Hinne Roels & Tetje Lammerts

Laatste wijziging 24 september 2005.

I Hinne Roels, gedoopt 5 juli 1691 in Nijega, zoon van Roel Wybes en Jilsen Hinnes.
Hinne heeft gewoond in Nijega, Opeinde en Ureterp.
Hinne gaat 30 januari 1718 in Oudega in ondertrouw (Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde DTB nr. 628, 1704 - 1811 Vermelding: Eerste proclamatie van 30 januari 1718, Oudega Man: Hinne Roels, Nijega Vrouw: Tettie Lammerts, Olterterp) met Tetje Lammerts, gedoopt 25 juli 1696 in Duurswoude (Smallingerland), dochter van Lammert Tjebbes en Fokje Rinses.
Zie ook: Kwartierstaat Karel van den Berg.

Kinderen:

 1. Roel, geboren 1 januari 1723 in Ureterp (Opsterland) (zie IIa).
 2. Wybe, geboren 15 juli 1725 in Ureterp (Opsterland).
 3. Aaltje, gedoopt 22 februari 1732 in Ureterp (Opsterland).
 4. Lammert, geboren 29 september 1733 in Ureterp (Opsterland) (zie IIb).
 5. Jitske, geboren 13 augustus 1737 in Ureterp (Opsterland).
  Jitske Hinnes, Ureterp, trouwt 6 september 1767 in Ureterp (Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude DTB nr. 569, 1722 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 september 1767, Ureterp) met Sipke Ruurds, Ureterp.
 6. Tjibbe, gedoopt 6 november 1740 in Ureterp (Opsterland).

IIa Roel, geboren 1 januari 1723 in Ureterp (Opsterland), zoon van Hinne Roels en Tetje Lammerts.
Roel Hinnes, Nijega, gaat 19 maart 1763 in Oudega in ondertrouw (Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde DTB nr. 628, 1704 - 1811 Vermelding: Eerste proclamatie van 19 maart 1763, Oudega) met Sjoukjen Tjeerds, Oudega (Smallingerland).

Kinderen:

 1. Baukjen, geboren c 1766 in Nijega (Smallingerland) (zie IIIa).
 2. Tjeerd, geboren c 1768 in Nijega (Smallingerland) (zie IIIb).

IIIa Baukjen, geboren c 1766 in Nijega (Smallingerland), dochter van Roel Hinnes en Sjoukjen Tjeerds.
Baukjen Roels, Oudega, trouwt 5 juni 1797 in Nijega (Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde DTB nr. 628, 1704 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 juni 1797, Nijega) met Jakob Theunnies, Nijega, geboren c 1765, zoon van Theunis Jacobs en Sjoukjen Tijssens.
Jakob Theunis, Oudega, neemt in 1811 in Oudega de familienaam de Haan aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Sjoukjen (13), Sietske (9), Theunis (6), Hiltje (4).
Jacob Theunis de Haan is overleden op 52-jarige leeftijd 4 mei 1817 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Sjoukjen, geboren c 1798 in Oudega (Smallingerland) (zie IVa).
 2. Sietske, geboren c 1802 in Oudega (Smallingerland).
  Sietske Jakobs de Haan trouwt op 27-jarige leeftijd 5 juni 1830 in Smallingerland met de 24-jarige Boele Egberts Boelens, geboren c 1806 in Drachten (Smallingerland), zoon van Egbert Boeles Boelens en Aaltje Teunis de Haan.
  (Boele Egberts, Nijega, neemt in 1811 in Oudega de familienaam Boelens aan; voor zichzelf, voor zijn zoon: Egbert, 16, Drachten, en voor zijn kleinkinderen (van Egbert): IJnske (12), Teunis (8), Boele (5).)
  Sietske Jacobs de Haan is overleden 11 april 1848 in Smallingerland; Boele Egberts Boelens is overleden op 74-jarige leeftijd 7 november 1880 in Opsterland.
  (Boele Egberts Boelen hertrouwt 18 december 1848 in Smallingerland met Antje Douwes de Vries, geboren 4 augustus 1815 in Drachten (Smallingerland) als Antje de Vries, dochter van Douwe Jakobus de Vries en Janke Kornelis.)
  Kinderen:
  a. Aaltje Boeles Boelens, geboren 27 november 1830 in Smallingerland, overleden 5 juni 1858 in Smallingerland.
  b. Egbert Boelens, geboren 28 december 1832 in Smallingerland, overleden 27 juli 1840 in Smallingerland.
  c. Jacob Boelens, geboren 5 mei 1836 in Smallingerland, overleden 27 januari 1838 in Smallingerland.
  d. Jacob Boelens, geboren 1 augustus 1839 in Smallingerland, overleden 20 november 1854 in Smallingerland.
  e. Bauke Boelens, geboren 18 mei 1845 in Smallingerland, overleden 13 december 1854 in Smallingerland.
 3. Theunis, geboren c 1805 in Oudega (Smallingerland). Theunis Jacobs de Haan is overleden op 31-jarige leeftijd 23 mei 1836 in Smallingerland.
 4. Hiltje, geboren c 1807 in Oudega (Smallingerland) (zie IVb).

Baukjen Roels Westra hertrouwt op 54-jarige leeftijd 27 mei 1820 in Smallingerland met de 55-jarige Wiemer Hattums Hoekstra, geboren c 1764 in Drachten (Smallingerland), zoon van Hattum Gjalts en Frietzen Douwes. Baukjen was weduwe van Jakob Theunis de Haan; Wiemer was weduwnaar van Martzen Linzes.
(Wiemer Hattums, Oudega, neemt in 1811 in Oudega de familienaam Hoekstra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Frytzen (26), Antje (22), Froukjen (19), Linze (17), Aafke (14), Hattum (12) en voor zijn kleinkinderen (van Fritzen): Jitske (5), Mindert (2).)
Baukje Roels is overleden op 86-jarige leeftijd 19 mei 1852 in Smallingerland; Wiemer Hattums Hoekstra is overleden op 68-jarige leeftijd 1 december 1832 in Smallingerland.

IVa Sjoukjen, geboren c 1798 in Oudega (Smallingerland), dochter van Baukjen Roels en Jakob Theunis.
Sjoukjen Jakobs de Haan trouwt op 23-jarige leeftijd 7 september 1822 in Smallingerland met de 19-jarige Jan Fokkes Hamstra, geboren c 1803 in Drogeham (Achtkarspelen) als Jan Fokkes, zoon van Fokke Jans en Dieuwke Hendriks.
(Fokke Jans, Drogeham, neemt in 1811 in Augustinusga de familienaam Hamstra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Hendrik (10), Jan (8), Meint (6), Hylkjen (5), Jakobus (2), Jeltie (3/4).)
Sjoukjen Jakobs de Haan is overleden op 58-jarige leeftijd 19 januari 1856 in Smallingerland; Jan Fokkes Hamstra is overleden op 66-jaige leeftijd 27 maart 1869 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Jakob Hamstra, geboren 7 november 1822 in Oudega (Smallingerland).
  Jacob trouwt 15 mei 1857 in Smallingerland met Hiltje Roels Popma, geboren 22 januari 1825 in Beetsterzwaag (Opsterland), dochter van Roel Popkes Popma en Fettje Alberts Hofman.
  Jakob is overleden 25 juli 1881 in Smallingerland; Hiltje is overleden 13 juli 1891 in Smallingerland.
 2. Baukjen Jans Hamstra, geboren 7 maart 1824 in Smallingerland (zie Va).
 3. Dieuke Jans Hamstra, geboren 10 januari 1827 in Smallingerland, overleden 10 juli 1835 in Smallingerland.
 4. Fokke Jans Hamstra, geboren 9 september 1829 in Nijega (Smallingerland) (zie Vb).
 5. Oege Hamstra, geboren 18 mei 1833 in Smallingerland, overleden 21 juli 1835 in Smallingerland.
 6. Theunis Hamstra, geboren 27 mei 1836 in Smallingerland, overleden 21 september 1840 in Smallingerland.
 7. Theunis Hamstra, geboren 26 juni 1841 in Smallingerland (zie Vc).

Va Baukjen Jans Hamstra, geboren 7 maart 1824 in Smallingerland, dochter van Sjoukjen Jakobs de Haan en Jan Fokkes Hamstra.
Baukjen trouwt 9 september 1850 in Tietjerksteradeel met Tinus Taekes Wagenaar, geboren 7 maart 1827 in Tietjerksteradeel als Tinus Wagenaar, zoon van Teeke Joekes Wagenaar en Antje Cornelis Bakkers.
Baukje Jans Hamstra is overleden 15 december 1882 in Tietjerksteradeel; Tinus Taekes Wagenaar is overleden 28 augustus 1896 in Tietjerksteradeel.

Kinderen:

 1. Sjoukje Tinus Wagenaar, geboren 1 januari 1851 in Garijp (Tietjerksteradeel) (zie VIa).

VIa Sjoukje Tinus Wagenaar, geboren 1 januari 1851 in Garijp (Tietjerksteradeel), dochter van Baukje Jans Hamstra en Tinus Tiekes Wagenaar.
Sjoukje trouwt 3 mei 1873 in Tietjerksteradeel met Klaas Lieuwes Bakker, geboren 16 november 1842 in Ferwerderadeel als Klaas Bakker, zoon van Lieuwe Klaases Bakker en Atske Sytses Hovinga.
Sjoukje Tinus Wagenaar is overleden 18 december 1920 in Tietjerksteradeel; Klaas Bakker is overleden 22 april 1897 in Tietjerksteradeel.

Kinderen:

 1. Baukje Klazes Bakker, geboren 9 februari 1874 in Tietjerksteradeel.
 2. Atske Klazes Bakker, geboren 14 december 1875 in Tietjerksteradeel, overleden 2 april 1935 in Leeuwarden, wonende in Tietjerksteradeel.
 3. Froukje Klazes Bakker, geboren 23 november 1878 in Tietjerksteraal, overleden 1 juni 1936 in Leeuwarden, wonende in Tietjerksteradeel.
 4. Idske Bakker, geboren 2 april 1884 in Tietjerksteradeel. 
  Idske trouwt 25 mei 1907 in Tietjerksteradeel met Jan Noordenbos.

Vb Fokke Jans Hamstra, geboren 9 september 1829 in Nijega (Smallingerland), zoon van Sjoukjen Jakobs de Haan en Jan Fokkes Hamstra.
Fokke trouwt 9 mei 1860 in Smallingerland met Tamke Piers Woudhuizen, geboren 20 januari 1826 in Leeuwarden, dochter van Pier Uilkes Woudhuizen en Rinske Pieters van der Veen.
Fokke is overleden 4 december 1877 in Franeker (gehuwd); Tamke is overleden ?

Kinderen:

 1. Pier Hamstra, geboren 11 juli 1861 in Franeker (zie VIb).
 2. Sjoukje Hamstra, geboren 26 maart 1863 in Franeker.
  Sjoukje trouwt 16 februari 1890 in Franeker met Johannes Felkers, geboren 2 september 1862 in Franeker, zoon van Pieter Johannes Felkers en Jeltje Frederiks Felkers.
  Kinderen:
  a. Jeltje Felkers, geboren 2 juni 1890 in Rauwerderhem.
  b. Fokke Felkers, geboren 13 december 1893 in Franeker.
  c. Pieter Felkers, geboren 27 augustus 1895 in Franeker, overleden 8 januari 1896 in Franeker.
 3. Rinske Hamstra, geboren 23 februari 1865 in Franeker, overleden 12 januari 1866 in Franeker.
 4. Jan Hamstra, geboren 15 februari 1867 in Franeker, overleden 21 februari 1867 in Franeker.
 5. Jan Hamstra, geboren 17 april 1870 in Franeker.
  Jan trouwt 19 mei 1895 in Franeker met Bakke Reitsma, geboren 11 december 1868 in Wonseradeel, dochter van Jetze Reitsma en Anna Marie Deel.
  Bertha Reitzman is overleden 3 januari 1907 in Sterkrade (Duitsland).
  Kinderen:
  a. Anna Maria Hamstra, geboren 2 januari 1898 in Franeker.
  Jan Hamstra, arbeider, hertrouwt 26 oktober 1916 in Enschede met Aaltje Heida, (1911) weefster, (1916) fabrieksarbeidster, geboren 18 juli 1887 in Steenwijk, dochter van Harm Heida en Hendrika de Vries. Jan was weduwnaar van Bertha Reitzmar; Aaltje was gescheiden echtgenote van Johannes Horstman, (1911) fabrieksarbeider.

VIb Pier Hamstra, geboren 11 juli 1861 in Franeker, zoon van Fokke Jans Hamstra en Tamke Piers Woudhuizen.
Pier trouwt 19 mei 1889 in Franeker met Losina Faber, geboren 4 oktober 1866 in Scharnegoutem (Wymbritseradeel), dochter van Job Ulbus Faber en Mintje Sjoerds Koopmans.
Pier is overleden 5 september 1939 in Franeker; Losina is overleden 13 januari 1937 in Franeker.

Kinderen:

 1. Tamkje Hamstra, geboren 18 mei 1890 in Franeker.
  Tamkje trouwt 14 mei 1913 in Franeker met Wiebe Tamminga, geboren 24 februari 1890 in Franeker, zoon van Jacob Tamminga en Bieke van den Berg.
 2. Mintje Hamstra, geboren 17 juni 1891 in Franeker.
 3. Fokke Hamstra, geboren 3 augustus 1892 in Franeker.
  Fokke trouwt 4 juli 1917 in Baarderadeel met Eelkje Zwerver, geboren 14 september 1895 in Jorwerd (Baarderadeel), dochter van Sjoerd Rienks Zwerver en Johanna Eelkes Kuperus.
 4. Job Hamstra, geboren 14 februari 1894 in Franeker, overleden 20 augustus 1894 in Franeker.
 5. Sjoukje Hamstra, geboren 2 mei 1895 in Franeker.
 6. Jantje Hamstra, geboren 9 juni 1896 in Franeker.
 7. Klaske Hamstra, geboren 21 oktober 1898 in Franeker, overleden 1 november 1898 in Franeker.
 8. Job Hamstra, geboren 1 oktober 1899 in Franeker, overleden 17 juni 1900 in Franeker.
 9. Job Hamstra, geboren 15 maart 1902 in Franker.
 10. Losina Faber, geboren maart/april 1903 in Franeker, overleden 1 oktober 1903 in Franeker.

Vc Theunis Hamstra, geboren 26 juni 1841 in Smallingerland, zoon van Sjoukjen Jacobs de Haan en Jan Fokes Hamstra.
Theunis Jans Hamstra trouwt 5 mei 1870 in Leeuwarderadeel met de 25-jarige Geeske Theresia Maria Bethlehem, geboren c 1845 in 's-Gravenhage, dochter van Haaye Jacobs Bethlehem en Cornelia van Bovene.
Theunis is overleden 15 maart 1891 in Leeuwarderadeel; Geeske Theresia Maria is overleden op 60-jarige leeftijd 20 september 1905 in Leeuwarderadeel.

Kinderen:

 1. Haye Hamstra, geboren 8 juni 1871 in Huizum (Leeuwarderadeel).
  Haye trouwt 5 juni 1897 in Leeuwarderadeel met Jeltje Gabes Hofstra, geboren 29 december 1870 in Nes (Utingeradeel), dochter van Gabe Jacobus Hofstra en Marijke Aukes Schouwstra.
  Kinderen:
  a. Theunis Hamstra, geboren 10 juli 1898 in Leeuwarderadeel.
  b. Marijke Hamstra, geboren 23 januari 1900 in Leeuwarderadeel.
 2. Cornelia Maria Hamstra, geboren 26 juni 1874 in Leeuwarderadeel, overleden 29 maart 1886 in Leeuwarderadeel.

IVb Hiltje, geboren c 1807 in Oudega (Smallingerland), dochter van Baukjen Roels en Jakob Theunis.
Hiltje Jacobs de Haan trouwt op 23-jarige leeftijd 14 mei 1831 in Smallingerland met de 22-jarige Sietse Wopkes Sietsema, geboren c 1809 in Nijega (Smallingerland), zoon van Wopke Sietzes en Uilkje Wietzes.
Hiltje Jacobs de Haan is overleden op 91-jarige leeftijd 2 december 1899 in Smallingerland; Sietse Wopkes Sietzema is overleden op 80-jarige leeftijd 29 april 1899 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Wopke Sytzema, geboren 3 september 1832 in Smallingerland.
 2. Baukjen Sietzema, geboren 9 juli 1836 in Opeinde (Smallingerland).
  Baukjen trouwt 12 mei 1866 in Smallingerland met Wytze Westra, geboren 10 december 1831 in Nijega (Smallingerland), zoon van Roel Tjeerds Westra en Trijntje Wopkes Sytzema.
  Baukjen is overleden 25 april 1927 in Smallingerland; Wytze is overleden 16 mei 1908 in Smallingerland (zie IVc.4).
 3. Jacob Sietsema, geboren 20 november 1839 in Smallingerland, overleden 27 januari 1861 in Smallingerland.
 4. Uilkjen Sietsema, geboren 16 september 1843 in Rottevalle (Smallingerland) (zie Vd).
 5. Sietske Sietsema, geboren 7 januari 1849 in Opeinde (Smallingerland).
  Sietske trouwt 20 januari 1870 in Smallingerland met Meinte Sienema, geboren 20 december 1837 in Boornbergum (Smallingerland), zoon van Sieberen Meintes Sienema en Minke Wolters Sibma.
  Meinte is overleden 24 januari 1886 in Nes (Utingeradeel), wonende in Smallingerland.
  Kinderen:
  a. Sietze Sienema, geboren 9 december 1870 in Smallingerland, overleden 23 december 1870 in Smallingerland.
  b. Sietze Sienema, geboren 29 mei 1872 in Smallingerland, overleden 14 september 1872 in Smallingerland.
  c. Minke Sienema, geboren 12 mei 1876 in Leeuwarden, overleden 25 december 1877 in Leeuwarden, wonende in Smallingerland.
  d. Minke Sienema, geboren 10 oktober 1878 in Leeuwarden.
  Sietske Sietsema hertrouwt 29 december 1886 in Leeuwarden met Jisse van der Wal, geboren 13 september 1842 in Workum, zoon van Dirk Jisses van der Wal en Aaltje Wiebrens Buma.
  Kinderen:
  a. Dirk van der Wal, geboren c 1888, overleden op 17-jarige leeftijd 31 augustus 1905 in Leeuwarden.

Vd Uilkjen Sietsema, geboren 16 september 1843 in Rottevalle (Smallingerland), dochter van Hiltje Jacobs de Haan en Sietze Wopkes Sietsema.
Uilkjen trouwt 2 juni 1866 in Smallingerland met Gerhardus Postmus, geboren 23 februari 1839 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), zoon van Frans Franzen Postmus en Mattje Wiebes Kloosterman.
Uilkjen en Gerhardus zijn 31 januari 1871 in Leeuwarden gescheiden.

Kinderen:

 1. Sietse Postmus, geboren 25 januari 1870 in Opeinde (Smallingerland).
  Sietse trouwt 15 mei 1897 in Smallingerland met Fokje Loopstra, geboren 1 mei 1873 in Oudega (Smallingerland), dochter van Abraham Loopstra en Sietske Kuperus.
  Sietse is overleden 19 augustus 1922 in Smallingerland (gehuwd).

Uilkjen Sietsema hertrouwt 1 mei 1883 in Smallingerland met Teye Hendriks Dolstra, geboren 25 september 1821 in Drachten (Smallingerland), zoon van Antje Jakobs.
Uilkjen is overleden 25 juli 1917 in Smallingerland; Teye Hendriks Dolstra is overleden 11 november 1900 in Smallingerland.

IIIb Tjeerd, geboren c 1768, zoon van Roel Hinnes en Sjoukjen Tjeerds.
Tjeert Roels, Nijega, trouwt 14 april 1799 in Oudega (Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde DTB nr. 628, 1704 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 april 1799, Oudega) met Wietske Wietzes, Nijega, geboren c 1773, dochter van Wietze Roels en Aukjen Jonas.
Tjeerd Roels, Nijega, neemt in 1811 in Oudega de familienaam Westra aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Roel (12), Wietze (8), Sjoukjen (8).
Wietse Roels, Nijega, neemt in 1811 in Oudega de familienaam Herder aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Hiltje (50, Leeuwarden), Roel (49, Oudega), Janke (46, Suameer), Froukjen (40), Ymkjen (Uilkjen ?, 43), Wietsche (38).
Tjeerd Roels Westra is overleden op 60-jarige leeftijd 19 oktober 1828 in Smallingerland; Wietske Wietzes Herder is overleden op 71-jarige leeftijd 23 juni 1844 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Roel, geboren c 1800 in Nijega (Smallingerland) (zie IVc).
 2. Wietze, geboren c 1803 Nijega (Smallingerland) (zie IVd).
 3. Sjoukjen, geboren c 1803 in Nijega (Smallingerland). Sjoukjen Tjeerds Westra is overleden op 31-jarige leeftijd 28 april 1834 in Smallingerland.
 4. Aukjen Westra, geboren 25 april 1813 in Oudega (Smallingerland) (zie IVe).

IVc Roel, geboren c 1800 in Nijega (Smallingerland), zoon van Tjeerd Roels en Wietske Wietzes.
Roel Tjeerds Westra trouwt op 21-jarige leeftijd 19 mei 1821 in Smallingerland met de 25-jarige Trijntje Wopkes Sietzema, geboren c 1796 in Nijega (Smallingerland), dochter van Wopke Sietzes en Uilkjen Wietzes.
Roel Tjeerds Westra is overleden op 55-jarige leeftijd 24 november 1856 in Smallingerland; Trijntje Wopkes Sietzema is overleden op 73-jarige leeftijd 16 augsutus 1868 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Tjeerd Westra, geboren 8 mei 1823 in Nijega (Smallingerland), overleden 31 mei 1861 in Smallingerland.
 2. Uilkjen Roels Westra, geboren 7 juli 1825 in Nijega (Smallingerland) (zie Ve).
 3. Wopke Roels Westra, geboren 10 januari 1829 in Nijega (Smallingerland) (zie Vf).
 4. Wytze Westra, geboren 10 december 1831 in Nijega (Smallingerland).
  Wytze trouwt 12 mei 1866 in Smallingerland met Baukjen Sietzema, geboren 9 juli 1836 in Opeinde (Smallingerland), dochter van Sietze Wopkes Sietzema en Hiltje Jacobs de Haan.
  Wytze is overleden 16 mei 1908 in Smallingerland; Baukjen is overleden 25 april 1927 in Smallingerland (zie ook IVb.2).
  Kinderen:
  a. Sietze Westra, geboren 3 juli 1867 in Smallingerland, overleden 6 augustus 1940 in Smallingerland.
  b. Hiltje Westra, geboren 10 augustus 1869 in Smallingerland, overleden 2 juli 1870 in Smallingerland.
  c. Hiltje Westra, geboren 26 juli 1872 in Smallingerland, overleden 3 mei 1873 in Smallingerland.
  d. Roel Westra, geboren 2 mei 1874 in Smallingerland, overleden 27 augustus 1875 in Smallingerland.

Ve Uilkjen Roels Westra, geboren 7 juli 1825 in Nijega (Smallingerland), dochter van Roel Tjeerds Westra en Trijntje Wopkes Sietzema.
Uilkjen trouwt 20 december 1850 in Smallingerland met Jan Jans Schuurmans, geboren 3 augustus 1826 in Oudega (Smallingerland), zoon van Iebele Freriks Schuurmans.
Uilkjen is overleden 5 juni 1901 in Smallingerland; Jan is overleden 11 augustus 1898 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Jan Schuurmans, geboren 24 november 1851 in Oudega (Smallingerland) (zie VIc).
 2. Trijntje Schuurmans, geboren 21 maart 1854 in Oudega (Smallingerland) (zie VId).
 3. Iebeltje Schuurmans, geboren 27 maart 1857 in Smallingerland, overleden 28 maart 1857 in Smallingerland.
 4. Roel Schuurmans, geboren 28 april 1858 in Smallingerland, overleden 11 mei 1858 in Smallingerland.
 5. Freerk Schuurmans, geboren 28 april 1858 in Smallingerland, overleden 12 mei 1858 in Smallingerland.
 6. Roel Schuurmans, geboren 12 januari 1862 in Smallingerland, overleden 2 maart 1862 in Smallingerland..
 7. Iebeltje Schuurmans, geboren 20 februari 1863 in Smallingerland, overleden 27 december 1864 in Smallingerland.
 8. Iebeltje Schuurmans, geboren 7 september 1866 in Oudega (Smallingerland)
  Iebeltje trouwt 8 mei 1890 in Smallingerland met Remkes Kooistra, geboren 26 oktober 1866 in Oudega (Smallingerland), zoon van Klaas Meinderts Kooistra en Riemkje Allardus Nicolai.
  Iebeltje is overleden 16 oktober 1918 in Smallingerland (gehuwd).

VIc Jan Schuurmans, geboren 24 november 1851 in Oudega (Smallingerland), zoon van Uilkjen Roels Westra en Jan Jans Schuurmans.
Jan trouwt 15 mei 1875 in Smallingerland met de 25-jarige Antje Kielstra, geboren c 1850 in Paasloo (Steenwijk), dochter van Hendrik Jelkes Kielstra en Willemke Nieuwenhuis.
Jan is overleden 28 maart 1924 in Smallingerland; Antje is overleden op 85-jarige leeftijd 4 november 1935 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Uilkje Schuurmans, geboren 28 juni 1877 in Oudega (Smallingerland).
  Uilkje trouwt 14 mei 1898 in Smallingerland met Roel de Boer, 27, geboren 20 april 1871 in Oudega (Smallingerland), zoon van Jan de Boer en Grietje van der Lei.
  Roel is overleden 4 augustus 1913 in Smallingerland.
  Uilkje Schuurmans hertrouwt 20 mei 1921 in Smallingerland met Boke Jongsma, geboren 6 augustus 1868 in Drachten (Smallingerland), zoon van Tjitze Joons Jongsma en Trijntje Roels Hoekstra. Uilkje was weduwe van Roel de Boer; Boke was weduwnaar van Sjoukje Booi en van Aukje Veenstra.

VId Trijntje Schuurmans, geboren 21 maart 1854 in Oudega (Smallingerland), dochter van Uilkje Roels Westra en Jan Jans Schuurmans.
Trijntje trouwt 16 mei 1874 in Smallingerland met Siebe Jelgers van der Kooi, geboren 8 november 1830 in Oudega (Smallingerland), zoon van Jelger Feitzes van der Kooi en Tjaltje Siebes Siebenga.
Siebe is overleden 8 mei 1894 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Tjaltje van der Kooi, geboern 19 september 1876 in Smallingerland, overleden 26 oktober 1882 in Smallingerland.
 2. Jan van der Kooi, geboren 17 januari 1879 in Smallingerland.
  Jan trouwt 26 mei 1906 in Leeuwarderadeel met Aukje Riedstra, geboren c 1885 in Lekkum, dochter van Dirk Riedstra en Jisseltje de Vries.
 3. Uilkje van der Kooi, geboren 19 juni 1881 in Smallingerland.
 4. Jelger van der Kooi, geboren 11 november 1883 in Smallingerland, overleden 6 februari 1894 in Smallingerland.
 5. Tjaltje van der Kooi, geboren 14 juli 1886 in Smallingerland, overleden 15 oktober 1892 in Smallingerland.
 6. Feitze van der Kooi, geboren 19 juli 1889 in Smallingerland.

Trijntje Schuurmans hertrouwt 13 mei 1899 in Smallingerland met Albert Kooiker, geboren 12 januari 1847 in Meppen (Zweeloo), zoon van Jan Jakobs Kooiker, (1840, 1845) arbeider, (1847) leeraar, en Beertien Alberts Nijwening.
Trijntje is overleden 19 mei 1926 in Smallingerland; Albert is overleden 13 december 1903 in Smallingerland.

Vf Wopke Roels Westra, geboren 10 januari 1829 in Nijega (Smallingerland), zoon van Roel Tjeerds Westra en Trijntje Wopkes Sietzema.
Wopke trouwt 10 oktober 1857 in Smallingerland met Geertje Gerrits Knobbe, geboren 28 maart 1828 in Boornbergum (Smallingerland), dochter van Gerrit Beerends Knobbe en Roelofje Hendriks ten Hoeve.
Wopke Roels Westra is overleden 25 februari 1887 in Tietjerksteradeel; Geertje Knobbe is overleden 24 maart 1912 in Tietjerksteradeel.

Kinderen:

 1. Roel Westra, geboren 30 januari 1859 in Smallingerland (zie VIe).
 2. Roelofje Westra, geboren 26 maart 1861 in Smallingerland (zie VIf).
 3. Gerrit Wopkes Westra, geboren 29 november 1863 in Tietjerksteradeel, overleden 24 mei 1864 in Tietjerksteradeel.

VIe Roel Westra, geboren 30 januari 1859 in Smallingerlan, zoon van Wopke Roels Westra en Geertje Gerrits Knobbe.
Roel trouwt 17 mei 1884 in Tietjerksteradeel met Antje Klopstra, geboren 3 februari 1862 in Achtkarspelen, dochter van Machiel Jelles Klopstra en Hinke Jans Cuperus.
Roel is overleden 28 augustus 1910 in Tietjerksteradeel; Antje is overleden 17 december 1939 in Tietjerksteradeel.

Kinderen:

 1. Michiel Westra, geboren 2 juli 1885 in Tietjerkseradeel.
 2. Geertje Westra, geboren 14 december 1887 in Tietjerksteradeel.
  Geertje trouwt 9 mei 1908 in Tietjerksteradeel met Foppe de Vries.
  Geertje is overleden 17 september 1915 in Tietjerksteradeel (gehuwd).

VIf Roelofje Westra, geboren 26 maart 1861 in Smallingerland, dochter van Wopke Roels Westra en Geertje Gerrits Knobbe.
Roelofje trouwt 23 augustus 1884 in Tietjerksteradeel met Herre Egberts Wouda, geboren 14 maart 1856 in Tietjerksteradeel, zoon van Egbert Tomas Wouda en Stijntje Herres Zandburg.
Roelofje is overleden 22 augustus 1895 in Tietjerksteradeel; Herre is overleden 18 februari 1932 in Smallingerland.
(Herre Egberts Wouda hertrouwt 2 september 1905 in Tietjerksteradeel met Rienkje Hoekstra.)

Kinderen:

 1. Wopke Wouda, geboren 7 februari 1885 in Tietjerksteradeel, overleden 24 februari 1938 in Tietjerksteradeel.
 2. Stijntje Wouda, geboren 3 juni 1887 in Tietjerksteradeel.
  Stijntje trouwt 18 maart 1911 in Tietjerksteradeel met Hendrik Fokkes Spoor, geboren 3 februari 1875 in Tietjerksteradeel, zoon van Fokke Johannes Spoor en Kintje Sybes de Haan.
  Stijntje is overleden 22 november 1922 in Tietjerksteradeel (gehuwd).
 3. Egbert Wouda, geboren 28 maart 1890 in Tietjerksteradeel.
 4. Geertje Wouda, geboren 2 mei 1892 in Suameer.
  Geertje trouwt 18 april 1914 in Smallingerland met Jacobus de Vries, geboren c 1878 in Opeinde, zoon van Jelle Jacobus de Vries en Trijntje Haarsma.
 5. Jitske Wouda, geboren 24 april 1894 in Tietjerksteradeel.
  Jitske trouwt 5 december 1912 in Tietjerksteradeel met Auke van der Heide.

IVd Wietze, geboren c 1803 in Nijega (Smallingerland), zoon van Tjeerd Roels en Wietske Wietzes.
Wietze Tjeerds Westra trouwt op 28-jarige leeftijd 28 mei 1831 in Smallingerland met de 21-jarige Sietske Roels Herder, geboren c 1810 in Oudega (Smallingerland), dochter van Roel Wietzes en Wietske Teunis.
Wietze is overleden op 72-jarige leeftijd 6 juni 1875 in Smallingerland; Sytske is overleden op 71-jarige leeftijd 13 februari 1881 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Wietske Westra, geboren 26 juni 1832 in Nijega (Smallingerland) (zie Vg).
 2. Sjoukjen Westra, geboren 5 juni 1835 in Nijega (Smallingerland) (zie Vh).
 3. Aukjen Westra, geboren 13 juli 1838 in Nijega (Smallingerland), overleden 6 september 1846 in Smallingerland.
 4. Tjeerd Westra, geboren 28 november 1841 in Nijega (Smallingerland), overleden 17 april 1879 in Smallingerland.
 5. Roel Westra, geboren 5 juni 1847 in Nijega (Smallingerland) (zie Vi).
 6. Aukjen Westra, geboren 5 mei 1851 in Nijega (Smallingerland) (zie Vj).

Vg Wietske Westra, geboren 26 juni 1832 in Nijega (Smallingerland), dochter van Wietze Tjeerds Westra en Sietske Roels Herder.
Wietske Wietzes Westra trouwt 13 mei 1859 in Smallingerland met Folkert Berends de Jong, geboren 27 december 1831 in Oudega (Smallingerland), zoon van Berend Folkerts de Jong en Aaltje Rommerts Boonstra.
Wietske is overleden 3 maart 1920 in Smallingerland; Folkert is overleden 16 april 1900 Smallingerland..

Kinderen:

 1. Aaltje de Jong, geboren 12 januari 1860 in Smallingerland (zie VIg).
 2. Wietze de Jong, geboren 16 apil 1863 in Nijega (Smallingerland) (zie VIh).
 3. Berend de Jong, geboren 15 februari 1866 in Opeinde (Smallingerland).
  Berend trouwt 20 mei 1898 in Smallingerland met Sieuwke van Bruggen, geboren 7 augustus 1871 in Drachten (Smallingerland), dochter van Alle Haayes van Bruggen en Grietje Mulder.
  Berend is overleden 15 juni 1939 in Smallingerland (gehuwd).
 4. Sietze de Jong, geboren 28 augustus 1869 in Opeinde (Smallingerland).
  Sietze trouwt 12 mei 1899 in Smallingerland met Wytske van Bruggen, geboren 15 november 1875 in Drachten (Smallingerland), dochter van Alle Haayes van Bruggen en Grietje Mulder.
  Wytske is overleden 3 maart 1927 in Smallingerland (gehuwd).

VIg Aaltje de Jong, geboren 12 januari 1860 in Smallingerland , dochter van Wietske Wietzes Westra en Folkert Berends de Boer.
Aaltje Folkerts de Jong trouwt 13 mei 1882 in Tietjerkseradeel met Anne van der Leest, geboren 2 september 1856 in Eestrum (Tietjerksteradeel), zoon van Geert Boeles van der Leest, schoenmaker, en Joukje Annes Loonstra.
(Geert Boeles van der Leest, geboren 29 mei 1829 in Kootstertille (Achtkarspelen), zoon van Boele Jans van der Leest, schoenmaker, en Soukje Geerts Hellinga, schoenmaakster.
Geert, schoenmaker, trouwt 8 januari 1853 in Achtkarspelen met Joukje Loonstra, geboren 14 mei 1827 in Rottevalle  (Achtkarspelen), dochter van Antje Hayes Loonstra.
Geert is overleden 14 december 1915 in Drogeham (Achtkarspelen); Jantje is overleden 5 oktober 1911 in Drogeham (Achtkarspelen).)
Anne is overleden 5 december 1929 in Smallingerland (gehuwd).

Kinderen:

 1. Geert Annes van der Leest, geboren 31 maart 1883 in Suameer (Tietjerksteradeel).
  Geert Annes trouwt 6 november 1909 in Tietjerksteradeel met Wiepkje de Jong, geboren 30 december 1887 in Tietjerksteradeel, dochter van Hans de Jong en Fokje Melles Haarsma.
  Wiepkje is overleden 10 juni 1919 in Tietjerksteradeel.
  Geert Annes van der Leest hertrouwt 26 maart 1921 in Franekerdeel, met legitimatie van een kind,  met Hinke Gerlofsma, geboren 27 april 1882 in Achlum (Franekerdeel), dochter van Oepke Gerlofsma en Douwtje Falkema.
 2. Folkert van der Leest, geboren 18 januari 1885 in Tietjerksteradeel.
  Folkert trouwt 6 juli 1912 in Tietjerksteradeel met Wietske van den Berg.
 3. Wytske van der Leest, geboren 30 augustus 1887 in Tietjerksteradeel.
  Wytske trouwt 10 februari 1912 in Tietjerksteradeel met Tęke Nicolai, geboren 20 november 1887 in Tietjerksteradeel, zoon van Symen Kornelis Nicolai en Pietje Tękes Venema.
 4. Joukje van der Leest, geboren 10 maart 1890 in Tietjerksteradeel.
 5. Geeske van der Leest, geboren 1 juli 1893 in Tietjerksteradeel.
 6. Wytze van der Leest, geboren 3 mei 1896 in Tietjerksteradeel.
  Wytze trouwt 21 augustus 1920 in Tietjerksteradeel met Gertje van der Heide, geboren 22 juni 1896 in Tietjerksteradeel, dochter van Heine Douwes van der Heide en Hylkje Jans Veenstra.
 7. Sjoukje van der Leest, geboren 18 september 1899 in Tietjerksteradeel.

VIh Wietze de Jong, geboren 16 apil 1863 in Nijega (Smallingerland), zoon van Wietske Wietzes Westra en Folkert Berends de Boer.
Wietze trouwt 14 mei 1886 in Smallingerland met Iebeltje van der Lei, geboren 21 januari 1865 in Nijega (Smallingerland), dochter van Lieuwe Gjalts van der Lei en Wietske Eelkes Hemrika.
(Lieuwe van der Lei, geboren 18 december 1819 in Nijega (Smallingerland), zoon van Gjalt Lieuwes van der Lei en Hiltje Reinders Jongsma.
Lieuwe Gjalts van der Lei trouwt 4 maart 1854 in Smallingerland met Wytske Eelkes Hemrica, geboren 26 augustus 1833 in Suameer (Tietjerksteradeel) als Wytske Hemrika, dochter van Eelke Jans Hemrika en Roelofke Jacobs Noordstra.
Lieuwei is overleden 13 augustus 1890 in Smallingerland; Wytske is overleden 7 oktober 1911 in Smallingerland.)

Kinderen:

 1. Wietske de Jong, geboren 19 april 1887 in Nijega (Smallingerland).
  Wietske trouwt 9 mei 1913 in Smallingerland met Tjitze Boersma, geboren 16 september 1885 in Wier (Menaldumadeel), zoon van Sjoerd Boersma en Jannigje Post.
 2. Hiltje de Jong, geboren 3 april 1889 in Tietjerksteradeel.

Vh Sjoukjen Westra, geboren 5 juni 1835 in Nijega (Smallingerland), dochter van Wietze Tjeerds Westra en Sytske Roels Herder.
Sjoukjen Wietzes Westra trouwt 22 mei 1858 in Smallingerland met Jannes Liekeles de Haan, geboren 14 augustus 1830 in Drachten (Smallingerland), zoon van Liekele Foppes de Haan en Tjitske Halbes Boonstra.
Jannes Liekes de Haan is overleden 14 maart 1874 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Tjitske de Haan, geboren 16 juli 1859 in Nijega (Smallingerland).
  Tjitske trouwt 9 juli 1880 in Smallingerland met Jelle de Vries, geboren 23 mei 1853 in Nijega (Smallingerland), zoon van Tęke Jelles de Vries en Grietje Edes Hoekstra.
  Tjitske is overleden 11 september 1880 in Smallingerland; Jelle is overleden 4 november 1920 in Nijega (Smallingerland).
  (Jelle de Vries hertrouwt 12 mei 1883 in Smallingerland met Trijntje Dupon, geboren 18 januari 1857 in Nijega (Smallingerland), dochter van Gjalt Jans Dupon en Tietje Klazes van der Lei. Jelle was weduwnaar van Tjitske de Haan.
  Trijntje is overleden 23 december 1935 in Winsum.)
 2. Wietze de Haan, geboren 7 april 1862 in Smallingerland, overleden 30 september 1894 in Smallingerland.
 3. Liekele de Haan, geboren 26 juli 1865 in Smallingerland, overleden 8 februari 1875 in Smallingerland.

Sjoukjen Westra hertrouwt 27 mei 1882 in Smallingerland met Durk Bouma, geboren 27 april 1835 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Liebe Pieters Bouma en Hylkjen Durks Anjewirden.
Sjoukjen is overleden 7 februari 1902 in Smallingerland; Durk is overleden 24 december 1917 in Smallingerland.
(Durk Bouma hertrouwt 28 maart 1903 in Smallingerland met Tettje Idema, geboren 10 januari 1825 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), dochter van Wijger Johannes Idema en Hinke Eelses de Vries.
Tettje is overleden 27 september 1928 in Smallingerland.)

Vi Roel Westra, geboren 5 juni 1847 in Nijega (Smallingerland), zoon van Wietze Tjeerds Westra en Sietske Roels Herder.
Roel Wietzes Westra trouwt 19 mei 1877 in Tietjerksteradeel met Betske Bokkes Visser, geboren 31 december 1854 in Kollumerland als Betske Visser, dochter van Bokke Feikes Visser en Aaltje Eerts de Boer.
Roel is overleden 22 augustus 1914 in Achtkarspelen; Betske is overleden 1 december 1930 in Achtkarspelen.

Kinderen:

 1. Bokke Westra, geboren 26 juli 1878 in Kollumerland, overleden 10 augsutus 1903 in Kollumerland.
 2. Wytze Westra, geboren 12 november 1879 in Kollumerland, overleden 17 november 1879 in Kollumerland.
 3. Wytze Westra, geboren 16 december 1880 in Kollum (Kollumerland).
  Wytze trouwt 16 maart 1907 in Achtkarspelen met Hylkje Tammes van der Woude, geboren 25 november 1880 in Garijp (Tietjerksteradeel), dochter van Tamme Wobbes van der Woude, (1880) schipper, en Grietje Sjoerds Boersma.
 4. Sytske Westra, geboren 5 april 1882 in Kollumerland.
 5. Feike Westra, geboren 19 december 1883 in Kollum (kollumerland).
  Feike trouwt 20 mei 1909 in Menaldumadeel met Fokje de Vries, geboren 7 november 1887 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Jurjen de Vries en Tjetje Grijpma.
 6. Tjeerd Westra, geboren 30 juli 1885 in Kollum (Kollumerland).
  Tjeerd trouwt 20 mei 1911 in Achtkarspelen met Hendriktje Veenstra, geboren 29 augustus 1886 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Aaldert Veenstra en Stientje Rozema.
  Tjeerd is overleden 14 augustus 1944, begraven in Burum; Hendriktje is overleden 26 februari 1969, begraven in Burum.
 7. Pieter Westra, geboren 9 februari 1887 in Kollumerland, overleden 8 oktober 1971, begraven in Kollum.
 8. Egbert Westra, geboren 20 januari 1889 in Kollumerland.
 9. Siebe Westra, geboren 2 juni 1890 in Kollum (Kollumerland).
  Siebe trouwt 17 mei 1917 in Menaldumadeel met Antje van der Weide, geboren 5 mei 1890 in Engelum (Menaldumadeel), dochter van Andries van der Weide en Tjitske Krol.
 10. Aaltje Westra, geboren 10 september 1892 in Kollumerland, overleden 24 september 1892 in Kollumerland.
 11. Aaltje Westra, geboren 14 maart 1896 in Kollumerland.

Vj Aukjen Westra, geboren 5 mei 1851 in Nijega (Smallingerland), dochter van Wietze Tjeerds Westra en Sietske Roels Herder.
Aukjen trouwt 10 mei 1877 in Smallingerland met Haike Pijl, geboren 8 februari 1852 in Nijega (Smallingerland), zoon van Wieberen Hayes Pijl en Baukje Alberts Feenstra.
Aukjen is overleden 22 juli 1928 in Smallingerland; Haike is overleden 8 juni 1908 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Sytske Pijl, geboren 11 mei 1878 in Nijega (Smallingerland) (zie VIi).
 2. Wieberen Pijl, geboren 8 november 1879 in Smallingerland, overleden 18 september 1880 in Smallingerland.
 3. Wieberen Pijl, geboren 15 juni 1882 in Smallingerland, overleden 25 juli 1882 in Smallingerland.
 4. Wieberen Pijl, geboren 29 maart 1885 in Smallingerland.
  Wieberen trouwt 25 oktober 1913 in Smallingerland met Antje de Jong.
 5. Sjoukje Pijl, geboren 29 februari 1888 in Smallingerland, overleden 4 mei 1892 in Smallingerland.

VIi Sytske Pijl, geboren 11 mei 1878 in Nijega (Smallingerland), dochter van Aukje Westra en Haaye Wiebrens van der Pijl.
Sytske trouwt 8 mei 1897 in Smallingerland met Martinus Wiersma, geboren 17 april 1871 in Oudega (Smallingerland), zoon van Rinze Fokkes Wiersma en Baukje Martinus de Vries.

Kinderen:

 1. Rinze Wiersma, geboren 22 februari 1898 in Smallingerland.
 2. Aukje Wiersma, geboren 4 juni 1899 in Oudega (Smallingerland).
  Aukje trouwt 9 oktober 1920 in Smallingerland met Steffen van der Wal, geboren 16 maart 1896 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Wietze Melles van der Wal en Hinke Steffens Procee. (De geboorteakte van Steffen vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 8 oktober 1898, gemeente Smallingerland.)
 3. Haike Wiersma, geboren 18 november 1901 in Smallingerland.

IVe Aukjen Westra, geboren 25 april 1813 in Oudega (Smallingerland), dochter van Tjeerd Roels Westra en Wietske Wietzes Herder.
Aukjen Tjeerds Westra trouwt 21 november 1839 in Smallingerland met Bareld Johannes Henstra, geboren 16 juli 1813 in Rottevalle (Smallingerland) als Bareld Henstra, zoon van Johannes Heinzes Henstra en Grietje Sanders.
Aukjen Tjeerds Westsra is overleden 10 november 1881 in Smallingerland; Bareld Johannes Henstra is overleden 30 januari 1870 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Johannes Henstra, geboren 2 juni 1840 in Nijega (Smallingerland) (zie Vk).
 2. Wietske Henstra, geboren 4 december 1843 in Nijega (Smallingerland) (zie Vl).
 3. Grietje Henstra, geboren 26 oktober 1846 in Smallingerland, overleden 15 mei 1848 in Smallingerland.
 4. Grietje Henstra, geboren 27 januari 1849 in Nijega (Smallingerland).
  Grietje trouwt 13 mei 1876 in Smallingerland met Rinze de Vries, geboren 30 juli 1850 in Drachten (Smallingerland), zoon van Oeds Gerbens de Vries en Attje Heines Deelstra.
  Kinderen:
  a. Oeds de Vries, geboren 22 oktober 1878 in Smallingerland.
 5. Tjeerd Henstra, geboren 31 juli 1851 in Nijega (Smallingerland) (zie Vm).

Vk Johannes Henstra, geboren 2 juni 1840 in Nijega (Smallingerland), zoon van Aukjen Tjeerds Westra en Bareld Johannes Henstra.
Johannes trouwt 15 mei 1875 in Bergum (Tietjerksteradeel) met Zwaantje Elzinga, geboren 6 januari 1841 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Sjouke Klazes Elzinga, veehouder, en Iebeltje Pieters Wijbersma.
Johannes is overleden 5 november 1905 in Oostermeer (Tietjerksteradeel); Zwaantje is overleden 12 juli 1910 in Oostermeer (Tietjerksteradeel).

Kinderen:

 1. Bartele Henstra, geboren 22 april 1876 in Nijega (Smallingerland).
  Bartele trouwt 11 mei 1905 in Tietjerksteradeel met Aukje van der Brug, geboren 9 december 1879 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), dochter van Binne Roels van der Burg en Trijntje Willems van der Vis.
 2. Sjouke Henstra, geboren 20 juni 1878 in Smallingerland, overleden 6 juni 1891 in Smallingerland.
 3. Tjeerd Henstra, geboren 5 december 1879 in Smallingerland, overleden 12 december 1879 in Smallingerland.
 4. Tjeerd Henstra, geboren 16 november 1880 in Nijega (Smallingerland).
  Tjeerd trouwt 26 november 1908 in Bergum (Tietjerksteradeel) met Trijntje Bouma, geboren 6 augustus 1885 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Liebbe Tjibbes Bouma en Wiepkje Alles Hiemstra.
  Tjeerd is overleden 31 mei 1975 in Ureterp (Opsterland), begraven in Opende (Grootegast); Trijntje is overleden 20 oktober 1967 in Opende (Grootegast).

Vl Wietske Henstra, geboren 4 december 1843 in Nijega (Smallingerland), dochter van Aukjen Tjeerds Westra en Bareld Johannes Henstra.
Wietske trouwt 9 mei 1872 in Smallingerland met Johannes Pijl, geboren 10 september 1831 in Nijega (Smallingerland), zoon van Auke Aukes Pijl en Sijke Joukes Wouda.
Johannes is overleden 27 november 1886 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Sijke Pijl, geboren 25 augustus 1873 in Nijege (Smallingerland).
  Sijke trouwt 27 maart 1891 in Smallingerland met Jan Herder, geboren 12 september 1867 in Nijega (Smallingerland), zoon van Pieter Hessels Herder en Antje Atzes Wieringa.
  Sijke is overleden 30 april 1911 in Smallingerland; Jan is overleden 27 juni 1936 in Smallingerland.
 2. Aukje Pijl, geboren 1 november 1877 in Nijega (Smallingerland).
  Aukje trouwt 15 mei 1896 in Smallingerland met Eite Boonstra, geboren 27 oktober 1870 in Nijega (Smallingerland), zoon van Eeltje Eites Boonstra en Sjoukje Hoekstra.
 3. Grietje Pijl, geboren 7 oktober 1885 in Nijega (Smallingerland).
  Grietje trouwt 7 mei 1904 in Smallingerland met Ale Klaver, geboren 10 augustus 1883 in Drachten (Smallingerland), zoon van Dirk Ales Klaver en Antje Martens van der Bij.
  Grietje is overleden 2 februari 1936 in Marum; Ale is overleden 1 juli 1962 in Marum.

Wietske Henstra hertrouwt 24 maart 1888 in Smallingerland met Jan Wagenaar, geboren 18 oktober 1845 in Oudega (Smallingerland), zoon van Jelle Alles Wagenaar en Antje Jans Zandberg.
Wietske is overleden 21 april 1890 in Smallingerland; Jan is overleden 27 april 1921 in Smallingerland.

Vm Tjeerd Henstra, geboren 31 juli 1851 in Nijega (Smallingerland), zoon van Aukjen Tjeerds Westra en Bareld Johannes Henstra.
Tjeerd trouwt 7 mei 1881 in Smallingerland met Jacoba Pool, geboren 18 juli 1848 in Drachten (Smallingerland), dochter van Mindert Jacobus Pool en Sietske Klazes Jansma.
Tjeerd is overleden 1 juni 1919 in Smallingerland; Jacoba is overleden 30 december 1916 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Bartele Henstra, geboren 18 juni 1882 in Smallingerland.
 2. Sietske Henstra, geboren 22 oktober 1885 in Nijegea (Smallingerland).
  Sietske trouwt 31 december 1909 in Smallingerland met Jan van der Zwaag, geboren 27 maart 1866 in Akkerswoude (Dantumadeel), zoon van Louw Gabes van der Zwaag en Sjoukje Tabes Kooistra.

IIb Lammert, geboren 29 september 1733 in Ureterp (Opsterland), zoon van Hinne Roels en Tetje Lammerts.
Lammert Hinnes trouwt 22 november 1767 in Ureterp (Opsterland) (Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden DTB nr. 996, 1766 - 1772 Vermelding: Ondertrouw van 6 november 1767 Man: Lammert Hinnes, Ureterp Vrouw: Martien Roels, Leeuwarden NB: hij is mr. schoenmaker. Gestandaardiseerde namen: Lammert Hinnes en Martjen Roelofs.
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden DTB nr. 996, 1766 - 1772 Vermelding: Attestatie afgegeven 22 november 1767 NB: met attestatie naar Ureterp.) met Martzen Roels, geboren c 1737 in Leeuwarden, dochter van Roel Jans en Maaike Sipkes.
Lammert Hinnes, Ureterp, neemt in 1811 in Ureterp (Opsterland) de familienaam Terpstra aan; voor zichzelf; voor zijn kinderen: Hinne (43; Drachten), Johannes (36; Ureterp), Tettje (33; Ureterp) en voor zijn kleinkinderen (van Hinne): Martsen (16), Lammert (15), Yke (11), Jochum (8), Marcus (6), Roel (2).
Lammert, landbouwer, rentenier, is overleden 1 juni 1817 in Opsterland; Martzen is overleden 28 december 1812 in Ureterp (Opsterland).

Kinderen:

 1. Hinne, geboren 23 januari 1769 in Ureterp (Opsterland) (zie IIIc).
 2. Roel, geboren 31 december 1770 in Ureterp Opsterland).
 3. Tjibbe, geboren 31 juli 1773 in Ureterp (Opsterland).
 4. Johannes, geboren 29 december 1775 in Opsterland (zie IIId).
 5. Tettjes, geboren 30 januari 1779 in Ureterp (Opsterland) (zie IIIe).
 6. Sybren, geboren 4 september 1781 in Ureterp (Opsterland).

IIIc Hinne, geboren 23 januari 1769 in Ureterp (Opsterland), zoon van Lammert Hinnes en Martzen Roels.
Hinne Lammerts, Ureterp (Opsterland), trouwt 1 december 1794 in Drachten (Smallingerland) (Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude DTB nr. 569, 1722 - 1811 Vermelding: Attestatie afgegeven 1 december 1793, Ureterp / Siegerswoude Man: Hinne Lammerts, Ureterp Vrouw: Stijntje Jochimes, Noorderdrachten NB: met attestatie naar Noorderdrachten;
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten DTB nr. 624, 1674 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 december 1794, Drachten) met Stijntje Joachimus, geboren c 1766, dochter van Joachimus Marcus en Yke Geerts. Stijntje woont 1 december 1794 in Noorderdrachten (Smallingerland).
Henne Lammerts Terpstra is overleden 21 mei 1852 in Smallingerland; Christina Jochems Affringa is overleden op 81-jarige leeftijd 8 september 1847 in Harlingen (N.B. Overleden aan boord in de haven te Harlingen.)

Kinderen:

 1. Martzen, geboren c 1795 in Drachten (Smallingerland) (zie IVf).
 2. Lammert, geboren c 1796 in Drachten (Smallingerland) (zie IVg).
 3. Ieke, geboren c 1800 in Drachten (Smallingerland) (zie IVh).
 4. Jogchum, geboren c 1803 in Drachten (Smallingerland).
  Jogchum Hinnes Terpstra trouwt op 22-jarige leeftijd 15 februari 1826 in Smallingerland met de 25-jarige Aaltje Cornelis Groot, geboren c 1801 in Monnickendam, dochter van Cornelis de Groot en Barendje Boering. Aaltje was weduwe van Rienk Hazewindes.
  Aaltje Kornelis de Groot is overleden op 44-jarige leeftijd 9 mei 1845 in Opsterland.
  Kinderen:
  a. Hinne Jogchums Terpstra, geboren 29 mei 1826 in Smallingerland.
 5. Marcus, geboren c 1805 in Drachten (Smallingerland). Marcus Hinnes Terpstra is overleden op 72-jarige leeftijd 25 december 1877 in Ooststellingwerf.
 6. Roelof, geboren c 1809 in Drachten (Smallingerland).
  Roelof Hinnes Terpstra trouwt 12 december 1828 in Smallingerland met Trijntje Bosman, geboren c 1810 in De Rijp (Noord Holland), dochter van Jan Bosman en Anna Houtman.

IVf Martzen, geboren c 1795 in Drachten (Smallingerland), dochter van Hinne Lammerts en Stijntje Joachimus.
Martsen Hinnes Terpstra trouwt op 23-jarige leeftijd 1 mei 1819 in Smallingerland met de 25-jarige Bordze Jans Siedzes, geboren c 1793 in Rottevalle (Smallingerland), zoon van Jan Jans en Wietske Bordzes.
(Jan Jans, Rottevalle, neemt in 1811 in familienaam Siedzes aan; voor zichzelf, voor zijn kinderen: Jan (44), Sieberen (35), Grietje (46, Eernewoude), Janke (overleden); en voor zijn kleinkinderen: (van Jan) Bordze (18), Trijntje (15), Jan (9), Baukjen (4); (van Grietje) Errit (20), Jan (9), Sieberen (6); (van Janke) Trijntje (24, Rottevalle), Marta (6, Rottevalle), Pieter (27), Jan (20), Johannes (8), Baukjen (17), Foekjen (11), allen te Groningen.)

Kinderen:

 1. Wietske Siedzes, geboren 7 februari 1820 in Drachten (Smallingerland).
  Wietske Bordzes Siedzes trouwt 27 december 1843 in Opsterland met Hendrik Reitzes Huisman, geboren 6 december 1819 in Idskenhuizen (Doniawerstal) als Hendrik Huisman, zoon van Reitze Jelles Huisman en Sipkje Hendriks.
  Wietske Sietzes is overleden 3 juni 1906 in Buiksloot; Hendrik, scheepstimmerman (1871), timmerman (1899)  is overleden 31 januari 1899 in Buiksloot.
  Zie verder: Reitze Jelles (Huisman) & Sipkje Hendriks (Stoker).
 2. Stijntje Siedzes, geboren 15 mei 1821 in Smallingerland.
 3. Jantje Siedzes, geboren 18 juli 1822 in Smallingerland.
 4. Hinne Siedzes, geboren 7 december 1823 in Smallingerland.
 5. Jan Siedzes, geboren c 1827, overleden (oud 5 jaar) 3 februari 1832 in Smallingerland.
 6. Ieke Siedses, geboren c 1828, overleden (oud 8 jaar) 7 mei 1836 in Smallingerland.
 7. Sieberen Bordzes Siedses, geboren 28 februari 1830 in Smallingerland.
 8. Janna Siedzes, geboren 13 augustus 1833 in Smallingerland.

IVg Lammert, geboren c 1796 in Drachten (Smallingerland), zoon van Hinne Lammerts en Stijntje Joachimus.
Lammert Hinnes Terpstra trouwt 11 februari 1824 in Smallingerland met de 19-jarige Tjimkjen Heeres Heersma, geboren c 1804 in Ureterp (Opsterland), dochter van Heere Johannes Heersma en Gooitske Fokkes.
Lammert is overleden op 52-jarige leeftijd 19 juli 1849 in Smallingerland; Tjimkje is overleden op 82-jarige leeftijd 22 februari 1886 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Gooitske Lammerts Terpstra, geboren 29 september 1825 in Smallingerland.
 2. Hinne Lammerts Terpstra, geboren 5 januari 1827 in Smallingerland.
 3. Heere Lammerts Terpstra, geboren 1 oktober 1829 in Drachten (Smallingerland).
  Heere trouwt 6 maart 1862 in Smallingerland met Hinke Jans Veenstra, geboren 25 april 1840 in Rottevalle (Smallingerland), dochter van Jan Sjoerds Veenstra en Rinske Jannes de Vrij.
  Heere is overleden 15 augustus 1883 in Achtkarspelen; Hinke is overleden 14 juni 1929 in in Smallingerland.
  (Hinke Veenstra hertrouwt 4 april 1891 in Smallingerland met Geert de Boer, geboren 5 maart 1840 in Drachten (Smallingerland), zoon van Oene Hendriks de Boer en Grietje Wiggeles Dijkstra. Hinke was weduwe van Heere Lammerts Terpstra; Geert was weduwnaar van Grietje Kornelis de Vries en van Trijntje Bos.
  Geert is overleden 19 februari 1933 in Smallingerland.)
  Kinderen:
  a. Renske Terpstra, geboren 20 augustus 1866 in Achtkarspelen, overleden 9 augustus 1868 in Smallingerland.
  b. Jan Terpstra, geboren 29 september 1868 in Achtkarspelen, overleden 9 december 1868 in Smallingerland.
  c. Jan Terpstra, geboren december 1869, overleden 9 januari 1870 in Smallingerland.
  d.  Jan Heeres Terpstra, geboren 26 maart 1871 in Tietjerksteradeel, overleden 17 september 1871 in Smallingerland.
  e. Jan Terpstra, geboren 25 oktober 1872 in Lemsterdam, overleden 23 juli 1873 in Lemmer.
  f. Rinske Terpstra, geboren juni/juli 1874, overleden 18 september 1874 in Groningen.
  g. Jan Terpstra, geboren 14 juli 1875 in Smallingerland, overleden 1 augustus 1875 in Smallingerland.
  h. Jan Terpstra, geboren 19 juni 1876 in Smallingerland, overleden 17 september 1876 in Smallingerland.
  i. Rinske Terpstra, geboren 14 augustus 1879 in Smallingerland.
 4. Stijntje Terpstra, geboren 15 april 1832 in Drachten. (zie Vn).
 5. Hinne Terpstra, geboren 22 februari 1835 in Drachten (zie Vo).
 6. Gooitzen Terpstra, geboren 22 februari 1835 in Smallingerland, overleden 26 februari 1835 in Smallingerland.
 7. Gooitske Terpstra, geboren 21 december 1837 in Smallingerland, overleden 2 maart 1838 in Smallingerland.
 8. Siebe Terpstra, geboren 8 december 1839 in Smallingerland, overleden 24 februari 1840 in Smallingerland.
 9. Siebe Terpstra, geboren 25 september 1842 in Smallingerland, overleden 17 januari 1890 a/b barkschip "Zeenymph", wonende in Smallingerland.
 10. Gooitske Terpstra, geboren 25 november 1845 in Smallingerland, overleden 26 juli 1849 in Opsterland.

Vn Stijntje Terpstra, geboren 15 april 1832 in Drachten, dochter van Lammert Hinnes Terpstra en Tjimkien Heeres Heersma.
Stijntje Lammerts Terpstra trouwt 24 maart 1843 in Smallingerland met Durk Sjoerds Zandstra, geboren 10 april 1826 in Bovenknijpe (Schoterland), zoon van Sjoerd Jochems Zandstra en Grietje Joekes van der Veen.
Christina Lammert Terpstra is overleden 22 januari 1878 in Leiden, wondende in Lemsterland; Durk is overleden 21 november 1880 in een vaartuig liggende onder Nijega, gemeente Doniawerstal, wonende in Lemsterland.

Kinderen:

 1. Sjoerd Zandstra, geboren 10 mei 1855 in Schoterland.
  Sjoerd, kapitein LdH, wonende in Rotterdam, trouwt 19 juli 1898 in Zaandam met de 27-jarige Aagje Kelder, geboren c 1871 in Zaandam, dochter van Simon Corneliszoon Kelder, (1898) kuiper, en Antje Schilp.
 2. Tjimkje Zandstra, geboren 18 mei 1856 in Smallingerland, overleden 27 juli 1858 in Lemsterland.
 3. Tietje Zandtra, geboren 14 mei 1861 in Lemsterland.
 4. Lammert Zandstra, geboren 2 mei 1869 in Lemsterdam.
 5. Gooitske Zandstra, geboren 24 december 1862 in Wymbritseradeel.
  Gooitske, Woudsend, trouwt 18 december 1884 in Haaften (Gelderland) met de 29-jarige Jan Geene, schipper, geboren c 1855 in Haaften (Gelderland), zoon van Cornelis Geene, (1884) schipper, en Metje Klop.

Vo Hinne Terpstra, geboren 22 februari 1835 in Drachten, zoon van Lammert Hinnes Terpstra en Tjimkje Heeres Heersma.
Hinne trouwt 26 juni 1862 in Smallingerland met Aaltje Rienks Offringa, geboren 1 juli 1836 in Drachten, dochter van Rienk Pieters Offringa en Jitske Hanzes Linting.
Aaltje is overleden 21 april 1909 in Zaandam.

Kinderen:

 1. Jitske Terpstra, geboren 18 september 1862 in Smallingerland.
  Jitske trouwt 11 juli 1883 in Leeuwarden met Douwe Visser, geboren 3 september 1865 in Wonseradeel, zoon van Hendrik Wiebes Visser en Tjitske Harmens de Vries.
 2. Lammert Terpstra, geboren 14 maart 1865 in Smallingerland (zie VIj).
 3. Tjimkje Terpstra, geboren 11 juni 1871 in Smallingerland.
  Tjimke trouwt 1 augustus 1900 in Zaandam met Jurjen Feenstra, geboren 19 augsutus 1872 in Wolsum, zoon van Jan Klaas Feenstra en Trijntje Martens Ringnalda.
  Tjimke is overleden 30 november 1956 in IJlst; Jurjen is overleden 24 mei 1961 in IJlst.
 4. Rienk Terpstra, geboren 1873, overleden (oud 9 maand) 23 februari 1874 in Smallingerland.
 5. Rienk Pieter Terpstra, geboren 1878, overleden (oud 21 maand) 23 maart 1880 in Oostknollendam (Wormer), wonende in Smallingerland.

VIj Lammert Terpstra, geboren 14 maart 1865 in Smallingerland, zoon van Hinne Lammerts Terpstra en Aaltje Rienks Offringa.
Lammert, schipper, trouwt 25 januari 1890 in Nijeveen met Christina Woltman, geboren 18 juli 1866 in Nijeveen, dochter van Willem Woltman, timmerman, en Jantje de Goede.

Kinderen:

 1. Hinne Terpstra, geboren 3 augustus 1890 in Nijeveen. (De geboorteakte vermeldt: NB woonplaats Drachten.)
  Hinne trouwt 12 oktober 1916 in Zaandam met de 20-jarige Margaretha Peursum, geboren c 1896 in Amsterdam, dochter van Aart Peursum en Maartje IJkel.
 2. Hendrikje Terpstra, geboren 12 november 1891 in Nijeveen. (De geboorteakte vermeldt: NB woonplaats Drachten.)
  Hendrikje trouwt 17 augustus 1916 in Zaandam met de 24-jarige Jan de Jong, geboren c 1892 in Oostzaan, zoon van Pieter de Jong en Gerdina Laurina Hof.
 3. Rienk Terpstra, geboren maart 1893, overleden 4 april 1893 in Amsterdam.
 4. Aaltje Terpstra, geboren (aktedatum) 15 maart 1894 in Zwolle.
  Aaltje trouwt 8 janauri 1920 in Zaandam met Johannes de Vries, geboren 15 november 1893 in Smilde, zoon van Marten de Vries, schipper, en Aaltje Vennik. (De geboorteakte van Johannes vermeldt: NB woonplaats Meppel.)

IVh Ieke, geboren c 1800 in Drachten (Smallingerland), dochter van Hinne Lammerts en Stijntje Joachimus.
Ieke Hinnes Terpstra trouwt op 23-jarige leeftijd 11 februari 1824 in Smallingerland met de 23-jarige Zweitze Berends van der Zwaag, geboren c 1800 in Ureterp (Opsterland), zoon van Berend Geerts en Trijntje Zweitzes.
(Berend Geerts, Ureterp, neemt in 1811 in Uteterp (Opsterland) de familienaam van der Zwaag aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Zweitsen (11, Drachten); Geert (9), Siebe (6), Jantje (3), Hiltje (c 1).)

Kinderen:

 1. Berend Zweitzes van der Zwaag, geboren 29 september 1824 in Drachten (Smallingerland, overleden 11 april 1825 in Drachten (Smallingerland).
 2. Stijntje Zweitzes van der Zwaag, geboren 25 juli 1826 in Drachten (Smallingerland, overleden 14 oktober 1827 in Drachten (Smallingerland).
 3. Berend Zweitzes van der Zwaag, geboren 6 september 1828 in Drachten (Smallingerland) (zie Vp).
 4. Hinne Zweitzes van der Zwaag, geboren 26 juni 1830 in Drachten (Smallingerland).
 5. Hinne Zweitzes van der Zwaag, geboren 7 december 1831 in Drachten (Smallingerland), overleden 28 januari 1832 in Drachten (Smallingerland).
 6. Hinne van der Zwaag, geboren 11 februari 1833 in Lemsterland.
 7. Christina van der Zwaag, geboren 23 december 1834 in Lemsterland. (De geboorteakte vermeldt: Wonende te Drachten, gemeente Smallingerland.)
 8. Geert van der Zwaag, geboren 15 maart 1837 in Lemsterland. (De geboorteakte vermeldt: Wonende te Drachten, gemeente Smallingerland.)
 9. Trijntje van der Zwaag, geboren 5 juni 1839 in Lemsterland. (De geboorteakte vermeldt: Wonende te Drachten, gemeente Smallingerland.) Trijntje is overleden 24 oktober 1841 in Drachten (Smallingerland).
 10. Trijntje van der Zwaag, geboren 1 mei 1843 in Lemmer (Lemsterland). De geboorteakte vermeldt: Wonende te Drachten, gemeente Smallingerland. N.B. Vader is schipper en thans met zijn schip te Lemmer liggende.

Vp Berend Zweitzes van der Zwaag, geboren 6 september 1828 in Drachten (Smallingerland), zoon van Yke Hinnes Terpstra en Zweitze Berends van der Zwaag.
Berend trouwt 12 februari 1857 in Harlingen met Elizabeth van der Wal, geboren 21 april 1830 in Harlingen, dochter van Jelle Harings van der Wal en Anna Rintjes Deventer.

Kinderen:

 1. Zweitze van der Zwaag, geboren 24 november 1857 in Harlingen.
  Zweitse trouwt 24 maart 1886 in Leeuwarden met Rinske Sinning, geboren c 1866 in Leeuwarden, dochter van Jan Sinning en Alida Bosma.
  Zweitse is overleden 30 juni 1906 in Leeuwarden; Rinske is overleden op 64-jarige leeftijd 20 januari 1930 in Meppel.
 2. Ike van der Zwaag, geboren 19 september 1860 in Harlingen, overleden 16 juli 1861 in Harlingen.
 3. Jelle van der Zwaag, geboren 16 september 1863 in Harlingen.
  Jelle trouwt 25 november 1889 in Harlingen met Trijntje Leeksma, geboren 24 juni 1865 in Harlingen, dochter van Hendrik Leeksma en Grietje Visser.
  Jelle is overleden 12 maart 1930 in Barradeel; Trijntje is overleden 1 oktober 1934 in Barradeel.
  Kinderen:
  a. Berend van der Zwaag, geboren 14 september 1890 in Harlingen.
  b. Aaltje van der Zwaag, geboren 25 oktober 1892 in Harlingen, overleden 5 juni 1893 in Harlingen.
  c. Aaltje van der Zwaag, geboren 26 maart 1894 in Harlingen.
  d. Hendrik van der Zwaag, geboren 25 september 1896 in Harlingen.
  e. Zweitse van der Zwaag, geboren 26 september 1899 in Harlingen.

IIId Johannes, geboren 29 december 1775 in Ureterp (Opsterland), zoon van Lammert Hinnes en Martzen Roels.
Johannes Lammerts Terpstra, landbouwer, trouwt 3 april 1812 in Ureterp (Opsterland) met Geeske Hendriks de Velde, geboren 10 maart 1791 in Opeinde (Smallingerland), dochter van Hendrik Jans.
Johannes is overleden 6 november 1853 in Ureterp (Opsterland); Geeske is overleden 6 april 1858 in Ureterp (Opsterland).

Kinderen:

 1. Lammert Terpstra, geboren 28 september 1812 in Ureterp (Opsterland) (zie IVi).
 2. Jeltje Terpstra, geboren 22 mei 1814 in Ureterp (Opsterland) (zie IVj).
 3. Martsen Terpstra, geboren 26 juli 1818 in Ureterp (Opsterland), overleden 16 maart 1827 in Ureterp (Opsterland).
 4. Hylkjen Terpstra, geboren 14 november 1820 in Ureterp (Opsterland).
  Hylkjen Johannes Terpstra trouwt 15 mei 1852 in Opsterland met Sikke Tjipkes van der Woude, geboren 14 december 1821 in Tietjerksteradeel, zoon van Tjipke Jochums van der Woude en Aafke Gabes.
  Hielkje is overleden 28 oktober 1860 in Opsterland; Sikke is overleden 3 oktober 1881 in Opsterland.
  (Sikke van der Woude hertrouwt 28 mei 1866 in Opsterland met Aaltje de Vries, geboren 25 maart 1837 in Opsterland, dochter van Willem Wopkes de Vries en Geeske Willems Vegt.)
  Kinderen:
  a. Johannes van der Woude, geboren 20 mei 1854 in Opsterland.
  b. Aafke van der Woude, geboren 9 februari 1856 in Opsterland.
 5. Hendrik Terpstra, geboren 12 november 1825 in Ureterp (Opsterland) (zie IVk).
 6. Tjibbe Terpstra, geboren 5 augustus 1828 in Ureterp (Opsterland), overleden 11 februari 1829 in Ureterp (Opsterland).
 7. Wypkjen Terpstra, geboren 19 november 1829 in Ureterp (Opsterland) (zie IVl).
 8. Martzen Terpstra, geboren 22 maart 1833 in Ureterp (Opsterland).
  Martzen Johannes Terpstra trouwt 20 mei 1865 in Smallingerland met Bate Johannes Batema, geboren 16 november 1834 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), zoon van Johannes Bates Batema en Aaltje Jans Veenstra.
  Martzen is overleden 18 juli 1903 in Opsterland; Bate is overleden 3 februari 1892 in Opsterland.
  Kinderen:
  a. Aaltje Batema, geboren 19 april 1866 in Opsterland.
  b. Geeske Batema, geboren 1 augustus 1869 in Opsterland.

IVi Lammert Terpstra, geboren 28 september 1812 in Ureterp (Opsterland), zoon van Johannes Lammerts Terpstra en Geeske Hendriks.
Lammert Johannes Terpstra trouwt 9 december 1839 in Opsterland met Wimke Gerrits de Vos, geboren 22 februari 1815 in Drachten (Smallingerland), dochter van Gerrit Jans de Vos en Hiltje Feddes Kies.
Lammert is overleden 18 januari 1864 in Opsterland; Wimke is overleden 4 november 1889 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Johannes Terpstra, geboren 21 februari 1840 in Opsterland (zie Vq).
 2. Hiltje Terpstra, geboren 3 december 1841 in Opsterland.
  Hiltje trouwt 25 november 1869 in Opsterland, wettiging 1 kind, met Kornelis Bouma, geboren 12 juni 1837 in Opsterland, zoon van Pieter Riemers Bouma en Aaltje Kornelis de Boer.
  Hiltje is overleden 13 mei 1871 in Opsterland; Kornelis is overleden 4 augustus 1921 in Opsterland.
  Kinderen:
  a. Aaltje Bouma, geboren 5 november 1869 in Opsterland. (De geboorteakte vermeldt: N.B. Kind erkend bij huwerlijk ouders d.d. 25 november 1869.)
 3. Gerrit Terpstra, geboren 8 juli 1844 in Opsterland, overleden 21 oktober 1854 in Opsterland.
 4. Geeske Terpstra, geboren 16 oktober 1849 in Opsterland (zie Vr).
 5. Wypkjen Terpstra, geboren 8 maart 1854 in Opsterland, overleden 9 april 1854 in Opsterland.
 6. Gerrit Terpstra, geboren 6 augustus 1855 in Opsterland (zie Vs).
 7. Wypkjen Terpstra, geboren 19 mei 1858 in Opsterland, overleden 25 juni 1859 in Opsterland.

Vq Johannes Terpstra, geboren 21 februari 1840 in Opsterland, zoon van Lammert Johannes Terpstra en Wimke Gerrits de Vos.
Johannes trouwt 12 mei 1865 in Opsterland met Fokjen Aukes de Jong, geboren 22 juli 1835 in Opsterland, dochter van Auke Alberts de Jong en Hylkjen Bastiaans de Jong.
Johannes is overleden 19 augustus 1907 in Opsterland; Fokjen is overleden 31 maart 1910 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Wimke Terpstra, geboren 10 augustus 1870 in Ureterp (Opsterland).
  Wimke trouwt 26 april 1890 in Smallingerland met Popke Veenstra, geboren 1 december 1867 in Drachten (Smallingerland), zoon van Libbe Wietzes Veenstra en Geertje Popkes Bosma.
  Kinderen:
  a. Johannes Veenstra, geboren 12 juli 1890 in Opsterland.
  b. Libbe Veenstra, geboren 1 juni 1891 in Opsterland.
  c. Wietze Veenstra, geboren 13 januari 1894 in Opsterland.
  d. Auke Veenstra, geboren 23 november 1896 in Opsterland.
  e. Jacob Veenstra, geboren 4 oktober 1898 in Opsterland.
  f. Fokje Veenstra, geboren 13 december 1901 in Opsterland.

Vr Geeske Terpstra, geboren 16 oktober 1849 in Opsterland, dochter van Lammert Johannes Terpstra en Wimke Gerrits de Vos.
Geeske trouwt 27 november 1873 in Opsterland met Freerk Huitema, geboren 6 november 1850 in Opsterland, zoon van Jan Hommes Huitema en Lamke Hendriks de Vegt.
Geeske is overleden 22 januari 1931 in Opsterland; Freerk is overleden 5 februari 1927 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Lamke Huitema, geboren 25 juni 1874 in Ureterp (Opsterland) (zie VIk).
 2. Jan Huitema, geboren 26 maart 1876 in Ureterp (Opsterland).
  Jan trouwt 28 mei 1908 in Opsterland met Geeske Veenstra, geboren 9 februari 1881 in Smallingerland, dochter van Jan Veenstra en Grietje Walstra.
 3. Wimke Huitema, geboren 6 juli 1878 in Ureterp (Opsterland).
  Wimke trouwt 24 mei 1901 in Opsterland met Klaas Schuurman, geboren 19 juni 1878 in Opsterland, zoon van Jan Klazes Schuurman en Aaltje Sjoerds Mulder.
 4. Lammert Huitema, geboren 11 juni 1880 in Ureterp (Opsterland).
  Lammert trouwt 1 juni 1906 in Opsterland met Etje Venema, geboren 7 april 1882 in Smallingerland, dochter van Jan Ygers Venema en Berber Kooistra.

VIk Lamke Huitema, geboren 25 juni 1874 in Ureterp (Opsterland), dochter van Geeske Lammerts Terpstra en Freerk Jans Huitema.
Lamke trouwt 13 maart 1896 in Opsterland met Harmen Bekkema, geboren 9 juni 1871 in Siegerswoude (Opsterland), arbeider, zoon van Lieuwe Harmens Bekkema en Elisabeth Popkes Boonsta.
Lamke is overleden 27 augustus 1958 in Drachtster Compagnie; Harmen is overleden 8 augustus 1950 in De Wilgen.

Kinderen:

 1. Geeske Bekkema, geboren 1 april 1897 in Siegerswoude (Opsterland).
  Geeske trouwt 8 mei 1919 in Opsterland met Engbert Jongsma, geboren 11 juli 1893 in Ureterp (Opsterland), timmerman, zoon van Eelke Jongsma en Aaltje Duursma.
  Geeske is overleden 29 maart 1989 in Drachten (Smallingerland); Engbert is overleden 1 oktober 1924 in Drachten (Smallingerland).
 2. Lieuwe Bekkema, geboren 10 juli 1898 in Ureterp (Opsterland), overleden 9 september 1898 in Ureterp (Opsterland).
 3. Elisabeth Bekkema, geboren 8 juni 1899 in Ureterp (Opsterland), overleden 29 juni 1899 in Ureterp (Opsterland).
 4. Lieuwe Bekkema, geboren 23 september 1900 in Ureterp (Opsterland), overleden 10 jauari 1901 in Ureterp (Opsterland).
 5. Frederik Bekkema, geboren 19 februari 1902 in Ureterp (Opsterland).
  Frederik, schoenmaker, trouwt 19 maart 1927 in Smallingerland met Grietje Paulusma, geboren 10 november 1904 in Drachten (Smallingerland), dochter van Meindert Paulusma en Martha Buisman.
  Frederik is overleden 4 juli 1933 in Velsen; Grietje is overleden c 1970 in Winnipeg (Canada).
 6. Lieuwe Bekkema, geboren 20 juli 1907 in Ureterp (Opsterland).
  Lieuwe trouwt 3 mei 1928 in Opsterland met Geeskje Jonkman, geboren 31 maart 1908 in Dortmund (Duitsland), dochter van Ate Jonkman en Grietje Krol.
  Lieuwe, grondwerker, kalkbrander, schoenmaker, is overleden 5 oktober 1976 in Drachten (Smallingerland); Geeskje is overleden 6 maart 1992 in Drachten (Smallingerland).
 7. Elisabeth Bekkema, geboren 10 januari 1919 in Ureterp (Opsterland).
  Elisabeth trouwt 22 mei 1936 in Smallingerland met Wopke Veenstra, boer, geboren 17 februari 1893 in Boornbergum (Smallingerland), zoon van Uilke Veenstra en Aukje Wester. Wopke was weduwnaar van Trijntje Bouma.
  Elisabeth is overleden 25 december 1953 in Drachten (Smallingerland); Wopke is overleden 25 augustus 1974 in Wolvega (Weststellingwerf).

Vs Gerrit Terpstra, geboren 6 augustus 1855 in Opsterland, zoon van Lammert Johannes Terpstra en Wimke Gerrits de Vos.
Gerrit trouwt 30 december 1888 in Opsterland met Grietje de Vries, geboren 30 maart 1856 in Opsterland, dochter van Willem Willems de Vries en Antje Gerbens Lap.
Gerrit is overleden 28 december 1921 in Opsterland; Grietje is overleden 3 januari 1935 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Lammert Terpstra, geboren 12 januari 1882 in Ureterp (Opsterland), overleden 12 december 1882 in Ureterp (Opsterland).
 2. Lammert Terpstra, geboren 6 september 1884 in Ureterp (Opsterland-.
  Lammert trouwt 21 mei 1915 in Opsterland met Durkje Loonstra, geboren 10 april 1888 in Rottevalle (Achtkarspelen), dochter van Paulus Loonstra en Loltje van Warners.
  Lammert is overleden 21 april 1969; Durkje is overleden 9 januari 1969.
 3. Willem Terpstra, geboren 11 augustus 1887 in Ureterp (Opsterland), overleden 23 juni 1888 in Ureterp (Opsterland).
 4. Willem Terpstra, geboren 9 juni 1890 in Ureterp (Opsterland).
 5. Wimke Terpstra, geboren 21 juni 1893 in Ureterp (Opsterland).
 6. Antje Terpstra, geboren 21 juni 1893 in Ureterp (Opsterland).
 7. Johannes Terpstra, geboren 22 november 1897 in Ureterp (Opsterland), overleden 26 november 1897 in Ureterp (Opsterland).
 8. Johannes Terpstra, geboren 8 juni 1900 in Ureterp (Opsterland), overleden 22 mei 1901 in Ureterp (Opsterland).

IVj Jeltje Terpstra, geboren 22 mei 1814 in Ureterp (Opsterland), dochter van Johannes Lammerts Terpstra en Geeske Hendriks.
Jeltje Johannes Terpstra trouwt 11 juli 1845 in Opsterland met Jan Tabes de Jong, geboren 14 juni 1814 in Oudega (Smallingerland), zoon van Bauke Jans de Jong en Minke Tjebbes Loonstra.
Jeltje was 1885 arbeidster.
Jeltje is overleden 18 november 1891 in Smallingerland; Jan is overleden 11 september 1880 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Johannes de Jong, geboren 6 november 1845 in Ureterp (Opsterland) (zie Vt).
 2. Ruurd de Jong, geboren 7 augustus 1847 in Drachten (Smallingerland) (zie Vu).
 3. Geeske de Jong, geboren 2 juni 1854 in Drachten (Smallingerland) (zie Vv).

Vt Johannes de Jong, geboren 6 november 1845 in Ureterp (Opsterland), zoon van Jeltje Johannes Terpstra en Jan Tabes de Jong.
Johannes trouwt 13 mei 1871 in Smallingerland met Sytske Jonker, geboren 6 juni 1848 in Jubbega (Heerenveen), dochter van Harmen Lammerts Jonker en Tijske Oebeles Steltinga.
Sietske Harmens Jonker, dagloonster, is overleden 21 februari 1876 in Grootegast.

Kinderen:

 1. Jan de Jong, geboren 24 februari 1873 in Drachten (Smallingerland).
  Jan, arbeider, trouwt 24 juli 1897 in Zuidhorn met de 18-jarige Lutske Dinkela, geboren c 1879 in Zuidhorn, dochter van Kornelis Dinkela, (1897) arbeider, en Trijntje van der Woude, (1897) arbeider.
  Jan was 1898 - 1921 arbeider; Lutkse was 1896 dienstbode, 1898 - 1901 arbeidster.

Johannes de Jong hertrouwt 11 mei 1878 in Smallingerland met Tjitske Leiker, geboren 15 maart 1849 in Drachten (Smallingerland), dochter van Melle Sjoerds Leiker en Antje Jans Veenstra. Johannes was weduwnaar van Sytske Jonker.
Tjitske, dagloonster, is overleden 26 december 1882 in Grootegast.

Kinderen:

 1. Jeltje de Jong, geboren c 1880 in Opende (Grootegast).
  Jeltje, arbeidster, trouwt op 26-jarige leeftijd 5 mei 1906 in Grootegast met de 29-jarige Hendrik de Jong, arbeider, geboren c 1877 in Opende (Grootegast), zoon van Wiebe de Jong en Trientje van Houten.
 2. Geesje de Jong, geboren c 1882 in Opeinde.
  Geeske trouwt op 26-jarige leeftijd 9 mei 1908 in Smallingerland met Pieter de Haan, geboren 27 augustus 1877 in Drachten (Smallingerland), zoon van Johannes de Haan en Sijke de Varies.

Johannes de Jong, arbeider, hertrouwt 14 februari 1885 in Grootegast met Janke de Vries, arbeidster, geboren 9 november 1849 in Drachten (Smallingerland), dochter van Hendrik Douwes de Vries, (1885) arbeider, en Antje Baukes Hofman. Johannes was weduwnaar van Tjitske Leiker.
Johannes was 1897, 1906 arbeider.
Johannes, arbeider, is overleden 25 februari 1909 in Grootegast; Janke is overleden 27 juli 1905 in Grootegast.

Vu Ruurd de Jong, geboren 7 augustus 1847 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jeltje Johannes Terpstra en Jan de Jong.
Ruurd trouwt 4 november 1870 in Smallingerland met Trijntje Baron, geboren 10 juni 1849 in Drachten (Smallingerland), dochter van Hendrik Wiebes Baron en Trijntje Jelles Boonstra.
Ruurd is overleden 16 februari 1905 in Smalingerland; Trijntje is overleden 29 oktober 1875 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Jeltje de Jong, geboren 23 augustus 1870 in Drachten (Smallingerland).
  Jeltje trouwt 21 maart 1891 in Smallingerland met Hendrik de Graaf, geboren 19 mei 1867 in Drachten (Smallingerland), zoon van Ate Hendriks de Graaf en Antje Kerkhof.
  Jeltje is overleden 4 mei 1938 in Smallingerland; Hendrik is overleden 11 november 1922 in Smallingerland.
 2. Trijntje de Jong, geboren 6 december 1872 in Drachten (Smallingerland).
  Trijntje trouwt 1 april 1893 in Smallingerland met Steven Duursma, geboren 18 november 1866 in Duurswoude (Opsterland), zoon van Jan Stevens Duursma en Hiltje Annes Hoogeveen.
  Trijntje en Steven zijn 8 december 1921 in Heerenveen gescheiden.
 3. Jan de Jong, geboren 28 juni 1874 in Drachten (Smallingerland).
  Jan trouwt 9 januari 1904 in Smallingerland met Sijke Veenstra, geboren 17 december 1879 in Boornbergum (Smallingerland), dochter van Hendrik Wopkes Veenstra en Wikje Keidel.
  (Hendrik Wopkes Veenstra, geboren 27 oktober 1847 in Suameer (Tietjerksteradeel).
  Hendrik trouwt 2 juni1876 in Smallingerland met Wilkje Keidel, geboren 5 juli 1853 in Boornbergum (Smallingerland), dochter van Hendrik Jacobs Keidel en Sijke Ates Reitsma.
  Hendrik is overleden 12 april 1915 in Boornbergum (Smallingerland); Wikje is overleden 22 juli 1948 in Boornbergum (Smallingerland).)

Vv Geeske de Jong, geboren 2 juni 1854 in Drachten (Smallingerland), dochter van Jeltje Johannes Terpstra en Jan de Jong.
Geeske trouwt 6 mei 1877 in Smallingerland met Evert van den Berg, geboren 9 december 1853 in Boornbergum (Smallingerland), zoon van Eize Jogchums van den Berg en Wietske Everts Bron.
Geeske is overleden 27 februari 1893 in Smallingerland (gehuwd).

Kinderen:

 1. Eize van den Berg, geboren 10 maart 1878 in Smallingerland, overleden 28 maart 1879 in Smallingerland.
 2. Jeltje van den Berg, geboren 13 april 1880 in Drachten (Smallingerland).
  Jeltje trouwt 1 oktober 1904 in Smallingerland met Jan Schokker, geboren 17 mei 1880 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jetze Schokker en Fetje van der Heide.
  Jan is overleden 13 november 1954 in Smallingerland.

IVk Hendrik Terpstra, geboren 12 november 1825 in Ureterp (Opsterland), zoon van Johannes Lammerts Terpstra en Geeske Hendriks de Velde.
Hendrik Johannes Terpstra trouwt 5 jui 1858 in Opsterland met Geelke Hendriks van der Jagt, geboren 13 november 1832 in Opsterland, dochter van Hendrik Jannes van der Jagt en Ytje Jeens Koopman.
Hendrik is overleden 10 april 1874 in Opsterland; Geelke is overleden 16 oktober 1907 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Ytje Terpstra, geboren 9 mei 1859 in Ureterp (Opsterland) (zie Vw).
 2. Johannes Terpstra, geboren 1 april 1861 in Opsterland, overleden 14 maart 1878 in Smallingerland.
 3. Jannes Hendriks Terpstra, geboren 17 mei 1864 in Opsterland, overleden 9 april 1866 in Opsterland.
 4. Jannes Terpstra, geboren 3 augustus 1866 in Ureterp (Opsterland).
  Jannes trouwt 23 november 1895 in Smallingerland met Akke Zetzema, geboren 18 december 1867 in Drachten (Smallingerland), dochter van Evert Zetsema en Grietje Pietersma.
  Jannes is overleden 19 december 1907 in Smallingerland; Akke is overleden 20 december 1906 in Smallingerland.
  Kinderen:
  a. Hendrik Terpstra, geboren 28 september 1896 in Smallingerland. Hendrik vertrekt 24 januari 1916 naar Noord Amerika.

Vw Ytje Terpstra, geboren 9 mei 1859 in Ureterp (Opsterland), dochter van Hendrik Johannes Terpstra en Geelke Hendriks van der Jagt.
Ytje trouwt 18 oktober 1884 in Smallingerland met de 30-jarige Hendrik Sterk, geboren c 1854 in Heukelum (Limburg), zoon van Jan Sterk en Maria Sterk.
Ytje is overleden 5 juli 1894 in Smallingerland.
(Hendrik Sterk hertrouwt op 42-jarige leeftijd 19 december 1896 in Smallingerland met Klaaske Grondsma, geboren 23 maart 1872 in Langweer (Doniawerstal), dochter van Klaas Klazes Grondsma en Afke Baukes van Slageren. Hendrik was weduwnaar van Ytje Terpstra.)

Kinderen:

 1. Geeltje Sterk, geboren 6 augustus 1885 in Goļngarijp (Doniawerstal).
  Geeltje trouwt 24 januari 1903 in Smallingerland met Anne van der Veen, timmerman, geboren 2 november 1883 in Drachten (Smallingerland), zoon van Klaas Annes van der Veen, timmerman, en Jitske Egbertts Kijlstra.
 2. Jan Sterk, geboren 14 oktober 1886 in Goļngarijp (Doniawerstal).
  Jan trouwt 15 juni 1912 in Smallingerland met de 23-jarige Jitske Kasje, geboren c 1889 in De Wilp (Marum), dochter van Heerke Kasje en Attje de Vries.

IVl Wypkjen Terpstra, geboren 19 november 1829 in Ureterp (Opsterland), dochter van Johannes Lammerts Terpstra en Geeske Hendriks de Velde.
Wypkjen Johannes Terpstra, naaister, trouwt 24 november 1860 in Smallingerland met Jan Hielkes Bijker, geboren 20 maart 1831 in Drachten (Smallingerland), arbeider, zoon van Hielke Jans Bijker en Antje Jans Kerkhof.
Wiepkjen is overleden 23 februari 1881 in Opsterland; Jan is overleden 25 februari 1909 in Ureterp (Opsterland).

Kinderen:

 1. Hielke Bijker, geboren 27 oktober 1861 in Ureterp (Opsterland), overleden 5 september 1867 in Ureterp (Opsterland).
 2. Geeske Bijker, geboren 1 mei 1864 in Ureterp (Opsterland).
  Geeske trouwt 5 april 1895 in Smallingerland met Hendrik Pol, geboren 13 juni 1858 in Drachten (Smallingerland), zoon van Berend Hendriks Pol en Aukjen Sints Bron.
 3. Hielke Bijker, geboren 29 januari 1868 in Ureterp (Opsterland), overleden 1 april 1868 in Ureterp (Opsterland).
 4. Hielke Bijker, geboren 3 maart 1869 in Ureterp (Opsterland) (zie Vx).
 5. Antje Bijker, geboren 8 juli 1875 in Ureterp (Opsterland).
  Antje trouwt 31 december 1904 in Smallingerland met Brant van den Berg, geboren 1 mei 1862 in Drachten (Smallingerland), zoon van Sierd Tammes van den Berg en Tjitske Brants Veenstra.
  Brant is overleden 17 december 1930 in Smallingerland (gehuwd).

Vx Hielke Bijker, geboren 3 maart 1869 in Ureterp (Opsterland), zoon van Wiepkjen Johannes Terpstra en Jan Hielkes Bijker.
Hielke trouwt 25 mei 1900 in Opsterland met Johanna Boonstra, geboren 16 januari 1879 in Siegerswoude (Opsterland), dochter van Jan Jans Boonstra en Antje Jans Bosgraaf.
Hielke is overleden 28 februari 1935 in Zuidlaren, wonende in Opsterland; Johanna is overleden 28 maart 1955 in Ureterp (Opsterland).

Kinderen:

 1. Antje Bijker, geboren 30 november 1901 in Ureterp (Opsterland), overleden 12 februari 1902 in Ureterp (Opsterland).
 2. Antje Bijker, geboren 27 januari 1903 in Ureterp (Opsterland).
 3. Jan Bijker, geboren 27 juli 1905 in Ureterp (Opsterland), broodventer, overleden 16 augustus 1974 in Groningen.
 4. Johannes Bijker, geboren 26 mei 1910 in Ureterp (Opsterland), overleden 22 januari 1999 in Ureterp (Opsterland).
 5. Wiepkje Bijker, geboren 21 juli 1912 in Ureterp (Opsterland).
  Wiepkje trouwt 27 mei 1938 in Opsterland met Oebele Deelstra, geboren 25 februari 1910 in Oudega (Smallingerland), boer, zoon van Mindert Tędes Deelstra en Froukje Oebeles Kooistra.
  Oebele is overleden 24 augustus 1995 in Drachten (Smallingerland).
 6. Martje Bijker, geboren 30 september 1914 in Ureterp (Opsterland), overleden 16 april 1918 in Ureterp (Opsterland).
 7. Hendrik Bijker, geboren 1 november 1916 in Ureterp (Opsterland), overleden 10 juni 1943 in Ureterp (Opsterland).

IIIe Tettje, geboren 30 januari 1779 in Ureterp (Opsterland), dochter van Lammert Hinnes Terpstra en Martzen Roels.
Tettje Lammerts, Ureterp, trouwt 10 januari 1802 in Ureterp (Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude DTB nr. 569, 1722 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 januari 1802, Ureterp) met Jelle Jans, geboren 8 februari 1776 in Zuiderdragten (Smallingerland), zoon van Jan Jelles en Janke Rinses. Jelle woont 10 januari 1802 in Ureterp (Opsterland).
(Jan Jelles, geboren 11 oktober 1747 in Noorderdragten, zoon van Jelle Jans en Trijntje Egberts.
Jan Jelles, Noorderdrachten, trouwt 21 mei 1775 in Drachten (Trouwregister Hervormde gemeente Drachten DTB nr. 624, 1674 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 mei 1775, Drachten ) met Janke Rinzes, Zuiderdrachten, geboren c 1748, dochter van Rinze Kornelis en Willemke Gerrits.
Jan Jelles, Zuiderdrachten, neemt in 1811 in Drachten de familienaam van der Harst aan; voor zichzelf, voor zijn kinderen: Jelle (35; Ureterp), Willemke (33; Olterterp), Renze (30; Olteterp), Trijntje (25), Egbert (22; in dienst) en voor zijn kleinkinderen (van Jelle): Jan (7), Martsen (4); (van Willem): Janke (3), Jan (5 weken); (van Trijntje): Sietske (2).
Jan Jelles van der Harst, schoolmeester, is overleden  25 december 1822 in Drachten; Janke is overleden 22 mei 1815 in Drachten.)

Tettje is overleden 6 mei 1854 in Drachten (Smallingerland); Jelle, arbeider, is overleden 3 april 1831 in Ureterp (Opsterland).

Kinderen:

 1. Jan, geboren 3 februari 1804 in Ureterp (Opsterland), overleden 9 augustus 1823 in Ureterp (Opsterland).
 2. Martzen, geboren 30 augustus 1806 in Ureterp (Opsterland) (zie IVm).
 3. Janckie, geboren 6 maart 1809 in Ureterp (Opsterland).
 4. Lambertus Jelles van der Harst, geboren 30 november 1811 in Ureterp (Opsterland) (zie IVn).
 5. Siebren Jelles van der Harst, geboren 14 augustus 1818 in Ureterp (Opsterland) (zie IVo).

IVm Martzen, geboren 30 augustus 1806 in Ureterp (Opsterland), dochter van Tettje Lammerts en Jelle Jans.
Martzen Jelles van der Harst trouwt 21 april 1831 in Opsterland met Gerben Jurjens de Vries, geboren c 1805 in Kortehemmen, zoon van Jurjen Wijtzes de Vries en Aukje Arends.
Martzen is overleden  6 maart 1865 in Opsterland (gehuwd).
Gerben was 1872, 1874 arbeider..

Kinderen:

 1. Aukjen de Vries, geboren 8 oktober 1831 in Opsterland.
  Aukjen is overleden 19 april 1899 in Opsterland (weduwe).
 2. Jelle de Vries, geboren 6 november 1833 in Ureterp (Opsterland) (zie Vy).
 3. Jurjen de Vries, geboren 27 september 1836 in Opsterland (zie Vz).
 4. Jan de Vries, geboren 3 september 1839 in Opsterland (zie Vaa).
 5. Wijtze de Vries, geboren 29 oktober 1842 in Opsterland.
 6. Sijbren de Vries, geboren 12 augustus 1845 in Ureterp (Opsterland).
  Sijbren, arbeider, trouwt 28 maart 1874 in Marum met de 17-jarige Johanna Zuiderveld, geboren c 1857 in Marum, dochter van Martinus Ubels Zuiderveld, (1874) wergwerker, en Wietske Roelfs Hoving.
  Sijbren en Johanna zijn 25 mei 1888 in Groningen gescheiden.
  (Johanna Zuiderveld hertrouwt op 48-jarige leeftijd 30 april 1905 in Groningen met de 52-jarige Willem Winter, timmerman, geboren c 1853 in Leek, zoon van Pieter Winter en Auktje Schuil. Johanna was gescheiden echtgenote van Sijbren de Vries; Willem was weduwnaar van Hendrika Schuur.)
 7. Arend de Vries, geboren 20 december 1848 in Ureterp (Opsterland_.
  Arend, boerenknecht, trouwt 1 juni 1872 in Marum met de 27-jarig Lijsbertje Hoekstra, geboren c 1845 in Marum, dochter van Berend Tjerks Hoekstra en Aaltje Abels Roelsma.

Vy Jelle de Vries, geboren 6 november 1833 in Ureterp (Opsterland), zoon van Martzen Jelles van der Harst en Gerben Jurjens de Vries.
Jelle Gerbens de Vries trouwt 5 mei 1861 in Opsterland met Aukjen Gerrits Boonstra, geboren 7 december 1838 in Smallingerland als Aukjen Boonstra, dochter van Gerrit Heeres Boonstra en Hermina Lucas van Sinderen.
Jelle is overleden 27 augustus 1891 in Smallingerland; Aukjen is overleden 12 september 1913 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Gerben de Vries, geboren 20 maart 1862 in Opsterland.
  Gerben trouwt 3 mei 1901 in Opsterland met Mientje Annema, geboren 3 februari 1871 in Opsterland, dochter van Gerben Hendriks Annema en Jantje Jans Geertsma.
  Gerben is overleden 31 mei 1912 in Smallingerland; Mientje is overleden 26 mei 1911 in Smallingerland.
 2. Martzen de Vries, geboren 5 mei 1863 in Ureterp (Opsterland) (zie VIl).
 3. Gerrit de Vries, geboren 9 mei 1866 in Opsterland.
  Gerrit trouwt 15 mei 1897 in Idaarderadeel met Jeltje de Jong, geboren 22 mei 1870 in Roordahuizum (Idaarderadeel), dochter van Symen Tjeerds de Jong en Sipkje Sjoerds Kimsma.
 4. Lukas de Vries, geboren 18 juli 1871 in Ureterp (Opsterland).
  Lukas trouwt 5 november 1898 in Smallingerland met Antje Hiemstra, geboren 27 oktober 1868 in Ureterp (Opsterland), dochter van Marcus Sjoerds Hiemstra en Willemke Pieters de Boer.
  Lukas is overleden 4 maart 1902 in Smallingerland; Antje is overleden 10 juni 1940 in Smallingerland.
  (Antje Hiemstra hertrouwt 3 november 1914 in Smallingerland met Klaas Bosma.)
 5. Hermina de Vries, geboren 5 september 1874 in Ureterp (Opsterland).
  Hermina trouwt 9 mei 1903 in Smallingerland met Gerrit van der Velde, geboren 6 mei 1877 in Drachten (Smallingerland), zoon van Hendrik van der Velde en Iekje van der Bij.
  Gerrit is overleden 14 september 1907 in Smallingerland.
  Hermina de Vries hertrouwt 9 juli 1915 in Smallingerland met Hendrik Brouwer, geboren 21 januari 1885 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), zoon van Hendrik Jans Brouwer en Aaltje Piebes Kempenaar.
 6. Aukjen de Vries, geboren 14 februari 1877 in Ureterp (Opsterland).
  Aukjen trouwt 13 mei 1905 in Smallingerland met Rinze Pool, geboren 30 oktober 1880 in Drachten (Smallingerland), zoon van Gerben Pool en Klaske Westra.

VIl Martzen de Vries, geboren 5 mei 1863 in Ureterp (Opsterland), dochter van Jelke Gerbens de Vries en Aukje Feddes Boonstra.
Martzen trouwt 17 mei 1890 in Smallingerland met Jeen Bruinsma, geboren 22 december 1860 in Drachten (Smallingerland), zoon van Haaye Jeens Bruinsma en Durkjen Hendriks Brander.

Kinderen:

 1. Aukje Bruinsma, geboren 25 januari 1891 in Drachten (Smallingerland).
  Aukje trouwt 9 mei 1919 in Smallingerland met Auke Slager, geboren 13 november 1888 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jan Slager en Anna Blauw.
 2. Durkje Bruinsma, geboren 23 juli 1893 in Drachten (Smallingerland).
  Durkje trouwt 21 mei 1920 in Smallingerland met de 25-jarige Lodewijk Marrink, geboren c 1895 in Groningen, zoon van Jan Marrink en Hendrikje Piek.
 3. Jeltje Bruinsma, geboren 2 november 1897 in Drachten (Smallingerland).
  Jeltje trouwt 18 september 1920 in Smallingerland met Auke Visser, geboren 28 december 1897 in Drachten (Smallingerland), zoon van Johannes Visser en Siemkje Velzing.

Vz Jurjen de Vries, geboren 27 september 1836 in Opsterland, zoon van Martje Jelles van der Harst en Gerben Jurjens de Vries.
Jurjens trouwt 5 mei 1864 in Opsterland met Sytske Roels Bootsma, geboren 21 februari 1837 in Opsterland, dochter van Roel Alberts Bootsma en Antje Andries Heida.
Jurjen is overleden 11 april 1892 in Smallingerland; Sytske is overleden 13 oktober 1897 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Antje de Vries, geboren 5 februari 1865 in Ureterp (Opsterland).
  Antje trouwt 16 juli 1897 in Smallingerland met Jan Wagenaar, geboren 10 juni 1869 in Beets (Opsterland), zoon van Sjoerd Tędes Wagenaar en Durkje Sipkes Stienstra.
 2. Martzen de Vries, geboren 30 augustus 1866 in Smallingerland, overleden 23 augustus 1868 in Smallingerland.
 3. Martzen de Vries, geboren 13 september 1869 in Drachten (Smallingerland).
  Martzen trouwt 12 december 1896 in Smallingerland met Jan Spoelstra, geboren 14 december 1867 in Drachten (Smallingerland), zoon van Hendrik Spoelstra en Jitske Douma.
  Martzen is overleden 23 juni 1902 in Smallingerland (gehuwd).
 4. Gerben de Vries, geboren 4 mei 1872 in Smallingerland.

Vaa Jan de Vries, geboren 3 september 1839 in Opsterland, zoon van Martzen Jelles van der Harst en Gerben Jurjens de Vries.
Jan trouwt 29 juni 1862 in Opsterland met Jantje Willems Doornbos, geboren 13 oktober 1840 in Opsterland, dochter van Willem Ludzerts Doornbos en Tjitske Pieters Mud.
Jan is overleden 25 februari 1877 in Smallingerland; Jantje is overleden 9 september 1908 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Martzen de Vries, geboren 17 september 1862 in Opsterland.
 2. Willem de Vries, geboren 29 juli 1865 in Opsterland.
 3. Gerben de Vries, geboren 10 juli 1869 in Ureterp (Opsterland).
  Gerben trouwt 15 mei 1897 in Smallingerland met Janke Boelens, geboren 21 december 1871 in Drachten (Smallingerland), dochter van Boele Boelens en Grietje List.
  Janke is overleden 12 maart 1902 in Smallingerland.
  Gerben de Vries hertrouwt 27 november 1909 in Smallingerland met Antje de Jong, geboren 9 september 1867 in Langezwaag (Opsterland), dochter van Jan Tjeerds de Jong en Wietske Klazes de Jong.
 4. Tjitske de Vries, geboren 6 juni 1871 in Ureterp (Opsterland).
  Tjitske trouwt 28 mei 1892 in Smallingerland met Albert Tjeerds Jongsma, geboren 31 januari 1864 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Tjeerd Geerts Jongsma en Aaltje Alberts de Jong.

IVn Lambertus Jelles van der Harst, geboren 30 november 1811 in Ureterp (Opsterland), zoon van Tettje Lammerts Terpstra en Jelle Jans van der Harst.
Lambartus trouwt 9 april 1838 in Opsterland, wettiging 1 kind, met Sytske Hendriks Weersinga, geboren 30 maart 1812 in Nijehaske (Haskerland) als Sytske Weersinga , dochter van Hendrik Annes Weersinga en Sjoukjen Pieters.
Lambertus is overleden 24 september 1889 in Opsterland; Sytske is overleden 13 april 1876 in Ureterp (Opsterland).

Kinderen:

 1. Fettje Weersinga, geboren 25 oktober 1834 in Ureterp (Opsterland) (zie Vab).
 2. Sjoukjen van der Harst, geboren 20 augustus 1839 in Ureterp (Opsterland).
  Sjoukjen trouwt 17 september 1864 in Opsterland met Sytze Teyema, geboren 7 januari 1839 in Kortezwaag (Opsterland), zoon van Tjeerd Popkes Teyema en Feikjes Folkers van der Zee.
  Sytze is overleden 3 maart 1865 in Hoornsterzwaag (Opsterland).
  Sjoukjen van der Harst hertrouwt 15 februari 1866 in Opsterland met Gerben van der Kooi, geboren 14 juni 1831 in Driesum (Dantumadeel), zoon van Wijtze Lieuwes van der Kooi en Grietje Harmens Schaafsma. Sjoukjen was weduwe van Sytze Teyema.
  Gerben is overleden 29 april 1884 in Opsterland.
  Kinderen:
  a. Grietje van der Kooi, geboren 11 maart 1868 in Opsterland.
  b. Lambertus van der Kooi, geboren 15 februari 1871 in Opsterland, overleden 25 juli 1873 in Opsterland.
  c. Lambartus van der Kooi, geboren 11 maart 1877 in Opsterland, overleden 17 maart 1880 in Opsterland.
  Sjoukjen van der Harst hertrouwt  22 juni 1885 in Opsterland met Jeen van der Vee, boer, geboren 6 juni 1827 in Ureterp (Opsterland), zoon van Steffen Heines van der Vee, boer, en Aukjen Ebeles van der Veen. Sjouken was weduwe van Gerben van der Kooi.
  Sjoukjen is overleden 23 augustus 1915 in Terwispel (Opsterland); Jeen is overleden 30 september 1899 in Ureterp (Opsterland).
 3. Hendrikjen van der Harst, geboren 20 augustus 1842 in Ureterp (Opsterland), overleden 26 februari 1844 in Ureterp (Opsterland).
 4. Hendrik van der Harst, geboren 28 mei 1844 in Ureterp (Opsterland) (zie Vac).
 5. Jelle van der Harst, geboren 4 februari 1846 in Ureterp (Opsterland) (zie Vad).
 6. Anne van der Harst, geboren 8 januari 1848 in Ureterp (Opsterland).
  Anne trouwt 5 mei 1887 in Opsterland met Wietske Haaijes Bijlstra, geboren 29 december 1855 in Drachten (Smallingerland), dochter van Haije Feitzes Bijlstra en Sjoukjen Foppes Veenstra.
  Anne is overleden 27 november 1889 in Opsterland; Wietske is overleden 23 februari 1913 in Opsterland.
  (Wietske Haaijes Bijlstra hertrouwt 23 oktober 1890 in Opsterland met Ids Walda, geboren 7 november 1863 in Duurswoude (Opsterland), zoon van Roel Lieuwes Walda en Antje Idzes Hofstra. Wietske was weduwe van Anne van der Harst.
  Ids is overleden 25 april 1894 in Opsterland.
  Wietske Haaijes Bijlstra hertrouwt 3 mei 1901 in Opsterland met Egbert Boelens, geboren 10 februari 1858 in Drachten (Smallingerland), zoon van Boele Egberts Boelens en Antje Douwes de Vries. Wietske was weduwen van Ids Walda.
  Egbert is overleden 19 oktober 1923 in Opsterland.) 
 7. Jan van der Harst, geboren 20 juli 1849 in Ureterp (Opsterland) (zie Vae).
 8. Pieter van der Harst, geboren 29 maart 1851 in Ureterp (Opsterland) (zie Vaf).
 9. Siebren van der Harst, geboren 2 februari 1853 in Ureterp (Opsterland) (zie Vag).

Vab Fettje Weersinga, geboren 25 oktober 1835 in Ureterp (Opsterland), dochter van Sytske Hendriks Weersinga.
Fettje wordt 9 april 1838 in Opsterland gewettigd als dochter van Lambertus Jelles van der Harst.
Tettje Lambartus van der Harst trouwt 28 mei 1858 in Opsterland met Wopke Kornelis de Kroon, geboren 18 oktober 1833 in Drachten, zoon van Kornelis Wobes de Kroon en Jeltje Minderts Nicolai.
Tetje is overleden 14 oktober 1891 in Siegerswoude (Opsterland); Wopke is overleden 3 juli 1916.

Kinderen:

 1. Kornelis de Kroon, geboren 25 oktober 1859 in Opsterland.
  Kornelis is overleden 9 augustus 1927 in Smallingerland (gehuwd).
 2. Sytske de Kroon, geboren 28 december 1861 in Opsterland, overleden 16 december 1864 in Opsterland.
 3. Sytske de Kroon, geboren 13 april 1865 in Opsterland (zie VIm).
 4. Jeltje de Kroon, geboren 31 december 1867 in Ureterp (Opsterland) (zie VIn).
 5. Lambertus de Kroon, geboren 23 december 1873 in Opsterland, overleden 31 december 1873 in Opsterland.
 6. Lambertus de Kroon, geboren 10 mei 1876 in Ureterp (Opsterland).
  Lambertus trouwt 10 mei 1902 in Smallingerland met Sietske van der Meulen, geboren 1 juni 1881 in Kortehemmen (Drachten; Smallingerland), dochter van Klaas Alles van der Meulen en Grietje Hoekstra.
  Sietske is overleden 30 januari 1932 in Smallingerland (gehuwd).
 7. Ruth de Kroon, geboren 29 april 1878 in Ureterp (Opsterland).
  Ruth, dienstbode, trouwt 27 oktober 1900 in Marum met de 21-jarige Josephus Johannes Memerda, kruidenier, geboren c 1879 in Leeuwarden, zoon van Dirk Memerda, (1900) timmerman), en Gerardina Maria de Jongh.
  Ruth is overleden 22 november 1940 in Leeuwarden; Josephus Johannes is overleden op 54-jarige leeftijd 13 april 1933 in Huizum (Leeuwarderadeel), wonende in Leeuwarden.

VIm Sytske de Kroon, geboren 13 april 1865 in Opsterland, dochter van Tette Lammerts van der Kwast en Wopke Kornelis de Kroon.
Sytske trouwt 9 mei 1889 in Opsterland met Steffen van der Vee, geboren 11 november 1861 in Smallingerland, zoon van Ebele Steffens van der Vee en Antje Wietzer van der Meer.

Kinderen:

 1. Antje van der Vee, geboren 17 februari 1890 in Siegerswoude (Opsterland).
  Antje trouwt 24 april 1913 in Marum met Jan Veenstra, geboren 3 januari 1885 in Siegerswoude (Opsterland), zoon van Mindert Wierds Veenstra en Fokje Fokkes Aardema.
 2. Tetje van der Vee, geboren 28 november 1892 in Siegerswoude (Opsterland).
  Tetje trouwt 24 april 1913 in Marum met de 24-jarige Anne Westra, geboren c 1889 in Zevenhuizen (Leek), zoon van Sijtze Brugts Westra en Feikje Jans Plantinga.
 3. Ebele van der Vee, geboren 27 maart 1895 in Siegerswoude (Opsterland).
  Ebele trouwt 28 mei 1921 in Marum met Catharina Haverdings, geboren 11 januari 1901 in Haren, dochter van Jan Havedings, schoenmaker, en Jantje Koenes.
  Ebele is overleden 6 februari 1878 in De Wilp (Marum); Catharina is overleden 29 september 1990 in Marum.

VIn Jeltje de Kroon, geboren 31 december 1867 in Ureterp (Opsterland), dochter van Tettje Lambertus van der Harst en Wopke Kornelis de Kroon.
Jeltje trouwt 13 mei 1893 in Smallingerland met Wytze Numan, geboren 12 september 1865 in Drachten (Smallingerland), zoon van Hendrik Tabes Numan en Aliet Wytzes Zandstra.
Jeltje is overleden 4 maart 1934 in Smallingerland (gehuwd).

Kinderen:

 1. Hendrik Numan, geboren 16 februari 1894 in Drachten (Smallingerland).
  Hendrik trouwt 13 juli 1918 in Smallingerland met Pietje Modderman, geboren 27 maart 1891 in Drachten (Smallingerland), dochter van Jogchum Modderman en Tetje Baron.
  Hendrik is overleden 26 januari 1958, begraven in Drachten; Pietje is overleden 4 mei 1979, begraven in Drachten.
 2. Wopke Numan, geboren 27 april 1896 in Smallingerland.
  Wopke trouwt 28 augustus 1919 in Opsterland met Tietje van der Zwaag.
 3. Sjoerd Numan, geboren 22 april 1898 in Smallingerland.
 4. Kornelis Numan, geboren 23 juli 1900 in Smallingerland.
  Kornelis trouwt met Elizabeth Boonstra, geboren 6 januari 1906.
  Kornelis is overleden 26 oktober 1960, begraven in Drachten; Elizabeth is overleden 8 januari 1992, begraven in Drachten.

Vac Hendrik van der Harst, geboren 28 mei 1844 in Ureterp (Opsterland), zoon van Lambertus Jelles van der Harst en Sytske Hendriks Weersinga.
Hendrik trouwt 7 mei 1869 in Opsterland met Janke Hiemstra, geboren 14 juli 1840 in Lippenhuizen (Opsterland), dochter van Sjoerd Jacobs Hiemstra en Antje Hendriks van der Vaart.
Hendrik is overleden 14 juni 1896 in Terwispel (Opsterland) (gehuwd).

Kinderen:

 1. Sytske van der Harst, geboren 19 februari 1870 in Kortezwaag (Opsterland).
  Sytske trouwt 8 september 1894 in Opsterland met Gerrit Reitsma, geboren 18 december 1868 in Poppingawier (Rauwerderhem), zoon van Jacob Reins Reitsma en Jetske Klazes Schukking.
  Sijtske is overleden 14 mei 1952 in Purmerend; Gerrit is overleden 7 februari 1960 in Purmerend.
 2. Antje van der Harst, geboren 5 augustus 1871 in Kortezwaag (Opsterland), overleden 21 november 1871 in Kortezwaag (Opsterland).
 3. Lambertus van der Harst, geboren 10 januari 1874 in Kortezwaag (Opsterland), overleden 25 januari 1874 in Kortezwaag (Opsterland).
 4. Antje van der Harst, geboren 29 april 1875 in Kortezwaag (Opsterland), overleden 6 mei 1875 in Kortezwaag (Opsterland).
 5. Antje van der Harst, geboren 2 oktober 1877 in Kortezwaag (Opsterland), overleden 4 juni 1955 in Amsterdam.
 6. Lambertus van der Harst, geboren 17 november 1880 in Kortezwaag (Opsterland).
  Lambertus trouwt 9 augustus 1913 in Elsen (Duitsland) met Hielkje Stoffelsma, geboren 8 oktober 1888 in Hem Oldephaert, dochter van Haaije Stoffelsma en Jetske van Oostrum.
  Lambertus is overleden 4 september 1941 in Sneek; Hielkje is overleden 17 oktober 1946.

Vad Jelle van der Harst, geboren 4 februari 1846 in Ureterp (Opsterland), zoon van Lambertus Jelles van der Harst en Sytske Hendriks Weersinga.
Jelle trouwt 5 januari 1872 in Smallingerland met Geelke van der Vlugt, geboren 9 september 1850 in Drachten (Smallingerland), dochter van Jan Minderts van der Vlugt en Grietje Gurbes van der Brug.
Geelke is overleden 9 september 1879 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Grietje van der Harst, geboren 24 februari 1872 in Drachten (Smallingerland) (zie VIo).
 2. Lambertus van der Harst, geboren 19 januari 1873 in Drachten (Smallinerland) (zie VIp).
 3. Ruth van der Harst, geboren 2 juni 1875 in Ureterp (Opsterland) (zie VIq).
 4. Jan van der Harst, geboren 22 september 1877 in Ureterp (Opsterland), overleden 10 juli 1880 in Ureterp (Opsterland).

Jelle van der Harst hertrouwt 27 oktober 1882 in Smallingerland met Rinske Wigles Smeding, geboren 5 juli 1842 in Olderberkoop (Ooststellingwerf), dochter van Wiggle Bouwes Smeding en Goitsche Hessels de Groot.
Jelle is overleden 29 juli 1922 in Ureterp (Opsterland); Rinske is overleden 10 augustus 1903 in Siegerswoude (Opsterland)

Kinderen:

 1. Wiggele van der Harst, geboren 23 augustus 1883 in Ureterp (Opsterland), overleden 27 november 1918 in Opsterland.

VIo Grietje van der Harst, geboren 24 februari 1872 in Drachten (Smallingerland), dochter van Jelle van der Harst en Geelke van der Vlugt.
Grietje trouwt 10 mei 1894 in Opsterland met Durk Ypinga, geboren 29 oktober 1863 in Beetsterzwaag (Opsterland) als Durk Eppinga, zoon van Jan Ubeles Eppinga en Tjitske Hielkes Posthumus.
Grietje is overleden 21 november 1907 in Drachten (Smallingerland); Durk is overleden 24 oktober 1939 in Smallingerland.

Kinderen:

 1. Geelke Ypenga, geboren 13 maart 1895 in Boornbergum (Smallingerland).
  Geelke Ypinga trouwt 13 december 1913 in Smallingerland met Koene Wiegersma, geboren 28 november 1887 in Ureterp (Opsterland), zoon van Sytze Wiegersma en Hendrikje Poelman.
 2. Tjitske Ypenga, geboren 28 januari 1899 in Boornbergum (Smallingerland).
 3. Jan Ypenga, geboren 4 april 1901 in Boornbergum (Smallingerland).
 4. Ruth Ypenga.

VIp Lambertus van der Harst, geboren 19 januari 1873 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jelle van der Harst en Geelke van der Vlugt.
Lambertus, veehouder in Ureterp (Opsterland), trouwt 22 juli 1898 in Opsterland met Metje Oord, geboren 3 mei 1880 in Siegerswoude (Opsterland), dochter van Joseph Oord en Jantje Johannes van Veen.
Lambertus is overleden 1 september 1960 in Ureterp (Opsterland); Metje is overleden 26 juni 1966 in Ureterp (Opsterland)

Kinderen:

 1. Jantje van der Harst, geboren 19 november 1899 in Siegerswoude (Opsterland).
  Jantje trouwt 14 juni 1917 in Opsterland met Siebe de Vegt, arbeider, geboren 3 juni 1897 in Ureterp (Opsterland), zoon van Hendrik Freerks de Vegt, arbeider, timmerman, en Antje Geerts de Jong.
 2. Geelke van der Harst, geboren 8 mei 1901 in Opsterland, overleden 11 april 1902 in Opsterland.
 3. Grietje van der Harst, geboren 1911 in Opsterland, overleden (oud 9 maand) 23 november 1911 in Opsterland.
 4. Jozeph van der Harst, geboren 15 april 1914 in Opsterland, overleden 17 april 1914 in Opsterland.
 5. Jozeph van der Harst, geboren 29 juli 1916 in Opsterland.
  Jozeph trouwt met Froukje Postma, geboren 11 juli 1923 in Ureterp (Opsterland), dochter van Jacob Postma en Harmke de Kleine.
  Kinderen (6).

VIq Ruth van der Harst, geboren 2 juni 1875 in Ureterp (Opsterland), dochter van Jelle van der Harst en Geelke van der Vlugt.
Ruth trouwt 13 mei 1897 in Opsterland met Sijtze Geertsma, arbeider, geboren 17 januari 1867 in Ureterp (Opsterland), zoon van Homme Andries Geertsma en Hinke Sijtzes de Vries.
Ruth is overleden 31 juli 1939 in Opsterland (gehuwd).

Kinderen:

 1. Hinke Geertsma, geboren 8 november 1897 in Ureterp (Opsterland).
  Hinke trouwt 26 oktober 1922 in Opsterland met Jan de Vegt, geboren 18 september 1895 in Ureterp (Opsterland), zoon van Hendrik Freerks van der Vegt, arbeider, timmerman in Ureterp (Opsterland) en Antje Geerts de Jong.
 2. Jelle Geertsma, geboren 15 december 1899 in Opsterland.
 3. Homme Geertsma, geboren 15 november 1901 in Opsterland.
 4. Janne Geertsma.

Vae Jan van der Harst, geboren 20 juli 1849 in Ureterp (Opsterland), zoon van Lambertus Jelles van der Harst en Sytske Hendriks Weersinga.
Jan trouwt 27 oktober 1877 in Opsterland, wettiging 1 kind, met Trijntje Postma, geboren 6 april 1854 in Beetsterzwaag (Opsterland), dochter van Abele Lamers Postma en Antje Jacobs Geertsma.
Jan is overleden 22 november 1924 in Leeuwarden, wonende in Ureterp (Opsterland); Trijntje is overleden 27 april 1941 in St. Nicolaasga (Doniawerstal).

Kinderen:

 1. Antje van der Harst, geboren 26 augustus 1877 in Ureterp (Opsterland).
  Antje trouwt 24 maart 1899 in Opsterland met Hendrik Meyer, geboren 17 augustus 1875 in Ureterp (Opsterland), zoon van Leffert Meyer en Trijntje Wijtsma.
  Antje is overleden 2 september 1938 in Siegerswoude (Opsterland); Hendrik is overleden 26 mei 1955 in Siegerswoude (Opsterland).
 2. Lambertus van der Harst, geboren 30 september 1879 in Ureterp (Opsterland).
  Lambertus trouwt 10 mei 1906 in Opsterland met Jitske Veenstra, geboren 11 mei 1885 in Ureterp (Opsterland), dochter van Libbe Sijtzes Veenstra en Yke Martens de Jong.
  Lambertus is overleden 13 november 1975 in Drachten (Smallingerland); Jitske is overleden 9 maart 1972 in Smallingerland.
 3. Abele van der Harst, geboren 12 juli 1882 in Siegerswoude (Opsterland), overleden 6 januari 1885 in Siegerswoude (Opsterland).
 4. Sytske van der Harst, geboren 26 september 1885 in Siegerswoude (Opsterland).
  Sytske trouwt 9 mei 1907 in Opsterland met Johannes Wieringsma, geboren 22 maart 1882 in Murmerwoude (Dantumadel), zoon van Sijbe Johannes Wieringsma en Sjoukje Harmens van der Oven.
  Sytske is overleden 27 september 1967 in Smallingerland; Johannes is overleden 4 januari 1960 in Smallingerland.
 5. Lutske van der Harst, geboren 13 oktober 1888 in Siegerswoude (Opsterland).
  Lutske trouwt 2 juni 1916 in Opsterland met Gerard Hooiring, geboren 17 augustus 1890 in Bolsward, zoon van Johannes Hooiring en Elsje Poelman.
  Lutske is overleden 16 januari 1971 in Heerenveen; Gerard is overleden 4 februari 1959 in Heerenveen.
 6. Hendrik van der Harst, geboren 28 april 1891 in Siegerswoude (Opsterland).
  Hendrik trouwt 19 mei 1916 in Leeuwarden met Geertruida Geesje Bos, geboren 3 augustus 1892 in Veenwouden, dochter van Yede Bos en Sjoukje van der Velde.
  Hendrik is overleden 28 augustus 1938 in Leeuwarden; Geertruida Geesje is overleden 1 november 1949 in Leeuwarden.
 7. Abele van der Harst, geboren 27 januari 1894 in Siegerswoude (Opsterland).
  Abele trouwt 15 mei 1924 in Opsterland met Hendrika Posthumus, geboren 1 april 1901 in Ureterp (Opsterland), dochter van Hinne Posthumus en Augusta Pieterdina van der Sleen.
  Abele is overleden 13 april 1963 in Drachten (Smallingerland); Hendrika is overleden 1 september 1977 in Ureterp (Opsterland).
 8. Jelle van der Harst, geboren 20 april 1898 in Siegerswoude (Opsterland).
  Jelle trouwt 29 november 1923 in Purmerend met Trijntje Prins, geboren 4 april 1893 in Oudendijk, dochter van Cornelis Prins van Neeltje Kwadijk.
  Jelle is overleden 20 mei 1976 in Purmerend; Trijntje is overleden 23 februari 1965 in Winterswijk.
 9. Hiltje van der Harst, geboren 23 februari 1902 in Siegerswoude (Opsterland).
  Hiltje trouwt 23 april 1925 in Beetsterzwaag met Pieter Jacobs de Jong, geboren 25 januari 1900 in Dronrijp (Menaldumadeel), zoon van Jacob Pieter de Jong en Sytske Jetzes Boersma.
  Hiltje is overleden 1996 in Ureterp (Opsterland); Pieter is overleden 26 februari 1988 in Ureterp (Opsterland).

Vaf Pieter van der Harst, geboren 29 maart 1851 in Ureterp (Opsterland), zoon van Lambertus Jelles van der Harst en Sytske Hendriks Weersinga.
Pieter trouwt 1 mei 1880 in Opsterland met Janke Douwes van Velden, geboren 7 oktober 1851 in Opsterland, dochter van Douwe Jeens van Velden en Taekje Baukes Boelens.
Pieter is overleden 18 mei 1902 in Opsterland; Janke is overleden 11 maart 1935 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Taekje van der Harst, geboren 17 maart 1881 in Ureterp (Opsterland), overleden 2 mei 1945 in Ureterp (Opsterland).
 2. Sijtske van der Harst, geboren 6 augustus 1883 in Ureterp (Opsterland).
  Sijtske trouwt 4 mei 1906 in Opsterland met Jan Nijboer, geboren 10 november 1881 in Siegerswoude (Opsterland), zoon van Wijtze Nijboer en Rinskje Nijboer.
  Sijtske is overleden 30 oktober 1959 in Opsterland, begraven in Siegerswoude; Jan is overleden 10 maart 1960 in Heerenveen, begraven in Siegerswoude.
 3. Sjoukje van der Harst, geboren 28 april 1886 in Ureterp (Opsterland).
  Sjoukje trouwt 6 mei 1909 in Opsterland met Kornelis Romkema, geboren 20 juni 1881 in Terwispel (Opsterland), zoon van Johannes Kornelis Romkema en Aukjen Gooitzens Bosma.
  Sjoukje is overleden 21 april 1968 in Opsterland; Kornelis is overleden 28 mei 1972 in Opsterland.
 4. Tetje van der Harst, geboren 11 oktober 1888 in Ureterp (Opsterland).
  Tetje trouwt 1 december 1917 in Smallingerland met Jacob Miedema, geboren 23 januari 1892 in Boornbergum (Smallingerland), zoon van Evert Jacobs Miedema en Japke Smeding.
  Tetje is overleden 16 april 1921 in Smallingerland; Jacob is overleden 23 september 1958.
  (Jacob Miedema hertrouwt met Sytske Duursma, geboren 29 juni 1900 in Duurswoude (Opsterland), dochter van Haitze Duursma en Ankje Rooks. Jacob was weduwnaar van Tetje van der Harst.
  Sytske is overleden 10 december 2000).
 5. Douwe van der Harst, geboren 18 juli 1891 Ureterp (Opsterland).
  Douwe trouwt 4 juni 1915 in Smallingerland met Tjitske Popkema, geboren 21 mei 1889 in Kortehemmen (Smallingerland), dochter van Marcus Popkema en Wietske Jongsma.
  Douwe is overleden 30 november 1918 in Groningen, wonende in Opsterland; Tjitske is overleden 15 maart 1962 in U.S.A..
  (Tjitske Popkema hertrouwt 13 oktober 1922 in Smallingerland met Anne Huitema, geboren 5 mei 1886 in Ureterp (Opsterland), zoon van Kornelis Huitema en Klaaske Bosma.)
 6. Lambertina van der Harst, geboren 16 januari 1895 in Opsterland, overleden 25 april 1897 in Opsterland.

Vag Siebren van der Harst, geboren 2 februari 1853 in Ureterp (Opsterland), zoon van Lambertus Jelles van der Harst en Sytske Hendriks Weersinga.
Siebren trouwt 12 februari 1878 in Opsterland met Anke Jans Huizinga, geboren 30 maart 1858 in Niebert (Marum), dochter van Jan Oentes Huizinga en Antje Jans de Goede.
Siebren is overleden 20 augustus 1930 in Opsterland; Anke is overleden 12 maart 1902 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Sietske van der Harst, geboren 15 april 1878 in Grootegast.
  Sietske trouwt 15 mei 1904 in Leeuwarden met Johannes Lerk, geboren 23 februari 1879, zoon van Jan Lerk en Akke Kuipers.
  Sietske is overleden 4 november 1962 in Leeuwarden; Johannes is overleden 20 december 1964 in Heerenveen.
 2. Jan van der Harst, geboren 16 mei 1880 in Ureterp (Opsterland).
  Jan trouwt 21 mei 1914 in Opsterland met Mijntje Bouma, geboren 25 februari 1892 in Siegerswoude (Opsterland), dochter van Jan Bouma en Hiltje van der Brug.
  Jan is overleden 2 november 1960 in Opsterland, begraven in Siegerswoude; Meintje is overleden 27 november 1967 in Smallingerland, begraven in Siegerswoude.
 3. Tetje van der Harst, geboren 2 augustus 1882 in Ureterp (Opsterland).
  Tetje trouwt 26 mei 1911 in Marum met de 35-jarige Jan Pijpker, geboren c 1876 in Marum, zoon van Johannes Pijpker en Renskje Jansma.
  Tetje van der Harst hertrouwt 25 september 1914 in Opsterland met Ynse de Vries, geboren 7 augustus 1876 in De Wilp (Marum), zoon van Jan de Vries en Jetske Akkerman.
  Tetje is overleden 2 april 1963 in Drachten (Smallingerland), begraven in De Wilp (Marum); IJnse is overleden 5 janauri 1959 in De Wilp (Marum).
 4. Lambertus van der Harst, geboren 18 november 1884 in Ureterp (Opsterland), overleden 12 januari 1895 in Opsterland.
 5. Oente van der Harst, geboren 10 juni 1887 in Siegerswoude (Opsterland), overleden 14 juni 1902 in Ureterp (Opsterland).
 6. Antje van der Harst, geboren 17 december 1889 in Siegerswoude (Opsterland).
  Antje trouwt met Tjeerd Jansma, geboren 6 januari 1894 in Donkerbroek (Ooststellingwerf), zoon van Jeltje Jansma.
  Antje is overleden 19 juni 1951 in Smallingerland; Tjeerd is overleden 20 juli 1980 in Leeuwarden.
  (Tjeerd Jansma hertrouwt 2 april 1957 in Tietjerksteradeel met Froukje van der Wal.
  Tjeerd Jansma hertrouwt 11 juli 1966 in Tietjerksteradeel met Jantje van der Heide.)
 7. Anne van der Harst, geboren 15 januari 1892 in Ureterp (Opsterland).
  Anne trouwt 22 maart 1917 in Opsterland met Geertje de Vries, geboren 30 november 1892 in Drachten (Smallingerland), dochter van Wietze de Vries en Janke Jans Huizinga.
  Anne is overleden 7 juni 1963 in Frieschepalen (Opsterland); Geertje is overleden 15 januari 1990 in Drachten (Smallingerland).
 8. Mendine van der Harst, geboren 5 april 1894 in Opsterland, overleden 20 januari 1895 in Opsterland.
 9. Mendiena Lamberta van der Harst, geboren 8 maart 1896 in Opsterland.
  Mendiena Lamberta trouwt 1 mei 1919 in Opsterland met Aris Zwart, geboren 23 december 1891 in Gorredijk (Opsterland), zoon van Gerhardus Aris Zwart en Aaltje Eelkes Westra.
  Mendiena Lamberta is overleden 12 mei 1978 in Amsterdam; Aris is overleden 11 april 1958 in Amsterdam.
 10. Lambertus van der Harst, geboren 8 maart 1898 in Ureterp.
  Lambertus trouwt 6 december 1923 in Opsterland met Iemkje Wiegersma, geboren 16 juli 1904 in Ureterp (Opsterland), dochter van Wijtze Wiegersma en Hendrikje Poelman.
  Lambertus is overleden 27 november 1977 in Dantumadeel; Iemkje is overleden 31 janauri 1989 in Frieschepalen(Opsterland).
 11. Lammina Aaltje van der Harst, geboren 29 maart 1900 in Ureterp (Opsterland).
  Lammina Aaltje trouwt 4 december 1924 in Opsterland met Joos Verplanke, geboren 22 januari 1901 in Wijckel, zoon van Leonardus Jacobus Johannes Verplanke en Hendrikje IJkema.
  Lammina Aaltje is overleden 7 oktober 1988 in Heerenveen; Joos is overleden 23 juli 1975 in Groningen.

IVo Siebren Jelles van der Harst, geboren 14 augustus 1818 in Ureterp (Opsterland), zoon van Tettje Lammerts Terpstra en Jelle Jans van der Harst.
Siebren trouwt 27 april 1861 in Marum met Geeske Boekema, geboren 31 mei 1831 in Niebert, dochter van Albert Gerrits Boekema en Hendrikje Wolters Helder.
Siebren is overleden 14 mei 1873 in Marum.
(Geeske Boekema hertrouwt 5 juni 1875 in Marum met Riemer Bouma, geboren 4 november 1838 in Ureterp (Opsterland), zoon van Jannes Reimers Bouma en Fettje Heerkes Kasje.
Riemer is overleden 27 maart 1882.)

Bron: Dick van der Haest: kleinzoon van Albert van der Haest & Jantje Buis (Vai.2).

Kinderen:

 1. Hendrikje van der Harst, geboren 4 maart 1862 in Marum.
  Hendrikje trouwt 31 maart 1893 in Marum met Oene Schriemer, geboren 22 september 1858 in Kortezwaag, zoon van Lourens Oenes Schriemer en Martzen Tjibbes Klazinga.
  Hendrikje is overleden 31 juli 1944 in Marum; Oene is overleden 8 februari 1940 in Marum.
 2. Tettje van der Harst, geboren 28 juni 1863 in Marum (zie Vah).
 3. Albert van der Haest, geboren 7 augustus 1866 in Marum (zie Vai).
 4. Jelle van der Harst, geboren 27 januari 1870 in Marum, overleden 23 september 1877 in Marum.

Vah Tettje van der Harst, geboren 28 juni 1863 in Marum, dochter van Siebren Jelles van der Harst en Geeske Boekema.
Tettje trouwt 8 mei 1886 in Marum met Ebe van der Molen, geboren 26 mei 1856 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jan Klazes van der Molen en Gertje Ebes Klomp.
Ebe is overleden 20 augsutus 1900 in Uithuizen.

Kinderen:

 1. Jannes van der Molen, geboren 6 april 1887 in Drachten (Smallingerland).
  Jannes trouwt 14 mei 1915 in Smallingerland met Aaltje Vissia, geboren 17 januari 1889 in Kortehemmen (Smallingerland), dochter van Hendrik Martens Vissia en Trijntje Tiekstra.
  Aaltje is overleden 6 november 1917 in Smallingerland.
  Jannes van der Molen hertrouwt met Wytske Veenstra.
 2. Geeske van der Molen, geboren 27 februari 1889 in Drachten (Smallingerland).
  Geeske trouwt 3 september 1917 in Groningen met de 26-jarige Jan Bolhuis, arbeider, geboren c 1891 in Noorddijk, zoon van Jan Bolhuis, (1890) landgebruiker, (1901) dagloner, (1917) koetsier, en Hillechien Bruinenga.
 3. Siebren van der Molen, geboren 29 maart 1894 in Nuis (Marum).
  Siebren, boerenknecht, trouwt 1 juni 1918 in Leek met Seike Heerema, dienstbode, geboren 8 oktober 1896 in Dorkwerd (Adorp), dochter van Kornelis Heerema, (1911, 1912) koemelker, (1918 - 1922) landbouwer, en Erretje Holman, (1911) koemelkersche, (1918) landbouwersche.
  Sieberen is overleden 14 mei 1953 in Groningen, begraven in Niekerk; Seike is overleden 21 augustus 1964 in Emmen, begraven in Niekerk.

Tettje van der Harst hertrouwt 11 oktober 1902 in Leek met Steven Pater, geboren 24 september 1861 in Zevenhuizen (Leek), zoon van Derk Pater en Grietje de Graaff. Tettje was weduwe van Ebe van der Molen.
Tettje is overleden 20 maart 1950 in Groningen, begraven in Zevenhuizen (Leek); Steven is overleden 2 december 1928 in Zevenhuizen (Leek).

Vai Albert van der Haest, geboren 7 augustus 1866 in Marum, zoon van Siebren Jelles van der Harst en Geeske Boekema.
Albert trouwt 8 mei 1903 in Ooststellingwerf met Wytske Russchen, geboren 21 maart 1874 in Haule (Ooststellingwerf), dochter van Lubbert Jans Russchen en Sjoukje Teyes Knol.
Albert is overleden 15 april 1905 in Marum; Wijtske is overleden 16 maart 1955 in Nuis (Marum).
(Wytske Russchen hertrouwt 17 mei 1912 in Oosterwolde met Reinder Reinders, geboren 24 januari 1865 in Oosterwolde, zoon van Auke Reinders Reinders en Hinkjen Bruinsma.
Reinder is overleden 15 december 1922 in Marum.)

Kinderen:

 1. Geeske van der Haest, geboren 10 maart 1904 in Marum.
  Geeske trouwt 20 juni 1934 in Marum met Pieter Koenraad Koning, geboren 4 april 1885 in Oostwold, zoon van Geert Koning.
  Geeske is overleden 2 juli 1970 in Oostwold; Pieter Koenraad is overleden 20 augustus 1964 in Oostwold.
 2. Albert van der Haest, geboren 18 april 1905 in Marum.
  Albert trouwt 3 juni 1930 in Leek met Jantje Buist, geboren 10 september 1904 in Zevenhuizen (Leek), dochter van Harm Buist en Aaltje Hummel.
  Albert is overleden 7 december 1991 in Assen, begraven in Zevenhuizen (Leek); Jantje is overleden 29 januari 1979 in Zevenhuizen (Leek).

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.