Louw Jans Lourens & Antje Sybrens Sybrandus

Laatste wijziging 7 oktober 2006.

I Louw Jans, geboren c 1751 in Oudwoude.
Louw Jans, dagloner, arbeider, trouwt 21 mei 1786 in Oudwoude
(Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1786 DTB nr: 432, 1715 - 1811 Vermelding: Derde proclamatie van 7 mei 1786, Wartena NB: Met attestatie naar Oudwoude;
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude-Westergeest, 1786 DTB nr: 455, 1740 - 1810 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 mei 1786, Oudwoude) met Antje Sijbrens, geboren c 1760 in Wartena.
Louw Jans, Kollum, neemt in 1811 in Kollum de familienaam Lourens aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Gertje (24), Leeuwarden, Sybrig (20), Marrum, Lieuwe (14), Pyttje (13), Hotzeus Petrus (12) en Lijsbert (7).
Louw Jans Lourens is overleden op 88-jarige leeftijd 1 september 1839 in Kollum; Antje Sybrens Sybrandus is overleden op 74-jarige leeftijd 13 november 1834 in Kollumerland.
Zie ook: Kwartierstaat Grietje de Groot.

Kinderen:

 1. Gertje, geboren c 1786.
  Gertje woont 1811 in Leeuwarden.
  Geertje Louws Louwrens
  is overleden op 49-jarige leeftijd 7 april 1835 in Dokkum.
 2. Sybrig, geboren 20 april 1791 (zie IIa).
 3. Lieuwe, geboren 27 februari 1797 in Oudwoude (zie IIb).
 4. Pyttje, geboren c 1798.
  Pietje Louws Louwerens is overleden op 56-jarige leeftijd 12 augustus 1855 in Leeuwarden.
 5. Hotzeus Petrus, geboren c 1799. Hotseus Petrus van Huizum Lourens is overleden op 55-jarige leeftijd 11 september 1855 in Kollumerland.
 6. Lijsbert, geboren c 1804.

IIa Sybrig, geboren 20 april 1791, dochter van Louw Jans en Antje Sybrens.
Sybrig woont 1811 in Marrum.
Sybrig Louws Louwrens trouwt 17 juni 1818 in Marrum met Bindert Harmens Kuiphof, geboren 30 juni 1767 in Marrum, gedoopt 29 maart 1801 in Marrum, zoon van Harmen Benderts, gardenier, en Grietje Andries. Bindert was weduwnaar van Grietje Tjipkes en Renske Pieters Hoekstra.
(Harmen Benderts, Marrum, neemt in 1811 in Marrum de familienaam Kuiphof aan,;voor zichzelf en voor zijn kinderen: Bendert (45), Andries (43), Feikje (36), Pieter (34).)
Bindert was winkelier, later gardenier en koopman.

Siebrig Louws Louwrens is overleden 13 september 1826 in Marrum; Bindert is overleden 19 mei 1842 in Marrum.
Zie voor de geschiedenis van de familie Kuiphof:: Website van Henk Kuiphof.

Kinderen:

 1. Antje Kuiphof, geboren 3 augustus 1819 in Marrum, overleden 9 december 1848 in Marrum.
 2. Pieter Kuiphof, geboren 17 februari 1821 in Marrum (zie IIIa).
 3. Louwkje Kuiphof, geboren 15 maart 1823 in Marrum (zie IIIb).
 4. Louw Kuiphof, geboren 4 april 1825 in Marrum (zie IIIc).

IIIa Pieter Kuiphof, geboren 17 februari 1821 in Marrum, zoon van Siebrich Louws Lourens en Bendert Harmens Kuiphof.
De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Louwrens"; zij trouwt als "Sybrig Louws Lourens".
Pieter Binderts Kuiphof, gardenier, trouwt 21 mei 1846 in Ferwerderadeel met Botje Jakobs van der Kooi, geboren 10 februari 1825 in Hallum als Botje van der Kooy, dochter van Jakob Jans van der Kooy en Luutske Ansches de Groot.
Huwelijkgetuige: Harmen Binderts Kuiphof; halfbroer van de bruidegom.
Pieter Benderts Kuiphof, is overleden 14 maart 1862 in Marrum; Botje van der Kooi is overleden 10 februari 1900 in Hallum (in het huis van haar dochter Sybrigje Kuiphof).

Kinderen:

 1. Bindert Kuiphof, geboren 20 juni 1847 in Ferwerderadeel, overleden 30 december 1874 in Ferwerderadeel.
 2. Luurtske Kuiphof, geboren 22 april 1849 in Marrum.
  Luurtske trouwt 21 mei 1887 in Ferwerderadeel met Sybe Hemkes, arbeider, geboren 23 augustus 1843 in Hallum, zoon van Frans Jans Hemkes en Jitske Sybes Steensma. Sybe was weduwnaar van Jacoba Klazes Hoekstra.
  Huwelijksgetuige: Anne Kuiphof, broer van de bruid.
  Bevolkingsregister Ferwerderadeel:
  Sijbe Franzes Hemkes, arbeider-workman; husband, married; Geb: 23-8-1843; Laatste woonplaats: Ferwerd.
  Luutske Pieters Kuiphof, geen-none/without any job; wife, married; Geb: 22-4-1849; Laatste woonplaats: Ferwerd.
  Frans Sijbes Hemkes, son, unmarried/single; Geb: 8-12-1877; Laatste woonplaats: Ferwerd
  Riemke Sijbes Hemkes, daughter, unmarried/single; Geb: 16-8-1880; Laatste woonplaats: Ferwerd.
  Jitske Sijbes Hemkes, daughter, unmarried/single; Geb: 22-5-1884; Laatste woonplaats: Ferwerd.
  Vertrokken naar: USA-unidentified region, 1-7-1890.
 3. Jacob Kuiphof, geboren 7 januari 1851 in Marrum (zie IVa).
 4. Sybrigje Kuiphof, geboren 30 augustus 1852 in Marrum.
  Sybrigje trouwt 15 mei 1880 in Ferwerderadeel met Gabe de Groot, molenaarsknecht, geboren 3 mei 1847 in Ferwerderadeel, zoon van Hessel Anskes de Groot en Antje Gosses van Tuin.
  Sybrigje is overleden 14 februari 1900 in het ziekenhuis in Leeuwarden, wonende in Hallum; Gabe is overleden 13 januari 1915 in Ferwerderadeel.
  Kinderen:
  a. Hessel de Groot, geboren 10 september 1882 in Hallum.
  b. Botje de Groot, geboren 7 juni 1884 in Hallum, overleden 26 januari 1893 in Hallum.
  c. Pieter de Groot, geboren 22 april 1886 in Hallum, overleden 14 april 1892 in Hallum.
  d. Antje de Groot, geboren 30 december 1887 in Hallum, overleden 22 augustus 1889 in Hallum.
  e. Antje de Groot, geboren 9 augustus 1891 in Hallum, overleden 14 april 1892 in Hallum.
  f. Trijntje de Groot, geboren 9 augustus 1891 in Hallum, overleden 9 oktober 1920 in Leeuwarden, wonende in Hallum.
 5. Anne Kuiphof, geboren 4 december 1854 in Nijkerk (zie IVb).
 6. Antje Kuiphof, geboren 7 februari 1857 in Nijkerk.
  Antje trouwt 29 juli 1882 in Ferwerderadeel met Tjitze Vlaskamp, geboren 13 oktober 1855 in Stiens, zoon van Wybren Tjitzes Vlaskamp en Ankje Wybes de Vries.
  Antje is overleden 16 september 1884 in Marrum.
  (Tjitze Vlaskamp hertrouwt  16 mei 1885 in Ferwerderadeel met Tjitske Hijma, geboren 3 juni 1855 in Ferwerderadeel, dochter van Sjoerd Tjipkes Hijma en Cornelia Hendriks Wurdema.
  Tjitske is overleden 2 juni 1917 in Ferwerderadeel.)
 7. Louwkje Kuiphof, geboren 6 februari 1860 Wester Nijkerk, overleden 10 september 1890 in Marrum.
 8. Trijntje Kuiphof, geboren 25 februari 1862 in Ferwerderadeel, overleden 9 mei 1868 in Ferwerderadeel.

IVa Jacob Kuiphof, geboren 7 januari 1851 in Marrum, zoon van Pieter Binderts Kuiphof en Botje Jacobs van der Kooi.
Jacob Pieters Kuiphof, boerenknecht in Marrum, trouwt 18 mei 1876 in Menaldum met Jeltje Oedses Diemersen, geboren 2 oktober 1848 in Deinum als Jeltje Diemersen, dochter van Oeds Sakes Diemersen en Neeltje Salves Bakker.
Jacob Kuiphof is overleden 24 augustus 1919 in Deinum; Jeltje Diemersen is overleden 17 december 1937 in Deinum.

Kinderen:

 1. Pieter Kuiphof, geboren 17 oktober 1877 in Deinum (zie Va).

Va Pieter Kuiphof, geboren 17 oktober 1877 in Deinum, zoon van Jacob Pieters Kuiphof en Jeltje Oedses Diemersma.
Pieter, arbeider in Deinum, trouwt 27 juli 1899 in Het Bildt met Attje de Bildt, geboren 29 januari 1879 in St. Jacobiparochie, dochter van Ytzen de Bildt en Houkje van der Zee.
Pieter is overleden 28 december 1962 in Zweins; Attje is overleden 14 december 1961 in Deinum.

Kinderen:

 1. Jacob Kuiphof, geboren 1 oktober 1899 in St. Jacobiparochie.
  Jacob, boerenknecht, trouwt 28 mei 1936 in Menaldum met Eelkje Weijer, geboren 11 juni 1909 in Hijlaard, dochter van Marten Weijer en Pietje Okkema.
  Jacob, aannemer, is overleden 5 maart 1955 in Deinum; Eelkje is overleden 10 december 1987 in Tsjum.
  Jacob en Eelke hebben/hadden 4 kinderen.
 2. Ytzen Kuiphof, geboren 2 juni 1901 in Deinum.
  Ytzen, beorenknecht, trouwt 12 mei 1926 met Janke Zeilstra, geboren 27 november 1904 in Gauw.
  Janke is overleden 17 december 1934 in Deinum.
  Ytzen Kuiphof hertrouwt 25 november 1937 in Menaldum met Fetje Okkema, geboren 24 februari 1912 in Kubaard.
  Ytzen, kruidenier en winkelier, is overleden 25 oktober 1972 in Deinum; Fetje is overleden 11 april 1988 in Leeuwarden.

IVb Anne Kuiphof, geboren 4 december 1854 in Nijkerk, zoon van Pieter Binderts Kuiphof en Botje Jacobs van der Kooi.
Anne, boerenknecht in Marrum, trouwt 15 maart 1875 in Ferwerderadeel met Hendrikje Jans Wagenaar, geboren 24 februari 1848 in Stiens als Hendrikje Wagenaar, dochter van Jan Harmens Wagenaar en Tettje Gerbens Miedema.
Huwelijksgetuige: Jacob Kuiphof, broer van de bruidegom.
Bevolking Ferwerderadeel:
Anne Pieters Kuiphof, veldarbeider-field hand; husband, married; Geb: 4-12-1854; Laatste woonplaats: Marrum.
Hendrikje Jans Wagenaar, geen-none/without any job; wife, married; Geb: 24-2-1848; Laatste woonplaats: Marrum.
Pieter Annes Kuiphof, veldarbeider-field hand; son, unmarried/single; Geb: 4-2-187; Laatste woonplaats: Marrum.
Bendert Annes Kuiphof; son, unmarried/single; Geb: 10-2-1880; Laatste woonplaats: Marrum.
Vertrokken naar: USA-unidentified region, 1-7-1894.

Kinderen:

 1. Pieter Kuiphof, geboren 4 februari 1876 in Marrum, overleden 1897 in Amerika.
 2. Jan Kuiphof, geboren 13 februari 1878 in Marrum, overleden 5 januari 1886 in Marrum.
 3. Bendert Kuiphof, geboren 10 februari 1880 in Marrum.
  Bendert trouwt 12 april 1901 in America met Katharina Jensen, geboren 12 april 1881.
  Bendert was landbouwer en huisschilder.
  Bendert is overleden 28 januari 1964 in Kentwood; Katharina is overleden 1 februari 1967 in Kentwood.
  Bendert en Katharina hebben/hadden 8 kinderen.

IIIb Louwkje Kuiphof, geboren 15 maart 1823 in Marrum, dochter van Siebrig Louws Lourens en Bendert Harmens Kuiphof.
De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Louwrens"; zij trouwt als "Sybrig Louws Lourens".
Louwkje Binderts Kuiphof trouwt 6 april 1859 in Menaldumadeel met Jouke Reitzes Draaisma, geboren 14 juli 1823 in Dronrijp als Jouke Draaisma, zoon van Reitze Jans Draaisma en Klaaske Gerryts. Jouke was weduwnaar van Antje Jacobs de Jong.
Louwkje Binderts Kuiphof is overleden 8 juni 1870 in Menaldumadeel; Jouke Draaisma is overleden 4 januari 1891 in Menaldumadeel.

Kinderen:

 1. Bindert Draaisma, geboren 12 december 1866 in Menaldumadeel (zie IVc).

IVc Bindert Draaisma, geboren 12 december 1866 in Menaldumadeel, zoon van Lolkje Binderts Kuiphof en Jouke Reitzes Draaisma.
Bindert trouwt 19 mei 1892 in Mendaldumadeel met Grietje de Vries, geboren 15 november 1867 in Menaldumadeel, dochter van Eeltje Minnes de Vries en Ytje Franzes Holwerda.
Het gezin Draaisma verhuist ongeveer 1900 naar Amsterdam en hebben een groentewinkel gehad in de Indische buurt.
Bindert is overleden 31 december 1935 in 's-Gravenhage; Grietje is overleden 22 april 1958 in Amsterdam.

Kinderen:

 1. Jouke Draaisma, geboren 15 januari 1893 in Menaldumadeel (zie Vb).
 2. Frans Draaisma, geboren 15 november 1895 in Menaldumadeel.
  Frans trouwt met Riek Biesterveld.
  Frans is overleden 22 februari 1984 in Papendrecht.
  Kinderen: 2 dochters.
 3. Eeltje Draaisma, geboren 1 juli 1897 in Menaldumadeel.
  Eeltje trouwt met Helena M. Geestman.
  Eeltje is overleden 1961 in Amsterdam.
  Kinderen: 2 dochters.
 4. Reitze Draaisma, geboren 9 oktober 1899 in Menaldumadeel.
  Reitze trouwt met Suzanna Tielrooy.
  Reitze is overleden 17 augustus 1988 in Apeldoorn.
  Kinderen: 1 dochter.
 5. Louwrens Draaisma, geboren 27 september 1902 in Amsterdam.
  Louwrens trouwt met Wilhelmina F.J. Lubbe.
  Louwrens is overleden 9 november 1969 in Amsterdam.
  Kinderen: 1 dochter.

Vb Jouke Draaisma, geboren 15 januari 1893 in Menaldumadeel, zoon van Bindert Draaisma en Grietje de Vries.
Jouke trouwt met Johanna P.E. van Keule.
Jouke is overleden 24 januari 1962 in 's-Gravenhage.

Kinderen:

 1. Ben Draaisma, geboren c 1934.
  Ben trouwt met Edda Sigrist.
  Ben is overleden op 52-jarige leeftijd 12 juni 1986 in 's-Gravenhage.
  Kinderen:
  a. Erica Draaisma, geboren 23 november 1964 in 's-Gravenhage.
  b. Pamela Ingrid Draaisma, geboren 3 juli 1967 in 's-Gravenhage.
  c. Victoria Manon Draaisma, geboren 28 mei 1970 in 's-Gravenhage.

IIIc Louw Kuiphof, geboren 4 april 1825 in Marrum, zoon van Siebrich Louws Louwrens en Bendert Harmens Kuiphof.
De geboorteakte vermeldt: N.B. Familienaam moeder ook vermeld als "Lourens"; zij trouwt als "Sybrig Louws Lourens".
Louw Benderts Kuiphof trouwt 3 juni 1865 in Ferwerderadeel met Renske Jietzes Hoogterp, geboren 9 mei 1830 in Ferwerd als Renske Hoogterp, dochter van Jietze Jans Hoogterp en Jaike Gerbens Adema.
Renske Jitses Hoogterp is overleden 6 augustus 1869 in Ferwerd.

Louw Benderts Kuiphof hertrouwt 3 februari 1872 in Ferwerderadeel met Aafke Nammens Ploegstra, geboren 19 april 1845 in Hallum als Aafke Ploegstra, dochter van Nammen Feikes Ploegstra en Aafke Binnes Palt. Louw was weduwnaar van Renske Hoogterp.
Louw Benderts Kuiphof, gardenier, is overleden 13 oktober 1883 in Marrum; Aafke Nammens Ploegstra is overleden 20 december 1891 in Ferwerderadeel.

Kinderen:

 1. Sybrigje Kuiphof, geboren 14 juli 1872 in Ferwerd.
  Sybrigje trouwt 12 mei 1894 in Ferwerderadeel met Bouwe van der Meer, geboren 4 februari 1871 in Hallum, zoon van Douwe Bouwes van der Meer en Renske Hendriks Visbeek.
  Huwelijksgetuige: Klaas Binderts Kuiphof.
  Sybrigje is overleden 9 januari 1932 in Finkum (Leeuwarderadeel).
  Kinderen:
  a. Aafke van der Meer, geboren 14 december 1895 in Hallum.
  b. Renske van der Meer, geboren 7 december 1897 in Hallum.
  b. Hendrikje van der Meer, geboren 16 november 1899 in Hallum, overleden 3 december 1899 in Hallum.

IIb Lieuwe, geboren 27 februari 1797 in Oudwoude, gedoopt 22 april 1797, zoon van Louw Jans en Antje Sybrens.
Lieuwe Douwes Louwrens trouwt 17 juni 1820 in Achtkarspelen met Sytske Romkes Meinema, geboren 13 maart 1784 in Waaxens als Sytske Romkes, dochter van Romke Fokkes en Gertje Sybes.
Lieuwe Louws Lourens, boer, koemelker, koopman, is overleden 21 juni 1860 in Kollumerland; Sytske Romkes Minnema is overleden 3 augustus 1859 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Geertje Lourijns, geboren 22 november 1821 in Kollum (zie IIId).

IIId Geertje Lourijns, geboren 22 november 1821 in Kollum, dochter van Lieuwe Louws Lourijns en Sytske Romkes Meinema.
De geboorteakte vermeldt: N.B. Vader trouwt als "Lieuwe Douwes Louwrens".
Geertje Lieuwes Lourens trouwt 21 december 1844 in Kollumerland met Sjouke Rinzes Postma, geboren 10 december 1816 in Kollum als Sjouke Postma, zoon van Rinze Jans Postma en Johanna Gerryts.
Sjouke Rinzes Postma is overleden 17 juni 1856 in Kollumerland.

Kinderen:

 1. Sytske Postma, geboren 11 april 1845 in Kollum.
  Sytske trouwt 11 mei 1867 in Kollumerland met Jan Veenstra, geboren 30 januari 1843 in OpTwijzel (Achtkarspelen), arbeider, zoon van Anne Hendriks Veenstra en Baukje Feyes Westra.
  Sietske Postma is overleden 30 juni 1908 in Kollumerland; Jan is overleden 12 maart 1916 in Kollumerland.
  Zie verder: Jan Tjipkes & Baukje Hendriks.
 2. Rinze Postma, geboren 17 maart 1848 in Kollumerland (zie IVe).
 3. Lieuwe Postma, geboren 25 mei 1853 in Kollumerland, overleden 19 juni 1854 in Kollumerland.
 4. Lieuwe Postma, geboren 8 mei 1855 in Kollumerland, overleden 12 maart 1861 in Kollumerland.

Geertje Lieuwes Lourens hertrouwt 21 april 1860 in Kollumerland met Jasper van der Haak.
Geertje Lourens
is overleden 6 maart 1896 in Kollumerland (weduwe).

Kinderen:

 1. Lieuwe van der Haak, geboren 13 september 1861 in Kollumerland.
  Lieuwe trouwt 12 mei 1888 in Kollumerland met Renske Dijkstra.

IVe Rinze Postma, geboren 17 maart 1848 in Kollumerland, zoon van Getje Lieuwes Lourens en Sjouke Rinzes Postma.
Rinze trouwt 30 oktober 1875 in Kollumerland met Grietje Boorsma, geboren 17 maart 1855 in Kollumerland, dochter van Jan Lieuwes Boorsma en Grietje Jans Boersma.
Rinze was 1908 landbouwer.
Rinze is overleden 9 september 1928 in Kollum; Grietje is overleden 18 oktober 1930 in Oostdongeradeel, begraven in Kollum.

Kinderen:

 1. Janna Postma, geboren 12 juni 1876 in Kollum.
  Janna trouwt 17 mei 1906 in Kollumerland met Geert Minnema.
 2. Sjouke Postma, geboren 8 september 1877 in Kollum, overleden 15 augustus 1878 in Kollum.
 3. Geertje Postma, geboren 2 september 1879 in Kollum.
  Geertje trouwt 20 mei 1908 in Zutphen met Gerrit Jan Elferink, brievenbesteller, geboren 20 oktober 1882 in Zutphen, zoon van Gerrit Reinier Elferink, (1908) timmerman, en Lourentia Aleida Graffelman.
 4. Grietje Postma, geboren 25 juli 1881 in Kollum, overleden 13 december 1951 in Ee (Oostdongeradeel), begraven in Kollum.
 5. Sjouke Postma, geboren 12 april 1885 in Kollum, overleden 10 februari 1911 in Kollum.
 6. Sietske Postma, geboren 21 maart 1891 in Kollum.

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web statsABSISQJf4hX2T5BrSbnFjt1kOPJg"/>