Homepage van Sytske Barkhuis

De laatste tijd ben ik bezig alle genealogische pagina's na te lopen. Daar waar bekend worden beroepen toegevoegd. Van de pagina's waar nog gegevens ontbreken (bijvoorbeeld de exacte geboortedatum) worden deze genoteerd in een apart bestand om bij een volgend bezoek aan de archieven na te kijken.
Op de pagina's die ik onderhanden heb staat de tekst: "Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt". Een horizontale lijn geeft aan tot waar ik gekomen ben.


Heb je vragen, verbeteringen of aanvullingen? Dan vind ik het prettig als je de titel van de betreffende pagina in je E-mail vermeldt.
Veel E-mails beginnen met 'Beste heer' of  'Beste meneer'. Ik ben een vrouw..... 'Beste Sytske' vind ik leuker.

Zit je gevangen in het frame van iemand anders? Verwijder dat frame.....

Genealogie pagina's:

Van Sytske Barkhuis:

 1. Jannes Roelofs & IJmtien Eeuwes.
  Of rechtstreeks naar de pagina van  hun kleinkinderen:
  1. Jan Roelofs (de Jonge) & Zwaantje Alberts
  2. Willemtien Roelofs & Martijn Martijn Krans
  3. Jannes Reinders Vos & Jantje Harms
  4. Jan Alberts Dokter & Jantje Jans Bloemberg
  5. Imegien Alberts Dokter & Egbert Jans Bloemberg
  6. Jannes Alberts Barkhuis & Annechien Harms Kremer (oud(groot)ouders)
 2. Kwartierstaat van Sytske Barkhuis
 3. Evert Berends & Ike Jans (oudgrootouders)
 4. Geert Egberts Boer & Aaltien Karst (oudgrootouders)
 5. Jan Hindriks Brouwer & Geesje Hindriks Denting (oudovergrootouders)
 6. Pouwel Datema & Jantje Barkman (oudbetovergrootouders)
 7. Harm Everts & Roelofje Jans (Koops) (oudovergrootouders)
 8. Jan Jans de Groot & Ennigje Jans (oudgrootouders)
 9. Albert Frens (van Gijssel) & Trijntjen Jans (oudbetovergrootouders)
 10. Fake Booys Hendriks & Annigje Eggens (oudovergrootouders)
 11. Hessel Gerrits (Keegstra) & Antje Rinses (stam-grootouders)
 12. Hindrik Alberts (Koops) & Gebbigien Luichiens (oudgrootouders)
 13. Harm Jans Kremer & Jantien Willems (oud(over)grootouders)
 14. Sytse Jetses (Leegstra) & Froukje Johannes (oudovergrootouders)
 15. Louw Jans Lourens & Antje Sybrens Sybrandus (oudovergrootouders)
 16. Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries (oudbetovergrootouders)
 17. Jan Tjipkes (Westra) & Baukje Hendriks (oudovergrootouders)
 18. Stamreeks van Cas & Anna Barkhuis (kinderen van mijn broer Roelf Barkhuis & Marjanne Los)

Van Karel van den Berg:

 1. Kwartierstaat van Karel van den Berg
 2. Hendrik Baak (oudovergrootvader)
 3. Harm Harms (van den Berg) & Hilligje Egberts (oudouders)
 4. Evert Dirks (van Bertenhof) & Janna ten Gasendam (oudbetovergrootouders)
 5. Cornelis Gerritsz Blom & Neeltje Cornelis Groot (oudbetovergrootouders)
 6. Sijmon Cornelisz Dalenberg (stam-grootvader)
 7. Andries Doncan & Lodewina Heijmeetman (oudbetovergrootouders)
 8. Maarten Dubbeld (stam-overgrootvader)
 9. Hendrik ten Gasendam (stam-vader)
 10. Kasper Gils & Grietien (oudovergrootouders)
 11. Cornelis Haeijmeetman & Cecilia Hollaar (stam-grootouders)
 12. Reitze Jelles (Huisman) & Sipkje Hendriks (Stoker) (oudouders)
 13. Jan Klaasz de Jong & Maartje Pieters Poel (oudgrootouders)
 14. Steven Kooseman & Anna van der Meer (oudbetovergrootouders)
 15. Derk Meijer & Froukjen Alberts (oudbetovergrootouders)
 16. Pieter Jansz Naijer & Marij Jans (stam-ouders)
 17. Jochem Wijbes Oosterhof & Makke Libbe Tijs (oudovergrootouders)
 18. Michiel Jansze Raven (oudbetovergrootvader)
 19. Pieter Klaasz Root & Marijtje de Ruijter (oudouders)
 20. Garment Schouten (oudbetovergrootvader)
 21. Hendrik Stevens & Henderkien Wolting (oudovergrootouders)
 22. Hinne Roels (Terpstra) & Tetje Lammerts (oudbetovergrootouders)
 23. Jan Jansen Vergers & Jannetje Pieters van den Bosch (stam-ouders)
 24. Jan de Wilde & Alida Sandbergen (oudbetovergrootouders)
 25. Jannes Jansen (Wolters) & Metje Hendriks (oudovergrootouders)
 26. Cornelis Abrams van Zompelen & Dieuwertje Pieters Bruin (oudbetovergrootouders)

Van (soms heel verre) familieleden:

 1. Genealogische homepage van Alexander de Groot
 2. Homepage van Detje van der Laan
 3. Genealogie pagina Gerrit Veeninga
 4. Metha's homepage
 5. De site Haijema
 6. Schripsema Genealogie
 7. Genealogie-pagina van Ab Hummel
 8. Homepagina van Arend Arends
 9. Roelof Stevens
 10. De website van Harm Offereins
 11. De site van Alfred & Annet
 12. Homepage Taeke van der Ley
 13. Roelly en Ruud
 14. Jousma State

Diverse Barkhuis/Barghuis pagina's:

 1. Zwier Jans & Teeke Harms  (Barkhuis / Groningen + Arnhem)
 2. Jan Barkhuis & Annichjen Berents ( Barghuis / Sappemeer)
 3. Itske Sakes & Geesje Luchies (Barkhuis / Roden)
 4. Jacob Reinders Barghuis (Barghuis / Sappemeer)
 5. Hindrik Berends Barghuis & Talje Martens Zomer (Barghuis / Groningen + USA)

Overig:

 1. Genealogie Martron Nederland
 2. Parenteel van Albert Harms (van Bathorn) Bathoorn
 3. Genealogy of Vietje's and Fietje's family
 4. Stamboom Fledderus
 5. Bronnen Genealogie-pagina's (met vermelding van eventuele website)
Free counter en web stats

Om snel te zien of een naam voorkomt op één van de pagina's kun je onderstaande zoekmachine gebruiken:

PicoSearch
Help

"De officiële internetsite van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum.
De Vereniging richt zich op het doen van archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en de Dongeradelen (Noord-Oost Friesland). Omliggende gemeenten als Dantumadeel, Kollumerland en Ferwerderadeel hebben ook onze aandacht."

Ontdek uw genealogie en geschiedenis van uw familie.

"Our Mission: to make the power of the Internet available to our users by setting up a universal register of all the world's genealogical resources, whether Net-based or not, and whether free or fee-paying."

Genealogy Benelux Net Ring
Next
Previous
Next5
Previous5
List
Random
Join

Mijn homepage maakt onderdeel uit van van onderstaande Webrings:

Drenthe webring
[ Join now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
Dutch Emigration Webring
  [ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
Plant Your Family Tree
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
The Dutch Ring
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
Webring4All
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
WebRing van Nederlanders
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]