Jan Jansen Vergers & Jannetje Pieters van den Bosch

Laatste wijziging 20 februari 2005.

I Jan Jansen Vergers (van Leijden).
In het doopboek bij de geboorte van zijn zoon Pieter staat Jan vermeld als: Jan Jansen Vergus van Leijden.

Jan, jongeman van Leijden, trouwt 3 mei 1705 in Haarlem met Katharina Harmensz, jongedochter van Haarlem.

Jan Jansen Vergers, weduwnaar van Leijden, hertrouwt 22 mei 1707 voor de kerk in Haarlem met Jannetje Pieters van den Bosch, jongedame van Amsterdam. Jan was weduwnaar van Catharina Harmensz.
Zie ook: Kwartierstaat Karel van den Berg.

Kinderen:

 1. Pieter Vergers, gedoopt 3 februari 1708 in Haarlem (zie IIa).
 2. Marijtje Vergers, gedoopt 11 december 1709 in Haarlem.

IIa Pieter Vergers, gedoopt 3 februari 1708 in Haarlem, zoon van Jan Jansen Vergers (van Leijden) en Jannetje Pieters van den Bosch.
Doopgetuige: Sara van Aalst.
Pieter, ondertrouw 22 mei 1729, trouwt 6 juni 1729 in Haarlem met Janneke Fransje van den Bosch, jongedochter van Haarlem, gedoopt 1707.
Pieter is begraven 15 januari 1778 in Haarlem; Jansje van den Bosch is begraven 18 oktober 1781 in Haarlem.

Kinderen:

 1. Martijntje Vergers, gedoopt 12 mei 1730 in Haarlem.
  Martijntje trouwt met Pieter Vrink.
  Martijntje is overleden 17 juli 1797 in de Lange Raamstraat, Haarlem, aan waterkanker.
 2. Janneke Vergers, gedoopt 17 oktober 1731 in Haarlem, begraven 20 november 1779.
 3. Alida Vergers, gedoopt 3 mei 1733 in Haarlem, begraven 14 juli 1767.
 4. Leentie Vergers, gedoopt 16 april 1734 in Haarlem.
 5. Johannes Vergers, gedoopt 20 november 1735 in Haarlem (zie IIIc).
 6. Grietje Vergers, gedoopt 18 december 1737 in Haarlem.
 7. Frans Vergers, gedoopt 28 februari 1740 in Haarlem (zie IIIe).
 8. Cornelis Vergers, gedoopt 8 juli 1742 in Haarlem.
  Cornelis trouwt met Cornelia de Bruin.
  Cornelis is begraven 28 oktober 1781.
 9. Pieter Vergers, geboren 13 februari 1745 in Haarlem.
 10. Pieter Vergers, geboren 24 maart 1746 in Haarlem.
 11. Abraham Vergers, geboren 16 juni 1747 in Haarlem.
 12. Abraham Vergers, geboren 21 november 1748 in Haarlem.

IIIc Johannes Vergers, gedoopt 20 november 1735 in Haarlem, zoon van Pieter Vergers en Janneke Fransje van den Bosch.
Johannes trouwt 11 mei 1761 met Grietje Raban, geboren 14 februari 1731.

Kinderen:

 1. Raban Vergers (zie IVa).

IVa Raban Vergers, zoon van Johannes Vergers en Grietje Raban.
Raban trouwt met Elizabeth Cujon.

Kinderen:

 1. Johannes Vergers, geboren c 1790 in Haarlem.
  Johannes, wever, trouwt op 25-jarige leeftijd 1 maart 1815 in Haarlem met de 25-jarige Catharina Kuijpers, naaister, geboren c 1790, dochter van Petrus Kuijpers en Josina Heckers.

IIIe Frans Vergers, gedoopt 28 februari 1740 in Haarlem, zoon van Pieter Vergers en Janneke Fransje van den Bosch.
Frans, jongeman van Haarlem, trouwt 19 juli 1767 in Haarlem met Marijtje Lijdel, jongedochter van Haarlem.
Marijtje Lijdel, huisvrouw van Frans Vergers, is begraven 8 april 1770 in Haarlem.

Kinderen:

 1. Pieter Vergers, geboren 8 mei 1768 in Haarlem.
 2. Cornelis Vergers, geboren 26 maart 1770 in Haarlem, begraven 1 augustus 1770 in Haarlem.

Frans Vergers, weduwnaar van Haerlemmer, hertrouwt 3 maart 1771 in Haarlem met Geertruij van Bertenhof, gedoopt 7 oktober 1742 in Haarlem als Geertruid van Bertenhof, dochter van Evert Dirks (van Bertenhof) en Janna (Johanna) ten Gasendam. Frans was weduwnaar van Marijtje Leijda.
Volgens een transportakte in het Gem. Archief Haarlem (transporten 1773-1782/1778 76-135.33) koopt Frans 28 november 1778 van Antje Roos een huis en erve staande en gelegen in de Raamsteeg over de Hagestraat, belend ten noorden Lodewijk Gijgers, ten zuiden het Raamhofje en achterstreckend aan een ledig erf voor f 70,00. Dezelfde dag verkoopt hij het huis aan Alexander Sidderland voor f 60,00.
Frans is overleden 29 april 1780 in Haarlem; Geertruij is overleden ná 24 november 1816 (Geertruij van Batehof geeft toestemming voor het 2e huwelijk van Anna Catharina Vergers).
Zie ook: Evert Dirks (van Bertenhof) & Janna ten Gasendam.

Kinderen:

 1. Jansje Vergers, geboren 27 januari 1772 in Haarlem, overleden 26 februari 1797 in Haarlem.
 2. Anna Catharina (Anna) Vergers, gedoopt 24 augustus 1774 in Haarlem (zie IVb).
  Anna trouwt 20 mei 1798 in Haarlem met Pieter de Wilde, geboren 16 augustus 1772 in Haarlem, gedoopt 19 augustus 1772 in Haarlem, timmerman, zoon van Jan de Wilde en Trijntje Kooseman.
  Pieter, zonder beroep, is overleden 18 oktober 1812 Huis No 8A in Schoorl. Aangevers: Cornelis Duijn, gebuur; Pieter Smit, gebuur.
  Anna behaalt 6 april 1805 in Haarlem de "promotie of admissie tot vroedvrouw" en wordt in 1806 aangesteld als vroedvrouw in de gemeenten Schoorl en Groet.
  Anna en Pieter gaan in februari 1806 met attestatie van Haarlem naar Schoorl, samen met hun dochters Geertruida en Elizabeth.
  Zie verder: Jan de Wilde & Alida Sandbergen.
  Anna Catharina Vergers, vroedvrouw, hertrouwt 24 november 1816 in Schoorl met de 43-jarige Sijmon Zwakman, dagloner, wonende in Schoorl, geboren c 1773 in Schoorl, zoon van Jan Zwakman, in leven van beroep daglooner, 10 januari 1770 overleden in Schoorl, en Antje Ridder, in leven van beroep dagloonster, 25 januari 1815 overleden in Schoorl. Volgens de huwelijksakte verklaarde Sijmon niet te kunnen schrijven. Anna Catharina Vergers was weduwe van Pieter de Wilde; Sijmon was weduwnaar van Cornelia Hoogendonk  (overleden 5 februari 1807 in Schoorl).
  Anna is overleden 26 december 1857 in Bredorp (Schoorl). Aangevers: Jan de Wilde (47), marktschipper, zoon, wonende in Warmenhuizen; Rens Slot (47), landbouwer, "aangehuwd zoon", wonende in Warmenhuizen.
 3. Martijntje Vergers, geboren 29 augustus 1777 in Haarlem, begraven 6 februari 1780 in Haarlem.

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats