Reitze Jelles (Huisman) & Sipkje Hendriks (Stoker)

Laatste wijziging 13 augustus 2005.

I Reitze Jelles, geboren c 1758.
Reitse Jelles, Idskenhuizen, trouwt met Jeltje Johannes, Leeuwarden.
(Trouwregister  Hervormde gemeente Tjerkgaast-St. Nicolaasga-Doniaga-Idskenhuizen-Legemeer DTB nr. 221, 1613 - 1811 Vermelding: Attestatie afgegeven 3 november 1782, Tjerkgaast - St. Nicolaasga. N.B. attestatie naar Leeuwarden, hij met vaders consent)

Reitze Jelles, St. Nicolaasga (Doniawerstal), hertrouwt 12 mei 1805 in Idskenhuizen (Doniawerstal) met Akke Jans, Langweer (Doniawerstal).
(Trouwregister Hervormde gemeente Langweer-Teroele-Dijken-Boornzwaag DTB nr. 214, 1609 - 1810 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1805, Idskenhuizen;
Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast-St. Nicolaasga-Doniaga-Idskenhuizen-Legemeer DTB nr. 221, 1613 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1805, Idskenhuizen)

Reitze Jelles, Idskenhuizen (Doniawerstal), hertrouwt 21 februari 1808 in St. Nicolaasga (Doniawerstal) met Sipkje Hendriks, Teroele (Doniawerstal).
(Trouwregister Hervormde gemeente Langweer-Teroele-Dijken-Boornzwaag DTB nr. 214, 1609 - 1810 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 februari 1808, St.Nicolaasga;
Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast-St. Nicolaasga-Doniaga-Idskenhuizen-Legemeer DTB nr. 221, 1613 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 februari 1808, St.Nicolaasga.)
Reitze Jelles, Idskenhuizen, neemt in 1811 in Langweer de familienaam Huisman aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Jelle (3), Gertje (1).
Reitze was 1819 schipper.
Reitze is overleden op 87-jarige leeftijd 8 november 1845 in Harlingen (gehuwd).
Zie ook: Kwartierstaat Karel van den Berg.

Kinderen:

 1. Jelle Reitzes, geboren 29 november 1808 in Sneek, gedoopt 18 december 1808 in Tjerkgaast.
  Jelle Reitzes Huisman, schippersknecht, trouwt 22 november 1832 in Menaldumadeel met Trijntje Siedzes Bijlsma, geboren 6 maart 1812 in Roordahuizen (Idaarderadeel) als Trijntje Sieds Bijlsma, dochter van Sieds Johannes Bijlsma, werkman, wonende in Wartena, en Trijntje Ruurds Bergsma.
  Jelle, schipper, is overleden 21 december 1859 in Veenhuizen (Norg); de overlijdensakte vermeldt: voormalig woonplaats Idskenhuizen (Doniawerstal); Trijntje is overleden 16 augustus 1842 in Tietjerksteradeel.
  Kinderen:
  a. Reitze Huisman, geboren 17 augustus 1834 in huis nummer 152 in Berlikum (Menaldumadeel). Jelle, wonende in het schip, is schipper, gedomicilieerd te Sneek. Getuige: Sieds Johannes Bijlsma (49), scheepstimmerman. Reitze is overleden 24 juli 1858 in Idskenhuizen (Doniawerstal).
  b. Sieds Huisman, geboren 8 juni 1836 in Berlikum (Menaldumadeel). Jelle, wonende in het schip, is schipper, gedomicilieerd te Beetsterzwaag. Getuige: Johannes Siedzes Bijlsma (22), zonder beroep. Sieds, arbeider, is overleden 15 januari 1864 in Berlikum (Menaldumadeel).
  c. Sipkje Huisman, geboren 17 februari 1838 in huis nummer 152 in Berlikum (Menaldumadeel). Jelle, wonende in het schip, is schipper, gedomicilieerd te Beetsterzwaag. Getuige: Johannes Siedzes Bijlsma (24), scheepstimmerknecht. Sipkje is overleden 19 februari 1838 in Berlikum (Menaldumadeel).
  d. Johannes Huisman, geboren 30 januari 1839 in het schip liggende op de scheepstimmerwerf te Berlikum (Menaldumadeel). Jelle, wonende in het schip, is schipper, gedomicilieerd te Gorredijk. Getuige: Johannes Siedzes Bijlsma (25), scheepstimmerman. Johannes, scheepstimmerknecht, is overleden 1 september 1860 in Berlikum (Menaldumadeel).
 2. Geertje Reitzes, geboren c 1811 (zie IIa).
 3. Hendrik Huisman, geboren 6 december 1819 in Idskenhuizen (Doniawerstal) (zie IIb).
 4. Sybren Huisman, geboren 12 april 1823 in Doniawerstal.
  Sybren Reitzes Huisman trouwt 27 maart 1843 in Opsterland met Johanna Pieters Stavinga, geboren 6 februari 1823 in Gorredijk (Opsterland) als Johanna Stavinga, dochter van Pieter Lourens Stavinga en Joukjen Egberts Gorter.
  Johanna Pieters Stavenga, koloniste, is overleden 9 mei 1869 in Norg (Veenhuizen). De overlijdensakte vermeldt: voormalige woonplaats. Doniawerstal; gehuwd geweest met Sijbren Huisman, overleden.
  Kinderen:
  a. Eelkje Huisman, geboren 2 januari 1844 in Opsterland.
  b. Reitse Huisman, geboren 21 september 1845 in Harlingen, overleden 20 oktober 1846 in Barradeel.

IIa Geertje Reitzes, geboren c 1811, dochter van Reitze Jelles en Sipkjen Hendriks.
Geertje Reitzes Huisman, wonende in het schip gedomicilieerd in Idskenhuizen, trouwt 6 januari 1831 in Opsterland met Ybe Klazes de Jong, geboren 8 februari 1802 in Gorredijk, gedoopt 28 februari 1802 in Gorredijk, zoon van Klaas Kornelis de Jong en Grietje Ibes, winkeliers. Ybe was weduwnaar van Doetje de Vries.
(Klaas Kornelis, Gorredijk, neemt in 1811 in Gorredijk de familienaam De Jong aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Kornelis (13), Ybe (10), Janna (4).)

Geertje is overleden op 84-jarige leeftijd 31 januari 1895 in Heerenveen; Ipe is overleden 19 januari 1861 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Reitze de Jong, geboren 29 november 1831 in Opsterland (zie IIIa).
 2. Sipkjen de Jong, geboren 7 mei 1833 in Opsterland (zie IIIb).
 3. Klaas de Jong, geboren 1 juni 1834 in Opsterland (zie IIIc).
 4. Kornelis de Jong, geboren 2 oktober 1836 in Opsterland, overleden 24 oktober 1836 in Opsterland.
 5. Grietje de Jong, geboren 2 november 1838 in Opsterland (zie IIId).
 6. Jeltje de Jong, geboren 18 juli 1841 in Opsterland, overleden 25 november 1871 in Franeker.
 7. Kornelis de Jong, geboren 25 januari 1844 in Opsterland, overleden 7 april 1848 in Opsterland.
 8. Homme de Jong, geboren 23 maart 1846 in Gorredijk (Opsterland) (zie IIIe).
 9. Kornelia de Jong, geboren 2 augustus 1849 in Opsterland (zie IIIf).
 10. Hendrikjen de Jong, geboren 4 juli 1852 in Opsterland (zie IIIg).

IIIa Reitze de Jong, geboren 29 november 1831 in Opsterland, zoon van Geertje Reitzes Huisman en Ibe Klazes de Jong.
Reitze Ibes de Jong trouwt 13 februari 1858 in Opsterland met Grietje Harmens Reitsma, geboren 30 juni 1836 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), dochter van Harmen Eebes Reitsma en Trijntje Jans Kallenkoot.

Kinderen:

 1. Harman de Jong, geboren 11 december 1859 in Opsterland (zie IVa).
 2. Trijntje de Jong, geboren 6 februari 1862 in Menaldumadeel.
 3. Geertje de Jong, geboren 21 februari 1864 in Menaldumadeel.
 4. Lutske de Jong, geboren 23 mei 1866 in Menaldumadeel.
 5. Ybe de Jong, geboren 9 november 1868 in Menaldumadeel.

IVa Harman de Jong, geboren 11 december 1859 in Opsterland, zoon van Reitze Ybes de Jong en Grietje Harmens Reitsma.
Harmen trouwt met Feikje Popkes de Groot, geboren 14 augustus 1864 in Oldeboom (Utingeradeel), dochter van Fopke Klazes de Groot en Jeltje Ypes de Jong (de geboorteakte van Feikje vermeldt: wonende te Lippenhuizen, gemeente Opsterland).
Harmen is overleden 13 augustus 1924 in De Lier (Zuid-Holland); Feikje is overleden 21 augustus 1942 in Monster (Zuid-Holland).

Kinderen:

 1. Popke Klaas de Jong, geboren c 1899 in Gouderak (Zuid-Holland).
  Popke Klaas trouwt op 30-jarige leeftijd 26 september 1929 in De Lier (Zuid-Holland) met de 34-jarige Grietje Huizinga, geboren c 1895 in Sloten, dochter van Johannes Huizinga en Machteltje Gons.
 2. Grietje Jeltje de Jong, geboren c 1903 in Gouderak (Zuid-Holland).
  Grietje Jeltje trouwt op 26-jarige leeftijd 4 januari 1929 in De Lier (Zuid-Holland) met de 29-jarige Maas Cornelis Bokhorst, geboren c 1900 in Ermelo (Gelderland), zoon van Dirk Bokhorst en Elizabeth Hendrika Volten.

IIIb Sipkjen de Jong, geboren 7 mei 1833 in Opsterland, dochter van Geertje Reitses Huisman en Ibe Klazes de Jong.
Sipkjen trouwt 8 april 1858 in Ooststellingwerf met Roelof Jans van den Berg, gekboren 6 januari 1831 in Oldeberkoop (Ooststellingwerf), zoon van Jan Roelofs van den Berg en Aaltje Egberts de Roo.
Sipkje is overleden 17 augustus 1906 in Schoterland; Roelof is overleden 27 maart 1898 in Benedenknijpe (Schoterland).

Kinderen:

 1. Geertje van den Berg, geboren 14 juni 1859 in Makkinga (Ooststellingwerf) (zie IVb).
 2. Aaltje van den Berg, geboren 8 april 1862 in Ooststellingwerf.
 3. Ybe van den Berg, geboren 6 juli 1864 in Midlam (Schoterland) zie IVc).
 4. Jan van den Berg, geboren 24 februari 1873 in Ooststellingwerf

IVb Geertje van den Berg, geboren 14 juni 1859 in Makkinga (Ooststelingwerf), dochetr van Sipken Ybeles de Jong en Roelof Jans van den Berg.
Geertje trouwt 8 november 1883 in Schoterland met Sietze Vis, geboren 2 juli 1860 in Oudehorne (Schoterland), zoon van Tjamme Willems Vis en Janke Sietzes Walstra.
Sietze was dagloner.
Geertje is overleden 30 maart 1932 in Kortezwaag (Opsterland); Sietze is overleden 29 augustus 1927 in Gorredijk (Opsterland).

Kinderen:

 1. Janke Vis, geboren 31 juli 1884 in Benedenknijpe (Schoterland).
 2. Sipkje Vis, geboren 23 juni 1887 in Knijpe (Schoterland).
  Sipkje trouwt 13 mei 1915 in Schoterland met Tjeerd de Haan.
 3. Wietske Vis, geboren 23 mei 1890 in Knijpe (Schoterland), overleden 30 maart 1901 in Schoterland.
 4. Roelof Vis, geboren 25 april 1893 in Schoterland.
  Roelof trouwt 21 november 1918 in Beetsterzwaag met Frouwkje Zwart, geboren 19 mei 1897 in 's-Gravendeel, dochter van Marten Zwart, molenaar, en Trijntje van Dijk.
  Roelof is overleden 29 december 1977 in Zeist; Frouwkje is overleden 13 november 1998 in Zeist.
  Zie voor de nakomelingen van Roelof Vis & Frouwkje Zwart: Stamboom van Roelof Vis.
 5. Antje Vis, geboren 11 juni 1896 in Schoterland.
 6. Tjamme Vis, geboren 29 mei 1899 in Schoterland.

IVc Ybe van den Berg, geboren 6 juli 1864 in Midlam (Schoterland), zoon van Sipkje Ybes de Jong en Roelof Jans van den Berg.
Ybe trouwt 17 november 1887 in Schoterland met Foekjen de Jong, geboren 18 januari 1863 in Wijnjeterp (Opsterland), dochter van Leffert Roels de Jong en Arentje Egberts Scholte.
Het gezin (Ybe, 47; Foekjen (Tockje), 49; Sipkje (Skikje), 21; Roelof, 20; Uilkje, 17; Lefferdina, 13; Leffert, 11; Aaltje, 9; Hiltje, 7; Egbert (Egberd), 4) wonende in Heerenveen, emigreert naar USA. Aakomst Ellis Island met de Noordam 3 april 1912.

Kinderen:

 1. Arendje van den Berg, geboren 5 oktober 1888 in Terband (∆ngwirden).
  Arendje trouwt 16 maart 1912 in ∆ngwirden met Johannes Spaanstra, geboren 3 november 1884 in Beetsterzwaag (Opsterland), zoon van Pieter Spaanstra en Christina Moek.
  Het gezin (Arendtje, 27; Johannes, 32; Florence, 2; Pieter, 0) wonende in Apeldoorn, emigreert naar USA. Aankomst Ellis Island met de Amsterdam 24 mei 1916.
 2. Sipkje van den Berg, geboren 3 juli 1890 in ∆ngwirden.
 3. Roelof van den Berg, geboren 21 februari 1892 in Haskerland.
 4. Uilkje van den Berg (= Geertje?).
 5. Geertje van den Berg, geboren 24 april 1896 in Haskerland.
 6. Lefferdina van den Berg, geboren 30 mei 1898 in Haskerland.
  Lefferdina (Lois Dena) trouwt 31 juli 1919 in Kalamazoo (Michigan; USA) met Benjamin John Danhof, geboren 1896, zoon van Jan Danhof en Marie Hoeksema.
  Lefferdina is overleden 1983; Benjamin John is overleden 1960.
 7. Leffert van den Berg, geboren 21 maart 1900 in ∆ngwirden.
 8. Aaltje van den Berg, geboren 18 mei 1902 in ∆ngwirden.
 9. Hiltje van den Berg, geboren 5 maart 1904 in Heerenveen.
  Hiltje trouwt 9 augustus 1923 in Grand Rapids met Thomas Smith, geboren 17 juli 1899 in Ulrum, zoon van Aldert Smith, (1899) fabriekswerker, en Martje Oosterhuis.
  (Aldert Smith, 35, wonende in Ulrum, emigreert naar USA. Aankomst Ellis Island met de Ryndam 18 oktober 1920.
  Aldert woont eerst in bij zijn zuster Neeltje Smith en zwager Harmannus Zeef.
  De rest van het gezin Smith (Martje, 36; Thomas, 16; Johan Ebertus, 9; Oegedina, 7; Ebertus, 3) emigreert later. Aankomst Ellis Island met de Noordam 30 september 1912. Het gezin vestigt zich in Grand Rapids.)
  Hiltje is overleden 6 oktober 1982 in Grand Rapids (Michigan; USA); Thomas is overleden 22 november 1972 in Grand Rapids (Michigan; USA).
 10. Egbert van den Berg, geboren 6 februari 1908 in Heerenveen.

IIIc Klaas de Jong, geboren 1 juni 1834 in Opsterland, zoon van Geertje Reitzes Huisman en Iebe Klazes de Jong.
Klaas Iebes de Jong, scheepstimmerman, trouwt 2 juni 1865 in Opsterland met Maaike Arjens de Vries, geboren 17 februari 1842 in Opsterland, dochter van Arjen Jans de Vries en Jitske Wiebes Hoornstra.
Klaas is overleden na 1906; Maaike is overleden 15 januari 1883 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Geertje de Jong, geboren 22 februari 1866 in Opsterland, overleden 22 juni 1866 in Opsterland.
 2. Jitske de Jong, geboren 10 mei 1867 in Opsterland, overleen 16 augustus 1867 in Opsterland.
 3. Ybe de Jong, geboren 21 april 1868 in Opsterland, overleden 21 juni 1868 in Opsterland.
 4. Ybe de Jong, geboren 8 april 1869 in Opsterland.
 5. Arjen de Jong, geboren 6 juni 1871 in Opsterland (zie IVd).
 6. Geertje de Jong, geboren 20 maart 1873 in Gorredijk (Opsterland).
 7. Jan de Jong, geboren 10 december 1874 in Gorredijk (Opsterland).
 8. Jitske de Jong, geboren 24 december 1875 in Gorredijk (Opsterland).
 9. Kornelis de Jong, geboren 17 mei 1877 in Gorredijk (Opsterland), overleden 28 september 1878 in Opsterland.
 10. Kornelis de Jong, geboren 31 mei 1879 in Gorredijk (Opsterland).
  Kornelis trouwt 19 april 1906 in Opsterland met Tetje van den Bos, geboren april 1880 in Lippenhuizen, dochter van Tjietze Jelles van den Bos en Feikje Heerkes Plantinga.
  Tetje is overleden 3 april 1933 in Schoterland.
 11. Jitske de Jong, geboren 17 maart 1881 in Gorredijk.
  Jitske trouwt 19 juni 1906 in Opsterland met Hendrik Kussendrager, geboren 3 juli 1881 in Kortezwaag (Opsterland), zoon van DaniŽl Kussendrager en Aaltje Hellinga.
  Jitske is overleden 4 februari 1969 in Smallingerland; Hendrik is overleden 8 maart 1957 in Heerenveen.
 12. Wiebe de Jong, geboren 7 januari 1883 in Opsterland.

IVd Arjen de Jong, geboren 6 juni 1871 in Opsterland, zoon van Klaas Iebes de Jong en Maaike Arjens de Vries.
Arjen trouwt 12 mei 1898 in Opsterland met Geertje van der Vliet, geboren 3 mei 1871 in Beets (Opsterland), dochter van Hein Franzes van der Vliet en Froukjen Roelofs Kluitenberg.

Kinderen:

 1. Klaas de Jong, geboren 8 mei 1899 in Kortezwaag (Opsterland).
  Klaas, timmerman, trouwt 1 juni 1921 in Utrecht met Clasina van Verseveld, geboren 21 juli 1899 in Utrecht, dochter van Cornelis van Verseveld, werkman, en Christina Nagtegaal.
  Klaas is overleden 3 mei 1983 in Utrecht.
 2. Hein de Jong, geboren 2 juli 1900 in Opsterland, overleden 16 november 1900 in Opsterland.
 3. Hein de Jong, geboren 25 september 1901 in Opsterland.

IIId Grietje de Jong, geboren 2 november 1838 in Opsterland, dochter van Geertje Reitzes Huisman en Ybe Klazes de Jong.
Grietje Ybes de Jong trouwt 17 mei 1860 in Opsterland met Yme Gerbens Schilstra, geboren 22 december 1834 in IJlst, zoon van Gerben Ymes Schilstra en Yttje Jans Stellingwerff.
Grietje is overleden 18 november 1923 in Opsterland; Yme is overleden 22 april 1916 in Opsterland.

Kinderen:

 1. Gerben Schilstra, geboren 18 februari 1861 in Opsterland (zie IVe).
 2. Ibe Schilstra, geboren 21 januari 1867 in Opsterland.
 3. Ytje Schilstra, geboren 7 februari 1871 in Gorredijk (Opsterland).
  Ytje trouwt 25 mei 1899 in Utingeradeel met Anne Sytzes de Jong, geboren 30 april 1872 in Terkaple (Utingeradeel), zoon van Sytze Johannes de Jong en Froukje Aukes Reidinga.
 4. Geertje Schilstra, geboren 30 oktober 1877 in Opsterland.
  Geertje trouwt 25 juli 1902 in Opsterland met Roelof Visser.
 5. Jan Schilstra, geboren 30 oktober 1877 in Opsterland.

IVe Gerben Schilstra, geboren 18 februari 1861 in Opsterland, zoon van Grietje Ybes de Jong en Ime Gerbens Schilstra.
Gerben trouwt 5 juli 1889 in Opsterland met Bartje Agter, geboren 27 mei 1866 in Opsterland, dochter van Uilke Jans Agter en Antje Lammerts Numan.
Gerben is overleden 7 augustus 1936 in Utingeradeel (gehuwd).

Kinderen:

 1. Yme Schilstra, geboren 18 mei 1890 in Terhorne (Utingeradeel).
  Yme trouwt 16 mei 1918 in Utingeradeel met Joukje Boersma, geboren 19 mei 1890 in Tjalleberd (∆ngwirden), dochter van Sjoerd Boersma en Neeltje Koopmans.
 2. Anna Schilstra, geboren 30 december 1891 in Terhorne (Utingeradeel).
  Anna trouwt 27 mei 1920 in Utingeradeel met Anske Wybinga, geboren 9 maart 1893 in Oldeboorn (Utingeradeel), zoon van Albert Jans Wybinga en Trijntje Anskes de Jong.
 3. Margaretha Schilstra, geboren 29 juni 1894 in Utingeradeel.
 4. Trijntje Schilstra, geboren 12 september 1899 in Utingeradeel.
 5. Uilke Schilstra, geboren 28 april 1901 in Utingeradeel.

IIIe Homme de Jong, geboren 23 maart 1846 in Gorredijk (Opsterland), zoon van Geertje Reitzes Huisman en Ype Klazes de Jong.
Homme trouwt 26 april 1879 in Hennaarderadeel met Grietje Spoelstra, geboren 29 mei 1846 in Oosterend (Hennaarderadeel), dochter van Sybren Jelles Spoelstra en Matje Jans Rinsma.
Grietje Sybrens Spoelstra is overleden14 september 1887 in Hennaarderadeel.

Kinderen:

 1. Siebren de Jong, geboren 7 september 1879 in Opsterland, overleden 1 maart 1880 in Sneek, wonende in Hennaarderadeel.
 2. Siebren de Jong, geboren 1 september 1880 in Kortezwaag (Opsterland).
  Siebren trouwt 15 november 1906 in Idaarderadeel met Akke Venema, geboren c 1844 in Knijpe, dochter van Jacob Venema en Grietje Oenema.
 3. Geertje de Jong, geboren 26 maart 1882 in Hennaarderadeel, overleden 20 september 1882 in Opsterland.
 4. Geertje de Jong, geboren 20 februari 1885 in Opsterland.

Homme de Jong hertrouwt 9 januari 1889 in Hennaarderadeel met Sytske Faber, geboren 9 september 1847 in St. Annaparochie (Het Bildt), dochter van Tjalling Lykeles Faber en Neeltje Arjens Hulstra. Homme was weduwnaar van Grietje Spoelstra; Sytske was weduwe van Gerrit Joustra.
Homme is overleden 4 januari 1919 in Sneek, wonende in Oosterend; Sytske is overleden 19 oktober 1938 in Hennaarderadeel.

Kinderen:

 1. Ype de Jong, geboren 12 mei 1890 in Menaldumadeel.
 2. Tjalling de Jong, geboren 4 juli 1894 in ∆ngwirden.
  Tjalling trouwt 28 juni 1919 in Sneek met Hendrica Seinen, geboren 19 december 1891 in Sneek, dochter van Arend Seinen en Luchien Meyboom.

IIIf Kornelia de Jong, geboren 2 augustus 1849 in Opsterland, dochter van Geertje Reitzes Huisman en Ibe Klazes de Jong.

Kinderen:

 1. Geertje de Jong, geboren 5 april 1872 in Appelscha. (De geboorteakte vermeldt: N.B. Aangegeven door Meinte Gerrits Boetje, schipper te Terhorne; kind geboren te Appelscha aan boord van zijn schip; moeder aldaar inwonende, maar gedomiliceerd te Gorredijk, gemeente Opsterland).

Kornelia de Jong trouwt 22 februari 1874 in Sneek met Jan Asselman, geboren 31 augustus 1848 in Sneek, zoon van Rykele Asselman en Louisa Soeting.

Kinderen:

 1. Riekele Asselman, geboren 3 november 1874 in Bolsward.
  Riekele trouwt 5 augustus 1899 in Sneek met Afke Kamerling, geboren 22 maart 1872 in Wymbritseradeel, dochter van Cornelis Kamerling en Popkje Reyenga.
  Kinderen:
  a. Jan Asselman, geboren 6 juli 1900 in Leeuwarden.
 2. Louisa Asselman, geboren 7 mei 1877 in Sneek, overleden 20 mei 1883 in Sneek.
 3. Ype Asselman, geboren 9 januari 1880 in Sneek.
 4. Gatske Asselman, geboren 12 mei 1882 in Sneek.
 5. Homme Asselman, geboren 12 oktober 1884 in Sneek, overleden 24 juli 1903 in Sneek.
 6. Theunis Asselman, geboren 21 maart 1887 in Sneek, overleden 11 augustus 1889 in Sneek.

IIIg Hendrikjen de Jong, geboren 4 juli 1852 in Opsterland, dochter van Geertje Reitzes Huisman en Ybe Klazes de Jong.
Hendrikjen trouwt 15 mei 1874 in Opsterland met Bauke de Haan, geboren 17 mei 1851 in Opsterland, zoon van Durk Symons de Haan en Antje Baukes Dolstra.
Bauke was 1902 koopman.
Bauke is overleden 12 maart 1918 in Sneek (gehuwd).

Kinderen:

 1. Antje de Haan, geboren 7 februari 1875 in Opsterland.
  Antje, wonende in Deventer, trouwt 2 januari 1902 in Deventer, wettiging 1 kind (Jacobus Hendrikus, geboren 25 november 1901 in Deventer), met Hendrik Keunen, telephoonwerker, wonende in Deventer, geboren 1 augustus 1876 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hendrikus Keunen, (1902) broodbakker, en Alberdina Boersma.
  Antje is overleden 20 juli 1941 in Wassenaar.
 2. Jeltje de Haan, geboren 4 mei 1876 in Opsterland.
  Jeltje trouwt 23 september 1920 in Breda (akte 232) met de 43-jarige Willem Jonker, politie beambte, geboren c 1877 in Ouwerkerk, zoon van Willem Jonker en Maria van de Rhee. Willem was weduwnaar van Poulina Teuntje van Espen.
 3. Durk de Haan, geboren 28 januari 1878 in Opsterland.
  Durk trouwt 20 mei 1899 in Sneek met Anna Efdť, geboren 12 augustus 1870 in Sneek, dochter van Auke Efdť en Bartje Bos.
  Durk is overleden 15 juli 1940 in Wymbritseradeel, wonende in Sneek.
  Kinderen:
  a. Bartje de Haan, geboren 17 maart 1900 in Sneek.
  b. Hendrikje de Haan, geboren 26 september 1901 in Sneek.
  c. Bauke de Haan, geboren 14 oktober 1902 in Sneek.
 4. Geertje de Haan, geboren 8 maart 1881 in Opsterland, overleden 13 juni 1894 in Sneek.

IIb Hendrik Huisman, geboren 6 december 1819 in Idskenhuizen (Doniawerstal), zoon van Reitze Jelles Huisman en Sipkje Hendriks.
Hendrik Reitzes Huisman trouwt 27 december 1843 in Opsterdam met Wietske Bordzes Siedzes, geboren 7 februari 1820 in Drachten (Smallingerland) als Wietske Siedzes, dochter van Bordze Jans Siedzes en Martzen Hinnes Terpstra.
Hendrik & Wietske wonen 11 mei 1844 in Gorredijk; 25 augustus 1847 en 9 augustus 1848 in Harlingen; 26 oktober 1860 in Menaldumadeel.
Hendrik was 1871 scheepstimmerman.
Hendrik, timmerman, is overleden 31 januari 1899 in Buiksloot; Wietske Sietzes is overleden 3 juni 1906 in Buiksloot.
Zie ook: Hinne Roels & Tetje Lammerts.

Kinderen:

 1. Sipkjen Huisman, geboren 11 mei 1844 in Gorredijk (Opsterland).
  Sipkjen trouwt 16 november 1871 in Buiksloot met Evert de Jong, geboren 10 mei 1842 in Sloten, zoon van Evert de Jong en Maria Najer.
  Toen Sipkjen en Evert trouwden had Sipkjen geen beroep, woonde ze met haar ouders in Buiksloot, daarvoor in Nieuwendam.
  Sipkjen is overleden 19 december 1924, bij haar dochter Marie de Jong, van Hogendorpstraat in Amsterdam; Evert is overleden 22 augustus 1916 in Bloemendaal, in het huis bekend als 'Meerenberg', wonende in Buiksloot.
  Zie verder: Jan Klaasz de Jong & Maartje Pieters Poel.

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.

Free counter en web stats