Jannes Roelofs & IJmtien Eeuwes

Laatste wijziging 11 mei 2003.

I Jannes Roelofs.
Jannes trouwt met IJmtien Eeuwes.
Zie ook: Kwartierstaat Hans Barkhuis.

Kinderen:

 1. Albert Jannis, geboren c 1725 in Peest (Norg) (zie IIa).
 2. Roelof Jannis, geboren c 1730 in Langelo (Norg) (zie IIb).
 3. Marchje Jannis, geboren c 1735 in Norg (zie IIc).

IIa Albert Jannis, geboren c 1725 in Peest (Norg), zoon van Jannes Roelofs en IJmtien Eeuwes.
Albert Jannis van Peest trouwt 13 juni 1756 in Norch met Jantje Jans van Norgh.
Albert is overleden 1778 in Norg; Jantje is overleden 21 december 1768 in Norg.

Het doopboek van Norg vermeldt hun volgende kinderen:

 1. Jan, geboren in Peest, gedoopt 10 april 1757 in Norg.
  Zie verder: Jan Alberts Dokter & Jantje Jans Bloemberg.
 2. Ymechje, geboren in Peest, gedoopt 14 januari 1759 in Norg. 
  Zie verder: Imegien Alberts Dokter & Egbert Jans Bloemberg.
 3. Jannes, geboren in Peest, gedoopt 29 juni 1760 in Norg.
  Zie verder: Jannes Alberts Barkhuis & Annechien Harms Kremer.
 4. Albert, geboren in Peest, gedoopt 2 mei 1762 in Norg, overleden even voor 15 juni 1786.
 5. Roelf, geboren in Peest, gedoopt 30 augustus 1767 in Norg, overleden voor 1778.

Roelf Jannes werd in 1778 aangesteld als hoofdmomber over de vier minderjarige kinderen van zijn overleden broer Albert Jannes en Jantyn Jans uit Peest. Medemomber van vaderszijde was Reinder Stevens uit Peest (Momberprotokol Norg 18 mei 1778).

IIb Roelf Jannis, zoon van Jannes Roelofs en IJmtien Eeuwes.
Roelf trouwt met Albertje Gerrits.

Het doopboek van Norg vermeldt slechts één kind:

 1. Jans, geboren in Langelo, gedoopt 24 januari 1745 in Norg, zoon van Roelf Jans en Albertjen Gerrits.
  Zie verder: Jan Roelofs (de Jonge) & Zwaantje Alberts.

Roelf Jannis hertrouwt met Albertje Willems.
Roelf is overleden 27 november 1792 in Langelo (Norg).

Het doopboek van Norg vermeldt hun volgende kinderen:

 1. Willem geboren in Langelo, gedoopt 15 april 1748 in Norg, overleden voor juni 1758.
 2. Willemtien, geboren in Langelo, gedoopt 15 juni 1749 in Norg.
  Zie verder: Willemtien Roelofs & Martijn Martijn Krans.
 3. Ymke, geboren in Langelo, gedoopt 11 juni 1752 in Norg.
 4. Jannis, geboren in Langelo, gedoopt 18 augustus 1754 in Norg.
 5. Willem, geboren 19 juni 1758 in Langelo, gedoopt 25 juni 1758 in Norg. Willem Roelfs de Jonge, vrijgezel, is overleden 28 augustus 1823 huis nr. 149 in Langelo (Norg).
  (Testament d.d. 21 juni 1823 van Willem Roelfs de Jonge, "zijnde hij comparant ziekelijk, doch in het volle bezit van zijne verstandelijke vermogen, immers zoo als de notaris en getuigen voornoemd is voorgekomen", waarbij hij als enige erfgenamen aanwijst de kinderen van zijn reeds eerder overleden broer Jan Roelfs de Jonge (gehuwd geweest met Zwaantien Alberts, die op het moment van opmaken van het testament nog in leven was; de kinderen zijn oomzeggers Roelf, Albert, Willem, Albertien, Jan, Jantien en Ymigien). Het testament is opgemaakt ten overstaan van notaris mr. J. Tonckens te Westervelde en met als getuigen de in Langelo woonachtige landbouwers Abel Beerends, Jannes Barels, Geert Klasens en Roelf Barels. Kennelijk heeft hij de bedoeling gehad om door dit testament het familiebezit bij elkaar te houden. Hierdoor werd zijn nog in leven zijnde zus Willempje, gehuwd met Martinus Krans en nu wonende in Gorredijk, als erfgenaam uitgesloten. Het boterde kennelijk niet erg tussen de familie in Langelo en tantje Willempje. Tantje Willempje legde zich echter niet neer bij het testament en begon direkt na de dood van broer Willem een juridisch gevecht. Dit gevecht is afzonderlijk beschreven aan de hand van een aparte verzameling stukken.)

In 1764 was in Langelo, Westerstraat 4, een driepeertsplaats gevestigd, bewoond door Roelf Jannes. Roelf Jannes woonde reeds in 1754 in Langelo in huis H-7. Hij werd toen volgens het haardstedenregister aangeslagen voor een half huis (tweepaardsboer). In 1774 en 1784 wordt Roelf Jannes aangeslagen als vierpaardboer, daarmee is Westerstraat 4 één van de grootste boerenplaatsen van Langelo, waarin voor 1794 ook de diaconie van Norg financiële belangen had. "Roelf Jannes plaatse te Langelo doet jaarlyks Huyre 1 mudde, 3 schat, 2 spint." (Archief Ned. Herv. Kerk Norg inv. nr 25)

Roelf Jannes werd in 1778 aangesteld als hoofdmomber over de vier minderjarige kinderen van zijn overleden broer Albert Jannes en Jantyn Jans uit Peest. Medemomber van vaderszijde was Reinder Stevens uit Peest (Momberprotokol Norg 18 mei 1778).

IIc Marchje Jannis, dochter van Jannes Roelofs en IJmtien Eeuwes.
Marchje trouwt met Reinder Stevens.

Het doopboek van Norg vermeldt hun volgende kinderen:

 1. Jannes, geboren 18 april 1753 in Peest, gedoopt 23 april 1753 in Norg.
  Zie verder: Jannes Reinders Vos & Jantje Harms.
 2. Grietje, geboren in Peest, gedoopt 5 september 1756 in Norg.

Roelf Jannes werd in 1778 aangesteld als hoofdmomber over de vier minderjarige kinderen van zijn overleden broer Albert Jannes en Jantyn Jans uit Peest. Medemomber van vaderszijde was Reinder Stevens uit Peest (Momberprotokol Norg 18 mei 1778).

Bronnen:

Het dorpje Langelo omstreeks 1832 (Ab Hummel).

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats