Jan Klaasz de Jong & Maartje Pieters Poel

Laatste wijziging 28 februari 2009.

I Jan Klaasz de Jong (gedoopt 26 september 1734 in Wieringerwaard, zoon van Claas Pieters Ditmars & Maartje Jans?)
Jan Claesz de Jongh, jongeman uit de Wieringerwaard, trouwt 11 januari 1767 in Oosterland met Maartje Pieters (Poel), jongedochter van Wieringen, gedoopt 21 juni 1742 in Hippolytushoef / Westerland, dochter van Pieter Jansz (Poel) en Antje Weerts.
Jan Claesz de Jongh en sijn vrouw Maertje Pieters, beijde op Oosterland, worden 12 februari 1768 aangenomen tot lidtmaet van de Gereformeerde Gemeente Oosterland.
Jan Klaasz de Jong is overleden 19 april 1808 op Wieringen; Maartje is overleden 25 september 1788 op Wieringen.
Zie ook: Kwartierstaat Karel van den Berg.

Kinderen:

 1. Antje Jans de Jong, gedoopt 6 oktober 1771 in Oosterland. Moeder: Maartje Pieters Poel; doopgetuige: Trijntje Pieters Poel.
 2. Maartje Jans de Jong, gedoopt 11 december 1774 in Oosterland. Moeder: Maartje Pieters; doopgetuige: de moeder zelve.
 3. Klaas Jansz de Jong, gedoopt 14 september 1777 in Oosterland.
 4. Pieter Jansz de Jong, geboren op Wieringen, gedoopt 27 oktober 1782 in Oosterland (zie IIa).

IIa Pieter Jansz de Jong, geboren op Wieringen, gedoopt 27 oktober 1782 in Oosterland, zoon van Jan Klaasz de Jong en Maartje Pieters.
Doopgetuige: de moeder zelve.
Pieter Jansz, jongeman van Koogh, trouwt 28 oktober 1804 in Koogh met Neeltje Pieters Steijnis, jongedochter van Koogh.
Pieter en Neeltje trouwen pro deo.

Uit het Lidmaatschapsregister van de Verenigd Doopsgezinde kerk in Zaandam blijkt dat Pieter 15 februari 1807 door waterdoop in de gemeente wordt aangenomen.

Pieter Jansz de Jong hertrouwt met Bregje Baak, gedoopt 14 september 1783 in Landsmeer, dochter van Evert Hendriks Baak en Maartje Rijks Schouten.
Bregje is overleden 21 maart 1820 nr 521 Westzijde Zaandam. De aangifte werd gedaan door Anthonie Brood en Klaas Dekker.
Zie ook: Hendrik Baak.

Kinderen:

 1. Evert de Jong, geboren 3 januari 1810 in Westzaandam (zie IIIa).
 2. Antje de Jong, geboren 14 september 1811 in Zaandam.
  Antje, jongedochter te Zaandam, trouwt 19 juli 1835 in Landsmeer met Jan Najer, jongeman te Landsmeer, timmermansknecht, geboren 20 maart 1814 in Landsmeer, zoon van Andries Najer, (1835) timmerman, en Neeltje Breemburg.
  Antje is overleden 26 januari 1860 in Landsmeer; Jan, timmerman, is overleden 4 maart 1847 in Landsmeer.
  Zie verder: Pieter Jansz Naijer & Marij Jans.
 3. Jansje de Jong, geboren 21 mei 1814 in Zaandam (zie IIIb).
 4. Heijntje de Jong, geboren 19 februari 1820 nr 521 Westzijde Zaandam (zie IIIc).

Pieter Jansz de Jong, 39, geboren op Wieringen, wonende in Zaandam, landsman, hertrouwt 28 april 1822 in Landsmeer met Geertje Tump, zonder beroep, 44, wonende in Landsmeer, geboren 2 november 1777 in Landsmeer, dochter van Jan Tump en Lummetje Jansdr de Boer. Pieter was weduwnaar van Bregtje Baak; Geertje was weduwe van Pieter Schukking.
Getuigen: Cornelis Stark, landman, 28 jaar; Jan Slegt, landman, 36 jaar; Simon Schaap, arbeider, 51 jaar, behuwd broeders van de bruid en alle alhier woonachtig. Rijk Stark, landman, 54 jaar, goede vriend, mede alhier woonachtig.
Pieter was 19 juli 1835 (huwelijken dochters Antje en Jansje), 29 april 1838 (huwelijk zoon Evert), 1 januari 1840 (volkstelling Landsmeer) broodbakker in Landsmeer en 31 oktober 1841 (aangifte overlijden zoon Evert) 58, veehouder, wonende in Spieringhorn (Sloten).
Pieter, 61, zonder beroep, is overleden 25 februari 1844 in het huis Zunderdorp 64 in Zunderdorp, gemeente Nieuwendam. De aangifte werd gedaan door Jan Najer, timmerman, 29 jaar, wonende in Landmeer, behuwd zoon en Gerrit van Ingen, aanspreker, 51 jaar, wonende in Nieuwendam, bekende; Geertje, 59, is overleden 12 april 1836 in Landsmeer (volgens de overlijdensakte zou Geertje 10 oktober 1776 geboren zijn).

Kinderen:

 1. Klaasje de Jong, geboren 16 maart 1823 nr 521 Westzijde Zaandam, overleden 14 juni 1823 in Zaandam. De aangifte werd gedaan door Abraham Scheepmaker, 47, arbeider, gebuur en Dirk Wildeboer, 31, gebuur.

Bij Register Nominatieve Staat Bevolking Zaandam-West dd 1824 woont Pieter de Jong op huisnummer 521. Pieter was landman, gehuwd, 6 (?) kinderen, 1 knegt.

Geertje Tump, geboren 2 november 1777 in Landsmeer, dochter van Jan Tump en Lummetje Jansdr de Boer.
(Jan Tump is overleden 27 september 1781 in Landsmeer, Lummetje Jansdr. de Boer is overleden 18 november 1813 in Landsmeer.)
Geertje trouwt 26 december 1813 in Landsmeer met Pieter Schukking, boer, gedoopt 22 januari 1764 in Landsmeer, zoon van Anthonij Schukking en Trijntje Simons Leuntjes. Pieter was weduwnaar van Neeltje Nannings Eikeboom.
Pieter is overleden 30 augustus 1820 in Landsmeer.
Kinderen:
1. Antonie Schukking, geboren 23 januari 1815 in Landsmeer.
Antonie, kaaskopersknecht, trouwt 28 mei 1848 in Landsmeer met Lobbetje Slegt, geboren (aktedatum; akte verder niet leesbaar) 5 oktober 1819 in Schellingwoude, dochter van Gerrit Cornelisse Slegt en Trijntje Pieterse Schouten.
2.Lummetje Schukking, geboren 18 mei 1817 in Landsmeer.
Lummetje trouwt 20 juni 1838 in Landsmeer met Albert Tump, melkverkoper, gedoopt 3 oktober 1807 in Landsmeer, zoon van Sijmon Tump, (1838) landman, en Dina Bennink.
3. Sijmen Schukking, geboren 5 december 1818 in Landsmeer.

Bij akte nr 66 van 8 april 1826 van notaris Cornelis van Goor Hinloopen, openbaar notaris in de residentie van Zaandam, blijkt dat Pieter, veehouder, de boerderij op huisnummer 521 en enige stukken grond per 1 mei 1826 voor hfl 2.800,= verkoopt aan Pieter Mostert, arbeider, wonende in Zaandam op huisnummer 133. Pieter Mostert is ook een lidmaat van de Verenigd Doopsgezinde kerk in Zaandam.

Uit volkstelling Landsmeer 1 januari 1840:
Huis nr 31 - 1 gezin; 3 bewoners:
1. Pieter de Jong, 56 jaar, geboren Wieringen, weduwnaar, broodbakker;
2. Bregje de Jong, 19 jaar, geboren Zaandam, jongedochter, zonder beroep;
3. Hessel Wortel, 16 jaar, geboren Landsmeer, jongeman, kaaskopersknecht. (Hessel Wortel, geboren 16 mei 1823 in Landsmeer, zoon van Gerrit Jansz Wortel (1823 arbeider, 36 jaar), en Barbertje Lammers.)

IIIa Evert de Jong, geboren 3 januari 1810 in Westzaandam, zoon van Pieter Jansz de Jong en Bregje Baak.
Evert, melkverkoper, trouwt 29 april 1838 in Landsmeer met Maria Najer, dienstbode, geboren 6 juli 1815 in Landsmeer, dochter van Andries Najer, (1838) timmerman, en Neeltje Breemburg.
Evert, veehouder, is overleden 31 oktober 1841 huisno 277 Spieringhorn (Sloten); Maria is overleden 22 november 1860 in Buiksloot.
(Maria Najer, veehoudster, hertrouwt 24 december 1842 in Sloten met Thijs Kuijper, veehouder, wonende in Sloten, vroeger in Oostzaan,  geboren 23 september 1819 in Buiksloot, zoon van Klaas Kuijper, (1842) veehouder in Oostzaan, en Grietje Tolman.
Maria was 1846 waschvrouw.
Thijs is overleden 13 maart 1844 in Spieringhorn (Sloten).)
Zie ook: Pieter Naijer & Marij Jans.

Huwelijksbijlagen:

1. Certificaat Nationale Militie:
"De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland verklaart, dat Evert de Jong
geboren te Zaandam den 3 January 1810
van beroep Bakkersknecht
Zoon van Pieter
en van Bregje Baak
van beroep Broodbakker wonende te Nieuwendam
binnen de gemeente van Landsmeer
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervol-
gens bij loting is ten dele gevallen het nummer 7
hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Gegeven te Haarlem den 3 Maart 1838"

2. Expeditie:
"In den Jare Achttienhonderd Acht en Dertig, den Vijftienden February, Compareerde voor ons Mr. Dirk ... Allardszoon, Vrederegter des Kantons Zaandam, Arrondissment Haarlem, Provincie Noord Holland, geassisteerd met den Griffier van hetzelve Vredegeregt, Franciscus Boogaard, in onze gewone AudiŽntiekamer op het stadhuis te Zaandam, de navolgende getuigen allen wonenden te Zaandam, de navolgende getuigen van bevoegde ouderdom om ten deze te kunnen fungeren te weten:
Pieter de Jong, broodbakker te Landsmeer, Jan Naijer, timmerman, Ernst Werrie, schoenmaker, Simon van Dalsem, melkboer, Gerrit Dresselhuizen, Zaagselschipper, en Reyer Bes, Koopmn.
Alle welke Comparanten aan ons ieder afzonderlijk ter liefde van de waarheid hebben verklaard zeer wel te kennen de persoon van Evert de Jong, Werkman, wonende te Landsmeer, Zoon van den eerstgenoemde Comparant Pieter de Jong en van wijle Bregje Baak, in den jare 1800twintig te Zaandam overleden, en zeer wel weten dat genoemde Evert de Jong te Zaandam is geboren op den derden January des Jaars Achttienhonderdtien, waarvan hij echter geen bewijs van geboorte of doopceel kan overleggen, alzoo Zijne geboorte voor de invoering der burgelijken Stand heeft plaatsgehad, en zijn Vader de Doopsgezinde belijdenis toegedaan zijnde, hij alstoen ook niet gedoopt is geworden.
Dat hij echter nu bij zijn voorgenomen huwelijk met Mietje Naijer, dienstbode te Landsmeer een zodanig bewijs moet overleggen en zij derhalven gerechtelijk deze acte van bekendheid kunnen ondertekenen.
Gevende Zij Getuigen voor ledenen van Wetenschap de eerstegenoemde als Vader, de tweede als aangehuwde broeder, en de overige als goede vrienden door gemeenzame omgang Zoo met de genoemde Evert de Jong, als zijne Ouders, in de gelegenheid zijn geweest om met den juisten tijd zijner geboorte bekend te geraken.
Waarvan is opgemaakt dit proces verbaal hetwelk de voornoemde Getuigen met ons en den Griffier na gedane voorlezing hebben geteekend, en hetwelk aan den belanghebbende zal worden uitgereikt om te dienen waar Zulks Zal behooren."

Kinderen:

 1. Bregje de Jong, geboren 23 augustus 1839 in Spieringhorn (Sloten), overleden 29 december 1846 in Buiksloot.
 2. Evert de Jong, geboren 10 mei 1842 in Sloten (zie IVa).

IVa Evert de Jong, geboren 10 mei 1842 in Sloten, zoon van Evert de Jong en Maria Najer.
Evert, varensgezel, trouwt 16 november 1871 in Buiksloot met Sipkjen Huisman, geboren 11 mei 1844 in Gorredijk (Opsterland), dochter van Hendrik Reitzes Huisman en Wietske Bordzes Siedzes (ook Wijtske/Wytske; Sietzes).
Toen Evert en Sipkjen trouwden had Sipkjen geen beroep, woonde ze met haar ouders in Buiksloot, daarvoor in Nieuwendam.
Evert was scheepsjager (halverwege 1871), varensgezel (eind 1871), stoker (1873 en begin 1878), schipper (1878), zonder beroep (1884).
Evert is overleden 22 augustus 1916 in Bloemendaal, in het huis bekend als 'Meerenberg', wonende in Buiksloot. De aangifte werd gedaan door o.a. Lijkele Nauta, 59; Sipkjen is overleden 19 december 1924, bij haar dochter Marie de Jong, van Hogendorpstraat 91 in Amsterdam.
Zie ook: Reitze Jelles (Huisman) & Sipkje Hendriks (Stoker).

Kinderen:

 1. Maria (Marie) de Jong, geboren 28 januari 1873 in Buiksloot (zie Va).
 2. Evert de Jong, geboren 12 januari 1878 in Buiksloot, overleden 18 februari 1878 wijk A nr 57 Buiksloot.
 3. Evert de Jong, geboren 6 december 1878 in Buiksloot (zie Vb).
 4. Martha Christina (Martha) de Jong, geboren 13 mei 1884 in Buiksloot (zie Vc).

Va Maria (Marie) de Jong, geboren 28 januari 1873 in Buiksloot, dochter van Evert de Jong en Sipkjen Huisman.
Marie trouwt 13 juli 1900 in Amsterdam met Cornelis Jacobus ("ome Knelis") Louw, dienstknecht, geboren 8 november 1875 in Amsterdam, zoon van Pieter Louw, (1871) melkverkoper, (1900) melkslijter in de Jordaan, en Aafje Piets.
Toen Cornelis Jacobus werd geboren deed de vroedvrouw hiervan aangifte; Pieter Louw was "ongesteld".
Cornelis Jacobus wordt samen met zijn moeder Aafje Piets vermeld op de gezinskaart van Pieter Root (de 2e echtgenoot van Aafje Piets).
Maria is overleden 3 januari 1955 in Amsterdam; Cornelis Jacobus is overleden 23 mei 1932 in Amsterdam (Vredenhof).

Bron kleinkinderen van Maria (Marie) de Jong & Cornelis Jacobus (Knelis) Louw: Nol van't Schip (zie VIIc.1).

Kinderen:

 1. Pieter (Piet) Louw, geboren 5 juni 1902 in Amsterdam.
  Piet heeft een relatie met Johanna Hofstra.
  Piet Louw trouwt 26 mei 1926 in Amsterdam met Theresia Wilhelmina (Trees) Diergaarde.
  Piet is overleden 8 april 1995 in Amsterdam; Trees is overleden 19 april 1947 in Amsterdam.
 2. Sipke Louw, geboren 4 februari 1903 in Amsterdam (zie VIb).
 3. Evert Louw, geboren 2 oktober 1904 in Amsterdam (zie VIc).
 4. Aafje Louw, geboren 2 oktober 1904 in Amsterdam, overleden 11 april 1906 in Amsterdam.
 5. Aafje (Ada) Louw, geboren 26 februari 1912 in Amsterdam (zie VId).

VIb Sipke Louw, geboren 4 februari 1903 in Amsterdam, dochter van Maria (Marie) de Jong en Cornelis Jacobus (Knelis) Louw.
Sipkje trouwt 8 april 1931 in Amsterdam met Hermanus Visser, geboren 15 december 1895 in Amsterdam.
Sipkje is overleden 16 juli 1995 in Eibergen, begraven 19 juli 1995 in Eibergen; Hermanus is overleden 29 april 1981 in Arnhem.

Kinderen:

 1. Bos Visser, geboren 14 oktober 1931 in Amsterdam, overleden 1993.
 2. Elsje Visser, geboren 27 april 1938 in Amsterdam (zie VIIa).

VIIa Elsje Visser, geboren 27 april 1938 in Amsterdam, dochter van Sipke Louw en Hermanus Visser.
Elsje trouwt 12 augustus 1959 in Amsterdam met Wilhelmus Johannes van Grunderbeek, geboren in Den Helder.

Kinderen:

 1. Wilhelmus Gerardus Cornelis (Wim) van Grunderbeek, geboren in Harderwijk.
  Wim trouwt met Erna Oltwater, geboren in Haaksbergen.
  Wim en Erna zijn in 1997 gescheiden.
  Kinderen:
  a. Wibe van Grunderbeek, geboren 26 juni 1990 in Eindhoven.
  b. Jitse van Grunderbeek, geboren 6 november 1992 in Eindhoven.
 2. Margot van Grunderbeek, geboren 14 juli 1965  in Harderwijk.
  Margot trouwt met Harold Tan.
  Kinderen:
  a. Talissa Bonbini Tan.
  b. Finn Tan.

VIc Evert Louw, geboren 2 oktober 1904 in Amsterdam, zoon van Maria (Marie) de Jong en Cornelis Jacobus (Knelis) Louw.
Evert trouwt 22 november 1933 in Amsterdam met Johanna Cornelia (Jo) Schut, geboren 16 oktober 1901 in Amsterdam, dochter van Jan Schut en Wiebrigje de Haan.
Evert is overleden 9 oktober 1975 in Amsterdam, begraven 14 oktober 1975 in Amsterdam; Jo is overleden 29 april 1977 in Amsterdam, begraven in Amsterdam, Oosterbegraafplaats.

Kinderen:

 1. Cornelia Jacoba (Corrie) Louw, geboren 14 december 1934 in Amsterdam.
  Corrie trouwt 2 augustus 1958 in Amsterdam met Johan Hendrik (Joop) Grashuis, geboren 2 maart 1930, zoon van Johannes Christiaan Grashuis en Johanna Terruwe.
  Corrie en Joop zijn gescheiden in Amsterdam.
  Kinderen:
  a. Johanna Grashuis, geboren 25 augustus 1959 in Amsterdam.
  b. Hendrika Cornelia (Henny) Grashuis, geboren 18 november 1960 in Amsterdam, overleden 20 november 2006 in Harderwijk, begraven 24 november 2006 in Harderwijk.
  c. Johan Michel Grashuis, geboren 3 juli 1963 in Amsterdam.
  d. Edward Grashuis, geboren 19 november 1965 in Amsterdam, overleden 14 juli 2006 in Rotterdam (hartstilstand), begraven 20 juli 2006 in Rotterdam.
 2. Johanna Everdina (Jopie) Louw, geboren 28 mei 1937 in Amsterdam (zie VIIb).
 3. Maria (Ria) Louw, geboren 29 augustus 1940 in Amsterdam (zie VIIc).

VIIb Johanna Everdina (Jopie) Louw, geboren 28 mei 1937 in Amsterdam, dochter van Evert Louw en Johanna Cornelia (Jo) Schut.
Jopie trouwt 31 mei 1957 in Amsterdam met Johannes (Joop) Korff, geboren 18 augustus 1934 in Amsterdam, zoon van Ferdinand Korff en Louise Jacomina van der Meer.
Jopie en Joop zijn 21 oktober 1993 in Amsterdam gescheiden.
Jopie is overleden 22 januari 2006 in Amsterdam (hartstilstand); Joop is overleden 23 januari 1998 in Amsterdam, begraven 28 januari 1998 in Amsterdam, Nieuwe Ooster, Crematorium.

Kinderen:

 1. Evert Ferdinand (Evert) Korff, geboren 15 december 1957 in Amsterdam.
 2. Ferdinand (Ferry) Korff, geboren 29 januari 1959 in Amsterdam.
 3. Margaretha Agnetta (Greet) Korff, geboren 14 april 1960 in Amsterdam.
  Greet trouwt 21 augustus 1985 in Amsterdam, West-Indisch huis, met Johannes Dijkhoff, geboren 30 mei 1959 in Amsterdam, zoon van Johannes Dijkhoff en Trijntje de Vries.
  Kinderen:
  a. Joyce Dijkhoff, geboren 21 januari 1988 in Amsterdam.
  b. Roy Dijkhoff, geboren 10 maart 1991 in Amsterdam.
 4. Richard Korff, geboren 11 november 1963 in Amsterdam, overleden 16 januari 1964 in Amsterdam (wiegendood).
 5. Johanna (Jolle) Korff, geboren 20 oktober 1964 in Amsterdam.
  Jolle trouwt 21 augustus 1986 in Nieuwkoop met Johannes de Maar, geboren 21 april 1956 in Zwammerdam, zoon van Hendrik de Maar en Anje Wilpstra.
  Kinderen:
  a. Ruud de Maar, geboren 27 mei 1986 in Nieuwkoop, overleden 1 juni 2004 in Nieuwkoop, begraven 7 juni 2004 in Nieuwkoop.

VIIc Maria (Ria) Louw, geboren 29 augustus 1940 in Amsterdam, dochter van Evert Louw en Johanna Cornelia (Jo) Schut.
Ria trouwt 18 juli 1962 in Amsterdam met Willem Stephen (Willem) van't Schip, geboren 11 juni 1938 in Amsterdam, zoon van Martinus Jacob (Tinus) van't Schip en Anthonia (Tonny) Kippel.

Kinderen:

 1. Arnold Willem (Nol) van't Schip, geboren 19 januari 1967 in Amsterdam.
  Nol trouwt 24 november 1989 in Halfweg met Johanna Maria (Marja) Lageman, geboren 10 februari 1963 in Amsterdam, dochter van Theodorus (Dorus) Lageman en Johanna Maria (Jopie) Wever.
  Kinderen:
  a. Theodorus Willem Amando (Amando) van't Schip, geboren 19 september 1990 in Amsterdam.

VId Aafje (Ada) Louw, geboren 26 februari 1912 in Amsterdam, dochter van Maria (Maria) de Jong en Cornelis Jacobus (Knelis) Louw.
Aafje trouwt met Hendrik Geel, geboren 13 oktober 1909 in Amsterdam.
Hendrik is overleden 30 juni 1988 in Amsterdam.

Aafje Louw hetrouwt 27 januari 1932 in Amsterdam met Yme Alkema, geboren 6 juni 1910 in Amsterdam, zoon van Yme Alkema en Susanna Beintema.
Aafje en Yme zijn 2 juli 1949 in Amsterdam gescheiden.
Aafje is overleden 11 mei 1994 in Amsterdam; Yme is overleden 8 april 1989 in Amsterdam.

Kinderen:

 1. Maria Alkema, geboren 7 augustus 1932 in Amsterdam.
  Maria trouwt 3 september 1957 in Amsterdam met Cornelis de Waal, geboren 15 oktober 1932 in Amsterdam.
  Cornelis is overleden 6 april 1997 in Amsterdam.
  Kinderen:
  a. Robert de Waal, geboren 17 oktober 1954 in Amsterdam.
  b. Rogier de Waal, geboren 17 september 1957 in Amsterdam.
  c. Olaf de Waal, geboren 14 augustus 1963 in Amsterdam, overleden 1986 in Amsterdam.
 2. Susanna Alkema, geboren 29 juli 1933 in Amsterdam (zie VIId).

VIId Susanna Alkema, geboren 29 juli 1933 in Amsterdam, dochter van Aafje Louw en Yme Alkema.
Susanna trouwt 29 juni 1952 in Amsterdam met Jan Pietens, geboren 20 februari 1923 in Loon.

Kinderen:

 1. Albert Pietens, geboren 21 januari 1954 in Amsterdam.
  Albert trouwt 27 augustus 1977 in Amsterdam met Lien Boot, geboren 28 oktober 1953 in Amsterdam.
  Kinderen:
  a. Bianca Pietens, geboren 15 november 1982 in Amsterdam.
  b. Danny Pietens, geboren 29 augustus 1985 in Amsterdam.
 2. Ronald Pietens, geboren 18 mei 1957 in Amsterdam.
  Ronald heeft een relatie met Toni Smit, geboren 25 juli 1959 in Amsterdam.
  Kinderen:
  a. Patrick Pietens, geboren 5 maart 1990 in Amsterdam.
  b. Deborah Pietens, geboren 11 oktober 1993 in Amsterdam.

Vb Evert de Jong, geboren 6 december 1878 in Buiksloot, zoon van Evert de Jong en Sipkjen Huisman.
Evert trouwt 11 april 1918 in Amsterdam met Anna Catharina Geertruida Keuris, kraamverzorgster, geboren 11 april 1885 in Schoorl, dochter van Pieter Keuris, (1880) arbeider, en Trijntje Rood, (1880) boerenmeid.
Evert, timmerman, aannemer, is overleden 10 april 1939 Meeuwenlaan 291 in Amsterdam; Anna is overleden 21 februari 1979 "A.H. Gerhardhuis"  in Amsterdam.
Zie ook: Cornelis Gerritsz Blom & Neeltje Cornelis Groot.

Kinderen:

 1. Sipkje Trijntje de Jong, geboren 7 februari 1919 in Amsterdam, overleden 21 mei 2008 in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam.
 2. Anna Catharina Geertruida de Jong, geboren 8 augustus 1921 in Amsterdam.
  Anna Catharina Geertruida trouwt 2 februari 1949 in Amsterdam met Hendrik van den Berg, geboren 4 november 1917 in Hijken (Beilen), zoon van Karel van den Berg en Metje Gils.
  Hendrik is overleden 27 september 2001 in Bakkum (Castricum), wonende in Uitgeest.
  Zie verder: Harm Harms & Hillechien Egberts.

Vc Martha Christina (Martha) de Jong, geboren 13 mei 1884 in Buiksloot, dochter van Evert de Jong en Sipkjen Huisman.
Martha trouwt 6 april 1910 in Amsterdam met Jacobus Leonardus (Jacob) de Rooij, geboren 8 oktober 1876 in Maarssen, zoon van Jacobus Leonardus de Rooij en Adriana Stooker. Jacob was eerder getrouwd geweest (kinderen: Jacobus Leonardus de Rooij, geboren 3 juni 1900 in Amsterdam; Wilhelmina (Willy) de Rooij, geboren 26 januari 1902 in Amsterdam en Adriana (Jeanne) de Rooij, geboren 28 juli 1903 in Amsterdam).
(Jacobus Leonardus de Rooij, geboren 2 april 1845 Breedstraat 291 in Utrecht, zoon van Cornelis Melchior de Rooij, schrijnwerker, en Louisa Willemina Hes.
Jacobus Leonardus trouwt 20 september 1872 in Maarssen met Adriana Stooker, geboren 16 december 1843 in Breukelen-Sint Pieters, dochter van Bastiaan Stooker, arbeider, en Mijntje van Pesselen.
Jacobus Leonardus is overleden 15 januari 1920 in Maarsse; Adriana is overleden 18 januari 1928 in Maarssen.)

Martha en Jacob woonden eerst op het Koekoeksplein in Amsterdam Noord en zijn 8 september 1931 in Wormer en later in Castricum terechtgekomen.

Kinderen:

 1. Sipkjen (Sip) de Rooij, geboren 21 maart 1910 in Amsterdam. Sip trouwt met Lucas Wolter Nijmeijer.
  Sip was onderwijzeres. Sip is overleden 7 augustus 2001 in Castricum.
  Kinderen:
  a. Jennie Nijmeijer, geboren 11 februari 1937, overleden november 1978.
  b. Martha Cristina Nijmeijer, geboren 12 juli 1939.
  c. Lucas Wolter Nijmeijer, geboren 15 september 1941, overleden juni 1972.
  d. Jacobus Leonardus Nijmeijer, geboren 16 mei 1942.
  e. Sipke Nijmeijer, geboren 7 juni 1944.
  f. Willy Nijmeijer, geboren 15 februari 1948.
  g. Wolter Nijmeijer, geboren 10 juni 1952, overleden juni 1972.
  h. Adriaan Hendrik Nijmeijer, geboren 14 juni 1954.

IIIb Jansje de Jong, geboren 21 mei 1814 in Zaandam, dochter van Pieter Jansz de Jong en Bregje Baak.
Jansje trouwt 29 maart 1835 in Landsmeer met Klaas Pietersz Goede, landman, geboren 3 april 1785 in Landsmeer, zoon van Pieter Luikasz Goede en Lijsje Cornelisdr Wortel.
Jansje was 1847 koloniste; Klaas was 1837 - 1840 veehouder.
Jansje, koloniste, is overleden 15 maart 1848 in Veenhuizen (Norg). De overlijdensakte vermeldt: voormalige woonplaats Amsterdam.

Kinderen:

 1. Pieter Goede, geboren 5 september 1837 in Spieringhorn (Sloten).
 2. Jan Goede, geboren 2 november 1838 in Spieringhorn (Sloten) (zie IVb).
 3. Lijsje Goede, geboren 1 januari 1840 in Spieringhorn (Sloten).
 4. Bregtje Goede, geboren 29 september 1841 in Amsterdam. Bregtje de Goede is overleden 10 november 1847 in Veenhuizen (Norg). De overlijdensakte vermeldt: voormalige woonplaats Amsterdam.

IVb Jan Goede, geboren 2 november 1838 in Spieringhorn (Sloten), zoon van Jansje de Jong en Klaas Pietersz Goede.
Jan, arbeider, trouwt 3 september 1873 in Haarlemmermeer met Willempje van de Roemer, geboren 28 september 1838 in Nijkerk, dochter van Gerrit Martensen van de Roemer, (1829) militair, (1838) daghuurder, (1862) arbeider, en Jannetje van Someren. Willempje was weduwe van Pieter Standaard/t (1862) arbeider.
Jan was 1875 - 1913 arbeider.

Kinderen:

 1. Frederika Goede, geboren 30 mei 1875 in Haarlemmermeer.
 2. Willem Goede, geboren 6 mei 1877 in Haarlemmermeer.
 3. Johanna Goede, geboren 11 maart 1879 in Haarlemmermeer.
  Johanna trouwt met Jillis Johannes Hameter.
  Jillis Johannes is overleden 9 november 1908 in Rotterdam.
  Johanna Goede hertrouwt 3 maart 1910 in Velsen (akte 19) met Jacob Hoogland, (1903) schipper, (1910) onderploegbaas, geboren 4 februari 1877 in Akersloot, zoon van Nicolaas Hoogland, (1876) landbouwer, (1903, 1910, 1915) arbeider, en Maartje van der Sluis. Johanna was weduwe van Jillis Johannes Hameter; Jacob was weduwnaar van Maartje Benjamin.
 4. Wilhelmina Goede, geboren 4 februari 1884 in Haarlemmermeer.
  Wilhelmina trouwt 11 maart 1908 in Amsterdam met Adrianus Theodorus Johannes Cornelisse.
  Wilhelmina en Adrianus Theodorus Johannes zijn 9 januari 1913 in Velsen gescheiden.
 5. Willem Goede, geboren 2 februari 1886 in Haarlemmermeer.
  Willem, veldarbeider, trouwt 9 april 1913 in Haarlemmermeer met Willemina van Someren, geboren 8 januari 1890 in het huis wijk A, nummer 176 in Sloten, dochter van Aalt van Someren, (1874) arbeider, (1890) boerenarbeider, (1894 - 1913) arbeider, en Cornelia Teeuwis.

IIIc Heijntje de Jong, geboren 19 februari 1820 nr 521 Westzijde Zaandam, dochter van Pieter Jansz de Jong en Bregje Baak.
Heijntje, dienstbaar, trouwt 8 mei 1842 in Oostzaan met Gijsbertus Schuitemaker, arbeider, geboren 4 juli 1819 in Oostzaan, zoon van Gerrit Schuitemaker, (1817, 1842) koopman, en Berendina van Mouwerik.
Heijntje was 1879 overleden; Gijsbertus was 1879 winkelier in Zaandam.

Kinderen:

 1. Gerrit Schuitemaker, geboren 10 juli 1843 in Amsterdam.
  Gerrit trouwt met Rimkje Krul, geboren 4 november 1852 op Terschelling, dochter van Pieter Teunis Krul en Anne Klaas van der Borgh.
  Rinkje is overleden 3 maart 1879 in het huis staande Marnixstraat, Kanton 4, nļ 223 in Amsterdam.
  Gerrit Schuitemaker, machinist, hertrouwt 15 mei 1879 in Oostzaan met zijn nicht Berendina Schuitemaker, wonende in Oostzaan, onlangs in Zaandam, geboren 10 april 1843 in Oostzaan, dochter van Jacob Schuitemaker en Jannetje Klut. Gerrit was weduwnaar van Rinkje Krul.
  Gerrit Schuitemaker hertrouwt 12 juli 1882 in Gouda met Romkje Anna Zandleven, geboren 26 januari 1845 in Leeuwarden, dochter van Ids Zandleven en Teetje Schulte. Gerrit was weduwnaar van Berendina Schuitemaker; Romkje Anna was weduwe van Johan Fredrik Severs.

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats