt 25 mei 1906 in Borger met Gezina Jantina Nijenhuis, geboren 11 februari 1871 in Brongen (Borger), dochter van Geert Nijenhuis, landbouwer, en Geessien Lubbers, landbouwersche.
  Roelof was 1907 landbouwer.
  Roelof, landbouwer, is overleden 22 april 1948 in Winde (Vries); Gezina Jantina is overleden 16 juli 1929 in Vries.
 3. Willem Struik, geboren 15 januari 1873 in Winde (Vries).
  Willem trouwt 2 april 1903 in Borger met Lammina Nijenhuis, geboren 9 mei 1881 in Ees (Borger), dochter van Harmans Nijenhuis, landbouwer, en Aaltien Tingen, landbouwersche.

IIIt Jannes Homan, geboren 19 juli 1837 in Vries, zoon van Aaltien Barkhuis en Roelof Homan.
Jannes, landbouwer, trouwt 19 mei 1868 in Vries met Annechien Meijering, geboren 10 april 1842 in Tynaarlo (Vries), dochter van Albert Meijering, landbouwer, en Jantien Oosterveld.
Jannes, landbouwer, is overleden 4 augustus 1881 in Vries; Annechien is overleden 20 april 1907 in Vries.
(Annechien Meijering hertrouwt 29 augustus 1883 in Vries met Lukas Homan, geboren 12 december 1814 in Vries, zoon van Jan Homan, landbouwer, en Lammina Nijenhuis. Annechien was weduwe van Jannes Homan.
Lukas, landbouwer, is overleden 16 december 1891 in Vries.)

Kinderen:

 1. Roelof Homan, geboren 26 februari 1869 in Vries (zie IVbp).

IVbp Roelof Homan, geboren 26 februari 1869 in Vries, zoon van Jannes Homan en Annechien Meijering.
Roelof trouwt 8 juni 1895 in Vries met Willemtien Meulenkamp, geboren 15 september 1873 in Donderen (Vries), dochter van Hendrik Meulenkamp, landbouwer, en Ida Smeenge.
Roelof was 1896 - 1904 landbouwer.
Roelof, landbouwer, is overleden 1 augustus 1913 in Vries; Willemtien is overleden 15 juli 1968 in Groningen, begraven in Vries.
Zie ook: Jan Jans Struik & Jantien Willems.

Kinderen:

 1. Ida Homan, geboren 12 december 1896 in Vries, overleden 19 januari 1897 in Vries.
 2. Ida Homan, geboren 26 maart 1898 in Vries.
  Ida trouwt 3 mei 1922 in Vries met Machiel Baarveld, geboren 18 oktober 1896 in Zuidlaren, zoon van Geert Baarveld, landbouwer, en Faake Lina Hoenderken.
  Ida is overleden 14 september 1987 in Groningen, begraven in Vries; Machiel, landbouwer, is overleden 16 juni 1932 in Vries.
 3. Annechien Homan, geboren 30 oktober 1899 in Vries.
  Annechien trouwt 3 mei 1922 in Vries met Roelof Boerma, geboren 21 maart 1893 in Zuidlaarderveen (Zuidlaren), zoon van Lammert Boerma, landbouwer, en Harmina Wuffing.
 4. Hendrik Meulenkamp Homan, geboren 7 april 1902 in Vries, overleden 10 mei 1902 in Vries.
 5. Jansje Homan, geboren 29 maart 1904 in Vries, overleden 24 juni 1904 in Vries.

IIf Roelof Jannes, geboren in Zeijen (Vries), gedoopt 11 mei 1806 in Vries, zoon van Jannes Alberts en Annegien Harmens.
Roelof Barkhuis, landbouwer in Zeijen (Vries), trouwt 6 mei 1843 in Vries met Gebbegijn Koops, dienstmaagd, wonende gemeente Vries, geboren 14 januari 1808 in Rolde, gedoopt 17 januari 1808 in Rolde als Gebbegijn, dochter van Albert Hindriks Koops en Lammegijn Helprichs.
Roelof, landbouwer, is overleden 2 februari 1881 in Zeijen (Vries); Gebbechien is overleden 11 mei 1890 in Zeijen (Vries).
Zie ook: Hindrik Alberts Koops & Gebbigien  Luichiens.

Kinderen:

 1. Jans Barkhuis, geboren 24 juli 1844 in Zeijen (Vries) (zie IIIu).
 2. Lammechien Barkhuis, geboren 26 oktober 1847 in Zeijen (Vries), overleden 19 mei 1849 in Zeijen (Vries).

IIIu Jans Barkhuis, geboren 24 juli 1844 in Zeijen (Vries), zoon van Roelof Barkhuis en Gebbegien Koops.
Jans, landbouwer in Zeijen (Vries), trouwt 5 mei 1887 in Vries met Roelofje Brouwer, geboren 16 januari 1853 in Yde (Vries), dochter van Hendrik Brouwer, landbouwer, en Henderkien Niemeijer.
(Bij het huwelijk van Jans Barkhuis en Roelofje Brouwer was Hendrik Brouwer landbouwer in Yde (Vries); Henderkien Niemeijer was reeds overleden. Hendrik Brouwer was hertrouwd met Izebella Makkaije Smit.)
Jans is overleden 5 augustus 1936 in Tynaarlo (Vries); Roelofje is overleden 9 maart 1931 in Tynaarlo (Vries).
Zie ook: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.


Mijn overgrootvader Jans Barkhuis.

Kinderen:

 1. Gebbegien Barkhuis, geboren 31 december 1888 in Zeijen (Vries).
  Gebbegien komt 17 december 1910 vanuit Zuidlaren terug naar Vries.
  Gebbegien is overleden 24 maart 1943 in Tynaarlo (Vries).
 2. Hendrikje Barkhuis, geboren 5 maart 1890 in Zeijen (Vries), overleden 6 november 1893 in Zeijen (Vries).
 3. Roelof Barkhuis, geboren 8 januari 1892 in Zeijen (Vries), overleden 2 maart 1893 in Zeijen (Vries).
 4. Isabella Margaretha Barkhuis, geboren 30 mei 1893 in Zeijen (Vries).
  Isabella Margaretha trouwt 7 mei 1914 in Vries met haar achterneef Geert Koops, geboren 23 december 1889 wijk A nr 373 in Yde (Vries), zoon van Roelof Koops, landbouwer, en Klaassina Kuiper.
  Isabella Margaretha is overleden 9 juni 1967 in Vries; Geert, landbouwer, is overleden 22 juli 1935 in Vries.
  Zie verder: Hindrik Alberts Koops & Gebbigien Luichiens.
 5. Hendrikje Barkhuis, geboren 9 juni 1895 in Zeijen (Vries), overleden 29 juni 1895 in Zeijen (Vries).
 6. Roelf Barkhuis, geboren 3 oktober 1896 in Zeijen (Vries) (zie IVbr).

IVbr Roelf Barkhuis, geboren 3 oktober 1896 in Zeijen (Vries), zoon van Jans Barkhuis en Roelofje Brouwer.
Roelf, landbouwer in Vries, trouwt 1 mei 1924 in Roden met zijn achternicht Roelfien Brouwer, geboren 5 februari 1901 in Eleveld (Rolde), dochter van Harm Brouwer, landbouwer, en Ike Papenburg.
Roelfien komt 22 mei 1924 vanuit Roden naar Vries.
Roelf is overleden 6 juli 1983 in Vries; Roelfien is overleden 6 augustus 1973 in Vries.
Zie ook: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.

Kinderen:

 1. Jans Barkhuis, geboren 9 januari 1927 in Vries (zie Vca).
 2. Harm Barkhuis, geboren 10 februari 1928 in Vries, overleden 8 februari 2007 in Vries.
 3. Roelfien (Roefie) Barkhuis, geboren 22 juni 1929 in Vries, overleden 17 oktober 2000 in Vries.
 4. Johannes (Hans) Barkhuis, geboren 1 januari 1931 in Vries (zie Vcb).
 5. Roelf Barkhuis, geboren 19 januari 1943 in Vries, overleden 28 oktober 2008 in Vries.


Van links naar rechts staand: Hans, Roelf, Harm;
zittend: Roefie, vader Roelf, moeder Roelfien, Jans.

Vca Jans Barkhuis, geboren 9 januari 1927 in Vries, zoon van Roelf Barkhuis en Roelfien Brouwer.
Jans trouwt 1 september 1961 met Alida van Tilburg, geboren 3 september 1934, dochter van Leonard van Tilburg en Cornelia Aartsen.
Jans en Alida wonen in Woodstock (Ontario; Canada).
Jans is overleden 17 februari 2008 in Woodstock (Ontario; Canada).

Kinderen:

 1. Cornelia (Corry) Barkhuis, geboren 18 januari 1963 in Ingersoll (Ontiao; Canada).
  Corry trouwt met Herb Watson.
  Corry en Herb wonen in Toronto (Ontario; Canada).
 2. Roelf (Ralph) Barkhuis, geboren 23 mei 1964 in Ingersoll (Ontario; Canada), overleden 23 juni 2004 in Woodstock (Ontaria; Canada).
 3. Ruby Barkhuis, geboren 22 december 1966 in Ingersoll (Ontario; Canada).
  On May 23, 1992, in Ingersoll (Ontario; Canada), Ruby Barkhuis married David Paul Isaacs. David is the son of Dr. T.R. Isaacs and Mrs. Norma Isaacs. David and Ruby Isaacs live in Ottawa (Ontario; Canada). Ruby is a writer and editor; David is a software designer and professional engineer.

Vcb Johannes (Hans) Barkhuis, geboren 1 januari 1931 in Vries, zoon van Roelf Barkhuis en Roelfien Brouwer.
Hans trouwt 8 juni 1956 in Eindhoven, kerkelijke bevestiging 13 juni 1956 in Onnen, met Grietje de Groot, geboren 15 juni 1930 in Onnen, dochter van Jan de Groot, landbouwer, en Sietske Leegstra.
Grietje is overleden 30 juli 1994 in Zwolle.
Zie ook: Jan Jans de Groot & Ennigje Jans.

Kinderen:

 1. Roelf Barkhuis, geboren 23 maart 1957 in Weert.
  Roelf woont sinds 16 december 2000 samen met Marjanne Los, geboren 11 april 1962 in Rotterdam.
  Kinderen:
  a. Cas Barkhuis, geboren 7 mei 2001 in Groningen.
  b. Anna Barkhuis, geboren 28 december 2002 in Groningen.
  Zie voor de stamreeks van Cas & Anna: Stamreeks van Cas & Anna Barkhuis.
 2. Sytske Barkhuis, geboren 23 september 1958, op het voormalig landgoed Heidenheim (nr 6), in Vries.
  Sytske, secretaresse, trouwt 7 december 1980 in Zwolle met Johannes (Hans) Paalman, administrateur, geboren 9 oktober 1955 in Zwolle, zoon van Johan Paalman, receptionist, en Gijsje Verheul.
  Sytske en Hans zijn 28 september 1989 in Zwolle gescheiden.
  Sytske Barkhuis, IT specialist, hertrouwt 9 november 2006 in Assen met Karel van den Berg, IT specialist, geboren 11 december 1949 in Amsterdam, zoon van Hendrik van den Berg en Anna Catharina Geertruida de Jong. Sytske was gescheiden echtgenote van Hans Paalman; Karel was gescheiden echtgenoot van Eveline de Wilde.
  Zie ook: Harm Harms & Hillechien Egbers.
 3. Roelfien (Roeline) Barkhuis, geboren 28 december 1959 in Vries.
  Kinderen:
  a. Ari Fijan, geboren 2 januari 1990 in Alkmaar.
  b. Vera Fijan, geboren 11 augustus 1992 in Alkmaar.
 4. Sijke (Selinda) Barkhuis, geboren 11 januari 1962 in Hoogeveen.
  Kinderen:
  a. Mason Bially, geboren 30 december 1990 in Seattle.

Johannes (Hans) Barkhuis hertrouwt 2 juni 1999 in Overschie, Rotterdam, met Elisabeth (Elly) van Noordwijk, geboren 24 november 1938 in Vlaardinger Ambacht, dochter van Krijn van Noordwijk en Alida van Petten. Hans was weduwnaar van Grietje de Groot.
Elly is overleden 3 januari 2008 in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

IIg IJmmegien Jannes, geboren 8 september 1810 in Zeijen (Vries), gedoopt 16 september 1810 in Vries, dochter van Jannes Alberts en Annegien Harmens.
IJmmegien Jannes Barkhuis trouwt 21 juni 1837 in Vries met Lambert Hendriks Lammerts, geboren 30 januari 1815 in Zeijen (Vries) als Lambert Lammerts, zoon van Hendrik Lammerts, landbouwer, en Willemtje Jans.
Lambert was 1838 - 1852 landbouwer.
IJmmegien, landbouwersche, is overleden 22 september 1876 in Zeijen (Vries); Lambert, landbouwer, is overleden 7 januari 1887 in Vries (als Lambert Lammerts; gehuwd geweest met Hillechien Barkhuis, overleden.).

Kinderen:

 1. Jannes Lammers, geboren 14 juni 1838 in Zeijen (Vries) (zie IIIv).
 2. Willemtien Lammers, geboren 5 november 1840 in Zeijen (Vries) (zie IIIw).
 3. Hendrik Lammers, geboren 29 september 1842 in Zeijen (Vries). Hendrik, landbouwer, isoverleden 21 september 1863 in Zeijen (Vries).
 4. Harm Lammers, geboren 19 april 1845 in Zeijen (Vries) (zie IIIx).
 5. Jan Lammers, geboren 25 november 1847 in Zeijen (Vries), overleden 9 oktober 1863 in Zeijen (Vries).
 6. Annechien Lammers, geboren 13 maart 1852 in Zeijen (Vries) (zie IIIy).

IIIv Jannes Lammers, geboren 14 juni 1838 in Zeijen (Vries), zoon van IJmechien Barkhuis en Lambert Lammers.
Jannes trouwt 4 mei 1872 in Vries met Hillina Janssen, geboren 16 mei 1847 in Vries, dochter van Harmannus Janssen, landbouwer, en Alberdina Meulenkamp.
(Getuige bij dit huwelijk was o.a.: Jannes Barkhuis, 46, oom van de bruid.
Het gaat hier om Jannes Barkhuis, getrouwd met Christina Janssen, zie IIIc.2.
De vader van Hillina Janssen, Harmannus Janssen, was een zoon van Jan Janssen en Hillina Hilbrants.
Getuige Jannes Barkhuis trouwde met Christina Janssen, dochter van Jan Janssen en Hillina Hilbrants. Door dit huwelijk was Jannes een, aangetrouwde, oom van Hillina.
Uitgezocht n.a.v. een vraag van Tjaart E. Martens.)
Jannes was 1873 - 1886 landbouwer.
Jannes is overleden 13 april 1911 in Vries; Hillina is overleden 26 juni 1909 in Vries.

Kinderen:

 1. Harmannus Lammers, geboren 24 mei 1873 in Vries (zie IVbs).
 2. Jemmechien Lammers, geboren 16 september 1874 in Vries (zie IVbt).
 3. Lambert Lammers, geboren 6 september 1875 in Vries, overleden 7 maart 1876 in Vries.
 4. Alberdina Lammers, geboren 26 maart 1877 in Vries (zie IVbu).
 5. Jantien Lammers, geboren 4 mei 1880 in Vries, overleden 11 maart 1881 in Vries.
 6. Lammert Lammers, geboren 6 september 1881 in Vries.
  Lammert trouwt 6 mei 1911 in Vries met Aaltje Homan, geboren 10 mei 1890 in Vries, dochter van Geert Homan, logementhouder, en Antje Sintniklaas.
  Lammert was 1916 kastelein.
  Lammert, kastelein, is overleden 26 oktober 1918 in Vries; Aaltje is overleden 25 maart 1965 in Emmen, begraven in Vries.
  (Aaltje Homan hertrouwt 16 april 1921 in Vries met Egbert Sint Nicolaas, geboren 26 augustus 1895 in Tynaarlo (Vries), zoon van Jans Sint Nicolaas, arbeider, en Geertruida Brink. Aaltje was weduwe van Lammert Lammers.
  Egbert was 1932 kastelein.
  Egbert is overleden 5 juli 1957 in Groningen, begraven in Vries.)
 7. Jantien Lammers, geboren 27 januari 1883 in Vries, overleden 27 juli 1886 in Vries.
 8. Willemtien Lammers, geboren 11 mei 1884 in Vries, overleden 6 februari 1885 in Vries.

IVbs Harmannus Lammers, geboren 24 mei 1873 in Vries, zoon van Jannes Lammers en Hillina Janssen
Harmannus, landbouwer, trouwt 25 mei 1901 in Vries met Berentien Biemold, geboren 8 november 1876 in Donderen (Vries), dochter van Hendrik Biemold, landbouwer, en Roelfien Baving.
Berentien is overleden 8 augustus 1938 in Donderen (Vries).
Zie ook: Jan Jans Struik & Jantien Willems.

Kinderen:

 1. Hendrik Lammers, geboren 20 oktober 1901 in Vries.
  Hendrik trouwt met zijn nicht Aaltje Lammers, geboren 10 september 1901 in Donderen (Vries), dochter van Lambert Lammers, landbouwer, en Jantien Jonkers.
  Hendrik is overleden 4 april 1993 in Vries; Aaltje is overleden 20 december 1971 in Groningen, begraven in Vries) (zie ook IVbz.1).

IVbt Jemmechien Lammers, geboren 16 september 1874 in Vries, dochter van Jannes Lammers en Hillina Janssen.
Jemmechien trouwt 22 december 1894 in Vries met Pieter Koning, veldarbeider, geboren 4 juli 1871 in Glimmen (Haren), zoon van Harm Pieter Koning, (1868 -1874) landbouwer, en Egbertien/Egberdina Vos.
Pieter was 1895, 1896 landbouwer; 1898 arbeider; 1900, 1901 landbouwer.
Iemmechien is overleden 19 augustus 1963 in De Punt, begraven in Vries; Pieter is overleden 14 juli 1941 in Assen, begraven in Vries.

Kinderen:

 1. Harm Koning, geboren 26 mei 1895 in Vries (zie Vcf).
 2. Jannes Koning, geboren 30 juli 1896 in De Punt (Vries).
  Jannes trouwt met Jantien Piel, geboren 8 maart 1901 in Anderen (Anloo), dochter van Willem Piel, landbouwer, en Roelofje Kloek.
  Jannes is overleden 16 januari 1977, begraven in Bovensmilde; Jantien is overleden 3 januari 1969, begraven in Bovensmilde.
 3. Egbert Koning, geboren 23 september 1898 in De Punt (Vries), overleden 28 maart 1899 in Yde (Vries).
 4. Egbert Koning, geboren 7 april 1900 in De Punt (Vries).
  Egbert trouwt 25 juni 1921 in Assen met Marchien Boelens, geboren 20 maart 1900 in Loon (Assen), dochter van Klaas Boelens, landbouwer, en Annechien Weersing.
  Egbert en Marchien zijn 6 juli 1965 in Assen gescheiden.
 5. Hillebrand Koning, geboren 4 december 1901 in De Punt (Vries).
  Hillebrand trouwt met Aaltje Kloots, geboren 28 augustus 1903.
  Hillebrand is overleden 20 april 1985, begraven in Rolde; Aaltje is overleden 16 november 1961, begraven in Rolde.
 6. Hillina Koning, geboren 9 maart 1904 in De Punt (Vries).

Vcf Harm Koning, geboren 26 mei 1895 in Vries, zoon van Jemmechien Lammers en Pieter Koning.
Harm, landbouwer, trouwt 8 juni 1918 in Vries met Steverina Flonk, geboren 28 mei 1893 in Donderen (Vries), dochter van Klaas Flonk, landbouwer, en Geessien Ties.
Harm was 1935 landbouwer.
Harm is overleden 10 juli 1973, begraven in Vries; Steverina is overleden 10 februari 1962, begraven in Vries.

Kinderen:

 1. Pieter Koning, geboren 18 december 1918 in Vries.
  Pieter trouwt met Trijntje Wiekema, geboren 16 november 1919.
  Pieter is overleden 25 november 1991, begraven in Vries; Trijntje is overleden 18 januari 1977, begraven in Vries.

IVbu Alberdina Lammers, geboren 26 maart 1877 in Vries, dochter van Jannes Lammers en Hillina Janssen.
Alberdina trouwt 23 mei 1903 in Vries met Willem Hartlief, landbouwer, geboren 10 december 1872 in Langelo (Norg), zoon van Hendrik Hartlief, landbouwer, en Jantien Baving.
Alberdina is overleden 28 juni 1955 in Vries; Willem, landbouwer, is overleden 6 mei 1943 in Vries.
Zie ook: Jan Jans Struik & Jantien Willems.

Kinderen:

 1. Jannes Hartlief, geboren 10 juni 1905 in Vries.
  Jannes, landbouwer, trouwt 14 mei 1938 in Vries met Roelfje Jantina Scheiberlich, geboren 25 juli 1909 in Loon (Assen), dochter van Hendrik Gustav Adolf Scheiberlich en Aaltje Roelfsema.
  Jannes is overleden 17 maart 1990 in Assen; Roelfje Jantina is overleden 28 december 1976 in Vries.
  Zie ook: Sjirk Reinders van der Werff & Anke Willems.
 2. Hendrik Hartlief, geboren 5 september 1907 in Vries.
  Hendrik, landbouwer, trouwt 23 mei 1931 in Vries met Knelsien Brouwer, geboren 9 september 1905 in Zeijen (Vries), dochter van Jan Brouwer en Jantien Barkhof.
  Hendrik is overleden 19 maart 1976 in Zeijen (Vries); Knelsien is overleden 12 april 1980 in Assen.
  Zie ook: Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting.

IIIw Willemtien Lammers, geboren 5 november 1840 in Zeijen (Vries), dochter van IJmechien Barkhuis en Lambert Lammers.
Willemtien trouwt 26 mei 1866 in Vries met Willem Hoving, geboren 8 juli 1835 in Donderen (Vries), zoon van Harm Hoving, landbouwer, en Marchien Oosterveld.
Willem was 1867 - 1873 landbouwer.
Willemtien is overleden 21 november 1873 in Donderen (Vries); Willem is overleden 21 januari 1921 in Donderen (Vries).

Kinderen:

 1. Luchien Hoving, geboren 31 december 1867 in Donderen (Vries) (zie IVbx).
 2. Lambert Hoving, geboren 1 juli 1871 in Donderen (Vries) (zie IVby).
 3. Marchien Hoving, geboren 23 december 1872 in Donderen (Vries), overleden 11 september 1873 in Donderen (Vries).

IVbx Luchien Hoving, geboren 31 december 1867 in Donderen (Vries), zoon van Willemtien Lammers en Willem Hoving.
Luchien trouwt 16 mei 1896 in Vries met Henderika Jonkers, geboren 22 augustus 1875 in Donderen (Vries), dochter van Hendrik Jonkers, landbouwer, en Aaltien Timmermans.
Luchien was 1897, 1899 landbouwer.
Luchien, landbouwer, is overleden 5 april 1937 in Donderen (Vries); Henderika is overleden 20 juli 1950 in Donderen (Vries).
Zie ook: Fake Booys Hendriks & Annigje Eggens.

Kinderen:

 1. Willemtje Hoving, geboren 22 februari 1897 in Donderen (Vries).
  Willemtje, wonende in Donderen (Vries), trouwt 5 juni 1920 in Vries met Geert van Dijk, landbouwer, wonende in Haren, geboren 22 maart 1892 in Haren, zoon van Barteld van Dijk, (1879 - 1919) landbouwer, en Fokkien Oosterveld.
  Geert is overleden 9 mei 1967, begraven in Haren.
 2. Hendrik Hoving, geboren 10 december 1899 in Donderen (Vries).
  Hendrik trouwt 18 maart 1922 in Vries met Luchien Martens, geboren 8 november 1899 in Westervelde (Norg), dochter van Roelf Martens, landbouwer, en Hillechien Popken.
  Hendrik is overleden 3 augustus 1977 in Donderen (Vries); Luchien is overleden 28 januari 1988 in Leek, begraven in Vries.

IVby Lambert Hoving, geboren 1 juli 1871 in Donderen (Vries), zoon van Willemtien Lammers en Willem Hoving.
Lambert trouwt 19 mei 1894 in Vries met Aaltien Jonkers, geboren 4 augustus 1873 in Donderen (Vries), dochter van Hendrik Jonkers, landbouwer, en Aaltien Timmermans.
Lambert was 1894, 1897 landbouwer.
Lambert is overleden 21 augustus 1950 in Donderen (Vries); Aaltien is overleden 9 april 1911 in Donderen (Vries).
Zie ook: Fake Booys Hendriks & Ennigje Eggens.

Kinderen:

 1. Willem Hoving, geboren 8 november 1894 in Donderen (Vries).
  Willem, leeraar gymnasium, trouwt 20 juli 1921 in Marum met de 23-jarige Bunna Alberta van Ekenstein, geboren c 1898 in Marum, dochter van Jacob Woldringh Alberda van Ekenstein en Antje Paarlberg.
  (Jacob Woldringh Alberda van Ekenstein, geboren 9 november 1859 in Marum, zoon van Eiso de Wendt Alberda van Ekenstein, lid der Gedeputeerde Staten van Groningen, en Anna Catharina Woldringh.
  Jacob Woldringh Alberda, landbouwkundige, tijdelijke verblijfplaats Emmericher Eiland onder Grieth in Rhijnpruisse, trouwt 24 augustus 1883 in Winkel met Antje Paarlberg, geboren 20 december 1856 in Barsingerhorn, zich tijdelijk ophoudende te Emmerlicher Eiland onder Grieth in Rhijnpruisse, dochter van Pieter Paarlberg en Maartje Pater.
  Jacob Woldringh Alberda was 1911 landbouwer.)
 2. Hendrik Hoving, geboren 3 november 1897 in Donderen (Vries).
  Hendrik trouwt met Jeltiena Houwing, geboren c 1908 in Haren, dochter van Hendrik Houwing, (1907) landbouwer, en Aaltien Veendijk.
  Hendrik, landbouwer, is overleden 27 april 1947 in Groningen, wonende in Vries; Jeltiena is overleden op 37-jarige leeftijd 24 september 1945 in Donderen (Vries).

IIIx Harm Lammers, geboren 19 april 1845 in Zeijen (Vries), zoon van Jemchien Barkhuis en Lambert Lammers.
Harm trouwt 16 mei 1873 in Vries met Fennigje Kamps, geboren 8 oktober 1842 in Zuidvelde (Norg), dochter van Roelf Kamps, landbouwer, en Margje Martens.
Harm was 1873 - 1883 landbouwer.
Fennigje is overleden 19 mei 1883 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Lambert Lammers, geboren 4 december 1873 in Zeijen (Vries) (zie IVbz).
 2. Marchien Lammers, geboren 17 maart 1876 in Zeijen (Vries) (zie IVca).
 3. Willemtien Lammers, geboren 17 maart 1876 in Zeijen (Vries) (zie IVcb).
 4. Roelofje Lammers, geboren 18 juli 1880 in Zeijen (Vries).
  Roelofje trouwt 22 februari 1902 in Vries met Jan Ebbinge, geboren 10 november 1879 in Bunne (Vries), zoon van Barteld Ebbinge, landbouwer, en Aaltien Bakker.
  Jan was 1911, 1935 landbouwer.
  Roelofje is overleden 19 februari 1956 in Halfweg (Vries); Jan is overleden 19 juni 1961 in Halfweg (Vries).
 5. IJmmegien Lammers, geboren 27 maart 1883 in Zeijen (Vries).
  IJmmegien trouwt 1 september 1906 in Vries met Roelof Meijering, geboren 17 mei 1880 in Gasteren (Anloo), zoon van Wolter Meijering, landbouwer, en Willemtien Koops.
  Roelof, landbouwer, is overleden 30 maart 1916 in Anloo.
  Zie ook: Hindrik Alberts (Koops) & Gebbegien Luichies.
  Ymmegien Lammers hertrouwt 27 april 1917 in Anloo met Albert Meursing, geboren 29 april 1887 in Gasteren (Anloo), zoon van Thie Meursing, landbouwer, en Hinderkien Meijering. IJmmegien was weduwe van Roelof Meijering; Albert was gescheiden echtgenoot van Geessien Gerrits.
  Albert was 1912 landbouwer.

Harm Lammers, landbouwer, hertrouwt 17 september 1887 in Vries met Willemtien Niemeijer, geboren 31 mei 1852 in Yde (Vries), dochter van Lukas Niemeijer, landbouwer, en Jantien Martinus. Harm is weduwnaar van Fennigje Kamps.
Harm was 1888 landbouwer.
Harm is overleden 9 oktober 1929 in Zeijen (Vries); Willemtien is overleden 21 januari 1922 in De Punt (Vries).

Kinderen:

 1. Jantien Lammers, geboren 20 september 1888 in Zeijen (Vries).
  Jantien trouwt 28 mei 1910 in Vries met Otto Mulder, geboren 8 juni 1884 in Anloo als Otte Mulder, zoon van Albertus Mulder, landbouwer, en Grietje Meijering.
  Jantien is overleden 6 november 1968, begraven in Vries; Otte is overleden 1 april 1975, begraven in Vries.

IVbz Lambert Lammers, geboren 4 december 1873 in Zeijen (Vries), zoon van Harm Lammers en Fennegien Kamps.
Lambert trouwt 23 april 1898 in Vries met Jantien Jonkers, geboren 3 juni 1872 in Donderen (Vries), dochter van Hendrik Jonkers, landbouwer, en Aaltje Timmermans.
Lammert is overleden 8 november 1964 in Donderen (Vries); Jantien is overleden 30 december 1948 in Donderen (Vries).
Zie ook: Fake Booys Hendriks & Annigje Eggens.

Kinderen:

 1. Aaltje Lammers, geboren 10 september 1901 in Donderen (Vries).
  Aaltje trouwt met haar neef Hendrik Lammers, geboren 20 oktober 1901 in Vries, zoon van Harmannus Lammers, landbouwer, en Berentien Biemold.
  Aaltje is overleden 20 december 1971 in Groningen, begraven in Vries; Hendrik is overleden 4 april 1993 in Vries (zie IVbs.1)

IVca Marchien Lammers, geboren 17 maart 1876 in Zeijen (Vries), dochter van Harm Lammers en Fennigje Kamps.
Marchien trouwt 23 maart 1895 in Vries met Hendrik Noord, geboren 12 februari 1870 in Rolde, zoon van Albert Noord, landbouwer, en Geertien Tinge.
Hendrik was 1895 - 1900 landbouwer.
Marchien is overleden 27 juli 1949 in Zeijen (Vries); Hendrik is overleden 19 maart 1940 in Zeijen (Vries).

Kinderen:

 1. Albert Noord, geboren 10 september 1895 in Zeijen (Vries).
  Albert trouwt 6 september 1919 in Vries met Janna Arends, geboren 1 november 1896 in Steenbergen (Roden), dochter van Jan Arends, landbouwer, en Aaltien Schuring (zie ook IVj.4).
 2. Fennigje Noord, geboren 22 december 1896 in Zeijen (Vries).
  Fennigje trouwt 24 april 1920 in Vries met Arend Albertus Smeenge, geboren 10 april 1899 in Peest (Norg), zoon van Jan Smeenge, landbouwer, en Henderkien Danker.
  Fennigje is overleden 1 janauri 1981 in Peest (Norg); Arend Albertus is overleden 24 augustus 1966 in Peest (Norg).
  Zie ook: Berend Daling & Grietje Gerrits.
 3. Harm Noord, geboren 29 augustus 1898 in Zeijen (Vries).
 4. Geertien Noord, geboren 1 augustus 1900 in Zeijen (Vries).
  Geertien trouwt met Jannes de Vries, geboren 16 december 1900 in Norg, zoon van Geert de Vries, bakker, en Jansje Hofsteenge.
  Geertien is overleden 10 juli 1959, begraven in Vries; Jannes is overleden 19 augustus 1980, begraven in Vries.

IVcb Willemtien Lammers, geboren 17 maart 1876 in Zeijen (Vries), dochter van Harm Lammers en Fennigje Kamps.
Willemtien trouwt 15 april 1899 in Vries met Arend Buiter, geboren 7 januari 1870 in Yde (Vries), zoon van Jan Buiter, schaapherder, en Geertje Kuiters.
Arend was 1899 - 1902 landbouwer.
Arend, landbouwer, is overleden 15 december 1904 in Zuidvelde (Norg).

Kinderen:

 1. Jan Buiter, geboren 12 november 1899 in Zuidvelde (Norg).
  Jan trouwt 3 mei 1924 in Vries met Margien Darwinkel, geboren 4 mei 1901 in Tynaarlo (Vries), dochter van Arend Darwinkel, landbouwer, en Jantien Noord.
  Jan is overleden 12 februari 1958 in Vries; Marchien is overleden 25 mei 1991 in Vries.
 2. Fennigje Buiter, geboren 30 januari 1901 in Zuidvelde (Norg).
  Fennigje trouwt 5 mei 1923 in Anloo met Jan Meursing, geboren 7 februari 1899 in Gasteren (Anloo), zoon van Otte Meursing, landbouwer, en Hinderkien Meijering.
  Fennigje is overleden 8 juni 1987 in Assen; Jan is overleden 12 mei 1986 in Anloo.
 3. Geertje Buiter, geboren 7 september 1902 in Zuidvelde (Norg). Geertien is overleden 27 december 1904 in Groningen, wonende in Zuidvelde (Norg).

Willemtien Lammers hertrouwt 22 maart 1906 in Norg met Roelof Meursing, geboren 19 mei 1878 in Gasteren (Anloo), zoon van Jan Meursing, landbouwer, en Pietertje Meijering. Willemtien is weduwe van Arend Buiter; Roelof is weduwnaar van Jantje de Vries.
Willemtien is overleden 7 maart 1950 in Gasteren (Anloo).

IIIy Annechien Lammers, geboren 13 maart 1852 in Zeijen (Vries), dochter van Immegien Barkhuis en Lammert Lammers.
Annechien trouwt 29 april 1872 in Rolde met Hendrik Hingstman, landbouwer, geboren 23 februari 1844 in Deurze (Rolde), zoon van Jan Hingstman, landbouwer, en Roelofje Schuring.
Annechien was 1912 landbouwster, wonende in Deurze (Rolde);
Annechien is overleden 30 mei 1924 in Deurze (Rolde); Hendrik, landbouwer, is overleden 8 mei 1891 in Deurze (Rolde).

Kinderen:

 1. Jan Hingstman, geboren 31 januari 1873 in Deurze (Rolde) (zie IVcg).
 2. Immegien Hingstman, geboren 26 januari 1875 in Deurze (Rolde) (zie IVch).
 3. Roelfje Hingstman, geboren 23 mei 1877 in Deurze (Rolde).
  Roelfje trouwt 25 april 1903 in Rolde met Otto Homan, geboren 7 februari 1871 in Eext (Anloo), zoon van Willem Homan, landbouwer, en Marchien Nessing.
  Roelfje is overleden 23 juni 1947 in Gieten, wonende in Sappemeer; Otto, landbouwer, is overleden 10 november 1928 in Anloo.
 4. Willemtje Hingstman, geboren 9 oktober 1879 in Deurze (Rolde).
  Willemtje trouwt 25 april 1903 in Rolde met Berend Hilberts, geboren 28 maart 1880 in Mantinge (Westerbork), zoon van Hendrik Hilberts, landbouwer, en Lammechien Nijboer.
  Berend was 1910 landbouwer.
  Willemtje is overleden 7 mei 1958, begraven in Assen; Berend is overleden 10 november 1973, begraven in Assen.
 5. Lammertdina Hingstman, geboren 19 juli 1882 in Deurze (Rolde).
  Lammertdina trouwt 5 mei 1906 in Rolde met Hinderikus Homan, geboren 21 januari 1880 in Eext (Anloo), zoon van Willem Homan, landbouwer, en Marchien Nessing.
  Hinderikus was 1915 molenaar.

  Hinderikus, molenaar, is overleden 25 september 1916 in Anloo.
  Lammertina Hingstman hertrouwt met haar zwager Harm Oosting, geboren 25 februari 1871 in Oudemolen (Vries), zoon van Roelof Oosting, landbouwer, en Klaassien Noord. Lammertdina was weduwe van Hinderikus Homan; Harm was weduwnaar van Immechien Hingstman (zie IVbg).)
  Lammertdina is overleden 30 augustus 1947 in Eext (Anloo); Harm, landbouwer, is overleden 25 mei 1945 in kamp Westerbork, wonende in Eext (Anloo).
 6. Geessien Hingstman, geboren 7 maart 1885 in Deurze (Rolde), overleden 11 april 1885 in Deurze (Rolde).
 7. Lambert Hingstman, geboren 17 juli 1887 in Deurze (Rolde).
  Lambert trouwt 19 april 1913 in Assen met Trientje Geerts, geboren 18 december 1887 in Peelo (Assen), dochter van Harm Geerts, tolpachter, en Harmanna Odding.
  Lambert is overleden 12 februari 1964, begraven in Rolde; Trientje is overleden 16 april 1972, begraven in Rolde.
  Zie ook: Harm Jans Kremer & Jantien Willems.
 8. Geesje Hingstman, geboren 22 februari 1890 in Deurze (Rolde).
  Geesje trouwt 23 november 1912 in Anloo met Roelof Hommes, geboren 3 oktober 1880 in Annen (Anloo), zoon van Tinus Hommes, bakker, en Albertien Oosting.
  Roelof was 1917 bakker.

  Geesje is overleden 16 november 1918 in Anloo; Roelof, arbeider, is overleden 22 maart 1929 in Anloo.

IVcg Jan Hingstman, geboren 31 januari 1873 in Deurze (Rolde), zoon van Annechien Lammers en Hendrik Hingstman.
Jan, landbouwer, trouwt 26 augustus 1900 in Assen met Anneggien Smeenge, geboren 2 januari 1878 in Loon (Assen), dochter van Jan Smeenge, landbouwer, en Geesje Abrahams.
Jan, landbouwer, is overleden 16 november 1919 in Zeijen (Vries); Anneggien is overleden 25 april 1950 in Zeijen (Vries).
Zie ook: Berend Daling & Grietje Gerrits.

Kinderen:

 1. Jan Hingstman, geboren 8 januari 1901 in Loon (Assen).
  Jan trouwt met Anna Louisa van Bergen, geboren 4 septemer 1902 in Paterswolde (Eelde), dochter van Teunis Johannes van Bergen, arbeider, en Anna Hartlief.
  Jan is overleden 12 oktober 1979 in Vries; Anna Louisa is overleden 5 februari 1981 in Meppel, begraven in Vries.
 2. Hendrik Hingstman, geboren 27 juni 1902 in Zeijen (Vries).
  Hendrik trouwt met Marchien Boer, geboren 20 juni 1906 in Tynaarlo (Vries).
  Hendrik is overleden 31 december 1982 in Zeijen (Vries), begraven in Vries; Marchien is overleden 4 maart 1991 in Assen, begraven in Vries.

IVch Immegien Hingstman, geboren 26 januari 1875 in Deurze (Rolde), dochter van Annechien Lammers en Hendrik Hingstman.
Immegien trouwt 25 mei 1895 in Rolde met Harm Oosting, geboren 25 februari 1871 in Oudemolen (Vries), zoon van Roelof Oosting, landbouwer, en Klaassien Noord.
Harm was 1895 - 1907 landbouwer. Het gezin woonde Oudemolen, F45.
Immechien is overleden 23 september 1912 in Oudemolen (Vries); Harm, landbouwer, is overleden 25 mei 1945 in kamp Westerbork, wonende in Eext (Anloo).
(Harm Oosting hertrouwt met zijn schoonzus Lammertdina Hingstman, geboren 19 juli 1882 in Deurze (Rolde), dcohter van Hendrik Hingstman en Annechien Lammers. Harm was weduwnaar van Immechien Hingstman; Lammertdina was weduwe van Hinderikus Homan (zie IIIy.5).
Lammertdina is overleden 30 augustus 1947 in Eext (Anloo).)

Kinderen:

 1. Klaassien Oosting, geboren 8 augustus 1895 in Oudemolen (Vries), overleden 25 januari 1904 in Oudemolen (Vries).
 2. Annechien Oosting, geboren 21 februari 1897 in Oudemolen (Vries).
  Annechien trouwt 21 april 1917 in Vries met Jan Wiegman, geboren 10 januari 1890 in Gieten, zoon van Harm Wiegman, schilder, en Antje Veenhuizen.
  Annechien is overleden 13 december 1979, begraven in Gieten; Jan is overleden 23 juli 1953, begraven in Gieten.
  Zie ook: Berend Daling & Grietje Gerrits.
 3. Roelfje Oosting, geboren 10 maart 1898 in Oudemolen (Vries).
  Roelfje trouwt 3 mei 1919 in Vries, wettiging 1 kind, met Hendrik ten Brink, geboren 11 augustus 1893 in Geelbroek (Rolde), varkenskoopman, zoon van Roelof ten Brink, arbeider, en Hendrikje Upperman.
  Het gezin (Hendrik, Roelfje en Imechien) komen 16 mei 1919 in Assen, Loonerstraat, te wonen.
  Roelfje is overleden 29 december 1950 in Assen; Hendrik is overleden 20 juli 1953 in Assen.
  Kinderen:
  a. Imechien Oosting, geboren 15 april 1918 in Oudemolen (Vries). Imechien wordt 3 mei 1919 gewettigd door Hendrik ten Brink.
  b. Hendrikje ten Brink, geboren 14 februari 1920 in Assen.
 4. Hendrikje Oosting, geboren 10 maart 1898 in Oudemolen (Vries).
  Hendrikje trouwt 7 mei 1921 in Vries met Freerk Ebbinge, geboren 16 september 1897 in Peize, zoon van Hendrik Ebbinge, landbouwer, en Harmanna Bakker.
  Hendrikje is overleden 14 april 1989 in Hooghalen (Beilen).
 5. Bouwina Oosting, geboren 25 september 1900 in Oudemolen (Vries).
  Bouwina trouwt 20 mei 1922 in Vries met Berend Roelfzema, geboren 6 maart 1899 in Eelde, zoon van Lucas Roelfzema, landbouwer, en Jantje Sloots.
  Bouwina is overleden 19 april 1991, begraven in Vries; Berend is overleden 6 maart 1959, begraven in Vries.
 6. Hillechien Oosting, geboren 10 februari 1903 in Oudemolen (Vries).
 7. Klaassien Oosting, geboren 29 januari 1905 in Oudemolen (Vries).
  Klaassien trouwt met Boele Bakker, geboren 17 juli 1901 in Peelo (Assen), zoon van Jan Bakker, landbouwer, en Harmtien Smeenge.
  Klaassien is overleden 15 juli 1992 in Assen; Boele, landbouwer, is overleden 12 oktober 1952 in Peelo (Assen).
  Zie ook: Harm Jans Kremer & Jantien Willems.
 8. Roelof Oosting, geboren 5 april 1907 in Oudemolen (Vries), overleden 15 september 1907 in Oudemolen (Vries).
 9. Jantje Oosting, geboren 19 augustus 1909 in Oudemolen (Vries).

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats