Kwartierstaat van Sytske Barkhuis

Laatste wijziging 20 juli 2006.

Op deze pagina stond eerst mijn kwartierstaat, maar omdat deze al aardig groot begon te worden is deze gesplitst in de kwartierstaten van mijn ouders.

STAMREEKS VAN SYTSKE BARKHUIS - vrouwelijke lijn:

I Sytske Barkhuis, geboren 23 september 1958 in Vries, dochter van Grietje de Groot en Johannes Barkhuis.

II Grietje de Groot, geboren 15 juni 1930 in Onnen, overleden 30 juli 1994 in Zwolle, dochter van Sietske Leegstra en Jan de Groot.
Grietje trouwt 8 juni 1956 in Eindhoven, kerkelijke bevestiging 13 juni 1956 in Onnen, met Johannes Barkhuis, geboren 1 januari 1931 in Vries, zoon van Roelf Barkhuis en Roelfien Brouwer.

III Sietske Leegstra, geboren 17 oktober 1907 in Munnekezijl (Kollumerland), overleden 17 mei 1994 in Onnen (Haren), dochter van Grietje Veenstra en Elze Leegstra.
Sietske trouwt 25 januari 1929 in Haren met Jan de Groot, geboren 11 augustus 1900 in Onnen (Haren), overleden 11 mei 1984 in Onnen (Haren), zoon van Jan de Groot en Roelofje van Gijssel.

IV Grietje Veenstra, geboren 8 oktober 1888 in Munnekezijl (Kollumerland), overleden 15 augustus 1931 in De Punt, dochter van Sytske Postma en Jan Annes Veenstra.
Grietje trouwt 25 mei 1907 in Kollumerland met Elze Leegstra, geboren 1 juni 1884 in Burum (Kollumerland), overleden 27 maart 1971 in Glimmen (Haren), zoon van Eelke Sytzes Leegstra en Sijke Vaatstra.

V Sytske Postma, geboren 11 april 1845 in Kollum (Kollumerland), overleden 30 juni 1908 in Kollumerland, dochter van Geertje Lieuwes Lourens en Sjouke Rinzes Postma.
Sytske trouwt 11 mei 1867 in Kollumerland met Jan Annes Veenstra, geboren 30 januari 1843 in Twijzel (Achtkarspelen), overleden 12 maart 1916 in Kollumerland, zoon van Anne Hendriks Veenstra en Baukje Feijes Westra.

VI Geertje Lieuwes Lourens, geboren 22 november 1821 in Kollum (Kollumerland), overleden 6 maart 1896 in Kollumerland, dochter van Sytske Romkes Meinema en Lieuwe Louws Lourens.
Geertje trouwt 21 december 1844 in Kollumerland met Sjouke Rinzes Postma, geboren 10 december 1816 in Kollum (Kollumerland), overleden 17 juni 1856 in Kollumerland, zoon van Rinze Jans Postma en Johanna Gerrits Stelma.

VII Sytske Romkes Meinema, geboren 13 maart 1784 in Waaxens (Westdongeradeel), overleden 3 augustus 1859 in Kollumerland, dochter van Geertje Sybes Sipkens en Romke Fokkes.
Sytske trouwt 17 juni 1820 in Achtkarspelen met Lieuwe Louws Lourens, geboren 27 februari 1797 in Oudwoude (Kollumerland), overleden 21 juni 1860 in Kollumerland, zoon van Louw Jans Lourens en Antje Sybrens Sybrandus.

VIII Geertje Sybes Sipkens, geboren 12 maart 1749 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Sytske Geerts en Sybe Sipkes.
Gertje trouwt 23 mei 1779 in Foudgum (Westdongeradeel) met Romke Fokkes, uit Foudgum (Westdongeradeel), zoon van Fokke Romkes en Martjen Broers.

IX Sytske Geerts, uit Buitenpost (Achtkarspelen).
Sytske trouwt 18 mei 1738 in Buitenpost (Achtkarspelen) met Sybe Sipkes, uit Twijzel (Achtkarspelen).
Sybe was 1749 schoolmeester; wonende in Twijzel (Achtkarspelen). Het gezin bestond uit 2 volwassenen en 4 kinderen (bron: Quotisatie 1749).
 

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats