Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries

Laatste wijziging 16 juli 2007.

Dit is deel 1 van de parenteel van Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries.
Zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries (deel 2).

I Willem Willems "de oude" Nijdam, geboren c 1555 in Irnsumerzijl, zoon van Willem Gerbens en Sijts Ids.
Willem trouwt c 1578 in Irnsumerzijl met Nieske Meijnerts, geboren c 1559 in Grouw, dochter van Meijnert Outgerts.
Willem is overleden c 1634 in Irnsumerzijl; Nieske is overleden 23 september 1632 in Irnsumerzijl.
Zie ook: Kwartierstaat Grietje de Groot.

"De 8 kinderen van WILLEM WILLEMSzoon "de Oude" verspreiden zich in de directe omgeving, zoals De Bird (onder Grouw), Irnsum, Akkrum en Midlum. Eén van hen werd het boerenbedrijf ontrouw en ging zich specialiseren in de veenderij. Via Boornbergum en Ureterp komt deze tak in Haren bij Groningen. Hier waren deze familieleden verantwoordelijk, als veenbazen, voor de vergraving van het hedendaagse Paterswoldse meer."

Zoon:

 1. Willem Willems "de Jonge" Nijdam, geboren c 1578 in Irnumerzijl (zie IIa).

IIa Willem Willems "de Jonge" Nijdam, geboren c 1578 in Irnsumerzijl, zoon van Willems Willems "de oude" Nijdam en Nieske Meijnerts.
Willem trouwt c 1617 in Irnsumerzijl met Sjoerdtie Gerbens, geboren c 1589 in Grouw, dochter van Gerben Sijtzes.
Willem is overleden 18 december 1652 in Irnsumerzijl.

Zoon:

 1. Gerben Willems Nijdam, geboren c 1620 in De Bird (Grouw) (zie IIIa).

IIIa Gerben Willems Nijdam, geboren c 1620 in De Bird (Grouw), zoon van Willem Willems "de jonge" Nijdam en Sjoerdtie Gerbens.
Gerben trouwt 16 november 1656 in Eernewoude met Trijntje Sytzes, geboren c 1625 in Eernewoude.

Zoon:

 1. Sytze Gerbens Nijdam, geboren in Grouw, gedoopt 12 april 1665 in Grouw (zie IVa).

IVa Sytze Gerbens Nijdam, geboren in Grouw, gedoopt 12 april 1665 in Grouw, zoon van Gerben Willems Nijdam en Trijntje Sytzes.
Sytze trouwt 17 februari 1704 in Idaard met Minke Beern(t)s "van Grouw", geboren c 1669 in Grouw.

Zoon:

 1. Berend Sytzes Nijdam, geboren in Goingahuizen, gedoopt 29 maart 1711 in Grouw (zie Va).

Va Berend Sytzes Nijdam, geboren in Goingahuizen, gedoopt 29 maart 1711 in Grouw, zoon van Sijtze Gerbens Nijdam en Minke Beern(t)s.
Berend trouwt 1 maart 1733 in Boornbergum met Aalke Andries "van Smalle Ee", geboren 1712 in Smalle Ee, dochter van Andries Gjalts.
Berend Sytzes was aanvankelijk schoenmaker van beroep, werd later arbeider, daarna verveender en tenslotte veenbaas aan de Hoornse dijk onder Haren, waar hij als één van de eersten begon met het uitvenen van het tegenwoordige Paterswolde meer. Hij woonde achtereenvolgens te Goingahuizen, De Wylgen, Ureterp, Hoornse dijk en tenslotte de Elsburg.
In 1749 was hij volgens het quotisatiecohier arbeider te Ureterp, "arm" met een gezin van 3 personen boven en 4 beneden 12 jaar, met een belastingaanslag van 21 gulden en 9 stuivers.
Tussen 1749 en 1752 moet Berend Sytzes naar de Hoornse dijk verhuisd zijn, waar het hem financieel meer voordeel opleverde.
Berend is overleden op de Elsburg onder Eelde.
Zie ook: Kwartierstaat Grietje de Groot.

Kinderen:

 1. Sytze Berends Nijdam, gedoopt 5 februari 1734 in Boornbergum (Kortehemmen) (zie VIa).
 2. Antje Berends Nijdam, geboren 4 december 1735, gedoopt in Ureterp (Siegerswoude).
 3. Andries Berends Nijdam, gedoopt 24 november 1737 in Ureterp (Siegerswoude) (zie VIb).
 4. Wopke Berends Nijdam, gedoopt 10 apri 1740 in Ureterp (Siegerswoude).
 5. Antje Berends Nijdam, gedoopt 3 juni 1742 in Ureterp (Siegerswoude).
 6. Antje Berends Nijdam, gedoopt 28 september 1744 in Ureterp (Siegerswoude) (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIc).
 7. Gjalt Berends Nijdam, gedoopt 18 december 1746 in Ureterp (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VId).
 8. Wopke Berends Nijdam,  gedoopt 10 november 1749 in Ureterp (Siegerswoude), veenbaas, overleden 16 februari 1836 in Hoornschedijk (Haren).
 9. Minke Berends Nijdam, gedoopt 9 april 1752 in Haren.

VIa Sytze Berends Nijdam, gedoopt 5 februari 1734 in Boornbergum (Kortehemmen), zoon van Berend Sytzes Nijdam en Aalke Andries.
Sytze trouwt 21 maart 1756 in Haren met Trijntje Roelofs (Kuipers), geboren c 1731.
Sytze, verveender aan de Hoornse dijk, is overleden vóór 1811 aan de Hoornse dijk.

Kinderen:

 1. Aalke Sytzes Nijdam, gedoopt 1 januari 1757 in Haren.
 2. Roelf Sytzes Nijdam, gedoopt 23 januari 1760 in Haren.
 3. Albertje Sytzes Nijdam, 11 september 1763 in Haren.
  Albertje trouwt 22 maart 1787 voor de kerk in Haren met haar neef Berend Arents Nijdam, geboren c 1765 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Arent Geerts en Antje Berends Nijdam.
  Albertien is overleden 24 augustus 1851 in Paterswolde (Eelde); Berend is overleden 30 juni 1828 in Hoornschedijk (Haren) (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIj).
 4. Berend Sytzes Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 28 september 1766 in Haren (zie VIIa).
 5. Roelf Sytzes Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 16 november 1770 in Haren (zie VIIb).

VIIa Berend Sytzes Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 28 september 1766 in Haren, zoon van Sytze Berends Nijdam en Trijntje Roelofs (Kuipers).
Berend trouwt 30 maart 1794 voor de kerk in Haren met zijn nicht Menke Andries Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 28 februari 1773 in Haren, dochter van Andries Berends Nijdam en Grietje Pieters.
Menke is overleden 9 augustus 1795 in Hoornschedijk (Haren) (zie ook VIb.4).

Kinderen:

 1. Menke Berends Nijdam, geboren 9 augustus 1795 in Hoornschedijk (Haren).

Berend Sytzes Nijdam hertrouwt 1 april 1804 voor de kerk in Haren met zijn nicht Jeltje Gjalts Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 29 april 1778 in Haren, dochter van Gjalt Berends Nijdam en Antje Alles. Berend was weduwnaar van Minke Andries Nijdam.
Berend, landbouwer aan de Hoornse dijk, is overleden 30 augustus 1828 in Hoornschedijk (Haren).
Jetlje was 1837 arbeidster; 1839 landbouwersche.
Jeltje is overleden 14 augustus 1845 in Hoornschedijk (Haren). (zie ook:
Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VId.3).

Kinderen:

 1. Sietze Berends Nijdam, geboren 18 augustus 1805 in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 25 augustus 1805 in Haren (zie VIIIa).
 2. Antje Berends Nijdam, geboren 27 oktober 1813 in Hoornschedijk (Haren) (zie VIIIb).
 3. Trijntje Berends Nijdam, geboren 10 januari 1817 in Hoornschedijk (Haren) (zie VIIIc).

VIIIa Sietze Berends Nijdam, geboren 18 augustus 1805 in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 25 augustus 1805 in Haren, zoon van Berend Sytzes Nijdam en Jeltje Gjalts Nijdam.
Sietze, landbouwer, trouwt 12 april 1846 in Groningen met Anna Maria Eelsingh, gedoopt 13 dcember 1805 in Groningen, dochter van Willem Eelsingh, (1846) schuitevaarder, en Margien Nesselaar. (Vader man: Berend Sietzes Nijdam; Moeder man: Jeltien Gealds.)S
Sieze was 1870 landbouwer; Anna Maria was 1877, 1879 landbouwersche.
Sietze, landbouwer, is overleden 2 mei 1875 in Hoornschedijk (Haren); Anna Maria is overleden 5 augustus 1879 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Berend Nijdam, geboren 13 april 1848 in Hoornschedijk (Haren).
  Berend, landbouwer, trouwt 24 februari 1870 in Groningen met Eltje Averes, geboren 28 februari 1850 in Groningen, dochter van Alle Klaassen Averes, (1870) landbouwer, en Klaasje Bolhuis. (Vader man: Sieze Berends Nijdam.)
  Berend, landbouwer, is overleden 21 mei 1897 in Hoogkerk; Eltje is overleden 22 oktober 1921 in Hoogkerk.
 2. Willem Nijdam, geboren 12 februari 1852 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXa).
 3. Jelle Nijdam, geboren 12 februari 1852 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXb).

IXa Willem Nijdam, geboren 12 februari 1852 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Sietze Berends Nijdam en Anna Maria Eelsingh.
Willem, landbouwer, trouwt 31 januari 1878 in Hoogkerk met Aaltje Feenstra, geboren 31 maart 1851 in Duurswoude (Opsterland), dochter van Wilt Ebbels Feenstra en Willemke Eiles Beekhuis.
Willem was 1879 arbeider.
Aaltje is overleden 16 februari 1879 in Hoornschedijk (Haren).

Willem Nijdam hertrouwt 20 maart 1880 in Eelde met Gepke Hoenderken, geboren 16 september 1855 in Paterswolde (Eelde), dochter van Albert Hoenderken, landbouwer, en Annechien Rutgers. Willem was weduwnaar van Aaltje Feenstra.
Willem was 1899 koopman; 1906 - 1916 arbeider.

Kinderen:

 1. Anna Maria Nijdam, geboren 8 januari 1881 in Hoornschedijk (Haren).
  Anna Maria trouwt 20 juli 1899 in Groningen met Johannes Christoffel Vaarberg, reiziger, geboren 24 januari 1880 in Amsterdam, zoon van Johannes Christoffel Vaarberg, (1899) diamantslijper, en Hendrika Sophia Stuve.
 2. Annechien Nijdam, geboren c 1883 in Hoornschedijk (Haren).
  Annechien trouwt op 23-jarige leeftijd 19 juli 1906 in Groningen met de 29-jarige Cornelis Jan Evenhuis, letterzetter, geboren c 1877 in Groningen, zoon van Jan Cornelis Evenhuis, 91906) arbeider, en Geertje Stegie.
 3. Sieze Nijdam, geboren c 1886 in Haren.
  Sieze, bierhandelaar, trouwt op 30-jarige leeftijd 4 mei 1916 in Groningen, wettiging 1 kind, met de 27-jarige Harmina Hempenius, geboren c 1889 in Marum, dochter van Hotze Hempenius en Engeltje Jansonius.
 4. Alberdina Nijdam, geboren c 1887 in Hoornschedijk (Haren).
  Alberdina trouwt op 21-jarige leeftijd 13 augustus 1908 in Groningen met de 22-jarige Jan Freese, smid, geboren c 1886 in Groningen, zoon van Obbe Jans Freese, (1908) smid, en Karsiena Waterberg.

IXb Jelle Nijdam, geboren 12 februari 1852 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Sietze Berends Nijdam en Anna Maria Eelsingh.
Jelle, landbouwer, trouwt 19 mei 1877 in Noorddijk met de Kaatje Haakman, geboren 23 september 1853 in Engelbert (Noorddijk), dochter van Hielke Haakman, (1877) landbouwer, en Hilte Kamphuis, (1877) landbouwersche. (Vader man: Sietse Berends Nijdam; Moeder man: Anna Maria Eelsing.)
Jelle was 1879 - 1884 landbouwer.
Kaatje is overleden 31 mei 1884 in Eelde.

Kinderen:

 1. Anna Maria Nijdam, geboren 9 februari 1879 in Paterswolde (Eelde).
  Anna Maria trouwt 12 augustus 1903 in Assen met Ebel Geertsema, geboren 2 mei 1879 in Winsum, zoon van Jan Geertsema en Stientje Drewes.
  Ebel is overleden 2 januari 1947 in Assen.
 2. Hillegien Nijdam, geboren 16 januari 1881 in Paterswolde (Eelde).
  Hillegien trouwt 3 mei 1906 in Groningen met de 28-jarige Albert Boersma, timmerman, geboren c 1878 in Groningen, zoon van Lammert Boersma en Aukje van der Heide.
 3. Hielke Nijdam, geboren 20 januar 1883 in Paterswolde (Eelde), overleden 14 april 1883 in Eelde.
 4. Trientje Nijdam, geboren 26 mei 1884 in Paterswolde (Eelde), overleden 18 juni 1884 in Eelde.
 5. Eltje Nijdam, geboren 26 mei 1884 in Paterswolde (Eelde), overleden 31 mei 1884 in Eelde.

Jelle Nijdam, voermansknecht, hertrouwt 25 december 1887 in Groningen met Hiltje Boersma, geboren 4 april 1850 in Gerkesklooster, dochter van Geert Kornelis Boersma, (1887) arbeider, en Lijske Johannes Meinardij.
Jelle was 1906 houtbewerker.

VIIIb Antje Berends Nijdam, geboren 27 oktober 1813 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Berend Sytzes Nijdam en Jeltje Gjalts Nijdam.
Antje trouwt 22 juli 1837 in Haren met Jan Alberts van Dijken, landbouwer, geboren 11 februari 1810 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Albert Jan van Dijken en Aaltje Derks, (1837) landbouwersche.
Antje was 1877 landbouwersche; Jan was 1838, 1877 landbouwer.

Kinderen:

 1. Albert van Dijken, geboren 29 maart 1838 in Hoornschedijk (Haren), overleden 27 april 1838 in Hoornschedijk.
 2. Albert van Dijken, geboren c 1839 (zie IXc).
 3. Derk van Dijken, geboren 12 januari 1844 in Noorddijk (zie IXd).
 4. Aaltje van Dijken, geboren c 1854 in Engelbert (Noorddijk) (zie IXe).

IXc Albert van Dijken, geboren c 1839, zoon van Antje Berends Nijdam en Jan Alberts van Dijken.
Albert trouwt op 39-jarige leeftijd 17 mei 1878 in Zuidlaren met Janna Hamminga, geboren (aktedatum)13 september 1853 in Zuidlaren, dochter van Roelof Hamminga en Jantje Harkema.
Albert is overleden ?; Janna is overleden 13 september 1923 in De Groeve (Zuidlaren) (weduwe).

Kinderen:

 1. Jan van Dijken, geboren c 1880 in Engelbert (Noorddijk).
  Jan trouwt op 36-jarige leeftijd 10 mei 1916 in Gieten met Lammigje Uitterwijk, geboren 13 november 1885 in Gieten, woonplaats Hoogeveen, dochter van Hendrik Uitterwijk, schipper, en Anna Bertha Wineke.
  Jan is overleden op 51-jarige leeftijd 9 juni 1931 in Goningen, wonende in De Groeve (Zuidlaren); Lammigje is overleden 30 november 1936 in De Groeve (Zuidlaren).

IXd Derk van Dijken, geboren 12 januari 1844 in Noorddijk, zoon van Antje Berends Nijdam en Jan Alberts van Dijken.
Derk, landbouwer, trouwt 23 december 1876 in Slochteren met Luikje Zwaneveld, geboren 27 oktober 1850 in Middelbert, dochter van Pieter Wierds Zwaneveld en Seike Jans Mekkes.
Derk was 1903 - 1918 landbouwer; Luikje was 1911 - 1913 landbouwersche.
Derk is overleden 13 janauri 1934 in Nieuw-Roden (Roden), begraven in Zevenhuizen (Leek); Luikje is overleden 29 december 1926 in Roderveld (Roden), begraven in Zevenhuizen (Leek).

Kinderen:

 1. Jan van Dijken, geboren 15 januari 1877 in Scharmer.
  Jan, boerhandelaar, trouwt 18 oktober 1903 in Groningen met Catharina Maria Schats, geboren 18 mei 1881 in Oldenzaal, dochter van Jan Schats, (1903) pakmeester, en Luberta Jansen.
 2. Pieter van Dijken, geboren c 1879 in Engelbert (Noorddijk).
  Pieter, timmerman, trouwt op 25-jarige leeftijd 21 mei 1904 in Slochteren met de 25-jarige Margien Dieters, geboren c 1879 in Kolham, dochter van Jan Dieters, (1904) timmerman, en Susanna Eisseler.
  Margien is overleden op 73-jarige leeftijd 8 februari 1952 in Hoogezand-Sappemeer.
 3. Albert van Dijken, geboren 28 juni 1880 in Roodehaan (Noorddijk).
  Albert, landbouwer, trouwt 17 mei 1913 in Leek met Lutgertje van der Vinne, geboren 24 september 1883 in Zevenhuizen (Leek), dochter van Auke van der Vinne, (1913) landbouwer, en Antje Hummel, (1913) landbouwersche.
  Albert is overleden 6 juli 1930 in Nieuw-Roden (Roden); Lutgertje is overleden 2 september 1966 in Nieuw-Roden (Roden).
  (Op de grafsteen van Lutgertje staat dat ze geboren is in Oost-Indië.)
 4. Berend van Dijken, geboren c 1884 in Roodehaan (Noorddijk).
  Berend trouwt op 29-jarige leeftijd 17 mei 1913 in Leek met de 23-jarige Aaltje van der Vinne, geboren c 1890 in Zevenhuizen (Leek), dochter van Auke van der Vinne, (1913) landbouwer, en Antje Hummel, (1913) landbouwersche.
  Aaltje is overleden op 56-jarige leeftijd 8 juni 1946 in Grootegast.
  Berend was 1948 landbouwer.
 5. Annes van Dijken, geboren c 1886 in Roodehaan (Noorddijk).
  Annes, landbouwer, trouwt op 25-jarige leeftijd 26 augustus 1911 in Leek met de 20-jarige Berendina de Boer, geboren c 1891 in Leek, dochter van Marten de Boer en Anna Bron.
 6. Aaltje van Dijken, geboren c 1888 in Roodehaan (Noorddijk).
  Aaltje trouwt op 24-jarige leeftijd 21 september 1912 in Leek met Andries Hartholt, landbouwer, geboren 12 maart 1880 in Haule (Ooststellingwerf), zoon van Johannes Olcherts Hartholt, (1912) landbouwer, en Albertje Hendriks Berga.
 7. Siese van Dijken, geboren c 1894 in Roodehaan (Noorddijk).
  Siese, landbouwer, trouwt op 24-jarige leeftijd 16 maart 1918 in Marum met de 23-jarige Hiltje Matille van Veen, geboren c 1895 in Noordwijk, dochter van Hendrik Harmannus van Veen, (1918) landbouwer, en Trientje Veenstra.
  Siese was 1925 landbouwer.

IXe Aaltje van Dijken, geboren c 1854 in Engelbert (Noorddijk), dochter van Antje Berends Nijdam en Jan Alberts van Dijken.
Aaltje trouwt op 23-jarige leeftijd 9 juni 1877 in Noorddijk met de 21-jarige Oomke Oomkes, landbouwer, geboren c 1856 in Engelbert (Noorddijk), zoon van Luitje Oomkes, (1877) landbouwer, en Klaassien Bos, (1877) landbouwersche.
Aaltje was 1901 - 1909 landbouwersche; Oomke was 1901 - 1907 landbouwer.
Aaltje is overleden op 85-jarige leeftijd 7 juni 1939 in Onnen (Haren); Oomke is overleden op 77-jarige leeftijd 11 februari 1933 in Haren.

Kinderen:

 1. Klazina Oomkes, geboren c 1878 in Roodehaan (Noorddijk).
  Klazina trouwt op 23-jarige leeftijd 20 april 1901 in Noorddijk met de 32-jarige Derk Veenhuizen, koemelker, geboren c 1869 in Groningen, zoon van Mattheus Veenhuizen, (1901) koemelker, en Hissina Biesling.
 2. Jan Oomkes, geboren c 1881 in Engelbert (Noorddijk).
  Jan, landbouwer, trouwt op 26-jarige leeftijd 2 mei 1907 in Hoogezand met de 24-jarige Jantje Reiders, geboren c 1883 in Kropswolde (Hoogezand), dochter van Martinus Uden Reiders en Lammechien Enting.
 3. Luitje Oomkes, geboren c 1884 in Roodehaan (Noorddijk).
  Luitje, landbouwer, trouwt op 24-jarige leeftijd 15 mei 1908 in Slochteren met de 23-jarige Aaltje de Jong, geboren c 1885 in Slochteren, dochter van Hendrik de Jonge en Menje Sap.
 4. Antina Oomkes, geboren c 1887 in Roodehaan (Noorddijk).
  Antina trouwt op 22-jarige leeftijd 21 mei 1909 in Noorddijk met de 26-jarige Jan Jans de Jonge, landbouwer, geboren c 1883 in Slochteren, zoon van Hindrik de Jonge en Menje Sap, (1909) landbouwersche.
 5. Hillechien Oomkes, geboren 5 oktober 1889 in Roodehaan (Noorddijk).
  Hillechien trouwt 8 mei 1919 in Haren met Jan Kornelis van Hemmen, landbouwer, geboren 15 augustus 1892 in Roodehaan (Noorddijk), zoon van Hinderikus van Hemmen, (1919) landbouwer, en Bouchien Everts.
  Hillechien is overleden 20 februari 1955 in Roodehaan (Noorddijk), begraven in Engelbert; Jan Kornelis is overleden 17 januari 1955 in Roodehaan (Noorddijk), begraven in Engelbert.
 6. Alida Oomkes, geboren c 1897 in Noorddijk.
  Alida trouwt op 22-jarige leeftijd 3 juli 1919 in Haren met Georg Hendrik Hein Uitterwijk, landbouwer, geboren 11 juni 1887 in Gieten, woonplaats Hoogeveen, zoon van Henderik Uitterwijk, schipper, en Anna Bertha Wineke.

VIIIc Trijntje Berends Nijdam, geboren 10 januari 1817 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Berend Sytzes Nijdam en Jeltje Gjalts Nijdam.
Trijntje Nijdam trouwt 6 april 1839 in Haren met de 21-jarige Andries Alles, geboren c 1818 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Lucas Alles, (1816) arbeider, (1839) veenbaas, (1861) vervener, en Alkien Martens, (1816) dienstmeid. (Vader vrouw: Berend Sijzes Nijdam.)
Andries was 1861, 1865 verveener; 1893 arbeider.
Trijntje is overleden 24 augustus 1892 in Hoornschedijk (Haren); Andries is overleden op 81-jarige leeftijd 31 maart 1899 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Alkien Alles, geboren c 1840 in Hoornschedijk (Haren).
  Alkien, dienstmeid, trouwt op 21-jarige leeftijd 13 april 1861 in Haren met Jan Nijdam, arbeider, geboren 10 november 1836 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Sieze Roelfs Nijdam, (1861) arbeider, en Jantje Derks Siegers.
  Alkien is overleden op 84-jarige leeftijd 31 januari 1924 in Haren; Jan, arbeider, is overleden 9 mei 1918 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXj).
 2. Jeltje Alles, geboren c 1844 in Haren, overleden op 61-jarige leeftijd 12 mei 1905 in Haren.
 3. Henderkje Alles, geboren c 1847 in Wierum (Aduard) (zie IXf).

IXf Henderkje Alles, geboren c 1847 in Wierum (Aduard), dochter van Trijntje Berends Nijdam en Andries Alles.
Henderkje trouwt op 18-jarige leeftijd 11 februari 1865 in Haren met Albert Bennink, boerenknecht, geboren 14 september 1843 in Paterswolde (Eelde), zoon van Jan Bennink, (1843, 1865) winkelier, en Egberdina Boerma.
Albert was 1868, 1881 arbeider.
Albert, arbeider, is overleden 24 april 1887 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Trientje Bennink, geboren c 1867 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 1 jaar) 1 november 1868 in Hoornschedijk (Haren).
 2. Trientje Bennink, geboren 7 februari 1870 in Hoornschedijk (Haren).
  Trientje trouwt 14 mei 1896 in Groningen met Hindrik Ottens, tuinier, geboren 4 november 1873 in Helpman (Haren), zoon van Hindrik Bonnes Ottens, (1896) koopman, en Mettien Mennes, (1896) veehoudster.
  Hindrik is overleden 6 april 1950 in Dennenoord (Zuidlaren), wonende in Groningen.
 3. Alkien Bennink, geboren 19 november 1876 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xa).
 4. Jantje Bennink, geboren 1881 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 3 week) 3 juni 1881 in Hoornschedijk (Haren).
 5. Jan Bennink, geboren c 1883 in Hoornschedijk (Haren).
  Jan, suikerbakker, trouwt op 23-jarige leeftijd 5 augustus 1906 in Groningen met zijn 21-jarige stiefzus Aaltje Evenhuis, geboren c 1885 in Groningen, dochter van Freerk Evenhuis, (1906) koopman, en Fenna Scherphorn.
 6. Andries Bennink, geboren c 1886 in Hoornschedijk (Haren).
  Andries, kurkensnijder, trouwt op 19-jarige leeftijd 17 december 1905 in Groningen, wettiging 1 kind, met de 19-jarige Hillegonda Maria Hillebrands, geboren c 1886 in Groningen, dochter van Rieke Hillebrands, (1905) voerman, en Hillegonda Wilkens.

Hendertje Alles hertrouwt op 47-jarige leeftijd 3 juni 1893 in Haren met de 44-jarige Freerk Evenhuis, koopman, geboren c 1869 in Middelbert (Noorddijk), zoon van Klaas Wittes Evenhuis en Anna Freerks Koopman. Hendertje was weduwe van Albert Bennink; Freerk was weduwnaar van Fenna Scharphorn.
Freerk was 1906 koopman.

Xa Alkien Bennink, geboren 19 november 1876 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Henderkje Alles en Albert Bennink.
Alkien trouwt 14 juni 1896 in Groningen met Tekke Evenhuis, scheepsjager, geboren 3 november 1870 in Groningen, zoon van Willem Evenhuis, (1896) voerman, en Heilina de Vries.
Tekke was 1918 arbeider.

Kinderen:

 1. Heilina Evenhuis, geboren c 1897 in Groningen.
  Heilina trouwt op 21-jarige leeftijd 2 mei 1918 in Groningen met de 21-jarige Geert Groeneveld, arbeider, geboren c 1897 in Groningen, zoon van Geert Groeneveld en Aaltje Swart.

VIIb Roelf Sytzes Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 16 november 1770 in Haren, zoon van Sytze Berends Nijdam en Trijntje Roelofs (Kuipers).
Roelf trouwt 27 maart 1796 voor de kerk in Haren met Agniete Hendriks, gedoopt 17 april 1774 in Haren, dochter van Hendrik Coops en Harmge Reinders.
Roelf was 1825, 1836 arbeider, landgebruiker; Agniete was 1825 arbeidersche, 1836 arbeidster.
Roelf, veenbaas aan de Hoornse dijk, is overleden 10 augustus 1836 in Hoornschedijk (Haren); Angeniet Hendriks Nagelder, weduwe van Roelf Siese Nijdam, dochter van Hendrik Koops Nagelder en Harmtien Reinders Oosterveld, is overleden 28 augustus 1846 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Sytze Roelfs Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 26 augustus 1797 in Haren (zie VIIId).
 2. Harmtien Roelfs Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 29 september 1799 in Haren.
  Harmtien Nijdam trouwt 20 april 1822 in Haren met Jannes Jansen, geboren in Hoorneschedijk, gedoopt 10 december 1797 in Haren, zoon van Wipke Jans en Alke Andries. (Vader vrouw: Roelf Sietses Nijdam; Moeder vrouw: Agniet Hindriks.)
  Harmtien Sietsen Nijdam is overleden 30 november 1868 in Haren (weduwe) (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIIq).
 3. Hindrik Roelfs Nijdam, geboren in (Eelde), gedoopt 3 oktober 1802 in Haren (zie VIIIe).
 4. Trientien Roelfs Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 27 februari 1806 in Haren (zie VIIIf).
 5. Geessien Roelfs Nijdam, geboren in Hoorneschdijk (Haren), gedoopt 18 maart 1810 in Haren.
  Geessien trouwt 19 april 1834 in Eelde met Harm Geerts Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 29 augustus 1809 in Haren, koopman, zoon van Geert Arends Nijdam en Aaltje Ates Panma (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIIau).
 6. Roelf Roels Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 5 februari 1813 in Haren (zie VIIIg).
 7. Alke Roelfs Nijdam, geboren 6 november 1817 in Haren (zie VIIIh).

VIIId Sytze Roelfs Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 26 augustus 1797 in Haren, zoon van Roelf Sytzes Nijdam en Agniete Hendriks.
Sytze lootte in 1816 nr. 35 voor de militaire dienst, hetgeen vrijstelling betekende.
Sietse Roelfs Nijdam, koemelker, trouwt 3 april 1825 in Haren met Jantje Derks Siegers, dienstmeid, geboren in (Leek), gedoopt 27 februari 1803 in Leek, dochter van Derk Siegers en Trijntje Smallenbroek, (1825) arbeidster. (Vader man: Roelf Sietses Nijdam; Moeder man: Agniete Hindriks.)
Siese was 1841 - 1875 arbeider.
Sietze, arbeider, is overleden 9 februari 1876 in Hoornschedijk (Haren); Jantje is overleden 13 juli 1865 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Agnite Nijdam, geboren 31 juli 1825 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXg)
 2. Derk Nijdam, geboren 9 januari 1828 in Hoornschedijk (Haren).
 3. Derk Nijdam, geboren 23 juni 1830 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXh).
 4. Roelf Nijdam, geboren 15 september 1833 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXi).
 5. Jan Nijdam, geboren 10 november 1836 in Hoorschedijk (Haren) (zie IXj).
 6. Trientje Nijdam, geboren 17 mei 1841 in Hoornschedijk (Haren), overleden 10 augustus 1841 in Hoornschedijk (Haren).
 7. Hendrik Nijdam, geboren 25 oktober 1842 in Hoornschedijk (Haren).
  Hindrik, dagloner, trouwt 27 mei 1872 in Bedum, wettiging 1 kind, met Frouwke Musch, geboren 8 mei 1847 in Zuidwolde (Bedum), dochter van Simon Ennes Musch, (1872) dagloner, en Trijntje Jannes Meijer, (1872) dagloonster. (Vader man: Siese Nijdam.)
  Hendrik, arbeider, is overleden 13 september 1896 in Hoornschedijk (Haren).
  (Frouwke Musch hertrouwt 15 januari 1899 in Groningen met Hindrik Nijboer, arbeider, geboren 29 januari 1846 in Helpman (Haren), zoon van Hindrik Nijboer, (1899) arbeider, en Jantien Cornelis. Frouwke was weduwe van Hendrik Nijdam; Hindrik was weduwnaar van Ezau Doornbos.)
  Kinderen:
  a. Simon Nijdam, geboren c 1872 in Bedum, overleden op 73-jarige leeftijd 29 april 1945 in Warnsveld, wonende in Haren.
 8. Siese Nijdam, geboren 12 januari 1847 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXl).

IXg Agnite Nijdam, geboren 31 juli 1825 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Sytze Roelfs Nijdam en Jantje Derks Siegers.
Agnite, dienstmeid, trouwt 17 november 1859 in Haren met de 34-jarige Johannes van Dalen, arbeider, geboren c 1825 in Haren, zoon van Egbert van Dalen, (1859) koopman, en Geertruida Pootholt. (Vader vrouw: Sietze Roelfs Nijdam.) Johannes was weduwnaar van Teetje Vedder.
Agnieta was 1895 landbouwersche; Johannes was 1887 landbouwer.
Agniet is overleden 11 augustus 1896 in Haren; Johannes, landbouwer, is overleden op 66-jarige leeftijd 19 oktober 1891 in Onnen (Haren).

Kinderen:

 1. Jantje van Dalen, geboren c 1861 in Onnen (Haren) (zie Xb).
 2. Geertruida van Dalen, geboren c 1865 in Onnen (Haren).
  Geertruida trouwt op 31-jarige leeftijd 26 maart 1896 in Haren met de 26-jarige Berend Hekman, landbouwer, geboren c 1870 in Onnen (Haren), zoon van Jan Hekman en Johanna Berends.
  Berend was 1899 landbouwer; 1900 arbeider; 1902 landbouwer.
  Geertruida is overleden op 37-jarige leeftijd 3 februari 1902 in Onnen (Haren) (op de dag dat haar 3e levensloos geboren kindje werd geboren); Berend, landbouwer, is overleden 19 augustus 1951 in Onnen (Haren).
  (Berend Hekman, landbouwer, hertrouwt op 39-jarige leeftijd 4 juni 1909 in Haren met de 23-jarige Annechien Takens, geboren c 1886 in Haren, dochter van Pieter Bazuin Takens en Geesje Oosterveld. Berend was weduwnaar van Geertruida van Talen.
  Annechien is overleden op 32-jarige leeftijd 2 november 1918 in Onnen (Haren).)
 3. Zwaantje van Dalen, geboren c 1871 in Onnen (Haren) (zie Xc).

Xb Jantje van Dalen, geboren c 1861 in Onnen (Haren), dochter van Agnite Nijdam en Johannes van Dalen.
Jantje trouwt op 26-jarige leeftijd 12 mei 1887 in Haren met de 27-jarige Klaas Berends, landbouwer, geboren c 1860 in Onnen (Haren), zoon van Jan Berends en Klaassien Beukema.
Klaas was 1890 - 1916 landbouwer.

Kinderen:

 1. Jan Berends, geboren c 1889 in Haren.
  Jan, landbouwer, trouwt op 27-jarige leeftijd 16 november 1916 in Groningen met de 25-jarige Aaltje Heukers, geboren c 1891 in Noorddijk, dochter van Harmannus Heukers, (1916) landbouwer, en Fennechien Heckman.
 2. Johannes Berends, geboren 19 februari 1890 in Onnen (Haren), overleden 24 februari 1890 in Onnen (Haren).
 3. Johannes Berends, geboren 17 augustus 1891 in Onnen (Haren), overleden 21 augustus 1891 in Onnen (Haren).
 4. Klaasje Berends, geboren 19 februari 1896 in Onnen (Haren), overleden 23 februari 1896 in Onnen (Haren).
 5. Angenietje Berends, geboren 1898 in Onnen (Haren), overleden (oud 7 maand) 1 januari 1899 in Onnen (Haren).

Xc Zwaantje van Dalen, geboren c 1871 in Onnen (Haren), dochter van Agnite Nijdam en Johannes van Dalen.
Zwaantje trouwt op 24-jarige leeftijd 9 mei 1895 in Haren met de 30-jarige Jan Berends, landbouwer, geboren c 1865 in Haren, zoon van Gerrit Berends, (1895) landbouwer, en Lammechien Santes. Jan was weduwnaar van Janna Berends.
Jan was 1904 - 1922 landbouwer.
Zwaantje is overleden op 81-jarige leeftijd 27 mei 1952 in Onnen (Haren); Jan, landbouwer, is overleden op 60-jarige leeftijd 23 maart 1925 in Onnen (Haren).

Kinderen:

 1. Gerrit Berends, geboren c 1896 in Haren.
  Gerrit, landbouwer, trouwt op 20-jarige leeftijd 21 juli 1916 in Haren met de 22-jarige Pieterfolkerdiena Berends, geboren c 1894 in Haren, dochter van Heerke Berends, (1916) landbouwer, en Leentje Oosterveld.
 2. Johannes Berends, geboren c 1898 in Haren.
  Johannes, landbouwer, trouwt op 24-jarige leeftijd 11 augustus 1922 in Haren met de 24-jarige Lammerdina Abbring, geboren c 1898 in Haren, dochter van Gerrit Abbring, (1922) landbouwer, en Ida Ebbinge.
 3. Lambertus Berends, geboren c 1905 in Onnen (Haren), overleden (oud 19 maand) 30 november 1906 in Groningen, wonende in Onnen (Haren).

IXh Derk Nijdam, geboren 23 juni 1830 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Sytze Roelfs Nijdam en Jantje Derks Siegers.
Derk, arbeider, trouwt 17 juni 1865 in Haren met de 25-jarige Hindrikje Wietses, geboren c 1840 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Hindrik Wietses, (1865) arbeider, en Grietje Hindriks Hansing. (Vader man: Sietze Roelfs Nijdam.)
Derk, arbeider, is overleden 18 juli 1885 in Onnen (Haren); Hindrikje is overleden op 71-jarige leeftijd 16 februari 1912 in Haren.

Kinderen:

 1. Sieze Nijdam, geboren c 1868 in Hoornschedijk (Haren).
  Sieze, arbeider, trouwt op 32-jarige leeftijd 26 mei 1898 in Haren met de 22-jarige Geessien Briek, dienstmeid, geboren c 1876 in Nieuw-Scheemda, dochter van Boelo Briek, (1898) arbeider, en Aaltje de Vries.
  Sieze was 1900 arbeider.
 2. Hendrik Nijdam, geboren 16 janauari 1870 in Haren.
  Hendrik, vervener, trouwt 8 maart 1907 in Haren met Detje Eissens, dienstbode, geboren 24 oktober 1882 in Ten Boer, dochter van Eisse Eissens, (1907) arbeider, en Detje Eisens.
  Hendrik was 1909 vervener; 1914 arbeider.
  Hendrik is overleden 29 maart 1931 in Noordlaren (Haren); Detje is overleden 5 juli 1960 in Veendam, begraven in Noordlaren (Haren).
 3. Jan Nijdam, geboren c 1873 in Haren.
  Jan, boerenknecht, trouwt op 24-jarige leeftijd 20 mei 1897 in Haren met Henderkien Zewuster, dienstbode, geboren 7 november 1874 in Eelde, dochter van Luichien Zewuster.
  Jan was 1898 arbeider; 1922 schipper.
 4. Grietje Nijdam, geboren c 1875 in Haren.
  Grietje trouwt op 29-jarige leeftijd 12 maart 1904 in Haren met de 25-jarige Hendrik Harms, arbeider, geboren c 1879 in Haren, zoon van Hendrik Harms, (1904) arbeider, en Annechien Venema.
  Hendrik was 1905, 1911, 1913 arbeider
 5. Jantje Nijdam, geboren 1877 in Haren, overleden (oud 17 maand) 11 december 1878 in Hoornschedijk (Haren).
 6. Jantje Nijdam, geboren 13 maart 1880 in Eelde.
  Jantje, naaister, trouwt 29 mei 1902 in Haren met de 25-jarige Roelf Scheeringa, schoenmaker, geboren c 1877 in Zuidhorn, zoon van Geert Scheeringa, (1902) wegwerker, en Trijntje Hekkema.
 7. Derk Nijdam, geboren c 1885 in Haren.
  Derk trouwt met Stientje Jacoba Ernst, geboren c 1906 in 't Zandt, dochter van Hinderikus Ernst en Anna Tuinder.
  Derk, arbeider, is overleden op 56-jarige leeftijd 18 janauri 1941 in Haren; Stientje Jacoba is overleden op 38-jarige leeftijd 4 juli 1944 in Groningen, wonende in Haren.

IXi Roelf Nijdam, geboren 15 september 1833 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Sytze Roelfs Nijdam en Jantje Derks Siegers.
Roelf, arbeider, trouwt 5 mei 1866 in Haren met de 24-jarige Antje Visser, geboren c 1842 in Harenermolen (Haren), dochter van Johannes Thomas Visser, (1866) visscher, en Janna Oosterveld. (Vader man: Sieze Roelfs Nijdam.)
Roelf, arbeider, is overleden 14 september 1875 in Hoornschedijk (Haren).
(Antje Visser hertrouwt op 35-jarige leeftijd 23 maart 1878 in Haren met Hendrik Nijdam, geboren 3 oktober 1827 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Hinderk Nijdam en Geertruid Hinderk Timmer. Antje was weduwe van Roelf Nijdam; Hendrik was weduwnaar van Aaltje Nijdam (zie IXad).)

Kinderen:

 1. Jantje Nijdam, geboren 2 november 1866 in Hoornschedijk (Haren).
  Jantje trouwt 6 september 1888 in Groningen, wettiging 1 kind, met Jans Jansen, veehouder, geboren 22 juli 1867 in Hoogkerk, zoon van Roelf Jansen, (1888) veehouder, en Harmtien Boer.
  Jantje is overleden 21 september 1921 in Zuidwolde (Bedum); Jans, veehandelaar, is overleden 19 juli 1914 in Zuidwolde (Bedum) (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2).
  (Jans Jansen, veehandelaar, hertrouwt 12 februari 1913 in Bedum met de 28-jarige Trientje van Calker, geboren c 1885 in Scharmer, dochter van Jakob van Kalker, (1913) landbouwer, en Hindrikje Bakker. Jans was weduwnaar van Jantje Nijdam.
  Trientje van Calker, koemelkster, hertrouwt op 31-jarige leeftijd 26 april 1916 in Bedum met de 23-jarige Willem Jansen, koemelker, geboren c 1893 in Groningen, zoon van Jan Jansen, (1916) koemelker, en Willemina Ananias. Trientje was weduwe van Jans Jansen. )
 2. Sieze Nijdam, geboren c 1870 in Hoornschedijk (Haren)
  Sieze, timmerman, trouwt op 32-jarige leeftijd 23 januari 1902 in Haren met de 23-jarige Margaretha Henderika Swaving, geboren c 1879 in Helpman (Haren), dochter van Geert Swaving en Dina Zwaneveld.
  Sieze was 1908, 1922 vervener.
  Sieze, landbouwer, is overleden op 72-jarige leeftijd 9 april 1942 in Haren; Margaretha Henderika is overleden op 70-jarige leeftijd 20 februari 1949 in Haren.
 3. Janna Nijdam, geboren 1 april 1872 in Hoornschedijk (Haren).
  Janna trouwt 28 mei 1896 in Groningen met Geert Bos, veehouder, geboren 24 december 1868 in Groningen, zoon van Tijs Bos, (1896) veehouder, en Willempien Meijer.
  Geert was 1935 kweeker; 1951 groentenkweker.
  Janna is overleden 2 januari 1953 in Haren.
  Kinderen:
  a. Tijs Bos, geboren 16 december 1896 in Groningen, overleden 28 december 1951 in Haren.
 4. Derk Nijdam, geboren c 1874 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 11 jaar) 14 augustus 1885 in Hoornschedijk (Haren).
 5. Geesje Nijdam, geboren 16 juni 1878 in Hoornschedijk (Haren).
  Geesje trouwt 12 juli 1900 in Groningen met Johannes Kornelis van der Woude, geboren 30 november 1875 in Groningen, zoon van Cornelsien van der Woude.
  Grietje is overleden 9 februari 1960, begraven in Haren; Johannes Kornelis is overleden 8 december 1948 in Haren.
 6. Sietske Nijdam, geboren c 1883 in Hoornschedijk (Haren).
  Sietske trouwt op 20-jarige leeftijd 18 april 1903 in Haren met de 22-jarige Jans Westerhoff, geboren c 1881 in Groningen, zoon van Berend Westerhof en Egberdina Groenhuis.

IXj Jan Nijdam, geboren 10 november 1836 in Hoorschedijk (Haren), zoon van Sytze Roelfs Nijdam en Jantje Derks Siegers.
Jan, arbeider, trouwt 13 april 1861 in Haren met de 21-jarige Alkien Alles, dienstmeid, geboren c 1840 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Andries Alles, (1861) verveener, en Trientje Nijdam. (Vader man: Sieze Roelfs Nijdam.).
Jan was 1892 arbeider; 1902 daglooner; 1904, 1907 arbeider.
Jan, arbeider, is overleden 9 mei 1918 in Hoornschedijk (Haren); Alkien is overleden op 84-jarige leeftijd 31 januari 1924 in Haren (zie ook VIIIc.1)

Kinderen:

 1. Trientje Nijdam, geboren c 1865 in Haren (zie Xd).
 2. Annechien Nijdam, geboren c 1867 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xe).
 3. Anna Nijdam, geboren 1 oktober 1868 in Haren. Anna, huishoudster, is overleden 24 september 1933 in Haren.
 4. Andries Nijdam, geboren 19 juni 1871 in Paterswolde (Eelde) Andries, arbeider, is overleden 27 mei 1907 in Eelde, wonende in Hoornschedijk (Haren).
 5. Sieze Nijdam, geboren 16 december 1875 in Hoornschedijk (Haren), overleden 24 december 1875 in Hoornschedijk (Haren).
 6. Siena Nijdam, geboren c 1876 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xf).
 7. Jan Nijdam, geboren c 1880 in Haren.
  Jan trouwt op 28-jarige leeftijd 16 mei 1908 in Eelde met Willemtien Snijder, geboren 21 november 1878 in Paterswolde (Eelde), dochter van Jan Snijder, (1878) arbeider, en Nieske Rutgers.
  Jan, tolgaarder, is overleden op 61-jarige leeftijd 7 maart 1941 in Groningen, wonende in Haren.
 8. Hendrik Nijdam, geboren c 1885 in Hoornschedijk (Haren).
  Hendrik, houtsteksknecht, trouwt op 22-jarige leeftijd 23 mei 1907 in Groningen met de 23-jarige Niklazina Lesterhuis, geboren c 1884 in Middelstum, dochter van Harm Lesterhuis, (1907) timmerman, en Karolina Gunter.

Xd Trientje Nijdam, geboren c 1865 in Haren, dochter van Jan Nijdam en Alkien Alles.
Trientje trouwt op 25-jarige leeftijd 31 mei 1890 in Zuidlaren met Jan Staats, geboren 29 februari 1864 in Zuidlaren, zoon van Harm Staats, (1864) arbeider, en Geesje de Vries.
Jan was 1892 - 1901 arbeider.
Trientje is overleden op 39-jarige leeftijd 6 mei 1904 in Midlaren (Zuidlaren); Jan is overleden 21 december 1947 in Schipborg (Anloo).
(Jan Staats hertrouwt 6 januari 1905 in Zuidlaren met Annegien Arkies, geboren 14 mei 1879 in Peize, dochter van Jan Arkies, (1879) dagloner, en Antje Hagenauw. Jan was weduwnaar van Trientje Nijdam.
Jan was 1913 - 1922 arbeider.
Annegien is overleden 11 november 1948 in Schipborg (Anloo).)

Kinderen:

 1. Harm Staats, geboren 28 september 1892 in Midlaren (Zuidlaren).
  Harm, houtwerker, trouwt 19 oktober 1922 in Groningen met de 24-jarige Aaltje Bootsma, geboen c 1898 in Roodewolt (Bedum), dochter van Roelof Bootsma, (1922) arbeider, en Alberdina Froukina Eisses.
  Harm was 1926 arbeider.
 2. Aalkie Staats, geboren 8 november 1893 in Midlaren (Zuidlaren).
  Aalkie, dienstbode, trouwt 28 mei 1920 in Haren met Roelf Nijboer, arbeider, geboren 17 augustus 1891 in Haren, zoon van Hendrik Nijboer, (1920) arbeider, en Marchien Schuiling.
  Roelf was 1922 arbeider.
  Aalkien is overleden 4 juli 1976 in Haren; Roelf is overleden 30 december 1969 in Haren (zie: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2).
 3. Geesje Staats, geboren 22 januari 1896 in Midlaren (Zuidlaren).
  Geesje trouwt 20 januari 1919 in Groningen met de 21-jarige Jakob van der Werf, landbouwer, geboren c 1898 in Groningen, zoon van Otto van der Werf, (1919) veehouder, en Janke Sloot.
  Jakob was 1939 groentekweeker.
 4. Jantje Staats, geboren18 mei 1897 in Midlaren (Zuidlaren).
  Jantje, dienstbode, trouwt 1 november 1919 in Haren met de 23-jarige Jan Kuipers, arbeider, geboren c 1896 in Haren, zoon van Berend Kuipers en Grietje Hovingh.
 5. Hendrikje Staats, geboren 6 augustus 1899 in Midlaren (Zuidlaren), overleden 15 september 1899 in Midlaren (Zuidlaren).
 6. Hendrikje Staats, geboren 21 januari 1901 in Midlaren (Zuidlaren), overleden 18 december 1913 in Groningen, wonende in Hoogezand.

Xe Annechien Nijdam, geboren c 1867 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Jan Nijdam en Alkien Alles.
Annechien trouwt op 25-jarige leeftijd 28 mei 1892 in Haren met Jan Medendorp, houtzager, geboren 10 augustus 1861 in Zuidlaren, zoon van Hendrik Medendorp, (1861) landbouwer, en Frouwke Groenhof.
Jan was 1920 arbeider.

Kinderen:

 1. Jan Albertus Medendorp, geboren c 1897 in Haren.
  Jan Albertus, meubelmaker, trouwt op 23-jarige leeftijd 24 juni 1920 in Groningen met de 26-jarige Jantje Bakker, geboren c 1894 in Marum, dochter van Jantje Bakker.

Xf Siena Nijdam, geboren c 1876 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Jan Nijdam en Alkien Alles.
Siena, dienstbode, trouwt op 26-jarige leeftijd 24 mei 1902 in Noorddijk met de 27-jarige Henderikus Roffel, daglooner, geboren c 1875 in Engelbert (Noorddijk), zoon van Jan Roffel, 91902) tapper, en Nijssien Knollema.

Kinderen:

 1. Alkien Roffel, geboren 16 september 1907 in Engelbert (Noorddijk).
  Alkien trouwt 16 februari 1926 in Noorddijk met Anne Marten Nieboer, geboren 3 maart 1904 in Foxhol, zoon van Hindrik Nieboer, slager, en Grietje Hoving.
  Alkien is overleden 11 juli 1995; Anne Marten is overleden 16 jli 1963 in Kropswolde.

IXl Siese Nijdam, geboren 12 januari 1847 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Sytze Roelfs Nijdam en Jantje Derks Siegers.
Siese trouwt 1 juni 1872 in Eelde met Trientien Stevens, geboren 21 december 1841 in Paterswolde (Eelde), dochter van Jan Stevens, (1841) arbeider, en Marchien Jans.
Siese was 1873 - 1908 arbeider.
Trientien is overleden 27 december 1923 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Jantje Nijdam, geboren 13 mei 1873 in Paterswolde (Eelde).
  Jantje trouwt 6 juli 1902 in Groningen met Stephanus Hertz, gasfitter, geboren 7 juli 1877 in Groningen, zoon van Johannes Andreas Hertz en Wilhelmina Joanna Heruis.
 2. Janna Stevanna Nijdam, geboren 8 juni 1875 in Paterswolde (Eelde).
  Janna Stevanna trouwt 26 mei 1901 in Groningen met Jan Postema, timmerman, geboren 1 maart 1878 in Peize, zoon van Arend Postema, (1878, 1901) timmerman, en Bareldje Zuidinga.
  Jan was 1947 timmerman.
 3. Siese Nijdam, geboren 18 augustus 1878 in Schelfhorst (Eelde).
 4. Marchien Nijdam, geboren 3 mei 1881 in Schelfhosrt (Eelde).
  Marchien trouwt 23 mei 1908 in Haren met de 29-jarige Jelmer de Vries, slager, geboren c 1879 in Zuidhorn, zoon van Bauke de Vries, 91908) watermolenaar, en Trientje Siersema.

VIIIe Hindrik Roelfs Nijdam, geboren in (Eelde), gedoopt 3 oktober 1802 in Haren, zoon van Roelf Sijzes Nijdam en Agniete Hindriks.
Hindrik, dienstknecht, trouwt 7 mei 1836 in Haren met Anna Maria Duree, dienstmeid, geboren in Hoornschedijk, gedoopt 4 augustus 1813 in Haren, dochter van Pieter Duree, (1836) arbeider, en Maria Wilkens. (Vader man: Roelf Sijzes Nijdam; Moeder man: Agniete Hindriks.)
Hindrik, arbeider, is overleden 18 december 1863 in Hoornschedijk (Haren); Anna Maria is overleden 13 maart 1886 in Den Hoorn (Haren).

Kinderen:

 1. Roelf Nijdam, geboren c 1836 in Helpman (Haren), overleden op 17-jarige leeftijd 16 januari 1854 in Helpman (Haren).
 2. Pieter Nijdam, geboren 27 februari 1839 in Groningen (zie IXm).
 3. Anna Nijdam, geboren 31 maart 1843 in Hoornschedijk (Haren).
  Anna trouwt 3 juni 1866 in Groningen met Wopke Jansen, landbouwer, geboren 30 oktober 1835 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Jans Jansen, (1866) veehouder, en Harmtien Nijdam. (Moeder vrouw: Maria Duré.)
  Anna is overleden 21 oktober 1936 in Glimmen (Haren); Wopke, arbeider, is overleden 23 juli 1906 in Haren (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2).
 4. Sietse Nijdam, geboren 2 december 1849 in Hoornschedijk (Haren).
  Sietse, kastelein, trouwt 7 mei 1876 in Groningen met Hillechien Pijl, geboren 13 mei 1853 in Groningen, dochter van Jan Pieters Pijl, (1876) veehouder, en Petronella Jans Toxopeus.
  Sietse en Hillechien zijn 4 november 1883 in Groningen gescheiden.

IXm Pieter Nijdam, geboren 27 februari 1839 in Groningen, zoon van Hindrik Roelfs Nijdam en Anna Maria Duree.
Pieter, kleermaker, trouwt 3 juni 1866 in Groningen met Trientje Jansen, geboren 26 juli 1845 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Jannes Jansen, (1866) veehouder, en Harmtje Nijdam. (Moeder man: Anna Maria Pieters Dure).
Pieter was 1892 - 1899 kleermaker; 1903 koemelker; 1904 melkboer; 1909 koemelker.
Pieter is overleden 31 januari 1914 in Helpman (Haren); Trientje is overleden 5 april 1932 in Groningen, begraven in Haren (zie ook:
Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2).

Kinderen:

 1. Hendrik Nijdam, geboren c 1867 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xg).
 2. Harmtje Nijdam, geboren 8 december 1868 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xh).
 3. Roelf Nijdam, geboren c 1871 in Hoornschedijk (Haren). Roelf, kleermaker, is overleden op 23-jarige leeftijd 11 november 1894 in Hoornschedijk (Haren).
 4. Maria Nijdam, geboren c 1873 in Den Hoorn (Haren).
  Maria trouwt op 26-jarige leeftijd 7 december 1899 in Haren met de 30-jarige Jan Benes, slager, geboren c 1869 in Leek, zoon van Jan Benes en Jantien.
  Jan was 1938 slager.
 5. Jans Nijdam, geboren 22 september 1875 in Hoornschedijk (Haren).
  Jans, koemelker, trouwt 1 mei 1903 in Haren met de 24-jarige Klaasje Bazuin, dienstbode, geboren c 1879 in Middelhorst, dochter van Gerrit Bazuin, (1903) landbouwer, en Annechien Berends.
  Jans was 1905 koemelker; 1916, 1920 landbouwer.
  Jans, landbouwer, is overleden 22 juni 1939 in Emmen, wonende in Westerbork; Klaasje is overleden op 66-jarige leeftijd 23 januari 1945 in Emmen, wonende in Westerbork.
 6. Alke Nijdam, geboren c 1878 in Hoornschedijk (Haren).
  Alke trouwt op 25-jarige leeftijd 8 mei 1903 in Haren met de 25-jarige Gerrit Koolma, koemelker, geboren c 1878 in Groningen, zoon van Roelf Koolma, (1903) koemelker, en Hindrikje Reining.
 7. Anna Nijdam, geboren c 1880 in Haren.
  Anna trouwt op 24-jarige leeftijd 4 november 1904 in Haren met de 23-jarige Henderikus Bouwman, barbier, geboren c 1881 in Nieuwe Pekela, zoon van Jacob Bouwman, (1904) kastelein, en Geessien Mandema.
  Henderikus was 1908, 1910 tapper.
  Henderikus is overleden op 62-jarige leeftijd 6 maart 1944 in Eelde, wonende in Groningen.
 8. Sietze Nijdam, geboren c 1886 in Haren.
  Sietze, koemelker, trouwt op 23-jarige leeftijd 9 september 1909 in Groningen met de 22-jarige Aaltje Westerhoff, geboren c 1887 in Groningen, dochter van Jan Westerhoff, (1909) moesker, en Hinderkien Edens.
 9. Roelof Nijdam, geboren c 1891 in Haren (zie Xn).

Xg Hendrik Nijdam, geboren c 1867 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Pieter Nijdam en Trientje Jansen.
Hendrik, slager, trouwt op 27-jarige leeftijd 4 augustus 1894 in Haren met de 23-jarige Sibertje Eitens, geboren c 1871 in Helpman (Haren), dochter van Hendrik Vorenkamp Eitens, (1892, 1894) moesker, en Elsien Ottens.
Hendrik was 1921, 1922 slager.

Kinderen:

 1. Trientje Nijdam, geboren c 1894 in Haren.
  Trientje trouwt op 27-jarige leeftijd 15 december 1921 in Groningen met de 24-jarige Jan Smidt, boekhouder, geboren c 1897 in Groningen, zoon van Hendrik Smidt en Trientje Bus.
 2. Hendrik Nijdam, geboren c 1897 in Haren.
  Hendrik, kleermaker, trouwt op 25-jarige leeftijd 23 maart 1922 in Groningen met de 26-jarige Jantje Smid, geboren c 1896 in Groningen, dochter van Barteld Smid en Hendrikje Hummel.

Xh Harmtje Nijdam, geboren 8 december 1868 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Pieter Nijdam en Trientje Jansen.
Harmtje trouwt 30 april 1892 in Haren met de 27-jarige Jan Eitens, voerman, geboren c 1865 in Helpman (Haren), zoon van Hinderikus Vorenkamp Eitens, (1892, 1894) moesker, en Elsien Ottens.
Jan was 1904 winkelier; 1916 - 1920 landbouwer.
Harmtje is overleden 26 december 1909 in Helpman (Haren).

Kinderen:

 1. Trientje Eitens, geboren c 1893 in Haren.
  Trientje trouwt op 23-jarige leeftijd 9 november 1916 in Haren met de 28-jarige Wijko van der Woude, vervener, geboren c 1888 in Haren, zoon van Edzo van der Woude, (1916) vervener, en Elizabeth Closse.
 2. Katrina Eitens, geboren c 1895 in Haren.
  Katrina trouwt op 24-jarige leeftijd 27 november 1919 in Groningen met Albertus Steunebrink, monteur, geboren 14 juli 1893 in Eelde, zoon van Andries Steunebrink, (1893, 1919) landbouwer, en Jitske Koenes Houkes.
 3. Henderika Eitens, geboren c 1897 in Haren.
  Henderika trouwt op 23-jarige leeftijd 1 april 1920 in Groningen met de 22-jarige Willem Ketler, bankwerker, geboren c 1898 in Scheemda, zoon van Willem Ketler en Antje Smit.
 4. Pietertje Eitens, geboren c 1899 in Haren, overleden (oud 5 jaar) 10 november 1904 in Helpman (Haren).
 5. Pietertje Eitens, geboren c 1906 in Helpman (Haren), overleden (oud 7 jaar) 2 juli 1913 in Helpman (Haren).

Xn Roelof Nijdam, geboren c 1891 in Haren, zoon van Pieter Nijdam en Trientje Jansen.
Roelof, koemelker, trouwt op 22-jarige leeftijd 24 oktober 1913 in Haren met de 23-jarige IJktjen van der Woude, modiste, geboren c 1890 in Haren, dochter van Edzo van der Woude, (1913) vervener, en Elizabeth Closse.
Roelof was 1920 warmoezenier; 1922 arbeider; 1940 arbeider.

Kinderen:

 1. Pieter Nijdam, geboren 26 januari 1914.
  Pieter trouwt met Betje Israel.
  Pieter, arbeider, is overleden 12 mei 1940 in Barneveld, gesneuveld in Achterveld.
 2. Edzo Nijdam, geboren 1919 in Haren, overleden (oud 4 maand) 27 maart 1920 in Haren.
 3. Edzo Nijdam, geboren 1922 in Haren, overleden (oud 3 maand) 22 mei 1922 in Haren.

VIIIf Trientien Roelfs Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 27 februari 1806 in Haren, dochter van Roelf Sytzes Nijdam en Agniete Hendriks.
Trientje, dienstmeid, trouwt 30 mei 1836 in Noorddijk met Tonnis Hindriks Koning, landbouwer, geboren 23 december 1801 in Euvelgunne, zoon van Hindrik Tonnies Koning, (1836) landbouwer, en Jantje Ellens. (Vader vrouw: Roelf Siesses Nijdam; Moeder vrouw: Agniet Hindriks.)
Tonnis was 1862 - 1870 koopman.
Trientje is overleden 14 februari 1886 in Groningen; Tonnis is overleden 26 maart 1878 in Groningen.

Kinderen:

 1. Hindrik Koning, geboren 17 september 1836 in Groningen (zie IXp).
 2. Anna Koning, geboren 2 augustus 1838 in Groningen (zie IXq).
 3. Jantje Koning, geboren 20 november 1841 in Groningen (zie IXr).
 4. Roelfien Koning, geboren 5 juni 1844 in Groningen, overleden 27 november 1845 in Groningen.
 5. Roelfien Koning, geboren 27 oktober 1846 in Groningen (zie IXs).

IXp Hindrik Koning, geboren 17 september 1836 in Groningen, zoon van Trientien Roelfs Nijdam en Tonnis Hindriks Koning.
Hindrik trouwt 12 november 1862 in Groningen met Aafje Bolhuis, veehoudster, geboren 4 juni 1825 in Helpman (Haren), dochter van Pieter Bolhuis, (1862) veehouder, en Jantje Klaassens Bouwman. Aafje was weduwe van Hillebrand Dijkhuis.

Kinderen:

 1. Tonnis Hendrik Koning, geboren 17 juni 1863 in Groningen (zie Xo).
 2. Jantje Koning, geboren 15 juni 1865 in Groningen (zie Xp).

Hindrik Koning, koopman, hertrouwt 22 april 1885 in Groningen met Philippina Jozina Noorman, geboren 25 december 1842 in Groningen, dochter van Nicolaas Noorman, (1885) scheepsmeter, en Mentje Wierts Lesterhuis. Hindrik was weduwnaar van Aatje Bolhuis.
Hindrik was 1886, 1888 paardenhandelaar.
Hendrik is overleden 9 juli 1890 in Groningen; Philippina Jozeina is overleden 6 februari 1934 in Groningen, wonende in Arnhem.

Kinderen:

 1. Henderik Nico Koning, geboren 5 juni 1886 in Groningen.
  Hendrik Nico, stalhouder, trouwt 10 oktober 1911 in Arnhem met de 31-jarige Maria Pauline Elize Adelaide Henriette Catharine Pellemans, geboren c 1880 in Helmond, dochter van Cornelis Augustinus Maria Pellemans en Maria Carolina Anna Paulina Josephina Hubertina Pfennings.
  Hendrik Nico en Maria Pauline Elize Adelaide Henriette Catharina zijn 13 juli 1922 in Arnhem gescheiden.
 2. Siebrand Koning, geboren 25 februari 1889 in Groningen.

Xo Tonnis Hendrik Koning, geboren 17 juni 1863 in Groningen, zoon van Hindrik Koning en Aafje Bolhuis.
Tonnis Hendrik, paardenhandelaar, trouwt 3 februari 1888 in Usquert met Fenje van der Tuuk, geboren 9 maart 1865 in Usquert, dochter van Tjaart Harms van der Tuuk, (1888) landbouwer, en Aaltje Bouwman.
Tonnis Hendrik was 1915 koopman, paardenhandelaar; 1917 koopman.

Kinderen:

 1. Alida Afina Koning, geboren 27 oktober 1888 in Groningen.
  Alida Afina trouwt 10 december 1915 in Groningen met de 30-jarige Benjamin Richard Wesseling, ambtenaar, geboren c 1885 in Wijk bij Duurstede, zoon van Dingeman Wesseling, (1915) raadsheer, en Johanna Christina Hasselman.
 2. Hendrik Tjaard Koning, geboren 2 oktober 1888 in Groningen.
  Hendrik Tjaard, textiel-ingenieur, trouwt 22 april 1915 in Enschede met Geertruida Julia Blijdenstein, geboren 23 september 1894 in Enschede, dochter van Jan Bernard Blijdenstein, (1915) fabrikant, en Daatjen Warnaars.
 3. Afina Alida Koning, geboren 9 maart 1891 in Groningen.
  Afina Alida trouwt 29 januari 1917 in Groningen met Johan Henri Eduard Vertin, luitenant, geboren 26 oktober 1892 in Quelemane (Portugees Oost Afrika), zoon van Johannes Petrus Hendikus Vertin, (1917) koopman, en Cornelia Meinoutje Betting.

Xp Jantje Koning, geboren 15 juni 1865 in Groningen, dochter van Hindrik Koning en Aafje Bolhuis.
Jantje trouwt 1 mei 1886 in Groningen met Kornelis Freerk Wiersum, rijksveearts, geboren 1 december 1860 in Kloosterburen, zoon van Kornelis Freerks Wiersum, (1886) landbouwer, en Foske Marrenga.
Kornelis Freerk was 1920, 1926 veearts.
Jantje is overleden 19 december 1938 in Groningen, wonende in Haren; Kornelis Freerk is overleden 13 april 1933 in Haren.

Kinderen:

 1. Hendrika Wiersum, geboren c 1890 in Groningen.
  Hendrika trouwt op 30-jarige leeftijd 28 april 1920 in Groningen met de 40-jarige Willem ten Hoopen, (1902) rijksveearts, (1920) districtveearts, geboren c 1880 in Lochem, zoon van Jan ten Hoopen en Johanna Gerritdina Hondelink. Willem was weduwnaar van Sophia Dorothea Baart.
  Hendrika is overleden op 37-jarige leeftijd 11 augustus 1926 in Haren.

IXq Anna Koning, geboren 2 augustus 1838 in Groningen, dochter van Trientien Roelfs Nijdam en Tonnis Hindriks Koning.
Anna trouwt 27 april 1864 in Groningen met Jacob Eises Bolt, logementhouder, geboren 5 juli 1834 in Groningen, zoon van Derk Berends Bolt, (1864) logementhouder, en Aaltje Derks van Bruggen.
Jacob was 1889 kastelein.
Anna is overleden 6 oktober 1910 in Groningen; Jacob is overleden 17 maart 1892 in Groningen.

Kinderen:

 1. Derk Bolt, geboren c 1865 in Groningen.
  Derk, handelaar, trouwt op 30-jarige leeftijd 1 juni 1895 in Grootegast met de 24-jarige Martha Helena Meijer, geboren c 1871 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Herman Meijer en Grietje Venema, (1895) landbouwersche.
 2. Alida Bolt, geboren 17 september 1867 in Groningen (zie Xr).
 3. Anna Bolt, geboren 30 september 1870 in Groningen (zie Xs).
 4. Catharina Hendrika Bolt, geboren 7 mei 1874 in Groningen.
  Catharina Hendrika trouwt 6 augustus 1896 in Groningen met Ruurd Roelofs de Jong, leraar M.O., geboren 18 november 1863 in Oenkerk, zoon van Roelof Annes de Jong, (1896) aannemer, en Lijsbert Ruurds de Groot.
 5. Jan Bolt, geboren 3 februari 1876 in Groningen.
  Jan, opzichter gasfabriek, trouwt 11 december 1901 in Groningen met Barendina Petronalla Frijling, geboren 13 oktober 1879 in Groningen, dochter van Frederik Anton Frijling, (1901) sigarenfabrikant, en Geertruid Arnolda Hoogenkamp.
 6. Hendrik Bolt, geboren 1 september 1879 in Groningen.
  Hendrik, koopman, wonende in Groningen, trouwt 6 juni 1908 in Ruinerwold met Geertje Derks, wonende in Ruinerwold, geboren 4 juli 1887 in Dijkhuizen (Ruinerwold), dochter van Roelof Derks en Aaltje Eisen.

Xr Alida Bolt, geboren 17 september 1867 in Groningen, dochter van Anna Koning en Jacob Eises Bolt.
Alida trouwt 4 mei 1889 in Groningen met Jan Cornelis Janssen, geboren 28 november 1860 in Groningen, zoon van Hindrik Janssen, (1889) touwslager, en Cornelia Hermanna Ennema.

Kinderen:

 1. Henderika Janssen, geboren c 1892 in Groningen.
  Henderika trouwt op 22-jarige leeftijd 23 maart 1914 in Groningen met de 35-jarige Johannes Albertus Penaat, fabrikant, geboren c 1879 in Groningen, zoon van Hermannus Hinderikus Penaat en Hendrika Wilhelmina Addink.

Xs Anna Bolt, geboren 30 september 1870 in Groningen, dochter van Anna Koning en Jacob Eises Bolt.
Anna trouwt 20 december 1893 in Groningen met Hendrik Bulder, leeraar, geboren 4 december 1856 in Ruinerwold, zoon van Evert Harms Bulder en Aaltje Egberts Trijp.
Hendrik was 1922 leeraar.

Kinderen:

 1. Evert Jan Bulder, geboren c 1895 in Groningen.
  Evert Jan, advocaat procureur, trouwt op 27-jarige leeftijd 14 juni 1922 in Onstwedde met de 25-jarige Jantina Kornelia Hiskes, geboren c 1897 in Onstwedde, dochter van Wubbe Hiskes en Jantien Rosingh.

IXr Jantje Koning, geboren 20 november 1841 in Groningen, dochter van Trientien Roelfs Nijdam en Tonnis Hindriks Koning.
Jantje trouwt 27 april 1870 in Groningen met Klaas Tiktak, koopman, geboren 23 september 1845 in Nieuwe Pekela, zoon van Klaas Egberts Tiktak, (1870) koopman, en Margaretha Harms Bouwman.
Klaas was 1911 koopman.
Jantje is overleden 14 januari 1909 in Groningen; Klaas is overleden 13 juli 1925 in Paterswolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Tonnis Hendrik Tiktak, geboren c 1872 in Groningen (zie Xv).
 2. Klaas Hermannus Tiktak, geboren c 1879 in Groningen.
  Klaas Hermannus, koopman, trouwt op 32-jarige leeftijd 27 april 1911 in Groningen met de 33-jarige Jantina Catharina Wijgers, geboren c 1878 in Aan Boord, dochter van Jan Wijgers en Fennechina Tiktak.

Xv Tonnis Hendrik Tiktak, geboren c 1872 in Groningen, zoon van Jantje Koning en Klaas Tiktak.
Tonnis Hendrik trouwt op 25-jarige leeftijd 20 mei 1897 in Utrecht met de 26-jarige Jantje Jansen, geboren c 1871 in Utrecht, dochter van Wilhelm Alexander George Jansen en Sophia Strate.
Tonnis Hendrik was 1922 koopman.

Kinderen:

 1. Jeanne Sophie Tiktak, geboren c 1898 in Groningen.
  Jeanne Sophia trouwt op 24-jarige leeftijd 13 november 1922 in Groningen met de 25-jarige Meinhard Gerard Perdok, fabrikant, geboren c 1897 in 't Zandt, zoon van Cornelis Hindrik Perdok, (1922) landbouwer, en Grietje Wiersma.

IXs Roelfien Koning, geboren 27 oktober 1846 in Groningen, dochter van Trientien Roelfs Nijdam en Tonnis Hindriks Koning.
Roelfien trouwt 30 mei 1868 in Groningen met Jan Muntinga, commissionair, geboren 12 november 1844 in Oostwolderhamrik (Nieuwolda), zoon van Hindrik Gerlofs Muntinga, (1868) landbouwer, en Hilje Wietes Veldman.

Kinderen:

 1. Hendrik Gerlof Muntinga, geboren c 1871 in Groningen.
  Hendrik Gerlof, handelsagent, trouwt op 35-jarige leeftijd 26 juli 1906 in Apeldoorn met de 31-jarige Maria Hillegonda van Aalst, geboren c 1875 in Rotterdam, dochter van Johan Henrich Carel Lambert van Aalst en Maria van Woudenberg.

VIIIg Roelf Roelfs Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 5 februari 1813 in Haren, zoon van Roelf Sytzes Nijdam en Agniete Hendriks.
Roelf Nijdam, cichoreibranddersknecht, trouwt 26 mei 1850 in Groningen met Anna Bouwman, dienstmeid, geboren 22 september 1822 in Bellingwolde, dochter van Frerik Edzards Bouwman, (185) molenaarsknecht, en Trijntje Hindriks Veldman. (Moeder man: Angeniet Hindriks.)
Roelf was 1874, 1876 zolderknecht, 1897 pakhuisknecht; Anna was 1874 tappersche.

Kinderen:

 1. Roelf Nijdam, geboren 30 mei 1852 in Groningen (zie IXt).
 2. Trientje Nijdam, geboren 2 mei 1854 in Groningen.
  Trientje trouwt 12 april 1874 in Groningen met Geert Venema, tabaksverver, geboren 8 september 1847 in Groningen, zoon van Lammert Venema, (1874) arbeider, en Cornelsien van den Berg.
  Trientje en Geert zijn 6 december 1889 in Groningen gescheiden.
 3. Anna Nijdam, geboren 18 maart 1856 in Groningen.
  Anna trouwt 3 juni 1897 in Groningen met Hendrik Simon Bos, machinist, geboren 25 maart 1862 in Bolsward, zoon van Hindrik Bos, (1897) depothouder, en Hnderika Geertruida Bus. Hendrik Simon was weduwnaar van Weija Edens.
 4. Frederik Nijdam, geboren 18 maart 1856 in Groningen.
  Frederik, kastelein, trouwt 27 juni 1901 in Groningen met Geertje Smit, geboren 1 maart 1876 in Bedum, dochter van Jacob Smit en Seike Mekkes.

IXt Roelf Nijdam, geboren 30 mei 1852 in Groningen, zoon van Roelf Roelfs Nijdam en Anna Bouwman.
Roelf, spiegelmaker, trouwt 3 december 1876 in Groningen met Stientje Radix, geboren 26 januari 1854 in Winschoten, dochter van Oltman Radix, (1849 - 1877) schrijnwerker, en Martje van der Wal.
Roelf was 1904 spiegelmaker. Roelf en Stientje woonden 1904 in Amsterdam.

Kinderen:

 1. Roelf Nijdam, geboren 8 juni 1877 in Groningen.
  Roelf, electriciën, wonende in Hengelo, onlangs in Borne, trouwt 20 augustus 1904 in Borne met Gerresina Johanna Boswinkel, wonende in Borne, geboren 9 januari 1880 in Borne, dochter van Gerrit Jan Boswinkel, (1904) fabrieksarbeider, en Hendrina Blok.

VIIIh Alke Roelfs Nijdam, geboren 6 november 1817 in Haren, dochter van Roelf Sytzes Nijdam en Agniete Hendriks.
Alke, dienstmeid, trouwt 20 mei 1847 in Groningen met Jan Wiechers, tuinier, geboren 15 november 1818 in Groningen, zoon van Jan Wiechers, (1847) tuinier, en Fennechien Jans. (Vader vrouw: Roelf Zijzes Nijdam; Moeder vrouw: Agniet Hindriks.)
Alke is overleden 6 februari 1883 in Helpman (Haren) (weduwe).

Kinderen:

 1. Fennechien Wiechers, geboren 24 maart 1848 in Pol (zie IXx).
 2. Roelf Wichers, geboren c 1850 in Noordlaren (Haren) (zie IXy).
 3. Jan Wiechers, geboren c 1851 in Noordlaren (Haren) (zie IXz).
 4. Anna Wiechers, geboren c 1853 in Groningen (zie IXaa).
 5. Hillechien Wiechers, geboren c 1860 in Groningen (zie IXab).

IXx Fennechien Wiechers, geboren 24 maart 1848 in Pol, dochter van Alke Roelfs Nijdam en Jan Wiechers.
Fennechien trouwt 27 april 1882 in Groningen met Gerhardus Hamming, veehouder, geboren 31 mei 1842 in Groningen, zoon van Hindrik Gerhardus Hamming, (1882) veehouder, en Hindrikje Roelfs van der Wal.

Kinderen:

 1. Hendrik Hamming, geboren 10 mei 1883 in Groningen.
  Hendrik, veehouder, trouwt 23 april 1903 in Groningen met Grietje Klaassen, geboren 30 januari 1884 in Groningen, dochter van Christoffer Klaassen, (1903) veehouder, en Grietje Cleij.

Fennechien Wiechers hertrouwt 7 maart 1892 in Groningen met Hendrik Vels, verveener, geboren 21 augustus 1843 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Derk Jan Vels, (1892) landbouwer, en Geesien Nijdam (zie Xx). Fennechien was weduwe van Gerhardus Hamming; Hendrik was weduwnaar van Geertje Douws.

IXy Roelf Wichers, geboren c 1850 in Noordlaren (Haren), zoon van Alke Roelfs Nijdam en Jan Wiechers.
Roelf, moesker, trouwt op 35-jarige leeftijd 2 mei 1885 in Haren met de 23-jarige Trientje Kamphuis, geboren c 1863 in Noorddijk, dochter van Hijlke Kamphuis, (1885) landbouwer, en Jantje Weersema.

Kinderen:

 1. Jan Wichers, geboren 24 februari 1886 in Haren.
  Jan trouwt 27 mei 1911 in Eelde met Hendrikje Steunebrink, geboren 19 december 1888 in Eelde, dochter van Andries Steunebrink, (1888) landbouwer, en Jitske Koenes Houkes.
 2. Jelke Wichers, geboren c 1887 in Haren.
  Jelke, landbouwer, trouwt op 23-jarige leeftijd 29 januari 1911 in Groningen met de 24-jarige Geertruida Frederika Steeman, geborn c 1886 in Winschoten, dochter van Egbertus Johannes Everhardus Steeman, (1911) smid, en Willemina van der Groef.
 3. Jantje Wiechers, geboren c 1891 in Haren.
  Jantje trouwt op 21-jarige leeftijd 28 maart 1912 in Groningen, wettiging 1 kind, met de 37-jarige Dirk Hendrik Lunenburg, kantoorbediende, geboren c 1875 in Groningen, zoon van Leendert Johannes Lunenburg en Barendina Jonette Rodenberg.

IXz Jan Wiechers, geboren c 1851 in Noordlaren (Haren), zoon van Alke Roelfs Nijdam en Jan Wiechers.
Jan, moesker, trouwt op 28-jarige leeftijd 4 oktober 1879 in Haren met de 23-jarige Fokkien Bosman, geboren c 1856 in Helpman (Haren), dochter van Jan Bosman, (1879) moesker, en Geessien Oosterveld, (1879) moeskersche.
Jan was 1902 warmoezenier; 1913 koemelker.
Jan is overleden op 63-jarige leeftijd 9 december 1914 in Helpman (Haren); Fokkien is overleden op 76-jarige leeftijd 23 april 1932 in Haren.

Kinderen:

 1. Alktje Wichers, geboren 4 december 1879 in Helpman (Haren).
  Alktje trouwt 5 juni 1902 in Groningen met Hendrik van der Kamp, warmoezenier, geboren 17 april 1874 in Groningen, zoon van Arend van der Kamp, (1902) warmoezenier, en Hieke Drenth.
 2. Jan Wichers, geboren c 1884 in Haren.
  Jan, koemelker, trouwt op 29-jarige leeftijd 7 mei 1913 in Haren met de 28-jarige Geessien Mulder, geboren c 1885 in Haren, dochter van Lukas Mulder en Jantien van Dalen.

IXaa Anna Wiechers, geboren c 1853 in Groningen, dochter van Alke Roelfs Nijdam en Jan Wiechers.
Anna trouwt op 32-jarige leeftijd 2 mei 1885 in Haren met de 28-jarige Jan Ottens, moesker, geboren c 1857 in Groningen, zoon van Hindrik Bonnes Ottens en Mettien Mennes.
Jan was 1888 - 1907 moesker.
Anna is overleden op 81-jarige leeftijd 26 maart 1934 in Vries, wonende in Haren; Jan is overleden op 80-jarige leeftijd 22 december 1936 in Essen (Haren).

Kinderen:

 1. Mettina Henderika Ottens, geboren c 1886 in Haren.
  Mettina Henderika trouwt op 21-jarige leeftijd 30 november 1907 in Haren met de 22-jarige Eeufke Westerhof, moesker, geboren c 1885 in Groningen, zoon van Berend Westerhof en Egberdina Groenhuis.
  Eeufke was 1912, 1917 warmoezenier.
 2. Jan Ottens, geboren 1888 in Haren, overleden (oud 2 maand) 14 juni 1888 in Helpman (Haren).

IXab Hillechien Wiechers, geboren c 1860 in Groningen, dochter van Alke Roelfs Nijdam en Jan Wiechers.
Hillechien trouwt op 20-jarige leeftijd 24 juli 1880 in Haren met de 26-jarige Lodewijk Velthuis, moesker, geboren c 1854 in Helpman (Haren), zoon van Warner Jans Velthuis en Sophia Lodewijks Sanders.
Lodewijk was 1880, 1895 moesker; 1899 warmoezenier.
Hillechien is overleden op 44-jarige leeftijd 4 april 1904 in Helpman (Haren).
Lodewijk was 1906 koemelker; 1910 moesker; 1912 warmoezenier; 1915 moeske'; 1920 kweeker; 1922 groentenkweker.

Kinderen:

 1. Sophia Velthuis, geboren c 1882 in Haren.
  Sophia trouwt op 24-jarige leeftijd 25 oktober 1906 in Haren met de 25-jarige Henderikus de Boer, koemelker, geboren c 1881 in Groningen, zoon van Albert de Boer, (1906) koemelker, en Everdina Dolfijn.
 2. Warmerdiena Jantiena Velthuis, geboren c 1884 in Haren.
  Warmerdiena Jantiena trouwt op 26-jarige leeftijd 4 november 1910 in Haren met de 26-jarige Jan Eelke Onnes, koemelker, geboren c 1884 in Goningen, zoon van Albert Onnes, (1910) koemelker, en Geertje van Petten.
 3. Fennechien Velthuis, geboren c 1888 in Haren.
  Fennechien trouwt op 27-jarige leeftijd 31 mei 1915 in Groningen met de 28-jarige Hero Wit, moesker, geboren c 1887 in Groningen, zoon van Jan Wit, (1915) moesker, en Trientje van Bergen.
 4. Jantiena Velthuis, geboren c 1890 in Haren.
  Jantiena trouwt op 22-jarige leeftijd 19 april 1912 in Haren, wettiging 1 kind, met de 22-jarige Willem Bakker, kruidenier, geboren c 1890 in Haren, zoon van Jan Eise Bakker en Frouke Bosma.
  Jantiena en Willem zijn 11 februari 1922 gescheiden.
 5. Jan Lodewijk Velthuis, geboren 6 mei 1892 in Haren.
  Jan Lodewijk, groentekweeker, trouwt 3 juni 1920 in Groningen met Rensina Geertruida Kleiverda, geboren 9 april 1896 in Groningen, dochter van Jochem Kleiverda, (1920) koemelker, en Hillegien Wolthuis.
  Jan Lodewijk is overleden 1 augustus 1962, begraven in Haren; Rensina Geertruida is overleden 13 maart 1970, begraven in Haren.
 6. Roelf Velthuis, geboren c 1894, overleden (oud 1 jaar) 10 januari 1895 in Helpman (Haren).
 7. Roelof Velthuis, geboren 16 mei 1899 in Helpman (Haren).
  Getuigen: Jan Ottens, 43, warmoezenier, wonende in Helpman; Laurens Rikkers, 26, zonder beroep, wonende in Groningen.
  Roelof, groentenkweker, trouwt 2 juni 1922 in Haren met Wubbegien Bonder, geboren 21 september 1901 in Eelde, dochter van Tebbe Bonder, (1901) arbeider, (1922) melkvervoerder, en Janke Smit.
  Roelof was 1923 groentenkweker.
  Zie ook: Jan Jans de Groot & Ennigje Jans.

VIb Andries Berends Nijdam, gedoopt 24 noember 1737 in Ureterp (Siegerswoude), zoon van Berend Sytzes Nijdam en Aalke Andries.
Andries trouwt 20 mei 1757 in Haren met Grijtje Pieters "van Surhuizum".
Vanaf c 1760 woont Andries in de "Nieuwe Elsborg".
In diverse stukken wordt Andries steevast aangeduid als "baas Andries Berents". Of hij dat tijdens zijn verblijf op de "Nieuwe Elborg" ook al was staat niet vast. In ieder geval heeft hij daar al, zoals we dat tegenwoordig noemen, een tweede tak. Behalve de verevening is er enig land bij de boerderij en daarnaast heeft hij "neering" aan huis. Uit latere stukken blijkt de nering te bestaan uit tapperij en winkelwaren. Je vraagt je wel af wat Andries bezield heeft om op die plaats een winkel te beginnen. De bereikbaarheid over land is nog slechter dan van de andere boerderijen. Hij moet maar liefst ruim 800 m over een eigen weg om op de Madijk te komen. De klandizie valt van die kant dan ook zeker niet te verwachten. Het zullen de werkers in het veen zijn die over water en per schip een beroep doen op zijn nering. Aan de zuidkant langs zijn erf loopt de Elsborgerwijk en dat zal de bereikbaarheid van zijn handel zeker ten goede zijn gekomen.In 1768 verzet Andries de bakens en vertrekt naar de Hoornschedijk. Zijn opvolger is zijn vader, Berend Sijtzes (Nijdam).

Kinderen:

 1. Berend Andries Nijdam, gedoopt 6 oktober 1760 in Eelde (zie VIIc).
 2. Pieter Andries Nijdam, gedoopt 26 december 1765 in Eelde.
 3. Aaltie Andries Nijdam, geboren 26 januari 1770 in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 11 februari 1770 in Haren (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIId).
 4. Menke Andries Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 28 februari 1773 in Haren.
  Menke trouwt 30 maart 1794 voor de kerk in Haren met haar neef Berend Sytzes Nijdam, gedoopt 28 september 1766 in Haren, landbouwer aan de Hoornschedijk (Haren), zoon van Sytze Berends Nijdam en Trijntje Roelofs (Kuipers).
  Menke is overleden 9 augustus 1795 in Hoornschedijk (Haren); Berend is overleden 30 augustus 1828 in Hoornschedijk (Haren) (zie VIIa; eerste huwelijk).
 5. Trientje Andries Nijdam, gedoopt 4 februari 1776 in Haren.
 6. Pieter Andries Nijdam, gedoopt 24 augustus 1778 in Haren.
 7. Trientje Andries Nijdam, gedoopt 23 mei 1780 in Haren.

Andries Berends Nijdam hertrouwt 1 januari 1788 in Haren met Jantje Jans, geboren 12 november 1758 in Haren, gedoopt 12 november 1758 in Haren, dochter van Jan Alberts "van Haren" en Aaltien Roelofs "van de Hoornschedijk (Haren)".
Andries, verveender aan de Hoornse dijk, veenbaas, is overleden 29 maart 1808 in Hoornschedijk (Haren).
Na het overlijden van Andries oefende Jantien het beroep van "tappersche" uit, blijkbaar om de dorst van de Nijdams aan de Hoornse dijk ietwat te stillen.

Kinderen:

 1. Aaltien Andries Nijdam, gedoopt 21 februari 1790 in Haren.
 2. Aaltien Andries Nijdam, gedoopt 21 augustus 1791 in Haren.
 3. Janna Andries Nijdam, gedoopt 27 oktober 1793 in Haren (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIe).
 4. Albert Andries Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 17 september in Haren (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIf).
 5. Wopke Andries Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 10 februari 1798 in Haren (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIg).
 6. Roelf Andries Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 29 november 1799 in Haren (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIh).
 7. Jan Andries Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 19 december 1802 in Haren (zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIi).

VIIc Berend Andries Nijdam, gedoopt 6 oktober 1760 in Eelde, zoon van Andries Berends Nijdam en Grijtje Pieters.
Berend trouwt 27 april 1783 in Haren met Geesje Hendriks, geboren c 1767 in Smilde, dochter van Hendrik Koops en Harmpjen Reinders.
Berend, veenbaas aan de Hoornschedijk (Haren), is overleden 5 januari 1818 in Hoornschedijk (Haren); Geessien is overleden 6 november 1820 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Grietje Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 21 maart 1783 in Haren (zie VIIIi).
 2. Hendrik Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 26 februari 1786 in Haren (zie VIIIj).
 3. Harmtien Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 15 juli 1788 in Haren.
 4. Harmtien Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 28 augustus 1790 in Haren (zie VIIIk).
 5. Trientje Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 23 juni 1793 in Haren.
 6. Andries Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 31 januari 1795 in Haren (zie VIIIl).
 7. Trientje Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 27 november 1796 in Haren (zie VIIIm).
 8. Reinder Berends Nijdam, geboren 2 september 1798 in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 9 september 1798 in Haren (zie VIIIn).
 9. Minke Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 21 juni 1801 in Haren (zie VIIIo).
 10. Jan Berends Nijdam, geboren 10 maart 1804 in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 18 maart 1804 in Haren (zie VIIIp).

VIIIi Grietje Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 21 maart 1783 in Haren, dochter van Berend Andries Nijdam en Geessien Hinderks.
Grietje trouwt met Melle Hindriks de Vries, geboren c 1777 in Westerbork, zoon van Hindrik Egberts de Vries en Rendeltje Melles.
Grietje is overleden ?; Melle, arbeider, is overleden op 50-jarige leeftijd 14 september 1827 in Hoornschedijk (Haren) (weduwnaar).

Kinderen:

 1. Grietinus de Vries, geboren c 1810 in Hoornschedijk (Haren).
  Grietinus, arbeider, trouwt op 28-jarige leeftijd 21 december 1839 in Haren met de 23-jarige Geesje Swaving, geboren c 1816 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Geert Swaving, (1839) timmerman, en Klaasje Klaassens.
  Grietinus, landbouwer, is overleden op 64-jarige leeftijd 22 januari 1875 in Hoornschedijk (Haren); Geesje is overleden op 53-jarige leeftijd 7 maart 1869 in Hoornschedijk (Haren).

VIIIj Hendrik Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren) gedoopt 26 februari 1786 in Haren, zoon van Berend Andries Nijdam en Geessien Hinderks.
Hendrik trouwt met Aaltje Jans Kuipers, geboren c 1787, dochter van Jan Jans Kuipers, l(1820) andbouwer, en Geertien Martens Venema.
Aaltje Jans is overleden op 33-jarige leeftijd 19 mei 1820 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Berend Nijdam, geboren 26 maart 1820 in Hoornschedijk (Haren), overleden 13 juli 1839 in Hoornschedijk (Haren).

Hindrik Nijdam, landbouwer, hertrouwt 17 november 1821 in Haren met Geertruit Timmer, landbouwersche, geboren in (Vries), gedoopt 26 december 1795 in Vries, dochter van Hendrik Geerts, (1821) timmerman, en Hillechien Hindriks. (Moeder man: Geesje Hindriks.) Hindrik was weduwnaar van Aaltje Jans; Geertruit was weduwe van Popko Popkes.
Hindrik was 1825, 1826 landbouwer; 1839 koemelker; 1842 landbouwer.
Hendrik, landbouwer, is overleden 18 december 1864 in Hoornschedijk (Haren); Geertruid is overleden 16 februari 1837 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Geessien Nijdam, geboren 19 november 1822 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXac).
 2. Hendrik Nijdam, geboren 16 december 1824 in Hoornschedijk (Haren), overleden 11 juni 1825 in Hoornschedijk (Haren).
 3. Hillechien Nijdam, geboren 16 maart 1826 in Hoornschedijk (Haren), overleden 2 oktober 1826 in Hoornschedijk (Haren).
 4. Hendrik Nijdam, geboren 3 oktober 1827 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXad).
 5. Hillechien Nijdam, geboren 23 augustus 1830 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXae).
 6. Andries Nijdam, geboren 7 juni 1833 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXag).

IXac Geessien Nijdam, geboren 19 november 1822 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Hendrik Berends Nijdam en Geertruit Timmer.
Geessien trouwt 20 oktober 1842 in Haren met Derk Jan Vels, zeepmaker, geboren 17 maart 1821 in Doetinchem, zoon van Bernardus Vels en Willemina Willemsen.
Derk Jan was 1865 - 1889 arbeider.
Geessien is overleden 9 maart 1902 in Hoornschedijk (Haren); Derk Jan, arbeider, is overleden 25 november 1895 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Hendrik Vels, geboren 21 augustus 1843 in Hoorneschedijk (Haren) (zie Xx).
 2. Geertruid Vos, geboren c 1846 in Hoornschedijk (Haren).
  Geertruid trouwt op 22-jarige leeftijd 25 mei 1868 in Haren met de 25-jarige Otto van der Veen, arbeider, geboren c 1843 in Paterswolde (Eelde), zoon van Roelf Wilhelmus van der Veen, 91868) arbeider, en Mettien Alberts Wolvendijk.
 3. Bernardus Vels, geboren c 1848 in Hoornschedijk (Haren).
  Bernardus, arbeider, trouwt op 25-jarige leeftijd 12 juli 1873 in Haren met de 21-jarige Geziena Daling, geboren c 1852 in Haren, dochter van Egbert Daling, (1873) arbeider, en Jantien Ellens.
  Bernardus Vels, arbeider, hertrouwt op 28-jarige leeftijd 29 april 1876 in Haren met de 20-jarige Marrijke Brink, geboren c 1856 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Jan Brink, (1876) arbeider, en Wietske Postma. Bernardus was weduwnaar van Geziena Daling.
  Bernardus is overleden op 83-jarige leeftijd 16 januari 1932 in Eelde.
 4. Wilhelmina Vels, geboren c 1850 in Hoornschedijk (Haren).
  Wilhelmina trouwt op 22-jarige leeftijd 11 janauri 1873 in Haren met de 23-jarige Roelf Ellens, geborenc 1851 in Onnen (Haren), zoon van Harmannus Ellens en Geertje Haaima.
  Wilhelmina is overleden op 77-jarige leeftijd 3 februari 1928 in Hoornschedijk (Haren).
 5. Hillechien Vels, geboren c 1854 in Hoornschedijk (Haren).
  Hillechien, dienstmeid, trouwt op 23-jarige leeftijd 12 mei 1877 in Hoogkerk met de 20-jarige Gerben Land, boereknecht, geboren c 1857 in Niezijl, zoon van Steffen Land, (1877) arbeider, en Jantje Wierenga.
  Hillechien is overleden op 88-jarige leeftijd 5 oktober 1942 in Wagenborgen (Termunten).
 6. Hendrika Vels, geboren 3 september 1859 in Hoornschedijk (Haren).
  Hendrika trouwt 30 september 1876 in Haren met de 26-jarige Jan Kremer, arbeider, geboren 4 maart 1850 in Paterswolde (Eelde), zoon van Marten Kremer, (1850, 1876) arbeider, en Geertien Vijfschaft.
  Hendrika Vels hertrouwt 10 februari 1889 in Groningen met Johannes Monnigh, koetsier, geboren 16 juli 1855 in Groningen, zoon van Jacob Monnigh, (1889) blikslager, en Antje Goosen. Hendrika was weduwe van Jan Kremer.

Xx Hendrik Vels, geboren 21 augustus 1843 in Hoorneschedijk (Haren), zoon van Geessien Nijdam en Derk Jan Vels.
Hendrik, arbeider, trouwt 15 april 1865 in Haren met Geertje Douws, geboren 7 januari 1834 in Haren, dochter van Geert Douws, (1865) landbouwer, en Geertruid Buning. Geertje was weduwe van Derk van der Veen (zie ook IXal).
Hendrik was 1867 arbeider, landbouwer; 1872 landbouwer.
Geertje Douwes is overleden 6 april 1888 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Geessien Vels, geboren 14 mei 1865 in Haren (zie XIa).
 2. Geertruida Vels, geboren februari 1867 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 1 maand) 21 maart 1867 in Hoornschedijk (Haren).
 3. Lammechien Vels, geboren februari 1867 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 14 dagen) 4 maart 1867 in Hoornschedijk (Haren).
 4. Geertruid Vels, geboren c 1869 in Hoornschedijk (Haren) (zie XIb).
 5. Geert Vels, geboren juni 1872 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 25 dagen) 18 juli 1872 in Hoornschedijk (Haren).
 6. Jan Hendrik Vels, geboren 4 november 1874 in Hoornschedijk (Haren) (zie XIc).

Hendrik Vels, verveener, hertrouwt 17 maart 1892 in Groningen met Fennechien Wiechers, geboren 24 maart 1848 in Pol, dochter van Jan Wiechers, (1892) veehouder, en Alke Roelfs Nijdam (zie ook IXx). Hendrik was weduwnaar van Geertje Douwes; Fennechien was weduwe van Gernardus Hamming.
Hendrik was 1899 landbouwer.
Hendrik is overleden 23 juni 1935 in Groningen.

XIa Geessien Vels, geboren 14 mei 1865 in Haren, dochter van Hendrik Vels en Grietje Douws.
Geessien trouwt 4 mei 1889 in Eelde met Wouter Kok, geboren 21 december 1863 in Steenwijk, zoon van Arend Kok en Grietje Berkenbosch.
Wouter was 1890 - 1897 veehandelaar; 1915 koopman.

Kinderen:

 1. Arend Kok, geboren 26 mei 1890 in Eelde.
  Arend trouwt 21 mei 1910 in Eelde met Frederika Hartlief, geboren 7 oktober 1891 in Paterswolde (Eelde), dochter van Willem Hartlief en Roelfien Stoffers.
  Arend was 1919 arbeider.
 2. Hendrik Kok, geboren 8 november 1891 in Eelde.
  Hendrik trouwt 3 mei 1913 in Vries met Geesje Wolters, geboren 1 november 1893 in Haren, dochter van Jacob Wolters en Geertruida Geerts.
  Hendrik, koopman, is overleden 12 maart 1915 in Paterswolde (Eelde).
  (Geesje Wolters hertrouwt 29 januari 1921 in Vries met Roelof Rademaker, geboren 27 juli 1871 in Kloosterveen (Assen), zoon van Roelof Rademaker, (1871) arbeider, en Margje Aalders. Geesje was weduwe van Hendrik Kok; Roelof was gescheiden echtgenoot van Gerritje Daalwijk.)
 3. Lukas Kok, geboren c 1893 in Helpman (Haren), overleden (oud 5 maand) 18 mei 1894 in Helpman (Haren).
 4. Geertje Kok, geboren c 1896 in Helpman (Haren), overleden (oud 1 jaar) 1 november 1897 in Helpman (Haren).
 5. Lukas Kok, geboren c 1896 in Helpman (Haren).
  Lukas, arbeider, trouwt op 22-jarige leeftijd 5 januari 1918 in Marum met de 21-jarige Trientje Poelman, geboren c 1897 in Marum, dochter van Hendrik Poelman, (1918) arbeider, en Jacoba Holtrop.
 6. Jan Hendrik Kok, geboren c 1899 in Haren. Jan Hendrik, schilder, is overleden op 19-jarige leeftijd 1 april 1918 in Groningen, wonende in Assen.
 7. Gerriet Kok, geboren c 1900 in Haren.
  Gerriet, koetsier, trouwt op 20-jarige leeftijd 2 oktober 1920 in Warffum met de 18-jarige Klasina Smit, dienstbode, geboren c 1902 in Warffum, dochter van Willem Smit, (1920) koopman, en Jantje Berghuis.
  Klasina is overleden op 39-jarige leeftijd 21 april 1941 in Zuidlaren, wonende in Haren.

XIb Geertruid Vels, geboren c 1869 in Hoornschedijk (Haren) , dochter van Hendrik Vels en Grietje Douws.
Geertruid trouwt op 22-jarige leeftijd 23 april 1891 in Haren met de 25-jarige Derk Herkman, geboren c 1866 in Glimmen (Haren), zoon van Jan Thijs Hekman en Allerdina Katherina Venema.
Derk was 1905 - 1922 landbouwer.
Geertruid is overleden op 78-jarige leeftijd 21 augustus 1947 in Beilen; Derk is overleden op 81-jarige leeftijd 3 mei 1947 in Beilen.

Kinderen:

 1. Allerdina Catharina Hekman, geboren 15 april 1892 in Haren.
  Allerdina Catharina trouwt 6 mei 1914 in Assen met Hendrik Westerhof, geboren 22 juni 1888 in Beilen, zoon van Bareld Westerhof, (1888) landbouwer, en Aaltje Gils.
  Allerdina Catharina is overleden 26 oktober 1918 in Assen; Hendrik, veehouder, is overleden 11 november 1935 in Assen.
  (Hendrik Westerhof hertrouwt 27 november 1919 in Sappemeer met de 26-jarige Henderika Klazina Panjer, geboren c 1893 in Hellum (Slochteren), dochter van Hendrik Panjer en Zwaantje Hopman. Hendrik was weduwnaar van Allerdina Catharina Hekman.)
  Zie ook: Kasper Gils & Grietien.
 2. Geertje Hekman, geboren c 1893 in Haren, overleden (oud 15 jaar) 13 september 1908 in Glimmen (Haren).
 3. Grietje Hekman, geboren 21 november 1895 in Haren.
  Grietje trouwt 12 juli 1919 in Beilen met Hendrik Smit, machinist, wonende in Westerbork, binnen de laatste zes maanden in Beilen, geboren 26 september 1894 in Beilen, zoon van Roelof Smit, (1894) arbeider, en Aaltje Nijsing.
  Hendrik was 1920 - 1922 machinist.
  Grietje is overleden 9 september 1922 in Assen.
 4. Geesje Hekman, geboren c 1898 in Haren, overleden (oud 8 jaar) 23 juli 1906 in Glimmen (Haren).
 5. Jantina Hekman, geboren 1904 in Haren, overleden (oud 21 maand) 1 april 1905 in Glimmen (Haren).
 6. Jan Thijs Hekman, geboren 1906 in Haren, overleden (oud 6 maand) 25 augustus 1906 in Glimmen (Haren).

XIc Jan Hendrik Vels, geboren 4 november 1874 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Hendrik Vels en Grietje Douws.
Jan Hendrik, koemelker, trouwt 4 maart 1899 in Haren met Hendrikje Bazuin, geboren 13 februari 1875 in Haren, dochter van Gerrit Bazuin, (1899) landbouwer, en Annechien Berends.
Jan Hendrik was 1914 - 1930 voerman.
Jan Hendrik is overleden 1 november 1959 in Haren; Hendrikje is overleden 12 februari 1961 in Haren.

Kinderen:

 1. Hendrik Vels, geboren 4 juni 1900 in Haren.
  Hendrik trouwt 6 mei 1926 in Haren met Gerritje Koenes, geboren 3 maart 1900 in Leek, dochter van Jan Koenes en Neeltje de Goede.
  Hendrik is overleden 12 januari 1985, begraven in Haren; Gerritje is overleden 18 januari 1984, begraven in Haren.
 2. Annechien Vels, geboren 25 mei 1902 in Haren.
  Annechien trouwt 8 juni 1922 in Haren met de 40-jarige Jan van der Veen, brandstofhandelaar, geboren c 1882 in Haren, zoon van Hendrik van der Veen, (1922) gemeente-ontvanger, en Henderika Berends.
  Annechien is overleden 26 oktober 1967 (zie Xao.2).
 3. Gerrit Vels, geboren 1 februari 1904 in Haren.
  Gerrit trouwt met Wilhelmina Spijk, geboren 25 juni 1907.
  Gerrit is overleden 24 juli 1990, begraven in Haren; Wilhelmina is overleden 10 december 1978, begraven in Haren.
 4. Geert Vels, geboren 6 september 1905 in Haren.
  Geert trouwt met Grietje Weesjes, geboren 12 augustus 1909.
  Geert is overleden 29 augustus 1989, begraven in Haren; Grietje is overleden 1 september 1978, begraven in Haren.
 5. Klaasje Vels, geboren 18 januari 1908 in Haren.
  Klaasje trouwt met Willem Eising.
  Klaasje is overleden 28 april 1999.
 6. Hendrikje Vels, geboren 11 december 1910 in Haren, overleden 4 augustus 1930 in Haren.
 7. Geertje Fennegien Vels, geboren 1913 in Haren, overleden (oud 10 maand) 7 april 1914 in Haren.
 8. Henderikus Vels, geboren 1915 in Haren, overleden (oud 2 maand) 5 april 1915 in Haren.
 9. Henderikus Vels, geboren 1918 in Haren, overleden (oud 4 maand) 25 september 1918 in Haren.

IXad Hendrik Nijdam, geboren 3 oktober 1827 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Hendrik Berends Nijdam en Geertruit Timmer.
Hindrik, arbeider, trouwt 28 april 1855 in Haren met de 26-jarige Angniet Jansen, geboren c 1829 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Jannes Jansen, (1855) koemelker, en Harmtje Nijdam.
Agniet is overleden op 43-jarige leeftijd 27 januari 1871 in Hoornschedijk (Haren) (zie ook: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIIq.2). (Vader man: Hinderk Nijdam; Moeder man: Geertruid Hinderk Timmer.)

Kinderen:

 1. Hindrik Nijdam, geboren c 1856 in Groningen.
  Hindrik, arbeider, trouwt op 29-jarige leeftijd 31 december 1885 in Haren met Fokeltje Pot, dienstmeid, geboren 22 juni 1846 in Stroobos (Achtkarspelen), dochter van Johannes Abels Pot en Elisabet Jakobs Feringa.
  Fokeltje is overleden 14 februari 1907 in Haren.
  Hindrik Nijdam, arbeider, hertrouwt op 55-jarige leeftijd 15 maart 1912 in Haren met de 44-jarige Anna Bryk, huishoudster, geboren c 1868 in Groningen, dochter van Aaldrik Bryk en Abeltje Vos.  Hindrik was weduwnaar van Fokeltje Pot.
 2. Harmtien Nijdam, geboren c 1864 in Groningen (zie Xag).
 3. Geertruida Nijdam, geboren 24 maart 1867 in Groningen (zie Xah).

Hendrik Nijdam, arbeider, hertrouwt 8 maart 1873 in Haren met Aaltje Nijdam, geboren 17 mei 1840 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Roelf Nijdam en Berendje Harms Tor. (Vader man: Hinderk Nijdam; Moeder man: Geertruid Hinderks Timmer.) Hendrik was weduwnaar van Agniet Jansen.
Aaltje is overleden 7 juni 1875 in Hoornschedijk (Haren).
Z
ie ook: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2, VIIh.5.

Hendrik Nijdam, arbeider, hertrouwt 23 maart 1878 in Haren met de 35-jarige Antje Visser, geboren c 1843 in Harenermolen (Haren), dochter van Johannes Thomas Visser en Janna Oosterveld. (Vader man: Hinderk Nijdam; Moeder man: Geertruid Hinderk Timmer.) Hendrik was weduwnaar van Aaltje Nijdam; Antje was weduwe van Roelf Nijdam (zie ook IXi).
Hendrik, arbeider, is overleden 8 februari 1891 in Hoornschedijk (Haren); Antje is overleden op 73-jarige leeftijd 16 november 1915 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Geesje Nijdam, geboren 16 juni 1878 in Hoornschedijk (Haren).
  Geesje trouwt 12 juli 1900 in Groningen met Johannes Kornelis van der Woude, houtsteksknecht, geboren 30 november 1875 in Groningen, zoon van Cornelsien van der Woude.
  Johannes Kornelis is overleden 8 december 1948 in Haren.
 2. Sietske Nijdam, geboren 1880 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 10 maand) 20 augustus 1881 in Hoornschedijk (Haren).
 3. Sietske Nijdam, geboren c 1883 in Hoornschedijk (Haren).
  Sietske trouwt op 20-jarige leeftijd 18 april 1903 in Haren met de 22-jarige Jans Westerhoff, warmoezenier, geboren c 1881 in Groningen, zoon van Berend Westerhof en Egberdina Groenhuis.

Xag Harmtien Nijdam, geboren c 1864 in Groningen, dochter van Hendrik Nijdam en Angniet Jansen.
Harmtien, dienstmeid, trouwt op 21-jarige leeftijd 16 mei 1885 in Haren met Gerrit Kampstra, dienstknecht, geboren 24 augustus 1858 in Eelde, zoon van Hendrik Kampstra, (1858) arbeider, (1885) landbouwer, en Geessien van der Veen.

Harmtje Nijdam, dienstmeid, hertrouwt op 25-jarige leeftijd 25 mei 1889 in Haren met de 26-jarige Hendrik van der Es, dienstnknecht, geboren c 1863 in Onnen (Haren), zoon van Hendrik van der Es en Alberdina Zweerts. Harmtje was weduwe van Gerrit Kampstra.
Hendrik was 1915 landbouwer.
Hendrik is overleden op 83-jarige leeftijd 23 januari 1946 in Eelde.

Kinderen:

 1. Alberdina van der Es, geboren c 1890 in Groningen.
  Alberdina trouwt op 25-jarige leeftijd 10 mei 1915 in Groningen met de 22-jarige Wilhelmus Gerardus ten Brink, koopmansknecht, geboren c 1893 in Groningen, zoon van Lambertus ten Brink en Maria Middendorp.
 2. Agnetta van der Es, geboren c 1893 in Haren.
  Agnetta trouwt op 21-jarige leeftijd 28 februari 1914 in Eelde met Johannes Kamps, geboren 11 november 1892 in Eelde, zoon van Geert Kamps, (1892) landbouwer, en Aaltien Bekkering.
  Johannes, winkelier, is overleden 6 maart 1941 in Eelde.
 3. Annechien van der Es, geboren c 1896 in Hoogkerk.
  Annechien trouwt op 21-jarige leeftijd 29 december 1917 in Eelde met Johannes Westerhof, geboren 1 april 1893 in Eelde, zoon van Harte Westerhof, (1893) landbouwer, en Christina Kamps.

Xah Geertruida Nijdam, geboren 24 maart 1867 in Groningen, dochter van Hendrik Nijdam en Angniet Jansen.
Geertruida, dienstmeid, trouwt 21 mei 1892 in Haren met de 28-jarige Willem Pieters, boerenknecht, geboren c 1864 in Haren, zoon van Jantje Pieters.
Willem was 1897 arbeider; 1921 landbouwer.
Truida is overleden 6 september 1918 in Vosbergen (Eelde).

Kinderen:

 1. Jantje Pieters, geboren 16 juli 1893 in Groningen.
  Jantje trouwt 7 april 1921 in Eelde met de 40-jarige Jan Tiesema, (1906) schilder, geboren c 1881 in Marum, zoon van Ties Tiesema en Pieterke Bakker. Jan was gescheiden echtgenoot van Anna Evenhuis.
  Jantje is overleden 5 december 1921 in Paterswolde (Eelde); Jan, schilder, is overleden op 60-jarige leeftijd 10 maart 1941 in Groningen.
  (Jan Tiesema hertrouwt met Grietje Werndlij, geboren 1 september 1892 in Beilen, dochter van Gerhardus Johannes Werndlij, (1892) bakker, en Harmtien Ringenaldus.
  Jan was weduwnaar van Jantje Pieters.
  Grietje is overleden 17 december 1952 in Eelde.)
 2. Anchenette Pieters, geboren 13 januri 1901 in Eelde.

IXae Hillechien Nijdam, geboren 23 augustus 1830 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Hendrik Berends Nijdam en Geertruit Timmer.
Hillechien trouwt 19 maart 1861 in Haren met de 29-jarige Jakob Horst, landbouwer, geboren c 1832 in Onnen (Haren), zoon van Jan Jakobs Horst, (1861) landbouwer, en Leentje Takens. (Moeder vrouw: Geertruid Hindriks.)
Jakob was 1863 - 1892 landbouwer.
Hillechien is overleden 7 maart 1907 in Onnen (Haren): Jakob is overleden op 85-jarige leeftijd 5 noevmber 1918 in Glimmen (Haren).

Kinderen:

 1. Leentje Horst, geboren 1863 in Onnen (Haren), overleden (oud 7 week) 3 september 1863 in Onnen (Haren).
 2. Leentje Horst, geboren c 1865 in Onnen (Haren) (zie Xai).
 3. Geertruida Horst, geboren c 1867 in Onnen (Haren), overleden (oud 22 jaar) 12 juli 1889 in Onnen (Haren).
 4. Hinderkien Horst, geboern c 1871 in Onnen (Haren), overleden (oud 1 jaar) 17 november 1872 in Onnen (Haren).
 5. Jan Horst, gekboren c 1879 in Onnen (Haren), overleden (oud 22 jaar) 20 februari 1901 in Onnen (Haren).

Xai Leentje Horst, geboren c 1865 in Onnen (Haren), dochter van Hillechien Nijdam en Jakob Horst.
Leentje, dienstmeid, trouwt op 27-jarige leeftijd 18 juni 1892 in Haren met de 32-jarige Johannes Vorenkamp, schipper, geboren c 1860 in Wildervank, zoon van Egbert Johan Vorenkamp en Wubbechien Harms Westervelt.
Johannes was 1918 pakhuisknecht.

Kinderen:

 1. Wibbegiena Vorenkamp, geboren c 1893 in Groningen.
  Wibbegiena trouwt op 25-jarige leeftijd 12 december 1918 in Groningen met Jacob Bakker, bakker, geboren 1 september 1894 in Avereest, zoon van Johanes Bakker, (1894) bakker, en Trijntje Krikke.

IXag Andries Nijdam, geboren 7 juni 1833 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Hendrik Berends Nijdam en Geertruit Timmer.
Andries, arbeider, trouwt 9 mei 1857 in Haren met Maria Dekker, dienstmeid, geboren 6 augustus 1832 in Eelde, dochter van Johannes Dekker, (1832) verver; (1857) verver en glazemaker, en Geertien Aaldring. (Vader man: Hindrik Nijdam; Moeder man: Geertruid Timmer.)
Andries was 1879 arbeider; Maria was 1879 arbeidster.
Maria is overleden 2 juni 1883 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Geertien Nijdam, geboren 5 januari 1858 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xaj).
 2. Geertruid Nijdam, geboren c 1861 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 12 jaar) 4 augustus 1873 in Hoornschedijk (Haren).
 3. Hendrik Nijdam, geboren 4 augustus 1863 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xak).
 4. Johannes Nijdam, geboren c 1866 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 2 jaar) 2 september 1868 in Hoornschedijk (Haren).
 5. Johannes Nijdam, geboren 1868 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 5 maand) 13 april 1869 in Hoornschedijk (Haren).
 6. Johanna Nijdam, geboren c 1870 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xal).
 7. Andries Nijdam, geboren 1872 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 7 week) 28 oktober 1872 in Hoornschedijk (Haren).

Andries Nijdam, arbeider, hertrouwt 8 mei 1886 in Haren met de 52-jarige Pieterke Wieringa, geboren c 1834 in Oostum (Ezinge), dochter van Siger Luitjen Wieringa en Maria Harmannus Spijkerman. Andries was weduwnaar van Maria Dekker; Pieterke was weduwe van Harm Nijdam, arbeider. (zie ook IXan).
Andries is overleden 18 april 1912 in Glimmen (Haren); Pieterke is overleden op 81-jarige leeftijd 13 november 1914 in Groningen, wonende in Haren.

Xaj Geertien Nijdam, geboren 5 januari 1858 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Andries Nijdam en Maria Dekker.
Geertien trouwt 15 februari 1879 in Haren met Wiendelt Visser, arbeider, geboren 24 februari 1857 in Eelderwolde (Eelde), zoon van Jan Visser, (1857) landbouwer, (1879) arbeider, en Hiltje Gerlofs de Boer.
Wiendelt was 1901 scheepstimmerman; 1904 klompenmaker; 1913 botenfabrikant; 1920, 1921 botenverhuurder.
Geertien is overleden 5 juni 1935 in Haren; Wiendelt is overleden 27 september 1939 in Haren.

Kinderen:

 1. Jan Visser, geboren 15 november 1879 in Paterswolde (Eelde) (zie XId).
 2. Maria Visser, geboren c 1881 in Hoornschedijk (Haren).
  Maria, dienstbode, trouwt op 20-jarige leeftijd 23 november 1901 in Haren met de 23-jarige Albert Helder, visscher, geboren c 1878 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Jakob Helder, (1901) visscher, en Johanna Hoenderken.
  Albert was 1923 bootenverhuurder.
  Albert, bootenbouwer, is overleden op 67-jarige leeftijd 16 november 1945 in Haren.
 3. Andries Visser, geboren c 1885 in Haren.
  Andries, klompenmaker, trouwt op 19-jarige leeftijd 4 juni 1904 in Haren met de 20-jarige Geertje Luttmer, geboren c 1884 in Haren, dochter van Johan Herman Friedrich Luttmer, (1904) koemelker, en Jantje van der Woude.
  Andries was 1907 klompenmaker.
  Geertje is overleden op 66-jarige leeftijd 18 juni 1949 in Haren.
 4. Hendrik Visser, gekboren c 1886 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 4 jaar) 14 november 1890 in Hoornschedijk (Haren).
 5. Hillechien Visser, geboren c 1887 in Haren.
  Hillechien trouwt op 26-jarige leeftijd 27 februari 1913 in Haren met Frans de Stoppelaar, arts, geboren 13 oktober 1880 in Opsterland, zoon van Jacobus Andreas Lodewijk de Stoppelaar en Martzen Reinders Tækema.
 6. Johanna Visser, geboren 1889 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 3 maand) 12 april 1889 in Hoornschedijk (Haren).
 7. Gerlof Visser, geboren c 1891 in Haren.
  Gerlof trouwt op 27-jarige leeftijd 24 mei 1918 in Eelde met de 25-jarige Trijntje Seggers, geboren c 1893 in Sappemeer, dochter van Hendrik Seggers en Ida Sijbring.
 8. Johanna Visser, geboren c 1892 in Paterswolde (Haren).
  Johanna trouwt op 21-jarige leeftijd 24 mei 1913 in Haren met de 28-jarige Sjoerd Piek, kommies, geboren c 1885 in Groningen, zoon van Jan Piek en Aaltje van der Woude.
  Johanna is overleden op 37-jarige leeftijd 17 juni 1929 in Paterswolde (Haren).
 9. Geertje Visser, geboren c 1895 in Haren.
  Geertje trouwt op 25-jarige leeftijd 13 februari 1920 in Haren met de 27-jarige Laas van der Zee, opzichter gemeentewerken, geboren c 1893 in Groningen, zoon van Sietse van der Zee, (1920) bouwkundige, en Geertje Veenstra.
 10. Hendrik Visser, geboren c 1900 in Haren.
  Hendrik, botenverhuurder, trouwt op 21-jarige leeftijd 25 november 1921 in Haren met Janna van Wijk, geboren 6 maart 1900 in Paterswolde (Eelde), dochter van Martinus van Wijk, (1900) koopman, (1921) landbouwer, en Grietje Aaldring.

XId Jan Visser, geboren 15 november 1879 in Paterswolde (Eelde), zoon van Geertien Nijdam en Wiendelt Visser.
Jan trouwt 27 juli 1901 in Eelde met Marchien de Vries, geboren 23 augustus 1871 in Eelde, dochter van Willem de Vries en Geertien Ensing.
Jan was 1901 kweeker; 1921 scheepsbouwer.
Marchien is overleden 24 september 1944 in Haren.
Zie ook: Jannes Ensink & Lipkien Kleises.

Kinderen:

 1. Geertje Visser, geboren 12 december 1901 in Paterswolde (Eelde).
  Geertje trouwt 4 maart 1921 in Haren met de 19-jarige Henderikus Lok, kantoorbediende, geboren c 1902 in Haren, zoon van Albertus Lok, (1921) brugwachter, en Hendrikje Hendriks.
  Henderikus was 1947 slager.

Xak Hendrik Nijdam, geboren 4 augustus 1863 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Andries Nijdam en Maria Dekker.
Hendrik, arbeider, trouwt 24 mei 1885 in Groningen met Geessien Nijdam, geboren 18 september 1865 in Paterswolde (Eelde), dochter van Harm Nijdam en Pieterke Wieringa (zie ook IXan.5).
Hendrik was 1912, 1913 voerman; 1920 agent.

Kinderen:

 1. Harm Nijdam, geboren c 1889 in Groningen.
  Harm, kleermaker, trouwt op 24-jarige leeftijd 4 december 1913 in Groningen met de 22-jarige Berendina Pol, geboren c 1891 in Niehove (Oldenhove), dochter van Simon Pol, (1913) landbouwer, en Sietske Reitsma.
 2. Andries Nijdam, geboren c 1891 in Groningen.
  Andries, schipper, trouwt op 21-jarige leeftijd 2 mei 1912 in Groningen met de 27-jarige Fennechien Westervaarder, geboren c 1885 in Stadskanaal (Wildervank), dochter van Pieter Westervaarder, (1912) schipper, en Wilhelmina Germs.
 3. Pietertje Nijdam, geboren c 1894 in Groningen.
  Pietertje trouwt op 19-jarige leeftijd 17 april 1913 in Groningen met de 22-jarige Gosse van der Velde, timmerman, geboren c 1891 in Groningen, zoon van Ype van der Velde en Grietje Duitscher.
 4. Geertje Nijdam, geboren c 1896 in Groningen.
  Geertje trouwt op 24-jarige leeftijd 27 mei 1920 in Groningen met Wijnsen Dijkstra, arbeider, geboren 19 juli 1890 in Beers (Baarderadeel), zoon van Eeltje Wijnses Dijkstra, (1920) arbeider,en Anke Ales Houtsma.

Xal Johanna Nijdam, geboren c 1870 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Andries Nijdam en Maria Dekker.
Johanna trouwt op 23-jarige leeftijd 11 november 1893 in Eelde met Pieter Mulder, geboren 18 februari 1871 in Noorderhoogebrug (Bedum), zoon van Harm Mulder en Annechien Meringa.
Johanna is overleden op 64-jarige leeftijd 9 april 1934 in Eelde; Pieter, arbeider, is overleden 7 oktober 1906 in Paterswolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Annechien Mulder, geboren c 1894 in Groningen.
  Annechien trouwt op 23-jarige leeftijd 12 mei 1917 in Eelde met Roelof Hartlief, geboren 19 december 1893 in Eelde, zoon van Willem Hartlief, (1893) arbeider, en Roelfien Stoffers.
  Roelof was 1947 huisschilder.
 2. Andries Mulder, geboren c 1896 in Middelbert (Noorddijk), overleden (oud 11 jaar) 18 mei 1907 in Groningen, wonende in Eelde.

VIIIk Harmtien Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 28 augustus 1790 in Haren, dochter van Berend Andries Nijdam en Geessien Hinderks.
Harmtje trouwt met Hindrik van der Veen, geboren c 1790 in Hoornschedijk (Haren).
Hindrik was 1844 veenbaas; 1847, 1858, 1860 verveener; 1859, 1864 landbouwer.
Harmtien is overleden 1 januari 1873 in Hoornschedijk (Haren); Hendrik, landbouwer, is overleden op 87-jarige leeftijd 13 januari 1877 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Harm van der Veen, geboren c 1812 in Hoornschedijk (Haren).
  Harm, arbeider, trouwt op 42-jarige leeftijd 26 mei 1860 in Haren met de 46-jarige Lammegien Douwes, geboren c 1814 in Haren, dochter van Geert Douwes, (1860) landbouwer, en Geertruid Geerts Buning.
  Harm, landbouwer, is overleden op 70-jarige leeftijd 3 november 1882 in Hoornschedijk (Haren); Lammechien is overleden op 71-jarige leeftijd 26 augustus 1886 in Hoornschedijk (Haren).
 2. Berend van der Veen, geboren c 1815 in Hoornschedijk (Haren).
  Berend, arbeider, trouwt op 32-jarige leeftijd 24 april 1847 in Haren met de 25-jarige Hillechien Boer, geboren c 1822 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Jan Geerts Boer, (1847) veenbaas, en Harmtien Geerts Abeen.
 3. Jantien van der Veen, geboren c 1818 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXaj).
 4. Hindrik van der Veen, geboren 29 september 1823 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXak).
 5. Derk van der Veen, geboren c 1830 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXal).

IXaj Jantien van der Veen, geboren c 1818 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Harmtje Berends Nijdam en Hindrik van der Veen.
Jantien trouwt op 26-jarige leeftijd 25 mei 1844 in Haren met de 26-jarige Jacob Jans Wieringa, voerman, geboren c 1818 in Groningen, zoon van Tjakke Jan Wieringa, (1844) voerman, en Annnechien Dooijes.

Kinderen:

 1. Harmtje Wieringa, geboren 27 maart 1851 in Groningen (zie Xam).

Xam Harmtje Wieringa, geboren 27 maart 1851 in Groningen, dochter van Jantien van der Veen en Jacob Jans Wieringa.
Harmtje trouwt 11 maart 1875 in Groningen met Jacob Muntendam, scheepskapitein, geboren 18 maart 1848 in Delfzijl, zoon van Jan Louwes Muntendam, (1875) scheepskapitein, en Jaapkje Baris Klinge.
Jacob was 1913 stoombootkapitein.

Kinderen:

 1. Jan Muntendam, geboren c 1886 in Groningen.
  Jan, klerk, trouwt op 27-jarige leeftijd 18 december 1913 in Groningen met de 26-jarige Antje Goutier, geboren c 1887 in Groningen, dochter van Jan Goutier, (1913) meubelmaker, en Geessien Rhoda.

IXak Hindrik van der Veen, geboren 29 september 1823 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Harmtien Nijdam en Hendrik van der Veen.
Hendrik trouwt 12 mei 1847 in Eelde met Margien Hilbrants, geboren 29 november 1818 in Schelfhorst (Eelde), dochter van Roelf Hilbrants, (1818) landbouwer, en Evien Deodatus.
(Roelf Hilbrants, gedoopt 1 april 1793 in Eelde, zoon van Harmannus Hilbrants en Jeigien Luige.
Roelf trouwt 26 september 1818 in Eelde met Evien Deodatus, gedoopt 18 september 1796 in Eelde, dochter van Henderikus Deodatus en Marchien Jochems Westerhof.
Roelf en Evien zijn 27 januari 1829 in Eelde gescheiden.
Roelf is overleden 12 februari 1853 in Eelde.
Evien Deodatus hertrouwt 10 maart 1831 in Eelde met Lammert Aaldring, geboren 3 januari 1806 in Eelde, zoon van Jan Willem Berends Aaldring en Marijke Lammerts. Evien was gescheiden echtgenote van Roelf Hilbrants.
Evien, landbouwersche, is overleden 13 december 1872 in Schelfhorst (Eelde); Lammert, landbouwer, is overleden 3 mei 1860 in Paterswolde (Eelde).)

Kinderen:

 1. Harmtien van der Veen, geboren 13 april 1848 in Groningen.
  Harmtien trouwt 5 juni 1873 in Groningen met Pieter Zwarsenberg, schipper, geboren 31 jauari 1845 in Feerwerd (Ezinge), zoon van Willem Jans Zwarsenberg, (1873) arbeider, en Grietje Drijfhout.

Hindrik van der Veen, voerman, hertrouwt 21 april 1859 in Groningen met Siebrig Koopman, geboren 20 februari 1829 in Hoogkerk, dochter van Harm Harms Koopman, (1840) landbouwer, en Grietje Geerts Westerhoff. Hindrik was weduwnaar van Marchien Hilbrants.
Hindrik was 1867, 1872 landbouwer; Siebrig was 1883, 1884 landbouwersche.
Hendrik, landbouwer, is overleden 10 maart 1880 in Hoogkerk; Siebrig is overleden 22 januari 1888 in Hoogkerk.

Kinderen:

 1. Hendrik van der Veen, geboren c 1860 in Hoogkerk, overleden (oud 23 jaar) 14 februari 1883 in Hoogkerk.
 2. Grietje van der Veen, geboren c 1861 in Groningen (zie Xan).
 3. Harm van der Veen, geboren 24 december 1863 in Hoogkerk, overleden 30 maart 1867 in Hoogkerk.
 4. Jantien van der Veen, geboren 3 november 1866 in Hoogkerk.
  Jantien trouwt 25 september 1890 in Groningen met Klaas Pieter Veenstra, likeurstoker, geboren 16 mei 1867 in Groningen, zoon van Pieter Veenstra, (1890, 1893) schipper, en Harmke de Vries.
  (Klaas Pieter Veenstra, schipper, hertrouwt 15 juni 1893 in Groningen met Sietske Groenmeijer, geboren 10 februari 1868 in Aduard, dochter van Hendrik Groenmeijer, (1893) arbeider, en Jantje Buiter.)
 5. Harm van der Veen, geboren 1871 in Hoogkerk, overleden (bijna een jaar) 24 april 1872 in Hemmen (Haren).

Xan Grietje van der Veen, geboren c 1861 in Groningen, dochter van Hindrik van der Veen en Geert Vleisman.
Grietje trouwt op 23-jarige leeftijd 24 april 1884 in Hoogkerk met de 23-jarige Geert Vleisman, landgebruiker, geboren c 1861 in Groningen, zoon van Pieter Vleisman, (1859) tuinier, (1884) veehouder, en Jurriena Severien.

Kinderen:

 1. Pieter Vleisman, geboren c 1885 in Hoogkerk.
  Pieter, timmerman, trouwt op 25-jarige leeftijd 6 november 1909 in Haren met de 24-jatige Stientje Koopmans, geboren c 1886 in Haren, dochter van Hendrik Koopmans, (1909) moesker, en Annechien Kapma.
  Pieter is overleden op 66-jarige leeftijd 30 janauri 1952 in Haren; Stientje Koopman is overleden op 65-jarige leeftijd 13 oktober 1950 in Haren.

IXal Derk van der Veen, geboren c 1830 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Harmtien Berends Nijdam en Hindrik van der Veen.
Derk, arbeider, trouwt op 28-jarige leeftijd 29 mei 1858 in Haren met de 24-jarige Geertje Douws, geboren c 1834 in Haren, dochter van Geert Douws, (1858) landbouwer, en Geertruid Buning.
Derk, arbeider, is overleden op 34-jarige leeftijd 11 maart 1864 in Hoornschedijk (Haren); Geertje Douwes is overleden op 54-jarige leeftijd 6 april 1888 in Hoornschedijk (Haren).
(Geertje Douws hertrouwt op 31-jarige leeftijd 15 april 1875 in Haren met Hendrik Vels, arbeider, geboren 21 augustus 1843 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Derk Jan Vels, (1875) arbeider, en Geesien Nijdam (zie ook Xx). Geertje was weduwe van Derk van der Veen.)

Kinderen:

 1. Hendrik van der Veen, geboren c 1858 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xao).

Xao Hendrik van der Veen, geboren c 1858 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Derk van der Veen en Geertje Douws.
Hendrik, landbouwer, trouwt op 21-jarige leeftijd 23 oktober 1879 in Haren met de 24-jarige Hendrika Berends, geboren c 1855 in Onnen (Haren), dochter van Jan Berends, (1879) landbouwer, en Klasien Beukema, (1879) landbouwersche.
Hendrik was 1880 - 1914 landbouwer; 1917 - 1922 gemeente ontvanger.
Hendrik is overleden op 83-jarige leeftijd 1 maart 1942 in Haren; Hendrika is overleden op 89-jarige leeftijd 13 juni 1945 in Haren.

Kinderen:

 1. Geertje van der Veen, geboren 1880 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 6 maand) 1 november 1880 in Hoornschedijk (Haren).
 2. Lammechiena van der Veen, geboren c 1882 in Haren.
  Lammechiena trouwt op 32-jarige leeftijd 6 mei 1914 in Haren met de 39-jarige Geert Mulder, landbouwer, geboren c 1875 in Haren, zoon van Lucas Mulder en Jantien van Dalen.
  Geert was 1920 veehouder, landbouwer.
  Lammechiena is overleden op 68-jarige leeftijd 15 december 1949 in Haren.
 3. Jan van der Veen, geboren c 1882 in Haren.
  Jan, brandstofhandelaar, trouwt op 40-jarige leeftijd 8 juni 1922 in Haren met Annechien Vels, geboren 25 mei 1902 in Groningen, dochter van Jan Hendrik Vels, (1914 - 1930) voerman, en Hendrikje Bazuin.
  Annechien is overleden 26 oktober 1967 (zie ook XIc.2).
 4. Geertje van der Veen, geboren c 1884 in Haren.
  Geertje trouwt op 21-jarige leeftijd 28 april 1905 in Haren met de 31-jarige Gerrit Homan, landbouwer, geboren c 1874 in Grootegast, zoon van Jakob Homan en Willemina Visser.
  Geertje was 1915 arbeidster; Gerrit was 1915 arbeider, 1945 veehouder.
 5. Derk van der Veen, geboren c 1886 in Haren.
  Derk, landbouwer, trouwt op 24-jarige leeftijd 7 mei 1910 in Leek met de 21-jarige Kunje Bolhuis, geboren c 1889 in Oostwold (Leek), dochter van Thies Bolhuis en Knelske Aalfs.
 6. Klaas van der Veen, geboren c 1887 in Haren.
  Klaas trouwt op 25-jarige leeftijd 2 november 1912 in Eelde met Katharina Koning, geboren 29 mei 1884 in De Punt (Vries), dochter van Harm Koning, (1884) landbouwer, en Egbertien Vos.
 7. Klaasje van der Veen, geboren c 1891 in Haren.
  Klaasje trouwt op 26-jarige leeftijd 7 juni 1917 in Haren met de 28-jarige Jacob Derk Smit, bakker, geboren c 1889 in Grijpskerk, zoon van Jan Smit, (1917) bakker, en Ietje de Vries.
  Klaasje is overleden op 46-jarige leeftijd 6 februari 1937 in Kommerzijl (Grijpskerk).

VIIIl Andries Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 31 januari 1795 in Haren, zoon van Berend Andries Nijdam en Geessien Hinderks.
Andries lootte 1817 nr. 4, kwam vrij van militaire dienst door het nemen van een plaatsvervangen.
Andries Nijdam, veenbaas, trouwt 17 juni 1820 in Haren met Annigchien Harms Bonders, geboren in (Eelde), gedoopt 18 maart 1798 in Eelde, dochter van Harm Alberts, landbouwer, en Margien Hinderks. (Vader man: Berend Andries.)
Annechien is overleden 1 november 1825 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Geessien Nijdam, geboren 7 augustus 1821 in Hoornschedijk (Haren)
  Geessien trouwt 6 april 1861 in Zuidlaren met de 39-jarige Wilhelm Schreijer, arbeider, geboren c 1822 in Slochteren, zoon van Hendrik Schreijer en Wendeltje Siemons Scholtens. Wilhelm was weduwnaar van Martha Evenhuis, (1848) dienstmeid.
  Wilhelm, arbeider, is overleden op 41-jarige leeftijd 18 februari 1864 in Zuidlaren.
  Kinderen:
  a. Willemina Schreijer, geboren 21 januari 1862 in Zuidlaren, overleden 28 augustus 1868 in Paterswolde (Eelde).
  Geessien Nijdam hertrouwt 28 april 1866 in Eelde met Harm Gerrits Nijland, geboren 22 april 1803 in Paterswolde (Eelde), gedoopt 24 april 1803 in Eelde, zoon van Gerrit Harms Nijland en Marchien Roelofs Siegers. Geessien was weduwe van Wilhelm Schreijder; Harm was weduwnaar van Jantien Pieters Kremer en van Annechien Talens Tuinman.
  Geessien is overleden 9 juni 1888 in Eelde; Harm is overleden 14 maart 1886 in Eelde.
 2. Harm Nijdam, geboren 4 januari 1822 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXan).
 3. Marchien Nijdam, geboren 6 november 1824 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXao).

Andries Nijdam, veenbaas, hertrouwt 7 juni 1827 in Haren, wettiging 1 kind, met Wilmina Harmens Bonder, dienstmeid, geboren in Paterswolde (Eelde), gedoopt 8 oktober 1809 in Eelde, dochter van Harmen Alberts Bonder, landbouwer, en Marchien Hindriks. (Vader man: Berend Andries; Moeder man: Geesje Hinderks.) Andries was weduwnaar van Annechien Harms Bonder.
Voor het aangaan van dit huwelijk was toestemming van de Koning nodig, daar trouwen met een schoonzuster bij de wet was verboden.
Andries was 1855, 1863 arbeider.
Andries, veenbaas aan de Horensedijk en koopman, is overleden 13 maart 1869 in Hoornschedijk (Haren); Wilmina is overleden 30 juni 1867 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Annechien Nijdam, geboren 20 december 1826 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXap).
 2. Grietien Nijdam, geboren 15 september 1829 in Paterswolde (Eelde).
  Grietien trouwt 2 mei 1874 in Hoogezand met Harm Tor, arbeider, geboren 10 december 1835 in Zuidlaren, zoon van Jannes Tor, (1834 - 1855) arbeider, en Delia Olthof, (1874) arbeidster. Harm was weduwnaar van Frouke Zaaiman.
  Grietien is overleden 24 oktober 1910 in Zuidlaarderveen (Zuidlaren); Harm is overleden 8 januari 1928 in Windeweer (Hoogezand).
 3. Geertruid Nijdam, geboren 15 september 1832 in Paterswolde (Eelde) (zie IXar).
 4. Harmtien Nijdam, geboren 24 juli 1835 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXas).
 5. Berend Nijdam, geboren 12 juli 1838 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXat).
 6. Hinderkien Nijdam, geboren 4 augustus 1841 in Hoornschedijk (Haren), overleden 16 januari 1861 in Noorddijk.
 7. Trientje Nijdam, geboren 29 april 1844 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXau).
 8. Meenke Nijdam, geboren 29 april 1844 in Hoornschedijk (Haren), overleden 3 december 1926 in Zuidlaarderveen (Zuidlaren).

IXan Harm Nijdam, geboren 4 januari 1822 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Andries Nijdam en Annechien Harms Bonder.
Harm, arbeider, trouwt 11 oktober 1856 in Eelde met de 23-jarige Pieterke Wieringa, geboren c 1833 in Oostum (Ezinge), dochter van Siger Luitjens Wieringa en Maria Hermannus Spijkerman.
Harm, arbeider, is overleden 29 december 1865 in Hoogkerk, wonende in Eelde; Pieterke is overleden op 81-jarige leeftijd 13 november 1914 in Groningen, wonende in Haren.
(Pieterke Wieringa hertrouwt op 52-jarige leeftijd 8 mei 1886 in Haren met Andries Nijdam, geboren 7 juni 1833 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Hendrik Nijdam en Geertruid Timmer. Pieterke was weduwe van Harm Nijdam; Andries was weduwnaar van Maria Dekker.
Andries is overleden 18 april 1912 in Glimmen (Haren) (zie IXag).).

Kinderen:

 1. Annechien Nijdam, geboren 28 juni 1857 in Paterswolde (Eelde).
  Annechien trouwt 14 september 1878 in Eelde met de 23-jarige Johannes Dekker, geboren c 1855 in Haren, zoon van Alef Dekker en Geessien van der Veen.
  Johannes is overleden op 87-jarige leeftijd 1 mei 1942 in Eelde (zie Xbt).
 2. Maria Nijdam, geboren 7 december 1858 in Paterswolde (Eelde) (zie Xap).
 3. Andries Nijdam, geboren 20 september 1860 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xaq).
 4. Ebeltje Nijdam, geboren 24 januari 1863 in Hoornschedijk (Haren).
  Ebeltje trouwt 29 december 1892 in Groningen met Sijtze de Haan, timmerman, geboren 10 februari 1866 in Dokkum, zoon van Gosse de Haan, (1892) bediende, en Pietje Stelpstra. Sijtze was weduwnaar van Wietske Snaak.
 5. Geessien Nijdam, geboren 18 september 1865 in Paterswolde (Eelde).
  Geessien trouwt 24 mei 1885 in Groningen met Hendrik Nijdam, arbeider, geboren 4 augustus 1863 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Andries Nijdam, arbeider, en Maria Dekker (zie Xs).

Xap Maria Nijdam, geboren 7 december 1858 in Paterswolde (Eelde), dochter van Harm Nijdam en Pieterke Wieringa.
Maria trouwt 25 februari 1882 in Eelde met Berend Boerma, geboren 3 november 1852 in Paterswolde (Eelde), zoon van Geert Boerma, (1844 - 1863) arbeider, en Jeltje Smit.
Berend was 1882 - 1921 arbeider.
Maria is overleden 17 maart 1944 in Eelde; Berend is overleden 7 april 1933 in Eelde.

Kinderen:

 1. Jeltje Boerma, geboren 14 april 1882 in Paterswolde (Eelde).
  Jeltje trouwt 11 mei 1907 in Eelde met Hendrik Geerts, geboren 14 december 1877 in Eelde, zoon van Albertus Geerts, (1877) bakker, en Kornelia Jonkman.
  Hendrik was 1909 arbeider.
 2. Harm Boerma, geboren 24 december 1883 in Paterswolde (Eelde) (zie XIe).
 3. Pieterke Boerma, geboren 31 januari 1887 in Paterswolde (Eelde).
  Pieterke trouwt 19 maart 1910 in Eelde met Hendrik Harms, geboren 25 oktober 1886 in Eelde, zoon van Arend Harms, (1886) arbeider, en Marchien Ubels.
 4. Geert Boerma, geboren 23 januari 1890 in Paterswolde (Eelde).
  Geert trouwt 18 mei 1916 in Loosdrecht met de 25-jarige Jacoba Cornelia Eijffius, geboren c 1891 in Loosdrecht, dochter van Johannes Jacobus Eijffius en Dirkje Kool.
  Geert, kweker, is overleden 23 februari 1946 in Vries.
 5. Andries Boerma, geboren 28 april 1893 in Paterswolde (Eelde).
 6. Jan Boerma, geboren 15 januari 1897 in Paterswolde (Eelde).
  Jan, agent van politie, trouwt 29 september 1921 in Groningen met Zwaantje van der Heide, geboren 26 juni 1894 in Peize, dochter van Reinder van der Heide, (1894) arbeider, (1921) machinist, en Janna van der Spoel. De geboorteakte van Zwaantje vermeldt: NB Woonplaats Roderwolde (Roden).
 7. Hendrik Boerma, geboren 4 januari 1900 in Paterswolde (Eelde), overleden 24 april 1924 in Paterswolde (Eelde).

XIe Harm Boerma, geboren 24 december 1883 in Paterswolde (Eelde), zoon van Maria Nijdam en Berend Boerma.
Harm trouwt 4 mei 1907 in Eelde met Geesje Kooi, geboren 14 oktober 1887 in Haren, dochter van Jan Kooi en Lamberdina Rigtering.
Harm was 1941 groentenkweeker.
Harm is overleden 6 november 1976, begraven in Eelde Paterswolde; Geesje is overleden 1 januari 1975, begraven in Eelde Paterswolde.
Zie ook: Jan Jans de Groot & Ennigje Jans.

Kinderen:

 1. Berend Boerma, geboren c 1907 in  Eelde.
  Berend trouwt met  Jantje Klaaske Siegers.
  Berend, groentenhandelaar, is overleden op 34-jarige leeftijd 10 december 1941 in Eelde.

Xaq Andries Nijdam, geboren 20 september 1860 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Harm Nijdam en Pieterke Wieringa.
Andries, arbeider, trouwt 7 september 1884 in Groningen met Hiltje Horst, geboren 12 mei 1866 in Groningen, dochter van Jan Horst, (1884) arbeider, en Hinderika Mulder.
Andries was 1913 - 1916 arbeider.

Kinderen:

 1. Hinderika Nijdam, geboren c 1886 in Groningen.
  Hinderika trouwt op 27-jarige leeftijd 17 juli 1913 in Groningen met de 26-jarige Derk Gerlach, tabaksbewerker, geboren c 1887 in Groningen, zoon van Mattheus Johannes Gerlach, (1913) arbeider, en Annechien Klaassens.
 2. Jan Nijdam, geboren c 1891 in Groningen.
  Jan, houtbewerker, trouwt op 25-jarige leeftijd 12 oktober 1916 in Groningen met de 24-jarige Antje de Vries, geboren c 1892 in Doezum (Grootegast), dochter van Tiemen de Vries en Tietje Heemstra.
 3. Pieterke Nijdam, geboren c 1894 in Groningen.
  Pieterke trouwt op 19-jarige leeftijd 13 april 1913 in Groningen met de 22-jarige Martinus Harmannus Postma, tabaksbewerker, geboren c 1891 in Groningen, zoon van Martinus Postma, (1913) metselaar, en Trijntje Brijk.
 4. Frederika Nijdam, geboren c 1896 in Groningen.
  Frederika trouwt op 18-jarige leeftijd 16 februari 1914 in Groningen met de 21-jarige Hendrik Dijkman, boekdrukker, geboren c 1893 in Groningen, zoon van Harm Dijkman en Popka Berendina Hesseling.

IXao Marchien Nijdam, geboren 6 november 1824 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Andries Berends Nijdam en Annechien Harms Bonder.

Kinderen:

 1. Martha Nijdam, geboren 29 juli 1842 in Haren, overleden 16 mei 1853 in Haren.

Marchien Nijdam, dienstmeid, trouwt 25 november 1855 in Groningen met Jan Staal, schoenmaker, geboren 10 oktober 1824 in Groningen, zoon van Jelte Staal, (1855) schoenmaker, en Harmpje Holman. Jan was weduwnaar van Grietje de Vries.
Jan was 1882 - 1883 schoenmaker.

Kinderen:

 1. Harmina Staal, geboren 19 juli 1857 in Groningen (zie Xas).
 2. Harmpien Staal, geboren 10 januari 1860 in Groningen (zie Xat).
 3. Margaretha Christina Staal, geboren c 1869 in Groningen.
  Margaretha Christina trouwt op 46-jarige leeftijd 15 juli 1915 in Groningen met de 43-jarige Bonne van de Dijk, (1903) huisbewaarder, (1915) winkelier, geboren c 1872 in Oostum (Ezinge), zoon van Mekke van de Dijk en Roelfke van der Veen. Bonne was weduwnaar van Johanna Anna van der Beek.

Xas Harmina Staal, geboren 19 juli 1857 in Groningen, dochter van Marchien Nijdam en Jan Staal.
Harmina trouwt 28 mei 1882 in Groningen met Albert van der Laan, tuinier, geboren 21 mei 1857 in Groningen, zoon van Albert Luppen van der Laan, (1882) tuinier, en Berendina Scholtens.
Albert was 1887 moesker.
Albert, arbeider, is overleden 5 oktober 1905 in Kostverloren (Hoogkerk).
Harmina was 1906 arbeidster.

Kinderen:

 1. Albert van der Laan, geboren c 1883 in Helpman (Haren).
  Albert, arbeider, trouwt op 23-jarige leeftijd 27 september 1906 in Hoogkerk met de 23-jarige Berendina Roede, naaister, geboren c 1883 in Zuidhorn, dochter van Stoffer Roede, (1906) arbeider, en Martje de Vries.
 2. Jan van der Laan, geboren c 1886 in Helpman (Haren), overleden (oud 1 jaar) 20 december 1887 in Helpman (Haren).
 3. Berendina van der Laan, geboren c 1888 in Groningen.
  Berendina trouwt op 20-jarige leeftijd 13 december 1908 in Groningen met de 25-jarige Thomas Stuivenberg, stadsreiniger, geboren c 1883 in Groningen, zoon van Hendrik Stuivenberg, (1908) arbeider, en Grietje Swalve.
 4. Jan van der Laan, geboren c 1892 in Groningen.
  Jan, smid, trouwt op 29-jarige leeftijd 9 mei 1921 in Groningen met de 28-jarige Martje de Bruin, geboren c 1893 in Groningen, dochter van Popke de Bruin, (1921) grondwerker, en Elizabeth Groninger.

Harmina Staal hertrouwt 5 maart 1910 in Hoogkerk met Folkert Bakker, fabrieksarbeider, geboren 18 april 1856 in Groningen, zoon van Folkert Bakker, (1893) arbeider, en Marchien Nienhuis. Harmina was weduwe van Albert van der Laan; Folkert was weduwnaar van Naantje Bakker.
Folkert was 1917, 1918 arbeider.

Xat Harmpien Staal, geboren 10 januari 1860 in Groningen, dochter van Marchien Nijdam en Jan Staal.
Harmpien trouwt 7 oktober 1883 in Groningen, wettiging 1 kind, met Pieter de Jong, letterzetter, geboren 4 maart 1860 in Groningen, zoon van Willem de Jong, (1883) timmerman, en Anna Karssen.

Harmpien Staal hertrouwt 15 november 1885 in Groningen met Helprig Weersing, arbeider, geboren 20 april 1856 in Rolde, zoon van Jan Weersing, (1856) arbeider, en Jantje Staal. Harmpien was weduwe van Pieter de Jong.
Helprig was 1912 - 1920 wisselwachter.

Kinderen:

 1. Jan Helprig Weersing, geboren c 1887 in Groningen.
  Jan Helprig, stoker, trouwt op 25-jarige leeftijd 27 juni 1912 in Groningen met de 25-jarige Reinderdina Noordhuis, geboren c 1887 in Groningen, dochter van Gerrit Noordhuis, (1912) cokeshandelaar, (1917) koopman, en Geeske Buiter.
 2. Jan Weersing, geboren c 1889 in Groningen.
  Jan, kleermaker, trouwt op 27-jarige leeftijd 18 mei 1916 in Groningen met de 28-jarige Jantje Camphuis, geboren c 1888 in Groningen, dochter van Jan Camphuis en Jantje Buining.
 3. Marchien Weersing, geboren c 1891 in Groningen.
  Marchien trouwt op 27-jarige leeftijd 19 juli 1917 in Groningen met de 27-jarige Pieter Reinder Noordhuis, rijtuigmaker, geboren c 1890 in Groningen, zoon van Gerrit Noordhuis, (1912) cokeshandelaar, (1917) koopman, en Geeske Buiter.
 4. Helprig Weersing, geboren c 1894 in Groningen.
  Helprig, bankwerker, trouwt op 25-jarige leeftijd 31 juli 1919 in Groningen met de 25-jarige Engeltje Reining, geboren c 1894 in Groningen, dochter van Berend Reining, (1919) koopman, en Johanna Mennes.
 5. Jantje Weersing, geboren c 1897 in Groningen.
  Jantje trouwt op 23-jarige leeftijd 2 februari 1920 in Groningen met de 28-jarige Tiddens van der Heide, broodlooper, geboren c 1892 in Groningen, zoon van Willem van der Heide, (1881) kleermaker, en Leentje van der Heide, (1881) dienstmeid.

IXap Annechien Nijdam, geboren 20 december 1826 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Andries Nijdam en Wilmina Harmens Bonder.
Annechien trouwt 29 mei 1856 in Vries met Berend Pranger, geboren 12 april 1819 in Zuidlaren, zoon van Harm Pranger, (1816 - 1827) landbouwer, en Frerikje Geerts Bening.
Berend was 1857 - 1860 landbouwer; 1862 - 1869 arbeider; 1882 werkman.
Annechien is overleden 30 april 1869 in Donderen (Vries); Berend is overleden 1 mei 1894 in Vries.

Kinderen:

 1. Harm Pranger, geboren 29 november 1857 in Tynaarlo (Vries). Harm, werkman, is overleden 2 maart 1882 in Utrecht, wonende in Vries.
 2. Willemina Pranger, geboren 29 juni 1860 in Zeegse (Vries).
  Willemina trouwt 19 juni 1885 in Norg met Roelf Tiems, geboren 13 januari 1855 in Westervelde (Norg), zoon van Johannes Tiems, (1850 - 1892) landbouwer, en Luichien Martens.
  Willemina is overleden 17 oktober 1921 in Westervelde (Norg); Roelf, landbouwer, is overleden 8 maart 1918 in Groningen, wonende in Westervelde (Norg).
 3. Freerkien Pranger, geboren 25 december 1862 in Zeegse (Vries) (zie Xaw).
 4. Grietien Pranger, geboren 30 juni 1865 in Tynaarlo (Vries) (zie Xax).
 5. Andries Pranger, geboren 18 mei 1868 in Donderen (Vries), overleden 13 april 1869 in Donderen (Vries).

Xaw Freerkien Pranger, geboren 25 december 1862 in Zeegse (Vries), dochter van Annechien Nijdam en Berend Pranger.
Freerkien trouwt 30 juni 1883 in Vries met Jacob Talens, geboren 20 september 1860 in Donderen (Vries) als Jakob Talens, zoon van Hein Talens, (1856 - 1870) arbeider, en Trijntien Homan.
Jakob was 1883 - 1903 arbeider.
Freerkien is overleden 27 april 1918 in Eelde; Jacob, landbouwer, is overleden 25 maart 1915 in Eelde.

Kinderen:

 1. Willemina Talens, geboren 20 juli 1883 in Vries.
  Willemina trouwt 11 mei 1907 in Eelde met Jan Rutgers, geboren 3 augustus 1883 in Paterswolde (Eelde), zoon van Jan Rutgers, (1883) arbeider, en Marchien Zwaving.
  Willemina is overleden 11 juli 1920 in Groningen, wonende in Eelde.
 2. Annegien Talens, geboren 16 september 1884 in Vries.
  Annegien trouwt 3 mei 1919 in Vries met Albert van der Velds, geboren 19 juni 1895 in Donderen (Vries), zoon van Jakob van der Velds, (1895) arbeider, en Geziena Seijers.
  Albert was 1929 landbouwer.
  Annegien is overleden 9 februari 1938 in Donderen (Vries).
 3. Trijntje Talens, geboren 10 oktober 1886 in Vries.
  Trijntje trouwt 16 novemer 1907 in Eelde met Albert Steenbergen, geboren 31 mei 1885 in Norg, zoon van Geert Steenbergen, (1885) voerman, en Roelfje Wener.
  Albert was 1913 arbeider.
  Albert, landbouwer, is overleden 26 oktober 1923 in Langelo (Norg).
  Trijntje Talens hertrouwt met Jan Hoven, geboren 15 december 1876 in Norg, zoon van Geert Hoven, (1876) landbouwer, en Wemeltje Eeftingh. Trijntje was weduwe van Albert Steenbergen; Jan was weduwnaar van Leentje Vedder.
  Trijntje is overleden 9 februari 1945 in Assen, wonende in Norg.
 4. Berendje Talens, geboren 4 januari 1889 in Donderen (Vries), overleden 25 februari 1917 in Eelde.
 5. Hein Talens, geboren 8 april 1890 in Donderen (Vries), overleden 8 april 1890 in Donderen (Vries).
 6. Hein Talens, geboren 6 december 1897 in Yde (Vries).
  Hein trouwt 28 september 1918 in Eelde met Geesje Hofstee, geboren 17 juli 1898 in Eelde, dochter van Remmelt Hofstee, (1898) arbeider, en Jeigien Aaldring. (De huwelijksakte vermeldt: voogd van de bruidegom Jan Rutgers; toeziend voogd van de bruidegom Albert Steenbergen.)
 7. Freerkien Talens, geboren 14 augustus 1903 in Eelde, overleden 24 september 1903 in Eelde.

Xax Grietien Pranger, geboren 30 juni 1865 in Tynaarlo (Vries), dochter van Annechien Nijdam en Berend Pranger.
Grietien trouwt 6 mei 1891 in Eelde met David Rona, geboren 14 oktober 1856 in Eelde, zoon van Jan Rona, (1843 - 1891) arbeider, en Frederika Zewuster.
David was 1892 - 1901 arbeider.
Grietje is overleden 12 oktober 1935 in Peize, wonende in Vries; David is overleden 4 april 1908 in Vries.

Kinderen:

 1. Jan Rona, geboren 30 januari 1892 in De Punt (Vries).
  Jan trouwt 3 mei 1919 in Norg met Hinderkien Warners, geboren 25 oktober 1895 in Norg, dochter van Albert Warners en Geesje Mensinga.
  Jan was 1920 - 1925 arbeider.
 2. Annechien Rona, geboren 14 mei 1893 in De Punt (Vries).
  Annechien trouwt 20 maart 1914 in Haren, wettiging 1 kind, met Roelof Rozenveld, boerenknecht, geboren 20 februari 1892 in Roden, zoon van Geert Rozenveld, (1892) koetsier, (1914 - 1932) arbeider, en Jantien Roede.
  Annechien is overleden 14 augustus 1928 in Leutingewolde (Roden); Roelof, landbouwer, is overleden 24 maart 1943 in Assen, wonende in Roden.
 3. Berend Rona, geboren 1 december 1895 in De Punt (Vries).
 4. Frederieks Rona, geboren 17 april 1899 in Tynaarlo (Vries).
 5. Harm Rona, geboren 11 december 1901 in Tynaarlo (Vries).

IXar Geertruid Nijdam, geboren 15 september 1832 in Paterswolde (Eelde), dochter van Andries Nijdam en Willemina Bonder.
Geertruid trouwt 15 mei 1869 in Eelde met Hindrik Arends, geboren 15 maart 1825 in Paterswolde (Eelde) als Hendrik Arends, zoon van Jan Arend Arends, (1825 - 1855) arbeider, en Aaltien Harms Bonder.
Hindrik/Hendrik was 1870 - 1872 arbeider.
Geertruida is overleden 11 juli 1899 in Paterswolde (Eelde); Hendrik is overleden 12 augustus 1901 in Eelde.

Kinderen:

 1. Aaltje Arends, geboren 17 februari 1870 in Paterswolde (Eelde) (zie Xay).
 2. Willemina Arends, geboren 18 november 1872 in Paterswolde (Eelde) (zie Xaz).

Xay Aaltje Arends, geboren 17 februari 1870 in Paterswolde (Eelde), dochter van Geertruid Nijdam en Hindrik Jans Arends.
Aaltje trouwt 4 mei 1893 in Eelde met de 34-jarige Roelf Hotzes, geboren c 1859 in Noordlaren (Haren), zoon van Jan Hotzes en Jantien Brink.
Roelf was 1912 arbeider.
Aaltje en Roelf zijn 19 mei 1922 in Groningen gescheiden.
Roelf is overleden op 70-jarige leeftijd 1 maart 1929 in Noordlaren (Haren).

Kinderen:

 1. Jantje Hotzes, geboren 20 april 1894 in Haren.
  Jantje trouwt 4 mei 1912 in Haren met Drieuwes Poelstra, arbeider, geboren 29 april 1887 in Haren, zoon van Kornelis Poelstra, (1912) olieslagersknecht, en Willemtien Gramsbergen.
  Jantje is overleden 21 maart 1961, begraven in Haren; Drieves is overleden 1 maart 1962, begraven in Haren.

Xaz Willemina Arends, geboren 18 november 1872 in Paterswolde (Eelde), dochter van Geertruida Nijdam en Hendrik Arends.
Willemina trouwt 15 oktober 1892 in Eelde met Gerrit Hulzebos, geboren 24 mei 1867 in Eelde, zoon van Pieter Hulzebos, (1867) timmerman, en Hillechien Wiggers.
Gerrit was 1894 - 1918 verver.
Willemina is overleden 26 februari 1929 in Eelde; Gerrit is overleden 20 januari 1943 in Eelde.

Kinderen:

 1. Hillechien Hulzebos, geboren 12 mei 1894 in Eelde.
  Hillechien trouwt 21 oktober 1911 in Eelde met  Hendrik Meulenkamp Hendriks, timmerman, geboren 26 juni 1891 in Yde (Vries), zoon van Roelof Hendriks en Hendrekien Dussel.
  Hendrik Meulenkamp Hendriks, timmerman, is overleden 13 april 1918 in Eelde.
  Zie verder: Roelf Abels Cluivinge & Grietje Floris.
  Hillechien Hulzebos hertrouwt 13 december 1919 in Eelde met Derk Lijwe Makken, (1906) landbouwer, geboren 29 maart 1883 in Groningen, zoon van Derk Lijwe Makken, (1820) veehandelaar, (1887 - 1900) veehouder, en Jantje Evenhuis, (1893) koemelkster, (1895) kasteleines. Hillechien was weduwe van Hendrik Meulenkamp Hendriks; Derk Lywe was weduwnaar van Siebrig Schoonveld.
  Derk Lijwe, caféhouder, is overleden 19 april 1927 in Eelde.
 2. Truida Hulzebos, geboren 20 maart 1896 in Eelde.
  Truida trouwt 3 mei 1913 in Eelde met de 26-jarige Hendrik Makken, geboren c 1887 in Groningen, zoon van Derk Lijwe Makken, (1820) veehandelaar, (1887 - 1900) veehouder, en Jantje Evenhuis, (1893) koemelkster, (1895) kasteleines.
  Hendrik, landbouwer, is overleden op 51-jarige leeftijd 8 maart 1938 in Eelde.
 3. Geertje Hulzebos, geboren 28 september 1897 in Eelde, overleden 2 november 1918 in Eelde.
 4. Hendrik Hulzebos, geboren 4 november 1899 in Eelde.

IXas Harmtien Nijdam, geboren 24 juli 1835 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Andries Nijdam en Willemina Bonder.
Harmtien, dienstmeid, trouwt 21 mei 1863 in Groningen met Derk Makken, arbeider, geboren 21 december 1836 in Groningen, zoon van Hindrik Makken, (1863) arbeider, en Roelfje Takens.

Kinderen:

 1. Roelfien Makken, geboren c 1866 in Groningen.
  Roelfien, dienstmeid, trouwt op 24-jarige leeftijd 10 mei 1890 in Haren met de 32-jarige Hermannus Blaauw, dienstknecht, geboren c 1858 in Groningen, zoon van Hendrik Blaauw en Siberdina Mol.
  Hermannus is overleden op 77-jarige leeftijd 8 maart 1936 in Onnen (Haren).
 2. Willemina Makken, geboren c 1868 in Groningen, overleden op 60-jarige leeftijd 18 janauri 1928 in Onnen (Haren).

Harmtien Nijdam hertrouwt 21 oktober 1871 in Haren met de 40-jarige Gerrit Vrieling, arbeider, geboren c 1831 in Glimmen (Haren), zoon van Borgert Vrieling, (1871 - 1882) landbouwer, en Jeigien Bontekoe. Harmtien was weduwe van Derk Makken; Gerrit was weduwnaar van Ida Brink.
Gerrit was 1874 - 1880 arbeider.
Gerrit, arbeider, is overleden op 49-jarige leeftijd 31 mei 1881 in Glimmen (Haren).

Kinderen:

 1. Andries Vrieling, geboren c 1873 in Haren, overleden (oud 1 jaar) 11 februari 1874 in Haren.
 2. Jeichien Vrieling, geboren c 1874 in Haren.
  Jiechien, dienstmeid, trouwt op 24-jarige leeftijd 7 mei 1898 in Haren met de 27-jarige Hendrik Smid, arbeider, geboren c 1871 in Haren, zoon van Lammert Smid, (1898) arbeider, en Hendrikje Venema.
 3. Andries Vrieling, geboren c 1879 in Glimmen (Haren), overleden (oud 1 jaar) 14 januari 1880 in Glimmen (Haren).
 4. Gerritje Vrieling, geboren 19 september 1881 in Glimmen (Haren), overleden 20 september 1881 in Glimmen (Haren).

Harmtien Nijdam hertrouwt 2 december 1882 in Haren met haar 49-jarige zwager Egbert Vrieling, timmerman, geboren c 1833 in Glimmen (Haren), zoon van Borgert Vrieling, (1871 - 1882) landbouwer, en Jeichien Egberts Bontekoe. Harmtien was weduwe van Gerrit Vrieling; Egbert was weduwnaar van Janna Pauwels, (1856) dienstmeid.
Egbert was 1856 dienstknecht, 1862 - 1880 arbeider, 1882 - 1894 timmerman.
Harmtien is overleden 8 mei 1898 in Onnen (Haren); Egbert, timmerman, is overleden op 63-jarige leeftijd 23 december 1896 in Onnen (Haren).

IXat Berend Nijdam, geboren 12 juli 1838 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Andries Nijdam en Willemina Bonder.
Berend, arbeider, trouwt 6 mei 1871 in Haren met de 25-jarige Grietje Dijk, dienstmeid, geboren c 1846 in Kalkwijk, dochter van Hindrik Gerrits Dijk, (1871) klompenmaker, en Aaltje Schaap. (Moeder man: Willemina Bonder.)
Berend was 1776 arbeider, 1900, 1901 schoenmaker; Grietje was 1876 arbeidster.
Berend, schoenmaker, is overleden 11 maart 1900 in Paterswolde (Eelde) (weduwnaar).

Kinderen:

 1. Hendrik Nijdam, geboren c 1875 in Kalkwijk (Hoogezand), overleden (oud 1 jaar) 17 februari 1876 in Kalkwijk (Hoogezand).
 2. Andries Nijdam, geboren c 1876 in Hoogezand.
  Andries trouwt op 23-jarige leeftijd 23 december 1899 in Eelde met de 22-jarige Wubbina de Wit, geboren c 1877 in Ezinge, dochter van Johannes de Wit en Wubbechien Arends.
  Wubbina is overleden 11 juni 1931 in Eelde (zie ook IXbk.4).
  Kinderen:
  a. Wubbegien Nijdam, geboren 20 september 1900 in Paterswolde (Eelde), overleden 7 april 1901 in Paterswolde (Eelde).

IXau Trientje Nijdam, geboren 29 april 1844 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Andries Nijdam en Willimina Bonder.
Trientje trouwt 14 mei 1870 in Eelde met Geert Arends, geboren 4 april 1837 in Paterswolde (Eelde), zoon van Jan Arends, (1837) arbeider, en Aaltien Harms Bonder.
Geert was 1870 - 1885 arbeider.
Trientje is overleden 24 januari 1910 in Paterswolde (Eelde); Geert, arbeider, is overleden 4 mei 1909 in Paterswolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Aaltje Arends, geboren 24 juni 1870 in Paterswolde (Eelde), overleden 15 maart 1885 in Eelde.
 2. Willemina Arends, geboren 7 februari 1873 in Paterswolde (Eelde) (zie Xbc).
 3. Jantje Arends, geboren 29 november 1876 in Paterswolde (Eelde) (zie Xbd).
 4. Annechien Arends, geboren 5 januari 1883 in Paterswolde (Eelde), overleden 24 november 1884 in Eelde.
 5. Derk Arends, geboren 9 december 1885 in Paterswolde (Eelde).

Xbc Willemina Arends, geboren 7 februari 1873 in Paterswolde (Eelde), dochter van Trientje Nijdam en Geert Arends.
Wilhelmina trouwt 18 mei 1895 in Eelde met Jan Lemmen, geboren 12 maart 1865 in Eelde, zoon van Berend Lemmen, (1865) arbeider, en Jantien Poel.
Jan was 1896 - 1925 arbeider.
Willemina is overleden 2 augustus 1913 in Eelde; Jan, arbeider, is overleden 19 maart 1939 in Eelde.

Kinderen:

 1. Berend Lemmen, geboren 9 maart 1896 in Oosterbroek (Eelde).
 2. Trientje Lemmen, geboren 2 mei 1897 in Oosterbroek (Eelde).
 3. Jantje Lemmen, geboren 25 maart 1901 in Eelde, overleden 1 november 1925 in Eelde.
 4. Geertje Lemmen, geboren 31 oktober 1903 in Eelde, overleden 17 juni 1914 in Eelde.
 5. Frederik Lemmen, geboren c 1910 in Eelde.
  Frederik trouwt met Grietje Takens.
  Frederik, los arbeider, is overleden op 37-jarige leeftijd 23 juni 1947 in Assen.

Xbd Jantje Arends, geboren 29 november 1876 in Paterswolde (Eelde), dochter van Trientje Nijdam en Geert Arends.
Jantje trouwt 9 september 1899 in Eelde met Hendrik Suurd, geboren 30 juli 1873 in Eelde, zoon van Willem Suurd, (1873) arbeider, en Geessien Kamps.
Hendrik was 1900, 1902 arbeider; 1906, 1916 wegwerker.
Jantje is overleden 19 februari 1938 in Eelde.

Kinderen:

 1. Geesje Suurd, geboren 25 februari 1900 in Eelde.
  Geesje trouwt 20 mei 1922 in Roden met Albert Brink, geboren 26 juli 1894 in Roderveld Roden), zoon van Willem Brink en Jeichien Luinge.
  Geesje is overleden 19 juli 1960, begraven in Nieuw-Roden (Roden); Albert is overleden 6 oktober 1969, begraven in Nieuw-Roden (Roden).
 2. Geert Suurd, geboren 18 mei 1902 in Eelde.
  Geert trouwt met Berendina Vijfschaft, geboren c 1905 in Rolde, dochter van Gerrit Vijfschaft en Ida Vos.
  Berendina is overleden op 40-jarige leeftijd 18 mei 1945 in Donderen (Vries).
 3. Trientje Suurd, geboren 21 januari 1904 in Eelde.
  Trientje trouwt 19 augustus 1922 in Eelde met Roelof Jut, geboren 16 mei 1900 in Wanneperveen, zoon van Willem Jut en Woltertje Oosterveen.
 4. Willem Hendrik Suurd, geboren 13 janauri 1906 in Eelde, overleden 7 februari 1906 in Eelde.
 5. Wilhelmina Suurd, geboren 6 december 1913 in Eelde, overleden 18 janauri 1916 in Eelde.

VIIIm Trientien Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 27 november 1796 in Haren, dochter van Berend Andries Nijdam en Geessien Hinderks.
Trijntje Nijdam trouwt 13 april 1817 in Haren met de 25-jarige Derk van der Veen, arbeider, geboren c 1792, zoon van Harm van der Veen, (1817) landbouwer, en Jantje Hindriks, (1817) landbouwersche. (Vader vrouw: Beerend Nijdam; Moeder vrouw: Geesje Hindriks.)
Trientje is overleden 18 oktober 1877 in Hoornschedijk (Haren); Derk, landbouwer, is overleden op 43-jarige leeftijd 29 mei 1834 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Harm van der Veen, geboren c 1819 in Hoornschedijk (Haren), overleden op 15-jarige leeftijd 31 mei 1834 in Hoornschedijk (Haren).
 2. Berend van der Veen, geboren c 1821 in Hoorneschedijk (Haren) (Zie IXav).
 3. Jantien van der Veen, geboren c 1823 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXaw).
 4. Hindrik van der Veen, geboren c 1827 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXax).
 5. Geesien van der Veen, geboren 2 november 1829 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXay).
 6. Geert van der Veen, geboren 10 augustus 1832 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXaz).
 7. Derk van der Veen, geboren 1834 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 11 maand) 22 september 1835 in Hoornschedijk (Haren).

IXav Berend van der Veen, geboren c 1821 in Hoorneschedijk (Haren), zoon van Trientien Berends Nijdam en Derk van der Veen.
Berend, landbouiwer, trouwt op 28-jarige leeftijd 19 mei 1849 in Haren met de 26-jarige Alke Jansen, geboren c 1823 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Jannes Jansen, (1849) koemelker, en Harmtien Nijdam.
Berend was 1878 - 1899 landbouwer.
Berend is overleden op 90-jarige leeftijd 21 januari 1911 in  Haren; Alke is overleden op 70-jarige leeftijd 7 november 1893 in Hoornschedijk (Haren) (zie ook: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2).

Kinderen:

 1. Derk van der Veen, geboren c 1850 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xbf).
 2. Jans van der Veen, geboren 26 februari 1853 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xbg).
 3. Trientje van der Veen, geboren 24 september 1856 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xbh).
 4. Harmtje van der Veen, geboren c 1860 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xbi).
 5. Geert van der Veen, geboren c 1862 in Hoornschedijk (Haren).
  Geert, landbouwer, trouwt op 37-jarige leeftijd 2 juni 1899 in Haren met de 29-jarige Alberdina Douwes, geboren c 1870 in Haren, dochter van Douwe Douwes en Geesje Brink.
  Geert is overleden op 88-jarige leeftijd 5 juli 1950 in Haren; Alberdina is overleden op 58-jarige leeftijd 4 januari 1929 in Hoornschedijk (Haren).

Xbf Derk van der Veen, geboren c 1850 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Berend van der Veen en Alke Jansen.
Derk, landbouwer, trouwt op 30-jarige leeftijd 10 juni 1880 in Haren met de 25-jarige Grietje Gortemaker, geboren c 1855 in Haren, dochter van Roelf Gortemaker en Annegien Zweerts.
Derk was 1911, 1921 landbouwer.
Derk is overleden op 81-jarige leeftijd 29 januari 1931 in Haren; Grietje is overleden op 85-jarige leeftijd 2 april 1940 in Haren.

Kinderen:

 1. Roelf van der Veen, geboren 11 juli 1886 in Hoornschedijk (Haren).
  Roelf, landbouwer, trouwt 6 mei 1911 in Haren met Elizabeth Katerborg, geboren 20 april 1889 in Haren, dochter van Albertus Katerborg, (1861 - 1893) arbeider, (1900 - 1918) stadsreiniger, (1936) veehouder, en Tona Lucia van der Kamp.
  Roelf, landbouwer, is overleden 4 mei 1932 in Noordlaren (Haren); Elizabeth is overleden 5 januari 1959, begraven in Noordlaren (Haren).
  (Elizabeth Katerborg hertrouw met Kornelis Hartog, geboren 12 december 1880.
  Kornelis is overleden 9 juni 1969, begraven in Noordlaren (Haren).)
 2. Berendje van der Veen, geboren c 1895 in Haren.
  Berendje trouwt op 26-jarige leeftijd 29 april 1921 in Haren met de 28-jarige Jakob Bosma, landbouwer, geboren c 1893 in Slochteren, zoon van Harm Bosma en Elsien Oostland.

Xbg Jans van der Veen, geboren 26 februari 1853 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Berend van der Veen en Alke Jansen.
Jans, landbouwer, trouwt 19 juli 1883 in Groningen met Harmke Roelfzema, geboren 2 augustus 1858 in Groningen, dochter van Christoffel Roelfzema, (1883) veehouder, en Hillechien Jans Boer.
Jans was 1886 - 1916 landbouwer.
Jans is overleden 21 februari 1923 in Onnen (Haren); Harmke is overleden 3 november 1918 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Berend van der Veen, geboren c 1884 in Haren.
  Berend, landbouwer, trouwt op 26-jarige leeftijd 13 mei 1910 in Haren met zijn 24-jarige nicht Luikje Vrieling, geboren c 1886 in Haren, dochter van Jan Gerrits Vrieling, (1910) landbouwer, en Harmtje van der Veen (zie ook Xbi.2).
 2. Hillechien van der Veen, geboren c 1886 in Haren.
  Hillechien trouwt op 23-jarige leeftijd 16 april 1909 in Haren met de 31-jarige Hendrik Knollema, winkelier, geboren c 1868 in Haren, zoon van Hendrik Knollema en Fennechien Oosterveld.
  Hendrik was 1940 landarbeider.
 3. Christoffel van der Veen, geboren c 1889 in Haren.
  Christoffel, landbouwer, trouwt op 25-jarige leeftijd 14 mei 1914 in Haren met de 25-jarige Jantiena Buirema, geboren c 1889 in Haren, dochter van Geert Buirema, (1914) koemelker, en Jantje Mannes.
 4. Alke van der Veen, geboren c 1893 in Haren.
  Alke trouwt op 23-jarige leeftijd 4 mei 1916 in Haren met haar 23-jarige neef Lukas Kamps, koemelker, geboren c 1893 in Haren, zoon van Lukas Kamps, (1916) veehandelaar, en Trientje van der Veen (zie Xbh.5).

Xbh Trientje van der Veen, geboren 24 september 1856 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Berend van der Veen en Alke Jansen.
Trientje trouwt 26 september 1878 in Haren, wettiging 1 kind, met Lukas Kamps, landbouwer, geboren 28 februari 1855 in Haren, zoon van Geert Kamps, (1878) landbouwer, en Geessien Brink, (1878) landbouwersche.
Lukas was 1897 - 1900 veehouder; 1908 - 1909 molenaar; 1912 koopman; 1916, 1920 veehandelaar.
Trientje is overleden ?; Lukas is overleden 24 oktober 1931 in Haren.
(Lukas Kamps hertrouwt 3 mei 1917 in Haren met de 45-jarige Anna Postema, dienstbode, geboren c 1872 in Ten Boer, dochter van Jakob Wiebes Postema, (1917) dienstknecht, en Anna Johanna Henckel. Lukas was weduwnaar van Trientje van der Veen.)

Kinderen:

 1. Geert Kamps, geboren 17 juli 1878 in Hoorneschedijk (Haren).
  Geert, veehouder, trouwt 26 april 1900 in Groningen met Trientje Medema, geboren 2 juli 1881 in Groningen, dochter van Ubel Medema, (1900) veehouder, en Aaltje Woltil.
  Geert Kamps, veehouder, hertrouwt 29 oktober 1908 in Groningen met de 29-jarige Eika Moesker, geboren c 1879 in Jukwerd (Appingedam), dochter van Simon Moesker en Pieterke Kuiper.
  Geert Kamps hertrouwt met Ali Bijker.
 2. Willem Kamps, geboren c 1885 in Groningen.
  Willem, moelnaar, trouwt op 24-jarige leeftijd 25 november 1909 in Groningen met de 21-jarige Antje Duisterwinkel, geboren c 1888 in Groningen, dochter van Lukas Duisterwinkel, 9109) arbeider, en Jantje Zorge.
 3. Berend Kamps, geboren c 1888 in Groningen.
  Berend, molenaar, trouwt op 21-jarige leeftijd 4 november 1909 in Groningen met de 20-jarige Hendrika Bult, geboren c 1889 in Wagenborgen (Termunten), dochter van Jans Bult, (1909) veehouder, en Klaassien Aeilkema.
 4. Alke Kamps, geboren c 1889 in Groningen.
  Alke trouwt op 23-jarige leeftijd 7 november 1912 in Groningen met Douwe van der Meer, koopman, geboren 25 oktober 1889 in Franeker, zoon van Johannes van der Meer, (1912) koopman, en Doutje Dijkstra.
 5. Lukas Kamps, geboren c 1893 in Groningen.
  Lukas, koemelker, trouwt op 23-jarige leeftijd 4 mei 1916 in Haren met zijn 23-jarige nicht Alke van der Veen, geboren c 1893 in Haren, dochter van Jans van der Veen, (1916) landbouwer, en Harmke Roelfsema (zie ook Xbg.4).
 6. Derk Kamps, geboren c 1894 in Groningen.
  Derk, veehouder, trouwt op 26-jarige leeftijd 4 maart 1920 in Groningen met de 22-jarige Anna Hoekstra, geboren c 1898 in Groningen, dochter van Jan Gerbens Hoekstra, (1920) machinist, en Sietska Dost.
 7. Geesje Kamps, geboren 26 november 1897 in Groningen.
  Geesje trouwt 30 maart 1922 in Haren met Gerrit Veening, landbouwer, geboren 13 april 1896 in Glimmen (Haren), zoon van Gerrit Veening, (1922) tuinman, en Jeichien Vrieling.
  Zie ook: Jan Jans de Groot & Ennigje Jans.

Xbi Harmtje van der Veen, geboren c 1860 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Berend van der Veen en Alke Jansen.
Harmtje trouwt op 23-jarige leeftijd 26 april 1883 in Haren met de 26-jarige Jan Gerrits Vrieling, landbouwer, geboren c 1857 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Gerrit Vrieling, (1883) landbouwer, en Luike van Dijken.
Jan was 1893 - 1913 landbouwer.
Harmtje is overleden op 72-jarige leeftijd 17 februari 1932 in Haren; Jan, landbouwer, is overleden op 63-jarige leeftijd 20 januari 1920 in Hoornschedijk (Haren).

Kinderen:

 1. Aalke Vrieling, geboren c 1884 in Groningen.
  Aalke trouwt op 29-jarige leeftijd 24 april 1913 in Haren met de 33-jarige Geert Kamps, landbouwer, geboren c 1880 in Haren, zoon van Hendrik Kamps, (1913) landbouwer, en Geertje Vrieling.
  Geert was 1920 landbouwer.
  Aalke is overleden op 68-jarige leeftijd 12 november 1952 in Coevorden.
 2. Luikje Vrieling, geboren c 1886 in Haren.
  Luikje trouwt op 24-jarige leeftijd 13 mei 1910 in Haren met haar 26-jarige neef Berend van der Veen, landbouwer, geboren c 1884 in Haren, zoon van Jans van der Veen, (1910) landbouwer, en Harmke Roelfsema (zie Xbg.1).
 3. Trientje Vrieling, geboren c 1888 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 5 jaar) 24 november 1893 in Hoornschedijk (Haren).
 4. Fennechien Vrieling, geboren c 1890 in Haren.
  Fennechien trouwt op 27-jarige leeftijd 20 september 1917 in Haren met de 30-jarige Karel Eisses, schoenmaker, geboren c 1887 in Haren, zoon van Folkert Eisses, (1887 - 1917) schoenmaker, en Grietje Hekman.
 5. Berend Gerrit Vrieling, geboren c 1898 in Haren.
  Berend Gerrit, landbouwer, trouwt op 22-jarige leeftijd 11 maart 1920 in Groningen met de 25-jarige Rienje Reitsema, geboren c 1895 in Groningen, dochter van Kornelis Reitsema en Martje van der Heide.

IXaw Jantien van der Veen, geboren c 1823 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Trientien Berends Nijdam en Derk van der Veen.
Jantien trouwt op 23-jarige leeftijd 8 augustus 1846 in Haren met de 28-jarige Albert Swaving, timmerman, geboren c 1818 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Geert Swaving, (1846) timmerman, en Klaassien Klaassens.
Jantien is overleden op 83-jarige leeftijd 20 oktober 1906 in Hoogkerk; Albert, timmerman, is overleden op 46-jarige leeftijd 21 januari 1864 in Haren.

Kinderen:

 1. Geert Swaving, geboren c 1847 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xbk).
 2. Trientje Swaving, geboten c 1848 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xbl).
 3. Derk Swaving, geboren 21februari 1850 in Hoorneschedijk (Haren) (zie Xbm).
 4. Albert Swaving, geboren c 1853 in Hoornschedijk (Haren) (zie Xbn).
 5. Klaassien Swaving, geboren c 1856 in Hoornschedijk (Haren), overleden (oud 5 jaar) 22 februari 1861 in Haren.
 6. Berend Swaving, geboren c 1859 in Haren.
  Berend, olieslagersknecht, trouwt op 42-jarige leeftijd 25 mei 1901 in Hoogkerk met de 33-jarige Richtje Roorda, dienstbode, geboren c 1868 in Hoogkerk, dochter van Pieter Roorda en Fransina Sappema.
  Richtje is overleden op 35-jarige leeftijd 25 september 1902 in Hoogkerk.
  Kinderen:
  a. Jantje Swaving, geboren september 1902 in Hoogkerk, overleden (oud 3 week) 15 oktober 1902 in Hoogkerk.
 7. Sieger Swaving, geboren c 1861 in Haren (zie Xbp).
 8. Harm Swaving, geboren 7 maart 1864 in Haren (zie Xbq).

Xbk Geert Swaving, geboren c 1847 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Jantien van der Veen en Albert Swaving.
Geert, dienstknecht, trouwt op 26-jarige leeftijd 10 mei 1873 in Haren met de 25-jarige Ida Jans, dienstmeid, geboren c 1848 in Haren, dochter van Hindrik Jans, (1873) arbeider, en Lammechien Beuvinga.
Geert was 1901 - 1906 arbeider; 1909 - 1914 tuinman.

Kinderen:

 1. Lammechien Swaving, geboren 12 maar 1876 in Haren (zie XIf).
 2. Hendrik Swaving, geboren c 1879 in Haren.
  Hendrik, kleermaker, trouwt op 26-jarige leeftijd 18 mei 1905 in Groningen met de 20-jarige Jantina Tillema, geboren c 1885 in Onderdendam (Bedum), dochter van Hendrik Tillema, (1905) schipper, en Reina Jans van der Hoek.
 3. Jan Swaving, geboren c 1881 in Haren.
  Jan, sigarenmaker, trouwt op 25-jarige leeftijd 24 mei 1906 in Groningen met Anna Brandsma, geboren 3 augustus 1881 in Augustinusga (Achtkarspelen), dochter van Jan Teijes Brandsma, (1906) timmerman, en Anna Zijlstra.
 4. Jantje Swaving, geboren c 1887 in Groningen.
  Jantje trouwt op 22-jarige leeftijd 4 november 1909 in Groningen met de 24-jarige Harmannus Huizinga, sorteerder, geboren c 1885 in Groningen, zoon van Albert Huizinga, (1909) tuinman, en Trientje Groenewoudt.
 5. Albert Swaving, geboren c 1891 in Groningen.
  Albert, sigarenmaker, trouwt op 23-jarige leeftijd 28 september 1914 in Groningen met de 21-jarige Jantje Gaasendam, geboren c 1893 in Groningen, dochter van Philippus Frederik Gaasendam en Maria Elisabeth Mast.

XIf Lammechien Swaving, geboren 12 maar 1876 in Haren, dochter van Geert Swaving en Ida Jans.
Lammechien trouwt 21 april 1901 in Groningen met Taak Bathoren, arbeider, geboren 31 mei 1876 in Peize, zoon van Roelof Bathoren, (1876) dagloner, en Jebbechien Meulema.
Lammechien is overleden 4 mei 1923 n Groningen; Taak is overleden 13 oktober 1955 in Groningen.
(Taak Bathoren hertrouwt 17 november 1924 in Groningen met Sara Elisabeth Brandsma, geboren 21 januari 1871 in Rottevalle (Achtkarspelen), dochter van Jan Teyes Brandsma en Anna Zijlstra. Taak was weduwnaar van Lammechien Swaving.
Sara Elisabeth is overleden 19 september 1954 in Groningen.)

Kinderen:

 1. Ida Bathoren, geboren 7 september 1902 in Groningen.
  Ida trouwt 6 november 1924 in Groningen met Diedert Ottens, kleermaker, geboren 24 december 1901 in Groningen, zoon van Luitje Ottens en Willemtje Donker.
  Ida is overleden 22 augustus 1989 in Groningen; Diedert is overleden 30 maart 1989 in Groningen.
 2. Grietje Bathoren, geboren 8 mei 1904 in Groningen.
  Grietje trouwt 24 mei 1928 in Groningen met Geesinus Mellema, wijnkoopersknecht, broodbezorger, geboren 28 mei 1904 in Groningen, zoon van Teunis Mellema en Reunissina Pieterdina Mellema.
  Grietje is overleden 9 september 1995 in Groningen; Geeesinus is overleden 5 januari 1982 in Groningen.
 3. Geert Bathoren, geboren 12 juni 1906 in Groningen.
  Geert, drukker, typograaf, trouwt 21 december 1933 in Groningen met Geertruida Muller, geboren 19 mei 1906 in Groningen, dochter van Jan Muller en Sara Alberdina Koning.
  Geert is overleden 9 juli 1965 in Groningen; Geertruida is overleden 20 juni 1980 in Winsum.

Xbl Trientje Swaving, geboten c 1848 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Jantien van der Veen en Albert Swaving.
Trientje, dienstmeid, trouw op 26-jarige leeftijd 17 oktober 1874 in Haren met de 27-jarige Geert Gerrits, dienstknecht, geboren c 1847 in Onnen (Haren), zoon van Luchien Gerrits, (1874) timmerman, en Hinderkien Harms.
Geert was 1883 - 1900 arbeider; 1904 landbouwer.
Trientje is overleden op 78-jarige leeftijd 29 oktober 1926 in Onnen (Haren); Geert, landbouwer, is overleden op 63-jarige leeftijd 23 augustus 1910 in Onnen (Haren).

Kinderen:

 1. Luite Gerrits, geboren c 1875 in Onnen (Haren).
  Luite, boerenknecht, trouwt op 25-jarige leeftijd 10 mei 1900 in Haren met de 25-jarige Bouchien Bonder, dienstmeid, geboren c 1875 in Haren, dochter van Geert Bonder en Aaltien Pikkert.
 2. Albert Gerrits, geboren c 1877 in Haren, overleden op 73-jarige leeftijd 10 mei 1950 in Glimmen (Haren).
 3. Berend Gerrits, geboren c 1879 in Haren.
  Berend, wisselwachter, trouwt op 25-jarige leeftijd 5 november 1904 in Haren met de 23-jarige Geesje Popken, wachteres, geboren c 1881 in Haren, dochter van Jan Popken en Fransina Timmer, (1904) wachteres.
  Berend Gerrits, remmer, hertrouwt op 35-jarige leeftijd 5 november 1914 in Haren met de 34-jarige Elisabeth van Denderen, geboren c 1880 in Groningen, dochter van Johannes van Denderen en Elsje Having. Berend was weduwnaar van Geesje Popken.
 4. Jan Gerrits, geboren 1883 in Onnen (Haren), overleden (oud 1 maand) 8 april 1883 in Onnen (Haren).
 5. Jan Gerrits, geboren 1885 in Onnen (Haren), overleden (oud 6 maand) 14 maart 1886 in Onnen (Haren).
 6. Derk Gerrits, geboren c 1888 in Haren.
  Derk trouwt op 20-jarige leeftijd 6 juni 1908 in Anloo met Hendrikje Venekamp, geboren 10 april 1888 in Grolloo (Rolde), dochter van Jan Venekamp en Jantje Mulder.
  Derk was 1917 timmerman.
 7. Henderkien Gerrits, geboren c 1891 in Haren.
  Henderkien trouwt op 25-jarige leeftijd 6 mei 1916 in Haren met Jan Kregel, arbeider, geboren 3 september 1893 in Peize als Jan Sinkgraven, zoon van Trijntje Sinkgraven. (De geboorteakte vermeldt: erkend door Hendrik Kregel en Trijntje Sinkgraven; Peize 01-05-1897.)
  Zie ook: Abel Oetzes & Hendrikjen Jans.
 8. Jantje Gerrits, geboren juni 1893 in Onnen (Haren), overleden (oud 17 dagen) 7 juli 1893 in Onnen (Haren).

Xbm Derk Swaving, geboren 21 februari 1850 in Hoorneschedijk (Haren), zoon van Jantien van der Veen en Albert Swaving.
Derk, boereknecht, trouwt op 22 mei 1875 in Hoogkerk met de 22-jarige Ebeltje Groenewold, dienstmeid, geboren c 1853 in Groningen, dochter van Pieter Egges Groeneveld, (1875) landbouwer, en Antje Kloosterman.
Ebeltje is overleden op 40-jarige leeftijd 14 oktober 1893 in Hoogkerk.

Kinderen:

 1. Antje Swaving, geboren c 1882 in Groningen.
  Antje trouwt op 20-jarige leeftijd 29 mei 1902 in Hoogkerk met de 16-jarige Geert Bakker, bleeker, geboren c 1886 in Groningen, zoon van Harm Bakker, (1902) bleeker, en Auktje Haaijema.
 2. Jantje Swaving, geboren c 1885 in Groningen.
  Jantje trouwt op 23-jarige leeftijd 11 juni 1908 in Groningen met de 26-jarige Harm Rieske, conducteur, geboren c 1882 in Vierverlaten (Hoogkerk), zoon van Roelf Rieske, (1908) wegwerker, en Lupke Brilstra.

Derk Swaving, veehouder, hertrouwt 22 april 1897 in Groningen met Aukelina Boerma, geboren 27 november 1849 in Zuidwolde, dochter van Wibbo Boerma en Bouwina, (1897) boekhouder, van Delden.
Derk was 1902 kastelein; 1908 koemelker.

Xbn Albert Swaving, geboren c 1853 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Jantien van der Veen en Albert Swaving.
Albert, boereknecht, trouwt op 23-jarige leeftijd 20 mei 1876 in Hoogkerk met Aaltje Stuut, dienstmeid, geboren 5 mei 1857 in Terheijl (Roden), dochter van Tidden Willems Stuut, (1876) arbeider, en Annechien Jans Kroon.
Albert was 1886 olieslagersknecht; 1901 - 1905 arbeider; 1914 landbouwer.

Kinderen:

 1. Jantje Swaving, geboren 8 augustus 1877 in Hoogkerk (zie XIg).
 2. Annechien Swaving, geboren c 1880 in Hoogkerk.
  Annechien trouwt op 25-jarige leeftijd 26 november 1905 in Groningen met de 24-jarige Geert de Jong, arbeider, geboren c 1881 in Niebert (Marum), zoon van Pieter de Jong, (1905) arbeider, en Antje Grit.
 3. Albert Swaving, geboren c 1883 in Vierverlaten (Hoogkerk).
  Albert, sigarenmaker, trouwt op 31-jarige leeftijd 5 november 1914 in Groningen met de 27-jarige Trientje Waterman, geboren c 1887 in Groningen, dochter van Leonardus Waterman, (1914) voerman, en Cornelia Smid.
 4. Tiddo Swaving, geboren 1885 in Vierverlaten (Hoogkerk), overleden (oud 21 maand) 15 oktober 1886 in Vierverlaten (Hoogkerk).
 5. Tietia Swaving, geboren c 1887 in Groningen.
  Tietia trouwt op 18-jarige leeftijd 10 mei 1905 in Groningen met de 20-jarige Jakob de Jong, sigarenmaker, geboren c 1885 in Groningen, zoon van Pieter de Jong, (1905) arbeider, en Antje Grit.
  Tietia en Jakob zijn 21 januari 1927 in Groningen gescheiden.

XIg Jantje Swaving, geboren 8 augustus 1877 in Hoogkerk, dochter van Albert Swaving en Aaltje Stuut.
Jantje trouwt 18 augustus 1901 in Groningen, wettiging 1 kind, met Jacob Postuma, sigarenmaker, geboren 25 september 1881 in Ureterp, zoon van Johannes Sjoerds Postuma, (1901) bakker, en Geertje Jacobs de Jong.
Jacob was 1917 arbeider.

Kinderen:

 1. Willem Frederik Postuma, geboren c 1898 in Groningen.
  Willem Frederik, loopknecht, trouwt op 19-jarige leeftijd 11 juni 1917 in Groningen met de 18-jarige Jannetje Lem, geboren c 1899 in Holten, dochter van Gerrit Lem, (1917) arbeider, en Johanna Postma.

Xbp Sieger Swaving, geboren c 1861 in Haren, zoon van Jantien van der Veen en Albert Swaving.
Sieger, arbeider, trouwt op 31-jarige leeftijd 23 januari 1892 in Hoogkerk, wettiging 1 kind, met de 24-jarige Matje Tel, dienstmeid, geboren 27 november 1867 in Roden, dochter van Wilhelm Gherhard Tel, (1892) arbeider, en Hindrikje Koenes.
Sieger was 1915 fabrieksarbeider; 1915 arbeider.
Sieger, fabrieksarbeider, is overleden op 72-jarige leeftijd 30 janauri 1933 in Hoogkerk.

Kinderen:

 1. Jenne Tel, geboren 26 mei 1890 in Roderveld (Roden). (De geboorteakte vermeldt: erkend door Matje Tel; Hoogkerk 15-10-1891; wettiging door Sieger Swewing en Matje Tel; Hoogkerk 23-01-1892.)
 2. Albert Swaving, geboren c 1892 in Hoogkerk.
  Albert, arbeider, trouwt op 23-jarige leeftijd 30 december 1915 in Apeldoorn met de 21-jarige Louisa Schaake, geboren c 1894 in Apeldoorn, dochter van Johan Christiaan Lodewijk Schaake en Hermina van Essen.
 3. Hindrikje Swaving, geboren 22 april1895 in Hoogkerk.
  Hindrikje trouwt 9 oktober 1915 in Hoogkerk met Geuko Prins, timmerman, geboren 7 februari 1893 in Beerta, zoon van Harm Geerts Prins, (1915) wagenmaker, en Trientje Veltman.
  Hindrikje is overleden 18 april 1975 in Hoogkerk; Geuko is overleden 6 juni 1979 in Leidschendam.
  Kinderen:
  a. Martje Trijntje Prins.
  b. Trijntje Harmina Prins.
 4. Wilhelm Gherhard Swaving, geboren 1904 in Hoogkerk, overleden (oud 2 maand) 12 december 1904 in Hoogkerk.

Xbq Harm Swaving, geboren 7 maart 1864 in Haren, zoon van Jantien van der Veen en Albert Swaving.
Harm, arbeider, trouwt 19 mei 1889 in Groningen met de Grietje Bousema, geboren 24 februari 1866 in Tolbert (Leek), dochter van Mente Bousema Bousema, (1889) arbeider, en Lutske de Vries.
Harm was 1909 agent van politie.
Harm is overleden 22 juni 1931 in Hoogkerk.

Kinderen:

 1. Jantje Swaving, geboren c 1890 in Groningen.
  Jantje trouwt op 19-jarige leeftijd 5 september 1909 in Groningen met de 21-jarige Willem Bakker, metselaar, geboren c 1888 in Groningen, zoon van Jacob Bakker, (1909) metselaar, en Egberdina van der Wal.
 2. Lutske Swaving, geboren c 1892 in Groningen.
  Lutske trouwt op 25-jarige leeftijd 24 februari 1917 in Groningen met de 24-jarige Joannes Hubertus Ferber, reiziger, geboren c 1893 in Roermond, zoon van Henri Marie Hubert Ferber en Maria Catherine Vanoort.
 3. Trientje Swaving, geboren c 1893 in Groningen.
  Trientje, wonende in Loosduinen, trouwt op 29-jarige leeftijd 25 oktober 1922 in Loosduinen met de 25-jarige Cornelis Soldaat, wonende in 's-Gravenhage, geboren c 1897 in Melissant, zoon van Daniël Soldaat en Pieternella Molenaar.
 4. Frouktje Swaving, geboren c 1903 in Groningen.
  Frouktje trouwt op 18-jarige leeftijd 30 juli 1921 in Hoogkerk met de 28-jarige Roelof Bekkering, chauffeur, geboren c 1893 in Groningen, zoon van Harmen Bekkering en Petronella Haak.
  Frouktje en Roelof zijn 18 februair 1939 in Groningen gescheiden.

IXax Hindrik van der Veen, geboren c 1827 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Trientien Berends Nijdam en Derk van der Veen.
Hindrik trouwt op 22-jarige leeftijd 27 januari 1849 in Eelde met Elizabeth Luiken, geboren 3 november 1823 in Slochteren, dochter van Derk Luiken en Dina Nikolaas, (1856) vroedvrouw.
Hindrik was 1849 landbouwer.
Hindrik, arbeider, is overleden op 23-jarige leeftijd 12 juli 1850 in Haren, wonende in Eelde; Elzabeth is overleden 19 februari 1915 in Emmen.
(Elizabeth Lueken hertrouwt 6 september 1856 in Avereest met Antonius Berendsen, arbeider, geboren 17 januari 1835 in Ambt Ommen, zoon van Herm Hendrik Berendsen, (1856) kleermaker, en Alijda Voors. Antonius Berendsen en Alijda Voors waren niet in staat te tekenen.
Antonie, arbeider, is overleden 27 november 1900 in Erica (Emmen).)

Kinderen:

 1. Trientje van der Veen, geboren 12 april 1849 in Eelde (zie Xbr).
 2. Alberdina van der Veen, geboren 28 juli 1850 in Eelde (zie Xbs).

Xbr Trientje van der Veen, geboren 12 april 1849 in Eelde, dochter van Hindrik van der Veen en Elizabeth Luiken.
Trientje trouwt 2 april 1870 in Emmen met Johannes Bernardus Heijnen, geboren 28 maart 1845 in Maten (Emmen), zoon van Jozef Heijnen, (1845) arbeider, en Ephemia Maria Dummer.
Johannes Bernardus was 1871 - 1904 arbeider.
Trientje is overleden 16 februari 1917 in Emmen; Johannes Bernardus, arbeider, is overleden 27 februari 1923 in Emmen.

Zie voor verdere nakomelingen van Trientje van der Veen & Johannes Bernardus Heijnen: Parenteel van Johannes Casparus Heijnen.

Kinderen:

 1. Ephemia Maria Heijnen, geboren 16 september 1871 in Erica (Emmen).
  Ephemia Maria trouwt 19 september 1893 in Emmen met Harmannus Bernardus Lippold, geboren 8 november 1868 in Nieuw Amsterdam (Emmen), zoon van Johannes Frederik Lippold en Gesina Henrica Teeben.
  Ephemia Maria is overleden 20 september 1944 in Emmen; Harmannus Bernardus is overleden 11 oktober 1959 in Emmen.
 2. Jan Jozef Heijnen, geboren 4 september 1873 in Erica (Emmen).
  Jan Jozef, arbeider, wonende in Barger-Oosterveen (Emmen), trouwt 7 mei 1901 in Emmen met Anna Maria Albers, dienstmeid, wonende in Schoonebeek, geboren 31 januari 1878 in Gross Ringe (Alexisdorf; Duitsland), dochter van Johann Hermann Albers, (1901) arbeider, en Maria Adelheid Verleisdonk.
  Jan Jozef is overleden 23 juni 1954 in Emmen; Anna Maria is overleden 4 ferbruai 1959 in Emmen.
 3. Elizabeth Heijnen, geboren 23 augustus 1875 in Erica (Emmen).
  Elizabeth trouwt 3 november 1904 in Emmen met Hermannus Henderikus Lippold, geboren 23 augustus 1879 in Nieuw Amsterdam (Emmen) zoon van Johannes Frederik Lippold en Gesina Henrica Teeben.
  Elizabeth is overleden 4 maart 1954 in Emmen; Hermannus Henderikus is overleden 4 november 1970 in Emmen.
 4. Alberdina Heijnen, geboren 13 oktober 1877 in Erica (Emmen), overleden 26 april 1879 in Erica (Emmen).
 5. Antonius Heijnen, geboren 13 november 1879 in Erica (Emmen). Antonius, arbeider, is overleden 5 maart 1904 in Emmen.
 6. Ephemia Maria Gesina Heijnen, geboren 24 februari 1883 in Erica (Emmen), overleden 28 maart 1883 in Nieuw-Amsterdam (Emmen).
 7. Maria Theresia Heijnen, geboren 28 augustus 1885 in Erica (Emmen), overleden 19 maart 1889 in Barger-Oosterveen (Emmen).
 8. Maria Theresia Heijnen, geboren 21 april 1889 in Barger-Oosterveen (Emmen).
  Maria Theresia trouwt 1 september 1908 in Emmen met Johann Hermann Albers, geboren 1 april 1888 in Hesepertwist (Duitsland), zoon van Gerhard Heinrich Albers en Maria Gesina Jansen.
  Maria Theresia is overleden 10 september 1960 in Almelo; Johann Hermann is overleden 26 augustus 1962 in Schoonebeek.

Xbs Alberdina van der Veen, geboren 28 juli 1850 in Eelde, dochter van Hindrik van der Veen en Elizabeth Luiken.
Alberdina trouwt 21 april 1870 in Emmen met Harm Hendrik Sibum, geboren 20 december 1846 in Ambt Hardenberg, zoon van Lubertus Henricus Sibum en Catharina Margaretha Pohlman.
Harm Hendrik was 1871 - 1878 arbeider.
Harm Hendrik is overleden 22 december 1881 in Onstwedde.

Kinderen:

 1. Hinderikus Lubertus Sibum, geboren 21 februari 1871 in Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden 1 mei 1883 in Onstwedde.
 2. Elizabeth Sibum, geboren 21 januari 1873 in Erica (Emmen).
  Elizabeth trouwt 16 oktober 1909 in Onstwedde met Jan Berend Bols, postbode, geboren 13 oktober 1870 in Maten (Emmen), zoon van Johan Gerhard Bols, (1870) landbouwer, en Maria Helena Aalbes. Jan Berend was weduwnaar van Anna Maria Engelina Jansen.
 3. Catharina Margaretha Sibum, geboren 14 maart 1875 in Erica (Emmen), overleden 25 mei 1876 in Erica (Emmen).
 4. Anthonius Sibum, geboren 9 mei 1877 in Nieuw Amsterdam (Emmen), overleden 19 oktober 1916 in Onstwedde.
 5. Catharina Margaretha Sibum, geboren 29 december 1878 in Nieuw Amsterdam (Emmen).
  Catharina Margaretha trouwt 1 oktober 1921 in Onstwedde met de 46-jarige Christoffer Bernardus Boolman, arbeider, geboren c 1875 in Wildervank, zoon van Henricus Joannes Gerhardus Boolman en Margaretha Johanna Stegeman.

Alberdina van der Veen heretrouwt 6 juli 1889 in Onstwedde met de 33-jarige Bernardus Gerhardus Ratgers, kleermaker, geboren c 1856 in Onstwedde, zoon van Geert Jans Ratgers en Alida Geertruida Scheve. Alberdina was weduwe van Harm Hendrik Sibum; Bernardus Gerhardus was weduwnaar van Anna Helena von Hebel.
Bernardus Gerhardus was 1912 kleermaker.

Kinderen:

 1. Bernardus Ratgers, geboren c 1891 in Onstwedde.
  Bernardus, timmerman, trouwt op 21-jarige leeftijd 13 april 1912 in Onstwedde met de 24-jarige Martha Margaretha Witsenboer, geboren c 1887 in Zuidhorn, dochter van Theodorus Witsenboer en Anna Elzina Bartelds.
 2. Albertus Ratgers, geboren c 1893 in Onstwedde.
  Albertus, arbeider, trouwt op 28-jarige leeftijd 29 oktober 1921 in Onstwedde met de 32-jarige Catharina Helena Maria Bondrager, geboren c 1889 in Onstwedde, dochter van Hyacinthus Henricus Fransiscus Bondrager, (1921) arbeider, en Maria Lubbers.

IXay Geesien van der Veen, geboren 2 november 1829 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Trientien Berends Nijdam en Derk van der Veen.
Geesien trouwt 12 augustus 1854 in Haren met Alef Dekker, boerenknecht, geboren 29 maart 1829 in Eelde, zoon van Johannes Dekker, (1854) verver, en Geertien Aaldring.
Alef was 1861 landbouwer; 1864 - 1880 arbeider.
Geessien is overleden 8 januari 1914 in Paterswolde (Eelde); Alef is overleden 31 augustus 1907 in Paterswolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Johannes Dekker, geboren c 1855 in Haren (zie Xbt).
 2. Derk Dekker, geboren 15 februari 1857 in Haren. Derk, arbeider, is overleden 21 januari 1880 in Eelde.
 3. Geertien Dekker, geboren 23 januari 1859 in Haren, overleden 25 mei 1867 in Paterswolde (Eelde).
 4. Berend Dekker, geboren 26 december 1861 in Paterswolde (Eelde ) (zie Xbu).
 5. Willem Berend Dekker, geboren 24 augustus 1864 in Paterswolde (Eelde) (zie Xbv).
 6. Trientje Dekker, geboren 30 december 1866 in Paterswolde (Eelde) (zie Xbw).
 7. Geertien Dekker, geboren 26 september 1873 in Eelde, overleden 22 juli 1880 in Eelde.

Xbt Johannes Dekker, geboren c 1855 in Haren, zoon van Geessien van der Veen en Alef Dekker.
Johannes trouwt op 23-jarige leeftijd 14 september 1878 in Eelde met Annechien Nijdam, geboren 28 juni 1857 in Paterswolde (Eelde), dochter van Harm Nijdam en Pieterke Wieringa.
Johannes was 1879, 1880 arbeider; 1904 molenaarsknecht; 1905 arbeider; 1908 houtzager; 1912 houtzagersknecht, houtbewerker; 1919 arbeider.
Johannes is overleden op 87-jarige leeftijd 1 mei 1942 in Eelde (zie ook IXan.1).

Kinderen:

 1. Geessien Dekker, geboren 29 januari 1879 in Paterswolde (Eelde), overleden 15 april 1880 in Paterswolde (Eelde).
 2. Geessien Dekker, geboren c 1881 in Groningen.
  Geessien trouwt op 23-jarige leeftijd 14 juli 1904 in Groningen met Willem Amsing, koopman, geboren 13 september 1882 in Groningen, zoon van Klaas Amsing, (1904, 1918) koopman, en Hillechien Luikinga.
  Willem was 1917 koopman.
  Geessien en Willem zijn 15 januari 1918 in Assen gescheiden.
  (Willem Ansing, caféhouder, wonende in Paterswolde (Eelde), hertrouwt 23 februari 1918 in Eelde met Lammechien Jager, wonende in Paterswolde (Eelde), binnen de laatste zes maanden in Groningen, geboren 18 oktober 1891 in Paterswolde (Eelde), dochter van Teunis Jager, (1891, 1918) timmerman, en Janna Wold. Willem was gescheiden echtgenoot van Geessien Dekker.
  Willem kellner, is overleden 4 maart 1941 in Eelde.)
  Geessien Dekker hertrouwt op 37-jarige leeftijd 18 januari 1919 in Marum met de 48-jarige Jannes de Jonge, landbouwer, geboren c 1871 in Hoogkerk, zoon van Herman de Jonge en Derkien van Hemmen. Geessien was gescheiden echtgenote van Willem Amsing; Jannes was gescheiden echtgenoot van Martha van Bruggen.
  Geessien en Jannes zijn 7 juni 1929 gescheiden.
 3. Harm Dekker, geboren c 1884 in Groningen.
  Harm, leerlingmachinist, trouwt op 24-jarige leeftijd 4 juni 1908 in Groningen met de 24-jarige Roelofje Strating, geboren c 1884 in Groningen, dochter van Jan Strating, (1908) arbeider, en Allerdina Meijer.
 4. Pieterke Dekker, geboren c 1885 in Groningen.
  Pieterke trouwt op 19-jarige leeftijd 31 december 1905 in Groningen met de 19-jarige Bertus Strating, meubelmaker, geboren c 1885 in Groningen, zoon van Jan Strating, (1905) arbeider, en Allerdina Meijer.
 5. Alef Dekker, geboren c 1888 in Groningen.
  Alef, ijzerdraaier, trouwt p 24-jarige leeftijd 30 november 1912 in Appingedam met de 23-jarige Alberdina van Dijken, geboren c 1889 in Appingedam, dochter van Johannes van Dijken, (1912) huisschilder, en Leena Nieboer.
 6. Derkje Dekker, geboren c 1892 in Groningen.
  Derkje trouwt op 20-jarige leeftijd 26 september 1912 in Groningen met de 23-jarige Henderikus Jansen, treinpoetser, geboren c 1889 in Groningen, zoon van Franciscus Jansen en Hinderkien Bremer.

Xbu Berend Dekker, geboren 26 december 1861 in Paterswolde (Eelde ), zoon van Geessien van der Veen en Alef Dekker.
Berend trouwt 10 september 1887 in Eelde met Aaltje Houkes, geboren 24 augustus 1866 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), dochter van Koene Luitzens Houkes en Hendrikje Wiebes Halbertsma.
Berend was 1889 - 1890 arbeider; 1893 - 1899 postbode.
Berend, postbode, is overleden 30 september 1899 in Eelde; Aaltje is overleden 21 augustus 1932 in Eelde.
(Aaltje Houkes hertrouwt 29 juli 1905 in Eelde met Roelf Steringa, geboren 25 januari 1858 in Eelde, zoon van Kornelis Steringa, (1858) grofsmid, en Marchien Popken. Aaltje was weduwe van Berend Dekker.
Roelf is overleden 12 januari 1943 in Eelde.)

Kinderen:

 1. Alef Dekker, geboren 4 januari 1889 in Paterswolde (Eelde).
  Alef, kommies der Belastingen, trouwt 16 februari 1918 in Beerta met de 21-jarie Harmke Stubbe, geboren c 1897 in Nieuw Beerta (Beerta), dochter van Jan Stubbe, (1918) zetboer, en Dorothea Johanna Frederika Kupers.
 2. Koene Dekker, geboren 25 december 1890 in Paterswolde (Eelde).
  Koene trouwt 5 juni 1920 in Eelde met Cornelia Jantina de Vries, geboren 13 juni 1895 in Eelde, dochter van Roelof de Vries, (1893 - 1898) postbode, en Anna Margrieta de Vries.
 3. Johannes Dekker, geboren 9 januari 1893 in Eelde.
  Johannes trouwt 25 mei 1918 in Eelde met Annegien de Vries, geboren 30 januari 1898 in Eelde, docher van Roelof de Vries, (1893 - 1898) postbode, en Anna Margrieta de Vries.
 4. Hindrikje Dekker, geboren 3 december 1895 in Eelde, overleden 12 maart 1898 in Eelde.
 5. Geessien Dekker, geboren 9 maart 1898 in Eelde, overleden 2 februari 1899 in Eelde.
 6. Berend Henderikus Geert Dekker, geboren 4 november 1899 in Eelde.

Xbv Willem Berend Dekker, geboren 24 augustus 1864 in Paterswolde (Eelde), zoon van Geessien van der Veen en Alef Dekker.
Willem Berend trouwt 7 september 1889 in Eelde met Ida Harms, geboren 19 april 1864 in Eelde, dochter van Geert Harms, (1864) arbeider, en Hinderkien Bekkering.
Willem Berend was 1890 - 1898 arbeider.
Willem Berend is overleden 20 mei 1945 in Eelde; Ida is overleden 29 december 1935 in Beilen.

Kinderen:

 1. Alef Dekker, geboren 21 februari 1890 in Paterswolde (Eelde), overleden 22 februari 1890 in Eelde.
 2. Geessien Dekker, geboren 9 mei 1891 in Eelde.
  Geessien trouwt 10 mei 1913 in Eelde met Engbert van Es, geboren 23 oktober 1888 in Paterswolde (Eelde), zoon van Kornelis van Es, (1888) arbeider, en Geertruida Been.
 3. Geert Dekker, geboren 24 december 1892 in Eelde.
  Geert trouwt 27 oktober 1917 in Eelde met Harmanna Wilkens, geboren 2 december 1896 in Winde (Vries), dochter van Geert Wilkens, (1896) landbouwer, en Geessien Bebingh.
 4. Henderkien Dekker, geboren 21 november 1894 in Eelde.
  Henderkien trouwt 15 november 1919 in Vries met Jan Koops, geboren 21 oktober 1893 in Donderen (Vries), zoon van Jan Koops, (1893) landbouwer, en Jantien van Ringen.

Xbw Trientje Dekker, geboren 30 december 1866 in Paterswolde (Eelde), dochter van Geessien van der Veen en Alef Dekker.
Trientje, dienstmeid, wonende in Eelde, onlangs in Groningen, trouwt 10 mei 1890 in Eelde met Jans Boer, arbeider, wonende in Haren, geboren 8 mei 1862 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Tekke Boer en Annegien Wietzes.
Jans was 1920 landbouwer.

Kinderen:

 1. Annechien Boer, geboren c 1896 in Haren.
  Annechien trouwt op 24-jarige leeftijd 3 december 1920 in Haren met de 32-jarige Albert Oosterveld, landbouwer, geboren c 1888 in Haren, zoon van Abel Oosterveld, (1920) landbouwer, en Janna de Jonge.

IXaz Geert van der Veen, geboren 10 augustus 1832 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Trientien Berends Nijdam en Derk van der Veen.
Geert trouwt 6 september 1856 in Eelde met Aukien Sluiter, geboren 12 november 1833 in Eelde, dochter van Egbert Geerts Sluiter, (1833) landbouwer, en Hillechien Abels Brink.
Geert was 1857 landbouwer, 1858 - 1879 arbeider; 1908 landbouwer; 1916 arbeider.
Geert, landbouwer, is overleden 9 dcember 1924 in Paterswolde (Eelde); Aukien is overleden 22 maart 1920 in Paterswolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Derk van der Veen, geboren 2 februari 1857 in Paterswolde (Eelde). Derk, landbouwer, is overleden 18 april 1932 in Eelde.
 2. Hillechien van der Veen, geboren 6 oktober 1858 in Paterswolde (Eelde), overleden 11 maart 1929 in Paterswolde (Eelde).
 3. Trientje van der Veen, geboren 31 juli 1860 in Paterswolde (Eelde). Trientje, naaister, is overleden 10 dcember 1908 in Paterswolde (Eelde).
 4. Egberdina van der Veen, geboren 16 maart 1862 in Paterswolde (Eelde), overleden 12 januari 1864 in Paterswolde (Eelde).
 5. Jantje van der Veen, geboren 20 augustus 1863 in Paterswolde (Eelde) (zie Xbx).
 6. Egbert van der Veen, geboren 24 oktober 1865 in Paterswolde (Eelde), overleden 28 maart 1940 in Eelde.
 7. Berend van der Veen, geboren 27 maart 1868 in Paterswolde (Eelde), overleden 14 februari 1943 in Eelde.
 8. Janna van der Veen, geboren 16 juni 1871 in Paterswolde (Eelde) (zie Xby).
 9. Hendrik van der Veen, geboren 4 november 1873 in Eelde, overleden 24 augustus 1875 in Eelde.
 10. Geessien van der Veen, geboren 28 oktober 1876 in Paterswolde (Eelde), overleden 13 juli 1878 in Paterswolde (Eelde).
 11. Geessien van der Veen, geboren 13 april 1879 in Paterswolde (Eelde) (zie Xbz).

Xbx Jantje van der Veen, geboren 20 augustus 1863 in Paterswolde (Eelde), dochter van Geert van der Veen en Aukien Sluiter.
Jantje trouwt 15 mei 1886 in Eelde met Berend Arends, geboren 21 juni 1861 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Arend Arends en Jantien Biek.
Berend was 1886 - 1899 arbeider.
Jantje is overleden 1 april 1950 in Paterswolde (Eelde); Berend is overleden 19 november 1941 in Paterswolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Jantje Arends, geboren 3 november 1886 in Schelfhorst (Eelde).
  Jantje trouwt 18 mei 1912 in Eelde met Hendrik Zweers, geboren 20 januari 1879 in Schelfhorst (Eelde), zoon van Derk Zweers, (1879) keuter, en Jantien Bazuin.
 2. Geert Arends, geboren 22 november 1887 in Paterswolde (Eelde).
  Geert trouwt 25 juli 1908 in Eelde met Grietje Veenhuis, geboren 3 december 1887 in Haren, dochter van Tije Veenhuis en Kornelia Swaving.
  Geert was 1916 arbeider.
 3. Arend Arends, geboren 26 mei 1889 in Paterswolde (Eelde), overleden 31 januari 1890 in Eelde.
 4. Arend Arends, geboren 27 januari 1892 in Schelfhorst (Eelde), overleden 17 mei 1892 in Eelde.
 5. Aukje Arends, geboren 27 januari 1892 in Schelfhorst (Eelde), overleden 6 november 1892 in Eelde.
 6. Aukje Arends, geboren 21 december 1894 in Schelfhorst (Eelde).
  Aukje trouwt 15 mei 1915 in Eelde met Johannes Hendrik Kremer, geboren 3 juni 1895 in Gieterveen (Gieten), zoon van Willem Kremer, (1895) landbouwer, en Egbertien Veenhuis.
  Johannes Hendrik was 1929 arbeider.
 7. Arend Arends, geboren 13 maart 1899 in Paterswolde (Eelde).
  Arend trouwt 30 mei 1925 met Lidia Lubbers, geboren 13 mei 1906 in Groningen, dochter van Haijo Lubbers, (1903 - 1925) schipper, (1928) binnenschipper, en Klaartje Schillern.
  Arend is overleden 25 mei 1971 in Groningen; Lidia is overleden 5 augustus 1993 in Eelde.
 8. Trientje Arends, geboren 5 maart 1903 in Paterswolde (Eelde).
  Trientje trouwt 19 juni 1924 in Eelde met Albert van Bergen, geboren 16 juli 1898 in Paterswolde (Eelde), zoon van Jacob van Bergen, (1898) arbeider, en Jantje Arends.

Xby Janna van der Veen, geboren 16 juni 1871 in Paterswolde (Eelde), dochter van Geert van der Veen en Aukien Sluiter.
Janna trouwt 20 september 1890 in Eelde met Jans Arends, geboren 14 februari 1866 in Haren, zoon van Arend Arends en Jantje Biek.
Jans was 1891 - 1901 arbeider; 1901 - 1902 kweeker.
Jans is overleden 21 april 1905 in Schelfhorst (Eelde).

Kinderen:

 1. Auktje Arends, geboren 19 janauri 1891 in Paterswolde (Eelde).
 2. Jantien Arends, geboren 3 november 1892 in Schelfhorst (Eelde).
  Jantien trouwt 22 december 1919 in Groningen met de 25-jarige Jacob Galliard, meubelstoffeerder, geboren c 1894 in Groningen, zoon van Pieter Johannes Galliard, (1919) stadsreiniger, en Lammechien Schoonoort.
 3. Geertje Arends, geboren 27 maart 1894 in Haren.
  Geertje, dienstbode, wonende in Groningen, trouwt 14 maart 1914 in Eelde met Jacob Bos, dienstknecht, wonende in Eelde, binnen de laatste zes maanden in Haren, geboren 5 juli 1890 in Eelde, zoon van Jan Bos, (1914) landbouwer, en Albertien Postema.
  Geertje is overleden 11 december 1925 in Groningen, wonende in Eelde.
 4. Arend Arends, geboren 21 augustus 1895 in Schelfhorst (Eelde).
  Arend, pakhuisknecht, trouwt 19 januari 1922 in Groningen met de 22-jarige Geertruida Wiersema, geboren c 1900 in Wirdum (Loppersum), dochter van Hendrik Wiersema, (1922) arbeider, en Grietje Neut.
 5. Geert Arends, geboren 1 april 1897 in Paterswolde (Eelde).
  Geert, arbeider, trouwt 22 december 1919 in Groningen met de 18-jarige Jakoba Hekkema, geboren c 1901 in Groningen, dochter van Balster Hekkema en Anje Kuipers.
 6. Berend Arends, geboren 24 maart 1898 in Paterswolde (Eelde), overleden 13 februari 1901 in Paterswolde (Eelde).
 7. Hillegien Arends, geboren 6 november 1899 in Schelfhorst (Eelde), overleden 6 december 1899 in Paterswolde (Eelde).
 8. Hillechien Arends, geboren 10 maart 1901 in Paterswolde (Eelde).
 9. Berend Arends, geboren 6 januari 1905 in Paterswolde (Eelde), overleden 22 februari 1906 in Paterswolde (Eelde).

Janna van der Veen hertrouwt 4 mei 1916 in Groningen met de 36-jarige Marinus Antonius Suijkerbuijk, arbeider, geboren c 1880 in Oudenbosch, zoon van Francus Suijkerbuijk, (1916) timmerman, en Jacoba Jansen. Janna was weduwe van Jans Arends; Marinus Antonius was weduwnaar van Wilhelmina van den Beemt.

Xbz Geessien van der Veen, geboren 13 april 1879 in Paterswolde (Eelde), dochter van Geert van der Veen en Aukien Sluiter.
Geessien trouwt 16 april 1898 in Eelde met Willem Snijder, geboren 9 oktober 1875 in Paterswolde (Eelde), zoon van Jan Snijder, (1875) arbeider, en Nijske Rutgers.
Willem was 1898 - 1911 arbeider.

Kinderen:

 1. Nijske Snijder, geboren 16 juli 1898 in Paterswolde (Eelde).
  Nijske trouwt 15 november 1919 in Eelde met Hendrik Kremer, geboren 27 januari 1899 in Eelde, zoon van Markus Kremer, (1899) arbeider, en Lammechien Harms.
 2. Geert Snijder, geboren 27 juli 1901 in Paterswolde (Eelde), overleden 11 januari 1902 in Paterswolde (Eelde).
 3. Geertje Snijder, geboren 3 maart 1910 in Paterswolde (Eelde), overleden 13 maart 1911 in Paterswolde (Eelde).

VIIIn Reinder Berends Nijdam, geboren 2 september in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 9 september 1798 in Haren, zoon van Berend Andries Nijdam en Geessien Hinderks.
Reinder Nijdam trouwt 25 april 1824 in Eelde met Geertruid Harms Bonder, geboren 24 mei 1803 in Haren, dochter van Harm Alberts Bonder, landbouwer, en Marchien Hendriks Nijboer.
Reinder was eerst veenbaas, later landbouwer; woonde eerst in Eelderwolde, van 1830 - 1844 aan de Hoornschedijk (Haren) en daarna weer in Eelderwolde.
Reinder is overleden 1 mei 1882 in Eelderwolde (Eelde); Geertruid is overleden 15 juli 1866 in Eelderwolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Berent Nijdam, geboren 25 december 1824 in Paterswolde (Eelde) (zie IXba).
 2. Marchien Nijdam, geboren 16 maart 1828 in Paterswolde (Eelde), overleden 27 juli 1834 in Hoornschedijk (Haren).
 3. Harm Nijdam, geboren 5 mei 1830 in Hoornschedijk (Haren).
  Harm trouwt 29 mei 1875 in Eelde met Jantien Brink, geboren 27 juli 1832 in Paterswolde (Eelde), dochter van Jan Brink, (1832) tuinman, en Sibrig Lubbers.
  Harm, landbouwer, is overleden 19 oktober 1903 in Eelderwolde (Eelde); Jantien is overleden 23 oktober 1918 in Groningen, wonende in Eelde.
 4. Hendrik Nijdam, geboren 24 januari 1833 in Hoornschedijk (Haren).
  Hindrik trouwt 14 mei 1877 in Eelde met Harmtien Abrahams, geboren 16 januari 1840 in Yde (Vries), dochter van Roelof Abrahams, (1840) landbouwer, en Hillechien Doedens, (1840) landbouwersche.
  Hendrik, landbouwer, is overleden 16 juli 1909 in Vries; Harmtien is overleden 7 november 1902 in Bunne (Vries).
 5. Marchien Nijdam, geboren 14 november 1838 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXbd).
 6. Geessien Nijdam, geboren 19 oktober 1841 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXbe).
 7. Albert Nijdam, geboren 5 juni 1844 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXbf).

IXba Berent Nijdam, geboren 25 december 1824 in Paterswolde (Eelde), zoon van Reinder Nijdam en Geertruid Harms Bonder.
Berent, landbouwer, trouwt 28 oktober 1854 in Eelde met Maria Wigchers, geboren 5 maart 1820 in Eelde, dochter van Wicher Jans Wigchers en Jantien Gerrits Snijder.
Berend, landbouwer, is overleden 4 februari 1896 in Eelderwolde (Eelde); Maria is overleden 10 september 1885 in Eelde.

Kinderen:

 1. Reinder Nijdam, geboren 14 februari 1856 in Eelde (zie ca).
 2. Jantien Nijdam, geboren 24 januari 1858 in Eelde.
  Jantien trouwt 27 oktober 1880 in Vries met Jan Koops, geboren 16 april 1848 in Yde (Vries), zoon van Hendrik Koops, (1848) landbouwer, en Wemmegien Stevens.
  Jantien is overleden 18 maart 1884 in Yde (Vries); Jan, landbouwer, is overleden 30 januari 1910 in Yde (Vries).
  (Jan Koops hertrouwt 16 juli 1887 in Eelde met zijn schoonzus Geertruida Nijdam, geboren 2 april 1862 in Eelderwolde (Eelde), dochter van Berend Nijdam en Maria Wichers (zie IXba.3). Jan was weduwnaar van Jantien Nijdam. )
  Zie verder: Hindrik Stevens & Henderkien Wolting.
 3. Geertruida Nijdam, geboren 31 maart 1862 in Eelde.
  Geertruida trouwt 16 juli 1887 in Eelde met haar zwager Jan Koops, geboren 16 april 1848 in Yde (Vries), zoon van Hendrik Koops, (1848) landbouwer, en Wemmegien Stevens. Jan was weduwnaar van Jantien Nijdam (zie IXba.2).
  Geertruida is overleden 20 maart 1932 in Yde (Vries); Jan, landbouwer, is overleden 30 januari 1910 in Yde (Vries).
  Zie verder: Hindrik Stevens & Henderkien Wolting.

Xca Reinder Nijdam, geboren 14 februari 1856 in Eelde, zoon van Berend Nijdam en Maria Wichers.
Reinder trouwt 5 september 1885 in Eelde met Marchien Brink, geboren 7 oktober 1859 in Norg, dochter van Steven Brink, (1859) landbouwer, en Jantien Zuidema.
Reinder was 1886 - 1902 landbouwer.
Reinder is overleden 1 februari 1942 in Eelde; Marchien is overleden 14 januari 1921 in Eelderwolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Berend Nijdam, geboren 9 januari 1886 in Eelderwolde (Eelde), overleden 4 juli 1888 in Eelde.
 2. Jantien Nijdam, geboren 25 november 1887 in Eelderwolde (Eelde).
  Jantien trouwt 29 augustus 1908 in Eelde met Johannes Kamps, geboren 18 november 1883 in Eelde, zoon van Eite Kamps, (1883) landbouwer, en Annechien Lubbers.
  Johannes was 1910 - 1935 landbouwer.
 3. Maria Nijdam, geboren 14 september 1890 in Eelderwolde (Eelde).
  Maria trouwt 8 mei 1915 in Eelde met Geert van Es, geboren 13 juli 1891 in Eelde, zoon van Lammert van Es, (1891) arbeider, en Hinderkien Harms.
  Geert, arbeider, is overleden 20 mei 1940 in Groningen, wonende in Eelde.
 4. Berendina Nijdam, geboren 28 april 1893 in Eelderwolde (Eelde).
  Berendina trouwt 6 mei 1916 in Eelde met Jacob Veenhuis, geboren 24 december 1892 in Paterswolde (Eelde), zoon van Lodewijk Veenhuis, (1892) arbeider, en Hillechien de Swart.
  Jacob, landbouwer, is overleden 6 november 1926 in Paterswolde (Eelde).
 5. Aaltien Nijdam, geboren 8 januari 1896 in Eelderwolde (Eelde).
  Aaltien trouwt 29 mei 1920 in Eelde met Martinus Stroetinga, geboren 30 juni 1893 in Schelfhorst (Eelde), zoon van Martinus Stroetinga, (1893) landbouwer, en Luchien Scholtens.
  Aaltien is overleden 15 augustus 1952 in Groningen, wonende in Eelde.
  Zie ook: Albert Scholtens & Zwaantje Egberts.
 6. Geertruida Nijdam, geboren 8 februari 1899 in Eelderwolde (Eelde).
  Geertruida trouwt 24 juni 1922 in Eelde met Edzo van der Woude, geboren 14 augustus 1892 in Haren, zoon van Edzo van der Woude, (1885) dienstknecht, (1897) veenbaas, (1913 - 1917) vervener, en Elizabeth Closse, (1885) dienstmeid.
  Edzo was 1945 veehouder.
  Geertruida is overleden 1 februari 1948 in Haren; Edzo is overleden 4 oktober 1972 in Wijk aan Zee, begraven in Haren.
 7. Berend Nijdam, geboren 3 november 1902 in Eelderwolde (Eelde).

IXbd Marchien Nijdam, geboren 14 november 1838 in Hoornesedijk, dochter van Reinder Berends Nijdam en Geertruid Harms Bonder.
Marchien trouwt 20 mei 1876 in Eelde met Hindrik Luinge, landbouwer, geboren 3 januari 1838 in Eelde, zoon van Albert Luinge en Annechien Smit.
Marchien is overleden 26 augustus 1911 in Eelderwolde (Eelde); Hendrik, landbouwer, is overleden 2 juni 1916 in Eelderwolde (Eelde).

Kinderen:

 1. Reinder Luinge, geboren 18 april 1877 in Eelderwolde (Eelde), overleden 15 juli 1878 in Eelderwolde (Eelde).
 2. Reinder Luinge, geboren 15 oktober 1882 in Eelderwolde (Eelde).
  Reinder trouwt 14 mei 1921 in Eelde met Jacoba Arends, geboren 9 januari 1894 in Paterswolde (Eelde), dochter van Geert Arends, (1894) arbeider, en Albertien Bonder.
  Reinder is overleden 19 september 1963 in Eelderwolde (Eelde); Jacoba is overleden 30 april 1971 in Eelderwolde (Eelde).

IXbe Geessien Nijdam, geboren 19 oktober 1841 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Reinder Berends Nijdam en Geertruid Harms Bonder.
Geessien trouwt 22 mei 1869 in Eelde met Roelof Luinge, geboren 27 november 1834 in Eelde zoon van Albert Luinge en Annechien Alberts Smit.
Roelof was 1870 - 1887 grofsmid.
Geessien is overleden 12 december 1899 in Eelde; Roelof is overleden 30 januari 1922 in Eelde.

Kinderen:

 1. Albert Luinge, geboren 1 maart 1870 in Eelde (zie Xcc).
 2. Reinder Luinge, geboren 23 juli 1871 in Eelde.
  Reinder trouwt 16 mei 1903 in Eelde met Elisabeth Margina Westerhof, geboren 9 oktober 1881 in Eelde, dochter van Harte Westerhof, (1881 - 1922) landbouwer, en Christina Kamps.
 3. Hindrik Luinge, geboren 18 oktober 1874 in Eelde, overleden 5 september 1887 in Eelde.
 4. Geertruida Luinge, geboren 17 april 1877 in Eelde.
  Geertruida trouwt 3 maart 1906 in Eelde met Pieter Hermannus Nijdam, geboren 14 maart 1874 in Paterswolde (Eelde), zoon van Arend Nijdam, (1874) veerschipper, en Froukien Hilbrants.
  Geertruida is overleden 22 mei 1954 in Eelde; Pieter Hermannus, landbouwer, is overleden 26 maart 1952 in Eelde (zie ook: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries, deel 2.)
 5. Anthonij Luinge, geboren 7 november 1879 in Eelde.
  Anthonij trouwt 16 mei 1907 in Eelde met Harmanna Hilbrants, geboren 31 januari 1881 in Eelde, dochter van Uge Hilbrants, (1881) landbouwer, en Fokkien Ansingh.
  Anthonij, landbouwer, is overleden 11 maart 1944 in Eelderwolde (Eelde); Harmanna is overleden 5 maart 1972 in Eelde.

Xcc Albert Luinge, geboren 1 maart 1870 in Eelde, zoon van Geessien Nijdam en Roelof Luinge.
Albert trouwt 31 maart 1894 in Eelde met Hinderkien Ansingh, geboren 24 november 1869 in Eelde, dochter van Berend Ansingh, (1869) landbouwer, en Grietien Koenraads.
Albert was 1894, 1895 grofsmid; 1922 landbouwer.
Albert is overleden 25 december 1950 in Eelde; Henderkien is overleden 2 november 1946 in Eelde.

Kinderen:

 1. Roelof Luinge, geboren 26 augustus 1894 in Eelde.
  Roelof trouwt met Aaltje Kluiving, geboren 14 februari 1904, dochter van Roelof Kluiving en Lammechien Eitens.
  Roelof is overleden 19 juni 1963 in Peize; Aaltje is overleden 24 augustus 1969 in Groningen.
  Zie ook: Roelf Abels Cluivinge & grietje Floris.
 2. Grietje Luinge, geboren 9 oktober 1895 in Paterswolde (Eelde).
  Grietje, wonende in Peize, trouwt 13 april 1922 in Peize met Eltjo Koning, landbouwer, wonende in Slochteren, geboren 27 maart 1899 in Slochteren, zoon van Fokko Koning, (1922) landbouwer, en Aaltje ter Veer.
  Grietje is overleden 17 mei 1978; Eltjo is overleden 1 maart 1956.
 3. Berend Luinge, geboren 9 maart 1908 in Eelde.
  Berend trouwt 9 mei 1931 in Eelde met Albertha Wilhelmina Bos, geboren 26 f ebruari 1909 in Eelde, dochter van Hendrik Bos en Jantje Arends.
  Albertha Wilhelmina is overleden 11 maart 1941 in Eelde (zie ook Xcr.11).
  Berend Luinge hertrouwt 4 augustus 1944 in Eelde met Jurina Afina Greven, geboren 23 december 1906 in Ambt Hardenberg, dochter van Jurrien Greven en Afina Starken.
  Berend is overleden 27 november 1986 in Eelde.

IXbf Albert Nijdam, geboren 5 juni 1844 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Reinder Berends Nijdam en Geertruid Harms Bonder.
Albert, landbouwer, trouwt 15 september 1877 in Eelde met Annechien de Lange, geboren 8 oktober 1854 in Eelderwolde (Eelde), dochter van Jan Hindriks de Lange, (1854) landbouwer, en Marije Kuiper.
Albert, landbouwer, is overleden 14 februari 1894 in Eelderwolde (Eelde); Annechien is overleden 20 juli 1934 in Eelderwolde (Eelde).
(Annechien de Lange, landbouwersche, wonende in Eelde, hertrouwt 25 juli 1896 Eelde met Andries Mulder, timmerman, wonende in Kropswolde (Hoogezand), geboren 19 mei 1872 in Kropswolde (Hoogezand), zoon van Hindrik Mulder en Anna Menninga. Annechien was weduwe van Albert Nijdam.
Andries, timmerman, is overleden 23 maart 1909 in Groningen, wonende in Eelde.)

Kinderen:

 1. Maria Nijdam, geboren 6 janauari 1878 in Eelderwolde (Eelde).
  Maria trouwt 2 maart 1901 in Eelde met Jan Tolner, geboren 16 januari 1881 in Paterswolde (Eelde), zoon van Geert Tolner, (1881) arbeider, en Egbertien Rutgers.
  Jan, landbouwer, is overleden 29 november 1918 in Taarlo (Vries).
  Zie ook: Klaas Arends Tolner & Geertruid Geerts (Bazuin).
  Maria Nijdam hertrouwt 17 februari 1921 in Vries met haar zwager Fokko Dussel, geboren 8 januari 1880 in Eelde, zoon van Gerrit Lammerts Dussel, (1880) arbeider, en Dina Keun. Maria was weduwe van Jan Tolner; Fokko was weduwnaar van Geertruida Nijdam (zie  IXbf.3).
  Maria is overleden 16 juni 1947 in Taarlo (Vries); Fokko is overleden 27 december 1971 in Norg.
 2. Reinder Nijdam, geboren 3 februari 1879 in Eelderwolde (Eelde).
  Reinder trouwt 19 mei 1906 in Eelde met Rika Andrina Bruining, geboren 4 maart 1883 in Zuidlaren, dochter van Willem Bruining, (1883) arbeider, en Roelfje Geerts.
  Reinder was 1926 arbeider.
  Reinder, arbeider, is overleden 3 mei 1932 in Westlaren (Zuidlaren); Rika Andriena is overleden 3 november 1949 in Zuidlaren.
 3. Geertruida Nijdam, geboren 11 maart 1881 in Eelderwolde (Eelde).
  Geertruida trouwt 10 mei 1902 in Eelde met Fokko Dussel, geboren 8 januari 1880 in Eelde, zoon van Gerrit Lammerts Dussel, (1880) arbieder, en Dina Keun.
  Geertruida is overleden 23 juli 1915 in Eelde; Fokko is overleden 27 december 1971 in Norg.
  (Fokko Dussel hertrouwt 17 februari 1921 in Vries met zijn schoonzus Maria Nijdam, geboren, dochter van Albert Nijdam en Annechien de Lange. Fokko was weduwnaar van Geertruida Nijdam; Maria was weduwe van Jan Tolner.
  Maria is overleden 16 juli 1947 in Taarlo (Vries) (zie IXbf.1).)
 4. Jans Nijdam, geboren 3 maart 1883 in Eelderwolde (Eelde). Jans, arbeider, is overleden 26 januari 1909 in Groningen, wonende in Eelde.
 5. Harm Nijdam, geboren 18 september 1884 in Eelderwolde (Eelde).
  Harm, landbouwer, trouwt 26 mei 1906 in Eelde met Aaltien Kamps, geboren 4 juli 1889 in Eelde, dochter van Geert Kamps, (1889) landbouwer, en Aaltien Bekkering.
  Kinderen:
  a. Geert Nijdam, geboren 9 juni 1906 in Eelde, overleden 2 september 1906 in Eelde.
  b. Albert Nijdam, geboren 18 januari 1909 in Eelde, overleden 17 augustus 1910 in Eelde.
  c. Reinder Nijdam, geboren 30 maart 1913 in Eelde, overleden 1 september 1913 in Eelde.
  d. Reinder Nijdam, geboren 4 januari 1915 in Eelde, overleden 15 februari 1915 in Eelde.
  e. Jan Nijdam, geboren 12 juni 1918 in Eelde, overleden 20 juni 1918 in Eelde.
  f. Harm Nijdam, geboren 19 augustus 1924 in Eelde, overleden 8 september 1924 in Eelde.
 6. Marchien Nijdam, geboren 23 januari 1886 in Eelderwolde (Eelde), overleden 11 december 1895 in Eelde.
 7. Geessien Nijdam, geboren 18 maart 1889 in Eelderwolde (Eelde).
  Geessien, dienstbode, trouwt 22 mei 1909 in Groningen met Roelf Ritsma, arbeider, geboren 15 oktober 1887 in Hoogkerk, zoon van Helperus Ritsma, (1909) arbeider, en Geessien Middel.
  Geessien is overleden 13 juni 1965 in Groningen, begraven in Peize; Roelf, betonwerker, is overleden 13 oktober 1952 in Groningen, begraven in Peize.
 8. Annechien Nijdam, geboren 29 maart 1892 in Eelde.
  Annechien, dienstmeid, trouwt 16 mei 1913 in Groningen met Johannes Philippus Wolters, bankwerker, geboren 8 april 1892 in Groningen, zoon van Philippus Johannes Wolters en Anna Alida Pluis.
  Annechien is overleden 16 mei 1974 in Groningen; Johannes is overleden 19 september 1972 in Groningen.

VIIIo Minke Berends Nijdam, geboren in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 21 juni 1801 in Haren, dochter van Berend Andries Nijdam en Geessien Hinderks.
Minke Nijdam trouwt 29 juli 1821 in Haren met Roelf Arends, geboren 2 december 1798 in Eelde, zoon van Arend Jans Arends en Wibbegien Roelfs. (Moeder vrouw: Geesje Hindriks.)
Roelf was 1824 - 1859 arbeider.
Als (laatste) beroep van Roelf Arends vermeldt het bevolkingsregister van Eelde 1877-1920 visscher.
Menke is overleden 22 november 1879 in Eelde; Roelf is overleden 5 april 1885 in Eelde.

Kinderen:

 1. Arend Arends, geboren 24 november 1821 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXbg).
 2. Berend Arends, geboren 19 september 1823 in Hoornschedijk (Haren), overleden 1 juni 1824 in Hoornschedijk (Haren).
 3. Geessien Arends, geboren 22 juli 1826 in Hoornschedijk (Haren) (zie IXbh).
 4. Berend Arends, geboren 30 november 1828 in Paterswolde (Eelde) (zie IXbi).
 5. Wibbechien Arends, geboren 31 juli 1832 in Paterswolde (Eelde), overleden 7 december 1832 in Paterswolde (Eelde).
 6. Hindrik Arends, geboren 7 april 1834 in Paterswolde (Eelde) (zie IXbj).
 7. Wubbechien Arends, geboren 25 mei 1838 in Paterswolde (Eelde) (zie IXbk).
 8. Harmtien Arends, geboren 6 oktober 1842 in Paterswolde (Eelde).
  Harmtien trouwt 6 augustus 1868 in Eelde met Arend Nienhuis, geboren 2 april 1844 in Paterswolde (Eelde), zoon van Jan Roelfs Nienhuis, (1844) winkelier, en Anna Ottens.
  Arend was 1869 - 1887 wever.
  Kinderen:
  a. Jan Roelof Nienhuis, geboren 3 januari 1869 in Eelde.
  b. Menke Nienhuis, geboren 19 april 1871 in Paterswolde (Eelde).
  c. Anna Margrietha Nienhuis, geboren 19 januari 1873 in Paterswolde (Eelde).
  d. Roelf Nienhuis, geboren 28 september 1874 in Paterswolde (Eelde), overleden 11 januari 1880 in Paterswolde (Eelde).
  e. Lucas Nienhuis, geboren 20 januari 1876 in Paterswolde (Eelde).
  f. Hendrik Nienhuis, geboren 27 juli 1877 in Paterswolde (Eelde), overleden 9 juli 1878 in Paterswolde (Eelde).
  g. Maria Nienhuis, geboren 22 november 1878 in Paterswolde (Eelde).
  h. Roelfien Nienhuis, geboren 3 juni 1881 in Paterswolde (Eelde).
  i. Hendrik Nienhuis, geboren 8 juni 1884 in Eelde.
  j. Wubina Nienhuis, geboren 3 maart 1887 in Eelde.

IXbg Arend Arends, geboren 24 november 1821 in Hoornschedijk (Haren), zoon van Minke Nijdam en Roelf Arends.
Arend trouwt 29 juli 1848 in Eelde met Aaltien Kiers, geboren 8 september 1817 in Vries, dochter van Hendrik Kiers, (1817) landbouwer, en Harmtje Oosting.
Arend was 1848 boerenknecht; 1852 - 1859 arbeider.
Arend, vervener, is overleden 31 maart 1896 in Vries; Aaltien is overleden 10 mei 1893 in Vries.

Kinderen:

 1. Roelf Arends, geboren 25 augustus 1848 in Vries (zie Xcf).
 2. Harmtien Arends, geboren 17 september 1852 in Paterswolde (Eelde).
  Harmtien trouwt 7 mei 1881 in Vries met Markus Kregel, geboren 15 oktober 1858 in Bunne (Vries), zoon van Steven Kregel, (1858) arbeider, en Annechien Holthuis.
  Markus was 1881 - 1884 arbeider.
  Markus is overleden 11 juli 1885 in Bunne (Vries).
  Kinderen:
  a. Annechien Kregel, geboren 17 november 1881 in Bunne (Vries), overleden 13 juli 1888 in Bunne (Vries).
  b. Arend Kregel, geboren 8 april 1884 in Bunne (Vries), overleden 3 februari 1885 in Bunne (Vries).
  Harmtien Arends hertrouwt 2 mei 1889 in Vries met haar zwager Lambert Doedens, landbouwer, geboren 4 juli 1842 in Bunne (Vries), zoon van Tyme Doedens, (1842) landbouwer, en Jantien Lammerts Vedder, (1842) landbouwersche. Harmtien was weduwe van Markus Kregel; Lambert was weduwnaar van Roelfien Kregel.
  Harmtien is overleden 1 februari 1918 in Bunne (Vries); Lambert, landbouwer, is overleden 20 februari 1894 in Bunne (Vries).
 3. Hendrik Arends, geboren 2 september 1853 in Paterswolde (Eelde). Hindrik, arbeider, is overleden 27 december 1902 in Vries.
 4. Menke Arends, geboren 21 februari 1859 in Paterswolde (Eelde) (zie Xch).

Xcf Roelf Arends, geboren 25 augustus 1848 in Vries, zoon van Arend Arends en Aaltien Kiers.
Roelf, arbeider, trouwt 19 april 1884 in Roden met Aaltien Laning, geboren 20 augustus 1859 in Roden, dochter van Geert Derks Laning, (1859) arbeider, en Hinderkien Jannes Geersing.
Roelf, arbeider, is overleden 22 januari 1917 in Roden; Aaltien is overleden 6 januari 1930 in Roden.

Kinderen:

 1. Geert Arends, geboren 3 juli 1885 in Roden.
  Geert trouwt 24 december 1908 in Roden met Hinderkien Cazemier, geboren 14 mei 1885 in Roden, dochter van Hinderikus Cazemier, (1885) grofsmid, en Renske Scheepstra.
  Geert is overleden 14 januari 1963 in Roden; Hinderkien is overleden 2 november 1940 in Groningen, wonende in Roden.

Xch Menke Arends, geboren 21 februari 1859 in Paterswolde (Eelde), dochter van Arend Arends en Aaltien Kiers.
Menke trouwt 10 mei 1891 in Assen met Harm Eleveld, geboren 7 augustus 1856 in Assen, zoon van Harm Eleveld, (1856) wever, en Albertje Bakker. Harm was weduwnaar van Grietje Huiser.
Harm was 1892 - 1918 klerk.
Menke is overleden 10 juli 1933 in Assen; Harm is overleden 24 maart 1941 in Assen.

Kinderen:

 1. Harm Eleveld, geboren 26 maart 1892 in Assen.
  Harm trouwt 3 april 1918 in Cadzand (Zeeland) met de 33-jarige Tannetje Toussaint, geboren c 1885 in Cadzand (Zeeland), dochter van Izaäk Toussaint en Maria van de Luijster.
 2. Arend Hendrik Eleveld, geboren 11 september 1894 in Assen. Arend Hendrik, tekenaar, is overleden 29 januari 1918 in Assen, wonende in Groningen.

IXbh Geessien Arends, geboren 22 juli 1826 in Hoornschedijk (Haren), dochter van Minke Nijdam en Roelf Arends.
Geessien trouwt 23 mei 1857 in Peize met Geert Rozeveld, geboren 31 december 1829 in Peize, zoon van Tunnis Harms Rozeveld, (1829) landbouwer, en Margien Geerts Frieling.
Geert was 1857 - 1861 arbeider; 1863 - 1872 dagloner.
Geessien is overleden 10 augustus 1881 in Peize; Geert is overleden 21 februari 1908 in Peize.

Kinderen:

 1. Tunnis Rozeveld, geboren 3 november 1857 in Peize, overleden 6 november 1857 in Peize.
 2. Tunnis Rozeveld, geboren 25 februari 1859 in Peize, overleden 26 september 1859 in Peize.
 3. Teunis Rozeveld, geboren 21 augustus 1861 in Peize (zie Xci).
 4. Minke Rozeveld, geboren 6 november 1863 in Peize (zie Xcj).
 5. Roelf Rozeveld, geboren 12 september 1868 in Peize (zie Xck).
 6. Marchien Rozeveld, geboren 3 december 1872 in Peize (zie Xcl).

Xci Teunis Rozeveld, geboren 21 augustus 1861 in Peize, zoon van Geessien Arends en Geert Rozeveld.
Teunis trouwt 12 september 1885 in Hoogkerk met Grietje Veenstra, geboren 7 mei 1864 in Zevenhuizen, dochter van Pieter Veenstra en Aaltje Hoogeveen.
Teunis was 1893 - 1919 arbeider.
Teunis is overleden 18 maart 1943 in Peize; Grietje is overleden 12 februari 1943 in Groningen, wonende in Peize.

Kinderen:

 1. Geesien Rozeveld, geboren 4 februari 1886 in Zevenhuizen (Marum).
  Geesien trouwt 3 januari 1914 in Roden met Jan Eitens, geboren 20 juni 1886 in Peize, zoon van Jan Eitens, (1886) landbouwer, en Stofferdina Cazemier.
  Bij haar huwelijk heeft Geesien een zoon Teunis, geboren 10 oktober 1912 in Peize.
 2. Aaltje Rozeveld, geboren 22 februari 1889 in Hoogkerk.
  Aaltje trouwt 4 mei 1912 in Eelde met Jan Hartlief, geboren 30 augustus 1888 in Eelde, zoon van Hendrik Hartlief, (1888) arbeider, en Roelofje Koops.
 3. Menke Rozeveld, geboren c 1891 in Hoogkerk.
  Menke, dienstbode,  trouwt op 21-jarige leeftijd 30 november 1912 in Hoogkerk met de 23-jarige Dekker Blom, spoorwegwerker, geboren c 1889 in Helpman (Haren), zoon van Geert Blom en Geesje Dekker.
 4. Margien Rozeveld, geboren 7 oktober 1893 in Peize.
  Margien trouwt 9 mei 1914 in Eelde met Hendrik Kuiper, geboren 17 februari 1889 in Paterswolde (Eelde), zoon van Klaas Kuiper, (1889) arbeider, en Johanna Ensing.
  Hendrik was 1920, 1921 arbeider.
 5. Geert Rozeveld, geboren 20 april 1896 in Peize, overleden 28 maart 1901 in Peize.
 6. Pieter Rozeveld, geboren 20 april 1896 in Peize, overleden 19 mei 1896 in Peize.
 7. Pieterdina Rozeveld, geboren 12 oktober 1898 in Peize.
  Pieterdina trouwt 24 mei 1919 in Hoogkerk met de 23-jarige Sake de Vries, arbeider, geboren c 1896 in Leek, zoon van Hedde de Vries, (1919) arbeider, en Pietje de Groot.
 8. Roelf Rozeveld, geboren 20 februari 1901 in Peize.
 9. Grietje Rozeveld, geboren c 1904 in Peize.
  Grietje, dienstbode, trouwt op 18-jarige leeftijd 23 juli 1912 in Haren met de 21-jarige Roelof Koops, arbeider, geboren c 1891 in Haren, zoon van Arend Koops en Doelina Laan.
  Roelof was 1922 arbeider.

Xcj Minke Rozeveld, geboren 6 november 1863 in Peize, dochter van Geessien Arends en Geert Rozeveld.
Minke Rozenveld trouwt 14 mei 1887 in Peize met Eite Brink, geboren 23 juni 1862 in Peize, zoon van Steven Brink, (1862 - 1871) dagloner, (1893 - 1897) arbeider,en Trijntje Suurd.
Eite was 1887 - 1904 arbeider.
Minke Rozenveld is overleden 23 augustus 1903 in Peize; Eite is overleden 21 augustus 1944 in Peize.

Kinderen:

 1. Geessien Brink, geboren 4 september 1887 in Peize.
  Geessien trouwt 3 juni 1911 in Peize met Jannes Gritter, geboren 31 maart 1883 in Peize, zoon van Hendrik Gritter, (1883) bakker, en Aaltje Kruims.
  Geessien is overleden 10 december 1974 in Peize; Jannes, arbeider, is overleden 4 december 1923 in Groningen, begraven in Peize.
 2. Steven Brink, geboren 5 februari 1890 in Peize (zie XIh).
 3. Trientje Brink, geboren 3 april 1893 in Peize, overleden 24 januari 1904 in Peize.
 4. Marchien Brink, geboren 21 oktober 1896 in Peize, overleden 10 oktober 1904 in Peize.
 5. Geert Brink, geboren 16 mei 1900 in Peize.
  Geert trouwt met Jacobje Kregel, geboren 25 mei 1904.
  Geert is overleden 8 september 1963, begraven in Peize; Jacobje is overleden 15 juli 1968, begraven in Peize.

XIh Steven Brink, geboren 5 februari 1890 in Peize, zoon van Minke Rozenveld en Eite Brink.
Steven trouwt 13 juni 1914 in Roden met Hinderkien Giezen, geboren 13 maart 1886 in Norg, dochter van Geert Giezen, (1886) dienstknecht, en Geertje Barelds.
Steven was 1927 arbeider.

Kinderen:

 1. Eite Brink, geboren 1916 in Alteveer (Roden), overleden (oud 2 maand) 22 januari 1917 in Alteveer (Roden).
 2. Eite Brink, geboren 27 december 1917 in Alteveer (Roden).
  Eite trouwt met Margien Kemkers.
  Eite, timmerman, is overleden 3 april 1945 in Waidhofen (Duitsland).
 3. Minke Brink, geboren 1922 in Alteveer (Roden), overleden (oud 10 maand) 19 november 1922 in Alteveer (Roden).
 4. Jantje Brink, geboren 1926 in Alteveer (Roden), overleden (oud 13 maand) 14 maart 1927 in Alteveer (Roden).

Xck Roelf Rozeveld, geboren 12 september 1868 in Peize, zoon van Geessien Arends en Geert Rozeveld.
Roelf Rozenveld trouwt 27 april 1895 in Peize met Albertien Ottens, geboren 2 mei 1870 in Peize, dochter van Harm Ottens, (1870) dagloner, en Zwaantje Arkies.
Roelf was 1896 - 1900 arbeider.
Roelf is overleden 24 maart 1951 in Peize; Albertien is overleden 18 mei 1935 in Peize.

Kinderen:

 1. Zwaantje Rozenveld, geboren 14 juli 1896 in Peize.
  Zwaantje trouwt 1 mei 1918 in Peize met Jan Huberts, geboren 30 juli 1890 in Alteveer (Roden), zoon van Geerd Huberts, (1890) arbeider, en Marchien Sinkgraven.
  Zwaantje is overleden 23 juli 1963 in Peize; Jan is overleden 18 maart 1971 in Peize.
 2. Geessien Rozeveld, geboren 4 mei 1900 in Peize.

Xcl Marchien Rozeveld, geboren 3 december 1872 in Peize, dochter van Gesien Arends en Geert Rozeveld.
Marchien trouwt 7 mei 1898 in Peize met Berend Brink, geboren 5 april 1871 in Roden, zoon van Hendrik Brink, (1871) arbeider, en Annechien Hessel.
Berend was 1899, 1900 arbeider.
Marchien is overleden 3 juni 1912 in Peize; Berend is overleden 18 juni 1947 in Peize.

Kinderen:

 1. Hendrik Brink, geboren 25 juni 1899 in Peize, overleden 19 augustus 1899 in Peize.
 2. Hendrik Brink, geboren 28 juni 1900 in Peize.
  Hendrik trouwt met Jantje Brink.
  Hendrik is overleden 23 juni 1959 in Peize.

IXbi Berend Arends, geboren 30 november 1828 in Paterswolde (Eelde), zoon van Minke Nijdam en Roelf Arends.
Berend, dienstknecht, trouwt 5 mei 1855 in Haren met Wilmtien Evenhuis, dienstmeid, geboren 14 maart 1828 in Haren, dochter van Simon Evenhuis, (1855) arbeider, en Jantien Klaassens Bouwma, (1855) arbeidster.
Berend was 1856 - 1871 landbouwer.
Berend, werkhuis-vader, is overleden 18 september 1894 in Eelde.

Kinderen:

 1. Roelf Arends, geboren 22 mei 1856 in Eelde (zie Xcm).
 2. Jantje Arends, geboren 10 februari 1860 in Eelde (zie Xcn).
 3. Siem Arends, geboren 26 maart 1866 in Bunne (Vries).
 4. Willemtje Arends, geboren 23 juli 1871 in Paterswolde (Eelde) (zie Xcp).

Xcm Roelf Arends, geboren 22 mei 1856 in Eelde, zoon van Berend Arends en Willemtien Evenhuis.
Roelf trouwt 27 juni 1885 in Peize met Grietien Been, geboren 11 november 1848 in Peize, dochter van Jan Been, (1848) arbeider, en Lammina de Rink.
Roelf was 1885 landbouwer; 1887 - 1889 arbeider.
Roelf is overleden 21 december 1900 in Vries; Grietien is overleden 7 mei 1934 in Peize.

Kinderen:

 1. Berend Arends, geboren 8 oktober 1885 in Peize.
  Berend wordt 27 augustus 1914 ingeschreven in Alkmaar. Hij komt dan uit Weststellingwerf. Per 8 september 1921 krijgt Berend een eigen gezinskaart in Alkmaar.
  Berend, broodbakker, trouwt 8 september 1921 in Alkmaar met Helena Geerding, geboren 14 december 1884 in Alkmaar, dochter van Wiggert Geerding en Gerritje de Boer.
 2. Lammina Arends, geboren 15 maart 1887 in Eelde.
  Lammina trouwt 13 november 1909 in Haren met Eite Brink, arbeider, geboren 29 juli 1889 in Paterswolde (Eelde), zoon van Wolter Brink, (1889) arbeider, en Aukien Ottens.
  Lammina is overleden 23 februari 1919 in Noordlaren (Haren); Eite, arbeider, is overleden 13 december 1927 in Haren.
  (Eite Brink, arbeider, hertrouwt 5 februari 1921 in Haren, wettiging 1 kind, met Geertje Swalve, geboren 24 januari 1895 in Hoogezand, dochter van Stoffer Swalve en Johanna Albronda. Eite was weduwnaar van Lammina Arends.
  Geertje Swalve hertrouwt met Geert Land, geboren 6 oktober 1884 in Hoogkerk, zoon van Gerben Land en Metje Akkersma. Geertje was weduwe van Eite Brink; Geert was weduwnaar van Trijntje Wieringa.
  Geertje is overleden 21 oktober 1964, begraven in Hoogkerk; Geert is overleden 31 mei 1945 in Bergen-Belsen (Duitsland).)
 3. Jan Arends, geboren 30 mei 1888 in Eelde, overleden 6 september 1888 in Eelde.
 4. Jan Arends, geboren 15 september 1889 in De Punt (Vries), overleden 23 december 1889 in Vries.
 5. Willem Arends, geboren 24 mei 1894 in Haren.
  Willem trouwt 10 juni 1921 in Peize met Tetje Hagenouw, geboren 5 november 1888 in Eelde, dochter van Gerriet Hagenouw, (1888) broodbakker, en Ida Buivinga.

Xcn Jantje Arends, geboren 10 februari 1860 in Eelde, dochter van Berend Arends en Willemtien Evenhuis.
Jantje trouwt 5 mei 1883 in Eelde met Jakob Hofstee, geboren 29 mei 1857 in Paterswolde (Eelde), zoon van Jans Hofstee, (1857) landbouwer, en Grietien Ensing.
Jakob was 1883 - 1884 koetsier; 1886 - 1921 landbouwer.

Kinderen:

 1. Berend Hofstee, geboren 21 oktober 1883 in Paterswolde (Eelde).
 2. Grietje Hofstee, geboren 24 oktober 1884 in Paterswolde (Eelde).
  Grietje trouwt 26 april 1913 in Noorddijk met de 52-jarige Abel van Dijken, landbouwer, geboren c 1861 in Roodehaan (Noorddijk), zoon van Luitje van Dijken en Wellemtje van Dijken.
 3. Martha Hofstee, geboren 13 mei 1886 in Paterswolde (Eelde).
  Martha trouwt 5 september 1908 in Noorddijk met de 53-jarige Geert Rensema, landbouwer, geboren c 1855 in Roodehaan (Noorddijk), zoon van Doede Pieters Rensema en Mattje Reinders ter Steeg.
  Martha Hofstee hertrouwt 29 april 1911 in Noorddijk met de 29-jarige Klaas Kruijer, landbouwer, geboren c 1882 in Middelbert (Noorddijk), zoon van Jan Kruijer, (1911) landbouwer, en Anje de Vries. Martha was weduwe van Geert Rensema.
 4. Willem Hofstee, geboren c 1892 in Noorddijk.
  Willem, landbouwer, trouwt op 25-jarige leeftijd 11 mei 1917 in Noorddijk met de 25-jarige Grietje Koops, geboren c 1892 in Nieuwe Pekela, dochter van Jan Koops, (1917) koemelker, en Trijntje Zwerver.
 5. Jantina Willemina Hofstee, geboren c 1894 in Noorddijk.
  Jantina Willemina trouwt op 24-jarige leeftijd 4 mei 1918 in Noorddijk met de 23-jarige Hendrik Kamphuis, landbouwer, geboren c 1895 in Noorddijk, zoon van Hijlke Kamphuis, (1918) landbouwer, en Aaltje Kraaijema.
 6. Hendrik Hofstee, geboren c 1896 in Noorddijk.
  Hendrik, daglooner, trouwt op 25-jarige leeftijd 18 juni 1921 in Noorddijk met de 23-jarige Nijssien Hogenberg, geboren c 1898 in Slochteren, dochter van Lammert Hogenberg, (1921) landbouwer, en Hinderika Roffel.

Xcp Willemtje Arends, geboren 23 juli 1871 in Paterswolde (Eelde), dochter van Berend Arends en Willemtien Evenhuis.
Willemtje trouwt 18 mei 1895 in Vries met Hendrik Greving, geboren 18 april 1857 in Vries, zoon van Klaas Homan Greving, (1857) arbeider, en Annechien Kremer. Hendrik was weduwnaar van Aaltien Boer.
Hendrik, landbouwer, is overleden 10 oktober 1895 in Vries.

Willemtje Arends hertrouwt 13 november 1897 in Vries, dispensatie, met haar zwager Pieter Greving, geboren 1 december 1867 in Vries, zoon van Klaas Homan Greving, (1867) arbeider, en Annechien Kremer. Willemtje was weduwe van Hendrik Greving.
Pieter was 1898 - 1903 landbouwer.
Pieter, landbouwer, is overleden 15 augustus 1908 in Vries.

Kinderen:

 1. Hendrik Greving, geboren 11 januari 1898 in Vries.
 2. Berend Greving, geboren 26 augustus 1899 in Vries.
  Berend vertrekt 21 april 1917 naar Noorddijk.
  Berend, boerenknecht, trouwt 19 april 1919 in Bedum met de 22-jarige Jantje Westerhof, geboren c 1897 in Bedum, dochter van Klaas Westerhof, (1919) arbeider, en Willemina Jager.
 3. Annechien Greving, geboren 11 april 1901 in Vries, overleden 27 augustus 1901 in Vries.
 4. Annechien Greving, geboren 8 juni 1902 in Vries, overleden 16 februari 1903 in Vries.
 5. Jan Greving, geboren 6 mei 1904 in Vries.
 6. Annechien Greving, geboren 13 mei 1908 in Vries, overleden 16 april 1910 in Vries.

Willemtje Arends hertrouwt 7 maart 1914 in Vries met Albert Timmer, geboren 10 maart 1877 in Oude Molen (Vries), zoon van Jan Timmer, (1877) arbeider, en Jantje Luppen. Willemtje was weduwe van Hendrik Greving en van Pieter Greving; Albert was weduwnaar van Bertha Tjarks.
Albert was 1918 landbouwer.
Albert, landbouwer, is overleden 7 april 1951 in Vries.

Kinderen:

 1. Albert Timmer, geboren 11 april 1917 in Vries, overleden 6 september 1918 in Vries.

IXbj Hindrik Arends, geboren 7 april 1834 in Paterswolde (Eelde), zoon van Minke Nijdam en Roelf Arends
Hindrik, arbeider, trouwt 23 april 1859 in Haren met Louise Koch, naaister, geboren 14 december 1833 in Haren, dochter van Johann Henrich Adolph Koch, (1828) arbeider, (1859) klok- en horlogemaker, (1863) uurwerkmaker, en Jantje Lukas.
Hindrik was 1859 tolgaarder; 1859 - 1875 arbeider.
Hindrik, arbeider, is overleden 28 juli 1891 in Eelde; Louise is overleden 14 april 1908 in Eelde.

Kinderen:

 1. Minke Arends, geboren 15 augustus 1859 in Paterswolde (Eelde), overleden 11 november 1859 in Paterswolde (Eelde).
 2. Roelf Arends, geboren 6 april 1861 in Paterswolde (Eelde) (zie Xcq).
 3. Jantje Arends, geboren 10 oktober 1863 in Paterswolde (Eelde) (zie Xcr).
 4. Minke Arends, geboren 13 november 1865 in Paterswolde (Eelde) (zie Xcs).
 5. Adolf Arends, geboren 2 mei 1868 in Paterswolde (Eelde).
  Adolf trouwt 19 mei 1894 in Eelde met Hinderkien de Boer, geboren 7 augustus 1872 in Eelde, dochter van Meerten de Boer, (1872) landbouwer, en Jantien Hartlief.
  Adolf was 1895 - 1897 arbeider; 1899 landbouwer; 1900 arbeider; 1903 landbouwer.
  Adolf, landbouwer, is overleden 15 november 1939 in Eelde; Hinderkien is overleden 15 september 1922 in Eelde.
  Kinderen:
  a. Louise Arends, geboren 17 maart 1895 in Paterswolde (Eelde), overleden 18 augustus 1951 in Eelde.
  b. Jantje Arends, geboren 29 mei 1896 in Eelde.
  c. Hendrik Arends, geboren 3 juni 1897 in Eelde.
  d. Meerten Arends, geboren 27 april 1899 in Eelde, overleden 17 maart 1900 in Eelde.
  e. Meerten Arends, geboren 30 oktober 1903 in Eelde, overleden 19 november 1903 in Eelde.
 6. Geessien Arends, geboren 19 augustus 1870 in Paterswolde (Eelde), overleden 6 september 1875 in Paterswolde (Eelde).
 7. Willemina Arends, geboren 30 augustus 1873 in Paterswolde (Eelde) (zie Xcu).

Xcq Roelf Arends, geboren 6 april 1861 in Paterswolde (Eelde), zoon van Hindrik Arends en Louise Kock.
Roelf trouwt 17 april 1886 in Eelde met Lammechien Jager, geboren 4 februari 1868 in Paterswolde (Eelde), dochter van Pieter Jager, (1868) arbeider, en Johanna van Bergen.
Roelf was 1887 arbeider; 1890 - 1892 koopman; 1894 - 1897 winkelier.
Roelf, winkelier, is overleden 15 april 1918 in Eelde; Lammechien is overleden 12 januari 1937 in Eelde.

Kinderen:

 1. Louise Arends, geboren 17 januari 1887 in Paterswolde (Eelde).
 2. Pieter Jan Arends, geboren 16 mei 1890 in Eelde.
  Pieter Jan trouwt 23 augustus 1913 in Eelde met Magrietha Aling, geboren 21 oktober 1883 in Bunne (Vries), dochter van Jan Aling, (1883) landbouwer, en Harmtje Brink.
 3. Hendrik Arends, geboren 4 april 1892 in Eelde.
  Hendrik trouwt 11 maart 1920 in Eelde met Alberdina Hofstee, geboren 2 augustus 1897 in Eelde, dochter van Remmelt Hofstee, (1897) landbouwer, en Catharina Horst.
 4. Bertus Arends, geboren 6 maart 1894 in Eelde.
 5. Johanna Arends, geboren 25 januari 1896 in Eelde, overleden 14 januari 1897 in Eelde.
 6. Johanna Arends, geboren 16 november 1903 in Eelde.
 7. Jantiene Lammechiene Arends, geboren 22 juli 1909 in Eelde.

Xcr Jantje Arends, geboren 10 oktober 1863 in Paterswolde (Eelde), dochter van Hindrik Arends en Louisa Kock.
Jantje trouwt 9 juli 1881 in Eelde met Hendrik Bos, geboren 25 augustus 1858 in Eelde, zoon van Berend Bos, (1858) bakker, en Jantien Hartlief.
Hendrik was 1881 - 1891 arbeider; 1898 - 1905 landbouwer.
Jantje is overleden 23 juli 1943 in Eelde; Hendrik is overleden 30 juni 1939 in Eelde.

Kinderen:

 1. Hendrik Bos, geboren 7 december 1881 in Paterswolde (Eelde).
  Hendrik trouwt 28 juni 1913 in Eelde met Stientje Steunebrink, geboren 25 juni 1883 in Eelde, dochter van Klaas Steunebrink, (1875 - 1890) koornmolenaar, en Geessien Hartlief.
  Steintje is overleden 24 april 1952 in Eelde.
 2. Jantje Bos, geboren 31 augustus 1883 in Eelde.
  Jantje trouwt 10 februari 1906 in Eelde met Jan Kruims, geboren 4 april 1877 in Donderen (Vries), zoon van Harm Kruims, (1869 - 1872) arbeider, (1873) rietdekker, (1874) arbeider, (1877 - 1883) landbouwer, (1909) rietdekker, (1915) arbeider, en Aaltien Schutrup(s).
  Jan, arbeider, is overleden 9 oktober 1909 in Vries.
  Kinderen:
  a. Jantje Kruims, geboren 3 april 1907 in Eelde, overleden 14 augustus 1907 in Eelde.
  b. Janna Kruims, geboren 13 juni 1910 in Eelde, overleden 31 mei 1911 in Eelde.
  Jantje Bos hertrouwt 14 juni 1913 in Vries met Evert Jan Bonder, geboren 1 juni 1883 in Kloosterveen (Assen), zoon van Evert Bonder, (1866 - 1891) arbeider, en Grietje Dieters. Jantje was weduwe van Jan Kruims.
  Evert Jan is overleden 29 april 1942 in Rhee (Vries).
 3. Louisa Bos, geboren 30 januari 1885 in Eelde.
  Louisa trouwt 26 maart 1910 in Vries met Roelof Abrahams, landbouwer, geboren 30 augustus 1864 in Vries, zoon van Harmtien Abrahams.
  Roelof is overleden 29 mei 1949 in Groningen, wonende in Vries.
 4. Berend Bos, geboren 28 september 1887 in Eelde.
  Berend trouwt 27 september 1917 in Roden met Annechien van Zanten, geboren 1 mei 1895 in Foxwolde (Roden), dochter van Jannes van Zanten, (1889) landbouwer, (1890 - 1897) koopman, (1914) winkelier, en Anna Vogelzang.
 5. Adriana Bos, geboren 20 november 1889 in Eelde.
  Adriana trouwt 21 december 1912 in Eelde met Wessel Hendrik Hartlief, geboren 21 mei 1887 in Eelde, zoon van Willem Hartlief, (1885 - 1916) landbouwer, en Maria Susanna Deelman.
  Wessel Hendrik, landbouwer, is overleden 28 april 1926 in Eelde.
 6. Roelf Bos, geboren 14 juni 1891 in Eelde.
  Roelf trouwt 12 februari 1921 in Vries met Cornelisje Timmer, geboren 25 januari 1891 in Peize, dochter van Jan Timmer, (1889 - 1891) dagloner, (1892) arbeider, en Jantien Talens.
 7. Jan Bos, geboren 5 mei 1898 in Eelde.
 8. Menno Bos, geboren 30 juni 1900 in Eelde.
 9. Jantiena Bos, geboren 22 december 1902 in Eelde.
  Jantiena trouwt 14 januari 1922 in Eelde met Jan Jacob de Lange, geboren 10 mei 1897 in Eelde, zoon van Eeltje de Lange, (1891 - 1897) landbouwer, en Jantje Bosma.
  Jan Jacob, landbouwer, is overleden 14 juli 1949 in Eelde.
 10. Arend Bos, geboren 3 augustus 1905 in Eelde, overleden 4 augustus 1905 in Eelde.
 11. Albertha Wilhelmina Bos, geboren 26 februari 1909 in Eelde.
  Albertha Wilhelmina trouwt 9 mei 1931 in Eelde met Berend Luinge, geboren 9 maart 1908 in Eelde, zoon van Albert Luinge en Henderkien Ansingh.
  Albertha Willemina is overleden 11 maart 1941 in Eelde; Berend is overleden 27 november 1986 in Eelde (zie Xcc.3).
  (Berend Luinge hertrouwt 4 augustus 1944 in Eelde met Jruina Afina Greven, geboren 23 december 1906 in Ambt Hardenberg, dochter van Jurrien Greven en Afina Starke. Berend was weduwnaar van Albertha Willemina Bos.)

Xcs Minke Arends, geboren 13 november 1865 in Paterswolde (Eelde), dochter van Hendrik Arends en Louise Koch.
Minke trouwt 11 juli 1885 in Eelde met Tjeerd Gosses van Dijk, geboren 25 oktober 1859 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Gosse Tjeerds van Dijk en Gerritje Alberts van Akker.
Tjeerd was 1886, 1888 tuinman.
Minke is overleden 20 maart 1911 in Midwolde (Leek).
Tjeerd was 1913 tuinman, wonende in Oosterwolde.

Kinderen:

 1. Gosse van Dijk, geboren 6 juli 1886 in Paterswolde (Eelde).
 2. Hendrik van Dijk, geboren 11 juni 1888 in Paterswolde (Eelde).
  Hendrik, smid, wonende in Groningen, binnen de laatste zes maanden in Leek, trouwt 28 augustus 1913 in Eelde met Aaltje Sekuur, geboren 12 februari 1891 in Groningen, dochter van Arend Sekuur, (1893 - 1895) broodbakker, (1899 - 1913) bakker, en Bouchien de Vries.

Xcu Willemina Arends, geboren 30 augustus 1873 in Paterswolde (Eelde), dochter van Hendrik Arends en Louise Kock.
Willemiena trouwt 5 november 1892 in Leek met de 28-jarige Jan Hummel, timmerman, geboren c 1864 in Zevenhuizen (Leek), zoon van Jurrien Hummel, (1862 - 1896) timmerman, en Tjeetske Schaafsma.
Willemina is overleden 8 maart 1911 in Tolbert (Leek).
(Jan Hummel, timmerman, hertrouwt op 48-jarige leeftijd 19 april 1913 in Leek met Jantje Siersema, geboren 1 september 1872 in Lucaswolde (Marum), dochter van Meint Siersema, (1913) arbeider, en Lamke Jans Veenstra, (1913) arbeidster. Jan was weduwnaar van Willemina Arends; Jantje was weduwe van Meint Bisschop.
Jantje is overleden 12 maart 1949 in Groningen, begraven in Noordwijk (Marum).)

Kinderen:

 1. Tjeetske Hummel, geboren 18 december 1893 in Tolbert (Leek).
  Tjeetske trouwt 10 mei 1913 in Leek met Harm Louwes, stuurman, geboren 27 september 1884 in Zevenhuizen (Leek), zoon van Geert Louwes, (1913) landbouwer, en Hiltje van Hoorn, (1913) landbouwersche.
  Tjeetske is overleden 10 januari 1956 in Zevenhuizen (Leek); Harm is overleden 29 mei 1954 in Zevenhuizen (Leek).
 2. Hendrik Hummel, geboren c 1896 in Tolbert (Leek).
  Hendrik, timmerman, trouwt op 22-jarige leeftijd 20 april 1918 in Marum met de 22-jarige Jantje Middel, geboren c 1896 in Niebert (Marum) dochter van Klaas Middel, (1918) arbeider, en Antje Reinders de Vries.
 3. Louise Hummel, geboren 18 december 1899 in Tolbert (Leek), overleden 3 juni 1911 in Tolbert (Leek).

IXbk Wubbechien Arends, geboren 23 mei 1838 in Paterswolde (Eelde), dochter van Minke Nijdam en Roelf Arends.
Wubbechien trouwt 22 juni 1867 in Eelde met Johannes de Wit, geboren 18 juli 1838 in Assen, zoon van Willem de Wit, (1838) timmerman, en Wubbina Kamerling.
Johannes was 1869 timmerman; 1872 arbeider; 1889 - 1896 timmerman.
Wubbechien is overleden 10 december 1925 in Leens; Johannes, tolpachter, is overleden 9 mei 1904 in Warfhuizen (Leens).

Kinderen:

 1. Willem de Wit, geboren 13 oktober 1867 in Harenermolen (zie Xcv).
 2. Minke de Wit, geboren 21 juli 1869 in Paterswolde (Eelde) (zie Xcw).
 3. Roelof de Wit, geboren 29 juni 1872 in Paterswolde (Eelde).
  Roelof, schoenmaker, trouwt 30 april 1896 in Leens met de 37-jarige Catharina Bouwina Luurtsema, geboren c 1859 in Klein Garnwerd (Winsum), dochter van Bouwe Pieters Luurtsema, (1896) daglooner, en Trientje Reinders de Vries. Catharina Bouwina was weduwe van Jan Helenius, (1883 - 1895) schoenmaker.
  Roelof is overleden 25 oktober 1949 in Leens; Catharina Bouwina is overleden op 81-jarige leeftijd 24 april 1940 in Hoogkerk.
 4. Wubbina de Wit, geboren c 1877 in Ezinge.
  Wubbina trouwt op 22-jarige leeftijd 23 december 1899 in Eelde met de 23-jarige Andries Nijdam, geboren c 1876 in Hoogezand, zoon van Berend Nijdam en Grietje Dijk.
  Wubbina is overleden 11 juni 1931 in Eelde (zie IXat.2).

Xcv Willem de Wit, geboren 13 oktober 1867 in Harenermolen, zoon van Wubbechien Arends en Johannes de Wit.
Willem, boereknecht, trouwt 7 maart 1891 in Ezinge met Geertje Smit, dienstmeid, geboren 22 februari 1860 in Den Ham (Aduard), dochter van Bernardus Eibes Smit, (1843) boereknecht, (1856, 1864) arbeider, en Bouktje Wieringa, (1856, 1864) arbeidster, (1875, 1876) dagloonster, (1889) arbeider.
Willem was winkelier, reknecht, arbeider bij een Steenfabriek en voerman (hij wordt als een van de eerste boderijders vermeld in het boek "Boderijders" van Groningen).
Willem en Geertje woonden in Aduarderzijl, Sint Annen, sinds 1900 in Groningen en vanaf 1930 in Yde (Vries).
Willem is overleden 4 juni 1937 in Groningen; Geertje is overleden 4 juni 1945 in het Verzorgingshuis aan de Klaproosstraat 2 in Groningen.

Kinderen:

 1. Johannes de Wit, geboren 8 mei 1891 in Aduarderzijl, overleden 31 juli 1891 in Aduarderzijl (roos ingewanden).
 2. Johannes de Wit, geboren 27 augustus 1892 in Aduarderzijl, overleden 10 mei 1902 in Groningen (ongeluk bij een graanpakhuis).
 3. Bouktje de Wit, geboren 9 september 1894 in Aduarderzijl, overleden 22 maart 1909 in Haren (hersenvliesontsteking).
 4. Bernardus de Wit, geboren 11 mei 1896 in Aduarderzijl, overleden 17 mei 1897 in Aduarderzijl (roos ingewanden).
 5. Bernardus de Wit, geboren 31 januari 1899 in Sint-Annen, overleden 17 april 1903 in Hoornschedijk (Haren) (verdronken Hoornsediep)..
 6. Wubbechien de Wit, geboren 26 mei 1901 in Groningen.
  Wubbechien trouwt 22 augustus 1929 met Albert Rudolf Prins, geboren c 1893 in Vlagtwedde, zoon van Albertus Prins en Regina Willems.
  Albert Rudolf, machinereparateur, is overleden op 55-jarige leeftijd 29 mei 1948 in Goningen.
  Wubbechien de Wit hertrouwt 29 maart 1951 in Groningen met Jan Boer, geboren 15 december 1893 in Groningen, postbesteller, zoon van Samuel Boer, letterzetter, steenschrijver, en Johanna Spier. Wubbechien was weduwe van Albert Rudolf Prins; Jan was weduwnaar van Hillechien Boekhoudt.
  Wubbechien is overleden 22 december 1994 in Groningen; Jan is overleden 10 april 1972 in Groningen.

Xcw Minke de Wit, geboren 21 juli 1869 in Paterswolde (Eelde), dochter van Wubbechien Arends en Johannes de Wit.
Minke, dienstmeid, trouwt 25 mei 1889 in Ezinge met de 25-jarige Louwe van der Lei, boereknecht, geboren c 1863 in Fransum, zoon van Karst van der Lei, (1863) boerenknecht, (1889) arbeider, en Hendriktje Witterholt, (1863) dienstmeid, (1889, 1896 arbeidster, (1901) werkvrouw.
Minke was 1898 dagloonster; Louwe was 1898 - 1914 daglooner. 1917 arbeider.
Louwe, daglooner, is overleden op 60-jarige leeftijd 20 janauri 1924 in Warfhuizen (Leens).

Kinderen:

 1. Karst van der Lei, geboren c 1890 in Saaksum (Oldenhove).
  Karst, boerenknecht, trouwt op 22-jarige leeftijd 4 mei 1912 in Ezinge met de 20-jarige Antje Faber, geboren c 1892 in Noorddijk, dochter van Jan Faber, (1912) pannenmaker, en Henderika Dijk.
 2. Johannes van der Lei, geboren c 1892 in Ezinge.
  Johannes, daglooner, trouwt op 22-jarige leeftijd 21 november 1914 in Leens met de 20-jarige Grietje Dijkstra, dienstmeid, geboren c 1894 in Zuurdijk, dochter van Ties Dijkstra, (1914) daglooner, en Jantje Achterhof.
  Johannes was 1919 daglooner.
 3. Wubbelina van der Lei, geboren 1898 in Warfhuizen (Leens), overleden (oud 1 maand) 20 september 1898 in Warfhuizen (Leens).
 4. Hendrik van der Lei, geboren c 1904 in Warfhuizen (Leens), overleden (oud 13 jaar) 25 januari 1917 in Saaksum (Oldenhove), wonende in Warfhuizen (Leens).

VIIIp Jan Berends Nijdam, geboren 10 maart 1804 in Hoornschedijk (Haren), gedoopt 18 maart 1804 Haren, zoon van Berend Andries Nijdam en Geessien Hinderks.
Jan Nijdam, arbeider, trouwt 19 november 1827 in Haren met Geertien Hindriks Timmer, geboren 18 december 1803 in Bunne (Vries), gedoopt 26 december 1803 in Vries, dochter van Hindrik Geerts Timmer, (1827) timmerman, en Hillechien Hendriks. (Moeder man: Geesje Hinderks.)
Jan, arbeider, is overleden 3 december 1874 in Bunne (Vries); Geertien is overleden 2 oktober 1878 in Bunne (Vries).

Kinderen:

 1. Geessien Nijdam, geboren 27 september 1828 in Vries (zie IXbm).
 2. Hillechien Nijdam, geboren 15 mei 1831 in Vries (zie IXbn).
 3. Hendrik Nijdam, geboren 7 december 1833 Vries (zie IXbo).
 4. Berend Nijdam, geboren 16 september 1836 in Vries (zie IXbp).
 5. Geert Nijdam, geboren 19 november 1843 in Bunne (Vries), overleden 12 januari 1853 in Bunne (Vries).

IXbm Geessien Nijdam, geboren 27 september 1828 in Vries, dochter van Jan Nijdam en Geertien Hindriks Timmer.
Geessien trouwt 3 mei 1856 in Norg met Hinderikus Ipema, geboren 13 januari 1828 in Roden, zoon van Geert Hindriks Ipema, (1828) arbeider, en Grietje Hindriks Dijk.
Hinderikus was 1857 - 1866 arbeider.
Geessien is overleden 18 januari 1894 in Eelde, (gehuwd geweest met Henderikus Ypema, in leven).

Kinderen:

 1. Grietje Ipema, geboren 6 februari 1857 in Westervelde (Norg) (zie Xcy).
 2. Geertien Ipema, geboren 15 november 1859 in Winde (Vries) (zie Xcz).
 3. Jan Ipema, geboren 7 december 1862 in Norg.
 4. Hilligje Ipema, geboren 4 september 1866 in Norg (zie Xdb).

Xcy Grietje Ipema, geboren 6 februari 1857 in Westervelde (Norg), dochter van Geessien Nijdam en Hinderikus Ipema.
Grietje trouwt 18 oktober 1882 in Vries met Evert Darmeveil, geboren 22 februari 1862 in Donderen (Vries) als Evert Darneveld, zoon van Piet Darneveld, arbeider, en Hendrekien Homan. (De geboorteakte vermeldt: naamswijziging vader Pieter Darmeveil; Assen 23-09-1882 nr.64.)
Evert was 1883 - 1885 arbeider; 1888 - 1898 klompenmaker.
Grietje is overleden 11 januari 1934 in Norg; Evert is overleden 17 december 1935 in Norg.

Kinderen:

 1. Geesje Darmeveil, geboren 15 januari 1883 in Donderen (Vries).
  Geesje trouwt 3 november 1906 in Norg met Jan Drent, geboren 26 december 1883 in Norg, zoon van Jacob Drent, (1883) arbeider, en Henderkien Koops.
  Jan, landbouwer, is overleden 4 oktober 1930 in Norg.
 2. Pieter Darmeveil, geboren 20 september 1885 in Norg.
  Pieter trouwt 9 maart 1911 in Norg met Alberdina Eikema, geboren 2 december 1891 in Norg, dochter van Arend Eikema, (1891) bakker, en Hazina de Vries.
 3. Hendrekien Darmeveil, geboren 21 februari 1888 in Norg, overleden 23 februari 1888 in Norg.
 4. Hinderikus Darmeveil, geboren 26 januari 1890 in Norg, overleden 9 september 1898 in Norg.
 5. Hendrik Darmeveil, geboren 2 september 1892 in Norg.
 6. Jan Darmeveil, geboren 28 januari 1895 in Norg.
  Jan, landbouwer, trouwt 25 oktober 1919 in Norg met Luchien Karst, geboren 18 januari 1899 in Norg, dochter van Geert Karst, (1919) vrachtrijder, en Henderika Holtman.
  Zie ook: Evert Berends & Ike Jans.
 7. Geertje Darmeveil, geboren 4 april 1898 in Norg.

Xcz Geertien Ipema, geboren 15 november 1859 in Winde (Vries), dochter van Geessien Nijdam en Hinderikus Ipema.
Geertien trouwt 8 oktober 1881 in Peize met Willem Bathoorn, arbeider, geboren 28 juli 1857 in Peize, zoon van Roelof Bathoorn, (1857) arbeider, en Geessien Eekhof.
Geertien is overleden 1 mei 1940 in Peize; Willem, arbeider, is overleden 29 mei 1917 in Peize.

Kinderen:

 1. Roelof Bathoorn, geboren 22 augustus 1882 in Peize.
  Roelof, boerenknecht, trouwt 13 mei 1916 in Haren met Roelfien Aaldring, geboren 13 november 1894 in Haren, dochter van Jannes Aaldring, (1916) arbeider, en Boukje Bonder.
  Roelof is overleden 9 mei 1958 in Peize; Roelfien is overleden 16 december 1971 in Groningen.
  Zie ook: Jan Jans de Groot & Ennigje Jans.
 2. Hendrikus Bathoorn, geboren 24 juni 1884 in Peize.
  Hendrikus, arbeider, trouwt 7 mei 1908 in Groningen met Tietje Mulder, geboren 7 augustus 1881 in Zuidhorn, dochter van Freerk Mulder en Trijntje de Ligne.
  Hendrikus is overleden 11 december 1970 in Peize; Tietje is overleden 5 maart 1963 in Noorddijk.
 3. Geessien Bathoorn, geboren 2 december 1886 in Peize.
  Geessien trouwt 23 september 1911 in Peize met Christiaan Meulema, geboren 23 april 1884 in Peize, zoon van Lucas Meulema, (1884) arbeider, en Jacobje Lauters.
  Geessien is overleden 22 december 1966 in Roden.
 4. Jan Bathoorn, geboren 28 augustus 1889 in Peize.
  Jan trouwt 5 februari 1916 in Eelde met Gezina Hoff, geboren 17 april 1894 in Eelde, dochter van Harm Hoff, (1894) timmerman, en Fenna Stoffers.
  Jan is overleden 9 december 1971 in Groningen; Gezina is overleden 29 november 1979 in Groningen.
 5. Harm Bathoorn, geboren 28 augustus 1889 in Peize, overleden 24 september 1889 in Peize.
 6. Harm Bathoorn, geboren 16 februari 1892 in Peize.
  Harm trouwt 8 mei 1918 in Peize met Annechien Kok, geboren 20 april 1890 in Peize, dochter van Gerrit Kok, (1890) landbouwer, en Lammechien Ottens.
  Harm is overleden 29 maart 1978 in Peize; Annechien is overleden 26 januari 1962 in Peize.
 7. Gerrit Bathoorn, geboren 17 januari 1895 in Peize.
  Gerrit, arbeider, trouwt 11 november 1915 in Groningen met Anna Martha Westerhof, geboren 22 juli 1894 in Zevenhuizen (Leek), dochter van Roelf Westerhof, (1915) arbeider, en Antje Hooinga.
  Gerrit is overleden 24 juni 1966 in Hoogkerk; Anna Martha is overleden 23 juli 1979 in Groningen.
 8. Lammechien Bathoorn, geboren 22 december 1896 in Peize.
  Lammechien trouwt 8 februari 1919 in Peize met Albert Bos, geboren 16 mei 1899 in Eelde, zoon van Jan Bos, (1899) arbeider, en Albertien Postenma.
  Lammechien is overleden 4 oktober 1975 in Eelde; Albert is overleden 30 januari 1975 in Haren.
 9. Willem Bathoorn, geboren 2 mei 1899 in Peize.
  Willem trouwt 11 april 1924 in Peize met Renskien Lodewijks, geboren 21 januari 1902 in Eelde, dochter van Berend Lodewijks, (1902) klompenmaker, en Trientje Draaijer.
  Willem is overleden 4 december 1982 in Peize; Renskien is overleden 3 januari 1993 in Peize.
 10. Geertien Bathoorn, geboren 19 mei 1902 in Peize.
  Geertien trouwt 6 december 1923 in Peize met Evert Been, geboren 15 juni 1899 in Peize, zoon van Sikke Been, (1899) arbeider, en Albertien Geersing.
  Geertien is overleden 24 december 1967 in Groningen; Evert is overleden 31 oktober 1967 in Peize.

Xdb Hilligje Ipema, geboren 4 september 1866 in Norg, dochter van Geessien Nijdam en Hinderikus Ipema.
Hilligje trouwt 11 mei 1889 in Roden met Hendrik Krijthe, geboren 19 augustus 1863 in Peize, zoon van Jan Krijthe, (1863) landbouwer, en Hendrikje Kosters.
Hilligje Ipema wordt bij de geboorte van haar kinderen Hillechien IJpema genoemd.
Hendrik was 1889 - 1918 arbeider.

Kinderen:

 1. Hendrikje Krijthe, geboren 6 oktober 1889 in Bunne (Vries).
  Hendrikje trouwt 9 augustus 1917 in Groningen met de 32-jarige Seiko van Duinen, timmerman, geboren c 1885 in Groningen, zoon van Gabbe van Duinen, (1870 - 1918) timmerman, en Egberdina Smid.
 2. Geesje Krijthe, geboren 27 augustus 1891 in Peize.
  Geesje trouwt 19 december 1918 in Groningen met de 31-jarige Sanno van Duinen, timmerman, geboren c 1887 in Groningen, zoon van Gabbe van Duinen, (1870 - 1918) timmerman, en Egberdina Smid.
 3. Janna Krijthe, geboren 2 maart 1894 in Peize.
 4. Jan Krijthe, geboren 29 mei 1896 in Peize.
 5. Hinderikus Krijthe, geboren 18 mei 1899 in Peize.
 6. Jannes Krijthe, geboren c 1913 in Peize, overleden op 31-jarige leeftijd 10 maart 1944 in Dennenoord (Zuidlaren), wonende in Groningen.

IXbn Hillechien Nijdam, geboren 15 mei 1831 in Vries, dochter van Jan Nijdam en Geertien Hindriks Timmer.
Hilleghien trouwt 21 juli 1856 in Norg met Jan Flonk, geboren 7 februari 1829 in Norg, zoon van Gerrit Flonk, (1829) schoenmaker, en Hiske Jans Kruims.
Jan was 1856 landbouwer; 1858 - 1862 leerlooijer.
Hillechien is overleden 9 augustus 1862 in Norg; Jan, landbouwer, is overleden 26 augustus 1879 in Norg.

Kinderen:

 1. Geertje Flink, geboren 5 oktober 1856 in Bunne (Vries), woonplaats Norg (zie Xdc).
 2. Gerrit Flonk, geboren 20 januari 1858 in Norg (zie Xdd).
 3. Hiske Flonk, geboren 5 februari 1860 in Norg, overleden 14 augustus 1862 in Veenhuizen (Norg).

Xdc Geertje Flink, geboren 5 oktober 1856 in Bunne (Vries), dochter van Hillechien Nijdam en Jan Geerts Flink.
*De geboorteakte vermeldt:  NB woonplaats Norg,
Geertje Flonk trouwt 9 februari 1883 in Norg met Harm Hulshof, landbouwer, geboren 28 januari 1859 in Langelo (Norg), zoon van Harm Hulshof, (1859) landbouwer, en Jantje Grutter.
Geertje is overleden 14 juli 1884 in Norg; Harm is overleden 2 januari 1944 in Steenbergen (Roden).
(Harm Hulshof, landbouwer, hertrouwt 4 mei 1894 in Norg met Klasina Holtman, geboren 23 februari 1869 in Leutingewolde (Roden), dochter van Willem Holtman, (1869) arbeider, en Folkerdina Cazemier. Harm was weduwnaar van Geertje Flonk.
Klasina is overleden 9 juli 1951 in Steenbergen (Roden).)

Kinderen:

 1. Harm Hulshof, geboren 26 juni 1883 in Norg.
  Harm, landbouwer, trouwt 27 november 1909 in Leek met de 22-jarige Antje Anne Rensina Voortman, geboren c 1887 in Zevenhuizen (Leek), dochter van Frieze Voortman, (1885, 1909) landbouwer, en Antje Renkema, (1909) landbouwersche.

Xdd Gerrit Flonk, geboren 20 januari 1858 in Norg, zoon van Hilligje Nijdam en Jan Flonk.
Gerrit trouwt 4 mei 1891 in Norg met Froukje Scheerhoorn, geboren 22 augustus 1859 in Norg, dochter van Jan Scheerhoorn, (1859) landbouwer, en Jantje Dokter.
Gerrit was 1892 - 1898 landbouwer.
Gerrit is overleden 9 september 1936 in Norg; Froukje is overleden 18 februari 1936 in Norg.
Zie ook: Jan Alberts Dokter & Jantje Jans Bloemberg.

Kinderen:

 1. Jan Flonk, geboren 11 mei 1892 in Norg.
  Jan, landbouwer, trouwt 12 mei 1928 in Norg met Aaltien Slagmolen, geboren 25 augustus 1897 in Westervelde (Norg), dochter van Jan Slagmolen en Trijntje Bastiaans.
  Jan is overleden 13 juni 1978 in Assen; Aaltien is overleden 5 mei 1978 in Oosterwolde.
 2. Jantje Flonk, geboren 4 maart 1895 in Norg.
  Jantje trouwt met Jan Hulshof, geboren 19 mei 1897 in Steenbergen (Roden), zoon van Harm Hulshof en Klasina Holtman.
  Jantje is overleden 10 mei 1987 in Een (Norg); Jan is overleden 2 juni 1982 in Een (Norg).
 3. Albert Flonk, geboren 1 februari 1898 in Norg, overleden 25 november 1993 in Vries.

IXbo Hendrik Nijdam, geboren 7 december 1833 in Vries, zoon van Jan Nijdam en Geertien Hindriks Timmer.
Hendrik, schaapherder, trouwt 1 februari 1856 in Eelde met Marchien Hilbrants, geboren 29 oktober 1836 in Eelde, dochter van Derk Hilbrants, (1836) slagter, en Ellegien Nienhuis.
Hendrik, schaapherder, is overleden 14 februari 1864 in Winde (Vries); Marchien is overleden 5 juni 1901 in Foxwolde (Roden).

Kinderen:

 1. Geertien Nijdam, geboren 14 april 1856 in Eelde (zie Xde).
 2. Derk Nijdam, geboren 23 augustus 1857 in Bunne (Vries), overleden 18 november 1857 in Bunne (Vries).
 3. Ellegien Nijdam, geboren 24 september 1859 in Winde (Vries) (zie Xdf).

Xde Geertien Nijdam, geboren 14 april 1856 in Eelde, dochter van Hindrik Nijdam en Marchien Hilbrants.
*De geboorteakte vermeldt: woonplaats Bunne (Vries).
Geertien trouwt 12 oktober 1878 in Eelde, wettiging 1 kind, met de 23-jarige Jacob Kobes, geboren c 1865 in Obergum (Winsum), zoon van Johannes Harms Kobes en Janna Jacobs Tempel.
Jacob was 1879 - 1898 arbeider.
Jacob is overleden op 54-jarige leeftijd 24 november 1909 in Groningen, wonende in Vries.

Kinderen:

 1. Marchien Nijdam, geboren 24 juli 1878 in Eelde.
  *De geboorteakte vermeldt: wettiging door Jacob Kobes en Geertien Nijdam; Eelde 12-10-1878.

  Marchien Kobes trouwt 15 augustus 1897 in Vries met Gerrit Boonstra, geboren 19 mei 1879 in Ureterp (Opsterland), zoon van Johannes Pieters Boonstra en Iemkje Gerrits Haak.
 2. Johannes Kobes, geboren 3 december 1879 in Bunne (Vries).
  Johannes, boerenknecht, trouwt 2 augustus 1913 in Hoogezand met de 40-jarige Tijlke Aalders, geboren c 1873 in Veendam, dochter van Jan Aalders, (1913) arbeider, en Jantje Joosten.
  Johannes, leurder, is overleden 30 maart 1942 in Norg; Tijlke is overleden op 69-jarige leeftijd 27 mei 1942 in Norg.
 3. Janna Kobes, geboren 15 december 1881 in Bunne (Vries).
 4. Hendrik Kobes, geboren 9 juni 1885 in Vries, overleden 21 juli 1886 in Bunne (Vries).
 5. Hendrik Kobes, geboren 14 februari 1887 in Bunne (Vries).
  Hendrik trouwt 27 april 1912 in Peize met Roelfien Stoffers, geboren 1 januari 1888 in Peize, dochter van Klaas Stoffers, (1888) dagloner, en Maria Holman.
  Hendrik is overleden 8 maart 1964 in Peize; Roelfien is overleden 22 november 1973 in Peize.
 6. Harmtien Kobes, geboren 26 november 1888 in Bunne (Vries), overleden 17 september 1889 in Bunne (Vries).
 7. Harm Kobes, geboren 8 mei 1892 in Bunne (Vries), overleden 2 november 1892 in Bunne (Vries).
 8. Harm Kobes, geboren 2 augustus 1893 in Bunne (Vries), overleden 18 januari 1895 in Bunne (Vries).
 9. Ellechien Kobes, geboren 23 februari 1895 in Bunne (Vries).
  Ellechien, dienstbode, trouwt 25 april 1914 in Aduard met Pieter Homan, melkrijder, geboren 16 augustus 1891 in Den Ham (Aduard), zoon van Pieter Homan, (1914) veehouder, en Geertje Heemstra.
  Ellechien is overleden 4 september 1955, begraven in Midwolde (Leek); Pieter, fabrieksarbeider, is overleden 6 mei 1947 in kamp Westerbork, begraven in Midwolde (Leek).
 10. Harm Kobes, geboren 31 oktober 1896 in Bunne (Vries), overleden 26 januari 1898 in Bunne (Vries).

Geertien Nijdam hertrouwt 14 december 1911 in Vries met Hendrik Wieland, landbouwer, geboren 31 oktober 1843 in Westervelde (Norg), zoon van Jan Pieters Wieland, (1843) arbeider, en Trijntje Klein. Geertien was weduwe van Jacob Kobes; Hendrik was weduwnaar van Johanna Juliana Beins.
Geertien was 1914 veehoudster.
Hendrik, landbouwer, is overleden 24 september 1914 in Bunne (Vries).

Geertien Nijdam hertrouwt 16 oktober 1915 in Roden met haar zwager Steven Diertens, geboren 3 juni 1860 in Foxwolde (Roden), zoon van Jan Diertens, (1860) arbeider, en Marchien Stevens Veldhuis. Geertien was weduwe van Jacob Kobes en van Hendrik Wieland; Steven was weduwnaar van Ellegien Nijdam (zie ook Xdf).
Geertien is overleden 30 oktober 1945 in Roderwolde (Roden); Steven is overleden 19 december 1947 in Foxwolde (Roden).

Xdf Ellegien Nijdam, geboren 24 september 1859 in Winde (Vries), dochter van Hendrik Nijdam en Marchien Hilbrands.
Ellegien trouwt 3 mei 1884 in Roden met Steven Diertens, geboren 3 juni 1860 in Foxwolde (Roden), zoon van Jan Diertens, (1860) arbeider, en Marchien Stevens Veldhuis.

Steven was 1884 - 1905 arbeider.
Ellegien is overleden 23 december 1913 in Groningen, wonende in Roden; Steven is overleden 19 december 1947 in Foxwolde (Roden).
(Steven Diertens hertrouwt 16 oktober 1915 in Roden met zijn schoonzus Geertien Nijdam, geboren 14 april 1856 in Eelde, dochter van Hindrik Nijdam en Marchien Hilbrants (zie ook Xde). Steven was weduwnaar van Ellegien Nijdam; Geertien was weduwe van Jacob Kobes en van Hendrik Wieland.

Geertien is overleden 30 oktober 1945 in Roderwolde (Roden).)

Kinderen:

 1. Marchien Diertens, geboren 20 juni 1884 in Zulte (Roden).
  Marchien trouwt 14 mei 1910 in Roden met Albert Veldstra, geboren 29 november 1883 in Lieveren (Roden), zoon van Jan Veldstra, (1883) arbeider, en Grietje Ploeg.

  Marchien is overleden 24 september 1962, begraven in Hoogkerk; Albert is overleden 15 oktober 1958, begraven in Hoogkerk.
 2. Derkien Diertens, geboren 4 september 1886 in Zulte (Roden).
  Derkien trouwt 2 februari 1912 in Odoorn met Steven Paas, geboren 17 januari 1882 in Exloo (Odoorn), zoon van Derk Paas, (1882) arbeider, en Zwaantje Bakker.
 3. Jan Diertens, geboren 13 november 1888 in Zulte (Roden).
  Jan trouwt 27 mei 1916 in Roden met Grietje Vogelzang, geboren 15 februari 1894 in Roden, dochter van Jan Vogelzang, (1894) bakkersknecht, en Grietje Fonk.

  Jan is overleden 6 september 1972, begraven in Roden; Grietje is overleden 7 juni 1989, begraven in Roden.
  Zie ook:
  Geert Egberts Boer & Aaltien Karst.
 4. Hendrik Diertens, geboren 2 februari 1892 in Foxwolde (Roden).
  Hendrik, landbouwer, trouwt met Tjaltje Meijer, geboren 19 december 1899 in Leek, dochter van Hedde Meijer en Antje de Vries.
  Hendrik is overleden 14 augustus 1972; Tjaltje is overleden 2 februari 1946 in Groningen.
 5. Pietertien Diertens, geboren 5 september 1895 in Foxwolde (Roden).
  Pietertien trouwt met Douwe Uitzes van der Wier, geboren 15 november 1883 in Tietjerksteradeel, zoon van Uitze Douwes van der Wier en Antje Wiegers Kooistra.
  Pietertien is overleden 23 december 1964; Douwe is overleden 8 september 1955.
 6. Tunnis Diertens, geboren 26 juli 1899 in Foxwolde (Roden), overleden 9 april 1905 in Foxwolde (Roden).

IXbp Berend Nijdam, geboren 16 september 1836 in Bunne (Vries), zoon van Jan Nijdam en Geertien Hindriks Timmer.
Berend trouwt 5 mei 1862 in Vries met Robberdiena de Vries, geboren 18 november 1835 in Vries, dochter van Bate de Vries, (1835) brigadier veldwachter, en Jakobje Polling.
Berend was 1862 arbeider; 1864 - 1886 (rijks) veldwachter; 1896 brigadier der rijksveldwacht.
Berend is overleden 6 mei 1913 in Assen; Robberdiena is overleden 28 juni 1920 in Assen.

Kinderen:

 1. Geertien Nijdam, geboren 24 juni 1862 in Bunne (Vries) (zie Xdg).
 2. Jan Nijdam, geboren 9 november 1864 in Peize.
  Jan trouwt 18 december 1897 in Sleen met Gerridina Pieper, geboren 4 september 1871, in het huis staande in de Kalverstraat in Zwolle, dochter van Jan Pieper, (1868, 1871) steenhouwer, en Carolina Gerridina van der Sel, (1868) dienstmeid.
  Jan was 1898 onderwijzer.
  Kinderen:
  a. Bernard Nijdam, geboren 8 april 1898 in Sleen.
  b. Robberdina Geertje Jacoba Nijdam, geboren c 1912 in Sleen. Robberdina Geertje Jacoba, onderwijzeres, is overleden op 19-jarige leeftijd 13 april 1931 in Sleen.
 3. Jacobje Nijdam, geboren 24 juli 1868 Hellendoorn.
  Jacobje, wonende in Assen, trouwt 19 maart 1896 in Assen met Hendrik Pieter Jacobus Hoog, rijkscommies, wonende in Zutphen, onlangs in Zevenaar, geboren 8 augustus 1853 in Randwijk (Heteren), zoon van Johannis David Hoog en Hendrika Sophia Maria Pertou.
  Hendrik Pieter Jacobus, portier, is overleden 28 oktober 1921 in Assen.
 4. Albertha Nijdam, geboren 4 mei 1871 in Dalen, overleden 14 december 1877 in Veenoord (Sleen).
 5. Hendrik Nijdam, geboren 4 mei 1874 in Dalen.
  Hendrik trouwt 16 april 1903 in Assen met Elizabeth Petronella Groenhuizen, geboren 19 maart 1876 in Sneek, dochter van Samuel Groenhuizen en Aaltje de Vries.
  Hendrik was 1914 onderwijzer.
 6. Albertus Bernardus Nijdam, geboren 25 juli 1881 in Coevorden, overleden 31 mei 1886 in Coevorden.

Xdg Geertien Nijdam, geboren 24 juni 1862 in Bunne (Vries), dochter van Berend Nijdam en Robberdina de Vries.
Geertien trouwt 22 april 1887 in Coevorden met Jan Oostergo, geboren 14 oktober 1856 in Wijnjeterp (Opsterland), zoon van Jelke Roels Oostergo, (1895) brigidier majoor, en Grietje Hylkes Bakker.
Geertien is overleden 6 januari 1938 in Assen; Jan, commies belastingen, is overleden 13 december 1895 in Zevenaar.

Kinderen:

 1. Bernardus Albertus Oostergo, geboren 14 juni 1889 in Zutphen.
  Bernardus Albertus trouwt 1 mei 1915 in Assen met Maria Catharina Meijer, geboren 5 mei 1892 in Assen, dochter van Willem Meijer, (1892 - 1899) koperslager, (1929 -1930) assuradeur, en Johanna Elisabeth van de Grampel.
  Zie ook: Derk Meijer & Froukjen Alberts.

Zie verder: Berend Sytzes Nijdam & Aalke Andries (deel 2).

Hoofdpagina van de homepage van Sytske Barkhuis. Via de "back" button keer je terug naar de "vorige" pagina.  

Free counter en web stats